Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera A]A     [554]
Can. 0006      caveatur; 3_ leges poenales quaelibet, sive universales sive particulares a Sede Apostolica latae, nisi in ipso hoc Codice recipiantur
Can. 0008      praescriptus, et vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est, nisi ex natura
Can. 0008      expresse fuerit statuta. 2. Leges particulares promulgantur modo a legislatore determinato et obligare incipiunt post mensem a die
Can. 0008      modo a legislatore determinato et obligare incipiunt post mensem a die promulgationis, nisi alius terminus in ipsa lege statuatur
Can. 0012      ubique terrarum omnes pro quibus latae sunt. 2. A legibus autem universalibus, quae in certo territorio non vigent
Can. 0018      poenam statuunt aut liberum iurium exercitum coarctant aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi. - Si certa de
Can. 0023      nisi aliud iure canonico caveatur. - Ea tantum consuetudo a communitate fidelium introducta vim legis habet, quae a legislatore
Can. 0023      consuetudo a communitate fidelium introducta vim legis habet, quae a legislatore approbata fuerit, ad normam canonum qui sequuntur. -
Can. 0025      est rationabilis. - Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris inducendi
Can. 0026      capaci cum animo iuris inducendi servata fuerit. - Nisi a competendi legislatore specialiter fuerit probata, consuetudo vigenti iuri canonico
Can. 0029      nec lex universalis consuetudines particulares. - Decreta generalia, quibus a legislatore competenti pro communitate legis recipiendae capaci communia feruntur
Can. 0030      nisi in casibus particularibus ad normam iuris id ipsi a legislatore competenti expresse fuerit concessum et servatis condicionibus in
Can. 0047      per alium actum administrativum auctoritatis competentis effectum tantummodo obtinet a momento, quo legitime notificatur personae pro qua datus est
Can. 0048      qua datus est. - Decretum singulare intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva editus, quo secundum iuris normas pro
Can. 0054      1. Decretum singulare, cuius applicatio committitur exsecutori, effectum habet a momento exsecutionis; secus a momento quo personae auctoritate ipsius
Can. 0054      applicatio committitur exsecutori, effectum habet a momento exsecutionis; secus a momento quo personae auctoritate ipsius decernentis intimatur. 2
Can. 0057      decretum obtinendum legitime proponatur, auctoritas competens intra tres menses a recepta petitione vel recursu provideat, nisi alius terminus lege
Can. 0059      iure praecipientis. - 1. Rescriptum intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva in scriptis elicitus, quo suapte natura
Can. 0062      - Rescriptum in quo nullus datur exsecutor, effectum habet a momento quo datae sunt litterae; cetera, a momento exsecutionis
Can. 0062      effectum habet a momento quo datae sunt litterae; cetera, a momento exsecutionis. - 1. Validitati rescripti obstat subreptio
Can. 0064      exsecutionis. - Salvo iure Paenitentiariae pro foro interno, gratia a quovis dicasterio Romanae Curiae denegata, valide ab alio eiusdem
Can. 0065      1. Salvis praescriptis 2 et 3, nemo gratiam a proprio Ordinario denegatam ab alio Ordinario petat, nisi facta
Can. 0065      facta denegationis mentione; Ordinarius gratiam ne concedat, nisi habitis a priore Ordinario denegationis rationibus. 2. Gratia a Vicario
Can. 0065      habitis a priore Ordinario denegationis rationibus. 2. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata, ab alio
Can. 0065      denegationis rationibus. 2. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi, etiam
Can. 0065      episcopali denegata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis a Vicario denegante denegationis rationibus, valide concedi nequit. 3
Can. 0065      denegante denegationis rationibus, valide concedi nequit. 3. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata et postea
Can. 0065      concedi nequit. 3. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata et postea, nulla facta huius denegationis
Can. 0066      irritum ob errorem in nomine personae cui datur vel a qua editur, aut loci in quo ipsa residet, aut
Can. 0076      physicarum sive iuridicarum per peculiarem actum facta, concedi potest a legislatore necnon ab auctoritate exsecutiva cui legislator hanc potestatem
Can. 0080      1. Nullum privilegium per renuntiationem cessat, nisi haec a competendi auctoritate fuerit accepta. 2. Privilegio in sui
Can. 0087      universalibus quam particularibus pro suo territorio vel suis subditis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, non tamen in legibus processualibus
Can. 0088      quoties id ad fidelium bonum conferre iudicet, in legibus a Concilio plenario vel provinciali aut ab Episcoporum conferentia latis
Can. 0089      latis dispensare valet. - Parochus aliique presbyteri aut diaconi a lege universali et particulari dispensare non valent, nisi haec
Can. 0090      haec potestas ipsis expresse concessa sit. - 1. A lege ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa
Can. 0090      rationabili causa, habita ratione adiuctorum casus et gravitatis legis a qua dispensatur; alias dispensatio illicita est, nisi ab ipso
Can. 0091      exercere valet, etiam extra territorium exsistens, in subditos, licet a territorio absentes, atque, nisi contrarium expresse statuatur, in peregrinos
Can. 0095      in personarum conventibus, sive ab auctoritate ecclesiastica indictis sive a christifidelibus libere convocatis, necnon aliis celebrationibus, et quibus definiuntur
Can. 0106      tutoris vel curatoris. - Domicilium et quasi-domicilium amittitur discessione a loco cum animo non revertendi, salvo praescripto can. 105
Can. 0117      iuridicam obtinere intendens, eandem consequi valet nisi ipsius statuta a competenti auctoritate sint probata. - Personam iuridicam publicam repraesentant
Can. 0120      Personae iuridica natura sua perpetua est; extinguitur tamen si a competenti auctoritate legitime supprimantur aut per centum annorum spatium
Can. 0124      - 1. Ad validitatem actus iuridici requiritur ut a persona habili sit positus, atque in eodem adsint quae
Can. 0127      gravitas id postulate, secretum sedulo servandi; quae quidem obligatio a Superiore urgeri potest. - Quicunque illegitime actu iuridico, immo
Can. 0135      supremam, valide delegari nequit, nisi aliud iure explicite caveatur; a legislatore inferiore lex iuri superiori contraria valide ferri nequit
Can. 0136      licet extra territorium exsistens, exercere valet in subditos, etiam a territorio absentes, nisi aliud ex rei natura aut ex
Can. 0137      Nulla potestas subdelegata iterum subdelegari potest, nisi id expresse a delegante concessum fuerit. - Potestas exsecutiva ordinaria necnon potestas
Can. 0153      ante expletum hoc tempus fieri potest, et effectum habet a die officii vacationis. 3. Promissio alicuius officii, a
Can. 0153      a die officii vacationis. 3. Promissio alicuius officii, a quocumque est facta, nullum parit iuridicum effectum. - Officium
Can. 0166      quidem praeteritione et absentia, electio, etiam si confirmata fuerit, a competenti auctoritate rescindi debet, dummodo iuridice constet recursum saltem
Can. 0167      electioni ob infirmam valetudinem interesse nequeat, suffragium eius scriptum a scrutatoribus exquiratur. - Etsi quis plures ob titulos ius
Can. 0175      et ius suffragium ferendi redit ad compromittentes: 1_ revocatione a collegio aut coetu facta, re integra; 2_ non impleta
Can. 0176      aliud iure aut statutis caveatur, is electus habeatur et a collegii aut coetus praeside proclametur, qui requisitum suffragiorum numerum
Can. 0177      illico intimanda est electo, qui debet intra octiduum utile a recepta intimatione significare collegii aut coetus praesidi utrum electionem
Can. 0177      rursus eligi potest; collegium autem aut coetus intra mensem a cognita non-acceptatione ad novam electionem procedere debet. - Electus
Can. 0179      alium debet; secus omni iure privatur, nisi probaverit se a petenda confirmatione iusto impedimento detentum fuisse. 2. Competens
Can. 0180      suis ipsi suffragiis eum possunt, nisi aliud iure caveatur, a competenti auctoritate postulare. 2. Compromissarii postulare nequeunt, nisi
Can. 0182      non exsistat, secus pro postulatione. - 1. Postulatio a praeside intra octiduum utile mitti debet ad auctoritatem competentem
Can. 0182      vice privatur iure eligendi aut postulandi nisi probetur praesidem a mittenda postulatione iusto fuisse detentum impedimento aut dolo vel
Can. 0184      necnon privatione. 2. Resoluto quovis modo iure auctoritatis a qua fuit collatum, officium ecclesiasticum non amittitur, nisi aliud
Can. 0186      praefiniti vel adimpleta aetate, amissio officii effectum habet tantum a momento, quo a competenti auctoritate scripto intimatur. - Quisquis
Can. 0186      aetate, amissio officii effectum habet tantum a momento, quo a competenti auctoritate scripto intimatur. - Quisquis sui compos potest
Can. 0189      facta. 4. Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit, sed qui
Can. 0191      alterius officii canonice habitam, nisi aliud iure cautum aut a competenti auctoritate praescriptum fuerit. 2. Remunerationem cum priore
Can. 0194      ecclesiastico amovetur: 1_ qui statum clericalem amiserit; 2_ qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit; 3_
Can. 0194      statum clericalem amiserit; 2_ qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit; 3_ clericus qui matrimonium etiam
Can. 0199      7_ ius visitationis et obligatio oboedientiae, ita ut christifideles a nulla auctoritate ecclesiastica visitari possint et nulli auctoritati iam
Can. 0202      intellegitur spatium constans 24 horis continuo supputandis, et incipit a media nocte, nisi aliud expresse caveatur; hebdomada spatium 7
Can. 0203      annus, si tempus est continuum. - 1. Dies a quo non computatur in termino, nisi huius initium coincidat
Can. 0204      ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata. -
Can. 0213      Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant. - Ius est christifidelibus, ut cultum
Can. 0214      christifidelibus, ut cultum Deo persolvant iuxta praescripta proprii ritus a legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati, utque propriam vitae spiritualis formam
Can. 0219      Ecclesiae magisterium obsequio. - Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo. -
Can. 0225      1. Laici, quippe qui uti omnes christifideles ad apostolatum a Deo per baptismum et confirmationem deputentur, generali obligatione tenentur
Can. 0228      1. Laici qui idonei reperiantur, sunt habiles ut a sacris Pastoribus ad illa officia ecclesiastica et munera assumantur
Can. 0229      requisitam statutis, habiles sunt ad mandatum docendi scientias sacras a legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum. - 1. Viri laici
Can. 0242      institutionis sacerdotalis Ratio, ab Episcoporum conferentia attentis quidem normis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, statuenda et a Sancta Sede
Can. 0242      quidem normis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, statuenda et a Sancta Sede approbanda novis quoque adiunctis, approbante item Sancta
Can. 0253      aut licentia potiti sunt in universitate studiorum aut facultate a Sancta Sede recognita. 2. Curetur ut distincti totidem
Can. 0253      propria methodo tradendae sunt, disciplinas. 3. Magister qui a munere suo graviter deficiat, ab auctoritate, de qua in
Can. 0257      sese devovere. 2. Curet Episcopus dioecesanus ut clerici, a propria Ecclesia particulari ad Ecclesiam particularem alterius regionis transmigrare
Can. 0262      praescripta Rationis institutionis sacerdotalis ac seminarii ordinationis. - Exemptum a regimine paroeciali seminarium esto: et pro omnibusqui in seminario
Can. 0266      servitio promotus est. 2. Sodalis in instituto religioso a votis perpetuis professus aut societati clericali vitae apostolicae definitive
Can. 0268      in alia Ecclesia particulari. - 1. Clericus qui a propria Ecclesia particulari in aliam legitime transmigraverit, huic Ecclesiae
Can. 0268      horum alteruter ipsi contrariam scripto mentem intra quattuor menses a receptis litteris significaverit. 2. Per admissionem perpetuam aut
Can. 0268      can. 266, 2, eidem instituto aut societati incardinatur, a propria Ecclesia particulari excardinatur. - Ad incardinationem clerici Episcopus
Can. 0271      in aliam Ecclesiam particularem transierit propriae Ecclesiae manens incardinatus, a proprio Episcopo dioecesano iusta de causa revocari potest, dummodo
Can. 0272      particularem transmigrandi concedere nequit Administrator dioecesanus, nisi post annum a vacatione sedis episcopalis, et cum consensu collegii consultorum. -
Can. 0274      2. Clerici, nisi legitimo impedimento excusentur, munus, quod ipsis a suo Ordinario commissum fuerit, suscipere ac fideliter adimplere tenentur
Can. 0278      Magni habeant clerici saeculares praesertim illas consociationes quae, statutis a competenti auctoritate recognitis, per aptam et convenienter approbatam vitae
Can. 0278      cum proprio Episcopo unioni favent. 3. Clerici abstineant a constituendis aut participandis consociationibus, quarum finis aut actio cum
Can. 0279      prosequantur, et solidam illam doctrinam, in sacra Scriptura fundatam, a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, uti
Can. 0283      - 1. Clerici, licet officium residentiale non habeant, a sua tamen dioecesi per notabile tempus iure particulari determinandum
Can. 0285      particularis praescripta. 2. Ea quae, licet non indecora, a clericali tamen statu aliena sunt, clerici vitent. 3
Can. 0285      pertinentium aut officia saecularia, quae secum feruntonus redendarum rationum; a fideiubendo, etiam de bonis propriis, inconsulto proprio Ordinario, prohibentur
Can. 0285      etiam de bonis propriis, inconsulto proprio Ordinario, prohibentur; item a subscribendis syngraphis, quibus nempe obligatio solvendae pecuniae, nulla definita
Can. 0289      exemptionibus, quas ab exercendis muneribus et publicis civilibus officiis a statu clericali alienis, in eorum favorem leges et conventiones
Can. 0298      2. Christifideles sua nomina dent iis praesertim consociationibus, quae a competenti auctoritate ecclesiastica aut erectae aut laudatae vel commendatae
Can. 0301      non satis provisum sit. 3. Christifidelium consociationes quae a competenti auctoritate ecclesiastica eriguntur, consociationes publicae vocantur. - Christifidelium
Can. 0302      sunt clericorum, exercitium ordinis sacri assumunt atque uti tales a competenti auctoritate agnoscuntur. - Consociationes, quarum sodales, in saeculo
Can. 0308      consensu sui Superioris nomen dare. - Nemo legitime adscriptus a consociatione dimittatur, nisi iusta de causa ad normam iuris
Can. 0316      - 1. Qui publice fidem catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione irrogata aut declarata irretitus
Can. 0316      casum inciderint de quo in 1, praemissa monitione, a consociatione dimittantur, servatis eius statutis et salvo iure recursus
Can. 0317      Norma in 1 statuta valet etiam pro consociationibus a sodalibus institutorum religiosorum vi apostolici privilegii extra proprias ecclesias
Can. 0317      extra proprias ecclesias vel domos erectis; in consociationibus vero a sodalibus institutorum religiosorum in propria ecclesia vel domo erectis
Can. 0320      fidelem erogationis rationem reddere debet. - 1. Consociationes a Sancta Sede erectae nonnisi ab eadem supprimi possunt.
Can. 0320      possunt consociationes ab eadem erectae; ab Episcopo dioecesano consociationes a se erectae, et etiam consociationes ex apostolico indulto a
Can. 0320      a se erectae, et etiam consociationes ex apostolico indulto a sodalibus institutorum religiosorum de consensu Episcopi dioecesani erectae.
Can. 0326      christifidelium consociatio privata ad normam statutorum; supprimi etiam potest a competenti auctoritate, si eius actio in grave damnum cedit
Can. 0331      coniunguntur. - Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius
Can. 0332      acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere
Can. 0332      renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur. - 1. Romanus Pontifex, vi sui
Can. 0337      unitam Episcoporum in mundo dispersorum actionem, quae uti talis a Romano Pontifice sit indicta aut libere recepta, ita ut
Can. 0338      tractandas determinare atque ordinem in Concilio servandam constituere; propositis a Romano Pontifice quaestionibus Patres Concilii alias addere possunt, ab
Can. 0339      aliqui, qui episcopali dignitate non sint insigniti, vocari possunt a suprema Ecclesiae auctoritate, cuius est eorum partes in Concilio
Can. 0341      vim obligandi non habent nisi una cum Concilii Patribus a Romano Pontifice approbata, ab eodem fuerint confirmata et eius
Can. 0341      Collegium Episcoporum, cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano Pontifice inductum vel libere receptum modum. - Synodus
Can. 0346      peculiari synodi determinatam; alii vi eiusdem iuris deputantur; alii a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum
Can. 0346      quae expeditam requirant definitionem, constat sodalibus quorum plerique, Episcopi, a iure peculiari synodi deputantur ratione officii quod adimplent, alii
Can. 0346      peculiari synodi deputantur ratione officii quod adimplent, alii vero a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum
Can. 0347      synodus regitur. - 1. Cum synodi Episcoporum coetus a Romano Pontifice concluditur, explicit munus in eadem Episcopis aliisque
Can. 0348      Episcoporum habetur secretaria generalis permanens, cui praeest Secretarius generalis, a Romano Pontifice nominatus, cuique praesto est consilium secretariae, constans
Can. 0348      normam iuris peculiaris, ab ipsa synodo Episcoporum eliguntur, alii a Romano Pontifice nominantur, quorum vero omnium munus explicit, ineunte
Can. 0348      coetu praetera unus aut plures secretarii speciales constituuntur qui a Romano Pontifice nominantur, atque in officio ipsis commisso permanent
Can. 0350      tres ordines distribuitur: episcopalem, ad quem pertinent Cardinales quibus a Romano Pontifice titulus assignatur Ecclesiae suburbicariae, necnon Patriarchae orientales
Can. 0350      diaconalis suus cuique titulus aut diaconia in Urbe assignatur a Romano Pontifice. 3. Patriarchae orientales in Cardinalium Collegium
Can. 0350      habeat. 5. Per optionem in Consistorio factam et a Summo Pontifice approbatam, possunt, servata prioritate ordinis et promotionis
Can. 0351      assumpti sunt. - 1. Qui Cardinales promoveantur, libere a Romano Pontifice seliguntur viri, saltem in ordine presbyteratus constituti
Can. 0351      Pontificis decreto, quod quidem coram Cardinalium Collegio publicatur; inde a publicatione facta officiis tenentur atque iuribus gaudent lege definitis
Can. 0351      tenetur Cardinalium officiis nullisque eorum gaudet iuribus; postquam autem a Romano Pontifice eius nomen publicatum fuerit, iisdem tenetur officiis
Can. 0351      iisdem tenetur officiis fruiturque iuribus, sed iure praecedentiae gaudet a die reservationis in pectore. - 1. Cardinalium Collegio
Can. 0356      dioecesis curam habent ut Episcopi dioecesani, Urbem petant quoties a Romano Pontifice convocentur. - 1. Cardinales, quibus Ecclesia
Can. 0357      in iis quae ad sui personam pertinent exempti sunt a potestate regiminis Episcopi dioecesis in qua commorantur. - Cardinali
Can. 0358      regiminis Episcopi dioecesis in qua commorantur. - Cardinali, cui a Romano Pontifice hoc munus committitur ut in aliqua sollemni
Can. 0358      celebratione vel personarum coetu eius personam sustineat, uti Legatus a latere, scilicet tamquam eius alter ego, sicuti et illi
Can. 0366      Attenta peculiari Legati muneris indole: 1_ sedes Legationis pontificae a potestate regiminis Ordinarii loci exempta est, nisi agatur de
Can. 0367      statuatur; cessat autem expleto mandato, revocatione eidem intimata, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata. - Ecclesiae particulares, in quibus una
Can. 0371      Dei portio, quae ob speciales et graves omnino rationes a Summo Pontifice in dioecesim non erigitur, et cuius cura
Can. 0378      exsistimatione gaudens; 3_ annos natus saltem triginta quinque; 4_ a quinquennio saltem in presbyteratus ordine constitutus; 5_ laurea doctoris
Can. 0378      theologia aut iure canonico potius in instituto studiorum superiorum a Sede Apostolica probato, vel saltem in iisdem disciplinis vere
Can. 0382      si iam non sit consecratus Episcopus, intra quattuor mense a receptis apostolicis litteris; si iam sit consecratus, intra duos
Can. 0383      pastorali non satis frui valeant necnon ad eos qui a religionis praxi defecerint. 2. Fideles diversi ritus in
Can. 0395      conferentiae, quibus interesse debet, aliusve officii sibi legitime commissi, a dioecesi aequa de causa abesse potest non ultra mensem
Can. 0395      ex eius absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat.
3. A dioecesi ne absit diebus Nativitatis, Hebdomadae Sanctae et Resurrectionis
Can. 0395      urgentique causa. 4. Si ultra sex menses Episcopus a dioecesis illegitime abfuerit, de eius absentia Metropolita Sedem Apostolicam
Can. 0399      biennium ab inito dioecesis regimine, Episcopus pro ea vice a conficienda et exhibenda relatione abstinere potest. - 1
Can. 0409      legitime ceperit. 2. Vacante sede episcopali, nisi aliud a competenti auctoritate statutum fuerit, Episcopus auxiliaris, donec novus Episcopus
Can. 0410      tenentur, sicut et ipse Episcopus dioecesanus, residendi in dioecesi; a qua praeterquam ratione alicuius officii extra dioecesim implendi aut
Can. 0412      si captivitate, relegatione, exsilio aut inhabilitate Episcopus dioecesanus plane a munere pastorali in dioecesi procurando praepediatur, ne per litteras
Can. 0413      ordine statuto in elencho ab Episcopo dioecesano quam primum a capta dioecesis possessione componendo; qui elenchus cum Metropolitana communicandus
Can. 0413      elenchus cum Metropolitana communicandus singulis saltem triennis renoventur atque a cancellario sub secreto servetur.
2. Si deficiat aut
Can. 0415      Administratori dioecesano competunt. - Si Episcopus dioecesanus poena ecclesiastica a munere exercendo prohibeatur, Metropolita aut, si is deficiat vel
Can. 0416      provideat. - Sedes episcopalis vacat Episcopi dioecesani morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, translatione ac privatione Episcopo intimata. -
Can. 0417      Episcopo intimata. - Vim habent omnia quae gesta sunt a Vicario generali aut Vicario episcopali, donec certam de obitu
Can. 0417      notitiam iidem acceperint, itemque quae ab Episcopo dioecesano aut a Vicario generali vel episcopali gesta sunt, donec certam de
Can. 0418      de memoratis actibus pontificiis notitiam receperint. - 1. A certa translationis notitia, Episcopus intra duos menses debet dioecesim
Can. 0418      canonicam possessionem capere autem captae possessionis dioecesis novae, dioecesis a qua vacat. 2. A certa translationis notitia usque
Can. 0418      possessionis dioecesis novae, dioecesis a qua vacat. 2. A certa translationis notitia usque ad canonicam novae dioecesis possessionem
Can. 0418      ad canonicam novae dioecesis possessionem, Episcopus translatus in dioecesi a qua: 1_ Administratoris dioecesani potestatem obtinet eiusdemque obligationibus tenetur
Can. 0419      devolvitur deficiente autem Episcopo auxiliari, ad collegium consultorum, nisi a Sancta Sede aliter provisum fuerit. Qui ita regimen dioecesis
Can. 0420      regimen assumit Pro-Vicarius vel Pro-Praefectus ad hunc tantum effectum a Vicario vel a Praefecto immediate post captam possessionem nominatus
Can. 0420      vel Pro-Praefectus ad hunc tantum effectum a Vicario vel a Praefecto immediate post captam possessionem nominatus, nisi aliter a
Can. 0420      a Praefecto immediate post captam possessionem nominatus, nisi aliter a Sancta Sede statutum fuerit. - 1. Intra octo
Can. 0421      dioecesanus, qui nempe dioecesim ad interim regat, eligendus est a collegio consultorum, firmo praescripto can. 502, 3.
Can. 0423      Administratorem electus fuerit, alium pro tempore oeconomum eligat consilium a rebus oeconomicis. - Administrator dioecesanus eligatur ad normam cann
Can. 0430      - 1. Munus Administratoris dioecesani cessat per captam a novo Episcopo dioecesis possessionem. 2. Administratoris dioecesani remotio
Can. 0433      adsunt Ecclesiae particulares, provinciae ecclesiasticae vicinores, proponente Episcoporum conferentia, a Sancta Sede in regiones ecclesiasticas coniungi possunt. 2
Can. 0434      tribuuntur potestates, eidem conventui non competunt, nisi quaedam specialiter a Sancta Sede ei concessa fuerint. - Provinciae ecclesiasticae praeest
Can. 0435      Archiepiscopus dioecesis cui praeficitur; quod officium cum sede episcopali, a Romano Pontifice determinata aut probata, coniunctum est. -
Can. 0437      - 1. Metropolita obligatione tenetur, intra tres menses a recepta consecratione episcopali, aut, si iam consecratus fuerit, a
Can. 0437      a recepta consecratione episcopali, aut, si iam consecratus fuerit, a provisione canonica, per se aut per procuratorem a Romano
Can. 0437      fuerit, a provisione canonica, per se aut per procuratorem a Romano Pontifice petendi pallium, quo quidem significatur potestas qua
Can. 0443      pro viris tum pro mulieribus ab Episcoporum conferentia aut a provinciae Episcopis determinando, respective electi ab omnibus Superioribus maioribus
Can. 0443      seminariorum maiorum, numero ut in n. 2 determinando, electi a rectoribus seminariorum quae in territorio sita sunt. 4
Can. 0446      ut omnia acta concilii ad Apostolicam Sedem transmittantur; decreta a concilio edicta ne promulgentur, nisi postquam ab Apostolica Sede
Can. 0455      legitime promulgata fuerint. 3. Modus promulgationis et tempus a quo decreta vim suam exserunt, ab ipsa Episcoporum conferentia
Can. 0456      Episcoporum conferentiae, relatio de actis conferentiae necnon eius decreta a praeside ad Apostolicam Sedem transmittantur, tum ut in eiusdem
Can. 0458      conferentiae membris communicare itemque alia acta conscribere, quae ipsi a conferentiae praeside aut a consilio permanenti componenda committuntur; 2_
Can. 0458      alia acta conscribere, quae ipsi a conferentiae praeside aut a consilio permanenti componenda committuntur; 2_ communicare cum Episcoporum conferentiis
Can. 0458      communicare cum Episcoporum conferentiis finitimis acta et documenta quae a conferentia in plenario conventu aut a consilio Episcoporum permanenti
Can. 0458      et documenta quae a conferentia in plenario conventu aut a consilio Episcoporum permanenti ipsis transmitti statuuntur. - 1
Can. 0459      ac tuendum. 2. Quoties vero actiones aut rationes a conferentiis ineuntur formam internationalem praeseferentes, Apostolica Sedes audiatur oportet
Can. 0463      presbyteralis; 5_ christifideles laici, etiam sodales institutorum vitae consecratae, a consilio pastorali eligendi, modo et numero ab Episcopo dioecesano
Can. 0474      effectum iuridicum habere nata sunt, subscribi debent ab Ordinario a quo emanant, et quidem ad validitatem, ac simul a
Can. 0474      a quo emanant, et quidem ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario; cancellarius vero Moderatorem curiae de
Can. 0489      in materia morum, quarum rei vita cesserunt aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevi summario
Can. 0492      statutae. - 1. In singulis dioecesibus constituatur consilium a rebus oeconomicis, cui praesidet ipse Episcopus dioecesanus eiusve delegatus
Can. 0492      integritate praestantibus, ab Episcopo nominatis. 2. Membra consilii a rebus oeconomicis ad quinquennium nominentur, sed expleto hoc tempore
Can. 0492      hoc tempore ad alia quinquennia assumi possunt. 3. A consilio a rebus oeconomicis excluduntur personae quae cum Episcopo
Can. 0492      ad alia quinquennia assumi possunt. 3. A consilio a rebus oeconomicis excluduntur personae quae cum Episcopo usque ad
Can. 0493      commissa in Libro V De bonis Ecclesiae temporalibus, consilii a rebus oeconomicis est quotannis, iuxta Episcopi dioecesani indicationes, rationem
Can. 0494      singulis dioecesibus ab Episcopo, auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis, nominetur oeconomus, qui sit in re oeconomica
Can. 0494      causam ab Episcopo aestimandam, auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis. 3. Oeconomi est, secundum rationem a
Can. 0494      a rebus oeconomicis. 3. Oeconomi est, secundum rationem a consilio a rebus oeconomicis definitam, bona dioecesis sub auctoritate
Can. 0494      oeconomicis. 3. Oeconomi est, secundum rationem a consilio a rebus oeconomicis definitam, bona dioecesis sub auctoritate Episcopi administrare
Can. 0494      deputati legitime ordinaverint. 4. Anno vertente, oeconomus consilio a rebus oeconomicis rationem accepti et expensi reddere debet. -
Can. 0497      sodalium consilii presbyteralis: 1_ dimidia circiter pars libere eligatur a sacerdotibus ipsis, ad normam canonum qui sequuntur, necnon statutorum
Can. 0501      presbyterale cessat eiusque munera implentura collegio consultorum; intra annum a capta possessione Episcopus debet consilium presbyterale noviter constituere.
Can. 0506      ipsam capituli constitutionem et numerum canonicorum determinent; definiant quaenam a capitulo et a singulis canonicis ad cultum divinum necnon
Can. 0506      et numerum canonicorum determinent; definiant quaenam a capitulo et a singulis canonicis ad cultum divinum necnon administerium persolvendum sint
Can. 0506      stabilia tum occasione perfuncti muneris solvenda necnon, attentis normis a Sancta Sede latis, quaenam sint canonicorum insignia. -
Can. 0508      tamen aliis delegare non potest, absolvendi in foro sacramentali a censuris latae sententiae non declaratis, Apostolicae Sedi non reservatis
Can. 0510      paroeciae; quae unitae alicui capitulo exstent, ab Episcopo dioecesano a capitulo separentur. 2. In ecclesia, quae simul sit
Can. 0527      paroeciae gerendam promotus est, eandem obtinet et exercere tenetur a momento captae possessionis. 2. Parochum in possessionem mittit
Can. 0528      opera, ut nuntius evangelicus ad eos quoque perveniat, qui a religione colenda recesserint aut veram fidem non profiteantur.
Can. 0531      paroeciale quoddam munus alius expleverit, oblationes quas hac occasione a christifidelibus recipit ad massam paroecialem deferat, nisi de contraria
Can. 0533      Nisi gravis obstet ratio, parocho, feriarum gratia, licet quotannis a paroecia abesse ad summum per unum mensem continuum aut
Can. 0533      parochus spirituali recessui vacat; parochus autem, ut ultra hebdomadam a paroecia absit, tenetur de hoc loci Ordinarium monere.
Can. 0537      Episcopo dioecesano statutis. - In unaquaque paroecia habeatur consilium a rebus oeconomicis, quod praeterquam iure universali, regitur normis ab
Can. 0539      exsilii vel relegationis, inhabilitatis vel infirmae valetudinis aliusve causae a munere pastorali in paroecia exercendo praepeditur, ab Episcopo dioecesano
Can. 0541      rationem reddat. - 1. Vacante paroecia itemque parocho a munere pastorali exercendo impedito, ante administratoris paroecialis constitutionem, paroeciae
Can. 0542      cann. 522 et 524; 3_ curam pastoralem obtinent tantum a momento captae possessionis; eorundem moderator in possessionem mittitur ad
Can. 0557      clericale institutum religiosum iuris pontificii, Episcopo dioecesano competit rectorem a Superiore praesentatum instituere. 3. Rector ecclesiae, quae coniuncta
Can. 0557      ecclesiae, quae coniuncta sit cum seminario aliove collegio quod a clericis regitur, est rector seminarii vel collegii, nisi aliter
Can. 0566      cappellanus praeterea facultatem habet, his tantum in locis exercendam, a censuris latae sententiae non reservatis neque declaratis absolvendi, firmo
Can. 0573      2. Quam vivendi formam in institutis vitae consecratae, a competenti Ecclesiae auctoritate canonice erectis, libere assumunt christifideles, qui
Can. 0574      est. 2. Ad hunc statum quidam christifideles specialiter a Deo vocantur, ut in vita Ecclesiae peculiari dono fruantur
Can. 0575      doctrina et exemplis fundata, donum sunt divinum, quod Ecclesia a Domino accepit Eiusque gratia semper conservat. - Competentis Ecclesiae
Can. 0578      autem voluntatem Patris facientem. - Fundatorum mens atque proposita a competenti auctoritate ecclesiastica sanctia circa naturam, finem, spiritum et
Can. 0583      - Immutationes in institutis vitae consecratae ea afficientes, quae a Sede Apostolica approbata fuerunt, absque eiusdem licentia fieri nequeunt
Can. 0587      necnon proprium sacrorum ligaminum obiectum. 2. Codex huiusmodi a competenti auctoritate Ecclesiae approbatur et tantummodo cum eiusdem consensu
Can. 0587      tamen absque necessitate ne multiplicentur. 4. Ceterae normae a competenti instituti auctoritate statuae apte in aliis codicibus colligantur
Can. 0588      Institutum clericale illud dicitur quod, ratione finis seu propositi a fundatore intenti vel vi legitimae traditionis, sub moderamine est
Can. 0588      vi eius naturae, indolis et finis munus habet proprium, a fundatore vel legitima traditione definitum, exercitium ordinis sacri non
Can. 0589      includens. - Institutum vitae consecratae dicitur iuris pontificii, si a Sede Apostolica erectum aut per eiusdem formale decretum approbatum
Can. 0589      vero dioecesani, si ab Episcopo dioecesano erectum, approbationis decretum a Sede Apostolica non est consecutum. - 1. Instituta
Can. 0595      dioeceses propagatum fuerit. 2. Episcopus dioecesanus potest dispensationes a constitutionibus concedere in casibus particularibus. - 1. Institutorum
Can. 0600      re et spiritu pauperem, operose in sobrietate ducendam et a terrenis divitiis alienam, secumfert dependentiam et limitationem in usu
Can. 0603      Ecclesia agnoscit vitam eremiticam seu anachoreticam, qua christifideles arctiore a mundo secessu, solitudinis silentio, assidua prece et paenitentia, suam
Can. 0605      Apostolicae reservatur. Episcopi dioecesani autem nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernere satagant iidemque adiuvent promotores
Can. 0607      utpote totius personae consecratio, mirabile in Ecclesia manifestat conubium a Deo conditum, futuri saeculo signum.
Ita religiosus plenam suam
Can. 0607      vitam fraternam in communi ducunt. 3. Testimonium publicum a religiosis Christo et Ecclesiae reddendum illam secumfert a mundo
Can. 0607      publicum a religiosis Christo et Ecclesiae reddendum illam secumfert a mundo separationem, quae indoli et fini uniuscuiusque instituti est
Can. 0616      - 1. Domus religiosa legitime erecta supprimi potest a supremo Moderatore ad normam constitutionum, consulto Episcopo dioecesano. De
Can. 0618      et proprii. - Superiores in spiritu servitii suam potestatem a Deo per ministerium Ecclesiae receptam exerceant.
Voluntati igitur Dei
Can. 0623      eligantur, requiritur congruum tempus post professionem perpetuam vel definitivam, a iure proprio vel, si agatur de Superioribus maioribus, a
Can. 0623      a iure proprio vel, si agatur de Superioribus maioribus, a constitutionibus determinandum. - 1.
Superiores ad certum et
Can. 0625      si eligantur, confirmatione Superioris maioris competentis indigeant; si vero a Superiore nominentur, apta consultatio praecedat. - Superiores in collatione
Can. 0626      in electionibus normas iuris universalis et proprii servent, abstineant a quovis abusu et acceptione personarum, et, nihil praeter Deum
Can. 0626      vere dignos et aptos sciant. Caveant praetera in electionibus a suffragiorum procuratione sive directe sive indirecte, tam pro seipsis
Can. 0636      In quolibet instituti et similiter in qualibet provincia quae a Superiore maiore regitur, habeatur oeconomus, a Superiore maiore distinctus
Can. 0636      qualibet provincia quae a Superiore maiore regitur, habeatur oeconomus, a Superiore maiore distinctus et ad normam iuris proprii constitutus
Can. 0636      Etiam in communitatibus localibus instituatur, quantum fieri potest, oeconomus a Superiore locali distinctus.
2. Tempore et modo iure
Can. 0638      sui consilii. Si tamen agatur de negotio quod summam a Sancta Sede pro cuiusque regione definitam superet, itemque de
Can. 0647      coetus, per certa temporis spatia, in alia instituti domo, a se designata, commoretur. - 1. Novitiatus, ut validus
Can. 0649      647, 3 et can. 648, 2, absentia a domo novitiatus quae tres menses, sive continuos sive intermissos
Can. 0653      si dubium supersit de eius idoneitate, potest probationis tempus a Superiore maiore ad normam iuris proprii, non tamen ultra
Can. 0656      compleverit; 2_ novitiatus valide peractus sit; 3_ habeatur admissio a competenti Superiore cum voto sui consilii ad normam iuris
Can. 0656      et absque vi, metu gravi aut dolo emissa; 5_ a legitimo Superiore per se vel per alium recipiatur. -
Can. 0657      2. Si opportunum vero videatur, periodus professionis; temporariae a competenti Superiore, iuxta ius proprium, prorogari potest, ita tamen
Can. 0659      durationis, attentis Ecclesiae necessitatibus atque hominum temporumque condicionibus, prout a fine est indole instituti exigitur. 3. Institutio sodalium
Can. 0665      de licentia sui Superioris. Si autem agatur de diuturna a domo absentia, Superior maior, de consensu sui consilii atque
Can. 0665      e domo religiosa illegitime abest cum animo sese subducendi a potestate Superiorum, sollicite ab eisdem quaeratur et adiuvetur ut
Can. 0668      potest, etiam iure civili valida, ante professionem perpetuam faciat a die emissae professionis valituram.
Idem faciat professus a votis
Can. 0668      faciat a die emissae professionis valituram. Idem faciat professus a votis perpetuis, qui ad normam iuris proprii bonis suis
Can. 0672      de qua in can. 285, 4, concedi potest a proprio Superiore maiore. - Omnium religiosorum apostolatus primum in
Can. 0684      ipse per se providere potest. - 1. Sodalis a votis perpetuis nequit a proprio ad aliud institutum religiosum
Can. 0684      potest. - 1. Sodalis a votis perpetuis nequit a proprio ad aliud institutum religiosum transire, nisi ex concessione
Can. 0684      sodalis hanc professionem emittere renuat vel ad eam emittendam a competentibus Superioribus non admittatur, ad pristinum institutum redeat, nisi
Can. 0684      redeat, nisi indultum saecularizationis obtinuerit.
3. Ut religiosus a monasterio sui iuris ad aliud eiusdem instituti vel foederationis
Can. 0686      1. Supremus Moderator, de consensu sui consilii, sodali a votis perpetuis professo, gravi de causa concedere potest indultum
Can. 0686      supremo Moderatore de consensu sui consilii, exclaustratio imponi potest a Sancta Sede pro sodale instituti iuris pontificii vel ab
Can. 0688      derelinquat, indultum discendi consequi potest in instituto iuris pontificii a supremo Moderatore de consensu sui consilii; in institutis autem
Can. 0689      1. Sodalis, expleta professione temporaria, si iustae causae affuerint a competenti Superiore maiore, audito suo consilio, a subsequenti professione
Can. 0689      causae affuerint a competenti Superiore maiore, audito suo consilio, a subsequenti professione emittenda excludi potest. 2. Infirmitas physica
Can. 0690      novitiatu vel post professionem, legitime ab instituto egressus fuerit, a Moderatore supremo de consensu sui consilii rursus admitti potest
Can. 0691      iuris cum consensu sui consilii. - 1. Professus a votis perpetuis indultum discedendi ab instituto ne petat, nisi
Can. 0692      ab ipso sodale reiectum fuerit, ipso iure secumfert dispensationem a votis necnon ab omnibus obligationibus ex professione ortis. -
Can. 0694      facto dimissus ab instituto habendus est sodalis qui: 1_ a fide catholica notorie defecerit; 2_ matrimonium contraxerit vel, etiam
Can. 0695      probationes significet, data eidem facultate sese defendendi. Acta omnia a Superiore maiore et a notario subscripta, una cum responsionibus
Can. 0695      facultate sese defendendi. Acta omnia a Superiore maiore et a notario subscripta, una cum responsionibus sodalis scripto redactis et
Can. 0696      proprio instituti forte determinatae. 2. Ad dimissionem sodalis a votis temporariis, etiam causae minoris gravitatis in iure proprio
Can. 0697      frustra elapsos, acta omnia ab ipso Superiore maiore et a notario subscripta una cum responsionibus sodalis ab ipso sodale
Can. 0699      dimissionem decernere pertinet ad Episcopum dioecesanum, cui Superior acta a consilio suo recognita submittat. - Decretum dimissionis vim non
Can. 0700      recognita submittat. - Decretum dimissionis vim non habet, nisi a Sancta Sede confirmatum fuerit, cui decretum et acta omnia
Can. 0700      debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi intra decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum
Can. 0703      scandali exteritoris vel gravissimi nocumenti instituto imminentis, sodalis statim a Superiore maiore vel, si periculum sit in mora, a
Can. 0703      a Superiore maiore vel, si periculum sit in mora, a Superiore locali cum consensu sui consilii e domo religiosa
Can. 0707      eligere potest etiam extra domos sui instituti, nisi aliud a Sede Apostolica provisum fuerit. 2. Quoad eius congruam
Can. 0709      Episcopis instaurandam. - Conferentiae Superiorum maiorum sua habeant statuta a Sancta Sede approbata, a qua unice, etiam in personam
Can. 0709      Superiorum maiorum sua habeant statuta a Sancta Sede approbata, a qua unice, etiam in personam iuridicam, erigi possunt et
Can. 0719      Necessarium conscientiae moderamen libere obtineant atque huius generis consilia a suis etiam Moderatoribus, si velint, requirant. - Ius admittendi
Can. 0726      tempore incorporationis temporariae, sodalis institutum libere derelinquere valet vel a sacrorum vinculorum renovatione iusta de causa a Moderatore maiore
Can. 0726      valet vel a sacrorum vinculorum renovatione iusta de causa a Moderatore maiore, audito suo consilio, excludi potest. 2
Can. 0726      2. Sodalis temporariae incorporationis id sponte petens, indultum discedendi a supremo Moderatore de consensu sui consilii gravi de causa
Can. 0727      derelinquere velit, indultum discedendi, re coram Domino serio perpensa, a Sede Apostolica per Moderatorem supremum petat, si institutum est
Can. 0733      - 1. Domus erigitur et communitas localis constituitur a competenti auctoritate societatis, praevio consensu Episcopi dioecesani in scriptis
Can. 0734      quo sanctissima Eucharistia celebretur et asservetur. - Regimen societatis a constitutionibus determinatur, servatis, iuxta naturam uniuscuiusque societatis, cann. 617-633
Can. 0740      communem, ad normam iuris proprii, quo quidem etiam absentiae a domo vel communitate reguntur. - 1. Societates et
Can. 0743      definitive incorporati reguntur constitutionibus cuiusque societatis. - Indultum discedendi a societate, cessantibus iuribus et obligationibus ex incorporatione promanantibus, firmo
Can. 0743      incorporatione promanantibus, firmo praescripto can. 693, sodalis definitive incorporatus a supremo Moderatore cum consensu eius consilii obtinere potest, nisi
Can. 0747      ius nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a qualibet humana potestate independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi.
Can. 0755      adiunctorum necessitatibus vel opportunitatibus, normas practicas impertire, attentis praescriptis a suprema Ecclesiae auctoritate latis. - 1. Quoad universam
Can. 0761      coadunationibus omnis generis, necnon eiusdem diffusio per declarationes publicas a legitima auctoritate occasione quorundam eventuum factas prelo aliisque instrumentis
Can. 0768      societate coniunctos pertinent, necnon de rebus temporalibus iuxta ordinem a Deo statutum componendis. - Doctrina christiana proponatur modo auditorum
Can. 0784      modo in actione missionali navandam. - Missionarii, qui scilicet a competenti auctoritate ecclesiastica ad opus missionale explendum mittuntur, eligi
Can. 0788      Episcoporum est statuta edere quibus catechumenatus ordinetur, determinando quaenam a catechumenis sint praestanda, atque definiendo quaenam eis agnoscantur praerogativae
Can. 0793      2. Parentibus ius et etiam iis fruendi auxiliis a societate civili praestandis, quibus in catholica educatione filiorum procuranda
Can. 0810      deficientibus his requisitis, servato modo procedendi in statutis definito, a munere removeantur. 2. Episcoporum conferentiae et Episcopi dioecesani
Can. 0823      detrimentum afferatur; item exigendi, ut quae fidem moresve tangant a christifidelibus edenda suo iudicio subiciantur; necnon reprobandi scripta quae
Can. 0830      tantummodo habeat Ecclesiae de fide et moribus doctrinam, uti a magisterio ecclesiastico proponitur. 3. Censor sententiam suam scripto
Can. 0833      constitutionum. - Obligatione emittendi personaliter professionem fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam, tenetur: 1_ coram praeside eiusve delegato
Can. 0834      signa sensibilia significatur ac modo singulis proprio efficitur, atque a mystico Iesu Christi Corpore, Capite nempe et membris, integer
Can. 0834      2. Huiusmodi cultus tunc habetur, cum defertur nomine Ecclesiae a personis legitime deputatis et per actus ab Ecclesiae auctoritate
Can. 0836      in quo sacerdotium commune christifidelium exercetur, opus sit quod a fide procedit et eadem innititur, ministri sacri eandem excitare
Can. 0840      christiani normis Ecclesiae plene congruant. - Sacramenta Novi Testamenti, a Christo Domino instituta et Ecclesiae concredita, utpote actiones Christi
Can. 0843      necnon catechetica institutione ad eadem recipienda praeparentur, attentis normis a competenti auctoritate editis. - 1. Ministri catholici sacramenta
Can. 0844      sacramenta licite administrant solis christifidelibus catholicis, qui pariter eadem a solis ministris catholicis licite recipiunt, salvis huius canonis
Can. 0844      ministrum catholicum, sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum recipere a ministris non catholicis, in quorum Ecclesia valida exsistunt praedicta
Can. 0846      1. In sacramentis celebrandis fideliter serventur libri liturgici a competenti auctoritate probati; quapropter nemo in iisdem quidpiam proprio
Can. 0847      utatur, nisi adsit necessitas. 2. Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret eaque decenti custodia diligenter asservet. -
Can. 0848      eaque decenti custodia diligenter asservet. - Minister, praeter oblationes a competenti auctoritate definitas, pro sacramentorum administratione nihil petat, cauto
Can. 0849      vel saltem in voto ad salutem necessarius, quo homines a peccatis liberantur, in Dei filios regenerantur atque indelebili charactere
Can. 0855      - Curent parentes, patrini et parochus ne imponatur nomen a sensu christiano alienum. - Licet baptismus quolibet die celebrari
Can. 0874      ab eo qui eorum locum tenet aut, his deficientibus, a parocho vel ministro sit designatus atque aptitudinem et intentionem
Can. 0878      2, attentis Episcoporum conferentiae praescriptis. - Si baptismus neque a parocho neque eo praesente administratus fuerit, minister baptismi, quicumque
Can. 0880      confirmationis adhibendum debet esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero ministretur. - Expedit ut confirmationis sacramentum in ecclesia
Can. 0903      intra annum datas, exhibeat, aut prudenter existimari possit eundem a celebratione non esse impeditum. - Sacerdotes, memoria semper tenentes
Can. 0913      mortis versantibus sanctissima Eucharistia ministrari potest, si Corpus Christi a communi cibo discernere et communionem reverenter suscipere possint. -
Can. 0919      per spatium saltem unius horae ante sacram communionem abstineat a quocumque cibo et potu, excepta tantummodo aqua atque medicina
Can. 0947      curam in ministris operibusque sustinendis ea oblatione participant. - A stipe Missarum quaelibet etiam species negotiationis vel mercaturae omnino
Can. 0955      2. Tempus intra quod Missae celebrandae sunt, initium habet a die quo sacerdos easdem celebraturus recepit, nisi aliud constet
Can. 0959      eodem ministro impertitam, veniam peccatorum quae post baptismum commiserint a Deo obtinent, simulque reconciliantur cum Ecclesia, quam peccando vulneraverunt
Can. 0972      audito eiusdem presbyteri Ordinario. - Facultas ad confessiones excipiendas a competenti auctoritate, de qua in can. 969, concedi potest
Can. 0974      ob causam. 2. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a loci Ordinario qui eam concessit, de quo in can
Can. 0974      competentem Superiorem. 4. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a proprio Superiore maiore, facultatem ad excipiendas confessiones ubique erga
Can. 0976      paenitentes in periculo mortis versantes valide et licite absolvit a quibusvis censuris et peccatis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus
Can. 0978      personam sustinere ac divinae iustitiae simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse, ut honori divino et animarum saluti
Can. 0978      minister Ecclesiae, in administrando sacramento, doctrinae Magisterii et normis a competenti auctoritate latis fideliter adhaereat. - Sacerdos in quaestionibus
Can. 0979      discretione procedat, attenta quidem condicione et aetate paenitentis, abstineatque a nomine complicis inquirendo. - Si confessario dubium non est
Can. 0993      et applicat. - Indulgentia est partialis aut plenaria, prout a poena temporali pro peccatis debita liberat ex parte aut
Can. 0995      possunt indulgentias elargiri, quibus haec potestas iure agnoscitur aut a Romano Pontifice conceditur. 2. Nulla auctoritas infra Romanum
Can. 0995      potest potestatem concedendi indulgentias aliis committere, nisi id ei a Sede Apostolica expresse fuerit indultum. - 1. Ut
Can. 1015      - 1. Unusquisque ad presbyteratum et ad diaconatum a proprio Episcopo ordinetur aut cum legitimis eiusdem litteris dimissoriis
Can. 1018      dimissorias ne iis concedant, quibus ab Episcopo dioecesano aut a Vicario vel Praefecto apostolico accessus ad ordines denegatus fuerit
Can. 1021      habentem, excepto tantum, citra apostolicum indultum, Episcopo ritus diversi a ritu promovendi. - Episcopus ordinans, acceptis legitimis litteris dimissoriis
Can. 1032      studiorum curriculum, diaconus per tempus congruum, ab Episcopo vel a Superiore maiore competenti definiendum, in cura pastorali partem habeat
Can. 1040      factus sit oportet candidatos rite iisdem exercitiis vacasse. - A recipiendis ordinibus arcentur qui quovis impedimento afficiuntur sive perpetuo
Can. 1041      matrimoniali aut ordine sacro aut voto publico perpetuo castitatis a matrimonio ineundo impeditus, vel cum muliere matrimonio valido coniuncta
Can. 1042      poena aliqua canonica declarata vel irrogata prohibitus. - Sunt a recipiendis ordinibus simpliciter impediti: 1_ vir uxorem habens, nisi
Can. 1055      bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est
Can. 1072      can. 1125, congrua congruis referendo. - Curent animarum pastores a matrimonii celebratione avertere iuvenes ante aetatem, qua secundum regionis
Can. 1080      matrimonium sine probabili gravis mali periculo differri possit usquedum a competenti auctoritate dispensatio obtineatur, potestate gaudent dispensandi ab omnibus
Can. 1080      Apostolicum vel ad loci Ordinarium, quod attinet ad impedimenta a quibus dispensare valet. - Parochus aut sacerdos vel diaconus
Can. 1089      ea contrahendi, nullum matrimonium consistere potest, nisi postea mulier a raptore separata et in loco tuto ac libero constituta
Can. 1103      vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium. -
Can. 1105      ipse fungatur. 2. Mandatum, ut valeat, subscribendum est a mandante et praeterea a parocho vel Ordinario loci in
Can. 1105      Mandatum, ut valeat, subscribendum est a mandante et praeterea a parocho vel Ordinario loci in quo mandatum datur, aut
Can. 1105      parocho vel Ordinario loci in quo mandatum datur, aut a sacerdote ab alterutro delegato, aut a duobus saltem testibus
Can. 1105      mandatum datur, aut a sacerdote ab alterutro delegato, aut a duobus saltem testibus; aut confici debet per documentum ad
Can. 1120      recepti. - Episcoporum conferentia exarare potest ritum proprium matrimonii, a Sancta Sede recognoscendum, congruentem locorum et populorum usibus ad
Can. 1121      reddere. 3. Ad matrimonium quod attinet cum dispensatione a forma canonica contractum, loci Ordinarius, qui dispensationem concessit, curet
Can. 1125      sequuntur: 1_ pars catholica declaret se paratam esse pericula a fide deficiendi removere atque sinceram promissionem praestet se omnia
Can. 1125      Ecclesia catholica baptizetur et educetur; 2_ de his promissionibus a parte catholica faciendis altera pars tempestive certior fiat, adeo
Can. 1125      ambae partes edoceantur de finibus et proprietatibus essentialibus matrimonii, a neutro contrahente excludendis. - Episcoporum conferentiae est tum modum
Can. 1138      praesumuntur filii, qui nati sunt saltem post dies 180 a die celebrati matrimonii, vel infra dies 300 a die
Can. 1138      180 a die celebrati matrimonii, vel infra dies 300 a die dissolutae vitae coniugalis. - Filii illegitimi legitimantur per
Can. 1142      baptizatos vel inter partem baptizatam et partem non baptizatam a Romano Pontifice dissolvi potest iusta de causa, utraque parte
Can. 1143      altera pars sit invita. - 1. Matrimonium initum a duobus non baptizatis solvitur ex privilegio paulino in favorem
Can. 1145      Interpellatio fiat regulariter de auctoritate loci Ordinarii partis conversae; a quo Ordinario concedendae sunt alteri coniugi, si quidem eas
Can. 1158      est ut consensus renovetur privatim et secreto, et quidem a parte impedimenti conscia, dummodo altera in consensu praestito perseveret
Can. 1161      sanatio in radice est eiusdem, sine renovatione consensus, convalidatio, a competenti auctoritate concessa, secumferens dispensationem ab impedimento, si adsit
Can. 1161      auctoritate concessa, secumferens dispensationem ab impedimento, si adsit, atque a forma canonica, si servata non fuerit, necnon retrotractionem effectuum
Can. 1161      retrotractionem effectuum canonicorum ad praeteritum. 2. Convalidatio fit a momento concessionis gratiae; retrotractio vero intellegitur facta ad momentum
Can. 1162      quidem defuerat, sed postea praestitus est, sanatio concedi potest a momenti praestiti consensus. - 1. Matrimonium irritum ob
Can. 1168      sacramentalia, ad normam librorum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a laicis quoque, congruis qualitatibus praeditis, administrari possunt. -
Can. 1179      vitae apostolicae generatim celebrantur in propria ecclesia aut oratorio a Superiore, si institutum aut societas sint clericalia, secus a
Can. 1179      a Superiore, si institutum aut societas sint clericalia, secus a cappellano. 1. Si paroecia proprium habeat coemeterium, in
Can. 1192      - 1. Votum est publicum, si nomine Ecclesiae a legitimo Superiore acceptetur; secus privatim. 2. Sollemne, si
Can. 1194      finiendam obligationem appositi, mutatione substantiali materiae promissae, deficiente condicione a qua votum pendet aut eiusdem causa finali, dispensatione, commutatione
Can. 1210      pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit. Ordinarius vero per modum actus
Can. 1220      quae domum Dei addeceant, et ab iisdem arceatur quidquid a sanctitate loci absonum sit. 2. Ad bona sacra
Can. 1251      feriae sextae totius anni et tempus quadragesimae. - Abstinentia a carnis comestione vel ab alio cibo iuxta conferentiae Episcoporum
Can. 1254      1. Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad
Can. 1260      quibus aliis licet. - Ecclesiae nativum ius est exigendi a christifidelibus, quae ad fines sibi proprios sint necessaria. -
Can. 1263      conferentia latas. - Ius est Episcopo dioecesano, auditis consilio a rebus oeconomicis et consilio presbyterali, pro dioecesis necessitatibus, personis
Can. 1267      condicione gravantur, firmo praescripto can. 1295. 3. Oblationes a fidelibus ad certum finem factae, nonnisi ad eundem finem
Can. 1269      Res sacrae, si in dominio privatorum sunt, praescriptione acquiri a privatis personis possunt, sed eas adhibere ad usus profanos
Can. 1277      qui, attento statu oeconomico dioecesis, sunt maioris momenti, consilium a rebus oeconomicis et collegium consultorum audire debet; eiusdem tamen
Can. 1280      nominari possunt. - Quaevis persona iuridica suum habeat consilium a rebus oeconomicis vel saltem duos consiliarios, qui administratorem, ad
Can. 1281      hac re sileant statuta, competit Episcopo dioecesano, audito consilio a rebus oeconomicis, huiusmodi actus pro personis sibi subiectis determinare
Can. 1284      praescripta servare iuris tam canonici quam civilis, aut quae a fundatore vel donatore vel legitima auctoritate imposita sint, ac
Can. 1287      officio tenentur rationes Ordinario loci exhibendi, qui eas consilio a rebus oeconomicis examinandas committat. 2. De bonis, quae
Can. 1287      rebus oeconomicis examinandas committat. 2. De bonis, quae a fidelibus Ecclesiae offeruntur, administratores rationes fidelibus reddant iuxta normas
Can. 1292      secus, auctoritas competens est Episcopus dioecesanus cum consensu consilii a rebus oeconomicis et collegii consultorum necnon eorum quorum interest
Can. 1293      vel gravis alia ratio pastoralis; 2_ aestimatio rei alienandae a peritis scripto facta. 2. Aliae quoque cautelae a
Can. 1293      a peritis scripto facta. 2. Aliae quoque cautelae a legitima auctoritate praescriptae serventur, ut Ecclesiae damnum vitetur. -
Can. 1296      perpensis, an et qualis actio, personalis scilicet vel realis, a quonam et contra quemnam instituenda sit ad Ecclesiae iura
Can. 1297      normas statuere de bonis Ecclesiae locandis, praesertim de licentia a competenti auctoritate ecclesiastica obtinenda. - Nisi res sit minimi
Can. 1303      de quibus in can. 114, 2 destinatae et a competenti auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae; 2_ piae
Can. 1304      ipsi personae iuridicae cedunt. - 1. Ut fundatio a persona iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in
Can. 1305      Ordinarii iudicium, auditis et iis quorum interest et proprio a rebus oeconomicis consilio, collocentur in commodum eiusdem fundationis cum
Can. 1310      evaserit, Ordinarius, auditis iis quorum interest et proprio consilio a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest modo
Can. 1315      autem suis legibus etiam legem divinam vel legem ecclesiasticam, a superiore auctoritate latam, congrua poena munire, servatis suae competentiae
Can. 1324      vel 5. - 1. Violationis auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel praecepto statuta temperari debet
Can. 1324      passio ipsa ne fuerit voluntarie excitata vel nutrita; 4_ a minore, qui aetatem sedecim annorum explevit; 5_ ab eo
Can. 1327      singulis delictis. Item in praecepto possunt circumstantiae statui, quae a poena praecepto constituta eximant, vel eam attenuent vel aggravent
Can. 1331      contra praescriptum 1, n. 1, est arcendus aut a liturgica actione est cessandum, nisi gravis obstet causa; 2_
Can. 1344      ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevideantur; 2_ a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam
Can. 1344      emendatus sit et scandalum reparaverit, aut si ipse satis a civili auctoritate punitus sit vel punitum iri praevideatur; 3_
Can. 1345      ebrietate aliave simili mentis perturbatione patraverit, iudex potest etiam a qualibet punitione irroganda abstinere, si censeat aliter posse melius
Can. 1347      nequit, nisi antea reus semel saltem monitus sit ut a contumacia recedat, dato congruo ad resipiscentiam tempore. 2
Can. 1347      contumacia recedat, dato congruo ad resipiscentiam tempore. 2. A contumacia recessisse dicendus est reus, quem delicti vere paenituerit
Can. 1353      periculo gravis scandali vel infamiae. - Appellatio vel recursus a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent
Can. 1353      infamiae. - Appellatio vel recursus a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel declarent, habent effectum
Can. 1354      Praeter eos, qui in cann. 1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege, quae poena munita est, dispensare possunt vel a
Can. 1354      a lege, quae poena munita est, dispensare possunt vel a praecepto poenam comminanti eximere, possunt etiam eam poenam remittere
Can. 1358      1. Remissio censurae dari non potest nisi delinquenti qui a contumacia, ad normam can. 1347, 2, recesserit; recedenti
Can. 1364      decretum extra iudicium irrogata sit. - 1. Apostata a fide, haereticus vel schismaticus in excommunicationem latae sententiae incurrit
Can. 1371      casum de quo in can. 1364, 1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel
Can. 1371      can. 1364, 1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel doctrinam, de qua in
Can. 1381      2. Usurpationi aequiparatur illegitima, post privationem vel cessationem a munere, eiusdem retentio. - Episcopus qui sine pontificio mandato
Can. 1383      ordinem conferre. Qui vero ordinationem recepit, est ipso facto a recepto ordine suspensus. - Qui, praeter casus, de quibus
Can. 1394      dimissione e statu clericali puniri potest. 2. Religiosus a votis perpetuis, qui non sit clericus, matrimonium etiam civiliter
Can. 1404      rei natura, easdem quoque causas afficiunt. - Prima Sedes a nemine iudicatur. - 1 Ipsius Romani Pontificis dumtaxat
Can. 1405      advocaverit iudicium. 2. Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest
Can. 1416      tribunalia eidem tribunali appellationis subiecta, ab hoc tribunali solvuntur; a Signatura Apostolica, si eidem tribunali appellationis non subsunt. -
Can. 1420      Vicarium iudicialem seu Officialem constituere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario generali distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas causarum
Can. 1420      nati non minus triginta. 5. Ipsi, sede vacante, a munere non cessant nec ab Administratore dioecesano amoveri possunt
Can. 1425      consuetudine, tribunali collegiali trium iudicum reservantur: 1_ causae contentiosae: a) de vinculo sacrae ordinationis; b) de vinculo matrimonii, firmis
Can. 1425      firmis praescriptis cann. 1686 et 1688; 2_ causae poenales: a) de delictis quae poenam dimissionis e statu clericali secumferre
Can. 1438      Firmo praescripto can. 1444, 1, n. 1: 1_ a tribunali Episcopi suffraganei appellatur ad tribunal Metropolitae, salvo praescripto
Can. 1442      vel per ordinaria Sedis Apostolicae tribunalia, vel per iudices a se delegatos. - Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum
Can. 1443      vel per iudices a se delegatos. - Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum appellationibus recipiendis est Rota Romana. -
Can. 1445      ad eam legitime delatis, de aliis controversiis administrativis quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae dicasteriis ipsi deferantur
Can. 1445      de aliis controversiis administrativis quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae dicasteriis ipsi deferantur, et de conflictu competentiae
Can. 1449      sit iudex et contra eum recusatio opponatur, ipse abstineat a iudicando. 4. Si recusatio opponatur contra promotorem iustitiae
Can. 1451      intersint, neque ipsi recusati sint. 2. Actus positi a iudice antequam recusetur, validi sunt; qui autem positi sunt
Can. 1457      aut gravi neglegentia aliud litigantibus damnum inferant, congruis poenis a competenti auctoritate puniri possunt, non exclusa officii privatione.
Can. 1459      in quolibet iudicii statu vel gradu excipi possunt itemque a iudice ex officio declarari. 2. Praeter casus de
Can. 1463      Actiones reconventionales proponi valide nequeunt, nisi intra triginta dies a lite contestata. 2. Eaedem autem cognoscantur simul cum
Can. 1465      et conventionales, ante eorum lapsum, poterunt, iusta intercedente causa, a iudice, auditis vel petentibus partibus, prorogari, numquam autem, nisi
Can. 1469      1. Iudex e territorio suo vi expulsus vel a iurisdictione ibi exercenda impeditus, potest extra territorium iurisdictionem suam
Can. 1470      poenis ad officium reducere, advocatos praeterea et procuratores etiam a munere apud tribunalia ecclesiastica exercendo suspendere. - Si qua
Can. 1471      utatur lingua iudici vel partibus ignota, adhibeatur interpres iuratus a iudice designatus. Declarationes tamen scripto redigantur lingua originaria et
Can. 1471      vel mutus interrogari debet, nisi forte malit iudex quaestionibus a se datis scripto respondeatur. - 1. Acta iudicialia
Can. 1474      1. In casu appellationis, actorum exemplar, fide facta a notario de eius authenticitate, ad tribunal superius mittatur.
Can. 1478      iura, tunc stent in iudicio per tutorem vel curatorem a iudice datum. 3. Sed in causis spiritualibus et
Can. 1478      ipsi, si aetatem quattuordecim annorum expleverint; secus per curatorem a iudice constitutum. 4. Bonis interdicti, et ii qui
Can. 1479      tutor aut curator ab auctoritate civili constitutus, idem potest a iudice ecclesiastico admitti, audito, si fieri potest, Episcopo dioecesano
Can. 1481      necessarium existimaverit. 2. In iudicio poenali accusatus aut a se constitutum aut a iudice datum semper habere debet
Can. 1481      In iudicio poenali accusatus aut a se constitutum aut a iudice datum semper habere debet advocatum. 3. In
Can. 1484      actus autem qualibet vi caret, si intra terminum peremptorium a iudice statuendum, procurator mandatum rite non exhibeat. - Nisi
Can. 1487      renuat, procuratori manet. - Tum procurator tum advocatus possunt a iudice, dato decreto, repelli sive ex officio sive ad
Can. 1488      vindicata pacisci. Quae si fecerint, nulla est pactio, et a iudice poterunt poena pecuniaria mulctari. Advocatus praeterea tum ab
Can. 1488      2. Eodem modo puniri possunt advocati et procuratores qui a competentibus tribunalibus causas, in fraudem legis, subtrahunt ut ab
Can. 1489      aut pollicitationes aut quamlibet aliam rationem suum officium prodiderint, a patrocinio exercendo suspendantur, et mulcta pecuniaria aliisve congruis poenis
Can. 1496      imminere nisi res ipsa custodienda tradatur, ius habet obtinendi a iudice eiusdem rei sequestrationem. 2. In similibus rerum
Can. 1501      normam canonum, proposita sit ab eo cuius interest, vel a promotore iustitiae. - Qui aliquem convenire vult, debet libellum
Can. 1504      exprimere coram quo iudice causa introducatur, quid petatur et a quo petatur; 2_ indicare quo iure innitatur actor et
Can. 1505      tribunal appellationis vel ad collegium, si libellus reiectus fuerit a praeside; quaestio autem reiectionis expeditissime definienda est. - Si
Can. 1506      quod si nihilominus iudex sileat, inutiliter lapsis decem diebus a facta instantia, libellus pro admisso habeatur. - 1
Can. 1507      decretum citationis in iudicium fieri debet intra viginti dies a facta instantia, de qua in eo canone. 3
Can. 1513      iudice factis; in causis autem difficilioribus partes convocandae sunt a iudice ad dubium vel dubia concordanda, quibus in sententia
Can. 1515      fidei; ideoque, si damnatur ut rem restituat, fructus quoque a contestationis die reddere debet et damna sarcire. - Lite
Can. 1519      secus defuncti herede vel successore. - 1. Si a munere cesset tutor vel curator vel procurator, qui sit
Can. 1520      - Si nullus actus processualis, nullo obstante impedimento, ponatur a partibus per sex menses, instantia perimitur. Lex particularis alios
Can. 1524      3. Renuntiatio, ut valeat, peragenda est scripto, eademque a parte vel ab eius procuratore, speciali tamen mandato munito
Can. 1524      communicari, ab eaque acceptari vel saltem non impugnari, et a iudice admitti. - Renuntiatio a iudice admissa, pro actis
Can. 1525      saltem non impugnari, et a iudice admitti. - Renuntiatio a iudice admissa, pro actis quibus renuntiatum est, eosdem parit
Can. 1526      contendentibus asserta et ab altero admissa, nisi iure vel a iudice probatio nihilominus exigatur. - 1. Probationes cuiuslibet
Can. 1527      adduci possunt. 2. Si pars instet ut probatio a iudice reiecta admittatur, ipse iudex rem expeditissime definiat. -
Can. 1528      coram iudice renuant, licet eos audire etiam per laicum a iudice designatum aut requirere eorum declarationem coram publico notario
Can. 1536      declarationes, quae non sint confessiones, vim probandi habere possunt, a iudice aestimandam una cum ceteris causae adiunctis, at vis
Can. 1542      principaliter in iis affirmantur. - Documentum privatum, sive agnitum a parte sive recognitum a iudice, eandem probandi vim habet
Can. 1542      - Documentum privatum, sive agnitum a parte sive recognitum a iudice, eandem probandi vim habet adversus auctorem vel subscriptorem
Can. 1544      exemplari authentico exhibita et penes tribunalis cancellariam deposita, ut a iudice et ab adversario examinari possint. - Iudex praecipere
Can. 1550      sacramentali innotuerunt, etsi poenitens eorum manifestationem petierit; immo audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis, ne ut indicium
Can. 1552      et domicilium tribunali indicentur. 2. Exhibeantur, intra terminum a iudice praestitutum, articuli argumentorum super quibus petitur testium interrogatio
Can. 1561      fieri poterit, dissidiis et scandalo. - Examen testis fit a iudice, vel ab eius delegato aut auditore, cui assistat
Can. 1564      complectentes, non captiosae, non subdolae, non suggerentes responsionem, remotae a cuiusvis offensione et pertinentes ad causam quae agitur. -
Can. 1565      2. Attamen si ea quae testificanda sunt ita a memoria sint remota, ut nisi prius recolantur certo affirmari
Can. 1567      poterunt. - 1. Responsio statim redigenda est scripto a notario et referre debet ipsa editi testimonii verba, saltem
Can. 1567      dein responsiones scripto consignentur et subscribantur, si fieri potest, a deponentibus. - Notarius in actis mentionem faciat de praestito
Can. 1577      recusari possunt. - 1. Iudex, attentis iis quae a litigantibus forte deducantur, singula capita decreto suo definiat circa
Can. 1578      relatio proferenda. - 1. Periti suam quisque relationem a ceteris distinctam conficiant, nisi iudex unam a singulis subscribendam
Can. 1578      quisque relationem a ceteris distinctam conficiant, nisi iudex unam a singulis subscribendam fieri iubeat: quod si fiat, sententiarum discrimina
Can. 1578      argumentis suae conclusiones nitantur. 3. Peritus accersiri potest a iudice ut explicationes, quae ulterius necessariae videantur, suppeditet. -
Can. 1580      aut reiecerit. - Peritis solvenda sunt expensae et honoraria a iudice ex bono et aequo determinanda, servato iure particulari
Can. 1581      iure particulari. - 1. Partes possunt peritos privatos, a iudice probandos, designare. 2. Hi, si iudex admittat
Can. 1584      iuris, quae ab ipsa lege statuitur; alia hominis, quae a iudice conicitur. - Qui habet pro se iuris praesumptionem
Can. 1586      recidit in partem adversam. - Praesumptiones, quae non statuuntur a iure, iudex ne coniciat, nisi ex facto certo et
Can. 1592      responderit ad normam can. 1507, 1, iudex eam a iudicio absentem declaret et decernat ut causa, servatis servandis
Can. 1595      velit, servetur can. 1593. - 1. Pars absens a iudicio, sive actor sive pars conventa, quae iustum impedimentum
Can. 1595      2. Si tum actor tum pars conventa fuerint absentes a iudicio, ipsi obligatione expensas litis solvendi tenentur in solidum
Can. 1599      nihil aliud adducendum habere, aut utile proponendis probationibus tempus a iudice praestitutum elapsum sit, aut iudex declaret se satis
Can. 1603      animadversionibus, utrique parti responsiones exhibere licet, intra breve tempus a iudice praestitutum. 2. Hoc ius partibus semel tantum
Can. 1607      - Causa iudiciali modo pertractata, si sit principalis, definitur a iudice per sententiam definitivam; si sit incidens, per sententiam
Can. 1609      ordine singulorum conclusionibus secundum praecedentiam, ita tamen ut semper a causae ponente seu relatore initium fiat, habeatur discussio sub
Can. 1609      sententiae. 4. In discussione autem fas unicuique est a pristina sua conclusione recedere. Iudex vero qui ad decisionem
Can. 1610      ex iis quae singuli iudices in discussione attulerunt, nisi a maiore numero iudicium praefinita fuerint motiva praeferenda; sententia dein
Can. 1610      approbationi. 3. Sententia edenda est non ultra mensem a die quo causa definita est, nisi, in tribunali collegiali
Can. 1620      Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat, si: 1_ lata est a iudice absolute incompetenti; 2_ lata est ab eo, qui
Can. 1621      actionis coram iudice qui sententiam tulit intra decem annos a die publicationis sententiae. - Sententia vitio sanabilis nullitatis dumtaxat
Can. 1622      vitio sanabilis nullitatis dumtaxat laborat, si: 1_ lata est a non legitimo numero iudicum, contra praescriptum can. 1425,
Can. 1623      quibus in can. 1622, proponi potest intra tres menses a notitia publicationis sententiae. - De querela nullitatis videt ipse
Can. 1626      2. Ipse iudex potest ex officio sententiam nullam a se latam retractare vel emendare intra terminum ad agendum
Can. 1628      in causis in quibus eorum praesentia requiritur, ius habent a sententia appellandi ad iudicem superiorem, salvo praescripto can. 1629
Can. 1629      praescripto can. 1629. - Non est locus appellationi: 1_ a sententia ipsius Summi Pontificis vel Signaturae Apostolicae; 2_ a
Can. 1629      a sententia ipsius Summi Pontificis vel Signaturae Apostolicae; 2_ a sententia vitio nullitatis infecta, nisi cumuletur cum querela nullitatis
Can. 1629      cumuletur cum querela nullitatis ad normam can. 1625; 3_ a sententia quae in rem iudicatam transiit; 4_ a iudicis
Can. 1629      3_ a sententia quae in rem iudicatam transiit; 4_ a iudicis decreto vel a sententia interlocutoria, quae non habeant
Can. 1629      in rem iudicatam transiit; 4_ a iudicis decreto vel a sententia interlocutoria, quae non habeant vim sententiae definitivae, nisi
Can. 1629      non habeant vim sententiae definitivae, nisi cumuletur cum appellatione a sententia definitiva; 5_ a sententia vel a decreto in
Can. 1629      definitivae, nisi cumuletur cum appellatione a sententia definitiva; 5_ a sententia vel a decreto in causa de qua ius
Can. 1629      cum appellatione a sententia definitiva; 5_ a sententia vel a decreto in causa de qua ius cavet expeditissime rem
Can. 1630      definiendam. - 1. Appellatio interponi debet coram iudice a quo sententia prolata sit, intra peremptorium terminum quindecim dierum
Can. 1630      sententia prolata sit, intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium a notitia publicationis sententiae. 2. Si ore fiat, notarius
Can. 1633      quem dirigitur intra mensem ab eius interpositione, nisi iudex a quo longius tempus ad eam prosequendam parti praestituerit. -
Can. 1634      Quod si pars exemplar impugnatae sententiae intra utile tempus a tribunali a quo obtinere nequeat, interim termini non decurrunt
Can. 1634      pars exemplar impugnatae sententiae intra utile tempus a tribunali a quo obtinere nequeat, interim termini non decurrunt, et impedimentum
Can. 1634      decurrunt, et impedimentum significandum est iudici appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat officio suo quam primum satisfaciendi.
Can. 1634      officio suo quam primum satisfaciendi. 3. Interea iudex a quo debet acta ad normam can. 1474 iudici appellationis
Can. 1635      transmittere. - Inutiliter elapsis fatalibus appellatoriis sive coram iudice a quo sive coram iudice ad quem, deserta censetur appellatio
Can. 1636      in can. 1525. 2. Si appellatio proposita sit a vinculi defensore vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest
Can. 1636      2. Si appellatio proposita sit a vinculi defensore vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex aliter caveat
Can. 1636      promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex aliter caveat, a vinculi defensore vel promotore iustitiae tribunalis appellationis. -
Can. 1637      aliis capitibus incidenter appellare intra terminum peremptorium quindecim dierum a die, quo ipsi appellatio principalis notificata est. 4
Can. 1641      eidem renuntiatum fuerit; 4_ si lata sit sententia definitiva, a qua non datur appellatio ad normam can. 1629. -
Can. 1644      gravibus probationibus vel argumentis intra peremptorium terminum triginta dierum a proposita impugnatione allatis. Tribunal autem appellationis intra mensem ab
Can. 1646      in can. 1645, 2, nn. 1-3, petenda est a iudice qui sententiam tulit intra tres menses a die
Can. 1646      est a iudice qui sententiam tulit intra tres menses a die cognitionis eorundem motivorum computandos. 2. Restitutio in
Can. 1646      1645, 2, nn. 4 et 5, petenda est a tribunali appellationis, intra tres menses a notitia publicationis sententiae
Can. 1646      5, petenda est a tribunali appellationis, intra tres menses a notitia publicationis sententiae; quod si in casu, de quo
Can. 1649      praestanda circa expensas solvendas et damna reficienda. 2. A pronuntiatione circa expensas, honoraria et damna reficienda non datur
Can. 1654      1622, 1645, abstineat ab exsecutione, et rem ad tribunal a quo lata est sententia remittat, partibus certioribus factis. -
Can. 1656      de quo in hac sectione, tractari possunt omnes causae a iure non exclusae, nisi pars processum contentiosum ordinarium petat
Can. 1658      quasque simul afferre nequit, ita indicare ut statim colligi a iudice possint. 2. Libello adnecti debent, saltem in
Can. 1664      testium, peritorum, petitiones et exceptiones advocatorum, redigendae sunt scripto a notario, sed summatim et in iis tantummodo quae pertinent
Can. 1664      iis tantummodo quae pertinent ad substantiam rei controversae, et a deponentibus subsignandae. - Probationes, quae non sint in petitione
Can. 1669      iudicii gradu processum contentiosum oralem esse adhibitum in casibus a iure exclusis, nullitatem sententiae declaret et causam remittat tribunali
Can. 1672      statuat easdem causas, si incidenter et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico cognosci ac definiri. - In causis de
Can. 1677      normam can. 1508. 2. Transacto termino quindecim dierum a notificatione, praeses vel ponens, nisi alterutra pars sessionem ad
Can. 1677      capitibus nuptiarum validitas impugnetur. 4. Post decem dies a notificatione decreti, si partes nihil opposuerint, praeses vel ponens
Can. 1678      2_ acta iudicialia, etsi nondum publicata, invisere et documenta a partibus producta recognoscere. 2. Examini, de quo in
Can. 1682      quae sint, et ceteris iudicii actis, intra viginti dies a sententiae publicatione ad tribunal appellationis ex officio transmittatur.
Can. 1706      adduci possit ad petitionem denuo proponendam. - Rescriptum dispensationis a Sede Apostolica transmittitur ad Episcopum; is vero rescriptum partibus
Can. 1707      authentico documento ecclesiastico vel civili comprobari nequit, alter coniux a vinculo matrimonii solutus non habeatur, nisi post declarationem de
Can. 1709      decernet utrum causa ab ipsa Curiae Romanae Congregatione an a tribunali ab ea designato sit agenda. 2. Misso
Can. 1714      De transactione, de compromisso, deque iudicio arbitrali serventur normae a partibus selectae vel, si partes nullas selegerint, lex ab
Can. 1716      Si lex civilis arbitrali sententiae vim non agnoscat, nisi a iudice confirmetur, sententia arbitralis de controversia ecclesiastica, ut vim
Can. 1722      et citato ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio vel ab aliquo officio et munere ecclesiastico
Can. 1724      1. In quolibet iudicii gradu renuntiatio instantiae fieri potest a promotore iustitiae, mandante vel consentiente Ordinario, ex cuius deliberatione
Can. 1724      processus promotus est. 2. Renuntiatio, ut valeat, debet a reo acceptari, nisi ipse sit a iudicio absens declaratus
Can. 1724      ut valeat, debet a reo acceptari, nisi ipse sit a iudicio absens declaratus. - In causae discussione, sive scripto
Can. 1726      gradu et stadio, si evidenter constet delictum non esse a reo patratum, iudex debet id sententia declarare et reum
Can. 1729      iudicio fieri non possit; quod si utraque appellatio, licet a diversis partibus, proponatur, unicum fiat iudicium appellationis, salvo praescripto
Can. 1734      Petitio fieri debet intra peremptorium terminum decem dierum utilium a decreto legitime intimato. 3. Normae 1
Can. 1740      aut saltem inefficax evadat, potest ipse ab Episcopo dioecesano a paroecia amoveri. - Causae, ob quas parochus a sua
Can. 1741      dioecesano a paroecia amoveri. - Causae, ob quas parochus a sua paroecia legitime amoveri potest, hae praesertim sunt: 1_
Can. 1742      discutiat cum duobus parochis e coetu ad hoc stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo proponente, selectis; quod si exinde
Can. 1743      apostolicae, servetur praescriptum can. 682, 2. - Renuntiatio a parocho fieri potest non solum pure et simpliciter, sed
Can. 1747      et adiuncta permittant. - 1. Parochus amotus debet a parochi munere exercendo abstinere, quam primum liberam relinquere paroecialem
Can. 1748      animarum vel Ecclesiae necessitas aut utilitas postulet, ut parochus a sua, quam utiliter regit, ad aliam paroeciam aut ad
Can. 1750      exponat. - Episcopus, si, non obstantibus allatis rationibus, iudicet a proposito non esse recedendum, cum duobus parochis ad normam


AB     [516]
Can. 0003      aliqua Codicis canonibus sit contraria. - Codicis canones initas ab Apostolica Sede cum nationibus aliisve societatibus politicis conventiones non
Can. 0004      praescriptis minime obstantibus. - Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis
Can. 0013      Peregrini non adstringuntur: 1_ legibus particularibus sui territorii quamdiu ab eo absunt, nisi aut earum transgressio in proprio territorio
Can. 0014      dubio iuris non urgent; in dubio autem facti Ordinarii ab eis dispensare possunt, dummodo, si agatur de dispensatione reservata
Can. 0014      possunt, dummodo, si agatur de dispensatione reservata, concedi soleat ab auctoritate cui reservatur. - 1. Ignorantia vel error
Can. 0016      interpretatur legislator et is cui potestas authentice interpretandi fuerit ab eodem commissa. 2. Interpretatio authentica per modum legis
Can. 0033      2. Eadem vim habere desinunt revocatione explicita aut implicita ab auctoritate competenti facta, necnon cessante lege ad cuius exsecutionem
Can. 0044      actus praeparatorios. - Actus administrativus exsecutioni mandari potest etiam ab exsecutoris successore in officio, nisi fuerit electa industria personae
Can. 0048      datur decisio aut fit provisio, quae natura sua petitionem ab aliquo factam non supponunt. - Praeceptum singulare est decretum
Can. 0055      destinatur, coram notario vel duobus testibus legatur, actis redactis, ab omnibus praesentibus subscribendis. - Decretum pro intimato habetur, si
Can. 0057      - 1. Quoties lex iubeat decretum ferri vel ab eo, cuius interest, petitio vel recursus ad decretum obtinendum
Can. 0057      3. Responsum negativum praesumptum non eximit competentem auctoritatem ab obligatione decretum ferendi, immo et damnum forte illatum, ad
Can. 0058      1. Decretum singulare vim habere desinit legitima revocatione ab auctoritate competendi facta necnon cessante lege ad cuius exsecutionem
Can. 0060      valent, nisi aliud constet. - Rescriptum quodlibet impetrari potest ab omnibus qui expresse non prohibentur. - Nisi aliud constet
Can. 0064      interno, gratia a quovis dicasterio Romanae Curiae denegata, valide ab alio eiusdem Curiae dicasterio aliave competenti auctoritate infra Romanum
Can. 0065      2 et 3, nemo gratiam a proprio Ordinario denegatam ab alio Ordinario petat, nisi facta denegationis mentione; Ordinarius gratiam
Can. 0065      Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis a Vicario denegante
Can. 0065      episcopali denegata et postea, nulla facta huius denegationis mentione, ab Episcopo dioecesano impetrata, invalida est; gratia autem ab Episcopo
Can. 0065      mentione, ab Episcopo dioecesano impetrata, invalida est; gratia autem ab Episcopo dioecesano denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione
Can. 0065      Episcopo dioecesano denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione, ab eius Vicario generali vel Vicario episcopali, non consentiente Episcopo
Can. 0072      nisi aliunde obligatione canonica ad hoc teneatur. - Rescripta ab Apostolica Sede concessa, quae exspiraverint, ab Episcopo dioecesano iusta
Can. 0072      teneatur. - Rescripta ab Apostolica Sede concessa, quae exspiraverint, ab Episcopo dioecesano iusta de causa semel prorogari possunt, non
Can. 0074      tenentur illam pro foro externo probare, quoties id legitime ab eo petatur. - Si rescriptum contineat privilegium vel dispensationem
Can. 0076      per peculiarem actum facta, concedi potest a legislatore necnon ab auctoritate exsecutiva cui legislator hanc potestatem concesserit. 2
Can. 0084      privilegio quod ipse concessit; quod si privilegium concessum fuerit ab Apostolica Sede, eandem Ordinarius certiorem facere tenetur. - Dispensatio
Can. 0085      legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio, concedi potest ab iis qui potestate gaudent exsecutiva intra limites suae competentiae
Can. 0085      qui potestate gaudent exsecutiva intra limites suae competentiae, necnon ab illis quibus potestas dispensandi explicite vel implicite competit sive
Can. 0088      iudicet, in legibus a Concilio plenario vel provinciali aut ab Episcoporum conferentia latis dispensare valet. - Parochus aliique presbyteri
Can. 0090      legis a qua dispensatur; alias dispensatio illicita est, nisi ab ipso legislatore eiusve superiore data sit, etiam invalida.
Can. 0095      seu normae quae servari debent in personarum conventibus, sive ab auctoritate ecclesiastica indictis sive a christifidelibus libere convocatis, necnon
Can. 0098      exceptis in quibus minores lege divina aut iure canonico ab eorum potestate exempti sunt; ad constitutionem tutorum eorumque potestatem
Can. 0112      alii Ecclesiae ritualis sui iuris adscribuntur: 1_ qui licentiam ab Apostolica Sede obtinuerit; 2_ coniux qui, in matrimonio ineundo
Can. 0116      Personae iuridicae publicae sunt universitates personarum seu rerum, quae ab ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur ut intra fines sibi praestitutos
Can. 0119      dirimere potest; 3_ quod autem omnes uti singulos tangit, ab omnibus approbari debet. - 1. Personae iuridica natura
Can. 0125      praesumitur validus. - 1. Actus positus ex vi ab extrinseco personae illata, cui ipsa nequaquam resistere potuit, pro
Can. 0127      etsi concors, tamen sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim concordi, ne discedat. 3. Omnes
Can. 0133      determinatur, ea peragit ad quae delegatus est, nisi modus ab ipso delegante ad validitatem fuerit praescriptus. - 1
Can. 0137      nisi aliud iure expresse caveatur. 2. Potestas exsecutiva ab Apostolica Sede delegata subdelegari potest sive ad actum sive
Can. 0137      subdelegatio fuerit expresse prohibita. 3. Potestas exsecutiva delegata ab alia auctoritate potestatem ordinariam habente, si ad universitatem casuum
Can. 0140      negotium agendum delegatis, qui prius negotium tractare inchoaverit alios ab eodem agendo excludit, nisi postea impeditus fuerit aut in
Can. 0143      caveatur, suspenditur potestas ordinaria, si contra privationem vel amotionem ab officio legitime appellatur vel recursus interponitur. - 1
Can. 0147      nequit. - Provisio officii ecclesiastici fit: per liberam collationem ab auctoritate ecclesiastica competenti; per institutionem ab eadem datam, si
Can. 0147      per liberam collationem ab auctoritate ecclesiastica competenti; per institutionem ab eadem datam, si praecesserit praesentatio; per confirmationem vel admissionem
Can. 0147      eadem datam, si praecesserit praesentatio; per confirmationem vel admissionem ab eadem factam, si praecesserit electio vel postulatio; tandem per
Can. 0152      duo vel plura officia incompatibilia, videlicet quae una simul ab eodem adimpleri nequeunt. - 1. Provisio officii de
Can. 0154      effectum. - Officium de iure vacans, quod forte adhuc ab aliquo illegitime possidetur, conferri potest, dummodo rite declaratum fuerit
Can. 0158      Ecclesia particulari. - 1. Praesentatio ad officium ecclesiasticum ab eo, cui ius praesentandi competit, fieri debet auctoritati cuius
Can. 0158      quidem, nisi aliud legitime cautum sit, intra tres menses ab habita vacationis officii notitia. 2. Si ius praesentationis
Can. 0161      vita decesserit, potest qui iure praesentandi pollet, intra mensem ab habita renuntiationis aut mortis notitia, ius suum rursus exercere
Can. 0165      ad officium, electio ne differatur ultra trimestre utile computandum ab habita notitia vacationis officii; quo termino inutiliter elapso, auctoritas
Can. 0166      rescindi debet, dummodo iuridice constet recursum saltem intra triduum ab habita notitia electionis fuisse transmissum. 3. Quod si
Can. 0171      per decretum quo poena irrogatur vel declaratur; 4_ qui ab Ecclesiae communione notorie defecit. 2. Si quis ex
Can. 0173      eligentium, nihil est actum. 4. Omnia electionis acta ab eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur, et saltem
Can. 0173      eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus subscripta, in collegii tabulario
Can. 0179      confirmatione indigeat, intra octiduum utilea die acceptate electionis confirmationem ab auctoritate competenti petere per se vel per alium debet
Can. 0179      officii sive in spiritualibus sive in temporalibus et actus ab eo forte positi nulli sunt. 5. Intimata confirmatione
Can. 0182      impedimento concedere, aut si hanc potestatem non habeat, eandem ab auctoritate superiore petere; si non requiritur confirmatio, postulatio mitti
Can. 0182      postulatione iusto fuisse detentum impedimento aut dolo vel neglegentia ab eadem tempore opportuno mittenda abstinuisse. 3. Postulato nullum
Can. 0183      possunt, nisi auctoritate consentiente. - 1. Non admissa ab auctoritate competenti postulatione, ius eligendi ad collegium vel coetum
Can. 0190      alio ex titulo consequi potest. - 1. Translatio ab eo tantum fieri potest, qui ius habet providendi officio
Can. 0192      conexam translatus percipit, donec alterius possessionem canonice obtinuerit. - Ab officio quis amovetur sive decreto ab auctoritate competenti legitime
Can. 0192      canonice obtinuerit. - Ab officio quis amovetur sive decreto ab auctoritate competenti legitime edito, servatis quidem iuribus forte ex
Can. 0193      ipso iure ad normam can. 194. - 1. Ab officio quod alicui confertur ad tempus indefinitum, non potest
Can. 0193      modo iure definito. 2. Idem valet, ut quis ab officio, quod alicui ad tempus determinatum confertur, ante hoc
Can. 0193      possit, firmo praescripto can. 624, 3. 3. Ab officio quod, secundum iuris praescripta, alicui confertur ad prudentem
Can. 0194      sortiatur, scripto intimandum est. - 1. Ipso iure ab ecclesiastico amovetur: 1_ qui statum clericalem amiserit; 2_ qui
Can. 0195      non quidem ipso iure, sed per decretum auctoritatis competentis ab officio amoveatur quo eiusdem subsistentiae providetur, eadem auctoritas curet
Can. 0196      prospiciatur, nisi aliter provisum sit. - 1. Privatio ab officio, in poenam scilicet delicti, ad normam iuris tantummodo
Can. 0197      Praescriptionem, tamquam modum iuris subiectivi acquirendi vel amittendi necnon ab obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipit prout est in legislatione
Can. 0207      professione consiliorum evangelicorum per vota aut alia sacra ligamina, ab Ecclesia agnita et sancita, suo peculiari modo Deo consecrantur
Can. 0221      2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate
Can. 0225      sive in consociationibus coniuncti, allaborandi ut divinum salutis nuntium ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur; quae obligatio
Can. 0226      parentum christianorum imprimis est christianam filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare. - Ius est christifidelibus laicis, ut
Can. 0227      suae actiones spiritu evangelico imbuantur, et ad doctrinam attendant ab Ecclesiae magisterio propositam, caventes tamen ne in quaestionibus opinabilibus
Can. 0230      ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia praestandam. 2. Laici ex temporanea deputatione in
Can. 0235      saltem annos. 2. Qui extra seminarium legitime morantur, ab Episcopo dioecesano commendentur pio et idoneo sacerdoti, qui invigilet
Can. 0236      caelibes sive coniugati, ratione ad tres annos protracta et ab eadem Episcoporum conferentia definita. - 1. In singulis
Can. 0237      seminarii erectionis tum eiusdem statutorum, obtenta fuerit, et quidem ab Episcoporum conferentia, si agatur de seminario pro universo eius
Can. 0237      si agatur de seminario pro universo eius territorio, secus ab Episcopis quorum interest. - 1. Seminaria legitime erecta
Can. 0239      libertate alumnis adeundi alios sacerdotes, qui ad hoc munus ab Episcopo deputati sint. 3. Seminarii statutis provideantur rationes
Can. 0241      votum exquiri potest. - 1. Ad seminarium maius ab Episcopo dioecesano admittantur tantummodo ii qui, attentis eorum dotibus
Can. 0242      1. In singulis nationibus habeatur institutionis sacerdotalis Ratio, ab Episcoporum conferentia attentis quidem normis a suprema Ecclesiae auctoritate
Can. 0243      tum interdioecesanis. - Habeat insuper unumquodque seminarium ordinationem propriam, ab Episcopo dioecesano aut, si de seminario interdioecesano agatur, ab
Can. 0243      ab Episcopo dioecesano aut, si de seminario interdioecesano agatur, ab Episcopis quorum interest, probatam, qua normae institutionis sacerdotalis Rationis
Can. 0253      Ad magistri munus in disciplinis philosophicis, theologicis et iuridicis, ab Episcopo aut ab Episcopis, quorum interest, iitantum nominentur qui
Can. 0253      in disciplinis philosophicis, theologicis et iuridicis, ab Episcopo aut ab Episcopis, quorum interest, iitantum nominentur qui, virtutibus praestantes, laurea
Can. 0253      3. Magister qui a munere suo graviter deficiat, ab auctoritate, de qua in 1, amoveatur. -
Can. 0263      de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, pro parte ab eis communi consilio determinata, curare debent ut provideatur seminarii
Can. 0267      Ut clericus iam incardinatus alii Ecclesiae particulari valide incardinetur, ab Episcopo dioecesano obtinere debet litteras ab eodem subscriptas excardinationis
Can. 0267      particulari valide incardinetur, ab Episcopo dioecesano obtinere debet litteras ab eodem subscriptas excardinationis; et pariter ab Episcopo dioecesano Ecclesiae
Can. 0267      obtinere debet litteras ab eodem subscriptas excardinationis; et pariter ab Episcopo dioecesano Ecclesiae particularis cui se incardinari desiderat, litteras
Can. 0267      Episcopo dioecesano Ecclesiae particularis cui se incardinari desiderat, litteras ab eodem subscriptas incardinationis. 2. Excardinatio ita concessa effectum
Can. 0269      documento sibi constiterit de concessa excardinatione, et habuerit praeterea ab Episcopo dioecesano excardinanti, sub secreto si opus sit, de
Can. 0276      liturgicos libros; diaconi autem permanentes eandem persolvant pro parte ab Episcoporum conferentia definita; 4_ pariter tenentur ad vacandum recessibus
Can. 0278      statui clericali propriis componi nequeunt vel diligentem muneris ipsis ab auctoritate ecclesiastica competenti commissi adimpletionem praepedire possunt. -
Can. 0279      in sacra Scriptura fundatam, a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, uti documentis praesertim Conciliorum ac Romanorum
Can. 0282      consulant. - 1. Clerici vitae simplicitatem colant et ab omnibus quae vanitatem sapiunt se abstineant. 2. Bona
Can. 0284      particulari determinato. - Clerici decentem habitum ecclesiasticum, iuxta normas ab Episcoporum conferentia editas atque legitimas locorum consuetudines, deferant. -
Can. 0285      atque legitimas locorum consuetudines, deferant. - 1. Clerici ab iis omnibus, quae statum suum dedecent, prorsus abstineant, iuxta
Can. 0289      sui Ordinarii licentia. 2. Clerici utantur exemptionibus, quas ab exercendis muneribus et publicis civilibus officiis a statu clericali
Can. 0291      290, n. 1, amissio status clericalis non secumfert dispensationem ab obligatione caelibatus, quae ab uno tantum Romano Pontifice conceditur
Can. 0291      status clericalis non secumfert dispensationem ab obligatione caelibatus, quae ab uno tantum Romano Pontifice conceditur. - Clericus qui statum
Can. 0294      praelaturae personales quae presbyteris et diaconis cleri saecularis constent, ab Apostolica Sede, auditis quarum interest Episcoporum conferentiis, erigi possunt
Can. 0295      erigi possunt. - 1. Praelatura personalis regitur statutis ab Apostolica Sede conditis eique praeficitur Praelatus ut Ordinarius proprius
Can. 0298      desiderat. - 1. In Ecclesia habentur consociationes distinctae ab institutis vitae consecratae et societatibus vitae apostolicae, in quibus
Can. 0299      can. 301, 1. 2. Huiusmodi consociationes, etiamsi ab auctoritate ecclesiastica laudentur vel commendentur, consociationes privatae vocantur.
Can. 0299      christifidelium consociatio privata in Ecclesia agnoscitur, nisi eius statuta ab auctoritate competenti recognoscantur. - Nulla consociatio nomen catholicae sibi
Can. 0304      nomen sibi eligant, temporis et loci usibus accommodatum, maxime ab ipso fine, quem intendunt, selectum. - 1. Omnes
Can. 0306      propria consociationis statuta, in eandem valide receptus sit et ab eandem non sit legitime dimissus. - 1. Membrorum
Can. 0312      fiat, requiritur consensus Episcopi dioecesani scripto datus; consensus tamen ab Episcopo dioecesano praestitus pro erectione domus instituti religiosi valet
Can. 0313      Consociatio publica itemque consociationum publicarum confoederatio ipso decreto quo ab auctoritate ecclesiastica ad normam can. 312 competenti erigitur, persona
Can. 0317      in can. 312, 1, est consociationis publicae moderatorem ab ipsa consociatione publica electum confirmare aut praesentatum instituere aut
Can. 0320      - 1. Consociationes a Sancta Sede erectae nonnisi ab eadem supprimi possunt. 2. Ob graves causas ab
Can. 0320      ab eadem supprimi possunt. 2. Ob graves causas ab Episcoporum conferentia supprimi possunt consociationes ab eadem erectae; ab
Can. 0320      Ob graves causas ab Episcoporum conferentia supprimi possunt consociationes ab eadem erectae; ab Episcopo dioecesano consociationes a se erectae
Can. 0320      ab Episcoporum conferentia supprimi possunt consociationes ab eadem erectae; ab Episcopo dioecesano consociationes a se erectae, et etiam consociationes
Can. 0322      consociatio privata personalitatem iuridicam acquirere potest, nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica, de qua in can. 312, 1
Can. 0332      supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem
Can. 0338      a Romano Pontifice quaestionibus Patres Concilii alias addere possunt, ab eodem Romano Pontifice probandas. - 1. Ius est
Can. 0341      nisi una cum Concilii Patribus a Romano Pontifice approbata, ab eodem fuerint confirmata et eius iussu promulgata. 2
Can. 0346      sodalibus quorum plerique sunt Episcopi, electi pro singulis coetibus ab Episcoporum conferentiis secundum rationem iure peculiari synodi determinatam; alii
Can. 0348      secretariae, constans Episcopis, quorum alii, ad normam iuris peculiaris, ab ipsa synodo Episcoporum eliguntur, alii a Romano Pontifice nominantur
Can. 0354      qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverint, rogantur ut renuntiationem ab officio exhibeant Romano Pontifici qui, omnibus perpensis, providebit. -
Can. 0358      misso speciali certum munus pastorale, ea tantum competunt quae ab ipso Romano Pontifice eidem demandantur. - Sede Apostolica vacante
Can. 0364      proponere necnon processum informativum de promovendis instruere, secundum normas ab Apostolica Sede datas; 5_ anniti ut promoveantur res quae
Can. 0364      exercere praeterea facultates et cetera explere mandata quae ipsi ab Apostolica Sede committantur. - 1. Legati pontificii, qui
Can. 0369      cooperatione presbyterii pascenda concreditur, ita ut, pastori suo adhaerens ab eoque per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto congregata
Can. 0379      impedimento, quicumque ad Episcopatum promotus debet intra tres menses ab acceptis apostolicis litteris consecrationem episcopalem recipere, et quidem antequam
Can. 0380      atque iusiurandum fidelitatis erga Apostolicam Sedem praestet secundum formulam ab eadem Apostolica Sede probatam. - 1. Episcopo dioecesano
Can. 0382      apostolicis litteris; si iam sit consecratus, intra duos menses ab iidem receptis. 3. Canonicam dioecesis possessionem capit Episcopus
Can. 0383      humanitate et caritate se gerat, oecumenismum quoque fovens prout ab Ecclesia intellegitur. 4. Commendatos sibi in Domino habeat
Can. 0388      per se ipse celebrare et applicare debet; si vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium, vel
Can. 0399      super statu dioecesis sibi commissae, secundum formam et tempus ab Apostolica Sede definita. 2. Si annus pro exhibenda
Can. 0399      ex toto vel ex parte inciderit in primum biennium ab inito dioecesis regimine, Episcopus pro ea vice a conficienda
Can. 0400      anno quo relationem Summo Pontifici exhibere tenetur, nisi aliter ab Apostolica Sede statutum fuerit, ad Urbem, Beatorum Apostolorum Petri
Can. 0401      qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverit, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Summo Pontifici, qui omnibus inspectis adiunctis providebit
Can. 0401      causam officio suo adimplendo minus aptus evaserit, ut renuntiationem ab officio exhibeat. - 1. Episcopus, cuius renuntiatio ab
Can. 0402      ab officio exhibeat. - 1. Episcopus, cuius renuntiatio ab officio acceptata fuerit, titulum emeriti suae dioecesis retinet, atque
Can. 0402      servare potest, nisi certis in casibus ob specialia adiuncta ab Apostolica Sede aliter provideatur. 2. Episcoporum conferentia curare
Can. 0406      Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403, 2, ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis constituatur; insuper ipsi prae ceteris
Can. 0406      auxiliares suos constituat Vicarios generales vel saltem Vicarios episcopales, ab auctoritate sua, aut Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxiliaris de
Can. 0411      tempus discedant. - Episcopo coadiutori et auxiliari, ad renuntiationem ab officio quod attinet, applicantur praescripta cann. 401 et 402
Can. 0413      episcopali aliive sacerdoti, servato personarum ordine statuto in elencho ab Episcopo dioecesano quam primum a capta dioecesis possessione componendo
Can. 0417      de obitu Episcopi dioecesani notitiam iidem acceperint, itemque quae ab Episcopo dioecesano aut a Vicario generali vel episcopali gesta
Can. 0421      Sede statutum fuerit. - 1. Intra octo dies ab accepta vacationis sedis episcopalis notitia, Administrator dioecesanus, qui nempe
Can. 0430      Administratoris dioecesani remotio Sanctae Sedi reservatur renuntiatio quae forte ab ipso fiat, authentica forma exhibenda est collegio ad electionem
Can. 0436      Pontificem certiorem facere; 2_ canonicam visitationem peragere, causa prius ab Apostolica Sede probata, si eam suffraganeus neglexerit; 3_ deputare
Can. 0436      3. 2. Ubi adiuncta id postulent, Metropolita ab Apostolica Sede instrui potest peculiaribus muneribus et potestate in
Can. 0441      eligere; 3_ inter Episcopos dioecesanos concilii plenarii eligere praesidem, ab Apostolica Sede approbandum; 4_ ordinem agendi et quaestiones tractandas
Can. 0442      absolvere. 2. Metropolitae, eoque legitime impedito, Episcopi suffraganei ab aliis Episcopis suffraganeis electi est concilio provinciali praeesse. -
Can. 0443      auxiliares; 3_ alii Episcopi titulares qui peculiari munere sibi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia demandato in territorio
Can. 0443      titulares qui peculiari munere sibi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia demandato in territorio funguntur. 2. Ad
Can. 0443      vitae apostolicae numero tum pro viris tum pro mulieribus ab Episcoporum conferentia aut a provinciae Episcopis determinando, respective electi
Can. 0443      Episcoporum conferentia aut a provinciae Episcopis determinando, respective electi ab omnibus Superioribus maioribus institutorum et societatum, quae in territorio
Can. 0443      ut eorum singula duos ex suis membris mittant, collegialiter ab iisdem designatos; qui tamen votum habent tantum consultivum.
Can. 0446      transmittantur; decreta a concilio edicta ne promulgentur, nisi postquam ab Apostolica Sede recognita fuerint ipsius concilii est definire modum
Can. 0450      Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi titulares peculiari munere, sibi ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum conferentia demandato, in eodem
Can. 0450      Episcopi titulares peculiari munere, sibi ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum conferentia demandato, in eodem territorio fungentes; invitari quoque
Can. 0451      Episcoporum conferentiae. - Quaelibet Episcoporum conferentia sua conficiat statuta, ab Apostolica Sede recognoscenda, in quibus, praeter alia, ordinentur conferentiae
Can. 0455      pertinent, proferri debent, atque vim obligandi non obtinent, nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fuerint. 3. Modus
Can. 0455      promulgationis et tempus a quo decreta vim suam exserunt, ab ipsa Episcoporum conferentia determinantur. 4. In casibus in
Can. 0456      notitiam acta perferantur, tum ut decreta, si quae sint, ab eadem recognosci possint. - Consilii Episcoporum permanentis est curae
Can. 0463      vitae consecratae, a consilio pastorali eligendi, modo et numero ab Episcopo dioecesano determinandis, aut, ubi hoc consilium non exstet
Can. 0463      dioecesano determinandis, aut, ubi hoc consilium non exstet, ratione ab Episcopo dioecesano determinata; 6_ rector seminarii dioecesani maioris; 7_
Can. 0463      8_ unus saltem presbyter ex unoquoque vicariatu foraneo eligendus ab omnibus qui curam animarum inibi habeant; item eligendus est
Can. 0463      quae in dioecesi domum habent, eligendi numero et modo ab Episcopo dioecesano determinatis. 2. Ad synodum dioecesanam ab
Can. 0463      ab Episcopo dioecesano determinatis. 2. Ad synodum dioecesanam ab Episcopo dioecesano vocari uti synodi sodales possunt alii quoque
Can. 0471      emittere de munere fideliter adimplendo, secundum rationem iure vel ab Episcopo determinatam; 2_ secretum servare intra fines et secundum
Can. 0471      secretum servare intra fines et secundum modum iure aut ab Episcopo determinatos. - Circa causas atque personas quae in
Can. 0474      curiae quae effectum iuridicum habere nata sunt, subscribi debent ab Ordinario a quo emanant, et quidem ad validitatem, ac
Can. 0475      tenetur. - 1. In unaquaque dioecesi constituendus est ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis, qui potestate ordinaria ad normam
Can. 0476      Quoties rectum dioecesis regimen id requirat, constitui etiam possunt ab Episcopo dioecesano unus vel plures Vicarii episcopales, qui nempe
Can. 0477      sequuntur. - 1. Vicarius generalis et episcopalis libere ab Episcopo dioecesano nominantur et ab ipso libere removeri possunt
Can. 0477      generalis et episcopalis libere ab Episcopo dioecesano nominantur et ab ipso libere removeri possunt, firmo praescripto can. 406; Vicarius
Can. 0479      episcopalem, intra ambitum eorum competentiae, pertinent etiam facultates habituales ab Apostolica Sede Episcopo concessae, necnon rescriptorum exsecutio, nisi aliud
Can. 0481      renuntiatione, itemque, salvis cann. 406 et 409, remotione eisdem ab Episcopo dioecesano intimata, atque sedis episcopalis vacatione. 2
Can. 0485      cum autographo conformia declarare. - Cancellarius aliique notarii libere ab officio removeri possunt ab Episcopo dioecesano, non autem ab
Can. 0485      - Cancellarius aliique notarii libere ab officio removeri possunt ab Episcopo dioecesano, non autem ab Administratore dioecesano, nisi de
Can. 0485      ab officio removeri possunt ab Episcopo dioecesano, non autem ab Administratore dioecesano, nisi de consensu collegii consultorum. -
Can. 0490      armarium secretum ne aperiatur, nisi in casu verae necessitatis, ab ipso Administratore dioecesano. 3. Ex archivo vel armario
Can. 0491      1 et 2, ut inspiciantur aut efferantur, serventur normae ab Episcopo dioecesano statutae. - 1. In singulis dioecesibus
Can. 0492      necnon in iure civili vere peritis et integritate praestantibus, ab Episcopo nominatis. 2. Membra consilii a rebus oeconomicis
Can. 0494      et expensi probare. - 1. In singulis dioecesibus ab Episcopo, auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis
Can. 0494      potest; durante munere, ne amoveatur nisi ob gravem causam ab Episcopo aestimandam, auditis collegio consultorum atque consilio a rebus
Can. 0494      ex quaestu dioecesis constituto expensas facere, quas Episcopus aliive ab ipso deputati legitime ordinaverint. 4. Anno vertente, oeconomus
Can. 0496      in gravioribus negotiis. - Consilium presbyterale habeat propria statuta ab Episcopus dioecesano approbata, attentis normis ab Episcoporum conferentia prolatis
Can. 0496      habeat propria statuta ab Episcopus dioecesano approbata, attentis normis ab Episcoporum conferentia prolatis. - Ad designationem quod attinet sodalium
Can. 0502      noviter constituere. - 1. Inter membra consilii presbyteralis ab Episcopo dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes, numero non minore
Can. 0503      capituli cathedralis praeterea est munera adimplere, quae iure aut ab Episcopo dioecesano ei committuntur. - Capituli cathedralis erectio, innovatio
Can. 0505      sua habeat statuta, per legitimum actum capitularem condita atque ab Episcopo dioecesano probata; quae statuta ne immutentur neve abrogentur
Can. 0509      revocato quolibet contrario privilegio; eiusdem Episcopi est confirmare electum ab ipso capitulo, qui eidem praesit. 2. Canonicatus Episcopus
Can. 0510      ne amplius uniantur paroeciae; quae unitae alicui capitulo exstent, ab Episcopo dioecesano a capitulo separentur. 2. In ecclesia
Can. 0512      institutorum vitae consecratae, tum praesertim laicis, quique designantur modo ab Episcopo dioecesano determinato. 2. Christifideles, qui deputantur ad
Can. 0513      Consilium pastorale constituitur ad tempus, iuxta praescripta statuorum, quae ab Episcopo dantur. 2. Sede vacante, consilium pastorale cessat
Can. 0521      officium parochi alicui conferendum, oportet de eius idoneitate, modo ab Episcopo dioecesano determinato, etiam per examen, certo constet. -
Can. 0522      ideoque ad tempus indefinitum nominetur; ad certum tempus tantum ab Episcopo dioecesano nominari potest, si id ab Episcoporum conferentia
Can. 0522      tempus tantum ab Episcopo dioecesano nominari potest, si id ab Episcoporum conferentia per decretum admissum fuerit. - Firmo praescripto
Can. 0525      praesentati aut electi fuerint; 2_ parochos nominare, si sedes ab anno vacaverit aut impedita sit. - 1. Parochus
Can. 0527      2. Parochum in possessionem mittit loci Ordinarius aut sacerdos ab eodem delegatus, servato modo lege particulari aut legitima consuetudine
Can. 0527      consuetudine recepto; iusta tamen de causa potest idem Ordinarius ab eo modo dispensare; quo in casu intimatio dispensatio paroeciae
Can. 0534      praecepto Missam pro populo sibi commisso applicandi; qui vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium aut
Can. 0535      sicut et acta omnia quae momentum iuridicum habere possunt, ab ipso parocho eiusve delegato subscribantur et sigillo paroeciali muniantur
Can. 0535      epistulis aliisque documentis, necessitatis utilitatisve causa servandis; quae omnia, ab Episcopo dioecesano eiusve delegato, visitationis vel alio opportuno tempore
Can. 0536      Consilium pastorale voto gaudet tantum consultivo et regitur normis ab Episcopo dioecesano statutis. - In unaquaque paroecia habeatur consilium
Can. 0537      a rebus oeconomicis, quod praeterquam iure universali, regitur normis ab Episcopo dioecesano latis et in quo christifideles, secundum easdem
Can. 0538      sint, firmo praescripto can. 532. - 1. Parochus ab officio cessat amotione aut translatione ab Episcopo dioecesano ad
Can. 0538      1. Parochus ab officio cessat amotione aut translatione ab Episcopo dioecesano ad normam iuris peracta, renuntiatione iusta de
Can. 0538      dioecesano ad normam iuris peracta, renuntiatione iusta de causa ab ipso parocho facta et, ut valeat, ab eodem Episcopo
Can. 0538      de causa ab ipso parocho facta et, ut valeat, ab eodem Episcopo acceptata, necnon lapsu temporis si, iuxta iuris
Can. 0538      Parochus, expleto septuagesimo quinto aetatis anno, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Episcopo dioecesano, qui, omnibus personae et loci
Can. 0538      acceptanda aut differenda decernat; renuntiantis congruae sustentationi et habitationi ab Episcopo dioecesano providendum est, attentis normis ab Episcoporum conferentia
Can. 0538      et habitationi ab Episcopo dioecesano providendum est, attentis normis ab Episcoporum conferentia statutis. - Cum vacat paroecia aut cum
Can. 0539      aliusve causae a munere pastorali in paroecia exercendo praepeditur, ab Episcopo dioecesano quam primum deputetur administrator paroecialis, sacerdos scilicet
Can. 0540      iisdem adstringitur officiis iisdemque gaudet iuribus ac parochus, nisi ab Episcopo dioecesano aliter statuatur. 2. Administratori paroeciali nihil
Can. 0543      aut diversarum simul paroeciarum committatur, singuli eorum, iuxta ordinationem ab iisdem statutam, obligatione tenentur munera et functiones parochi persolvendi
Can. 0544      gerit paroeciae aut paroeciarum coetui commissarum. - Cum cesset ab officio aliquis sacerdos e coetu, de quo in can
Can. 0544      Episcopi autem dioecesani est alium nominare moderatorem; antequam vero ab Episcopo alius nominetur, hoc munus adimpleat sacerdos eiusdem coetus
Can. 0552      vicario faciunt, serventur praescripta can. 531. - Vicarius paroecialis ab Episcopo dioecesano aut ab Administratore dioecesano amoveri potest, iusta
Can. 0552      can. 531. - Vicarius paroecialis ab Episcopo dioecesano aut ab Administratore dioecesano amoveri potest, iusta de causa, firmo praescripto
Can. 0553      2. Nisi aliud iure particulari statuatur, vicarius foraneus nominatur ab Episcopo dioecesano, auditis pro suo prudenti iudicio sacerdotibus qui
Can. 0554      iusta de causa, pro suo prudenti arbitrio, Episcopus dioecesanus ab officio libere amovere potest. - 1. Vicario foraneo
Can. 0555      asportentur. 4. Vicarius foraneus obligatione tenetur secundum determinationem ab Episcopo dioecesano factam, sui districtus paroecias visitare. - Ecclesiarum
Can. 0557      officia celebret. - 1. Ecclesiae rector libere nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui
Can. 0563      debitae quoquo modo non congruat. - Rectorem ecclesiae, etsi ab aliis electum aut praesentatum, loci Ordinarius ex iusta causa
Can. 0563      loci Ordinarius ex iusta causa, pro suo prudenti arbitrio ab officio amovere potest, firmo praescripto can. 682, 2
Can. 0565      caveatur aut cuidam specialia iura legitime competant, cappellanus nominatur ab Ordinario loci, cui etiam pertinet praesentatum instituere aut electum
Can. 0574      profitentur, ad vitam et sanctitatem Ecclesiae pertinet, et ideo ab omnibus in Ecclesia fovendus et promovendus est. 2
Can. 0578      eius sanae traditiones, quae omnia patrimonium eiusdem instituti constituunt, ab omnibus fideliter servanda sunt. - Episcopi dioecesani, in suo
Can. 0588      est clericorum, exercitium ordinis sacri assumit, et qua tale ab Ecclesiae auctoritate agnoscitur. 3. Institutum vero laicale illud
Can. 0588      agnoscitur. 3. Institutum vero laicale illud appellatur quod, ab Ecclesiae auctoritate qua tale agnitum, vi eius naturae, indolis
Can. 0589      eiusdem formale decretum approbatum est; iuris vero dioecesani, si ab Episcopo dioecesano erectum, approbationis decretum a Sede Apostolica non
Can. 0591      universam Ecclesiam primatus, intuitu utilitatis communis, instituta vitae consecratae ab Ordinariorum loci regimine eximere potest sibique soli vel alii
Can. 0592      institutorum communio cum Sede Apostolica foveatur, modo et tempore ab eadem statutis, quilibet supremus Moderatur brevem conspectum status et
Can. 0604      ordo virginum quae, sanctum propositum emittentes Christum pressius sequendi, ab Episcopo dioecesano iuxte probatum ritum liturgicum Deo consecrantur, Christo
Can. 0609      centrum communitatis. - 1. Instituti religiosi domus eriguntur ab auctoritate competenti iuxta constitutiones, praevio Episcopi dioecesani consensu in
Can. 0612      - Ut domus religiosa ad opera apostolica destinetur diversa ab illis pro quibus constituta est, requiritur consensus Episcopi dioecesani
Can. 0621      sub eodem Superiore partem immediatam eiusdem instituti constituat et ab auctoritate legitima canonice erecta sit, nomine venit provinciae. -
Can. 0624      regiminis officiis versentur. 3. Possunt tamen durante munere ab officio amoveri vel in aliud transferri ob causas iure
Can. 0628      in caritate; nemini vero fas est quoquo modo sodales ab hac obligatione avertere, aut visitationis scopum aliter impedire. -
Can. 0629      impedire. - In sua quisque domo Superiores commorentur, nec ab eadem discedant, nisi ad normam iuris proprii. -
Can. 0630      formationis et in communitatibus numerosioribus laicalibus habeantur confessarii ordinarii ab Ordinario loci probati, collatis consiliis cum communitate, nulla tamen
Can. 0645      alia testimonia de requisita idoneitate candidatorum et de immunitate ab impedimentis. 4. Superiores alias quoque informationes, etiam sub
Can. 0665      in propria domo religiosa habitent vitam communem servantes, nec ab ea discedant nisi de licentia sui Superioris. Si autem
Can. 0665      abest cum animo sese subducendi a potestate Superiorum, sollicite ab eisdem quaeratur et adiuvetur ut redeat et in sua
Can. 0667      ad vitam contemplativam ordinantur, clausuram papalem, iuxta normas scilicet ab Apostolica Sede datas, observare debent. Cetera monialium monasteria clausuram
Can. 0681      institutorum et legibus fundationis. - 1. Opera quae ab Episcopo dioecesano committuntur religiosis, eiusdem Episcopi auctoritati et directioni
Can. 0682      officio ecclesiastico in dioecesi alicui sodali religioso conferendo agatur, ab Episcopo dioecesano religiosus nominatur, praesentante vel saltem assentiente competenti
Can. 0682      praesentante vel saltem assentiente competenti Superiore. 2. Religiosus ab officio commisso amoveri potest ad nutum sive auctoritatis committentis
Can. 0685      et obligationes quae sodalis in priore instituto habebat, suspenduntur; ab incepta tamen probatione, ipse ad observantiam iuris proprii novi
Can. 0686      a Sancta Sede pro sodale instituti iuris pontificii vel ab Episcopo dioecesano pro sodale instituti iuris dioecesani, ob graves
Can. 0687      servata aequitate et caritate. - Sodalis exclaustratus exoneratus habetur ab obligationibus, quae cum nova suae vitae condicione componi nequeunt
Can. 0688      passiva caret. - 1. Qui expleto professionis tempore ab instituto egredi voluerit, illud derelinquere potest. 2. Qui
Can. 0688      quibus in can. 615, indultum, ut valeat, confirmari debet ab Episcopo domus assignationis. - 1. Sodalis, expleta professione
Can. 0689      temporariis, amens evaserit, etsi novam professionem emittere non valeat, ab instituto tamen dimitti non potest. - 1. Qui
Can. 0690      1. Qui, expleto novitiatu vel post professionem, legitime ab instituto egressus fuerit, a Moderatore supremo de consensu sui
Can. 0691      - 1. Professus a votis perpetuis indultum discedendi ab instituto ne petat, nisi ob gravissimas causas coram Domino
Can. 0692      legitime concessum et sodali notificatum, nisi in actu notificationis ab ipso sodale reiectum fuerit, ipso iure secumfert dispensationem a
Can. 0692      reiectum fuerit, ipso iure secumfert dispensationem a votis necnon ab omnibus obligationibus ex professione ortis. - Si sodalis sit
Can. 0694      Episcopus eum recusaverit. - 1. Ipso facto dimissus ab instituto habendus est sodalis qui: 1_ a fide catholica
Can. 0695      notario subscripta, una cum responsionibus sodalis scripto redactis et ab ipso sodale subscriptis, supremo Moderatori transmittantur. - 1
Can. 0696      modo agendi sodalis ortum; pertinax sustentatio vel diffusio doctrinarum ab Ecclesiae magisterio damnatarum; publica adhaesio ideologiis materialismo vel atheismo
Can. 0697      constare et defensiones sodalis insufficientes esse, post quindecim dies ab ultima monitione frustra elapsos, acta omnia ab ipso Superiore
Can. 0697      quindecim dies ab ultima monitione frustra elapsos, acta omnia ab ipso Superiore maiore et a notario subscripta una cum
Can. 0697      maiore et a notario subscripta una cum responsionibus sodalis ab ipso sodale subscriptis supremo Moderatori transmittat. - In omnibus
Can. 0702      1. Qui ex instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repetere
Can. 0702      legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repetere possunt ob quamlibet operam in eo
Can. 0702      tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem, qui ab eo separatur. - In casu gravis scandali exteritoris vel
Can. 0704      aut rem Sedi Apostolicae deferat. - De sodalibus, qui ab instituto sunt quoquo modo separati, fiat mentio in relatione
Can. 0710      ad caritatis perfectionem contendunt atque ad mundi sanctificationem praesertim ab intus conferre student. - Instituti saecularis sodalis vi suae
Can. 0715      ducant. - 1. Sodales clerici in dioecesi incardinati ab Episcopo dioecesano dependent, salvis iis quae vitam consecratam in
Can. 0715      propria vel ad regimen instituti destinentur, ad instar religiosorum ab Episcopo dependent. - 1. Sodales omnes vitam instituti
Can. 0723      iudicetur, tria consilia evangelica, sacro vinculo firmata, assumat vel ab instituto discedat. 2. Quae prima incorporatio, quinquennio non
Can. 0727      supremum petat, si institutum est iuris pontifici secus etiam ab Episcopo dioecesano, prout in constitutionibus definitur. 2. Si
Can. 0728      legitime concesso, cessant omnia vincula necnon iura et obligationes ab incorporatione promanantia. - Sodalis ab instituto dimittitur ad normam
Can. 0729      necnon iura et obligationes ab incorporatione promanantia. - Sodalis ab instituto dimittitur ad normam cann. 694 et 695 constitutiones
Can. 0750      commisso, continentur, et insimul ut divinitus revelata proponuntur sive ab Ecclesiae magisterio sollemni, sive ab eius magisterio ordinario et
Can. 0750      divinitus revelata proponuntur sive ab Ecclesiae magisterio sollemni, sive ab eius magisterio ordinario et universali, quod quidem communi adhaesione
Can. 0758      peculiari modo Evangelii testimonium reddunt, iidemque in Evangelio annuntiando ab Episcopo in auxilium convenienter assumuntur. - Christifideles laici, vi
Can. 0764      praesumpto rectoris ecclesiae exercendae, gaudent presbyteri et diaconi, nisi ab Ordinario competenti eadem facultas restricta fuerit aut sublata, aut
Can. 0772      debeat. - 1. Ad exercitium praedicationis quod attinet, ab omnibus praeterea serventur normae ab Episcopo dioecesano latae.
Can. 0772      exercitium praedicationis quod attinet, ab omnibus praeterea serventur normae ab Episcopo dioecesano latae. 2. Ad sermonem de doctrina
Can. 0772      doctrina christiana faciendum via radiophonica aut televisifica, serventur praescripta ab Episcoporum conferentia statuta. - Proprium et grave officium pastorum
Can. 0775      locum tenent atque patrini. - 1. Servatis praescriptis ab Apostolica Sede latis, Episcopi dioecesani est normas de re
Can. 0777      promoveat et foveat. - Peculiari modo parochus, attentis normis ab Episcopo dioecesano statutis, curet: 1_ ut apta catechesis impertiatur
Can. 0786      implantatur in populis vel coetibus ubi nondum radicata est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii praecones donec novellae Ecclesiae
Can. 0790      cum iisdem in bonum cedant missionis. 2. Praescriptis ab Episcopo dioecesano de quibus in 1, n. 1
Can. 0806      scholas catholicas in suo territorio sitas, eas etiam quae ab institutorum religiosorum sodalibus conditae sint aut dirigantur; eidem item
Can. 0806      scholarum catholicarum: quae praescripta valent de scholis quoque quae ab iisdem sodalibus diriguntur, salva quidem eorundem quoad internum earum
Can. 0816      1. Universitates et facultates ecclesiasticae constitui tantum possunt erectione ab Apostolica Sede facta aut approbatione ab eadem concessa; eidem
Can. 0816      tantum possunt erectione ab Apostolica Sede facta aut approbatione ab eadem concessa; eidem competit etiam earundem superius moderamen.
Can. 0816      facultates ecclesiae sua habere debent statuta et studiorum rationem ab Apostolica Sede approbata. - Gradus academicos, qui effectus canonicos
Can. 0817      nulla universitas vel facultas conferre valet, quae non sit ab Apostolica Sede erecta vel approbata. - Quae de universitatibus
Can. 0825      1. Libri sacrarum Scripturarum edi non possunt nisi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia approbati sint; itemque
Can. 0825      Scripturarum edi non possunt nisi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia approbati sint; itemque ut eorundem versiones in
Can. 0825      eorundem versiones in linguam vernaculam edi possint, requiritur ut ab eadem auctoritate sint approbatae atque insimul necessariis et sufficientibus
Can. 0827      Nisi cum approbatione competentis auctoritatis ecclesiasticae editi sint aut ab ea postea approbati, in scholis, sive elementariis sive mediis
Can. 0827      nisi cum licentia competentis auctoritatis ecclesiasticae edita sint aut ab ea postea approbata. - Collectiones decretorum aut actorum ab
Can. 0828      ab ea postea approbata. - Collectiones decretorum aut actorum ab aliqua auctoritate ecclesiastica editas, iterum edere non licet, nisi
Can. 0828      nisi impetrata prius eiusdem auctoritatis licentia et servatis condicionibus ab eadem praescriptis. - Approbatio vel licentia alicuius operis edendi
Can. 0830      loci Ordinarii committendi personis sibi probatis iudicium de libris, ab Episcoporum conferentia confici potest elenchus censorum, scientia, recta doctrina
Can. 0833      cardinalitiam dignitatem iuxta sacri Collegii statuta; 3_ coram delegato ab Apostolica Sede, omnes promoti ad episcopatum, itemque qui Episcopo
Can. 0834      nomine Ecclesiae a personis legitime deputatis et per actus ab Ecclesiae auctoritate probatos. - 1. Munus sanctificandi exercent
Can. 0838      participatione christifidelium celebrentur. - 1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est penes Apostolicam
Can. 0843      qui opportune eadem petant, rite sint dispositi, nec iure ab iis recipiendis prohibeantur. 2. Animarum pastores ceterique christifideles
Can. 0847      plantis expressis atque, salvo praescripto can. 999, n. 2, ab Episcopo consecratis vel benedictis, et quidem, recenter; veteribus ne
Can. 0851      varios gradus ad initiationem sacramentalem perducatur, secundum ordinem initiationis ab Episcoporum conferentia aptatum et peculiares normas ab eadem editas
Can. 0851      ordinem initiationis ab Episcoporum conferentia aptatum et peculiares normas ab eadem editas; 2_ infantis baptizandi parentes, itemque qui munus
Can. 0861      ordinario, licite baptismus confert catechista aliusve ad hoc munus ab Ordinario loci deputatus, immo, in casu necessitatis, quilibet homo
Can. 0863      ad Episcopum dioecesanum deferatur ut, si id expedire iudicaverit, ab ipso administretur. - Baptismi capax est omnis et solus
Can. 0874      Ut quis ad munus patrini suscipiendum admittatur, oportet: 1_ ab ipso baptizando eiusve parentibus aut ab eo qui eorum
Can. 0874      admittatur, oportet: 1_ ab ipso baptizando eiusve parentibus aut ab eo qui eorum locum tenet aut, his deficientibus, a
Can. 0874      2_ decimum sextum aetatis annum expleverit, nisi alia aetas ab Episcopo dioecesano statuta fuerit vel exceptio iusta de causa
Can. 0880      2. Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum debet esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero ministretur. - Expedit
Can. 0943      tamen benedictione, est acolythus, minister extraordinarius sacrae communionis aliusve ab Ordinario loci deputatus, servatis Episcopi dioecesani praescriptis. -
Can. 0951      una tantum Missa faciat suam, ceteras vero in fines ab Ordinario praescriptos concredat, admissa quidem aliqua retributione ex titulo
Can. 0956      annum non fuerit satisfactum suis Ordinariis tradant, secundum modum ab his definiendum. - Officium et ius advigilandi ut Missarum
Can. 0959      iisdem contriti atque propositum sese emendandi habentes, per absolutionem ab eodem ministro impertitam, veniam peccatorum quae post baptismum commiserint
Can. 0960      Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis
Can. 0964      oratorium. 2. Ad sedem confessionalem quod attinet, normae ab Episcoporum conferentia statuantur, cauto tamen ut semper habeantur in
Can. 0966      facultate donari potest sacerdos, sive ipso iure sive concessione ab auctoritate competenti facta ad normam can. 969. -
Can. 0974      2, presbyter eandem facultatem ubique amittit; revocata eadem facultate ab alio loci Ordinario, eandem amittit tantum in territorio revocantis
Can. 0974      erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem eadem facultate ab alio Superiore competenti, eandem amittit erga solos in eiusdem
Can. 1018      et Pro-praefectus apostolicus litteras dimissorias ne iis concedant, quibus ab Episcopo dioecesano aut a Vicario vel Praefecto apostolico accessus
Can. 1023      germana litterarum fide plane constet. - Litterae dimissoriae possunt ab ipso concedente aut ab eius successore limitibus circumscribi aut
Can. 1023      constet. - Litterae dimissoriae possunt ab ipso concedente aut ab eius successore limitibus circumscribi aut revocari, sed semel concessae
Can. 1026      quamlibet causam ad ordines recipiendos cogere, vel canonice idoneum ab iisdem recipiendis avertere. - Aspirantes ad diaconatum et presbyteratum
Can. 1032      2. Post expletum studiorum curriculum, diaconus per tempus congruum, ab Episcopo vel a Superiore maiore competenti definiendum, in cura
Can. 1034      aspirans ne ordinetur, nisi prius per liturgicum admissionis ritum ab auctoritate, de qua in cann. 1016 et 1019, adscriptionem
Can. 1034      praeviam suam petitionem propria manu exaratam et subscriptam, atque ab eadem auctoritate in scriptis acceptatam. 2. Ad eandem
Can. 1038      religioso emiserint. - Diaconus, qui ad presbyteratum promoveri renuat, ab ordinis recepti exercitio prohiberi non potest, nisi impedimentum detineatur
Can. 1039      spiritualibus vacent per quinque saltem dies, loco et modo ab Ordinario determinatis; Episcopus, antequam ad ordinationem procedat, certior factus
Can. 1041      ordine episcopatus vel presbyteratus reservatum, vel eodem carens, vel ab eius exercitio poena aliqua canonica declarata vel irrogata prohibitus
Can. 1044      can. 1041, nn. 3, 4, 5, 6. 2. Ab ordinibus exercendis impediuntur: 1_ qui impedimento ad ordines recipiendos
Can. 1045      eiusdem ordinis exercitium permiserit. - Ignorantia irregularitatum atque impedimentorum ab eisdem non eximit. - Irregularitates et impedimenta multiplicantur ex
Can. 1047      secuto. - 1. Uni Apostolicae Sedi reservatur dispensatio ab omnibus irregularitatibus, si factum quo innituntur ad forum iudiciale
Can. 1047      iudiciale deductum fuerit. 2. Eidem etiam reservatur dispensatio ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos, quae sequuntur: 1_
Can. 1047      irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos, quae sequuntur: 1_ ab irregularitatibus ex delictis publicis, de quibus in can. 1041
Can. 1047      quibus in can. 1041, nn. 2 et 3; 2_ ab irregularitate ex delicto sive publico sive occulto, de quo
Can. 1047      occulto, de quo in can. 1041, n. 4; 3_ ab impedimento, de quo in can. 1042, n. 1.
Can. 1047      n. 1. 3. Apostolicae Sedi etiam reservatur dispensatio ab irregularitatibus ad exercitium ordinis suscepti, de quibus in can
Can. 1047      canone, n. 4, etiam in casibus occultis. 4. Ab irregularitatibus et impedimentis Sanctae Sedi non reservatis dispensare valet
Can. 1048      periculum immineat gravis damni aut infamiae, potest qui irregularitate ab ordine exercendo impeditur eundem exercere, firmo tamen manente onere
Can. 1049      ad validitatem dispensationis exprimendus est. 3. Dispensatio generalis ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos valet pro omnibus
Can. 1053      det Episcopus ordinans authenticum ordinationis receptae testimonium; qui, si ab Episcopo extraneo cum litteris dimissoriis promoti fuerint, illud proprio
Can. 1061      3. Matrimonium invalidum dicitur putativum, si bona fide ab una saltem parte celebratum fuerit, donec utraque pars de
Can. 1062      sive bilateralis, quam sponsalia vocant, regitur iure particulari, quod ab Episcoporum conferentia, habita ratione consuetudinum et legum civilium, si
Can. 1078      ubique commorantes et omnes in proprio territorio actu degentes ab omnibus impedimentis iuris ecclesiastici dispensare potest, exceptis iis, quorum
Can. 1078      quo in can. 1090. 3. Numquam datur dispensatio ab impedimento consanguinitatis in linea recta aut in secundo gradu
Can. 1079      3. In periculo mortis confessarius gaudet potestate dispensandi ab impedimentis occultis pro foro interno sive intra sive extra
Can. 1080      usquedum a competenti auctoritate dispensatio obtineatur, potestate gaudent dispensandi ab omnibus impedimentis, iis exceptis de quibus in can. 1078
Can. 1086      Ecclesia catholica vel in eandem recepta nec actu formali ab ea defecerit, et altera non baptizata, invalidum est.
Can. 1086      defecerit, et altera non baptizata, invalidum est. 2. Ab hoc impedimento ne dispensetur, nisi impletis condicionibus de quibus
Can. 1103      Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis
Can. 1105      speciale ad contrahendum cum certa persona; 2_ ut procurator ab ipso mandante designetur, et munere suo per se ipse
Can. 1105      Ordinario loci in quo mandatum datur, aut a sacerdote ab alterutro delegato, aut a duobus saltem testibus; aut confici
Can. 1108      coram loci Ordinario aut parocho aut sacerdote vel diacono ab alterutro delegato qui assistant, necnon coram duobus testibus, secundum
Can. 1109      vel per decretum fuerint excommunicati vel interdicti vel suspensi ab officio aut tales declarati, vi officii, intra fines sui
Can. 1117      baptizata vel in eandem recepta sit neque actu formali ab ea defecerit, salvis praescriptis can. 1127, 2. -
Can. 1119      necessitatis, in matrimonii celebratione serventur ritus in libris liturgicis, ab Ecclesia probatis, praescripti aut legitimis consuetudinibus recepti. - Episcoporum
Can. 1121      ac testium, locum et diem celebrationis matrimonii, iuxta modum ab Episcoporum conferentia aut ab Episcopo dioecesano praescriptum. 2
Can. 1121      diem celebrationis matrimonii, iuxta modum ab Episcoporum conferentia aut ab Episcopo dioecesano praescriptum. 2. Quoties matrimonium ad normam
Can. 1124      baptizata vel in eandem post baptismum recepta, quaeque nec ab ea actu formali defecerit, altera vero Ecclesiae vel communitati
Can. 1127      canonicae servandae obstent, Ordinario loci partis catholicae ius est ab eadem in singulis casibus dispensandi, consulto tamen Ordinario loci
Can. 1131      peragendae sunt; 2_ ut secretum de matrimonio celebrato servetur ab Ordinario loci, assistente, testibus, coniugibus. - Obligatio secretum servandi
Can. 1143      partis quae baptismum recepit, ipso facto quo novum matrimonium ab eadem parte contrahitur, dummodo pars non baptizata discedat.
Can. 1144      permittere potest ut interpellatio ante baptismum fiat, immo et ab interpellatione dispensare, sive ante sive post baptismum, dummodo constet
Can. 1145      responsione negativa habeatur. 2. Interpellatio etiam privatim facta ab ipsa parte conversa valet, immo est licita, si forma
Can. 1153      casibus, causa separationis cessante, coniugalis convictus restaurandus est, nisi ab auctoritate ecclesiastica aliter statuatur. - Instituta separatione coniugum, opportune
Can. 1156      irritum ob impedimentum dirimens, requiritur ut cesset impedimentum vel ab eodem dispensetur, et consensum renovet saltem pars impedimenti conscia
Can. 1157      actus in matrimonium, quod pars renovans scit aut opinatur ab initio nullum fuisse. - 1. Si impedimentum sit
Can. 1158      fuisse. - 1. Si impedimentum sit publicum, consensus ab utraque parte renovandus est forma canonica, salvo praescripto can
Can. 1158      impedimenti conscia, dummodo altera in consensu praestito perseveret, aut ab utraque parte, si impedimentum sit utrique parti notum. -
Can. 1159      si pars quae non consenserat, iam consentiat, dummodo consensus ab altera parte praestitus perseveret. 2. Si defectus consensus
Can. 1161      renovatione consensus, convalidatio, a competenti auctoritate concessa, secumferens dispensationem ab impedimento, si adsit, atque a forma canonica, si servata
Can. 1162      deficiat consensus, matrimonium nequit sanari in radice, sive consensus ab initio defuerit, sive ab initio praestitus, postea fuerit revocatus
Can. 1162      sanari in radice, sive consensus ab initio defuerit, sive ab initio praestitus, postea fuerit revocatus. 2. Quod si
Can. 1162      praestitus, postea fuerit revocatus. 2. Quod si consensus ab initio quidem defuerat, sed postea praestitus est, sanatio concedi
Can. 1165      causam. - 1. Sanatio in radice concedi potest ab Apostolica Sede. 2. Concedi potest ab Episcopo dioecesano
Can. 1165      concedi potest ab Apostolica Sede. 2. Concedi potest ab Episcopo dioecesano in singulis casibus, etiam si plures nullitatis
Can. 1165      in can. 1125, pro sanatione matrimonii mixti; concedi autem ab eodem nequit, si adsit impedimentum cuius dispensatio Sedi Apostolicae
Can. 1167      sacramentalibus conficiendis seu administrandis accurate serventur ritus et formulae ab Ecclesiae auctoritate probata. - Sacramentalium minister est clericus debita
Can. 1172      1. Nemo exorcismos in obsessos proferre legitime potest, nisi ab Ordinario loci peculiarem et expressam licentiam obtinuerit. 2
Can. 1172      peculiarem et expressam licentiam obtinuerit. 2. Haec licentia ab Ordinario loci concedatur tantummodo presbytero pietate, scientia, prudentia ac
Can. 1180      sunt fideles defuncti, nisi aliud coemeterium legitime electum fuerit ab ipso defuncto vel ab iis quibus defuncti sepulturam curare
Can. 1180      aliud coemeterium legitime electum fuerit ab ipso defuncto vel ab iis quibus defuncti sepulturam curare competit. 2. Omnibus
Can. 1185      consulatur loci Ordinarius, cuius iudicio standum est. - Excluso ab ecclesiasticis exequiis deneganda quoque est quaelibet Missa exequialis. -
Can. 1189      quando reparatione indigeant, numquam restaurentur sine data scripto licentia ab Ordinario; qui, antequam eam concedat, peritos consulat. -
Can. 1192      legitimo Superiore acceptetur; secus privatim. 2. Sollemne, si ab Ecclesia uti tale fuerit agnitum; secus simplex. 3
Can. 1196      in domo instituti aut societatis degunt; 3_ ii quibus ab Apostolica Sede vel ab Ordinario loci delegata fuerit dispensandi
Can. 1196      societatis degunt; 3_ ii quibus ab Apostolica Sede vel ab Ordinario loci delegata fuerit dispensandi potestas. - Opus voto
Can. 1197      privato promissum potest in maius vel in aequale bonum ab ipso vovente commutari; in minus vero bonum, ab illo
Can. 1197      bonum ab ipso vovente commutari; in minus vero bonum, ab illo cui potestas est dispensandi ad normam can. 1196
Can. 1202      - Obligatio iureiurando promissorio inducta desinit: 1_ si remittatur ab eo in cuius commodum iusiurandum emissum fuerat; 2_ si
Can. 1207      dedicationem peragendi in suo territorio. - Loca sacra benedicuntur ab Ordinario; benedictio tamen ecclesiarum reservatur Episcopo dioecesano; uterque vero
Can. 1215      licet consensum constituendae novae domus in dioecesi vel civitate ab Episcopo dioecesano rettulerint, antequam tamen ecclesiam in certo ac
Can. 1220      munditia ac decor serventur, quae domum Dei addeceant, et ab iisdem arceatur quidquid a sanctitate loci absonum sit.
Can. 1222      non detur eam reficiendi, in usum profanum non sordidum ab Episcopo dioecesano redigi potest. 2. Ubi aliae graves
Can. 1229      praescriptum; debent autem esse divino tantum cultui reservata et ab omnibus domesticis usibus libera. - Sanctuarii nomine intelleguntur ecclesia
Can. 1245      Episcopi dioecesani praescripta, singulis in casibus concedere potest dispensationem ab obligatione servandi diem festum vel diem paenitentiae aut commutationem
Can. 1247      de praecepto fideles obligatione tenentur Missam participandi; abstineant insuper ab illis operibus et negotiis quae cultum Deo reddendum, laetitiam
Can. 1251      et tempus quadragesimae. - Abstinentia a carnis comestione vel ab alio cibo iuxta conferentiae Episcoporum praescripta, servetur singulis anni
Can. 1262      subsidia Ecclesiae conferant per subventiones rogatas et iuxta normas ab Episcoporum conferentia latas. - Ius est Episcopo dioecesano, auditis
Can. 1265      Episcoporum conferentia potest normas de stipe quaeritanda statuere, quae ab omnibus servari debent, iis non exclusis, qui ex institutione
Can. 1269      si vero ad personam iuridicam ecclesiasticam publicam pertinent, tantum ab alia persona iuridica ecclesiastica publica acquiri possunt. - Res
Can. 1272      conferentiae est, opportunis normis cum Apostolica Sede concordatis et ab ea approbatis, huiusmodi beneficiorum regimen moderari, ita ut reditus
Can. 1275      Massa bonorum ex diversis dioecesibus provenientium administratur secundum normas ab Episcopis, quorum interest, opportune concordatas. - 1. Ordinarii
Can. 1278      can. 494, 3 et 4, oeconomo committi possunt ab Episcopo dioecesano munera de quibus in cann. 1276,
Can. 1279      eadem subiecta est, personas idoneas ad triennium assumat; eaedem ab Ordinario iterum nominari possunt. - Quaevis persona iuridica suum
Can. 1281      actus qui fines modumque ordinariae administrationis excedunt, nisi prius ab Ordinario facultatem scripto datam obtinuerint. 2. In statutis
Can. 1281      versum sit, persona iuridica non tenetur respondere de actibus ab administratoribus invalide positis; de actibus autem ab administratoribus illegitime
Can. 1281      de actibus ab administratoribus invalide positis; de actibus autem ab administratoribus illegitime sed valide positis respondebit ipsa persona iuridica
Can. 1283      eius delegato iureiurando spondere; 2_ accuratum ac distinctum inventarium, ab ipsis subscribendum, rerum immobilium, rerum mobilium sive pretiosarum sive
Can. 1284      curiae deponere. 3. Provisiones accepti et expensi, ut ab administratoribus quotannis componantur, enixe commendatur; iuri autem particulari relinquitur
Can. 1286      laborem et vitam socialem attinent, adamussim servent, iuxta principia ab Ecclesia tradita; 2_ iis, qui operam ex condicto praestant
Can. 1287      administratores tam clerici quam laici quorumvis bonorum ecclesiasticorum, quae ab Episcopi dioecesani potestate regiminis non sint legitime subducta, singulis
Can. 1292      alienatio proponitur, continetur intra summam minimam et summam maximam ab Episcoporum conferentia pro sua cuiusque regione definiendas, auctoritas competens
Can. 1305      bona mobilia, dotationis nomine assignata, statim in loco tuto ab Ordinario approbando deponantur eum in finem, ut eadem pecunia
Can. 1309      causa, onera Missarum in dies, ecclesias vel altaria diversa ab illis, quae in fundationibus sunt statuta. - 1
Can. 1310      commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, potest ab eodem fieri ex iusta tantum et necessaria causa.
Can. 1320      In omnibus in quibus religiosi subsunt Ordinario loci, possunt ab eodem poenis coerceri. - 1. Nemo punitur, nisi
Can. 1321      1. Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo vel ex
Can. 1324      eius locum paenitentia adhiberi,si delictum patratum sit: 1_ ab eo, qui rationis usum imperfectum tantum habuerit; 2_ ab
Can. 1324      ab eo, qui rationis usum imperfectum tantum habuerit; 2_ ab eo qui rationis usu carebat propter ebrietatem aliamve similem
Can. 1324      4_ a minore, qui aetatem sedecim annorum explevit; 5_ ab eo, qui metu gravi, quamvis relative tantum, coactus est
Can. 1324      sit intrinsece malum vel in animarum damnum vergat; 6_ ab eo, qui legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel
Can. 1324      moderamen; 7_ adversus aliquem graviter et iniuste provocantem; 8_ ab eo, qui per errorem, ex sua tamen culpa, putavit
Can. 1324      quibus in can. 1323, nn. 4 vel 5; 9_ ab eo, qui sine culpa ignoravit poenam legi vel praecepto
Can. 1324      culpa ignoravit poenam legi vel praecepto esse adnexam; 10_ ab eo, qui egit sine plena imputabilitate, dummodo haec gravis
Can. 1328      auctor potest paenitentiae vel remedio poenali subici, nisi sponte ab incepta delicti exsecutione destiterit. Si autem scandalum aliudve grave
Can. 1344      expiatoriam suspendere, ita tamen ut, si reus intra tempus ab ipso iudice determinatum rursus deliquerit, poenam utrique delicto debitam
Can. 1348      reparationem dederit vel saltem serio promiserit. - Cum reus ab accusatione absolvitur vel nulla poena ei irrogatur, Ordinarius potest
Can. 1356      ferendae vel latae sententiae constitutam praecepto quod non sit ab Apostolica Sede latum, remittere possunt: 1_ Ordinarius loci, in
Can. 1371      doctrinam, de qua in can. 752, pertinaciter respuit, et ab Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat; 2_
Can. 1371      can. 752, pertinaciter respuit, et ab Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat; 2_ qui aliter Sedi Apostolicae
Can. 1382      sine pontificio mandato aliquem consecrat in Episcopum, itemque qui ab eo consecrationem recipit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae
Can. 1414      videnda est secundum ordinarias competentiae normas. - Ratione conexionis, ab uno eodemque tribunali et in eodem processu cognoscendae sunt
Can. 1416      - Conflictus competentiae inter tribunalia eidem tribunali appellationis subiecta, ab hoc tribunali solvuntur; a Signatura Apostolica, si eidem tribunali
Can. 1419      vero agatur de iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae ab Episcopo repraesentatae, iudicat in primo gradu tribunal appellationis. -
Can. 1420      5. Ipsi, sede vacante, a munere non cessant nec ab Administratore dioecesano amoveri possunt; adveniente autem novo Episcopo, indigent
Can. 1421      Episcopo, indigent confirmatione. - 1. In dioecesi constituantur ab Episcopo iudices dioecesani, qui sint clerici. 2. Episcoporum
Can. 1423      instantiae; quo in casu ipsorum Episcoporum coetui vel Episcopo ab eisdem designato omnes competunt potestates, quas Episcopus dioecesanus habet
Can. 1428      eum seligentes aut ex tribunalis iudicibus aut ex personis ab Episcopo ad hoc munus approbatis. 2. Episcopus potest
Can. 1436      ad universitatem causarum tum ad singulas causas; possunt autem ab Episcopo, iusta de causa, removeri. - 1. Cuilibet
Can. 1437      notarius, adeo ut nulla habeantur acta, si non fuerint ab eo subscripta. 2. Acta, quae notarii conficiunt, publicam
Can. 1439      quibus in 1-2, Episcoporum conferentia vel Episcopus ab ea designatus omnes habent potestates, quae Episcopo dioecesano competunt
Can. 1444      Rota Romana iudicat: 1_ in secunda instantia, causas quae ab ordinariis tribunalibus primae instantiae diiudicatae fuerint et ad Sanctam
Can. 1444      legitimam deferantur; 2_ in tertia vel ulteriore instantia, causas ab ipsa Rota Romana et ab aliis quibusvis tribunalibus iam
Can. 1444      vel ulteriore instantia, causas ab ipsa Rota Romana et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitas, nisi res iudicata habeatur
Can. 1448      vitandi, aliquid ipsius intersit. 2. In iisdem adiunctis ab officio suo abstinere debent iustitiae promotor, defensor vinculi, assessor
Can. 1451      recusationem, rescindi debent, si pars petat intra decem dies ab admissa recusatione. - 1. In negotio quod privatorum
Can. 1464      iudicialibus praestanda aut de concessione gratuiti patrocinii, quod statim ab initio postulatum fuerit, et aliae huiusmodi regulariter videndae sunt
Can. 1469      licentia tamen Episcopi dioecesani loci adeundi et in sede ab eodem designata. - 1. Nisi aliter lex particularis
Can. 1479      per suos curatores. - Quoties adest tutor aut curator ab auctoritate civili constitutus, idem potest a iudice ecclesiastico admitti
Can. 1482      2. Quod si tamen, iusta causa suadente, plures ab eodem constituantur, hi ita designentur, ut detur inter ipsos
Can. 1483      doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus et ab eodem Episcopo approbatus. - 1. Procurator et advocatus
Can. 1488      a iudice poterunt poena pecuniaria mulctari. Advocatus praeterea tum ab officio suspendi, tum etiam si recidivus sit, ab Episcopo
Can. 1488      tum ab officio suspendi, tum etiam si recidivus sit, ab Episcopo, qui tribunali praeest, ex albo advocatorum expungi potest
Can. 1488      a competentibus tribunalibus causas, in fraudem legis, subtrahunt ut ab aliis favorabilius definiantur. - Advocati ac procuratores qui ob
Can. 1490      In unoquoque tribunali, quatenus fieri possit, stabiles patroni constituantur, ab ipso tribunali stipendium recipientes, qui munus advocati vel procuratoris
Can. 1496      1. Qui probabilibus saltem argumentis ostenderit super aliqua re ab alio detenta ius se habere, sibique damnum imminere nisi
Can. 1501      cognoscere potest, nisi petitio, ad normam canonum, proposita sit ab eo cuius interest, vel a promotore iustitiae. - Qui
Can. 1503      iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab eo probandus, quique locum tenet libelli ab actore scripti
Can. 1503      est et ab eo probandus, quique locum tenet libelli ab actore scripti ad omnes iuris effectus. - Libellus, quo
Can. 1504      et probationibus ad evincenda ea quae asseruntur; 3_ subscribi ab actore vel eius procuratore, appositis die, mense et anno
Can. 1506      reiectionis expeditissime definienda est. - Si iudex intra mensem ab exhibito libello decretum non ediderit, quo libellum admittit vel
Can. 1518      Si pars litigans moriatur aut statum mutet aut cesset ab officio cuius ratione agit: 1_ causa nondum conclusa, instantia
Can. 1519      litem constituere potest, si pars neglexerit intra brevem terminum ab ipso iudice statutum. - Si nullus actus processualis, nullo
Can. 1524      ut valeat, peragenda est scripto, eademque a parte vel ab eius procuratore, speciali tamen mandato munito, debet subscribi, cum
Can. 1524      tamen mandato munito, debet subscribi, cum altera parte communicari, ab eaque acceptari vel saltem non impugnari, et a iudice
Can. 1526      qui asserit. 2. Non indigent probatione: 1_ quae ab ipsa lege praesumuntur; 2_ facta ab uno ex contendentibus
Can. 1526      probatione: 1_ quae ab ipsa lege praesumuntur; 2_ facta ab uno ex contendentibus asserta et ab altero admissa, nisi
Can. 1526      praesumuntur; 2_ facta ab uno ex contendentibus asserta et ab altero admissa, nisi iure vel a iudice probatio nihilominus
Can. 1535      de aliquo facto, scripto vel ore, coram iudice competenti, ab aliqua parte circa ipsam iudicii materiam, sive sponte sive
Can. 1536      et in causa non sit bonum publicum, ceteras relevat ab onere probandi. 2. In causis autem quae respiciunt
Can. 1542      probandi vim habet adversus auctorem vel subscriptorem et causam ab iis habentes, ac confessio extra iudicium facta; adversus extraneos
Can. 1544      et penes tribunalis cancellariam deposita, ut a iudice et ab adversario examinari possint. - Iudex praecipere potest ut documentum
Can. 1548      2. Salvo praescripto can. 1550, 2, n. 2, ab obligatione respondendi eximuntur: 1_ clerici, quod attinet ad ea
Can. 1558      suae civitatis iure, simili favore gaudent, audiantur in loco ab ipsis selecto. 3. Iudex decernat ubi audiendi sint
Can. 1561      et scandalo. - Examen testis fit a iudice, vel ab eius delegato aut auditore, cui assistat oportet notarius; quapropter
Can. 1572      an de sua opinione, de fama, aut de auditu ab aliis; 3_ utrum testis constans sit et firmiter sibi
Can. 1575      auditis vel proponentibus partibus, aut, si casus ferat, relationes ab aliis peritis iam factas assumere. - Easdem ob causas
Can. 1584      rei incertae probabilis coniectura; eaque alia est iuris, quae ab ipsa lege statuitur; alia hominis, quae a iudice conicitur
Can. 1585      conicitur. - Qui habet pro se iuris praesumptionem, liberatur ab onore probandi, quod recidit in partem adversam. - Praesumptiones
Can. 1616      omissa sint quae can. 1612, 4 requirit, sententia ab ipso tribunali, quod eam tulit, corrigi vel compleri debet
Can. 1620      lata est a iudice absolute incompetenti; 2_ lata est ab eo, qui careat potestate iudicandi in tribunali in quo
Can. 1633      prosequenda est coram iudice ad quem dirigitur intra mensem ab eius interpositione, nisi iudex a quo longius tempus ad
Can. 1637      promotore iustitiae tribunalis appellationis. - 1. Appellatio facta ab actore prodest etiam convento, et vicissim. 2. Si
Can. 1637      2. Si plures sunt conventi vel actores et ab uno vel contra unum tantum ex ipsis sententia impugnetur
Can. 1637      contra unum tantum ex ipsis sententia impugnetur, impugnatio censetur ab omnibus et contra omnes facta, quoties res petita est
Can. 1637      est individua aut obligatio solidalis. 3. Si interponatur ab una parte super aliquo sententiae capite, pars adversa, etsi
Can. 1644      a proposita impugnatione allatis. Tribunal autem appellationis intra mensem ab exhibitis novis probationibus et argumentis debet decreto statuere utrum
Can. 1646      2, n. 5, notitia praecedentis decisionis serius habeatur, terminus ab hac notitia decurrit. 3. Termini de quibus supra
Can. 1649      expensarum deminutione concedendis; 4_ de damnorum refectione quae debetur ab eo qui non solum in iudicio succubuit, sed temere
Can. 1652      sententiae exsecutio praeviam rationum redditionem exigat, quaestio incidens habetur, ab illo ipso iudice decidenda, qui tulit sententiam exsecutioni mandandam
Can. 1654      manifeste iniustam ad normam cann. 1620, 1622, 1645, abstineat ab exsecutione, et rem ad tribunal a quo lata est
Can. 1681      acta transmittere ad Sedem Apostolicam una cum petitione dispensationis ab alterutro vel utroque coniuge et cum voto tribunalis et
Can. 1684      est, nisi vetito ipsi sententiae aut decreto apposito vel ab Ordinario loci statuto id prohibeatur. 2. Praescripta can
Can. 1686      ad normam can. 1677 proposita, Vicarius iudicialis vel iudex ab ipso designatus potest, praetermissis sollemnitatibus ordinarii processus sed citatis
Can. 1692      satagat iudex ut, servato praescripto 2, causa inde ab initio ad forum civile deferatur. - 1. Nisi
Can. 1698      iustae causae ad dispensationem concedendam. 2. Dispensatio vero ab uno Romano Pontifice conceditur. - 1. Competens ad
Can. 1707      solutus non habeatur, nisi post declarationem de morte praesumpta ab Episcopo dioecesano prolatam. 2. Declarationem, de qua in
Can. 1709      mitti debet ad competentem Congregationem, quae decernet utrum causa ab ipsa Curiae Romanae Congregatione an a tribunali ab ea
Can. 1709      causa ab ipsa Curiae Romanae Congregatione an a tribunali ab ea designato sit agenda. 2. Misso libello, clericus
Can. 1712      confirmavit, clericus omnia iura statui clericali propria amittit et ab omnibus obligationibus liberatur. - Ad evitandas iudiciales contentiones transactio
Can. 1714      a partibus selectae vel, si partes nullas selegerint, lex ab Episcoporum conferentia lata, si qua sit, vel lex civilis
Can. 1722      in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio vel ab aliquo officio et munere ecclesiastico arcere, ei imponere vel
Can. 1723      advocatum, ad normam can. 1481, 1, intra terminum ab ipso iudice praefinitum, sibi constituendum. 2. Quod si
Can. 1732      in foro externo extra iudicium dantur, iis exceptis, qui ab ipso Romano Pontifice vel ab ipso Concilio Oecumenico ferantur
Can. 1732      dantur, iis exceptis, qui ab ipso Romano Pontifice vel ab ipso Concilio Oecumenico ferantur. - 1. Valde optandum
Can. 1733      officium quoddam vel consilium stabiliter constituatur, cui, secundum normas ab ipsa conferentia statuendas, munus sit aequas solutiones quaerere et
Can. 1734      quis recursum proponat, debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere; qua petitione proposita, etiam suspensio exsecutionis
Can. 1734      1_ de recursu proponendo ad Episcopum adversus decreta lata ab auctoritatibus, quae ei subsunt; 2_ de recursu proponendo adversus
Can. 1734      decretum, quo recursus hierarchicus deciditur, nisi decisio data sit ab Episcopo; 3_ de recursibus proponendis ad normam cann. 57
Can. 1736      pervenit, is exsecutionem suspendendam decreverit, potest suspensio interim peti ab eius Superiore hierarchico, qui eam decernere potest gravibus tantum
Can. 1740      ipsius culpam, noxium aut saltem inefficax evadat, potest ipse ab Episcopo dioecesano a paroecia amoveri. - Causae, ob quas
Can. 1743      pure et simpliciter, sed etiam sub condicione, dummodo haec ab Episcopo legitime acceptari possit et reapse acceptetur. -


ABBAS     [3]
Can. 0620      vel domum sui iuris, itemque eorum vicarii. His accedunt Abbas Primas et Superior congregationis monasticae, qui tamen non habent
Can. 1427      est Superior provincialis, aut, si monasterium sit sui iuris, Abbas localis. 2. Salvo diverso constitutionum praescripto, si res
Can. 1427      vel per delegatum supremus Moderator; si inter duo monasteria, Abbas superior congregationis monasticae. 3. Si demum controversia enascatur


ABBATE     [1]
Can. 1438      instantiae est penes supremum Moderatorem; pro causis actis coram Abbate locali, penes Abbatem superiorem congregationis monasticae. - 1


ABBATEM     [3]
Can. 1405      in contentiosis, firmo praescripto can. 1419, 2; 2_ Abbatem primatem, vel Abbatem superiorem congregationis monasticae, et supremum Moderatorem
Can. 1405      praescripto can. 1419, 2; 2_ Abbatem primatem, vel Abbatem superiorem congregationis monasticae, et supremum Moderatorem institutorum religiosorum iuris
Can. 1438      supremum Moderatorem; pro causis actis coram Abbate locali, penes Abbatem superiorem congregationis monasticae. - 1. Si quod tribunal


ABBATI     [1]
Can. 0370      cuius cura, specialia ob adiuncta, committitur alicui Praelato aut Abbati, qui eam, ad instar Episcopi dioecesani, tamquam proprius eius


ABBATIA     [2]
Can. 0368      dioeceses, quibus nisi aliud constet, assimilantur praelatura territorialis et abbatia territorialis, vicariatus apostolicus et praefectura apostolica necnon administratio apostolica
Can. 0370      catholica et apostolica Christi Ecclesia. - Praelatura territorialis aut abbatia territorialis est certa populi Dei portio, territorialiter quidem circumscripta


ABDUCIT     [1]
Can. 1367      - Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam


ABDUCTAM     [1]
Can. 1089      instituto religioso adstricti sunt. - Inter virum et mulierem abductam vel saltem retentam intuitu matrimonii cum ea contrahendi, nullum


ABEO     [1]
Can. 0035      sive est rescriptum, elici potest, intra fines suae competentiae, abeo qui potestate exsecutiva gaudet, firmo praescripto can. 76,


ABESSE     [2]
Can. 0395      officii sibi legitime commissi, a dioecesi aequa de causa abesse potest non ultra mensem, sive continuum sive intermissum, dummodo
Can. 0533      obstet ratio, parocho, feriarum gratia, licet quotannis a paroecia abesse ad summum per unum mensem continuum aut intermissum; quo


ABEST     [1]
Can. 0665      instituti. 2. Sodalis, qui e domo religiosa illegitime abest cum animo sese subducendi a potestate Superiorum, sollicite ab


ABFUERIT     [1]
Can. 0395      4. Si ultra sex menses Episcopus a dioecesis illegitime abfuerit, de eius absentia Metropolita Sedem Apostolicam certiorem faciat quod


ABICIT     [1]
Can. 1367      censura aliave iusta poena puniantur. - Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem


ABIECERIT     [3]
Can. 0316      1. - 1. Qui publice fidem catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione irrogata aut
Can. 1071      unione ortis; 4_ matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit; 5_ matrimonio eius qui censura innodatus sit; 6_ matrimonio
Can. 1071      loci licentiam assistendi matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit ne concedat, nisi servatis normis de quibus in can


ABNEGATIONEM     [1]
Can. 0652      humanas et christianas excolendas adducantur; per orationem et sui abnegationem in pleniorem perfectionis viam introducantur; ad mysterium salutis contemplandum


ABNEGENT     [1]
Can. 1249      orationi vacent, opera pietatis et caritatis exerceant, se ipsos abnegent, proprias obligationes fidelius adimplendo et praesertim ieiunium et abstinentiam


ABNUAT     [1]
Can. 1152      caritate christiana motus et boni familiae sollicitus, veniam non abnuat comparti adulterae atque vitam coniugalem non disrumpat, si tamen


ABOLERE     [3]
Can. 1167      sacramentalia constituere aut recepta authentice interpretari, ex eis aliqua abolere aut mutare, sola potest Sedes Apostolica. 2. In
Can. 1244      festos itemque dies paenitentiae, universae Ecclesiae communes, constituere, transferre, abolere, unius est supremae ecclesiasticae auctoritatis, firmo praescripto can. 1246
Can. 1246      Apostolicae Sedis approbatione, quosdam ex diebus festis de praecepto abolere vel ad diem dominicam transferre. - Die dominica aliisque


ABORTIVI     [1]
Can. 0871      diligenter investigata de eius baptismo constet, baptizetur. - Fetus abortivi, si vivant, quatenus fieri potest, baptizentur. - Baptizando, quantum


ABORTU     [2]
Can. 1046      agatur de irregularitate ex homicidio voluntario aut ex procurato abortu, effectu secuto. - 1. Uni Apostolicae Sedi reservatur
Can. 1049      agatur de irregularitate ex voluntario homicidio aut ex procurato abortu, etiam numerus delictorum ad validitatem dispensationis exprimendus est.


ABORTUM     [2]
Can. 1041      eodem voto adstricta; 4_ qui voluntarium homicidium perpetraverit aut abortum procuraverit, effectu secuto, omnesque positive cooperantes; 5_ qui seipsum
Can. 1398      in can. 1370, poenis ibi statutis punitur. - Qui abortum procurat, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae incurrit. -


ABRASA     [1]
Can. 1543      confessiones, ad normam can. 1536, 2. - Si abrasa, correcta, interpolata aliove vitio documenta infecta demonstrentur, iudicis est


ABROGANT     [1]
Can. 0003      Apostolica Sede cum nationibus aliisve societatibus politicis conventiones non abrogant neque iis derogant; eadem idcirco perinde ac in praesens


ABROGANTUR     [1]
Can. 0006      particulares, servantur. - 1. Hoc Codice vim obtinente, abrogantur: 1_ Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus; 2_ aliae


ABROGAT     [1]
Can. 0020      Curiae Romanae, communi constantique doctorum sententia. - Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat, si id expresse edicat aut


ABROGENTUR     [1]
Can. 0505      ab Episcopo dioecesano probata; quae statuta ne immutentur neve abrogentur nisi approbante eodem Episcopo dioecesano. - 1. Statuta


ABSENS     [4]
Can. 0166      2. Si quis ex vocandis neglectus et ideo absens fuerit, electio valet; attamen ad eiusdem instantiam, probata quidem
Can. 1412      vel est adimplenda. - In causis poenalibus accusatus, licet absens, conveniri potest coram tribunali loci, in quo delictum patratum
Can. 1595      intervenire velit, servetur can. 1593. - 1. Pars absens a iudicio, sive actor sive pars conventa, quae iustum
Can. 1724      debet a reo acceptari, nisi ipse sit a iudicio absens declaratus. - In causae discussione, sive scripto haec fit


ABSENTE     [3]
Can. 0477      in ipso constitutionis actu determinandum. 2. Vicario generali absente vel legitime impedito, Episcopus dioecesanus alium nominare potest, qui
Can. 0549      curae providere valeant paroeciae, cuius simul sunt sponsores. - Absente parocho, nisi aliter Episcopus dioecesanus providerit ad normam can
Can. 0861      diaconus, firmo praescripto can. 530, n. 1. 2. Absente aut impedito ministro ordinario, licite baptismus confert catechista aliusve


ABSENTEM     [2]
Can. 1592      normam can. 1507, 1, iudex eam a iudicio absentem declaret et decernat ut causa, servatis servandis, usque ad
Can. 1622      can. 1619 sanata; 6_ lata est contra partem legitime absentem, iuxta can. 1593, 2. - Querela nullitatis in


ABSENTES     [3]
Can. 0091      etiam extra territorium exsistens, in subditos, licet a territorio absentes, atque, nisi contrarium expresse statuatur, in peregrinos quoque in
Can. 0136      territorium exsistens, exercere valet in subditos, etiam a territorio absentes, nisi aliud ex rei natura aut ex iuris praescripto
Can. 1595      2. Si tum actor tum pars conventa fuerint absentes a iudicio, ipsi obligatione expensas litis solvendi tenentur in


ABSENTI     [1]
Can. 1361      irrita est. - 1. Remissio dari potest etiam absenti vel sub condicione. 2. Remissio in foro externo


ABSENTIA     [9]
Can. 0166      valet; attamen ad eiusdem instantiam, probata quidem praeteritione et absentia, electio, etiam si confirmata fuerit, a competenti auctoritate rescindi
Can. 0395      continuum sive intermissum, dummodo cautum sit ne ex eius absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat. 3. A dioecesi ne
Can. 0395      sex menses Episcopus a dioecesis illegitime abfuerit, de eius absentia Metropolita Sedem Apostolicam certiorem faciat quod si agatur de
Can. 0533      Episcopi dioecesani est normas statuere quibus prospiciatur ut, parochi absentia durante, curae provideatur paroeciae per sacerdotem debitis facultatibus instructum
Can. 0649      can. 647, 3 et can. 648, 2, absentia a domo novitiatus quae tres menses, sive continuos sive
Can. 0649      menses, sive continuos sive intermissos, superet, novitiatum invalidum reddit. Absentia quae quindecim dies superet, suppleri debet. 2. De
Can. 0665      sui Superioris. Si autem agatur de diuturna a domo absentia, Superior maior, de consensu sui consilii atque iusta de
Can. 0696      damnatarum; publica adhaesio ideologiis materialismo vel atheismo infectis; illegitima absentia, de qua in can. 665, 2, per semestre
Can. 1707      indiciis moralem certitudinem de coniugis obitu obtinuerit. Sola coniugis absentia, quamvis diuturna, non sufficit. 3. In casibus incertis


ABSENTIAE     [3]
Can. 0740      vitam communem, ad normam iuris proprii, quo quidem etiam absentiae a domo vel communitate reguntur. - 1. Societates
Can. 1557      notificato. - Testis rite citatus pareat aut causam suae absentiae iudici notam faciat. - 1. Testes sunt examini
Can. 1592      1. Si pars conventa citata non comparuerit nec idoneam absentiae excusationem attulerit aut non responderit ad normam can. 1507


ABSENTIAM     [1]
Can. 1595      tenetur obligatione tum solvendi litis expensas, quae ob ipsius absentiam factae sunt, tum etiam, si opus sit, indemnitatem alteri


ABSENTIS     [1]
Can. 0405      Episcopo dioecesano in universo dioecesis regimine adstant atque eiusdem absentis vel impedit vices supplent. - 1. Episcopus coadiutor


ABSIT     [4]
Can. 0069      est definitum tempus, potest exsecutori exhiberi quovis tempore, modo absit fraus et dolus. - Si in rescripto ipsa concessio
Can. 0395      dioecesis quidquam detrimenti capiat. 3. A dioecesi ne absit diebus Nativitatis, Hebdomadae Sanctae et Resurrectionis Domini, Pentecostes et
Can. 0533      recessui vacat; parochus autem, ut ultra hebdomadam a paroecia absit, tenetur de hoc loci Ordinarium monere. 3. Episcopi
Can. 1570      necessarium vel utile ducat, dummodo collusionis vel corruptelae quodvis absit periculum. - Testibus, iuxta aequam iudicis taxationem, refundi debent


ABSOLUTA     [4]
Can. 0175      2_ non impleta aliqua condicione compromisso apposita; 3_ electione absoluta, si fuerit nulla. - Nisi aliud iure aut statutis
Can. 1084      sive ex parte viri sive ex parte mulieris, sive absoluta sive relativa, matrimonium ex ipsa eius natura dirimit.
Can. 1406      de quibus in can. 1405, aliorum iudicum incompetentia est absoluta. - 1. Nemo in prima instantia conveniri potest
Can. 1440      cann. 1438 et 1439 non servetur, incompetentia iudicis est absoluta. - Tribunal secundae instantiae eodem modo quo tribunal primae


ABSOLUTAE     [1]
Can. 0489      rei vita cesserunt aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivae


ABSOLUTE     [5]
Can. 0119      quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; post duo inefficacia scrutinia
Can. 0119      quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; quod si post duo
Can. 0127      ut autem actus valeant requiritur ut obtineatur consensus partis absolute maioris eorum qui sunt praesentes aut omnium exquiratur consilium
Can. 1461      tribunal appellationis. - Iudex in quovis stadio causae se absolute incompetentem agnoscens, suam incompetentiam declarare debet. - 1
Can. 1620      insanabilis nullitatis laborat, si: 1_ lata est a iudice absolute incompetenti; 2_ lata est ab eo, qui careat potestate


ABSOLUTIO     [4]
Can. 0960      quam peccando vulneraverunt. - Individualis et integra confessio atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi
Can. 0961      aliis quoque modis reconciliatio haberi potest. - 1. Absolutio pluribus insimul paenitentibus sine praevia individuali confessione, generali modo
Can. 0977      censuris et peccatis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus. - Absolutio complicis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum invalida est
Can. 0980      non est de paenitentis dispositione et hic absolutionem petat, absolutio ne denegetur nec differatur. - Pro qualitate et numero


ABSOLUTIONE     [2]
Can. 0962      necessitatis determinare potest. - 1. Ut christifidelis sacramentali absolutione una simul pluribus data valide fruatur, requiritur non tantum
Can. 0963      obligatione de qua in can. 989, is cui generali absolutione gravia peccata remittuntur, ad confessionem individualem quam primum, occasione


ABSOLUTIONEM     [6]
Can. 0959      de iisdem contriti atque propositum sese emendandi habentes, per absolutionem ab eodem ministro impertitam, veniam peccatorum quae post baptismum
Can. 0963      individualem quam primum, occasione data, accedat, antequam aliam recipiat absolutionem generalem, nisi iusta causa interveniat. - 1. Ad
Can. 0966      est solus sacerdos. - 1. Ad validam peccatorum absolutionem requiritur ut minister, praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandem
Can. 0966      praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandem in fideles, quibus absolutionem impertitur, exercendi. 2. Hac facultate donari potest sacerdos
Can. 0980      confessario dubium non est de paenitentis dispositione et hic absolutionem petat, absolutio ne denegetur nec differatur. - Pro qualitate
Can. 1378      praeter casum de quo in 1, cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam impertire attentat, vel sacramentalem confessionem


ABSOLUTIONI     [1]
Can. 0962      recipiendae, de requisitis ad normam 1 edoceantur et absolutioni generali, in casu quoque periculi mortis, si tempus suppetat


ABSOLUTIONIS     [1]
Can. 0962      nequit. 2. Christifideles, quantum fieri potest etiam occasione absolutionis generalis recipiendae, de requisitis ad normam 1 edoceantur


ABSOLUTO     [2]
Can. 0446      ecclesiasticam communem servandam, inducendam aut tuendam opportuna videantur. - Absoluto concilio particulari, praeses curet ut omnia acta concilii ad
Can. 0456      valet, nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint. - Absoluto conventu plenario Episcoporum conferentiae, relatio de actis conferentiae necnon


ABSOLUTUM     [3]
Can. 0078      cum ipsa extinguitur. 3. Privilegium reale cessat per absolutum rei vel loci interitum; privilegium vero locale, si locus
Can. 0172      certam personam aut diversas personas disiunctive; 2_ secretum, certum, absolutum, determinatum. 2. Condiciones ante electionem suffragio appositae tamquam
Can. 1608      potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et conventum absolutum dimittat, nisi agatur de causa iuris favore fruente, quo


ABSOLUTUS     [1]
Can. 1730      iudicium poenale propter propositam impugnationem adhuc pendeat, vel reus absolutus sit propter causam quae non auferat obligationem reparandi damna


ABSOLVATUR     [1]
Can. 0982      crimine sollicitationis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, ne absolvatur nisi prius falsam denuntiationem formaliter retractaverit et paratus sit


ABSOLVENDI     [2]
Can. 0508      habet facultatem ordinariam, quam tamen aliis delegare non potest, absolvendi in foro sacramentali a censuris latae sententiae non declaratis
Can. 0566      exercendam, a censuris latae sententiae non reservatis neque declaratis absolvendi, firmo tamen praescripto can. 976. - 1. Ad


ABSOLVERE     [5]
Can. 0398      expressis. - Studeat Episcopus debita cum diligentia pastoralem visitationem absolvere; caveat ne superfluis sumptibus cuiquam gravis onerosusve sit. -
Can. 0441      plenarii initium ac periodum indicere, illud transferre, prorogare et absolvere. - 1. Metropolitae, de consensu maioris partis Episcoporum
Can. 0442      provincialis initium et periodum indicere, illud transferre, prorogare et absolvere. 2. Metropolitae, eoque legitime impedito, Episcopi suffraganei ab
Can. 0651      oneribus non impediti, munus suum fructose et stabili modo absolvere possint. - 1. Magistri eiusque cooperatorum est novitiorum
Can. 1726      reo patratum, iudex debet id sententia declarare et reum absolvere, etiamsi simul constet actionem criminalem esse extinctam. -


ABSOLVIT     [1]
Can. 0976      quoslibet paenitentes in periculo mortis versantes valide et licite absolvit a quibusvis censuris et peccatis, etiamsi praesens sit sacerdos


ABSOLVITUR     [2]
Can. 0786      populis vel coetibus ubi nondum radicata est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii praecones donec novellae Ecclesiae plene constituantur
Can. 1348      vel saltem serio promiserit. - Cum reus ab accusatione absolvitur vel nulla poena ei irrogatur, Ordinarius potest opportunis monitis


ABSONUM     [2]
Can. 1210      vel promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit. Ordinarius vero per modum actus alios usus, sanctitati
Can. 1220      addeceant, et ab iisdem arceatur quidquid a sanctitate loci absonum sit. 2. Ad bona sacra et pretiosa tuenda


ABSQUE     [4]
Can. 0583      consecratae ea afficientes, quae a Sede Apostolica approbata fuerunt, absque eiusdem licentia fieri nequeunt. - Institutum supprimere ad unam
Can. 0587      codice elementa spiritualia et iuridica apte componantur; normae tamen absque necessitate ne multiplicentur. 4. Ceterae normae a competenti
Can. 0656      ad normam iuris libere facta; 4_ sit expressa et absque vi, metu gravi aut dolo emissa; 5_ a legitimo
Can. 0671      Religiosus munera et officia extra proprium institutum ne recipiat absque licentia legitimi Superioris. - Religiosi adstringuntur praescriptis cann. 277


ABSTINEANT     [6]
Can. 0278      et cum proprio Episcopo unioni favent. 3. Clerici abstineant a constituendis aut participandis consociationibus, quarum finis aut actio
Can. 0282      simplicitatem colant et ab omnibus quae vanitatem sapiunt se abstineant. 2. Bona, quae occasione exercitii ecclesiastici officii ipsis
Can. 0285      Clerici ab iis omnibus, quae statum suum dedecent, prorsus abstineant, iuxta iuris particularis praescripta. 2. Ea quae, licet
Can. 0285      quibus nempe obligatio solvendae pecuniae, nulla definita causa, subscipitur, abstineant. - Prohibentur clerici per se vel per alios, sive
Can. 0626      sodales in electionibus normas iuris universalis et proprii servent, abstineant a quovis abusu et acceptione personarum, et, nihil praeter
Can. 1247      diebus festis de praecepto fideles obligatione tenentur Missam participandi; abstineant insuper ab illis operibus et negotiis quae cultum Deo


ABSTINEAT     [4]
Can. 0919      recepturus per spatium saltem unius horae ante sacram communionem abstineat a quocumque cibo et potu, excepta tantummodo aqua atque
Can. 1449      casibus, de quibus in can. 1448, nisi iudex ipse abstineat, pars potest eum recusare. 2. De recusatione videt
Can. 1449      Episcopus sit iudex et contra eum recusatio opponatur, ipse abstineat a iudicando. 4. Si recusatio opponatur contra promotorem
Can. 1654      vel manifeste iniustam ad normam cann. 1620, 1622, 1645, abstineat ab exsecutione, et rem ad tribunal a quo lata


ABSTINEATQUE     [1]
Can. 0979      et discretione procedat, attenta quidem condicione et aetate paenitentis, abstineatque a nomine complicis inquirendo. - Si confessario dubium non


ABSTINENTIA     [3]
Can. 1251      singulae feriae sextae totius anni et tempus quadragesimae. - Abstinentia a carnis comestione vel ab alio cibo iuxta conferentiae
Can. 1251      feriis, nisi cum aliquo die inter sollemnitates recensito occurrant; abstinentia vero et ieiunium, feria quarta Cinerum et feria sexta
Can. 1253      et exercitationes pietatis, ex toto vel ex parte pro abstinentia et ieiunio substituere. - 1. Ecclesia catholica bona


ABSTINENTIAE     [3]
Can. 1252      Passione et Morte Domini Nostri Iesu Christi. - Lege abstinentiae tenentur qui decimum quartum aetatis annum expleverint; lege vero
Can. 1252      ii qui, ratione minoris aetatis ad legem ieiunii et abstinentiae non tenentur, ad genuinum paenitentiae sensum informentur. - Episcoporum
Can. 1253      - Episcoporum conferentia potest pressius determinare observantiam ieiunii et abstinentiae, necnon alias formas paenitentiae, praesertim opera caritatis et exercitationes


ABSTINENTIAM     [1]
Can. 1249      abnegent, proprias obligationes fidelius adimplendo et praesertim ieiunium et abstinentiam, ad normam canonum qui sequuntur, observando. - Dies et


ABSTINERE     [5]
Can. 0399      Episcopus pro ea vice a conficienda et exhibenda relatione abstinere potest. - 1. Episcopus dioecesanus, eo anno quo
Can. 1344      punitione maiora mala eventura praevideantur; 2_ a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam adhibere, si reus
Can. 1345      perturbatione patraverit, iudex potest etiam a qualibet punitione irroganda abstinere, si censeat aliter posse melius consuli eius emendationi. -
Can. 1448      intersit. 2. In iisdem adiunctis ab officio suo abstinere debent iustitiae promotor, defensor vinculi, assessor et auditor. -
Can. 1747      1. Parochus amotus debet a parochi munere exercendo abstinere, quam primum liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae


ABSTINUISSE     [1]
Can. 0182      aut dolo vel neglegentia ab eadem tempore opportuno mittenda abstinuisse. 3. Postulato nullum ius acquiritur ex postulatione; eam


ABSUNT     [1]
Can. 0013      adstringuntur: 1_ legibus particularibus sui territorii quamdiu ab eo absunt, nisi aut earum transgressio in proprio territorio noceat, aut


ABUNDANTIUS     [1]
Can. 1234      bonum id suadere videantur. - 1. In sanctuariis abundantius fidelibus suppeditentur media salutis, verbum Dei sedulo annuntiando, vitam


ABUSIBUS     [2]
Can. 0436      ut fides et disciplina ecclesiastica accurate serventur, et de abusibus, si qui habeantur, Romanum Pontificem certiorem facere; 2_ canonicam
Can. 0990      - Nemo prohibetur quominus per interpretem confiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis atque firmo praescripto can. 983, 2


ABUSU     [1]
Can. 0626      normas iuris universalis et proprii servent, abstineant a quovis abusu et acceptione personarum, et, nihil praeter Deum et bonum


ABUSUM     [1]
Can. 1389      gravitate puniatur, non exclusa officii privatione, nisi in eum abusum iam poena sit lege vel praecepto constituta. 2


ABUSUS     [5]
Can. 0305      ac morum servetur, et invigilare ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant, cui itaque officium et ius competunt ad normam
Can. 0392      omnium legum ecclesiasticarum urgere tenetur. 2. Advigilet ne abusus in ecclesiasticam disciplinam irrepant, praesertim circa ministerium verbi, celebrationem
Can. 0528      dioecesani, parochus in sua paroecia moderari debet et, ne abusus irrepant, invigilare tenetur. - 1. Officium pastoris sedulo
Can. 0683      pateant propriis instituti alumnis. 2. Quod si forte abusus deprehenderit, frustra Superiore religioso monito, propria auctoritate ipse per
Can. 1326      dignitate aliqua constitutus est, vel qui auctoritate aut officio abusus est ad delictum patrandum 3_ reum, qui, cum poena


ABUTATUR     [1]
Can. 0501      in bonum dioecesis commissum non adimpleat aut eodem graviter abutatur, Episcopus dioecesanus facta consultatione cum Metropolita, aut si de


ABUTENS     [1]
Can. 1389      exclusa excommunicatione. - 1. Ecclesiastica potestate vel munere abutens pro actus vel omissionis gravitate puniatur, non exclusa officii


ABUTENTEM     [1]
Can. 0084      ipso privari meretur; quare, Ordinarius, frustra monito privilegiario, graviter abutentem privet privilegio quod ipse concessit; quod si privilegium concessum


ABUTITUR     [1]
Can. 0084      noxium evaserit aut eius usus illicitus fiat. - Qui abutitur potestate sibi ex privilegio data, privilegio ipso privari meretur


AC     [111]
Can. 0003      conventiones non abrogant neque iis derogant; eadem idcirco perinde ac in praesens vigere pergent, contrariis huius Codicis praescriptis minime
Can. 0005      immemorabiles, quae quidem, si de iudicio Ordinarii pro locorum ac personarum adiunctis submoveri nequeunt, tolerari possunt. 2. Consuetudines
Can. 0016      Interpretatio authentica per modum legis exhibita eandem vim habet ac lex ipsa et promulgari debet; si verba legis in
Can. 0017      ad locos parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum. - Leges
Can. 0042      si autem condiciones essentiales in litteris appositas non impleverit ac substantialem procedendi formam non servaverit, irrita est exsecutio. -
Can. 0093      habet successivum cessat iisdem modis quibus privilegium, necnon certa ac totali cessatione causae motivae. - 1. Statuta, sensu
Can. 0122      vel per exsecutorem, servatis quidem in primis tum fundatorum ac oblatorum voluntate tum iuribus quaesitis tum probatis statutis: 1_
Can. 0133      Fines sui mandati excercere non intellegitur delegatus qui aliomodo ac in mandato determinatur, ea peragit ad quae delegatus est
Can. 0155      cui collatum est, sed huius condicio iuridica perinde constituitur, ac si provisio ad ordinariam iuris normam peracta fuisset. -
Can. 0173      fungitur accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus subscripta, in collegii tabulario diligenter asserventur. -
Can. 0180      1. Si electioni illius quem electores aptiorem putent ac praeferant impedimentum canonicum obstet, super quo dispensatio concedi possit
Can. 0180      praeferant impedimentum canonicum obstet, super quo dispensatio concedi possit ac soleat, suis ipsi suffragiis eum possunt, nisi aliud iure
Can. 0211      ut divinum salutis nuntium ad universos homines omnium temporum ac totius orbis magis magisque perveniat. - 1. Quae
Can. 0212      pertinent sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque integritate ac reverentia erga Pastores, attentisque communi utilitate et personarum dignitate
Can. 0231      qua decenter, servatis quoque iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac familiae providere valeant; itemque iis ius competit ut ipsorum
Can. 0233      ad vocationes fovendas, operibus praesertim ad hoc institutis, suscitent ac sustentent. 2. Solliciti sint insuper sacerdotes, praesertim vero
Can. 0233      ministeria sacra sese vocatos aestiment, prudenter verbo opereque adiuventur ac debite praeparentur. - 1. Serventur, ubi exsistunt, atque
Can. 0243      probatam, qua normae institutionis sacerdotalis Rationis adiunctis particularibus accommodentur, ac pressius determinentur praesertim disciplinae capita quae ad alumnorum cotidianam
Can. 0248      spectat, ut alumni, una cum cultura generali necessitatibus loci ac temporis consentanea, amplam atque solidam acquirant in disciplinis sacris
Can. 0252      spiritualis reddant alimentum eamque, in ministerio exercendo rite annuntiare ac tueri valeant. 2. In sacra Scriptus peculiari diligentia
Can. 0255      alumni principia et artes addiscant quae, attentis quoque loci ac temporis necessitatibus, ad ministerium Dei populum docendi, sanctificandi et
Can. 0259      et theologicam invigilent, et de alumnorum vocatione, indole, pietate ac profectu cognitionem sibi comparent, maxime intuitu sacrarum ordinationum conferendarum
Can. 0260      moderamen curare seminarii, ad normam quidem institutionis sacerdotalis Rationis ac seminarii ordinationis, omnes in propriis muneribus adimplendis obtemperare debent
Can. 0261      suo munere rite fungantur, secundum praescripta Rationis institutionis sacerdotalis ac seminarii ordinationis. - Exemptum a regimine paroeciali seminarium esto
Can. 0269      sub secreto si opus sit, de clerici vita, moribus ac studiis opportuna testimonia; 3_ clericus eidem Episcopo dioecesano scripto
Can. 0274      munus, quod ipsis a suo Ordinario commissum fuerit, suscipere ac fideliter adimplere tenentur. - 1. Clerici, quippe qui
Can. 0279      communiter ab Ecclesia receptam sectentur, uti documentis praesertim Conciliorum ac Romanorum Pontificum determinatur, devitantes profanas vocum novitates et falsi
Can. 0290      diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas ac Apostolica Sede conceditur. - Praeter casus de quibus in
Can. 0305      competentis, cuius est curare ut in iisdem integritas fidei ac morum servetur, et invigilare ne in disciplinam ecclesiasticam abusus
Can. 0307      - 1. Membrorum receptio fiat ad normam iuris ac statutorum uniuscuiusque consociationis. 2. Eadem persona adscribi potest
Can. 0320      de consensu Episcopi dioecesani erectae. 3. Consociatio publica ac auctoritate competenti ne supprimatur, nisi auditis eius moderatore aliisque
Can. 0350      sunt; presbyteralem et diaconalem. 2. Cardinalibus ordinis presbyteralis ac diaconalis suus cuique titulus aut diaconia in Urbe assignatur
Can. 0357      patrocinio promoveant, nulla tamen in easdem potestate regiminis pollentes, ac nulla ratione sese in iis interponentes, quae ad earum
Can. 0362      Pontifici ius est nativum et independens Legatos suos nominandi ac mittendi sive ad Ecclesias particulares in variis nationibus vel
Can. 0382      receptis. 3. Canonicam dioecesis possessionem capit Episcopus simul ac in ipsa dioecesi, per se vel per procuratorem, apostolicas
Can. 0382      in acta referat, aut, in dioecesibus noviter erectis, simul ac clero populoque in ecclesia cathedrali praesenti earundem litterarum communicationem
Can. 0413      susceperit, quam primum Sanctam Sedem moneat de sede impedita ac de suspecto munere. - Quilibet ad normam can. 423
Can. 0416      Episcopi dioecesani morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, translatione ac privatione Episcopo intimata. - Vim habent omnia quae gesta
Can. 0428      episcopalibus iuribus praeiudicium aliquod affere possit; speciatim prohibentur ipsi, ac proinde alii quicumque, quominus sive per se sive per
Can. 0441      ordinem agendi et quaestiones tractandas determinare, concilii plenarii initium ac periodum indicere, illud transferre, prorogare et absolvere. -
Can. 0459      inter Episcoporum conferentias, praesertim viciniores, ad maius bonum promovendum ac tuendum. 2. Quoties vero actiones aut rationes a
Can. 0467      publici iuris fieri possunt. - Episcopus dioecesanus textus declarationum ac decretorum synodalium communicet cum Metropolita necnon cum Episcoporum conferentia
Can. 0474      ab Ordinario a quo emanant, et quidem ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario; cancellarius vero Moderatorem
Can. 0478      in iisdem disciplinis vere periti, sana doctrina, probitate, prudentia ac rerum gerendarum experientia commendati. 2. Vicarii generalis et
Can. 0540      1. Administrator paroecialis iisdem adstringitur officiis iisdemque gaudet iuribus ac parochus, nisi ab Episcopo dioecesano aliter statuatur. 2
Can. 0550      tempus feriarum quod attinet, vicarius paroecialis eodem gaudet iure ac parochus. - Ad oblationes quod attinet, quas occasione perfuncti
Can. 0554      paroeciae non ligatur, Episcopus seligat sacerdotem quem, inspectis loci ac temporis adiunctis, idoneum iudicaverit. 2. Vicarius foraneus nominetur
Can. 0555      ut parochi sui districtus, quos graviter aegrotantes noverit, spiritualibus ac materialibus auxiliis necareant, utque eorum qui decesserint, funera digne
Can. 0562      et decori provideatur, neve quidpiam fiat quod sanctitati loci ac reverentiae domui Dei debitae quoquo modo non congruat. -
Can. 0586      578. 2. Ordinariorum locorum est hanc autonomiam servare ac tueri. - 1. Ad propriam singulorum institutorum vocationem
Can. 0618      munere explendo dociles, ipsi subditos regant uti filios Dei, ac promoventes cum reverentia personae humanae illorum voluntariam oboedientiam, libenter
Can. 0619      instituti; eorum necessitatibus personalibus convenienter subveniant, infirmos sollicite curent ac visitent, corripiant inquietos, consolentur pusillamines, patientes sint erga omnes
Can. 0630      Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus animum suum libere ac sponte aperire possunt. Vetantur autem Superiores eos quoquo modo
Can. 0660      systematica, captui sodalium accommodata, spiritualis et apostolica, doctrinalis simul ac practica, titulis etiam congruentibus, tam ecclesiasticis quam civilibus, pro
Can. 0667      causa et assistente Antistita, ut alii in clausuram admittantur, ac moniales ex ipsa egrediantur ad tempus vere necessarium. -
Can. 0678      1. Religiosi subsunt potestati Episcoporum, quos devoto obsequio ac reverentia prosequi tenentur, in iis quae curam animarum, exercitium
Can. 0748      Deum eiusque Ecclesiam respiciunt, quaerere tenentur eamque cognitam amplectendi ac servandi obligatione vi legis divinae adstringuntur et iure gaudent
Can. 0760      liturgia, magisterio vitaque Ecclesiae innitatur oportet, Christi mysterium integre ac fideliter proponatur. - Varia media ad doctrinam christianam annuntiandam
Can. 0771      non credentes in territorio degentes, quippe quos, non secus ac fideles, animarum cura complecti debeat. - 1. Ad
Can. 0777      sacramentum confirmationis; 3_ ut iidem, prima communione recepta, uberius ac profundius catechetica efformatione excolantur; 4_ ut catechetica institutio iis
Can. 0780      doctrinam apte cognoscant atque normas disciplinis paedagogicis proprias theoretice ac practice addiscant. - Cum tota Ecclesia natura sua sit
Can. 0782      praesertim incepta missionalia in propria Ecclesia particulari suscitando, fovendo ac sustinendo. - Sodales institutorum vitae consecratae, cum vi ipsius
Can. 0787      se ipsae peragere valeant. - 1. Missionarii, vita ac verbi testimonio, dialogum sincerum cum non credentibus in Christum
Can. 0792      stips, Sanctae Sedi transmittenda. - Episcoporum conferentiae opera instituant ac promoveant, quibus ii qui e terris missionum laboris aut
Can. 0800      ius est scholas cuiusvis disciplinae, generis et gradus condendi ac moderandi. 2. Christifideles scholas catholicas foveant, pro viribus
Can. 0806      ut institutio quae in iisdem traditur pari saltem gradu ac in aliis scholis regionis, ratione scientifica sit praestans. -
Can. 0820      ingenio praestantes. - Curent universitatum et facultatum ecclesiasticarum Moderatores ac professores ut variae universitatis facultates mutuam sibi, prout obiectum
Can. 0830      concedat ut editio fiat, expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae licentiae; quod si eam non concedat, rationes
Can. 0834      exercitatio, in qua hominum sanctificatio per signa sensibilia significatur ac modo singulis proprio efficitur, atque a mystico Iesu Christi
Can. 0840      Ecclesiae concredita, utpote actiones Christi et Ecclesiae, signa exstant ac media quibus fides exprimitur et roboratur, cultus Deo redditur
Can. 0844      Sedis Apostolicae, ad sacramenta quod attinet, in pari condicione ac praedictae Ecclesiae orientales versantur. 4. Si adsit periculum
Can. 0877      ministro, parentibus, patrinis necnon, si adsint, testibus, de loco ac die collati baptismi, in baptizatorum libro sedulo et sine
Can. 0978      audiendis confessionibus se iudicis pariter et medici personam sustinere ac divinae iustitiae simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum
Can. 0986      petant, utque iisdem opportunitas praebeatur ad confessionem individualem, diebus ac horis in eorum commodum statutis, accedendi. 2. Urgente
Can. 0992      attinet iam deletis, quam christifidelis, apte dispositus et certis ac definitis condicionibus, consequitur ope Ecclesiae quae, ut ministra redemptionis
Can. 0996      generalem eas acquirendi et opera iniuncta implere statuto tempore ac debito modo, secundum concessionis tenorem. - Ad indulgentiarum concessionem
Can. 1036      propria manu exaratam et subscriptam, qua testificetur se sponte ac libere sacrum ordinem suscepturum atque se ministerio ecclesiastico perpetuo
Can. 1053      promoveat. - 1. Expleta ordinatione, nomina singulorum ordinatorum ac ministri ordinantis, locus et dies ordinationis notentur in peculiari
Can. 1063      quibus christifideles de significatione matrimonii christiani deque munere coniugum ac parentum christianorum instituantur; 2_ praeparatione personali ad matrimonium ineundum
Can. 1066      - Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae ac licitae celebrationi obsistere. - Episcoporum conferentia statuat normas de
Can. 1089      postea mulier a raptore separata et in loco tuto ac libero constituta, matrimonium sponte eligat. - 1. Qui
Can. 1093      primo gradu lineae rectae inter virum et consanguineas mulieris, ac vice versa. - Matrimonium inter se valide contrahere nequeunt
Can. 1116      iuris competens, qui intendunt verum matrimonium inire, illud valide ac licite coram solis testibus contrahere possunt: 1_ in mortis
Can. 1121      quam primum adnotet in matrimoniorum regestis nomina coniugum, assistentis ac testium, locum et diem celebrationis matrimonii, iuxta modum ab
Can. 1172      ab Ordinario loci concedatur tantummodo presbytero pietate, scientia, prudentia ac vitae integritate praedito. - Ecclesia, sacerdotale munus Christi adimplens
Can. 1176      quibus Ecclesia defunctis spiritualem opem impetrat eorumque corpora honorat ac simul vivis spei solacium affert, celebrandae sunt ad normam
Can. 1191      veneratione honorantur. - 1. Votum, idest promissio deliberata ac libera Deo facta de bono possibili et meliore, ex
Can. 1210      admittantur quae cultui, pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit. Ordinarius vero
Can. 1215      ab Episcopo dioecesano rettulerint, antequam tamen ecclesiam in certo ac determinato loco aedificent, eiusdem licentiam obtinere debent. - In
Can. 1220      ad quos res pertinet, ut in ecclesiis illa munditia ac decor serventur, quae domum Dei addeceant, et ab iisdem
Can. 1227      Episcopi sacellum privatum sibi constituere possunt, quod iisdem iuribus ac oratorium gaudet. - Firmo praescripto can. 1227, ad Missam
Can. 1247      Deo reddendum, laetitiam diei Domini propriam, aut debitam mentis ac corporis relaxationem impediant. - 1. Praecepto de Missa
Can. 1283      coram Ordinario vel eius delegato iureiurando spondere; 2_ accuratum ac distinctum inventarium, ab ipsis subscribendum, rerum immobilium, rerum mobilium
Can. 1284      a fundatore vel donatore vel legitima auctoritate imposita sint, ac praesertim cavere ne ex legum civilium inobservantia damnum Ecclesiae
Can. 1284      legum civilium inobservantia damnum Ecclesiae obveniat; 4_ reditus bonorum ac proventus accurate et iusto tempore exigere exactosque tuto servare
Can. 1301      est. 2. Hoc ex iure Ordinarius vigilare potest ac debet, etiam per visitationem, ut piae voluntates impleantur, eique
Can. 1394      monitus non resipuerit et scandalum dare perrexerit, gradatim privationibus ac vel etiam dimissione e statu clericali puniri potest.
Can. 1435      laici, integrae famae, in iure canonico doctores vel licentiati, ac prudentia et iustitiae zelo probati. - 1. Eadem
Can. 1457      suffragante iuris praescripto se competentes declarent atque causas cognoscant ac definiant, vel secreti legem violent, vel ex dolo aut
Can. 1489      legis, subtrahunt ut ab aliis favorabilius definiantur. - Advocati ac procuratores qui ob dona aut pollicitationes aut quamlibet aliam
Can. 1525      admissa, pro actis quibus renuntiatum est, eosdem parit effectus ac peremptio instantiae, itemque obligat renuntiantem ad solvendas expensas actorum
Can. 1542      adversus auctorem vel subscriptorem et causam ab iis habentes, ac confessio extra iudicium facta; adversus extraneos eandem vim habet
Can. 1542      confessio extra iudicium facta; adversus extraneos eandem vim habet ac partium declarationes quae non sint confessiones, ad normam can
Can. 1596      eo statu in quo causa reperitur, assignato eidem brevi ac peremptorio termino ad probationes suas exhibendas, si causa ad
Can. 1655      actori res aliqua est, haec actori tradenda est statim ac res iudicata habetur. 2. Quod vero attinet ad
Can. 1672      incidenter et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico cognosci ac definiri. - In causis de matrimonii nullitate, quae non
Can. 1681      partium causa nullitatis, instructionem complere pro dispensatione super rato, ac tandem acta transmittere ad Sedem Apostolicam una cum petitione
Can. 1684      matrimonium declaratum est nullum, possunt novas nuptias contrahere statim ac decretum vel altera sententia ipsis notificata est, nisi vetito
Can. 1685      non altera sententia sed decreto confirmata sit. - Statim ac sententia facta est exsecutiva, Vicarius iudicialis debet eandem notificare
Can. 1748      ad aliud officium transferatur, Episcopus eidem translationem scripto proponat ac suadeat ut pro Dei atque animarum amore consentiat. -
Can. 1749      Dei atque animarum amore consentiat. - Si parochus consilio ac suasionibus Episcopi obsequi non intendat, rationes in scriptis exponat


ACADEMICORUM     [1]
Can. 1338      aliquos eius actus exercendi; item dari nequit privatio graduum academicorum. 3. De prohibitionibus, quae in can. 1336,


ACADEMICOS     [2]
Can. 0229      institutis scientiarium religiosarum traduntur, ibidem lectiones frequentando et gradus academicos consequendo. 3. Item, servatis praescriptis quoad idoneitatem requisitam
Can. 0817      et studiorum rationem ab Apostolica Sede approbata. - Gradus academicos, qui effectus canonicos in Ecclesia habeant, nulla universitas vel


ACADEMIIS     [1]
Can. 0761      locum tenent, sed et propositio doctrinae in scholis, in academiis, conferentiis et coadunationibus omnis generis, necnon eiusdem diffusio per


ACATHOLICA     [1]
Can. 1366      Parentes vel parentum locum tenentes, qui liberos in religione acatholica baptizandos vel educandos tradunt, censura aliave iusta poena puniantur


ACCEDANT     [10]
Can. 0240      1. Praeter confessarios ordinarios, alii regulariter ad seminarium accedant confessarii, atque, salva quidem seminarii disciplina, integrum semper sit
Can. 0276      ut orationi mentali regulariter incumbant, frequenter ad paenitentiae sacramentum accedant, Deiparam Virginem peculiari veneratione colant, aliisque mediis sanctificationis utantur
Can. 0528      modo ut frequenter ad sanctissimae Eucharistiae et paenitentiae sacramenta accedant; annitatur item ut iidem ad orationem etiam in familiis
Can. 0664      conscientiam etiam cotidie examinent et ad paenitentiae sacramentum frequenter accedant. - 1. Religiosi in propria domo religiosa habitent
Can. 0719      fons et robur. 3. Libere ad sacramentum paenitentiae accedant, quod frequenter recipiant. 4. Necessarium conscientiae moderamen libere
Can. 0792      terris missionum laboris aut studii causa ad earundem territorium accedant, fraterne recipiantur et congruenti pastorali cura adiuventur. -
Can. 0890      fideles ad illud recipiendum rite instruantur et opportuno tempore accedant. - Sacramentum confirmationis conferatur fidelibus circa aetatem discretionis, nisi
Can. 0914      reficiantur; parochi etiam est advigilare ne ad sacram Synaxim accedant pueri, qui rationis usum non sint adepti aut quos
Can. 1065      sponsis commendatur, ut ad sacramenta paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae accedant. - Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae
Can. 1536      at vis plenae probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae eas omnino corroborent. - Quoad extraiudicialem confessionem


ACCEDAT     [6]
Can. 0082      cessat; quod vero in aliorum gravamen cedit, amittitur, si accedat legitima praescriptio. - 1. Cessat privilegium elapso tempore
Can. 0400      ad Urbem, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli sepulcra veneraturus, accedat et Romano Pontifici se sistat. 2. Episcopus praedictae
Can. 0638      de quibus in can. 615, et institutis iuris dioecesani accedat necesse est consensus Ordinarii loci in scriptis praestitus. -
Can. 0963      peccata remittuntur, ad confessionem individualem quam primum, occasione data, accedat, antequam aliam recipiat absolutionem generalem, nisi iusta causa interveniat
Can. 1337      Ut praescriptio commorandi in certo loco vel territorio irrogetur, accedat oportet consensus Ordinarii illius loci, nisi agatur de domo
Can. 1673      in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes, dummodo accedat consensus Vicarii iudicialis domicilii partis conventae, qui prius ipsam


ACCEDENDI     [3]
Can. 0127      easdem personas non audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem votum, etsi concors, tamen sine praevalenti ratione
Can. 0630      consiliis cum communitate, nulla tamen acta obligatione ad illos accedendi. 4. Subditorum confessiones Superiores ne audiant, nisi sponte
Can. 0986      confessionem individualem, diebus ac horis in eorum commodum statutis, accedendi. 2. Urgente necessitate, quilibet confessarius obligatione tenetur confessiones


ACCEDENTE     [1]
Can. 0437      provinciae ecclesiasticae cui praeest, minime vero extra eandem, ne accedente quidem Episcopi dioecesani assensu. 3. Metropolita, si ad


ACCEDERE     [9]
Can. 0235      peragenda praeparantur. - 1. Iuvenes, qui ad sacerdotium accedere intendunt, ad formationem spiritualem convenientem et ad officia propria
Can. 0246      suae robur consequantur. 4. Ad sacramentum paenitentiae frequenter accedere assuescant alumni, et commendatur ut unusquisque habeat moderatorem suae
Can. 0844      indifferentismi, licet christifidelibus quibus physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum catholicum, sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum
Can. 0844      cum Ecclesia non habentibus, qui ad suae communitatis ministrum accedere nequeant atque sponte id petant, dummodo quoad eadem sacramenta
Can. 0859      baptizandus, propter locorum distantiam aliave adiuncta, sine gravi incommodo accedere vel transferri nequeat, baptismus conferri potest et debet in
Can. 1223      ad quem etiam alii fideles de consensu Superioris competentis accedere possunt. - 1. Ordinarius licentiam ad constituendum oratorium
Can. 1231      Ordinario loci, peregrinantur. - Ut sanctuarium dici possit nationale, accedere debet approbatio Episcoporum conferentiae; ut dici possit internationale, requiritur
Can. 1582      ad definitionem causae iudex opportunum duxerit ad aliquem locum accedere vel aliquam rem inspicere, decreto id praestituat, quo ea
Can. 1609      sua conclusione recedere. Iudex vero qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest ut, si fiat appellatio, suae conclusiones


ACCEDIT     [1]
Can. 0604      eiusdem servet. - 1. Hisce vitae consecratae formis accedit ordo virginum quae, sanctum propositum emittentes Christum pressius sequendi


ACCEDUNT     [5]
Can. 0346      iuris deputantur; alii a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium, qui ad normam eiusdem
Can. 0346      adimplent, alii vero a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium ad normam eiusdem iuris
Can. 0620      aequiparatam, vel domum sui iuris, itemque eorum vicarii. His accedunt Abbas Primas et Superior congregationis monasticae, qui tamen non
Can. 0683      - 1. Ecclesias et oratoria, quibus christifideles habitualiter accedunt, scholas aliaque opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive
Can. 0731      mandatis standum est. - 1. Institutis vitae consecratae accedunt societates vitae apostolicae, quarum sodales, sine votis religiosis, finem


ACCENSENDI     [1]
Can. 1183      - 1. Ad exequias quod attinet, christifidelibus catechumeni accensendi sunt. 2. Ordinarius loci permittere potest ut parvuli


ACCEPERINT     [1]
Can. 0417      episcopali, donec certam de obitu Episcopi dioecesani notitiam iidem acceperint, itemque quae ab Episcopo dioecesano aut a Vicario generali


ACCEPERIT     [2]
Can. 0955      curandi, donec tum susceptae obligationis tum receptae stipis testimonium acceperit. 2. Tempus intra quod Missae celebrandae sunt, initium
Can. 0955      4. Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas quas celebrandas acceperit, quibusque satisfecerit. - Omnes et singuli administratores causarum piarum


ACCEPERUNT     [1]
Can. 0955      committunt, sine mora in librum referant tum Missas quas acceperunt, tum eas, quas aliis tradiderunt, notatis etiam earundem stipibus


ACCEPIT     [2]
Can. 0575      exemplis fundata, donum sunt divinum, quod Ecclesia a Domino accepit Eiusque gratia semper conservat. - Competentis Ecclesiae auctoritatis est
Can. 1302      sive per actum inter vivos sive ex testamento fiduciarie accepit, debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia


ACCEPTA     [2]
Can. 0080      per renuntiationem cessat, nisi haec a competendi auctoritate fuerit accepta. 2. Privilegio in sui dumtaxat favorem concesso quaevis
Can. 0421      statutum fuerit. - 1. Intra octo dies ab accepta vacationis sedis episcopalis notitia, Administrator dioecesanus, qui nempe dioecesim


ACCEPTANDA     [2]
Can. 0538      qui, omnibus personae et loci inspectis adiunctis, de eadem acceptanda aut differenda decernat; renuntiantis congruae sustentationi et habitationi ab
Can. 1095      circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3_ qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales


ACCEPTARE     [1]
Can. 1456      et omnes tribunalis administri, occasione agendi iudicii, dona quaevis acceptare prohibentur. - 1. Iudices qui, cum certe et


ACCEPTARI     [4]
Can. 1304      - 1. Ut fundatio a persona iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data; qui eam
Can. 1524      munito, debet subscribi, cum altera parte communicari, ab eaque acceptari vel saltem non impugnari, et a iudice admitti. -
Can. 1724      est. 2. Renuntiatio, ut valeat, debet a reo acceptari, nisi ipse sit a iudicio absens declaratus. - In
Can. 1743      sed etiam sub condicione, dummodo haec ab Episcopo legitime acceptari possit et reapse acceptetur. - 1. Si parochus


ACCEPTAT     [2]
Can. 0183      can. 177, 1. 3. Qui admissam postulationem acceptat, pleno iure statim officium obtinet. - 1. Amittitur
Can. 1386      iusta poena puniatur; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat. - Sacerdos, qui in actu vel occasione vel praetextu


ACCEPTATA     [9]
Can. 0142      directe intimata necnon renuntiatione delegati deleganti significata et eo acceptata; non autem resoluto iure delegantis, nisi id ex appositis
Can. 0178      cognita non-acceptatione ad novam electionem procedere debet. - Electus, acceptata electione, quae confirmatione non egeat, officium pleno iure statim
Can. 0332      Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a
Can. 0367      expleto mandato, revocatione eidem intimata, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata. - Ecclesiae particulares, in quibus una et unica Ecclesia
Can. 0402      exhibeat. - 1. Episcopus, cuius renuntiatio ab officio acceptata fuerit, titulum emeriti suae dioecesis retinet, atque habitationis sedem
Can. 0416      episcopalis vacat Episcopi dioecesani morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, translatione ac privatione Episcopo intimata. - Vim habent omnia
Can. 0427      natura aut ipso iure excipiuntur. 2. Administrator dioecesanus, acceptata electione, potestatem obtinet, quin requiratur ullius confirmatio, firma obligatione
Can. 0538      ipso parocho facta et, ut valeat, ab eodem Episcopo acceptata, necnon lapsu temporis si, iuxta iuris particularis de quo
Can. 0948      intentiones pro quibus singulis stips, licet exigua, oblata et acceptata est. - Qui obligatione gravatur Missam celebrandi et applicandi


ACCEPTATAE     [1]
Can. 1300      actum inter vivos sive per actum mortis causa, legitime acceptatae, diligentissime impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum


ACCEPTATAM     [2]
Can. 0185      competit. - Ei, qui ob impletam aetatem aut renuntiationem acceptatam officium amittit, titulus emeriti conferri potest. - Lapsu temporis
Can. 1034      exaratam et subscriptam, atque ab eadem auctoritate in scriptis acceptatam. 2. Ad eandem admissionem obtinendam non tenetur, qui


ACCEPTATE     [1]
Can. 0179      Electus, si electio confirmatione indigeat, intra octiduum utilea die acceptate electionis confirmationem ab auctoritate competenti petere per se vel


ACCEPTATIONE     [6]
Can. 0177      non acceptaverit, omne ius ex electione amittit nec subsequenti acceptatione convalescit, sed rursus eligi potest; collegium autem aut coetus
Can. 0189      irrita est. - 1. Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione eget sive non, auctoritati fieri debet cui provisio ad
Can. 0189      causa non innixam ne acceptet. 3. Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra tres menses acceptetur, omni vi caret
Can. 0189      nisi intra tres menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam iuris
Can. 0430      authentica forma exhibenda est collegio ad electionem competenti, neque acceptatione eget; remoto aut renuntiante Administratore dioecesano, aut eodem defuncto
Can. 0830      2. Censor, in suo obeundo officio, omni personarum acceptatione seposita, prae oculis tantummodo habeat Ecclesiae de fide et


ACCEPTATIONEM     [3]
Can. 0061      alio, etiam praeter eius assensum, et valet ante eiusdem acceptationem, salvis clausulis contrariis. - Rescriptum in quo nullus datur
Can. 0147      electio vel postulatio; tandem per simplecem electionem et electi acceptationem, si electio non egeat confirmatione. - Auctoritati, cuius est
Can. 1304      regionis morem. 2. Ulteriores condiciones ad constitutionem et acceptationem fundationum quod attinet, iure particulari definiantur. - Pecunia et


ACCEPTATIONIS     [1]
Can. 0332      cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est


ACCEPTATO     [1]
Can. 1677      ad coniugalem convictum restaurandum inducantur. - 1. Libello acceptato, praeses vel ponens procedat ad notificationem decreti citationis ad


ACCEPTAVERIT     [2]
Can. 0163      instituere, instituat legitime praesentatum quem idoneum reppererit et qui acceptaverit; quod si plures legitime praesentati idonei repertisint, eorundem unum
Can. 0177      electio effectum non habet. 2. Si electus non acceptaverit, omne ius ex electione amittit nec subsequenti acceptatione convalescit


ACCEPTENTUR     [1]
Can. 1267      de persona iuridica publica; eiusdem Ordinarii licentia requiritur ut acceptentur quae onere modali vel condicione gravantur, firmo praescripto can


ACCEPTET     [5]
Can. 0177      recepta intimatione significare collegii aut coetus praesidi utrum electionem acceptet necne; secus electio effectum non habet. 2. Si
Can. 0189      Auctoritas renuntiationem iusta et proportionata causa non innixam ne acceptet. 3. Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra tres
Can. 1302      si donator id expresse et omnino prohibuerit, fiduciam ne acceptet. 2. Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria in
Can. 1676      pendente causa, servetur can. 1518. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat
Can. 1695      competentiam, serventur praescripta can. 1673. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat


ACCEPTETUR     [4]
Can. 0189      3. Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra tres menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione non indiget effectum sortitur
Can. 0332      fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur. - 1. Romanus Pontifex, vi sui muneris, non
Can. 1192      Votum est publicum, si nomine Ecclesiae a legitimo Superiore acceptetur; secus privatim. 2. Sollemne, si ab Ecclesia uti
Can. 1743      dummodo haec ab Episcopo legitime acceptari possit et reapse acceptetur. - 1. Si parochus intra praestitutos dies non


ACCEPTI     [5]
Can. 0493      dioecesis regimine anno venturo praevidentur, necnon, anno exeunte, rationem accepti et expensi probare. - 1. In singulis dioecesibus
Can. 0494      4. Anno vertente, oeconomus consilio a rebus oeconomicis rationem accepti et expensi reddere debet. - 1. In unaquaque
Can. 0535      religioso emissae necnon mutati ritus; eaeque adnotationes in documento accepti baptismi semper referantur. 3. Unicuique paroecia sit proprium
Can. 1284      de consensu Ordinarii in fines personae iuridicae occupare; 7_ accepti et expensi libros bene ordinatos habere; 8_ rationem administrationis
Can. 1284      fieri potest, in archivo curiae deponere. 3. Provisiones accepti et expensi, ut ab administratoribus quotannis componantur, enixe commendatur


ACCEPTIO     [1]
Can. 1181      1264, cauto tamen ne ulla fiat in exequiis personarum acceptio neve pauperes debitis exequiis priventur. - Expleta tumulatione, inscriptio


ACCEPTIONE     [2]
Can. 0524      idoneum ad paroecialem curam in eadem implendam, omni personarum acceptione remota ut iudicium de idoneitate ferat, audiat vicarium foraneum
Can. 0626      universalis et proprii servent, abstineant a quovis abusu et acceptione personarum, et, nihil praeter Deum et bonum instituti prae


ACCEPTIS     [3]
Can. 0379      quicumque ad Episcopatum promotus debet intra tres menses ab acceptis apostolicis litteris consecrationem episcopalem recipere, et quidem antequam officii
Can. 0955      aliis committere intendat, earum celebrationem quam primum sacerdotibus sibi acceptis committat, dummodo ipsi constet eos esse omni exceptione maiores
Can. 1022      Episcopo ritus diversi a ritu promovendi. - Episcopus ordinans, acceptis legitimis litteris dimissoriis, ad ordinationem ne procedat, nisi de


ACCERSIRI     [1]
Can. 1578      quibus potissimum argumentis suae conclusiones nitantur. 3. Peritus accersiri potest a iudice ut explicationes, quae ulterius necessariae videantur


ACCESSERIT     [1]
Can. 0216      nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Christifideles, quippe qui baptismo ad


ACCESSORIE     [2]
Can. 1596      instantia, sive ut pars quae proprium ius defendit, sive accessorie ad aliquem litigantem adiuvandum. 2. Sed ut admittatur
Can. 1672      nisi ius particulare statuat easdem causas, si incidenter et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico cognosci ac definiri. -


ACCESSU     [1]
Can. 1582      rem inspicere, decreto id praestituat, quo ea quae in accessu praestanda sint, auditis partibus, summatim describat. - Peractae recognitionis


ACCESSUS     [1]
Can. 1018      ab Episcopo dioecesano aut a Vicario vel Praefecto apostolico accessus ad ordines denegatus fuerit. - 1. Superiori maiori


ACCIDERINT     [1]
Can. 1568      additis et generatim de omnibus memoria dignis quae forte acciderint, cum testes excutiebantur. - 1. In fine examinis


ACCIDERIT     [3]
Can. 1177      parocho proprio. 3. Si extra propriam paroeciam mors acciderit, neque cadaver ad eam translatum fuerit, neque aliqua ecclesia
Can. 1599      3. De peracta conclusione in causa, quocumque modo ea acciderit, iudex decretum ferat. - 1. Post conclusionem in
Can. 1616      textu vel error irrepserit in calculis, vel error materialis acciderit in transcribenda parte dispositiva aut in factis vel partium


ACCIDIT     [1]
Can. 1177      legitime electa, exequiae celebrentur in ecclesia paroeciae ubi mors accidit, nisi alia iure particulari designata sit. - Exequiae Episcopi


ACCIPERE     [3]
Can. 0919      infirmitate quadam laborantes necnon eorum curae addicti, sanctissimam Eucharistiam accipere possunt, etiamsi intra horam antecedentem aliquid sumpserint. -
Can. 0952      est stipem sponte oblatam definita maiorem pro Missae applicatione accipere, et etiam minorem. 2. Ubi desit tale decretum
Can. 0953      - Nemini licet tot stipes Missarum per se applicandarum accipere, quibus intra annum satisfacere non potest. - Si certis


ACCIPIANT     [1]
Can. 0213      ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant. - Ius est christifidelibus, ut cultum Deo persolvant iuxta


ACCIPIATUR     [1]
Can. 0225      salutis nuntium ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur; quae obligatio eo vel magis urget iis in adiunctis


ACCIPIENDUM     [2]
Can. 0056      habetur, si is cui destinatur, rite vocatus ad decretum accipiendum vel audiendum, sine iusta causa non comparuerit vel subscribere
Can. 1699      uno Romano Pontifice conceditur. - 1. Competens ad accipiendum libellum, quo petitur dispensatio, est Episcopus dioecesanus domicilii vel


ACCIPIUNT     [1]
Can. 1057      vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium. - Omnes possunt matrimonium contrahere, qui


ACCOMMODANDA     [1]
Can. 0242      Sede approbanda novis quoque adiunctis, approbante item Sancta Sede, accommodanda, qua institutionis in seminario tradendae definiantur summa principia atque


ACCOMMODATA     [2]
Can. 0248      Evangelii doctrinam hominibus sui temporis apte, ratione eorundem ingenio accommodata, nuntiare valeant. - Institutionis sacerdotalis Ratione provideatur ut alumni
Can. 0660      studiorum. - 1. Institutio sit systematica, captui sodalium accommodata, spiritualis et apostolica, doctrinalis simul ac practica, titulis etiam


ACCOMMODATAE     [1]
Can. 1564      quae asserit, cognoverit. - Interrogationes breves sunto, interrogandi captui accommodatae, non plura simul complectentes, non captiosae, non subdolae, non


ACCOMMODATAM     [2]
Can. 0631      patrimonium instituti de quo in can. 578, tueri et accommodatam renovationem iuxta ipsum promovere, Moderatorem supremum eligere, maiora negotia
Can. 0735      debet rationem probationis et institutionis fini et indoli societatis accommodatam, praesertim doctrinalem, spiritualem et apostolicam, ita ut sodales vocationem


ACCOMMODATAS     [1]
Can. 0447      apostolatus formas et rationes temporis et loci adiunctis apte accommodatas, ad normam iuris. - 1. Episcoporum conferentia regula


ACCOMMODATO     [1]
Can. 1339      etiam corripere potest, modo peculiaribus personae et facti condicionibus accommodato. 3. De monitione et correptione constare semper debet


ACCOMMODATUM     [1]
Can. 0304      Titulum seu nomen sibi eligant, temporis et loci usibus accommodatum, maxime ab ipso fine, quem intendunt, selectum. -


ACCOMMODENT     [1]
Can. 0677      maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem necessitatibus, prudenter accommodent, novis etiam et opportunis mediis adhibitis. 2. Instituta


ACCOMMODENTUR     [1]
Can. 0243      interest, probatam, qua normae institutionis sacerdotalis Rationis adiunctis particularibus accommodentur, ac pressius determinentur praesertim disciplinae capita quae ad alumnorum


ACCOMODATA     [1]
Can. 0667      1. In omnibus domibus clausura indoli et missioni instituti accomodata servetur secundum determinationes proprii iuris, aliqua parte domus religiosae


ACCOMODATAM     [1]
Can. 0667      datas, observare debent. Cetera monialium monasteria clausuram propriae indoli accomodatam et in constitutionibus definitam servent. 4. Episcopus dioecesanus


ACCOMODATO     [1]
Can. 0769      statutum componendis. - Doctrina christiana proponatur modo auditorum condicioni accomodato atque ratione temporum necessitatibus aptata. - Parochi certis temporibus


ACCURATA     [2]
Can. 0913      ministrari possit pueris, requiritur ut ipsi sufficienti cognitione et accurata praeparatione gaudeant, ita ut mysterium Christi pro suo captu
Can. 1027      iisdem recipiendis avertere. - Aspirantes ad diaconatum et presbyteratum accurata praeparatione efformentur, ad normam iuris. - Curet Episcopus dioecesanus


ACCURATE     [15]
Can. 0173      Omnia electionis acta ab eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus
Can. 0249      - Institutionis sacerdotalis Ratione provideatur ut alumni non tantum accurate linguam patriam edoceantur, sed etiam linguam latinam bene calleant
Can. 0436      Metropolitae competit: 1_ vigilare ut fides et disciplina ecclesiastica accurate serventur, et de abusibus, si qui habeantur, Romanum Pontificem
Can. 0520      instituti vel societatis inita, qua inter alia expresse et accurate definiantur, quae ad opus explendum, ad personas eidem addicendas
Can. 0555      supellectilis, maxime in celebratione eucharistica et custodia sanctissimi Sacramenti, accurate serventur, ut recte conscribantur et debite custodiantur libri paroeciales
Can. 0632      suggestiones capitulo generali libere mittere potest. - Ius proprium accurate determinet quae pertineant ad alia instituti capitula et ad
Can. 0681      et competentem instituti Superiorem, qua, inter alia, expresse et accurate definiantur quae ad opus explendum, ad sodales eidem addicendos
Can. 0699      constare debet, collegialiter procedat ad probationes, argumenta et defensiones accurate perpendenda, et si per secretam suffragationem id decisum fuerit
Can. 0955      tradiderunt, notatis etiam earundem stipibus. 4. Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas quas celebrandas acceperit, quibusque satisfecerit. -
Can. 0958      stipes Missarum recipi solent, peculiarem habeant librum, in quo accurate adnotent Missarum celebrandarum numerum, intentionem, stipem oblatam, necnon celebrationem
Can. 1000      Unctiones verbis, ordine et modo praescriptis in liturgicis libris, accurate peragantur; in casu tamen necessitatis, sufficit unctio unica in
Can. 1053      loci ordinationis diligenter custodiendo, et omnia singularum ordinationum documenta accurate serventur. 2. Singulis ordinatis det Episcopus ordinans authenticum
Can. 1167      Sedes Apostolica. 2. In sacramentalibus conficiendis seu administrandis accurate serventur ritus et formulae ab Ecclesiae auctoritate probata. -
Can. 1284      inobservantia damnum Ecclesiae obveniat; 4_ reditus bonorum ac proventus accurate et iusto tempore exigere exactosque tuto servare et secundum
Can. 1720      neglexerit; 2_ probationes et argumenta omnia cum duobus assessoribus accurate perpendat; 3_ si de delicto certo constet neque actio


ACCURATEA     [1]
Can. 0535      aut Episcopi dioecesani praescripta; prospiciat parochus ut iidem libri accuratea conscribantur atque diligenter asserventur. 2. In libro baptizatorum


ACCURATUM     [1]
Can. 1283      administraturos coram Ordinario vel eius delegato iureiurando spondere; 2_ accuratum ac distinctum inventarium, ab ipsis subscribendum, rerum immobilium, rerum


ACCUSANDI     [1]
Can. 1708      Sedem Apostolicam consulat. - Validitatem sacrae ordinationis ius habent accusandi sive ipse clericus sive Ordinarius, cui clericus subest vel


ACCUSARI     [1]
Can. 1675      non fuit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate sit praeiudicialis ad


ACCUSATA     [1]
Can. 0988      per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat. 2


ACCUSATIONE     [1]
Can. 1348      dederit vel saltem serio promiserit. - Cum reus ab accusatione absolvitur vel nulla poena ei irrogatur, Ordinarius potest opportunis


ACCUSATIONEM     [2]
Can. 0695      maior, collectis probationibus circa facta et imputabilitatem, sodali dimittendo accusationem atque probationes significet, data eidem facultate sese defendendi. Acta
Can. 1720      censuerit per decretum extra iudicium esse procedendum: 1_ reo accusationem atque probationes, data facultate sese defendendi, significet, nisi reus


ACCUSATIONIS     [1]
Can. 1721      iudicialem esse ineundum, acta investigationis promotori iustitiae tradat, qui accusationis libellum iudici ad normam cann. 1502 et 1504 exhibeat


ACCUSATO     [1]
Can. 1722      tutandum, potest Ordinarius, audito promotore iustitiae et citato ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio vel


ACCUSATUM     [2]
Can. 1675      1. Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest
Can. 1722      iustitiae et citato ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio vel ab aliquo officio et munere


ACCUSATUS     [4]
Can. 1412      orta est vel est adimplenda. - In causis poenalibus accusatus, licet absens, conveniri potest coram tribunali loci, in quo
Can. 1481      advocati ministerium necessarium existimaverit. 2. In iudicio poenali accusatus aut a se constitutum aut a iudice datum semper
Can. 1725      In causae discussione, sive scripto haec fit sive ore, accusatus semper ius habeat ut ipse vel eius advocatus vel
Can. 1728      de causis quae ad bonum publicum spectant. 2. Accusatus ad confitendum delictum non tenetur, nec ipsi iusiurandum deferri


ACEPHALI     [1]
Can. 0265      consecratae vel societati hac facultate praeditis, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur. - 1. Per receptum


ACIEM     [1]
Can. 0251      aetatis, ita tradatur, ut alumnorum formationem humanam perficiat, mentis aciem provehat, eosque ad studia theologica peragenda aptiores reddat. -


ACOLYTHATUS     [1]
Can. 1035      receperit et per congruum tempus exercuerit. 2. Inter acolythatus et diaconatus collationem intervallum intercedat sex saltem mensium. -


ACOLYTHI     [3]
Can. 0230      statutis, per ritum liturgicum praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem ius
Can. 0230      ministris, possunt etiam laici, etsi non sint lectores vel acolythi, quaedam eorundem officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere, precibus
Can. 1035      permanentem sive transeuntem promoveatur, requiritur ut ministeria lectoris et acolythi receperit et per congruum tempus exercuerit. 2. Inter


ACOLYTHUS     [2]
Can. 0910      et diaconus. 2. Extraordinarius sacrae communionis minister est acolythus necnon alius christifidelis ad normam can. 230, 3
Can. 0943      adiuntis, solius expositionis et repositionis, sine tamen benedictione, est acolythus, minister extraordinarius sacrae communionis aliusve ab Ordinario loci deputatus


ACQUIRANT     [7]
Can. 0231      tempus speciali Ecclesiae servitio addicuntur, obligatione tenentur ut aptam acquirant formationem ad munus suum debite implendum requisitam, utque hoc
Can. 0244      maturitate humana spiritum Evangelii et arctam cum Christo necessitudinem acquirant. - 1. Per formationem spiritualem alumni idonei fiant
Can. 0246      oratio mentalis aliaque pietatis exercitia, quibus alumni spiritum orationis acquirant atque vocationis suae robur consequantur. 4. Ad sacramentum
Can. 0248      generali necessitatibus loci ac temporis consentanea, amplam atque solidam acquirant in disciplinis sacris doctrinam, ita ut, propria fide ibi
Can. 0252      diligentia erudiantur alumni, ita ut totius sacrae Scripturae conspectum acquirant. 3. Lectiones habeantur theologiae dogmaticae, verbo Dei scripto
Can. 0352      Subdecanus, si in Urbe domicilium non habeant, illud ibidem acquirant. - 1. Cardinales collegiali actione supremo Ecclesiae Pastori
Can. 0795      harmonice evolvere valeant, perfectiorem responsabilitatis sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad vitam socialem active participandam conformentur. -


ACQUIRENDAS     [1]
Can. 1469      ex iusta causa et auditis partibus, potest ad probationes acquirendas etiam extra proprium territorium se conferre, de licentia tamen


ACQUIRENDI     [11]
Can. 0197      de iure poenali. - Praescriptionem, tamquam modum iuris subiectivi acquirendi vel amittendi necnon ab obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipit
Can. 0229      partem suam habere queant, obligatione tenentur et iure gaudent acquirendi eiusdem doctrinae cognitionem, propriae uniuscuiusque capacitati et condicioni aptatam
Can. 0229      2. Iure quoque gaudent pleniorem illam in scientiis sacris acquirendi cognitionem, quae in ecclesiasticis universitatibus facultatibusve aut in institutis
Can. 0279      praebeatur occasio pleniorem scientiarum sacrarum et methodorum pastoralium cognitionem acquirendi. 3. Aliarum quoque scientiarum, earum praesertim quae cum
Can. 0634      et domus, utpote personae iuridicae ipso iure, capaces sunt acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia, nisi haec capacitas
Can. 0668      qui ob instituti naturam plene bonis suis renuntiaverit, capacitatem acquirendi et possidendi amittit, ideoque actus voto paupertatis contrarios invalide
Can. 0741      personae sunt iuridicae et, qua tales, capaces bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi, ad normam praescriptorum Libri V
Can. 0741      capaces quoque sunt, ad normam iuris proprii, bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi de iisque disponendi, sed quidquid ipsis instituto
Can. 0996      capax eas lucretur, habere debet intentionem saltem generalem eas acquirendi et opera iniuncta implere statuto tempore ac debito modo
Can. 1255      sive publica sive privata, subiecta sunt capacia bona temporalia acquirendi, retinendi, administrandi et alienandi ad normam iuris. - Dominium
Can. 1268      nonnisi ad eundem finem destinari possunt. - Praescriptionem, tamquam acquirendi et se liberandi modum, Ecclesia pro bonis temporalibus recipit


ACQUIRERE     [6]
Can. 0105      cuius potestati subicitur. Infantia egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus, etiam proprium
Can. 0310      contrahere atque uti condomini et compossessores iura et bona acquirere et possidere possunt; quae iura et obligationes per mandatarium
Can. 0322      moderantur. - 1. Consociatio christifidelium privata personalitatem iuridicam acquirere potest per decretum formale auctoritatis ecclesiasticae competentis, de qua
Can. 0322      312. 2. Nulla christifidelium consociatio privata personalitatem iuridicam acquirere potest, nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica, de qua
Can. 1254      catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi proprios
Can. 1259      sermonis vel ex natura rei aliud appareat. - Ecclesia acquirere bona temporalia potest omnibus iustis modis iuris sive naturalis


ACQUIRI     [2]
Can. 1269      - Res sacrae, si in dominio privatorum sunt, praescriptione acquiri a privatis personis possunt, sed eas adhibere ad usus
Can. 1269      publicam pertinent, tantum ab alia persona iuridica ecclesiastica publica acquiri possunt. - Res immobiles, mobiles pretiosae, iura et actiones


ACQUIRIT     [4]
Can. 0155      neglegentis vel impediti supplens, officium confert, nullam inde potestatem acquirit in personam cui collatum est, sed huius condicio iuridica
Can. 0668      normam iuris proprii indigent. 3. Quidquid religiosus propria acquirit industria vel ratione instituti, acquirit instituto. Quae ei ratione
Can. 0668      3. Quidquid religiosus propria acquirit industria vel ratione instituti, acquirit instituto. Quae ei ratione pensionis, subventionis vel assecurationis quoquo
Can. 0706      usumfructum et administrationem; quae postea ipsi obveniant, sibi plene acquirit; 3_ in utroque autem casu de bonis, quae ipsi


ACQUIRITUR     [4]
Can. 0102      locus in quo inventus est. - 1. Domicilium acquiritur ea in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis commoratione
Can. 0102      aut ad quinquennium completum sit protracta. 2. Quasi-domicilium acquiritur ea commoratione in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis
Can. 0182      tempore opportuno mittenda abstinuisse. 3. Postulato nullum ius acquiritur ex postulatione; eam admittendi auctoritas competens obligatione non tenetur
Can. 0741      iisque disponendi, sed quidquid ipsis instituto societatis obveniat, societati acquiritur. - Egressus et dimissio sodalis nondum definitive incorporati reguntur


ACQUIRUNT     [2]
Can. 0103      - Sodales institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae domicilium acquirunt in loco ubi sita est domus cui adscribuntur; quasi-domicilium
Can. 0706      dioecesanus aliique, de quibus in can. 381, 2, acquirunt Ecclesiae particulari; ceteri, instituto vel Sanctae Sedi, prout institutum


ACQUIRUNTUR     [1]
Can. 0668      ratione pensionis, subventionis vel assecurationis quoquo modo obveniunt, instituto acquiruntur, nisi aliud iure proprio statuatur. 4. Qui ex


ACQUISITA     [1]
Can. 1475      prohibentur exemplar actorum iudicialium et documentorum, quae sunt processui acquisita. - Quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus, potest in


ACQUISITAE     [1]
Can. 0984      - 1. Omnino confessario prohibetur scientiae ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso


ACQUISITIS     [2]
Can. 1598      auditis partibus, debet in iudicium vocare. - 1. Acquisitis probationibus, iudex decreto partibus et earum advocatis permittere debet
Can. 1598      Ad probationes complendas partes possunt alias iudici proponere; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxerit, iterum est locus decreto de


ACQUISIVERIT     [1]
Can. 1256      ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit. - 1. Bona temporalia omnia quae ad Ecclesiam


ACTA     [51]
Can. 0173      numerum eligentium, nihil est actum. 4. Omnia electionis acta ab eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur, et
Can. 0382      collegio consultorum ostenderit, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat, aut, in dioecesibus noviter erectis, simul ac clero
Can. 0382      earundem litterarum communicationem procuraverit, presbytero inter praesentes seniore in acta referente. 4. Valde commendatur ut captio canonicae possessionis
Can. 0404      atque collegio consultorum, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. 2. Episcopus auxiliaris officii sui possessionem capit
Can. 0404      ostenderit Episcopo dioecesano, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. 3. Quod si Episcopus dioecesanus plene sit
Can. 0446      videantur. - Absoluto concilio particulari, praeses curet ut omnia acta concilii ad Apostolicam Sedem transmittantur; decreta a concilio edicta
Can. 0456      ad Apostolicam Sedem transmittantur, tum ut in eiusdem notitiam acta perferantur, tum ut decreta, si quae sint, ab eadem
Can. 0458      et eadem cum omnibus conferentiae membris communicare itemque alia acta conscribere, quae ipsi a conferentiae praeside aut a consilio
Can. 0458      permanenti componenda committuntur; 2_ communicare cum Episcoporum conferentiis finitimis acta et documenta quae a conferentia in plenario conventu aut
Can. 0474      episcopale, constans scilicet Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus. - Acta curiae quae effectum iuridicum habere nata sunt, subscribi debent
Can. 0482      munus, nisi aliter iure particulari statuatur, est curare ut acta curiae redigantur et expediantur, atque eadem in curiae archivo
Can. 0483      subscriptio publicam fidem facit quod attinet sive ad quaelibet acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certae
Can. 0483      facit quod attinet sive ad quaelibet acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certae causae aut negotii
Can. 0483      quaelibet acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certae causae aut negotii tantum. 2. Cancellarius et
Can. 0484      debet esse sacerdos. - Officium notariorum est: 1_ conscribere acta et instrumenta circa decreta, dispositiones, obligationes vel alia quae
Can. 0484      cum significatione loci, diei, mensis et anni subsignare; 3_ acta vel instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis servandis, exhibere
Can. 0491      ne efferantur. - 1. Curet Episcopus dioecesanus ut acta et documenta archivorum quoque ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, aliarumque
Can. 0491      in eodem diligenter custodiantur et systematice ordinentur. 3. Acta et documenta, de quibus in 1 et 2
Can. 0535      sigillum; testimonia quae destatu canonico christifidelium dantur, sicut et acta omnia quae momentum iuridicum habere possunt, ab ipso parocho
Can. 0630      Ordinario loci probati, collatis consiliis cum communitate, nulla tamen acta obligatione ad illos accedendi. 4. Subditorum confessiones Superiores
Can. 0695      accusationem atque probationes significet, data eidem facultate sese defendendi. Acta omnia a Superiore maiore et a notario subscripta, una
Can. 0697      esse, post quindecim dies ab ultima monitione frustra elapsos, acta omnia ab ipso Superiore maiore et a notario subscripta
Can. 0699      615, dimissionem decernere pertinet ad Episcopum dioecesanum, cui Superior acta a consilio suo recognita submittat. - Decretum dimissionis vim
Can. 0700      nisi a Sancta Sede confirmatum fuerit, cui decretum et acta omnia transmittenda sunt; si agatur de instituto iuris dioecesani
Can. 1406      non habent. - 1. Violato praescripto can. 1404, acta et decisiones pro infectis habentur. 2. In causis
Can. 1433      iustitiae aut defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerint
Can. 1437      1. Cuilibet processui intersit notarius, adeo ut nulla habeantur acta, si non fuerint ab eo subscripta. 2. Acta
Can. 1437      acta, si non fuerint ab eo subscripta. 2. Acta, quae notarii conficiunt, publicam fidem faciunt. - Firmo praescripto
Can. 1445      exceptiones suspicionis aliasque causas contra Auditores Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris; 4_ conflictus competentiae de quibus
Can. 1472      quaestionibus a se datis scripto respondeatur. - 1. Acta iudicialia, tum quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae
Can. 1472      1. Acta iudicialia, tum quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta
Can. 1472      acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta esse debent. 2. Singula folia
Can. 1474      eius authenticitate, ad tribunal superius mittatur. 2. Si acta exarata fuerint lingua tribunali superiori ignota, transferantur in aliam
Can. 1511      - Si citatio non fuerit legitime notificata, nulla sunt acta processus, salvo praescripto can. 1507, 3. - Cum
Can. 1522      qui culpa se caruisse non probaverint. - Peremptio exstinguit acta processus, non vero acta causae; immo haec vim habere
Can. 1522      non probaverint. - Peremptio exstinguit acta processus, non vero acta causae; immo haec vim habere possunt etiam in alia
Can. 1570      iam excussi, poterunt parte postulante aut ex officio, antequam acta seu testificationes publici iuris fiant, denuo ad examen vocari
Can. 1577      periti opera versari debeat. 2. Perito remittenda sunt acta causae aliaque documenta et subsidia quibus egere potest ad
Can. 1581      probandos, designare. 2. Hi, si iudex admittat, possunt acta causae, quatenus opus sit, inspicere, peritiae exsecutioni interesse; semper
Can. 1598      et earum advocatis permittere debet, sub poena nullitatis, ut acta nondum eis nota apud tribunalis cancellariam inspiciant; quin etiam
Can. 1604      vel etiam aliorum informationes iudici datae, quae maneant extra acta causae. 2. Si causae discussio scripto facta sit
Can. 1622      mensis, diei et loci in quo prolata fuit; 5_ acta iudiciali nullo innititur, cuius nullitas non sit ad normam
Can. 1634      primum satisfaciendi. 3. Interea iudex a quo debet acta ad normam can. 1474 iudici appellationis transmittere. - Inutiliter
Can. 1678      testium et peritorum adesse, salvo praescripto can. 1559; 2_ acta iudicialia, etsi nondum publicata, invisere et documenta a partibus
Can. 1681      nullitatis, instructionem complere pro dispensatione super rato, ac tandem acta transmittere ad Sedem Apostolicam una cum petitione dispensationis ab
Can. 1687      certa, appellare debet ad iudicem secundae instantiae, ad quem acta sunt transmittenda quique scripto monendus est agi de processu
Can. 1704      deductiones exhibendas. - 1. Instructor, peracta instructione, omnia acta cum apta relatione deferat ad Episcopum, qui votum pro
Can. 1705      simul cum actis aptam relationem tradat. - 1. Acta omnia Episcopus una cum suo voto et animadversionibus defensoris
Can. 1705      iurisperitus de quo in can. 1701, 2 potest acta processus, non vero votum Episcopi, invisere in sede tribunalis
Can. 1719      de damnis ex bono et aequo dirimat. - Investigationis acta et Ordinarii decreta, quibus investigatio initur vel clauditur, eaque
Can. 1721      1. Si Ordinarius decreverit processum poenalem iudicialem esse ineundum, acta investigationis promotori iustitiae tradat, qui accusationis libellum iudici ad


ACTIBUS     [4]
Can. 0417      generali vel episcopali gesta sunt, donec certam de memoratis actibus pontificiis notitiam receperint. - 1. A certa translationis
Can. 1264      sit, conventus Episcoporum provinciae est: 1_ praefinire taxas pro actibus potestatis exsecutivae gratiosae vel pro exsecutione rescriptorum Sedis Apostolicae
Can. 1281      suam versum sit, persona iuridica non tenetur respondere de actibus ab administratoribus invalide positis; de actibus autem ab administratoribus
Can. 1281      tenetur respondere de actibus ab administratoribus invalide positis; de actibus autem ab administratoribus illegitime sed valide positis respondebit ipsa


ACTIO     [21]
Can. 0278      abstineant a constituendis aut participandis consociationibus, quarum finis aut actio cum obligationibus statui clericali propriis componi nequeunt vel diligentem
Can. 0326      statutorum; supprimi etiam potest a competenti auctoritate, si eius actio in grave damnum cedit doctrinae vel disciplinae ecclesiasticae, aut
Can. 0431      communis diversarum dioecesium vicinarum, iuxta personarum et locorum adiuncta, actio pastoralis promoveatur, utque Episcoporum dioecesanorum inter se relationes aptius
Can. 0675      - 1. In institutis operibus apostolatus deditis, apostolica actio ad ipsam eorundem naturam pertinet. Proinde, tota vita sodalium
Can. 0675      Proinde, tota vita sodalium spiritu apostolico imbuatur, tota vero actio apostolica spiritu religioso informetur. 2. Actio apostolica ex
Can. 0675      tota vero actio apostolica spiritu religioso informetur. 2. Actio apostolica ex intima cum Deo unione semper procedat eandemque
Can. 0675      unione semper procedat eandemque confirmet et foveat. 3. Actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in eius communione
Can. 0719      1. Sodales, ut vocationi suae fideliter respondeant eorumque actio apostolica ex ipsa unione cum Christo procedat, sedulo orationi
Can. 0786      hoc destinatis vel, ubi desint, sub moderamine missionariorum. - Actio proprie missionalis, qua Ecclesia implantatur in populis vel coetibus
Can. 0899      hanc obligationem sedulo edoceant. - 1. Eucharistica celebratio actio est ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus
Can. 1062      statutum fuit. 2. Ex matrimonii promissione non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem damnorum
Can. 1192      tale fuerit agnitum; secus simplex. 3. Personale, quo actio voventis promittitur; reale, quo promittitur res aliqua; mixtum, quod
Can. 1296      competentis est decernere, omnibus mature perpensis, an et qualis actio, personalis scilicet vel realis, a quonam et contra quemnam
Can. 1362      tuendam vel necessarium ad scandalum reparandum. - 1. Actio criminalis praescriptione extinguitur triennio, nisi agatur: 1_ de delictis
Can. 1363      notificatum exsecutorium iudicis decretum de quo in can. 1651, actio ad poenam exsequendam praescriptione extinguitur. 2. Idem valet
Can. 1410      coram tribunali loci, ubi res litigiosa sita est, quoties actio in rem directa sit, aut de spolio agatur. -
Can. 1492      cautum sit, sed etiam exceptione. - 1. Quaevis actio extinguitur praescriptione ad normam iuris aliove legitimo modo, exceptis
Can. 1495      reconventionalem instituere. 2. Reconventio reconventionis non admittitur. - Actio reconventionalis proponenda est iudici coram quo actio prior instituta
Can. 1495      admittitur. - Actio reconventionalis proponenda est iudici coram quo actio prior instituta est, licet ad unam causam dumtaxat delegato
Can. 1512      propria iudicis illius aut tribunalis ceteroquin competentis, coram quo actio instituta est; 3_ in iudice delegato firma redditur iurisdictio
Can. 1720      accurate perpendat; 3_ si de delicto certo constet neque actio criminalis sit extincta, decretum ferat ad normam cann. 1342-1350


ACTIONE     [12]
Can. 0353      habeant, illud ibidem acquirant. - 1. Cardinales collegiali actione supremo Ecclesiae Pastori praecipue auxilio sunt in Consistoriis, in
Can. 0364      ipsam vitam Ecclesiae et bonum animarum attingant; 2_ Episcopis actione et consilio adesse, integro quidem manente eorundem legitimae potestatis
Can. 0364      ad Ecclesiae et Apostolicae Sedis missionem, consociata cum Episcopis actione, apud moderatores Civitatis tueri; 8_ exercere praeterea facultates et
Can. 0469      Episcopo operam praestant in regimine universae dioecesis, praesertim in actione pastorali dirigenda, in administratione dioecesis curanda, necnon in potestate
Can. 0573      professionem est stabilis vivendi forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, Deo summe dilecto totaliter dedicantur
Can. 0783      ad operam, ratione suo instituto propria, speciali modo in actione missionali navandam. - Missionarii, qui scilicet a competenti auctoritate
Can. 1281      sed valide positis respondebit ipsa persona iuridica, salva eius actione seu recursu adversus administratores qui damna eidem intulerint. -
Can. 1331      1, n. 1, est arcendus aut a liturgica actione est cessandum, nisi gravis obstet causa; 2_ invalide ponit
Can. 1362      de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis; 2_ de actione ob delicta de quibus in cann. 1394, 1395, 1397
Can. 1463      contestata. 2. Eaedem autem cognoscantur simul cum conventionali actione, hoc est pari gradu cum ea, nisi eas separatim
Can. 1491      eos seligere malint, exerceant. - Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit, sed etiam exceptione
Can. 1494      eodem iudicio contra actorem vel propter causae nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem


ACTIONEM     [23]
Can. 0115      tribus saltem personis constitui potest, est collegialis, si eius actionem determinant membra, in decisionibus ferendis concurrentia, sive aequali iure
Can. 0208      quidem in Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti, secundum propriam cuiusque condicionem et munus
Can. 0216      quoque inceptis, secundum suum quisque statum et condicionem, apostolicam actionem promoveant vel sustineant; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi
Can. 0312      consociationibus nationalibus, quae scilicet ex ipsa erectione destinantur ad actionem in tota natione exercendam, Episcoporum conferentia in suo territorio
Can. 0337      Eandem potestatem exercet per unitam Episcoporum in mundo dispersorum actionem, quae uti talis a Romano Pontifice sit indicta aut
Can. 0341      ut habeant, egent decreta quae ferat Collegium Episcoporum, cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano Pontifice inductum
Can. 0342      et firmandam consiliis adiutricem operam praestent, necnon quaestiones ad actionem Ecclesiae in mundo spectantes perpendant. - Synodi Episcoporum est
Can. 0374      seu paroecias. 2. Ad curam pastoralem per communem actionem fovendam plures paroeciae viciniores coniungi possunt in peculiares coetus
Can. 0434      - Ad conventum Episcoporum regionis ecclesiasticae pertinet cooperationem et actionem pastoralem communem in regione fovere quae tamen in canonibus
Can. 0445      universali Ecclesiae, decernere valeat quae ad fidei incrementum, ad actionem pastoralem communem ordinandam et ad moderandos mores et disciplinam
Can. 0473      procurandum ordinentur. 2. Ipsius Episcopi dioecesani est coordinare actionem pastoralem Vicariorum sive generalium sive episcopalium; ubi id expendiat
Can. 0473      generalibus. 4. Ubi id expedire iudicaverit, Episcopus, ad actionem pastoralem aptius fovendam, constituere potest consilium episcopale, constans scilicet
Can. 0517      eorundem unus curae pastoralis exercendae sit moderator, qui nempe actionem coniunctam dirigat atque de eadem coram Episcopo respondeat.
Can. 0536      curam pastoralem vi officii sui in paroecia participant, ad actionem pastoralem fovendam suum adiutorium praestent. 2. Consilium pastorale
Can. 0555      particulari ei legitime tributas, officium et ius est: 1_ actionem pastoralem in vicariatu communem promovendi et coordinandi; 2_ prospiciendi
Can. 0639      rem aliquid ex inito contractu verum est, semper posse actionem instituti. 5. Caveant Superiores religiosi ne debita contrahenda
Can. 0790      promovere, moderari et coordinare incepta et opera, quae ad actionem missionalem spectant; 2_ curare ut debitae ineantur conventiones cum
Can. 1174      suarum constitutionum. 2. Ad participandam liturgiam horarum, utpote actionem Ecclesiae, etiam ceteri christifideles, pro adiunctis, enixe invitantur. -
Can. 1378      qui ad ordinem sacerdotalem non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem attentat; 2_ qui, praeter casum de quo in
Can. 1494      principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem reconventionalem instituere. 2. Reconventio reconventionis non admittitur. -
Can. 1642      2. Eadem facit ius inter partes et dat actionem iudicati atque exceptionem rei iudicatae, quam iudex ex officio
Can. 1726      id sententia declarare et reum absolvere, etiamsi simul constet actionem criminalem esse extinctam. - 1. Appellationem proponere potest
Can. 1729      iusiurandum deferri potest. - 1. Pars laesa potest actionem contentiosam ad damna reparanda ex delicto sibi illata in


ACTIONES     [11]
Can. 0227      civibus competit; eadem tamen libertate utentes, curent ut suae actiones spiritu evangelico imbuantur, et ad doctrinam attendant ab Ecclesiae
Can. 0459      maius bonum promovendum ac tuendum. 2. Quoties vero actiones aut rationes a conferentiis ineuntur formam internationalem praeseferentes, Apostolica
Can. 0837      verbi, quo fides nascitur et nutritur. - 1. Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius
Can. 0837      et nutritur. - 1. Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius, quae est unitatis sacramentum
Can. 0837      pro diversitate ordinum, munerum et actualis participationis. 2. Actiones liturgicae, quatenus suapte natura celebrationem communem secumferant, ubi id
Can. 0840      Testamenti, a Christo Domino instituta et Ecclesiae concredita, utpote actiones Christi et Ecclesiae, signa exstant ac media quibus fides
Can. 1211      non contrarios, permittere potest. - Loca sacra violantur per actiones graviter iniuriosas cum scandalo fidelium ibi positas, quae, de
Can. 1270      acquiri possunt. - Res immobiles, mobiles pretiosae, iura et actiones sive personales sive reales, quae pertinent ad Sedem Apostolicam
Can. 1463      sunt secundum regulas circa quaestiones incidentes. - 1. Actiones reconventionales proponi valide nequeunt, nisi intra triginta dies a
Can. 1655      certioribus factis. - 1. Quod attinet ad reales actiones, quoties adiudicata actori res aliqua est, haec actori tradenda
Can. 1655      res iudicata habetur. 2. Quod vero attinet ad actiones personales, cum reus damnatus est ad rem mobilem praestandam


ACTIONI     [3]
Can. 0126      ex ignorantia aut ex errore initus locum dare potest actioni rescissoriae ad normam iuris. - 1. Cum iure
Can. 0822      ordinatione aut usu partem habent, solliciti sint operam adiutricem actioni pastorali praestare, ita ut Ecclesia etiam his instrumentis munus
Can. 1485      Nisi speciale mandatum habuerit, procurator non potest valide renuntiare actioni, instantiae vel actis iudicialibus, nec transigere, pacisci, compromittere in


ACTIONIBUS     [6]
Can. 0002      respiciunt. - Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes
Can. 0230      Ecclesia praestandam. 2. Laici ex temporanea deputatione in actionibus liturgicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus
Can. 0877      sponte sua, Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis inscribendum est, si eius paternitas probatur aliquo publico
Can. 0907      laicis non licet orationes, speciatim precem eucharisticam, proferre vel actionibus fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt propriae. - Sacerdotibus catholicis
Can. 1492      extinguitur praescriptione ad normam iuris aliove legitimo modo, exceptis actionibus de statu personarum, quae numquam extinguuntur. 2. Exceptio
Can. 1493      et est suapte natura perpetua. - Actor pluribus simul actionibus, quae tamen inter se non confligant, sive de eadem


ACTIONIS     [4]
Can. 0804      communicationis socialis instrumentis procuratur; Episcoporum conferentiae est de hoc actionis campo normas generales edicere, atque Episcopi dioecesani est eundem
Can. 1344      utrique delicto debitam luat, nisi interim tempus decurrerit ad actionis poenalis pro priore delicto praescriptionem. - Quoties delinquens vel
Can. 1500      suum non probaverit, resarciendis. - Ad naturam et vim actionis possessoriae quod attinet, serventur praescripta iuris civilis loci ubi
Can. 1621      potest per modum exceptionis in perpetuum, per modum vero actionis coram iudice qui sententiam tulit intra decem annos a


ACTIONUM     [2]
Can. 0680      cooperatio necnon, sub moderamine Episcopi dioecesani, omnium operum et actionum apostolicarum coordinatio, salvis indole, fine singulorum institutorum et legibus
Can. 0782      - 1. Suprema directio et coordinatio inceptorum et actionum quae ad opus missionale atque ad cooperationem missionariam pertinent


ACTIS     [21]
Can. 0055      ei, cui destinatur, coram notario vel duobus testibus legatur, actis redactis, ab omnibus praesentibus subscribendis. - Decretum pro intimato
Can. 0456      dederint. - Absoluto conventu plenario Episcoporum conferentiae, relatio de actis conferentiae necnon eius decreta a praeside ad Apostolicam Sedem
Can. 0474      curiae cancellario vel notario; cancellarius vero Moderatorem curiae de actis certiorem facere tenetur. - 1. In unaquaque dioecesi
Can. 1433      etsi non citati, revera interfuerint, aut saltem ante sententiam, actis inspectis, munere suo fungi potuerint. - Nisi aliud expresse
Can. 1438      Apostolica, stabiliter designaverit; 3_ pro causis coram Superiore provinciali actis tribunal secundae instantiae est penes supremum Moderatorem; pro causis
Can. 1438      tribunal secundae instantiae est penes supremum Moderatorem; pro causis actis coram Abbate locali, penes Abbatem superiorem congregationis monasticae. -
Can. 1473      actorum numerentur et authenticitatis signo muniantur. - Quoties in actis iudicialibus partium aut testium subscriptio requiritur, si pars aut
Can. 1473      aut testis subscribere nequeat vel nolit, id in ipsis actis adnotetur, simulque iudex et notarius fidem faciant actum ipsum
Can. 1485      habuerit, procurator non potest valide renuntiare actioni, instantiae vel actis iudicialibus, nec transigere, pacisci, compromittere in arbitros et generatim
Can. 1507      agendam, opus non est citatione, sed actuarius significet in actis partes iudicio adfuisse. - 1. Decretum citationis in
Can. 1509      facto notificationis et de eius modo constare debet in actis. - Conventus, qui citatoriam schedam recipere recuset, vel qui
Can. 1524      renuntiare; item tum actor tum pars conventa possunt processus actis renuntiare sive omnibus sive nonnullis tantum. 2. Tutores
Can. 1525      a iudice admitti. - Renuntiatio a iudice admissa, pro actis quibus renuntiatum est, eosdem parit effectus ac peremptio instantiae
Can. 1568      subscribantur, si fieri potest, a deponentibus. - Notarius in actis mentionem faciat de praestito, remisso aut recusato iureiurando, de
Can. 1606      se remittant iudicis scientiae et conscientiae, iudex, si ex actis et probatis rem habeat plane perspectam, poterit statim sententiam
Can. 1608      definiendam. 2. Hanc certitudinem iudex haurire debet ex actis et probatis. 3. Probationes autem aestimare iudex debet
Can. 1609      in facto, quibus ad conclusionem suam venerint; quae conclusiones actis causae adiungantur, secreto servandae. 3. Post divini Nominis
Can. 1661      de quibus in cann. 1659 et 1660, iudex, perspectis actis, formulam dubii determinet; dein ad audientiam, non ultra triginta
Can. 1682      una cum appellationibus, si quae sint, et ceteris iudicii actis, intra viginti dies a sententiae publicatione ad tribunal appellationis
Can. 1704      1 spectat ad Episcopum committentem, cui instructor simul cum actis aptam relationem tradat. - 1. Acta omnia Episcopus
Can. 1745      hic ut valide agat: 1_ invitet illum ut, inspectis actis, suas impugnationes in relatione scripta colligat, immo probationes in


ACTIVA     [2]
Can. 0171      suffragium ferendum: 1_ incapax actus humani; 2_ carens voce activa; 3_ poena excommunicationis innodatus sive per sententiam iudicialem sive
Can. 0687      deferre potest, nisi aliud in indulto statuatur. Voce tamen activa et passiva caret. - 1. Qui expleto professionis


ACTIVAM     [1]
Can. 0287      2. In factionibus politicis atque in regendis consociationibus syndicalibus activam partem ne habeant, nisi iudicio competentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae


ACTIVE     [2]
Can. 0652      3. Novitii, propriae responsabilitatis conscii, ita cum magistro suo active collaborent ut gratiae divinae vocationis fideliter respondeant. 4
Can. 0795      sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad vitam socialem active participandam conformentur. - 1. Inter media ad excolendam


ACTIVUM     [1]
Can. 0498      aliquos libere nominare. - 1. Ius electionis tum activum tum passivum ad consilium presbyterale constituendum habent: 1_ omnes


ACTOR     [15]
Can. 1407      nullus ex his titulis suffragatur, dicitur relativa. 3. Actor sequitur forum partis conventae; quod si pars conventa multiplex
Can. 1477      agere; pars autem legitime conventa respondere debet. - Licet actor vel pars conventa procuratorem vel advocatum constituerit, semper tamen
Can. 1493      1462, semper competit et est suapte natura perpetua. - Actor pluribus simul actionibus, quae tamen inter se non confligant
Can. 1503      1. Petitionem oralem iudex admittere potest, quoties vel actor libellum exhibere impediatur vel causa sit facilis investigationis et
Can. 1504      et a quo petatur; 2_ indicare quo iure innitatur actor et generatim saltem quibus factis et probationibus ad evincenda
Can. 1504      appositis die, mense et anno, necnon loco in quo actor vel eius procurator habitant, aut residere se dixerint actorum
Can. 1505      Si libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum libellum rite confectum potest eidem iudici denuo exhibere
Can. 1524      1. In quolibet statu et gradu iudicii potest actor instantiae renuntiare; item tum actor tum pars conventa possunt
Can. 1524      et gradu iudicii potest actor instantiae renuntiare; item tum actor tum pars conventa possunt processus actis renuntiare sive omnibus
Can. 1594      - Si die et hora ad litis contestationem praestitutis actor neque comparuerit neque idoneam excusationem attulerit: 1_ iudex eum
Can. 1594      excusationem attulerit: 1_ iudex eum citet iterum; 2_ si actor novae citationi non paruerit, praesumitur instantiae renuntiasse ad normam
Can. 1595      1593. - 1. Pars absens a iudicio, sive actor sive pars conventa, quae iustum impedimentum non comprobaverit, tenetur
Can. 1595      sit, indemnitatem alteri parti praestandi. 2. Si tum actor tum pars conventa fuerint absentes a iudicio, ipsi obligatione
Can. 1612      ex ordine qui sit iudex aut tribunal; qui sit actor, pars conventa, procurator, nominibus et domiciliis rite designatis, promotor
Can. 1658      innitantur, breviter, integre et perspicue exponere; 2_ probationes quibus actor facta demonstrare intendit, quasque simul afferre nequit, ita indicare


ACTORE     [3]
Can. 1503      et ab eo probandus, quique locum tenet libelli ab actore scripti ad omnes iuris effectus. - Libellus, quo lis
Can. 1504      probationibus ad evincenda ea quae asseruntur; 3_ subscribi ab actore vel eius procuratore, appositis die, mense et anno, necnon
Can. 1637      iustitiae tribunalis appellationis. - 1. Appellatio facta ab actore prodest etiam convento, et vicissim. 2. Si plures


ACTOREM     [1]
Can. 1494      conventa potest coram eodem iudice in eodem iudicio contra actorem vel propter causae nexum cum actione principali vel ad


ACTORES     [1]
Can. 1637      et vicissim. 2. Si plures sunt conventi vel actores et ab uno vel contra unum tantum ex ipsis


ACTORI     [6]
Can. 1407      quod si pars conventa multiplex forum habet, optio fori actori conceditur. - Quilibet conveniri potest coram tribunali domicilii vel
Can. 1503      tamen casu iudex notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab eo probandus, quique locum tenet
Can. 1505      praeses, postquam viderint et rem esse suae competentiae et actori legitimam personam standi in iudicio non deesse, debent suo
Can. 1505      vel tribunal incompetens sit; 2_ si sine dubio constet actori legitimam deesse personam standi in iudicio; 3_ si non
Can. 1655      1. Quod attinet ad reales actiones, quoties adiudicata actori res aliqua est, haec actori tradenda est statim ac
Can. 1655      reales actiones, quoties adiudicata actori res aliqua est, haec actori tradenda est statim ac res iudicata habetur. 2


ACTORIS     [6]
Can. 1409      neque locus commorationis nota sint, conveniri potest in foro actoris, dummodo aliud forum legitimum non suppetat. - Ratione rei
Can. 1494      cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem reconventionalem instituere. 2. Reconventio reconventionis non
Can. 1507      pro admisso habeatur. - 1. In decreto, quo actoris libellus admittitur, debet iudex vel praeses ceteras partes in
Can. 1608      certitudinem adipisci non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et conventum absolutum dimittat, nisi agatur de causa iuris
Can. 1658      quae in can. 1504 recensentur, debet: 1_ facta quibus actoris petitiones innitantur, breviter, integre et perspicue exponere; 2_ probationes
Can. 1721      et 1504 exhibeat. 2. Coram tribunali superiore partes actoris gerit promotor iustitiae apud illud tribunal constitutus. - Ad


ACTORUM     [14]
Can. 0008      1. Leges ecclesiasticae universales promulgantur per editionem in Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali, nisi in casibus particularibus alius
Can. 0008      suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est, nisi ex natura rei illico ligent
Can. 0458      statutorum committuntur. - Secretariae generalis est: 1_ relationem componere actorum et decretorum conventus plenarii conferentiae necnon actorum consilii Episcoporum
Can. 0458      relationem componere actorum et decretorum conventus plenarii conferentiae necnon actorum consilii Episcoporum permanentis, et eadem cum omnibus conferentiae membris
Can. 0828      aut ab ea postea approbata. - Collectiones decretorum aut actorum ab aliqua auctoritate ecclesiastica editas, iterum edere non licet
Can. 1455      quoties natura causae vel probationum talis sit ut ex actorum vel probationum evulgatione aliorum fama periclitetur, vel praebeatur ansa
Can. 1472      processus, scripto redacta esse debent. 2. Singula folia actorum numerentur et authenticitatis signo muniantur. - Quoties in actis
Can. 1474      vel noluisse subscribere. - 1. In casu appellationis, actorum exemplar, fide facta a notario de eius authenticitate, ad
Can. 1475      Notarii et cancellarius sine iudicis mandato tradere prohibentur exemplar actorum iudicialium et documentorum, quae sunt processui acquisita. - Quilibet
Can. 1504      actor vel eius procurator habitant, aut residere se dixerint actorum recipiendorum gratia; 4_ indicare domicilium vel quasi-domicilium partis conventae
Can. 1509      iuris. - 1. Citationum, decretorum, sententiarum aliorumque iudicialium actorum notificatio facienda est per publicos tabellarios vel alio modo
Can. 1525      ac peremptio instantiae, itemque obligat renuntiantem ad solvendas expensas actorum, quibus renuntiatum fuit. - 1. Onus probandi incumbit
Can. 1598      cancellariam inspiciant; quin etiam advocatis id petentibus dari potest actorum exemplar; in causis vero ad bonum publicum spectantibus iudex
Can. 1703      indole componi queant. - 1. Non fit publicatio actorum; iudex tamen, si conspiciat petitioni partis oratricis vel exceptioni


ACTRICI     [1]
Can. 1660      - Si exceptiones partis conventae id exigant, iudex parti actrici praefiniat terminum ad respondendum, ita ut ex allatis utriusque


ACTRIX     [1]
Can. 1673      vel quasi-domicilium habet; 3_ tribunal loci in quo pars actrix domicilium habet, dummodo utraque pars in territorio eiusdem Episcoporum


ACTU     [34]
Can. 0012      territorio non vigent, eximuntur omnes qui in eo territorio actu versantur. 3. Legibus conditis pro peculiari territorio ii
Can. 0012      sunt, quique ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur, firmo praescripto can. 13. - 1. Leges
Can. 0030      legislatore competenti expresse fuerit concessum et servatis condicionibus in actu concessionis statutis. - 1. Decreta generalia exsecutoria, quibus
Can. 0039      auctoritas competens expresse clausulam derogatoriam addiderit. - Condiciones in actu administrativo tunc tantum ad validitatem censentur adiectae, cum per
Can. 0041      gravi causa sustineri non posse aut condiciones in ipso actu administrativo appositas non esse adimpletas; si tamen actus administrativi
Can. 0091      nisi contrarium expresse statuatur, in peregrinos quoque in territorio actu degentes, necnon erga seipsum. - Strictae subest interpretationi non
Can. 0107      Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur. 3. Illius quoque qui non habet nisi
Can. 0107      quasi-domicilium dioecesanum, parochus proprius est parochus loci in quo actu commoratur. - 1. Consanguinitas computatur per lineas et
Can. 0128      quidem obligatio a Superiore urgeri potest. - Quicunque illegitime actu iuridico, immo quovis alio actu dolo vel culpa posito
Can. 0128      potest. - Quicunque illegitime actu iuridico, immo quovis alio actu dolo vel culpa posito, alteri damnum infert, obligatione tenetur
Can. 0136      aut ex iuris praescripto constet; in peregrinos in territorio actu degentes, si agatur defavoribus concedendis aut de exsecutioni mandandis
Can. 0264      collegium discentium vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promovendum actu habeantur; huiusmodi tributum debet esse generale, reditibus eorum qui
Can. 0382      4. Valde commendatur ut captio canonicae possessionis cum actu liturgico in ecclesia cathedrali fiat, clero et populo adstantibus
Can. 0477      Episcopus auxiliaris nominetur tantum ad tempus, in ipso constitutionis actu determinandum. 2. Vicario generali absente vel legitime impedito
Can. 0643      3_ qui sacro vinculo cum aliquo instituto vitae consecratae actu obstringitur vel in aliqua societate vitae apostolicae incorporatus est
Can. 0692      Indultum discedendi legitime concessum et sodali notificatum, nisi in actu notificationis ab ipso sodale reiectum fuerit, ipso iure secumfert
Can. 0721      2_ qui sacro vinculo in aliquo instituto vitae consecratae actu obstringitur, aut in societate vitae apostolicae incorporatus est; 3_
Can. 0752      de moribus enuntiant, cum magisterium authenticum exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare non intendant christifideles ergo devitare curent quae
Can. 0877      inscribantur nomina adoptantium necnon, saltem si ita fiat in actu civili regionis, parentum naturalium ad normam 1 et
Can. 1077      propriis subditis ubique commorantibus et omnibus in proprio territorio actu degentibus vetare potest matrimonium in casu peculiari, sed ad
Can. 1078      proprios subditos ubique commorantes et omnes in proprio territorio actu degentes ab omnibus impedimentis iuris ecclesiastici dispensare potest, exceptis
Can. 1079      proprios subditos ubique commorantes et omnes in proprio territorio actu degentes, excepto impedimento orto ex sacro ordine presbyteratus.
Can. 1086      baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta nec actu formali ab ea defecerit, et altera non baptizata, invalidum
Can. 1101      2. At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum, vel
Can. 1115      commorationem, aut, si de vagis agitur, in paroecia ubi actu commorantur; cum licentia proprii Ordinarii aut parochi proprii, alibi
Can. 1117      Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta sit neque actu formali ab ea defecerit, salvis praescriptis can. 1127,
Can. 1124      in eandem post baptismum recepta, quaeque nec ab ea actu formali defecerit, altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam
Can. 1355      versantur vel ibi deliquerint, et etiam quilibet Episcopus in actu tamen sacramentalis confessionis. - 1. Poenam ferendae vel
Can. 1387      ea dona vel pollicitationes acceptat. - Sacerdos, qui in actu vel occasione vel praetextu confessionis paenitentem ad peccatum contra
Can. 1400      irrogandam vel declarandam. 2. Attamen controversiae ortae ex actu potestatis administrativae deferri possunt solummodo ad Superiorem vel ad
Can. 1405      ipse ad suum advocaverit iudicium. 2. Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato
Can. 1409      - 1. Vagus forum habet in loco ubi actu commoratur. 2. Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium
Can. 1445      2. Ipsum Tribunal videt de contentionibus ortis ex actu potestatis administrativae ecclesiasticae ad eam legitime delatis, de aliis
Can. 1617      saltem summarie motiva exprimant, vel ad motiva in alio actu expressa remittant. - Sententia interlocutoria vel decretum vim sententiae


ACTUALIS     [1]
Can. 0837      ipsius attingunt diverso modo, pro diversitate ordinum, munerum et actualis participationis. 2. Actiones liturgicae, quatenus suapte natura celebrationem


ACTUARII     [1]
Can. 0173      actum. 4. Omnia electionis acta ab eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur, et saltem ab eodem actuario


ACTUARIO     [1]
Can. 0173      actuarii munere fungitur accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus subscripta, in collegii tabulario diligenter asserventur


ACTUARIUS     [1]
Can. 1507      sistant ad causam agendam, opus non est citatione, sed actuarius significet in actis partes iudicio adfuisse. - 1


ACTUI     [2]
Can. 1201      naturam et condiciones actus cui adicitur. 2. Si actui directe vergenti in damnum aliorum aut in praeiudicium boni
Can. 1569      testi facultate addendi, supprimendi, corrigendi, variandi. 2. Denique actui subscribere debent testis, iudex et notarius. - Testes, quamvis


ACTUM     [34]
Can. 0010      Irritantes aut inhabilitantes eae tantum leges habendae sunt, quibus actum esse nullum aut inhabilem esse personam expresse statuitur. -
Can. 0040      recognoverit, nisi praevia earundem notitia ad ipsum auctoritate eundem actum edentis transmissa fuerit. - Exsecutor actus administrativi cui committitur
Can. 0041      huius actus denegare non potest, nisi manifesto appareat eundem actum esse nullum aut alia ex gravi causa sustineri non
Can. 0041      intermittat; quibus in casibus statim certiorem faciat auctoritatem quae actum edidit. - Exsecutor actus administrativi procedere debet ad mandati
Can. 0045      si quoquo modo in actus administrativi exsecutione erraverit, eundem actum iterum exsecutioni mandare. - Actus administrativus non cessat resoluto
Can. 0047      iure expresse caveatur. - Revocatio actus administrativi per alium actum administrativum auctoritatis competentis effectum tantummodo obtinet a momento, quo
Can. 0076      favorem certarum personarum sive physicarum sive iuridicarum per peculiarem actum facta, concedi potest a legislatore necnon ab auctoritate exsecutiva
Can. 0124      persona habili sit positus, atque in eodem adsint quae actum ipsum essentialiter constituunt, necnon sollemnia et requisita iure ad
Can. 0137      1. Potestas exsecutiva ordinaria delegari potest tum ad actum tum ad universitatem casuum, nisi aliud iure expresse caveatur
Can. 0137      exsecutiva ab Apostolica Sede delegata subdelegari potest sive ad actum sive ad universitatem casuum, nisi electa fuerit industria personae
Can. 0137      in singulis tantum casibus subdelegari potest; si vero ad actum aut ad actus determinatos delegata sit, subdelegari nequit, nisi
Can. 0173      3. Si numerus suffragiorum superet numerum eligentium, nihil est actum. 4. Omnia electionis acta ab eo qui actuarii
Can. 0505      sive cathedrale sive collegiale, sua habeat statuta, per legitimum actum capitularem condita atque ab Episcopo dioecesano probata; quae statuta
Can. 0638      administrationis excedant, atque ea statuere quae ad valide ponendum actum extraordinariae administrationis necessaria sunt. 2. Expensas et actus
Can. 0668      has dispositiones iusta de causa mutandas et ad quemlibet actum ponendum circa bona temporalia, licentia Superioris competentis ad normam
Can. 0916      quo in casu meminerit se obligatione teneri ad eliciendum actum perfectae contritionis, qui includit propositum quam primum confitendi. -
Can. 0962      quoque periculi mortis, si tempus suppetat, praemittatur exhortatio ut actum contritionis quisque elicere curet. - Firma manente obligatione de
Can. 1041      dolose mutilaverit vel sibi vitam adimere tentaverit; 6_ qui actum ordinis posuerit constitutis in ordine episcopatus vel presbyteratus reservatum
Can. 1061      consummatum, si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem, ad quem natura
Can. 1079      impedimentis occultis pro foro interno sive intra sive extra actum sacramentalis confessionis. 4. In casu de quo in
Can. 1299      suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere
Can. 1299      causas pias, sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere. 2. In dispositionibus mortis
Can. 1300      suas in pias causas donantium vel relinquentium, sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, legitime acceptatae
Can. 1300      vel relinquentium, sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, legitime acceptatae, diligentissime impleantur etiam circa modum
Can. 1302      1. Qui bona ad pias causas sive per actum inter vivos sive ex testamento fiduciarie accepit, debet de
Can. 1335      Si censura vetet celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum regiminis, vetitum suspenditur, quoties id necessarium sit ad consulendum
Can. 1335      praeterea suspenditur, quoties fidelis petit sacramentum vel sacramentale vel actum regiminis; id autem petere ex qualibet iusta causa licet
Can. 1372      monitum in inoboedientia persistit. - Qui contra Romani Pontificis actum ad Concilium Oecumenicum vel ad Episcoporum collegium recurrit censura
Can. 1373      vel Ordinarium excitat propter aliquem potestatis vel ministerii ecclesiastici actum, aut subditos ad inoboedientiam in eos provocat, interdicto vel
Can. 1389      ex culpabili neglegentia, ecclesiasticae potestatis vel ministerii vel muneris actum illegitime cum damno alieno ponit vel omittit, iusta poena
Can. 1467      habita ratione naturae uniuscuiusque actus. - Si die ad actum iudicialem indicto vacaverit tribunal, terminus intellegitur prorogatus ad primum
Can. 1473      ipsis actis adnotetur, simulque iudex et notarius fidem faciant actum ipsum de verbo ad verbum parti aut testi perlectum
Can. 1503      2. In utroque tamen casu iudex notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab eo probandus
Can. 1598      bonum publicum spectantibus iudex ad gravissima pericula evitanda aliquod actum nemini manifestandum esse decernere potest, cauto tamen ut ius


ACTUOSA     [2]
Can. 0717      praepositi sunt, curent ut eiusdem spiritus unitas servetur et actuosa sodalium participatio promoveatur. - Administratio bonorum instituti, quae paupertatem
Can. 0837      communem secumferant, ubi id fieri potest, cum frequentia et actuosa participatione christifidelium celebrentur. - 1. Sacrae liturgiae moderatio


ACTUOSAM     [1]
Can. 0898      ordinantur. - Christifideles maximo in honore sanctissimam Eucharistiam habeant, actuosam in celebratione augustissimi Sacrificii partem habentes, devotissime et frequenter


ACTUOSE     [3]
Can. 0528      orationem etiam in familiis peragendam ducantur atque conscie et actuose partem habeant in sacra liturgia, quam quidem, sub auctoritate
Can. 0716      1. Sodales omnes vitam instituti, secundum ius proprium, actuose participent. 3. Eiusdem instituti sodales communionem inter se
Can. 0835      munere sanctificandi propriam sibi partem habent ceteri quoque christifideles actuose liturgicas celebrationes, eucharisticam praesertim, suo modo participando; peculiari modo


ACTUOSI     [1]
Can. 0674      necnon arcana fecunditate apostolica dilatant. Qua de causa, quantumvis actuosi apostolatus urgeat necessitas, sodales horum institutorum advocari nequeunt ut


ACTUOSITATE     [1]
Can. 0713      - 1. Sodales horum institutorum propriam consecrationem in actuositate apostolica exprimunt et exercent, iidemque, ad instar fermenti, omnia


ACTUS     [80]
Can. 0016      3. Interpretatio autem per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi in re peculiari, vim legis non habet et
Can. 0035      ad quam declarandam vel exsecutioni mandandam datae sunt. - Actus administrativus singularis, sive est decretum aut praeceptum sive est
Can. 0036      firmo praescripto can. 76, 1. - 1. Actus administrativus intellegendus est secundum propriam verborum significationem et communem
Can. 0036      privatorum, strictae subsunt interpretationi; ceteri omnes, latae. 2. Actus administrativus non debet ad alios casus praeter expressos extendi
Can. 0037      non debet ad alios casus praeter expressos extendi. - Actus administrativus, qui forum externum respicit, scripto est consignandus; item
Can. 0037      scripto est consignandus; item, si fit in forma commissoria, actus huius exsecutionis. - Actus administrativus, etiam si agatur de
Can. 0038      si fit in forma commissoria, actus huius exsecutionis. - Actus administrativus, etiam si agatur de rescripto Motu proprio dato
Can. 0040      per particulas si, nisi, dummodo exprimuntur. - Exsecutor alicuius actus administrativi invalide suo munere fungitur, antequam litteras receperit earumque
Can. 0041      ipsum auctoritate eundem actum edentis transmissa fuerit. - Exsecutor actus administrativi cui committitur merum exsecutionis ministerium, exsecutionem huius actus
Can. 0041      actus administrativi cui committitur merum exsecutionis ministerium, exsecutionem huius actus denegare non potest, nisi manifesto appareat eundem actum esse
Can. 0041      ipso actu administrativo appositas non esse adimpletas; si tamen actus administrativi exsecutio adiunctorum personae aut loci ratione videatur inopportuna
Can. 0042      statim certiorem faciat auctoritatem quae actum edidit. - Exsecutor actus administrativi procedere debet ad mandati normam; si autem condiciones
Can. 0043      substantialem procedendi formam non servaverit, irrita est exsecutio. - Actus administrativi exsecutor potest alium pro suo prudenti arbitrio sibi
Can. 0043      praefinita; hisce autem in casibus exsecutori licet alteri committere actus praeparatorios. - Actus administrativus exsecutioni mandari potest etiam ab
Can. 0044      in casibus exsecutori licet alteri committere actus praeparatorios. - Actus administrativus exsecutioni mandari potest etiam ab exsecutoris successore in
Can. 0045      personae. - Exsecutori fas est, si quoquo modo in actus administrativi exsecutione erraverit, eundem actum iterum exsecutioni mandare. -
Can. 0046      administrativi exsecutione erraverit, eundem actum iterum exsecutioni mandare. - Actus administrativus non cessat resoluto iure statuentis, nisi aliud iure
Can. 0047      iure statuentis, nisi aliud iure expresse caveatur. - Revocatio actus administrativi per alium actum administrativum auctoritatis competentis effectum tantummodo
Can. 0048      personae pro qua datus est. - Decretum singulare intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva editus, quo secundum iuris
Can. 0059      cessat resoluto iure praecipientis. - 1. Rescriptum intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva in scriptis elicitus, quo
Can. 0119      ii quibus eadem competentia per statuta tribuitur. - Ad actus collegiales quod attinet, nisi iure vel statutis aliud caveatur
Can. 0124      onerum destinatio statutis regitur. - 1. Ad validitatem actus iuridici requiritur ut a persona habili sit positus, atque
Can. 0124      essentialiter constituunt, necnon sollemnia et requisita iure ad validitatem actus imposita. 2. Actus iuridicus quoad sua elementa externa
Can. 0124      et requisita iure ad validitatem actus imposita. 2. Actus iuridicus quoad sua elementa externa rite positus praesumitur validus
Can. 0125      elementa externa rite positus praesumitur validus. - 1. Actus positus ex vi ab extrinseco personae illata, cui ipsa
Can. 0125      ipsa nequaquam resistere potuit, pro infecto habetur. 2. Actus positus ex metu gravi, iniuste incusso, aut ex dolo
Can. 0126      laesae eiusve in iure successorum sive ex officio. - Actus positus ex ignorantia aut ex errore, qui versetur circa
Can. 0126      irritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur, sed actus ex ignorantia aut ex errore initus locum dare potest
Can. 0127      normam iuris. - 1. Cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio alicuius collegii vel
Can. 0127      aliter iure particulari aut proprio cautum sit; ut autem actus valeant requiritur ut obtineatur consensus partis absolute maioris eorum
Can. 0127      omnium exquiratur consilium. 2. Cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio aliquarum personarum, uti
Can. 0127      personarum, uti singularum: 1_ si consensus exigatur, invalidus est actus Superioris consensum earum personarum non exquirentis aut contra earum
Can. 0127      alicuius votum agentis; 2_ si consilium exigatur, invalidus est actus Superioris easdem personas non audientis; Superior, licet nulla obligatione
Can. 0135      est modo iure praescripto, et delegari nequit, nisi ad actus cuivis decreto aut sententia praeparatorios perficiendos. 4. Ad
Can. 0137      casibus subdelegari potest; si vero ad actum aut ad actus determinatos delegata sit, subdelegari nequit, nisi de expressa delegantis
Can. 0142      delegantis, nisi id ex appositis clausulis appareat. 2. Actus tamen ex potestate delegat, quae exercetur pro solo foro
Can. 0171      1. Inhabiles sunt ad suffragium ferendum: 1_ incapax actus humani; 2_ carens voce activa; 3_ poena excommunicationis innodatus
Can. 0179      administrationi officii sive in spiritualibus sive in temporalibus et actus ab eo forte positi nulli sunt. 5. Intimata
Can. 0337      Pontifice sit indicta aut libere recepta, ita ut verus actus collegialis efficiatur. 3. Romani Pontificis est secundum necessitates
Can. 0353      de quibusdam negotiis gravibus, communis tamen contigentibus, aut ad actus quosdam maxime sollemnes peragendos. 3. In Consistorium extraordinarium
Can. 0425      antiquior, agnita rei veritate, Administratorem pro ea vice deputet; actus autem illius qui contra praescripta 1 sit electus
Can. 0479      ad Episcopum dioecesanum iure pertinet, ad ponendos scilicet omnes actus administrativos, iis tamen exceptis quos Episcopus sibi reservaverit vel
Can. 0638      Ad ius proprium pertinet, intra ambitum iuris universalis, determinare actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedant, atque ea
Can. 0638      actum extraordinariae administrationis necessaria sunt. 2. Expensas et actus iuridicos ordinariae administrationis valide, praeter Superiores, faciunt, intra fines
Can. 0668      bonis suis renuntiaverit, capacitatem acquirendi et possidendi amittit, ideoque actus voto paupertatis contrarios invalide ponit. Quae autem ei post
Can. 0749      confirmare, doctrinam de fide vel de moribus tenendam definitivo actus proclamat. 2. Infallibilitate in magisterio pollet quoque Collegium
Can. 0834      defertur nomine Ecclesiae a personis legitime deputatis et per actus ab Ecclesiae auctoritate probatos. - 1. Munus sanctificandi
Can. 0904      quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae, in quo peragendo munus suum
Can. 1057      humana potestate suppleri valet. 2. Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo
Can. 1157      postea revocaverit. - Renovatio consensus debet esse novus voluntatis actus in matrimonium, quod pars renovans scit aut opinatur ab
Can. 1201      - 1. Iusiurandum promissorium sequitur naturam et condiciones actus cui adicitur. 2. Si actui directe vergenti in
Can. 1201      boni publici vel salutis aeternae iusiurandum adiciatur, nullam exinde actus consequitur firmitatem. - Obligatio iureiurando promissorio inducta desinit: 1_
Can. 1210      a loci sanctitate absonum sit. Ordinarius vero per modum actus alios usus, sanctitati tamen loci non contrarios, permittere potest
Can. 1219      nequit. - In ecclesia legitime dedicata vel benedicta omnes actus cultus divini perfici possunt, salvis iuribus paroecialibus. -
Can. 1244      dies festos aut dies paenitentiae possunt, per modum tantum actus, indicere. - Firmo iure Episcoporum dioecesanorum de quo in
Can. 1277      negotium ordinandum curent. - Episcopus dioecesanus quod attinet ad actus administrationis ponendos, qui, attento statu oeconomico dioecesis, sunt maioris
Can. 1277      iure universali vel tabulis fundationis specialiter expressis, ad ponendos actus extraordinariae administrationis. Conferentiae autem Episcoporum est definire quinam actus
Can. 1277      actus extraordinariae administrationis. Conferentiae autem Episcoporum est definire quinam actus habendi sint extraordinariae administrationis. - Praeter munera de quibus
Can. 1281      - 1. Firmis statutorum praescriptis, administratores invalide ponunt actus qui fines modumque ordinariae administrationis excedunt, nisi prius ab
Can. 1281      facultatem scripto datam obtinuerint. 2. In statutis definiantur actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedunt; si vero
Can. 1281      competit Episcopo dioecesano, audito consilio a rebus oeconomicis, huiusmodi actus pro personis sibi subiectis determinare. 3. Nisi quando
Can. 1323      egit, aut ex necessitate vel gravi incommodo, nisi tamen actus sit intrinsece malus aut vergat in animarum damnum; 5_
Can. 1328      lex vel praeceptum aliter caveat. 2. Quod si actus vel omissiones natura sua ad delicti exsecutionem conducant, auctor
Can. 1331      ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel muneribus quibuslibet fungi vel actus regiminis ponere. 2. Quod si excommunicatio irrogata vel
Can. 1331      est cessandum, nisi gravis obstet causa; 2_ invalide ponit actus regiminis, qui ad normam 1, n. 3, sunt
Can. 1333      tantum afficere potest, vetat: 1_ vel omnes vel aliquos actus potestatis ordinis; 2_ vel omnes vel aliquos actus potestatis
Can. 1333      aliquos actus potestatis ordinis; 2_ vel omnes vel aliquos actus potestatis regiminis; 3_ exercitium vel omnium vel aliquorum iurium
Can. 1333      praecepto statui potest, ut post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam actus regiminis suspensus valide ponere nequeat. 3. Vetitum numquam
Can. 1338      dari nequit, sed tantum prohibitio eam vel aliquos eius actus exercendi; item dari nequit privatio graduum academicorum. 3
Can. 1389      - 1. Ecclesiastica potestate vel munere abutens pro actus vel omissionis gravitate puniatur, non exclusa officii privatione, nisi
Can. 1418      auxilium vocandi aliud tribunal ad causam instruendam vel ad actus intimandos. - 1. In unaquaque dioecesi et pro
Can. 1451      defensore, si intersint, neque ipsi recusati sint. 2. Actus positi a iudice antequam recusetur, validi sunt; qui autem
Can. 1455      poenali semper, in contentioso autem si ex revelatione alicuius actus processualis praeiudicium partibus obvenire possit, iudices et tribunalis adiutores
Can. 1466      ex prorogatione. - Ubi lex terminos haud statuat ad actus processuales peragendos, iudex illos praefinire debet, habita ratione naturae
Can. 1466      peragendos, iudex illos praefinire debet, habita ratione naturae uniuscuiusque actus. - Si die ad actum iudicialem indicto vacaverit tribunal
Can. 1484      non exhibito mandato, praestita, si res ferat, idonea cautione; actus autem qualibet vi caret, si intra terminum peremptorium a
Can. 1520      brevem terminum ab ipso iudice statutum. - Si nullus actus processualis, nullo obstante impedimento, ponatur a partibus per sex
Can. 1524      consilio vel consensu eorum, quorum concursus requiritur ad ponendos actus, qui ordinariae administrationis fines excedunt. 3. Renuntiatio, ut
Can. 1656      2. Si processus oralis adhibeatur extra casus iure permissos, actus iudiciales sunt nulli. - Processus contentiosus oralis fit in
Can. 1732      de decretis statuuntur, eadem applicanda sunt ad omnes administrativos actus singulares, qui in foro externo extra iudicium dantur, iis


ACTUUM     [3]
Can. 0013      quo versantur, iis exceptis quae ordini publico consulunt, aut actuum sollemnia determinant, aut res immobiles in territorio sitas respiciunt
Can. 0086      non sunt leges quatenus ea definiunt, quae institutorum aut actuum iuridicorum essentialiter sunt constitutiva. - 1. Episcopus dioecesanus
Can. 1619      in causa. - Firmis cann. 1622 et 1623, nullitates actuum, positivo iure statutae, quae, cum essent notae parti querelam


AD     [1440]
Can. 0004      - Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive iuridicis concessa
Can. 0017      et contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locos parallelos, si qui sint, ad legis finem ac
Can. 0017      et obscura manserit, ad locos parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est
Can. 0017      si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum. - Leges quae poenam statuunt
Can. 0021      dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri potest, conciliandae
Can. 0022      et his, quantum fieri potest, conciliandae. - Leges civiles ad quas ius Ecclesiae remittit, in iure canonico iisdem cum
Can. 0023      introducta vim legis habet, quae a legislatore approbata fuerit, ad normam canonum qui sequuntur. - 1. Nulla consuetudo
Can. 0030      can. 29, ferre non valet, nisi in casibus particularibus ad normam iuris id ipsi a legislatore competenti expresse fuerit
Can. 0031      fines suae competentiae, qui potestate gaudent exsecutiva. 2. Ad decretorum promulgationem et vacationem quod attinet, de quibus in
Can. 0033      aut implicita ab auctoritate competenti facta, necnon cessante lege ad cuius exsecutionem data sunt; non autem cessant resoluto iure
Can. 0034      atque rationes in iisdem exsequendis servandas evolunt et determinant, ad usum eorum dantur quorum est curare ut leges exsecutioni
Can. 0034      quae eas edidit, eiusve superioris, sed etiam cessante lege ad quam declarandam vel exsecutioni mandandam datae sunt. - Actus
Can. 0036      verborum significationem et communem loquendi usum; in dubio, qui ad lites referuntur aut ad poenas comminandas infligendasve attinent aut
Can. 0036      loquendi usum; in dubio, qui ad lites referuntur aut ad poenas comminandas infligendasve attinent aut personae iura aliis quaesita
Can. 0036      ceteri omnes, latae. 2. Actus administrativus non debet ad alios casus praeter expressos extendi. - Actus administrativus, qui
Can. 0039      derogatoriam addiderit. - Condiciones in actu administrativo tunc tantum ad validitatem censentur adiectae, cum per particulas si, nisi, dummodo
Can. 0040      earumque authenticitatem et integritatem recognoverit, nisi praevia earundem notitia ad ipsum auctoritate eundem actum edentis transmissa fuerit. - Exsecutor
Can. 0042      quae actum edidit. - Exsecutor actus administrativi procedere debet ad mandati normam; si autem condiciones essentiales in litteris appositas
Can. 0049      aliquid faciendum aut omittendum directe et legitime imponitur, praesertim ad legis observantiam urgendam. - Antequam decretum singulare ferat, auctoritas
Can. 0054      2. Decretum singulare, ut urgeri possit, legitimo documento ad normam iuris intimandum est. - Firmo praescripto cann. 37
Can. 0056      pro intimato habetur, si is cui destinatur, rite vocatus ad decretum accipiendum vel audiendum, sine iusta causa non comparuerit
Can. 0057      ferri vel ab eo, cuius interest, petitio vel recursus ad decretum obtinendum legitime proponatur, auctoritas competens intra tres menses
Can. 0057      transacto, si decretum nondum datum fuerit, responsum praesumitur negativum, ad propositionem ulterioris recursus quod attinet. 3. Responsum negativum
Can. 0057      ab obligatione decretum ferendi, immo et damnum forte illatum, ad normam can. 128, reparandi. - 1. Decretum singulare
Can. 0058      legitima revocatione ab auctoritate competendi facta necnon cessante lege ad cuius exsecutionem datum est. 2. Praeceptum singulare, legitimo
Can. 0059      competenti auctoritate exsecutiva in scriptis elicitus, quo suapte natura, ad petitionem alicuius, conceditur privilegium, dispensatio aliave gratia. 2
Can. 0063      non fuerint quae secundum legem, stilum et praxim canonicam ad validitatem sunt experimenda, nisi agatur de rescripto gratiae, quod
Can. 0067      3. In dubio num rescriptum irritum sit necne, recurratur ad rescribentem. - Rescriptum Sedis Apostolicae in quo nullus datur
Can. 0071      in sui dumtaxat favorem concesso, nisi aliunde obligatione canonica ad hoc teneatur. - Rescripta ab Apostolica Sede concessa, quae
Can. 0077      immemorabilis praesumptionem inducit concessi privilegii. - Privilegium interpretandum est ad normam can. 36, 1; sed ea semper adhibenda
Can. 0079      restituatur, reviviscit. - Privilegium cessat per revocationem competentis auctoritatis ad normam can. 47, firmo praescripto can. 81. -
Can. 0081      concedentis, privilegium non extinguitur, nisi datum fuerit cum clausula ad beneplacitum nostrum vel alia aequipollenti. - Per non usum
Can. 0087      constitutiva. - 1. Episcopus dioecesanus fideles, quoties id ad eorundem spirituale bonum conferre iudicet, dispensare valet in legibus
Can. 0087      auctoritati specialiter reservatur. 2. Si difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculum gravis
Can. 0088      - Ordinarius loci in legibus dioecesanis atque, quoties id ad fidelium bonum conferre iudicet, in legibus a Concilio plenario
Can. 0092      erga seipsum. - Strictae subest interpretationi non solum dispensatio ad normam can. 36, 1, sed ipsamet potestas dispensandi
Can. 0092      normam can. 36, 1, sed ipsamet potestas dispensandi ad certum casum concessa. - Dispensatio quae tractum habet successivum
Can. 0094      sunt ordinationes quae in universitatibus sive personarum sive rerum ad normam iuris conduntur, et quibus definiuntur earundem finis, constitutio
Can. 0095      libere convocatis, necnon aliis celebrationibus, et quibus definiuntur quae ad constitutionem, moderamen et rerum agendarum rationes pertinent. 2
Can. 0098      divina aut iure canonico ab eorum potestate exempti sunt; ad constitutionem tutorum eorumque potestatem quod attinet, serventur praescripta iuris
Can. 0102      animo ibi perpetuo manendi si nihil inde avocet, aut ad quinquennium completum sit protracta. 2. Quasi-domicilium acquiritur ea
Can. 0102      saltem per tres menses si nihil inde avocet, aut ad tres menses reapse sit protracta. 3. Domicilium vel
Can. 0103      sita est domus cui adscribuntur; quasi-domicilium in domo ubi, ad normam can. 102, 2, commorantur. - Coniuges commune
Can. 0105      Infantia egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus, etiam proprium domicilium. 2
Can. 0110      sint affines mulieris, et vice versa. - Filii, qui ad normam legis civilis adoptati sint, habentur ut filii eius
Can. 0111      Ecclesiae latinae per receptum baptismum adscribitur filius parentum, qui ad eam pertineant vel, si alteruter ad eam non pertineat
Can. 0111      filius parentum, qui ad eam pertineant vel, si alteruter ad eam non pertineat, ambo concordi voluntate optaverint ut proles
Can. 0111      Ecclesia latina baptizaretur; quodsi concors voluntas desit, Ecclesiae rituali ad quam pater petinet adscribitur. 2. Quilibet baptizandus qui
Can. 0111      Ecclesia rituali sui iuris baptizetur; quo in casu, ipse ad eam Ecclesiam pertinet quam elegerit. - 1. Post
Can. 0112      2_ coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam ritualem sui iuris alterius coniugis se transire declaraverit
Can. 0112      coniugis se transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad latinam Ecclesiam redire; 3_ filii eorum, de quibus in
Can. 0112      completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam ritualem legitime transierit; adepta vero hac aetate
Can. 0112      ritualem legitime transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire. 2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta
Can. 0114      2. Fines, de quibus in 1, intelleguntur qui ad opera pietatis, apostolatus vel caritatis sive spiritualis sive temporalis
Can. 0114      atque, omnibus perpensis, mediis gaudent quae sufficere posse praevidentur ad finem praestitutum assequendum. - 1. Personae iuridicae in
Can. 0115      in decisionibus ferendis concurrentia, sive aequali iure sive non, ad normam iuris et statutorum; secus est non collegialis.
Can. 0115      constat bonis seu rebus, sive spiritualibus sive materialibus, eamque, ad normam iuris et statutorum, moderantur sive una vel plures
Can. 0116      competenti constituuntur ut intra fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae, ad normam praescriptorum iuris, munus proprium intuitu boni publici ipsis
Can. 0119      privatam, ii quibus eadem competentia per statuta tribuitur. - Ad actus collegiales quod attinet, nisi iure vel statutis aliud
Can. 0120      desierit; persona iuridica privata insuper extinguitur, si ipsa consociatio ad normam statutorum dissolvatur, aut si, de iudicio auctoritatis competentis
Can. 0120      dissolvatur, aut si, de iudicio auctoritatis competentis, ipsa fundatio ad normam statutorum esse desierit. 2. Si vel unum
Can. 0121      prioribus propria obtinet atque onera suscipit, quibus eaedem gravabantur; ad destinationem autem praesertim bonorum et ad onerum adimpletionem quod
Can. 0121      quibus eaedem gravabantur; ad destinationem autem praesertim bonorum et ad onerum adimpletionem quod attinet, fundatorum oblatorumque voluntas atque iura
Can. 0124      bonorum et onerum destinatio statutis regitur. - 1. Ad validitatem actus iuridici requiritur ut a persona habili sit
Can. 0124      actum ipsum essentialiter constituunt, necnon sollemnia et requisita iure ad validitatem actus imposita. 2. Actus iuridicus quoad sua
Can. 0125      iure caveatur; sed potest per sententiam iudicis rescindi, sive ad instantiam partis laesae eiusve in iure successorum sive ex
Can. 0126      aut ex errore initus locum dare potest actioni rescissoriae ad normam iuris. - 1. Cum iure statuatur ad
Can. 0127      ad normam iuris. - 1. Cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio alicuius collegii
Can. 0127      collegii vel personarum coetus, convocari debet collegium vel coetus ad normam can. 166, nisi, cum agatur de consilio tantum
Can. 0127      aut omnium exquiratur consilium. 2. Cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio aliquarum personarum
Can. 0127      personas non audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem votum, etsi concors, tamen sine praevalenti ratione, suo
Can. 0129      institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habilis sunt qui ordine sacro sunt
Can. 0129      insigniti. 2. In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt. - Potestas regiminis de se
Can. 0132      concessa est, etiamsi ipse eam exsequi coeperit, sed transit ad quemvis Ordinarium qui ipsi in regimine succedit. -
Can. 0133      delegatus qui aliomodo ac in mandato determinatur, ea peragit ad quae delegatus est, nisi modus ab ipso delegante ad
Can. 0133      ad quae delegatus est, nisi modus ab ipso delegante ad validitatem fuerit praescriptus. - 1. Nomine Ordinarii in
Can. 0134      intelleguntur, praeter Romanum Pontificem, Episcopi dioecesani aliique qui, etsi ad interim tantum, praepositi sunt alicui Ecclesiae particulari vel communitati
Can. 0134      praepositi sunt alicui Ecclesiae particulari vel communitati eidem aequiparatae ad normam can. 368, necnon qui in iisdem generali gaudent
Can. 0135      exercenda est modo iure praescripto, et delegari nequit, nisi ad actus cuivis decreto aut sententia praeparatorios perficiendos. 4
Can. 0135      actus cuivis decreto aut sententia praeparatorios perficiendos. 4. Ad potestatis exsecutivae exercitium quod attinet, serventur praescripta canonum qui
Can. 0136      mandandis sive legibus universalibus sive legibus particularibus, quibus ipsi ad normam can. 13, 2, n. 2 tenentur. -
Can. 0137      - 1. Potestas exsecutiva ordinaria delegari potest tum ad actum tum ad universitatem casuum, nisi aliud iure expresse
Can. 0137      Potestas exsecutiva ordinaria delegari potest tum ad actum tum ad universitatem casuum, nisi aliud iure expresse caveatur. 2
Can. 0137      Potestas exsecutiva ab Apostolica Sede delegata subdelegari potest sive ad actum sive ad universitatem casuum, nisi electa fuerit industria
Can. 0137      Apostolica Sede delegata subdelegari potest sive ad actum sive ad universitatem casuum, nisi electa fuerit industria personae aut subdelegatio
Can. 0137      exsecutiva delegata ab alia auctoritate potestatem ordinariam habente, si ad universitatem casuum delegata sit, in singulis tantum casibus subdelegari
Can. 0137      sit, in singulis tantum casibus subdelegari potest; si vero ad actum aut ad actus determinatos delegata sit, subdelegari nequit
Can. 0137      tantum casibus subdelegari potest; si vero ad actum aut ad actus determinatos delegata sit, subdelegari nequit, nisi de expressa
Can. 0138      delegante concessum fuerit. - Potestas exsecutiva ordinaria necnon potestas ad universitatem casuum delegata, late interpretanda est, alia vero quaelibet
Can. 0139      haec ordinaria est sive delegata. 2. Causae tamen ad superiorem auctoritatem delatae ne se immisceat inferior, nisi ex
Can. 0140      de re moneat. - 1. Pluribus in solidum ad idem negotium agendum delegatis, qui prius negotium tractare inchoaverit
Can. 0140      negotio peragendo ulterius procedere noluerit. 2. Pluribus collegialiter ad negotium agendum delegatis, omnes procedere debent ad normam can
Can. 0140      Pluribus collegialiter ad negotium agendum delegatis, omnes procedere debent ad normam can. 119, nisi in mandato aliud cautum sit
Can. 0149      competit, nisi aliud iure statuatur. - 1. Ut ad officum ecclesiasticum quis promoveatur, debet esse in Ecclesiae communione
Can. 0149      praeditus, quae iure universali vel particulari aut lege fundationis ad idem officium requiritur. 2. Provisio officii ecclesiastici facta
Can. 0149      si qualitates iure universali vel particulari aut lege fundationis ad validitatem provisionis expresse exigantur; secus valida est, sed rescindi
Can. 0150      iure irrita est. - Officium secumferens plenam animarum curam, ad quam adimplendam ordinis sacerdotalis exercitium requiritur, ei qui sacerdotio
Can. 0153      2. Si tamen agatur de officio quod de iure ad tempus determinatum confertur, provisio intra sex menses ante expletum
Can. 0155      sed huius condicio iuridica perinde constituitur, ac si provisio ad ordinariam iuris normam peracta fuisset. - Cuiuslibet officii provisio
Can. 0158      ecclesiasticis in propria Ecclesia particulari. - 1. Praesentatio ad officium ecclesiasticum ab eo, cui ius praesentandi competit, fieri
Can. 0158      cui ius praesentandi competit, fieri debet auctoritati cuius est ad officium de quo agitur institutionem dare, et quidem, nisi
Can. 0162      ius suum rursus exercere. - Qui intra tempus utile, ad normam can. 158, 1 et can. 161 praesentationem
Can. 0163      vacanti, assentiente tamen proprio provisi Ordinario. - Auctoritas, cui ad normam iuris competit praesentatum instituere, instituat legitime praesentatum quem
Can. 0165      si cui collegio aut coetui personarum sit ius eligendi ad officium, electio ne differatur ultra trimestre utile computandum ab
Can. 0166      - 1. Collegii aut coetus praeses convocet omnes ad collegium aut ad coetum pertinentes; convocatio autem, quando personalis
Can. 0166      Collegii aut coetus praeses convocet omnes ad collegium aut ad coetum pertinentes; convocatio autem, quando personalis esse debet, valet
Can. 0166      vocandis neglectus et ideo absens fuerit, electio valet; attamen ad eiusdem instantiam, probata quidem praeteritione et absentia, electio, etiam
Can. 0169      unicum suffragium ferre. - Ut valida sit electio, nemo ad suffragium admitti potest, qui ad collegium vel coetum non
Can. 0169      valida sit electio, nemo ad suffragium admitti potest, qui ad collegium vel coetum non pertineat. - Electio, cuius libertas
Can. 0171      ipso iure invalida est. - 1. Inhabiles sunt ad suffragium ferendum: 1_ incapax actus humani; 2_ carens voce
Can. 0172      metu gravi aut dolo, directe vel indirecte, adactus fuerit ad eligendam certam personam aut diversas personas disiunctive; 2_ secretum
Can. 0174      3. Compromissarii debent iuris praescripta de electione servare atque, ad validitatem electionis, condiciones compromisso appositas, iuri non contrarias, observare
Can. 0175      habeantur. - Cessat compromissum et ius suffragium ferendi redit ad compromittentes: 1_ revocatione a collegio aut coetu facta, re
Can. 0176      aut coetus praeside proclametur, qui requisitum suffragiorum numerum rettulerit, ad normam can. 119, n. 1. - 1. Electio
Can. 0177      collegium autem aut coetus intra mensem a cognita non-acceptatione ad novam electionem procedere debet. - Electus, acceptata electione, quae
Can. 0178      pleno iure statim obtinet; secus non aquirit nisi ius ad rem. - 1. Electus, si electio confirmatione indigeat
Can. 0179      fuisse. 2. Competens auctoritas, si electum repperit idoneum ad normam can. 149, 1, et electio ad normam
Can. 0179      idoneum ad normam can. 149, 1, et electio ad normam iuris fuerit peracta, confirmationem denegare nequit. 3
Can. 0182      1. Postulatio a praeside intra octiduum utile mitti debet ad auctoritatem competentem ad quam pertinet electionem confirmare cuius est
Can. 0182      praeside intra octiduum utile mitti debet ad auctoritatem competentem ad quam pertinet electionem confirmare cuius est dispensationem de impedimento
Can. 0182      superiore petere; si non requiritur confirmatio, postulatio mitti debet ad auctoritatem competentem ut dispensatio concedatur. 2. Si intra
Can. 0183      1. Non admissa ab auctoritate competenti postulatione, ius eligendi ad collegium vel coetum redit. 2. Quod si postulatio
Can. 0183      postulatio admissa fuerit, id significetur postulato, qui respondere debet ad normam can. 177, 1. 3. Qui admissam
Can. 0189      acceptatione eget sive non, auctoritati fieri debet cui provisio ad officium de quo agitur pertinet, et quidem scripto vel
Can. 0189      caret; quae acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam iuris facta. 4. Renuntiatio, quamdiu effectum sortita
Can. 0192      quidem iuribus forte ex contractu quaesitis, sive ipso iure ad normam can. 194. - 1. Ab officio quod
Can. 0193      194. - 1. Ab officio quod alicui confertur ad tempus indefinitum, non potest quis amoveri nisi ob graves
Can. 0193      2. Idem valet, ut quis ab officio, quod alicui ad tempus determinatum confertur, ante hoc tempus elapsum amoveri possit
Can. 0193      3. Ab officio quod, secundum iuris praescripta, alicui confertur ad prudentem discretionem auctoritatis competentis, potest quis iusta ex causa
Can. 0196      1. Privatio ab officio, in poenam scilicet delicti, ad normam iuris tantummodo fieri potest. 2. Privatio effectum
Can. 0198      fide nitatur, non solum initio, sed toto decursu temporis ad praescriptionem requisiti, salvo praescripto can. 1362. - Praescriptioni obnoxia
Can. 0199      stipes et onera Missarum; 6_ provisio officii ecclesiastici quod ad normam iuris exercitium ordinis sacri requirit; 7_ ius visitationis
Can. 0200      subsint. - Nisi aliud expresse iure caveatur, tempus supputetur ad normam canonum qui sequuntur. - 1. Tempus continuum
Can. 0203      in iure caveatur. 2. Nisi contrarium statuatur, dies ad quem computatur in termino, qui, si tempus constet uno
Can. 0204      regalis suo modo participes facti, secundum propriam cuiusque condicionem, ad missionem exercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam
Can. 0206      Ecclesia quae, dum eos advitam ducendam evangelicam invitat eosque ad sacros ritus celebrandos introducit, eisdem varias iam largitur praerogativas
Can. 0207      consecrantur et Ecclesiae missioni salvificae prosunt; quorum status, licet ad hierarchicam Ecclesiae structuram non spectet, ad eius tamen vitam
Can. 0207      quorum status, licet ad hierarchicam Ecclesiae structuram non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem pertinet. - Inter christifideles
Can. 0208      aequalitas, qua cuncti, secundum propriam cuiusque condicionem et munus, ad aedificationem Corporis Christi cooperantur. - 1. Christifideles obligatione
Can. 0209      1. Christifideles obligatione adstringuntur, sua quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem semper servandam cum Ecclesia. 2. Magna cum
Can. 0209      adimpleant, quibus tenentur erga Ecclesiam tum universam, tum particularem ad quam, secundum iuris praescripta, pertinent. - Omnes christifideles, secundum
Can. 0210      iuris praescripta, pertinent. - Omnes christifideles, secundum propriam condicionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem
Can. 0210      christifideles, secundum propriam condicionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem promovendam vires suas conferre
Can. 0211      officium habent et ius allaborandi ut divinum salutis nuntium ad universos homines omnium temporum ac totius orbis magis magisque
Can. 0212      immo et aliquando officium, ut sententiam suam de hisquae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei
Can. 0215      Integrum est christifidelibus, ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in
Can. 0215      atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque conventus habeant ad
Can. 0215      ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque conventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos. - Christifideles cuncti, quippe
Can. 0217      accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad
Can. 0217      ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque
Can. 0217      congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis
Can. 0217      christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur. - Qui
Can. 0220      qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare. - 1. Christifidelibus competit
Can. 0221      gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. 2. Christifidelibus ius quoque est ut
Can. 0221      iuris. 2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis
Can. 0221      3. Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur. - 1. Christifideles obligatione tenentur
Can. 0222      tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad
Can. 0222      Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad honestam ministrorum sustentationem
Can. 0222      ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad honestam ministrorum sustentationem necessaria sunt. 2. Obligatione quoque
Can. 0225      - 1. Laici, quippe qui uti omnes christifideles ad apostolatum a Deo per baptismum et confirmationem deputentur, generali
Can. 0226      propriam vocationem, peculiari officio tenentur per matrimonium et familiam ad aedificationem populi Dei allaborandi. 2. Parentes, cum vitam
Can. 0227      utentes, curent ut suae actiones spiritu evangelico imbuantur, et ad doctrinam attendant ab Ecclesiae magisterio propositam, caventes tamen ne
Can. 0228      qui idonei reperiantur, sunt habiles ut a sacris Pastoribus ad illa officia ecclesiastica et munera assumantur, quibus ipsi secundum
Can. 0228      habiles sunt tamquam periti aut consiliarii, etiam in consiliis ad normam iuris, ad Ecclesiae Pastoribus adiutorium praebendum. -
Can. 0228      periti aut consiliarii, etiam in consiliis ad normam iuris, ad Ecclesiae Pastoribus adiutorium praebendum. - 1. Laici, ut
Can. 0229      Item, servatis praescriptis quoad idoneitatem requisitam statutis, habiles sunt ad mandatum docendi scientias sacras a legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum
Can. 0230      pollent Episcoporum conferentiae decreto statutis, per ritum liturgicum praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen
Can. 0230      possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia praestandam. 2. Laici ex
Can. 0230      implere possunt; item omnes laici muneribus commentatoris, cantoris aliisve ad normam iuris fungi possunt. 3. Ubi Ecclesiae necessitas
Can. 0231      iuris praescriptas. - 1. Laici, qui permanenter aut ad tempus speciali Ecclesiae servitio addicuntur, obligatione tenentur ut aptam
Can. 0231      Ecclesiae servitio addicuntur, obligatione tenentur ut aptam acquirant formationem ad munus suum debite implendum requisitam, utque hoc munus conscie
Can. 0231      2. Firmo praescripto can. 230, 1, ius habent ad honestam remunerationem suae condicioni aptatam, qua decenter, servatis quoque
Can. 0232      est atque ius proprium et exclusivum eos instituendi, qui ad ministeria sacra deputantur. - 1. Universae communitati christianae
Can. 0233      sacri deque ministrorum in Ecclesia necessitate edoceant, atque incepta ad vocationes fovendas, operibus praesertim ad hoc institutis, suscitent ac
Can. 0233      necessitate edoceant, atque incepta ad vocationes fovendas, operibus praesertim ad hoc institutis, suscitent ac sustentent. 2. Solliciti sint
Can. 0233      praesertim vero Episcopi dioecesani, ut qui maturioris aetatis viri ad ministeria sacra sese vocatos aestiment, prudenter verbo opereque adiuventur
Can. 0234      certis in casibus adiuncta suadeant, iuvenes quibus animus est ad sacerdotium ascendere, ea ornentur humanistica et scientifica formatione, qua
Can. 0234      et scientifica formatione, qua iuvenes in sua quisque regione ad studia superiora peragenda praeparantur. - 1. Iuvenes, qui
Can. 0235      studia superiora peragenda praeparantur. - 1. Iuvenes, qui ad sacerdotium accedere intendunt, ad formationem spiritualem convenientem et ad
Can. 0235      - 1. Iuvenes, qui ad sacerdotium accedere intendunt, ad formationem spiritualem convenientem et ad officia propria instituantur in
Can. 0235      ad sacerdotium accedere intendunt, ad formationem spiritualem convenientem et ad officia propria instituantur in seminario maiore per totum formationis
Can. 0235      dioecesano commendentur pio et idoneo sacerdoti, qui invigilet ut ad vitam spiritualem et ad disciplinam sedulo efformentur. - Aspirantes
Can. 0235      idoneo sacerdoti, qui invigilet ut ad vitam spiritualem et ad disciplinam sedulo efformentur. - Aspirantes ad diaconatum permanentem secundum
Can. 0236      vitam spiritualem et ad disciplinam sedulo efformentur. - Aspirantes ad diaconatum permanentem secundum Episcoporum conferentiae praescripta ad vitam spiritualem
Can. 0236      - Aspirantes ad diaconatum permanentem secundum Episcoporum conferentiae praescripta ad vitam spiritualem alendam informentur atque ad officia eidem ordini
Can. 0236      Episcoporum conferentiae praescripta ad vitam spiritualem alendam informentur atque ad officia eidem ordini propria rite adimplenda instruantur: 1_ iuvenes
Can. 0236      2_ maturioris aetatis viri, sive caelibes sive coniugati, ratione ad tres annos protracta et ab eadem Episcoporum conferentia definita
Can. 0237      id fieri possit atque expediat; secus concredantur alumni, qui ad sacra ministeria sese praeparent, alieno seminario aut erigatur seminarium
Can. 0239      spiritus director, relicta libertate alumnis adeundi alios sacerdotes, qui ad hoc munus ab Episcopo deputati sint. 3. Seminarii
Can. 0240      alumni. - 1. Praeter confessarios ordinarios, alii regulariter ad seminarium accedant confessarii, atque, salva quidem seminarii disciplina, integrum
Can. 0240      illud adire. 2. In decisionibus ferendis de alumnis ad ordines admittendis aut e seminario dimittendis, numquam directoris spiritus
Can. 0241      spiritus et confessariorum votum exquiri potest. - 1. Ad seminarium maius ab Episcopo dioecesano admittantur tantummodo ii qui
Can. 0243      particularibus accommodentur, ac pressius determinentur praesertim disciplinae capita quae ad alumnorum cotidianam vitam et totius seminarii ordinem spectant. -
Can. 0244      seminario formatio spiritualis et institutio doctrinalis harmonice componantur, atque ad id ordinentur, ut iidem iuxta uniuscuiusque indolem una cum
Can. 0245      - 1. Per formationem spiritualem alumni idonei fiant ad ministerium pastorale fructuose exercendum et ad spiritum missionalem efformentur
Can. 0245      alumni idonei fiant ad ministerium pastorale fructuose exercendum et ad spiritum missionalem efformentur, discentes ministerium expletum semper in fide
Can. 0245      ministerium expletum semper in fide viva et in caritate ad propriam sanctificationem conferre; itemque illas excolere discant virtutes quae
Can. 0245      quae in hominum consortione pluris fiunt, ita quidem ut ad aptam conciliationem inter bona humana et supernaturalia pervenire valeant
Can. 0245      atque per amicitiae coniunctionisque necessitudinem cum aliis excultam praeparentur ad fraternam unionem cum dioecesano presbyterio, cuius in Ecclesiae servitio
Can. 0246      praesertim ex hoc ditissimo fonte hauriant. 2. Efformentur ad celebrationem liturgiae horarum, qua Dei ministri, nomine Ecclesiae pro
Can. 0246      orationis acquirant atque vocationis suae robur consequantur. 4. Ad sacramentum paenitentiae frequenter accedere assuescant alumni, et commendatur ut
Can. 0247      Singulis annis alumni exercitiis spiritualibus vacent. - 1. Ad servandum statum caelibatus congrua educatione praeparentur, eumque ut peculiare
Can. 0249      calleant necnon congruam habeant cognitionem alienarum linguarum, quarum scientia ad eorum formationem aut ad ministerium pastorale exercendum necessaria vel
Can. 0249      cognitionem alienarum linguarum, quarum scientia ad eorum formationem aut ad ministerium pastorale exercendum necessaria vel utilis videatur. - Quae
Can. 0251      ut alumnorum formationem humanam perficiat, mentis aciem provehat, eosque ad studia theologica peragenda aptiores reddat. - 1. Institutio
Can. 0252      liturgiae, historiae ecclesiasticae, necnon aliarum disciplinarum, auxiliarium atque specialium, ad normam praescriptorum institutionis sacerdotalis Rationis. - 1. Ad
Can. 0253      ad normam praescriptorum institutionis sacerdotalis Rationis. - 1. Ad magistri munus in disciplinis philosophicis, theologicis et iuridicis, ab
Can. 0254      2. Ita alumni edoceantur, ut et ipsi habiles fiant ad quaestiones aptis investigationibus propriis et scientifica methodo examinandas habeantur
Can. 0255      artes addiscant quae, attentis quoque loci ac temporis necessitatibus, ad ministerium Dei populum docendi, sanctificandi et regendi exercendum pertineant
Can. 0256      1. Diligenter instruantur alumni in iis quae peculiari ratione ad sacrum ministerium spectant, praesertim in arte catechetica et homiletica
Can. 0257      Curet Episcopus dioecesanus ut clerici, a propria Ecclesia particulari ad Ecclesiam particularem alterius regionis transmigrare intendentes, apte praeparentur ad
Can. 0257      ad Ecclesiam particularem alterius regionis transmigrare intendentes, apte praeparentur ad ibidem sacrum ministerium exercendum, ut scilicet et linguam regionis
Can. 0259      de seminario interdioecesano agatur, Episcopis quorum interest, competit quae ad seminarii superius regimen et administrationem spectant, decernere. 2
Can. 0260      conferendarum. - Rectori, cuius est cotidianum moderamen curare seminarii, ad normam quidem institutionis sacerdotalis Rationis ac seminarii ordinationis, omnes
Can. 0264      eleemosynis sustententur aut in eis collegium discentium vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promovendum actu habeantur; huiusmodi tributum debet
Can. 0266      diaconatum incardinatur tamquam clericus eidem instituto aut societati, nisi ad societates quod attinet aliter ferant constitutiones. 3. Sodalis
Can. 0268      vitae consecratae aut in societatem vitae apostolicae, clericus qui, ad normam can. 266, 2, eidem instituto aut societati
Can. 0269      aut societati incardinatur, a propria Ecclesia particulari excardinatur. - Ad incardinationem clerici Episcopus dioecesanus ne deveniat nisi: 1_ necessitas
Can. 0269      scripto declaraverit se novae Ecclesiae particularis servitio velle addici ad normam iuris. - Excardinatio licite concedi potest iustis tantum
Can. 0271      officia eorundem clericorum stabiliantur. 2. Episcopus dioecesanus licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere potest suis clericis ad
Can. 0271      ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere potest suis clericis ad tempus praefinitum, etiam pluries renovandum, ita tamen ut iidem
Can. 0272      suo territorio denegare. - Excardinationem et incardinationem, itemque licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere nequit Administrator dioecesanus, nisi
Can. 0274      exhibendi. - 1. Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici
Can. 0275      adimplere tenentur. - 1. Clerici, quippe qui omnes ad unum conspirent opus, ad aedificationem nempe Corporis Christi, vinculo
Can. 0275      1. Clerici, quippe qui omnes ad unum conspirent opus, ad aedificationem nempe Corporis Christi, vinculo fraternitatis et orationis inter
Can. 0276      mundo exercent. - 1. In vita sua ducenda ad sanctitatem persequendam peculiari ratione tenentur clerici, quippe qui, Deo
Can. 0276      oblationem cotidie participent; 3_ obligatione tenentur sacerdotes necnon diaconi ad presbyteratum aspirantes cotidie liturgiam horarum persolvendi secundum proprius et
Can. 0276      pro parte ab Episcoporum conferentia definita; 4_ pariter tenentur ad vacandum recessibus spiritualibus, iuxta iuris particularis praescripta; 5_ sollicitantur
Can. 0276      praescripta; 5_ sollicitantur ut orationi mentali regulariter incumbant, frequenter ad paenitentiae sacramentum accedant, Deiparam Virginem peculiari veneratione colant, aliisque
Can. 0277      tenentur servandi perfectam perpetuamque propter Regnum coelorum continentiam, ideoque ad coelibatum adstringuntur, quod est peculiare Dei donum, quo quidem
Can. 0277      clerici se gerant cum personis, quarum frequentatio ipsorum obligationem ad continentiam servandam in discrimen vocare aut in fidelium scandalum
Can. 0278      1. Ius est clericis saecularibus sese consociandi cum aliis ad fines statui clericali congruentes prosequendos. 2. Magni habeant
Can. 0282      eis honesta sustentatione et omnium officiorum proprii status adimpletione, ad bonum Ecclesiae operaque caritatis impendere velint. - 1
Can. 0285      4. Sine licentia sui Ordinarii, ne ineant gestiones bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia, quae secum feruntonus redendarum
Can. 0289      servitium militare statui clericali minus congruat, clerici itemque candidati ad sacros ordines militiam ne capessant voluntarii, nisi de sui
Can. 0292      tantum Romano Pontifice conceditur. - Clericus qui statum clericalem ad normam iuris amittit, cum eo amittit iura statui clericali
Can. 0294      inter clericos adscribi, nisi per Apostolicae Sedis rescriptum. - Ad aptam presbyterorum distributionem promovendam aut ad peculiaria opera pastoralia
Can. 0294      Sedis rescriptum. - Ad aptam presbyterorum distributionem promovendam aut ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia pro variis regionibus aut
Can. 0295      seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo servitii praelaturae ad ordines promovere. 2. Praelatus prospicere debet sive spirituali
Can. 0298      laici sive clerici et laici simul, communi opera contendunt ad perfectiorem vitam fovendam, aut ad alia apostolatus opera, scilicet
Can. 0298      simul, communi opera contendunt ad perfectiorem vitam fovendam, aut ad alia apostolatus opera, scilicet ad evangelizationis incepta, ad pietatis
Can. 0298      perfectiorem vitam fovendam, aut ad alia apostolatus opera, scilicet ad evangelizationis incepta, ad pietatis vel caritatis opera exercenda et
Can. 0298      aut ad alia apostolatus opera, scilicet ad evangelizationis incepta, ad pietatis vel caritatis opera exercenda et ad ordinem temporalem
Can. 0298      evangelizationis incepta, ad pietatis vel caritatis opera exercenda et ad ordinem temporalem christiano spiritu animandum. 2. Christifideles sua
Can. 0299      est christifidelibus, privata inter se conventione inita, consociationes constituere ad fines de quibus in can. 298, 1 persequendos
Can. 0300      catholicae sibi assumat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae, ad normam can. 312. - 1. Unius auctoritatis ecclesiasticae
Can. 0301      si id expedire iudicaverit, christifidelium consociationes quoque erigere potest ad alios fines spirituales directe vel indirecte prosequendos, quorum consecutioni
Can. 0303      sub altiore eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam contendunt, tertii ordines dicuntur aliove congruenti nomine
Can. 0304      consociationis finis seu obiectum sociale, sedes, regimen et condiciones ad partem in iisdem habendam requisitae, quibusque determinentur agendi rationes
Can. 0305      ecclesiasticam abusus irrepant, cui itaque officium et ius competunt ad normam iuris et statutorum easdem invisendi; subsunt etiam eiusdem
Can. 0307      sit legitime dimissus. - 1. Membrorum receptio fiat ad normam iuris ac statutorum uniuscuiusque consociationis. 2. Eadem
Can. 0307      pluribus consociationibus. 3. Sodales institutorum religiosorum possunt consociationibus, ad normam iuris proprii, de consensu sui Superioris nomen dare
Can. 0308      legitime adscriptus a consociatione dimittatur, nisi iusta de causa ad normam iuris et statutorum. - Consociationibus legitime constitutis ius
Can. 0309      iuris et statutorum. - Consociationibus legitime constitutis ius est, ad normam iuris et statutorum, edendi peculiares normas ipsam consociationem
Can. 0311      cooperantes praesertim, sub directione Ordinarii loci, cum consociationibus quae ad apostolatum in dioecesi exercendum ordinantur. - 1. Ad
Can. 0312      ad apostolatum in dioecesi exercendum ordinantur. - 1. Ad erigendas consociationes publicas auctoritas competens est: 1_ pro consociationibus
Can. 0312      pro consociationibus nationalibus, quae scilicet ex ipsa erectione destinantur ad actionem in tota natione exercendam, Episcoporum conferentia in suo
Can. 0312      ius ex apostolico privilegio aliis reservatum est. 2. Ad validam erectionem consociationis aut sectionis consociationis in dioecesi, etiamsi
Can. 0312      dioecesano praestitus pro erectione domus instituti religiosi valet etiam ad erigendam in eadem domo vel ecclesia ei adnexa consociationem
Can. 0313      consociationum publicarum confoederatio ipso decreto quo ab auctoritate ecclesiastica ad normam can. 312 competenti erigitur, persona iuridica constituitur et
Can. 0313      erigitur, persona iuridica constituitur et missionem recipit, quatenus requiritur, ad fines quos ipsa sibi nomine Ecclesiae persequendos proponit. -
Can. 0314      mutatio, approbatione indigent auctoritatis ecclesiasticae cui competit consociationis erectio ad normam can. 312, 1. - Consociationes publicae incepta
Can. 0315      propriae indoli congrua sua sponte suscipere valent, eaedemque reguntur ad normam statutorum, sub altiore tamen directione auctoritatis ecclesiasticae, de
Can. 0316      consociatione dimittantur, servatis eius statutis et salvo iure recursus ad auctoritatem ecclesiasticam, de qua in can. 312, 1
Can. 0317      domo erectis, nominatio aut confirmatio moderatoris et cappellani pertinet ad Superiorem instituti, ad normam statutorum. 3. In consociationibus
Can. 0317      aut confirmatio moderatoris et cappellani pertinet ad Superiorem instituti, ad normam statutorum. 3. In consociationibus quae non sunt
Can. 0317      laici exercere valent munus moderatoris; cappellanus seu assistens ecclesiasticus ad illud munus ne assumatur, nisi aliud in statutis caveatur
Can. 0317      caveatur. 4. In publicis christifidelium consociationibus quae directe ad apostolatum exercendum ordinantur, moderatores ne ii sint, qui in
Can. 0318      312, 1, designare commissarium, qui eius nomine consociationem ad tempus moderetur. 2. Moderatorem consociationis publicae iusta de
Can. 0318      auditis tamen tum ipso moderatore tum consociationis officialibus maioribus ad normam statutorum; cappellanum vero removere potest, ad normam cann
Can. 0318      officialibus maioribus ad normam statutorum; cappellanum vero removere potest, ad normam cann. 192-195, qui eum nominavit. - 1
Can. 0319      publica legitime erecta, nisi aliud cautum sit, bonaquae possidet ad normam statutorum administrat sub superiore directione auctoritatis ecclesiasticae de
Can. 0323      - 1. Licet christifidelium consociationes privatae autonomia gaudeant ad normam can. 321, subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae ad normam
Can. 0323      gaudeant ad normam can. 321, subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae ad normam can. 305, itemque eiusdem auctoritatis regimini. 2
Can. 0323      normam can. 305, itemque eiusdem auctoritatis regimini. 2. Ad auctoritatem ecclesiasticam etiam spectat, servata quidem autonomia consociationibus privatis
Can. 0323      et curare ut virium dispersio vitetur, earumque apostolatus exercitium ad bonum commune ordinetur. - 1. Christifidelium consociatio privata
Can. 0324      Christifidelium consociatio privata libere sibi moderatorem et officiales designat, ad normam statutorum. 2. Christifidelium consociatio privata consiliarium spiritualem
Can. 0325      associationis adhibeantur. 2. Eadem subest loci Ordinarii auctoritati ad normam can. 1301 quod attinet ad administrationem erogationemque bonorum
Can. 0325      loci Ordinarii auctoritati ad normam can. 1301 quod attinet ad administrationem erogationemque bonorum, quae ipsi ad pias causas donata
Can. 0325      1301 quod attinet ad administrationem erogationemque bonorum, quae ipsi ad pias causas donata aut relicta sint. - 1
Can. 0326      relicta sint. - 1. Extinguitur christifidelium consociatio privata ad normam statutorum; supprimi etiam potest a competenti auctoritate, si
Can. 0326      scandalo est fidelium. 2. Destinatio bonorum consociationis extinctae ad normam statutorum determinanda est, salvis iuribus quaesitis atque oblatorum
Can. 0327      atque oblatorum voluntate. - Christifideles laici magni faciant consociationes ad spirituales fines, de quibus in can. 298, constitutas, eas
Can. 0329      sint. - Moderatores consociationum laicorum curent, ut sodales consociationis ad apostolatum laicis proprium exercendum debite efformentur. - Sicut, statuente
Can. 0332      consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est. Quod si
Can. 0332      2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur
Can. 0339      ut Concilio Oecumenico cum suffragio deliberativo intersint. 2. Ad Concilium Oecumenicum insuper alii aliqui, qui episcopali dignitate non
Can. 0342      Romanum Pontificem et Episcopos foveant, utque eidem Romano Pontifici ad incolumitatem incrementumque fidei et morum, ad disciplinam ecclesiasticam servandam
Can. 0342      eidem Romano Pontifici ad incolumitatem incrementumque fidei et morum, ad disciplinam ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis adiutricem operam praestent
Can. 0342      servandam et firmandam consiliis adiutricem operam praestent, necnon quaestiones ad actionem Ecclesiae in mundo spectantes perpendant. - Synodi Episcoporum
Can. 0344      locumque designare ubi coetus habendi sint; 2_ sodalium, qui ad normam iuris peculiaris eligendi sunt, electionem ratam habere aliosque
Can. 0344      et nominare; 3_ argumenta quaestionum pertractandarum statuere opportuno tempore ad normam iuris peculiaris ante synodi celebrationem; 4_ rerum agendarum
Can. 0345      aut in coetum generalem, in quo scilicet res tractantur ad bonum Ecclesiae universae directe spectantes, qui quidem coetus est
Can. 0345      coetum specialem, in quo nempe aguntur negotia quae directe ad determinatam determinatasve regiones attinent. - 1. Synodus Episcoporum
Can. 0346      nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium, qui ad normam eiusdem iuris peculiaris eliguntur. 2. Synodus Episcoporum
Can. 0346      2. Synodus Episcoporum in coetum generalem extraordinarium congregata ad negotia tractanda quae expeditam requirant definitionem, constat sodalibus quorum
Can. 0346      directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium ad normam eiusdem iuris electi. 3. Synodus Episcoporum, quae
Can. 0346      delectis praecipue ex iis regionibus pro quibus convocata est, ad normam iuris peculiaris, quo synodus regitur. - 1
Can. 0348      cuique praesto est consilium secretariae, constans Episcopis, quorum alii, ad normam iuris peculiaris, ab ipsa synodo Episcoporum eliguntur, alii
Can. 0348      nominantur, atque in officio ipsis commisso permanent solum usque ad expletum synodi coetum. - S. R. E. Cardinales peculiare
Can. 0349      Collegium constituunt, cui competit ut electioni Romani Pontificis provideat ad normam iuris peculiaris; Cardinales item Romano Pontifici adsunt sive
Can. 0349      Cardinales item Romano Pontifici adsunt sive collegialiter agendo, cum ad quaestiones maioris momenti tractandas in unum convocantur, sive ut
Can. 0350      1. Cardinalium Collegium in tres ordines distribuitur: episcopalem, ad quem pertinent Cardinales quibus a Romano Pontifice titulus assignatur
Can. 0350      prioritate ordinis et promotionis, Cardinales ex ordine presbyterali transire ad alium titulum et Cardinales ex ordine diaconali ad aliam
Can. 0350      transire ad alium titulum et Cardinales ex ordine diaconali ad aliam diaconiam et, si per integrum decennium in ordine
Can. 0350      si per integrum decennium in ordine diaconali permanserint, etiam ad ordinem presbyteralem. 6. Cardinalis ex ordine diaconali transiens
Can. 0350      6. Cardinalis ex ordine diaconali transiens per optionem ad ordinem presbyteralem, locum obtinet ante omnes illos Cardinales presbyteros
Can. 0350      obtinet ante omnes illos Cardinales presbyteros, qui post ipsum ad Cardinalatum assumpti sunt. - 1. Qui Cardinales promoveantur
Can. 0351      tenentur atque iuribus gaudent lege definitis. 3. Promotus ad cardinalitiam dignitatem, cuius creationem Romanus Pontifex annuntiaverit, nomen autem
Can. 0352      gremio unum eligant qui Decanum Collegii agat; eius nomen ad Romanum Pontificem deferant, cui competit electum probare. 3
Can. 0353      Consistorium ordinarium, convocantur omnes Cardinales, saltem in Urbe versantes, ad consultationem de quibusdam negotiis gravibus, communis tamen contigentibus, aut
Can. 0353      consultationem de quibusdam negotiis gravibus, communis tamen contigentibus, aut ad actus quosdam maxime sollemnes peragendos. 3. In Consistorium
Can. 0353      scilicet praeter Cardinales admittuntur Praelati, legati societatum civilium aliive ad illud invitati. - Patres Cardinales dicasteriis aliisve institutis permanentibus
Can. 0357      pollentes, ac nulla ratione sese in iis interponentes, quae ad earum bonorum administrationem, ad disciplinam aut ecclesiarum servitium spectant
Can. 0357      sese in iis interponentes, quae ad earum bonorum administrationem, ad disciplinam aut ecclesiarum servitium spectant. 2. Cardinales extra
Can. 0357      Urbem et extra propriam dioecesim degentes, in iis quae ad sui personam pertinent exempti sunt a potestate regiminis Episcopi
Can. 0362      nativum et independens Legatos suos nominandi ac mittendi sive ad Ecclesias particulares in variis nationibus vel regionibus, sive simul
Can. 0362      Ecclesias particulares in variis nationibus vel regionibus, sive simul ad Civitates et ad publicas Auctoritates, itemque eos transferendi et
Can. 0362      variis nationibus vel regionibus, sive simul ad Civitates et ad publicas Auctoritates, itemque eos transferendi et revocandi, servatis quidem
Can. 0362      et revocandi, servatis quidem normis iuris internationalis, quod attinet ad missionem et revocationem Legatorum apud Res Publicas constitutorum. -
Can. 0363      Ecclesias particulares aut etiam apud Civitates et publicas Auctoritates, ad quas missi sunt. 2. Personam gerunt Apostolicae Sedis
Can. 0364      vincula, quae inter Apostolicam Sedem et Ecclesias particulares intercedunt. Ad pontificium ergo Legatum pertinet pro sua dicione: 1_ ad
Can. 0364      Ad pontificium ergo Legatum pertinet pro sua dicione: 1_ ad Apostolicam Sedem notitias mittere de condicionibus in quibus versantur
Can. 0364      relationes cum Episcoporum conferentia, eidem omnimodam operam praebendo; 4_ ad nominationem Episcoporum quod attinet, nomina candidatorum Apostolicae Sedi transmittere
Can. 0364      Apostolica Sede datas; 5_ anniti ut promoveantur res quae ad progressum et consociatam populorum operam spectant; 6_ operam conferre
Can. 0364      immo et religiones non christianas; 7_ ea quae pertinent ad Ecclesiae et Apostolicae Sedis missionem, consociata cum Episcopis actione
Can. 0365      Sedem et Auctoritates Rei Publicae; 2_ quaestiones pertractare quae ad relationes inter Ecclesiam et Civitatem pertinent; et peculiari modo
Can. 0365      modo agere de concordatis aliisque huiusmodi conventionibus conficiendis et ad effectum deducendis. 2. In negotiis, de quibus in
Can. 0370      ob adiuncta, committitur alicui Praelato aut Abbati, qui eam, ad instar Episcopi dioecesani, tamquam proprius eius pastor regat. -
Can. 0374      particularis dividatur in distinctas partes seu paroecias. 2. Ad curam pastoralem per communem actionem fovendam plures paroeciae viciniores
Can. 0377      secreto elenchum componant presbyterorum etiam sodalium institutorum vitae consecrate, ad episcopatum aptiorum eumque Apostolicae Sedi transmittant, firmo manente iure
Can. 0377      fuerit, quoties nominandus est Episcopus dioecesanus aut Episcopus coadiutor, ad ternos, qui dicuntur, Apostolicae Sedi proponendos, pontificii Legati est
Can. 0377      cum suo voto, quid suggerant Metropolita et Suffraganei provinciae, ad quam providenda dioecesis pertinet vel quacum in coetum convenit
Can. 0377      auxiliarem suae dioecesi dandum aestimet, elenchum trium saltem presbyterorum ad hoc officium aptiorum Apostolicae Sedi proponat. 5. Nulla
Can. 0378      vel designationis Episcoporum civilibus auctoritatibus conceduntur. - 1. Ad idoneitatem candidatorum Episcopatus requiritur ut quis sit: 1_ firma
Can. 0378      humanis excellens, ceterisque dotibus praeditus quae ipsum aptum efficiant ad officium de quo agitur explendum; 2_ bona exsistimatione gaudens
Can. 0378      vere peritus. 2. Iudicium definitivum de promovendi idoneitate ad Apostolicam Sedem pertinet. - Nisi legitimo detineatur impedimento, quicumque
Can. 0379      Apostolicam Sedem pertinet. - Nisi legitimo detineatur impedimento, quicumque ad Episcopatum promotus debet intra tres menses ab acceptis apostolicis
Can. 0381      commissa omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae iure
Can. 0382      2. 2. Nisi legitimo detineatur impedimento, promotus ad officium Episcopi dioecesani debet canonicam suae dioecesis possessionem capere
Can. 0383      vel nationis, tum in territorio habitantes tum in eodem ad tempus versantes, animum intendens apostolicum ad eos etiam qui
Can. 0383      tum in eodem ad tempus versantes, animum intendens apostolicum ad eos etiam qui ob vitae suae condicionem ordinaria cura
Can. 0383      condicionem ordinaria cura pastorali non satis frui valeant necnon ad eos qui a religionis praxi defecerint. 2. Fideles
Can. 0384      rite adimpleant iisdemque praesto sint media et institutiones, quibus ad vitam spiritualem et intellectualem fovendam egeant; item curet ut
Can. 0384      item curet ut eorum honestae sustentationi atque assistentiae sociali, ad normam iuris, prospiciatur. - Episcopus dioecesanus vocationes ad diversa
Can. 0385      sociali, ad normam iuris, prospiciatur. - Episcopus dioecesanus vocationes ad diversa ministeria et ad vitam consecratam quam maxime foveat
Can. 0385      prospiciatur. - Episcopus dioecesanus vocationes ad diversa ministeria et ad vitam consecratam quam maxime foveat, speciali cura vocationibus sacerdotalibus
Can. 0391      sibi commissam cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere, ad normam iuris. 2. Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus
Can. 0391      sive per se sive per Vicarios generales aut episcopales ad normam iuris; potestatem iudicialem sive per se sive per
Can. 0391      sive per se sive per Vicarium iudicialem et iudices ad normam iuris. - 1. Ecclesiae universae unitatem cum
Can. 0394      moderamine coordinentur. 2. Urgeat officium, quo tenentur fideles ad apostolatum pro sua cuiusque condicione et aptitudine exercendum, atque
Can. 0400      exhibere tenetur, nisi aliter ab Apostolica Sede statutum fuerit, ad Urbem, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli sepulcra veneraturus, accedat
Can. 0408      Episcopus dioecesanus id requirat, pontificalia et alias functiones obeant, ad quas Episcopus dioecesanus tenetur. 2. Quae episcopalia iura
Can. 0409      Vicarius generalis vel tamquam Vicarius episcopalis, gaudebat; quod si ad munus Administratoris dioecesani, qui regimini dioecesis praeest. - Episcopus
Can. 0410      aut feriarum causa, quae ultra mensem ne protrahantur, nonnisi ad breve tempus discedant. - Episcopo coadiutori et auxiliari, ad
Can. 0411      ad breve tempus discedant. - Episcopo coadiutori et auxiliari, ad renuntiationem ab officio quod attinet, applicantur praescripta cann. 401
Can. 0413      meligere, qui dioecesim regat. 3. Qui dioecesis regimen, ad normam 1 vel 2, susceperit, quam primum Sanctam
Can. 0414      de sede impedita ac de suspecto munere. - Quilibet ad normam can. 423 vocatus ut ad interim dioecesis curam
Can. 0414      munere. - Quilibet ad normam can. 423 vocatus ut ad interim dioecesis curam pastoralem gerat pro tempore quo sedes
Can. 0415      is deficiat vel de eodem agatur, suffraganeus antiquior promotione ad Sanctam Sedem statim reccurat, ut ipsa provideat. - Sedes
Can. 0418      certa translationis notitia, Episcopus intra duos menses debet dioecesim ad quam petere eiusque canonicam possessionem capere autem captae possessionis
Can. 0418      qua vacat. 2. A certa translationis notitia usque ad canonicam novae dioecesis possessionem, Episcopus translatus in dioecesi a
Can. 0419      remunerationem officio propriam. - Sede vacante, regimen dioecesis, usque ad constitutionem Administratoris dioecesani, ad Episcoporum auxiliarem, et si plures
Can. 0419      Sede vacante, regimen dioecesis, usque ad constitutionem Administratoris dioecesani, ad Episcoporum auxiliarem, et si plures sint, ad eum qui
Can. 0419      Administratoris dioecesani, ad Episcoporum auxiliarem, et si plures sint, ad eum qui promotione si antiquior devolvitur deficiente autem Episcopo
Can. 0419      qui promotione si antiquior devolvitur deficiente autem Episcopo auxiliari, ad collegium consultorum, nisi a Sancta Sede aliter provisum fuerit
Can. 0419      ita regimen dioecesis assumit, sine mora convocet collegium competens ad deputandum Administratorem dioecesanum. - In vicariatu vel praefectura apostolica
Can. 0420      praefectura apostolica, sede vacante, regimen assumit Pro-Vicarius vel Pro-Praefectus ad hunc tantum effectum a Vicario vel a Praefecto immediate
Can. 0421      vacationis sedis episcopalis notitia, Administrator dioecesanus, qui nempe dioecesim ad interim regat, eligendus est a collegio consultorum, firmo praescripto
Can. 0421      de causa, non fuerit legitime electus, eiusdem deputatio devolvitur ad Metropolitam, et si vacans sit ipsa Ecclesia metropolitana aut
Can. 0421      sit ipsa Ecclesia metropolitana aut metropolitana simul et suffraganea, ad Episcopum suffraganeum promotione antiquiorem. - Episcopus auxiliaris et, si
Can. 0424      eligat consilium a rebus oeconomicis. - Administrator dioecesanus eligatur ad normam cann. 165-178. - 1. Valide ad munus
Can. 0425      eligatur ad normam cann. 165-178. - 1. Valide ad munus Administratoris dioecesani deputari tantum potest sacerdos qui trigesimum
Can. 0425      potest sacerdos qui trigesimum quintum aetatis annum expleverit et ad eandem vacantem sedem non fuerit iam electus, nominatus vel
Can. 0428      1. Sede vacante nihil innoventur. 2. Illi quid ad interim dioecesis regimen curant, vetantur quidpiam agere quod vel
Can. 0429      tenetur residendi in dioecesi et applicandi Missam pro populo ad normam can. 388. - 1. Munus Administratoris dioecesani
Can. 0430      forte ab ipso fiat, authentica forma exhibenda est collegio ad electionem competenti, neque acceptatione eget; remoto aut renuntiante Administratore
Can. 0430      Administratore dioecesano, aut eodem defuncto, alius eligatur Administrator dioecesanus ad normam can. 421. - 1. Ut communis diversarum
Can. 0432      aut innovare. - 1. In provincia ecclesiastica auctoritate, ad normam iuris, gaudent concilium provinciale atque Metropolita. 2
Can. 0434      2. Regio ecclesiastica in personam iuridicam erigi potest. - Ad conventum Episcoporum regionis ecclesiasticae pertinet cooperationem et actionem pastoralem
Can. 0436      probata, si eam suffraganeus neglexerit; 3_ deputare Administratorem dioecesanum, ad normam cann. 421, 2 et 425, 3
Can. 0437      Metropolita in Propria provincia iure instruitur. 2. Metropolita, ad normam legum liturgicarum, pallio uti potest intra quamlibet ecclesiam
Can. 0437      accedente quidem Episcopi dioecesani assensu. 3. Metropolita, si ad aliam sedem metropolitanam transferatur, novo indiget pallio. - Patriarchae
Can. 0441      Episcoporum conferentiae est: 1_ convocare concilium plenarium; 2_ locum ad celebrandum concilium intra territorium conferentiae Episcoporum eligere; 3_ inter
Can. 0442      Episcoporum suffraganeorum, est: 1_ convocare concilium provinciale; 2_ locum ad celebrandum concilium provinciale intra provinciae territorium eligere; 3_ ordinem
Can. 0443      suffraganeis electi est concilio provinciali praeesse. - 1. Ad concilia particularia convocandi sunt atque in eisdem ius habent
Can. 0443      ab Episcoporum conferentia demandato in territorio funguntur. 2. Ad concilia particularia vocari possunt alii Episcopi titulares etiam emeriti
Can. 0443      degentes; qui quidem ius habent suffragii deliberativi. 3. Ad concilia particularia vocandi sunt cum suffragio tantum consultivo: 1_
Can. 0443      rectoribus seminariorum quae in territorio sita sunt. 4. Ad concilia particularia vocari etiam possunt, cum suffragio tantum consultivo
Can. 0443      partem eorum de quibus in 1-3. 5. Ad concilia provincialia praeterea invitentur capitula cathedralia, itemque consilium presbyterale
Can. 0443      designatos; qui tamen votum habent tantum consultivum. 6. Ad concilia particularia, si id iudicio Episcoporum conferentiae pro concilio
Can. 0444      ut hospites invitari poterunt. - 1. Omnes qui ad concilia particularia convocantur, eisdem interesse debent, nisi iusto detineantur
Can. 0444      quo concilii praesidem certiorem facere tenentur. 2. Qui ad concilia particularia convocantur et in eis suffragium habent deliberativum
Can. 0445      ut, salvo semper iure universali Ecclesiae, decernere valeat quae ad fidei incrementum, ad actionem pastoralem communem ordinandam et ad
Can. 0445      iure universali Ecclesiae, decernere valeat quae ad fidei incrementum, ad actionem pastoralem communem ordinandam et ad moderandos mores et
Can. 0445      ad fidei incrementum, ad actionem pastoralem communem ordinandam et ad moderandos mores et disciplinam ecclesiasticam communem servandam, inducendam aut
Can. 0446      Absoluto concilio particulari, praeses curet ut omnia acta concilii ad Apostolicam Sedem transmittantur; decreta a concilio edicta ne promulgentur
Can. 0447      munera quaedam pastoralia coniunctim pro christifidelibus sui territorii exercentium, ad maius bonum provehendum, quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim per
Can. 0447      formas et rationes temporis et loci adiunctis apte accommodatas, ad normam iuris. - 1. Episcoporum conferentia regula generali
Can. 0448      regula generali comprehendit praesules omnium Ecclesiarum particularum eiusdem nationis, ad normam can. 450. 2. Si vero, de iudicio
Can. 0450      erecta ipso iure personalitate iuridica gaudet. - 1. Ad Episcoporum conferentiam ipso iure pertinent omnes in territorio Episcopi
Can. 0452      legitime impedito, munere pro-praesidis fungatur, atque secretarium generalem designet, ad normam statutorum. 2. Praeses conferentiae, atque eo legitime
Can. 0454      coadiutoribus. 2. Episcopis auxiliaribus ceterisque Episcopis titularibus qui ad Episcoporum conferentiam pertinent, suffragium competit deliberativum aut consultivum, iuxta
Can. 0455      aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius conferentiae id statuerit. 2. Decreta de
Can. 0455      ex tribus partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo fruentes ad conferentiam pertinent, proferri debent, atque vim obligandi non obtinent
Can. 0456      relatio de actis conferentiae necnon eius decreta a praeside ad Apostolicam Sedem transmittantur, tum ut in eiusdem notitiam acta
Can. 0457      mandentur; eiusdem etiam est alia negotia peragere, quae ipsi ad normam statutorum committuntur. - Secretariae generalis est: 1_ relationem
Can. 0459      1. Foveantur relationes inter Episcoporum conferentias, praesertim viciniores, ad maius bonum promovendum ac tuendum. 2. Quoties vero
Can. 0460      bonum totius communitatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant, ad normam canonum qui sequuntur. - 1. Synodus dioecesana
Can. 0462      Synodum dioecesanam convocat solus Episcopus dioecesanus, non autem qui ad interim dioecesi praeest. 2. Synodo dioecesanae praeest Episcopus
Can. 0462      Vicarium generalem aut Vicarium episcopalem pro singulis sessionibus synodi ad hoc officium implendum delegare potest. - 1. Ad
Can. 0463      ad hoc officium implendum delegare potest. - 1. Ad synodum dioecesanam vocandi sunt uti synodi sodales eamque participandi
Can. 0463      numero et modo ab Episcopo dioecesano determinatis. 2. Ad synodum dioecesanam ab Episcopo dioecesano vocari uti synodi sodales
Can. 0463      institutorum vitae consecratae sodales, sive christifideles laici. 3. Ad synodum dioecesanam Episcopus dioecesanus, si id opportunum duxerit, invitare
Can. 0470      Nominatio eorum, qui officia in curia dioecesana exercent, spectat ad Episcopum dioecesanum. - Omnes qui ad officia in curia
Can. 0471      dioecesana exercent, spectat ad Episcopum dioecesanum. - Omnes qui ad officia in curia admittuntur debent: 1_ promissionem emittere de
Can. 0472      determinatos. - Circa causas atque personas quae in curia ad exercitium potestatis iudicalis pertinent, serventur praescripta Libri VII De
Can. 0472      praescripta Libri VII De processibus de iis autem quae ad administrationem dioecesis spectant, serventur praescripta canonum qui sequuntur. -
Can. 0473      1. Episcopus dioecesanus curare debet ut omnia negotia quae ad universae dioecesis administrationem pertinent, debite coordinentur et ad bonum
Can. 0473      quae ad universae dioecesis administrationem pertinent, debite coordinentur et ad bonum portionis populi Dei sibi commissae aptius procurandum ordinentur
Can. 0473      oportet, cuius est sub Episcopi auctoritate ea coordinare quae ad negotia administrativa tractanda attinent, itemque curare ut ceteri curiae
Can. 0473      Vicariis generalibus. 4. Ubi id expedire iudicaverit, Episcopus, ad actionem pastoralem aptius fovendam, constituere potest consilium episcopale, constans
Can. 0474      subscribi debent ab Ordinario a quo emanant, et quidem ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario; cancellarius
Can. 0475      est ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis, qui potestate ordinaria ad normam canonum qui sequuntur instructus, ipsum in universae dioecesis
Can. 0476      gaudent potestate ordinaria, quae iure universali Vicario generali competit, ad normam canonum qui sequuntur. - 1. Vicarius generalis
Can. 0477      Vicarius episcopalis, qui non sit Episcopus auxiliaris nominetur tantum ad tempus, in ipso constitutionis actu determinandum. 2. Vicario
Can. 0478      cum munere canonici paenitentiarii, neque committi consanguineis Episcopi usque ad quartum gradum. - 1. Vicario generali, vi officii
Can. 0479      vi officii, in universa dioecesi competit potestas exsecutiva quae ad Episcopum dioecesanum iure pertinet, ad ponendos scilicet omnes actus
Can. 0479      competit potestas exsecutiva quae ad Episcopum dioecesanum iure pertinet, ad ponendos scilicet omnes actus administrativos, iis tamen exceptis quos
Can. 0479      quae ex iure requirunt speciale Episcopi mandatum. 3. Ad Vicarium generalem atque ad Vicarium episcopalem, intra ambitum eorum
Can. 0479      speciale Episcopi mandatum. 3. Ad Vicarium generalem atque ad Vicarium episcopalem, intra ambitum eorum competentiae, pertinent etiam facultates
Can. 0483      scriptura seu subscriptio publicam fidem facit quod attinet sive ad quaelibet acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad
Can. 0483      fidem facit quod attinet sive ad quaelibet acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certae causae aut
Can. 0483      ad quaelibet acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certae causae aut negotii tantum. 2. Cancellarius
Can. 0486      seu tabularium dioecesanum, in quo instrumenta et scripturae quae ad negotia dioecesana tum spiritualia tum temporalia spectant, certo ordine
Can. 0487      quorum interest, documentorum, quae natura sua sunt publica quaeque ad statum suae personae pertinent, documentum authenticum scriptum vel photostaticum
Can. 0488      recipere. - Ex archivo non licet efferre documenta, nisi ad breve tempus tantum atque de Episcopi aut insimul Moderatoris
Can. 0492      Episcopo nominatis. 2. Membra consilii a rebus oeconomicis ad quinquennium nominentur, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia
Can. 0492      rebus oeconomicis ad quinquennium nominentur, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia assumi possunt. 3. A consilio a
Can. 0492      a rebus oeconomicis excluduntur personae quae cum Episcopo usque ad quartum gradum consanguinitatis vel affinitatis coniunctae sunt. - Praeter
Can. 0494      peritus et probitate prorsus praestans. 2. Oeconomus nominetur ad quinquennium, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia nominari
Can. 0494      2. Oeconomus nominetur ad quinquennium, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia nominari potest; durante munere, ne amoveatur nisi
Can. 0495      Episcopi, presbyterium repraesentans, cuius est Episcopum in regimine dioecesis ad normam iuris adiuvare, ut bonum pastorale portionis populi Dei
Can. 0497      dioecesano approbata, attentis normis ab Episcoporum conferentia prolatis. - Ad designationem quod attinet sodalium consilii presbyteralis: 1_ dimidia circiter
Can. 0497      1_ dimidia circiter pars libere eligatur a sacerdotibus ipsis, ad normam canonum qui sequuntur, necnon statutorum; 2_ aliqui sacerdotes
Can. 0497      normam canonum qui sequuntur, necnon statutorum; 2_ aliqui sacerdotes, ad normam statuorum, esse debent membra nata, qui scilicet ratione
Can. 0497      debent membra nata, qui scilicet ratione officii ipsis demandati ad consilium pertineant; 3_ Episcopo dioecesano integrum est aliquos libere
Can. 0498      - 1. Ius electionis tum activum tum passivum ad consilium presbyterale constituendum habent: 1_ omnes sacerdotes saeculares in
Can. 0500      3. Consilium presbyterale numquam agere valet sine Episcopo dioecesano, ad quem solum etiam cura spectat ea divulgandi quae ad
Can. 0500      ad quem solum etiam cura spectat ea divulgandi quae ad normam 2 statuta sunt. - 1. Membra
Can. 0501      statuta sunt. - 1. Membra consilii presbyteralis designentur ad tempus, in statutis determinatum, ita tamen ut integrum consilium
Can. 0502      quam sex nec maiore quam duodecim, qui collegium consultorum ad quinquennium constituant, cui competunt munera iure determinata; expleto tamen
Can. 0502      Episcopus dioecesanus; sede autem impedita aut vacante, is qui ad interim Episcopi locum tenet aut, si constitutus nondum fuerit
Can. 0506      determinent; definiant quaenam a capitulo et a singulis canonicis ad cultum divinum necnon administerium persolvendum sint peragenda; decernant conventus
Can. 0506      agantur atque, salvis quidem iuris universalis praescriptis, condiciones statuant ad validitatem liceitatemque negotiorum requisitas. 2. In statutis etiam
Can. 0507      habeatur qui capituli praesit, atque alia etiam constituantur officia ad normam statuorum, ratione quoque habita usus in regione vigentis
Can. 0507      quoque habita usus in regione vigentis. 2. Clericis ad capitulum non pertinentibus, committi possunt alia officia, quibus ipsi
Can. 0507      capitulum non pertinentibus, committi possunt alia officia, quibus ipsi, ad normam statuorum, canonicis auxilium praebeant. - 1. Paenitentiarius
Can. 0508      2. Ubi deficit capitulum, Episcopus dioecesanus sacerdotem constituat ad idem munus implendum. - 1. Episcopi dioecesani, audito
Can. 0510      omnibus obstringitur officiis atque gaudet iuribus et facultatibus quae ad normam iuris propria sunt parochi. 3. Episcopi dioecesani
Can. 0512      ab Episcopo dioecesano determinato. 2. Christifideles, qui deputantur ad consilium pastorale, ita seligantur ut per eos universa populi
Can. 0512      sive cum aliis coniuncti in apostolatu habent. 3. Ad consilium pastorale ne deputentur nisi christifideles certa fide, bonis
Can. 0513      et prudentia praestantes. - 1. Consilium pastorale constituitur ad tempus, iuxta praescripta statuorum, quae ab Episcopo dantur.
Can. 0514      gaudet tantum consultivo, iuxta necessitates apostolatus convocare eique praeesse ad solum Episcopum dioecesanum pertinet; ad quem etiam unice spectat
Can. 0514      apostolatus convocare eique praeesse ad solum Episcopum dioecesanum pertinet; ad quem etiam unice spectat,quae in consilio pertractata sunt
Can. 0519      aliis presbyteris vel diaconis atque operam conferentibus christifidelibus laicis, ad normam iuris. - 1. Persona iuridica ne sit
Can. 0520      in 1, fieri potest sive in perpetuum sive ad certum praefinitum tempus; in utroque casu fiat mediante conventione
Can. 0520      inita, qua inter alia expresse et accurate definiantur, quae ad opus explendum, ad personas eidem addicendas et ad oeconomicas
Can. 0520      alia expresse et accurate definiantur, quae ad opus explendum, ad personas eidem addicendas et ad oeconomicas spectent. -
Can. 0520      quae ad opus explendum, ad personas eidem addicendas et ad oeconomicas spectent. - 1. Ut quis valide in
Can. 0521      zelo aliisque virtutibus praeditus, atque insuper qualitatibus gaudeat quae ad paroeciam, de qua agitur, curandam iure sive universali sive
Can. 0521      curandam iure sive universali sive particulari requiruntur. 3. Ad officium parochi alicui conferendum, oportet de eius idoneitate, modo
Can. 0522      examen, certo constet. - Parochus stabilitate gaudeat oportet ideoque ad tempus indefinitum nominetur; ad certum tempus tantum ab Episcopo
Can. 0522      Parochus stabilitate gaudeat oportet ideoque ad tempus indefinitum nominetur; ad certum tempus tantum ab Episcopo dioecesano nominari potest, si
Can. 0524      dioecesanus conferat illi quem, omnibus perpensis adiunctis, aestimet idoneum ad paroecialem curam in eadem implendam, omni personarum acceptione remota
Can. 0525      presbyteris necnon christifidelibus laicis. - Sede vacante aut impedita, ad Administratorem dioecesanum aliumve dioecesim ad interim regentem pertinet: 1_
Can. 0525      Sede vacante aut impedita, ad Administratorem dioecesanum aliumve dioecesim ad interim regentem pertinet: 1_ institutionem vel confirmationem concedere presbyteris
Can. 0525      regentem pertinet: 1_ institutionem vel confirmationem concedere presbyteris, qui ad paroeciam legitime praesentati aut electi fuerint; 2_ parochos nominare
Can. 0526      In eadem paroecia unus tantum habeatur parochus aut moderator ad normam can. 517, 1, reprobata contraria consuetudine et
Can. 0527      et revocato quolibet contrario privilegio. - 1. Qui ad curam pastoralem paroeciae gerendam promotus est, eandem obtinet et
Can. 0528      institutione tradenda, atque foveat opera quibus spiritus evangelicus, etiam ad iustitiam socialem quod attinet, promoveatur peculiarem curam habeat de
Can. 0528      satagat, associata etiam sibi christifidelium opera, ut nuntius evangelicus ad eos quoque perveniat, qui a religione colenda recesserint aut
Can. 0528      per devotam sacramentorum celebrationem, pascantur, peculiarique modo ut frequenter ad sanctissimae Eucharistiae et paenitentiae sacramenta accedant; annitatur item ut
Can. 0528      Eucharistiae et paenitentiae sacramenta accedant; annitatur item ut iidem ad orationem etiam in familiis peragendam ducantur atque conscie et
Can. 0529      pecularibus difficultatibus gravatos; allaboret etiam ut coniuges et parentes ad officia propria implenda sustineantur et in familia vitae christianae
Can. 0529      Ecclesiae propriam habent, parochus agnoscat et promoveat, consociationes eorundem ad fines religionis fovendo. Cum proprio Episcopo et cum dioecesis
Can. 0529      tum dioecesis tum Ecclesiae universae membra se sentiant operaque ad eandem communionem promovendam participent vel sustineant. - Functiones specialiter
Can. 0530      administratio sacramenti confirmationis iis qui in periculo mortis versantur, ad normam can. 883, n. 3; 3_ administratio Viatici necnon
Can. 0531      alius expleverit, oblationes quas hac occasione a christifidelibus recipit ad massam paroecialem deferat, nisi de contraria offerentis voluntate constet
Can. 0532      - In omnibus negotiis iuridicis parochus personam gerit paroeciae, ad normam iuris curet ut bona paroeciae administrentur ad normam
Can. 0532      paroeciae, ad normam iuris curet ut bona paroeciae administrentur ad normam cann. 1281-1288. - 1. Parochus obligatione tenetur
Can. 0533      ratio, parocho, feriarum gratia, licet quotannis a paroecia abesse ad summum per unum mensem continuum aut intermissum; quo in
Can. 0535      In libro baptizatorum adnotentur quoque confirmatio, necnon quae pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can
Can. 0535      visitationis vel alio opportuno tempore inspicienda, parochus caveat ne ad extraneorum manus perveniant. 5. Libri paroeciales antiquiores quoque
Can. 0536      qui curam pastoralem vi officii sui in paroecia participant, ad actionem pastoralem fovendam suum adiutorium praestent. 2. Consilium
Can. 0538      ab officio cessat amotione aut translatione ab Episcopo dioecesano ad normam iuris peracta, renuntiatione iusta de causa ab ipso
Can. 0538      iuxta iuris particularis de quo in can. 522 praescripta, ad tempus determinatum constitutus fuerit. 2. Parochus, qui est
Can. 0538      sodalis instituti religiosi aut in societate vitae apostolicae incardinatus, ad normam can. 682, 2 amovetur. 3. Parochus
Can. 0539      deputetur administrator paroecialis, sacerdos scilicet qui parochi vicem suppleat ad normam can. 540. - 1. Administrator paroecialis iisdem
Can. 0541      parochus iure particulari definitus. 2. Qui paroeciae regimen ad normam 1 assumpserit, loci Ordinarium de paroeciae vacatione
Can. 0542      vacatione statim certiorem faciat. - Sacerdotes quibus in solidum, ad normam can. 517, 1, alicuius paroeciae aut diversarum
Can. 0542      de quibus in can. 521; 2_ nominentur vel instituantur ad normam praescriptorum cann. 522 et 524; 3_ curam pastoralem
Can. 0542      a momento captae possessionis; eorundem moderator in possessionem mittitur ad normam praescriptorum can. 527, 2; pro ceteris vero
Can. 0543      sunt sub directione moderatoris. 2. Sacerdotes omnes qui ad coetum pertinent: 1_ obligatione tenentur residentiae; 2_ communi consilio
Can. 0543      ordinationem statuant, qua eorum unus Missam pro populo celebret, ad normam can. 534; 3_ solus moderator in negotiis iuridicis
Can. 0544      vel coetus moderator, itemque cum eorundem aliquis inhabilis fiat ad munus pastorale exercendum, non vacat paroecia vel paroeciae, quarum
Can. 0545      sacerdos eiusdem coetus nominatione antiquior. - 1. Quoties ad pastoralem paroeciae curam debite adimplendam necesse aut opportunum sit
Can. 0548      quidem applicatione Missae pro populo, itemque, si res ferat ad normam iuris, parochi vicem supplendi. 3. Vicarius paroecialis
Can. 0548      Vicarius paroecialis regulariter de inceptis pastoralibus prospectis et susceptis ad parochum referat, ita ut parochus et vicarius aut vicarii
Can. 0549      sponsores. - Absente parocho, nisi aliter Episcopus dioecesanus providerit ad normam can. 533, 3, et nisi Administrator paroecialis
Can. 0550      domo paroeciali, ubi id fieri possit, provehatur. 3. Ad tempus feriarum quod attinet, vicarius paroecialis eodem gaudet iure
Can. 0551      attinet, vicarius paroecialis eodem gaudet iure ac parochus. - Ad oblationes quod attinet, quas occasione perfuncti ministerii pastoralis christifideles
Can. 0554      vicariatu de quo agitur ministerium exercent. - 1. Ad officium vicarii foranei, quod cum officio parochi certae paroeciae
Can. 0554      temporis adiunctis, idoneum iudicaverit. 2. Vicarius foraneus nominetur ad certum tempus, iure particulare determinatum. 3. Vicarium foraneum
Can. 0555      praescripta, statutis temporibus intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, ad normam can. 279, 2; 2_ curet ut presbyteris
Can. 0555      aegrotationis vel mortis, libri, documenta, sacra supellex aliaque, quae ad Ecclesiam pertine depereant aut asportentur. 4. Vicarius foraneus
Can. 0557      confirmare vel instituere. 2. Etiam si ecclesia pertineat ad aliquod clericale institutum religiosum iuris pontificii, Episcopo dioecesano competit
Can. 0561      sacras functiones peragere; quae licentia danda aut deneganda est ad normam iuris. - Ecclesiae rector, sub auctoritate loci Ordinarii
Can. 0564      saltem ex parte, alicuius communitatis aut peculiaris coetus christifidelium, ad normam iuris universalis et particularis exercenda. - Nisi iure
Can. 0567      absolvendi, firmo tamen praescripto can. 976. - 1. Ad nominationem cappellani domus instituti religiosi laicalis, Ordinarius loci ne
Can. 0572      cappellanus debitam cum parocho servet coniunctionem. - Quod attinet ad amotionem cappellani, servetur praescriptum can. 563. - 1
Can. 0573      evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae profitentur et per caritatem, ad quam ducunt, Ecclesiae eiusque mysterio speciali modo coniunguntur. -
Can. 0574      Status eorum, qui in huiusmodi institutis consilia evangelica profitentur, ad vitam et sanctitatem Ecclesiae pertinet, et ideo ab omnibus
Can. 0574      omnibus in Ecclesia fovendus et promovendus est. 2. Ad hunc statum quidam christifideles specialiter a Deo vocantur, ut
Can. 0580      Apostolica consulta fuerit. - Aggregatio alicuius instituti vitae consecratae ad aliud reservatur competenti auctoritati instituti aggregantis, salva semper canonica
Can. 0581      nomine veniant, novas erigere, erectas coniungere vel aliter circumscribere ad competentem instituti auctoritatem pertinet, ad normam constitutionum. - Fusiones
Can. 0581      coniungere vel aliter circumscribere ad competentem instituti auctoritatem pertinet, ad normam constitutionum. - Fusiones et uniones institutorum vitae consecratae
Can. 0584      fuerunt, absque eiusdem licentia fieri nequeunt. - Institutum supprimere ad unam Sedem Apostolicam spectat, cui etiam reservatur de eius
Can. 0585      de eius bonis temporalibus statuere. - Instituti partes supprimere ad auctoritatem competentem eiusdem instituti pertinet. - 1. Singulis
Can. 0587      est hanc autonomiam servare ac tueri. - 1. Ad propriam singulorum institutorum vocationem et identitatem fidelius tuendam, in
Can. 0590      est consecutum. - 1. Instituta vitae consecratae, utpote ad Dei totiusque Ecclesiae servitium speciali modo dicata, supremae eiusdem
Can. 0595      auctoritatis superent, consultis tamen ceteris Episcopis dioecesanis, si institutum ad plures dioeceses propagatum fuerit. 2. Episcopus dioecesanus potest
Can. 0598      etiam secundum ius proprium instituti vitam componere atque ita ad perfectionem sui status contendere. - Evangelicum castitatis consilium propter
Can. 0600      secumfert continentiae perfectae in caelibatu. - Evangelicum consilium paupertatis ad imitationem Christi, qui propter nos egenus factus est cum
Can. 0600      secumfert dependentiam et limitationem in usu et dispositione bonorum ad normam iuris proprii singulorum institutorum. - Evangelicum oboedientiae consilium
Can. 0601      consilium, spiritu fidei et amoris in sequela Christi usque ad mortem oboedientis suspectum, obligat ad submissionem voluntatis erga legitimos
Can. 0601      in sequela Christi usque ad mortem oboedientis suspectum, obligat ad submissionem voluntatis erga legitimos Superiores, vices Dei gerentes, cum
Can. 0602      Christo coadunantur, ita definiatur ut cunctis mutuo adiutorio evadat ad suam cuiusque vocationem adimplendam. Fraterna autem communione, in caritate
Can. 0604      Filio mystice desponsantur et Ecclesiae servitio dedicantur. 2. Ad suum propositum fidelius servandum et ad servitium Ecclesiae, proprio
Can. 0604      dedicantur. 2. Ad suum propositum fidelius servandum et ad servitium Ecclesiae, proprio statui consonum, mutuo adiutorio perficiendum, virgines
Can. 0608      habitare debet in domo legitime constituta sub auctoritate Superioris ad normam iuris designati; singulae domus habeant oratorium, in quo
Can. 0609      praevio Episcopi dioecesani consensu in scripti dato. 2. Ad erigendum monasterium monialium requiritur insuper licentia Apostolicae Sedis. -
Can. 0610      Ecclesiae et instituti atque in tuto positis iis quae ad vitam religiosam sodalium rite agendam requiruntur, iuxta proprios instituti
Can. 0611      ut congrue sodalium necessitatibus provideatur. - Consensus Episcopi dioecesani ad erigendam domum religiosam alicuius instituti secumfert ius: 1_ vitam
Can. 0611      et fines proprios instituti; 2_ opera instituto propria exercendi ad normam iuris, salvis condicionibus in consensu appositis; 3_ pro
Can. 0612      peragendi, servatis de iure servandis. - Ut domus religiosa ad opera apostolica destinetur diversa ab illis pro quibus constituta
Can. 0612      vero, si agatur de conversione, quae, salvis fundationis legibus, ad internum regimen et disciplinam dumtaxat referatur. - 1
Can. 0615      vera potestate constitutio constitutionibus determinata in tale monasterium gaudeat, ad normam iuris peculiari vigilantiae Episcopi dioecesani comittitur. -
Can. 0616      Domus religiosa legitime erecta supprimi potest a supremo Moderatore ad normam constitutionum, consulto Episcopo dioecesano. De bonis domus suppressae
Can. 0616      iuribus legitime quaesitis. 2. Suppressio unicae domus instituti ad Sanctam Sedem pertinet, cui etiam reservatur de bonis in
Can. 0616      aliter ferant. 4. Monialium monasterium sui iuris supprimere ad Sedem Apostolicam pertinet, servatis ad bona quod attinet praescriptis
Can. 0616      monasterium sui iuris supprimere ad Sedem Apostolicam pertinet, servatis ad bona quod attinet praescriptis constitutionum. - Superiores suum munus
Can. 0617      constitutionum. - Superiores suum munus adimpleant suamque potestatem exerceant ad normam iuris universalis et proprii. - Superiores in spiritu
Can. 0619      igitur nutriant sodales frequenti verbi Dei pabulo eosque adducant ad sacrae liturgiae celebrationem. Eis exemplo sint in virtutibus colendis
Can. 0623      ea gaudent intra fines sui muneris. - Ut sodales ad munus Superioris valide nominentur aut eligantur, requiritur congruum tempus
Can. 0624      Superioribus maioribus, a constitutionibus determinandum. - 1. Superiores ad certum et conveniens temporis spatium iuxte naturam et necessitatem
Can. 0624      2. Ius proprium aptis normis provideat, ne Superiores, ad tempus definitum constituti, diutius sine intermissione in regiminis officiis
Can. 0625      - 1. Supremus instituti Moderator electione canonica designetur ad normam constitutionum. 2. Electionibus Superioris monasterii sui iuris
Can. 0625      dioecesani praeest Episcopus sedis principis. 3. Ceteri Superiores ad normam constitutionum constituantur; ita tamen ut, si eligantur, confirmatione
Can. 0627      tam pro seipsis quam pro aliis. - 1. Ad normam constitutionum, Superiores proprium habeant consilium, cuius opera in
Can. 0627      ius proprium determinet casus in quibus consensus vel consilium ad valide agendum requirantur ad normam can. 127 exquirendum. -
Can. 0627      in quibus consensus vel consilium ad valide agendum requirantur ad normam can. 127 exquirendum. - 1. Superiores qui
Can. 0628      exquirendum. - 1. Superiores qui iure proprio instituti ad hoc munus designatur, statis temporibus domos et sodales sibi
Can. 0629      quisque domo Superiores commorentur, nec ab eadem discedant, nisi ad normam iuris proprii. - 1. Superiores sodalibus debitam
Can. 0630      salva tamen instituti disciplina. 2. Solliciti sint Superiores ad normam iuris proprii, ut sodalibus idonei confessarii praesto sint
Can. 0630      probati, collatis consiliis cum communitate, nulla tamen acta obligatione ad illos accedendi. 4. Subditorum confessiones Superiores ne audiant
Can. 0630      aperire possunt. Vetantur autem Superiores eos quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam. - 1. Capitulum generale
Can. 0631      peragendam. - 1. Capitulum generale, quod supremam auctoritatem ad normam constitutionum in instituto obtinet, ita efformetur ut totum
Can. 0631      ulterius determinet ordinem servandum in celebratione capituli, praesertim quod ad electiones et rerum agendarum rationes attinet. 3. Iuxta
Can. 0632      mittere potest. - Ius proprium accurate determinet quae pertineant ad alia instituti capitula et ad alias coadunationes, nempe ad
Can. 0632      accurate determinet quae pertineant ad alia instituti capitula et ad alias coadunationes, nempe ad eorum naturam, auctoritatem, compositionem, modum
Can. 0632      ad alia instituti capitula et ad alias coadunationes, nempe ad eorum naturam, auctoritatem, compositionem, modum procedendi et tempus celebrationis
Can. 0633      Organa participationis vel consultationis munus sibi commissum fideliter expleant ad normam iuris universalis et proprii, eademque suo modo curam
Can. 0636      maiore regitur, habeatur oeconomus, a Superiore maiore distinctus et ad normam iuris proprii constitutus, qui administrationem bonorum gerat sub
Can. 0638      rationibus oeconomicis domus religiosae iuris dioecesani. - 1. Ad ius proprium pertinet, intra ambitum iuris universalis, determinare actus
Can. 0638      et modum ordinariae administrationis excedant, atque ea statuere quae ad valide ponendum actum extraordinariae administrationis necessaria sunt. 2
Can. 0638      fines sui muneris, officiales quoque, qui in iure proprio ad hoc designantur. 3. Ad validitatem alienationis et cuiuslibet
Can. 0638      qui in iure proprio ad hoc designantur. 3. Ad validitatem alienationis et cuiuslibet negotii in quo condicio patrimonalis
Can. 0640      satagant et pro viribus ex propriis bonis aliquid conferant ad Ecclesiae necessitatibus et egenorum sustentationi subveniendum. - Ius candidatos
Can. 0641      necessitatibus et egenorum sustentationi subveniendum. - Ius candidatos admittendi ad novitiatum pertinet ad Superiores maiores ad normam iuris proprii
Can. 0641      sustentationi subveniendum. - Ius candidatos admittendi ad novitiatum pertinet ad Superiores maiores ad normam iuris proprii. - Superiores vigilanti
Can. 0641      Ius candidatos admittendi ad novitiatum pertinet ad Superiores maiores ad normam iuris proprii. - Superiores vigilanti cura eos tantum
Can. 0642      requisitam, habeant valetudinem, aptam indolem et sufficientes maturitatis qualitates ad vitam instituti propriam amplectendam; quae valetudo, indoles et maturitas
Can. 0643      peritis, firmo praescripto can. 220. - 1. Invalide ad novitiatum admittitur: 1_ qui decimum septimum aetatis annum nondum
Can. 0643      apostolicae. 2. Ius proprium potest alia impedimenta etiam ad validitatem admissionis constituere vel condiciones apponere. - Superiores ad
Can. 0644      ad validitatem admissionis constituere vel condiciones apponere. - Superiores ad novitiatum ne admittant clericos saeculares inconsulto proprio ipsorum Ordinario
Can. 0644      inconsulto proprio ipsorum Ordinario, nec aere alieno gravatos qui ad solvendum pares non sint. - 1. Candidati, antequam
Can. 0645      solvendum pares non sint. - 1. Candidati, antequam ad novitiatum admittantur, testimonium baptismatis et confirmationis necnon status liberi
Can. 0646      visum fuerit. - Novitiatus, quo vita in instituto incipitur, ad hoc ordinatur, ut novitii vocationem divinam, et quidem instituti
Can. 0647      2. Novitiatus, ut validus sit, peragi debet in domo ad hoc rite designata. In casibus particularibus et ad modum
Can. 0647      domo ad hoc rite designata. In casibus particularibus et ad modum exceptionis, ex concessione Moderatoris supremi de consensu sui
Can. 0648      debet, firmo praescripto can. 647, 3. 2. Ad novitiorum institutionem perficiendam, constitutiones, praeter tempus de quo in
Can. 0652      cooperatorum est novitiorum vocationem discernere et comprobare, eosque gradatim ad vitam perfectionis instituti propriam rite ducendam efformare. 2
Can. 0652      perfectionis instituti propriam rite ducendam efformare. 2. Novitii ad virtutes humanas et christianas excolendas adducantur; per orationem et
Can. 0652      orationem et sui abnegationem in pleniorem perfectionis viam introducantur; ad mysterium salutis contemplandum et sacras Scripturas legendas et meditandas
Can. 0652      salutis contemplandum et sacras Scripturas legendas et meditandas instruantur; ad Dei cultum in sacra liturgia excolendum praeparentur; rationem addiscant
Can. 0653      dimittere. 2. Exacto novitiatu, si idoneus iudicetur, novitius ad professionem temporariam admittatur, secus dimittatur; si dubium supersit de
Can. 0653      de eius idoneitate, potest probationis tempus a Superiore maiore ad normam iuris proprii, non tamen ultra sex menses prorogari
Can. 0655      cum iuribus et officiis iure definitis. - Professio temporaria ad tempus iure proprio definitum emittatur, quod neque triennio brevius
Can. 0656      quod neque triennio brevius neque sexennio longius sit. - Ad validitatem professionis temporariae requiritur ut: 1_ qui eam emissurus
Can. 0656      habeatur admissio a competenti Superiore cum voto sui consilii ad normam iuris libere facta; 4_ sit expressa et absque
Can. 0657      vel per alium recipiatur. - 1. Expleto tempore ad quod professio emissa fuerit, qui sponte petat et idoneus
Can. 0657      professio emissa fuerit, qui sponte petat et idoneus iudicetur, ad renovationem professionis vel ad professionem perpetuam admittatur, secus discedat
Can. 0657      sponte petat et idoneus iudicetur, ad renovationem professionis vel ad professionem perpetuam admittatur, secus discedat. 2. Si opportunum
Can. 0658      nn. 2, 4 et 5 aliasque iure proprio appositas, ad validitatem professionis perpetuae requiritur: 1_ vigesimus primus saltem aetatis
Can. 0659      singulis institutis, post primam professionem omnium sodalium institutio perficiatur ad vitam instituti propriam plenius ducendam et ad eius missionem
Can. 0659      institutio perficiatur ad vitam instituti propriam plenius ducendam et ad eius missionem aptius prosequendam. 2. Quapropter ius proprium
Can. 0659      est indole instituti exigitur. 3. Institutio sodalium, qui ad sacros ordines suscipiendos praeparantur, iure universali regitur et propria
Can. 0661      practicam sedulo prosequantur; Superiores autem eis adiumenta et tempus ad hoc procurent. - Religiosi sequelam Christi in Evangelio propositam
Can. 0664      Deum conversione insistant religiosi, conscientiam etiam cotidie examinent et ad paenitentiae sacramentum frequenter accedant. - 1. Religiosi in
Can. 0667      semper reservata. 2. Strictior disciplina clausurae in monsteriis ad vitam contemplativam ordinatis servanda est. 3. Monasteria monialium
Can. 0667      ordinatis servanda est. 3. Monasteria monialium, quae integre ad vitam contemplativam ordinantur, clausuram papalem, iuxta normas scilicet ab
Can. 0667      alii in clausuram admittantur, ac moniales ex ipsa egrediantur ad tempus vere necessarium. - 1. Sodales ante primam
Can. 0668      sit validum, saltem ante professionem perpetuam condant. 2. Ad has dispositiones iusta de causa mutandas et ad quemlibet
Can. 0668      2. Ad has dispositiones iusta de causa mutandas et ad quemlibet actum ponendum circa bona temporalia, licentia Superioris competentis
Can. 0668      quemlibet actum ponendum circa bona temporalia, licentia Superioris competentis ad normam iuris proprii indigent. 3. Quidquid religiosus propria
Can. 0668      professionis valituram. Idem faciat professus a votis perpetuis, qui ad normam iuris proprii bonis suis pro parte vel totaliter
Can. 0668      ponit. Quae autem ei post renuntiationem obveniunt, instituto cedunt ad normam iuris proprii. - 1. Religiosi habitum instituti
Can. 0669      iuris proprii. - 1. Religiosi habitum instituti deferant, ad normam iuris proprii confectum, in signum suae consecrationis et
Can. 0669      clerici instituti, quod proprium non habet habitum, vestem clericalem ad normam can. 284 assumant. - Institutum debet sodalibus suppeditare
Can. 0670      284 assumant. - Institutum debet sodalibus suppeditare omnia quae ad normam constitutionum necessaria sunt ad suae vocationis finem assequendum
Can. 0670      sodalibus suppeditare omnia quae ad normam constitutionum necessaria sunt ad suae vocationis finem assequendum. - Religiosus munera et officia
Can. 0674      oratione et paenitentia fovere tenentur. - Instituta, quae integre ad contemplationem ordinantur, in Corpore Christi mystico praeclaram semper partem
Can. 0675      1. In institutis operibus apostolatus deditis, apostolica actio ad ipsam eorundem naturam pertinet. Proinde, tota vita sodalium spiritu
Can. 0679      si eius Superior maior monitus prospicere neglexerit, re tamen ad Sanctam Sedem statim delata. - Inter varia instituta, et
Can. 0681      Episcopi auctoritati et directioni subsunt, firmo iure Superiorum religiosorum ad normam can. 678, 2 et 3. 2
Can. 0681      Superiorem, qua, inter alia, expresse et accurate definiantur quae ad opus explendum, ad sodales eidem addicendos et ad oeconomicas
Can. 0681      alia, expresse et accurate definiantur quae ad opus explendum, ad sodales eidem addicendos et ad oeconomicas spectent. -
Can. 0681      quae ad opus explendum, ad sodales eidem addicendos et ad oeconomicas spectent. - 1. Si de officio ecclesiastico
Can. 0682      Superiore. 2. Religiosus ab officio commisso amoveri potest ad nutum sive auctoritatis committentis, monito Superiore religioso, sive Superioris
Can. 0684      1. Sodalis a votis perpetuis nequit a proprio ad aliud institutum religiosum transire, nisi ex concessione supremi Moderatoris
Can. 0684      cuiusque consilii. 2. Sodalis, post peractam probationem quae ad tres saltem annos protrahenda est, ad professionem perpetuam in
Can. 0684      peractam probationem quae ad tres saltem annos protrahenda est, ad professionem perpetuam in novo instituto admitti potest. Si autem
Can. 0684      potest. Si autem sodalis hanc professionem emittere renuat vel ad eam emittendam a competentibus Superioribus non admittatur, ad pristinum
Can. 0684      vel ad eam emittendam a competentibus Superioribus non admittatur, ad pristinum institutum redeat, nisi indultum saecularizationis obtinuerit. 3
Can. 0684      obtinuerit. 3. Ut religiosus a monasterio sui iuris ad aliud eiusdem instituti vel foederationis aut confoederationis transire possit
Can. 0684      sodalis in novo instituto praemittenda est. 5. Ut ad institutum saeculare aut ad societatem vitae apostolicae vel ex
Can. 0684      praemittenda est. 5. Ut ad institutum saeculare aut ad societatem vitae apostolicae vel ex illis ad institutum religiosum
Can. 0684      saeculare aut ad societatem vitae apostolicae vel ex illis ad institutum religiosum fiat transitus, requiritur licentia Sanctae Sedis, cuius
Can. 0685      Sedis, cuius mandatis standum est. - 1. Usque ad emissionem professionis in novo instituto, manentibus votis, iura et
Can. 0685      priore instituto habebat, suspenduntur; ab incepta tamen probatione, ipse ad observantiam iuris proprii novi instituti tenetur. 2. Per
Can. 0689      peritorum, sodalem, de quo in 1, reddit ineptum ad vitam in instituto ducendam, causam constituit eum non admittendi
Can. 0689      vitam in instituto ducendam, causam constituit eum non admittendi ad professionem renovendam ad perpetuam emittendam, nisi ob neglentiam instituti
Can. 0689      ducendam, causam constituit eum non admittendi ad professionem renovendam ad perpetuam emittendam, nisi ob neglentiam instituti vel ob laborem
Can. 0690      professioni temporariae et tempus votorum ante professionem perpetuam praemittendum, ad normam cann. 655 et 657. 2. Eadem facultate
Can. 0693      inveniat Episcopum qui eum in dioecesi incardinet vel saltem ad experimentum recipiat. Si ad experimentum recipiatur, transacto quinquennio, ipso
Can. 0693      in dioecesi incardinet vel saltem ad experimentum recipiat. Si ad experimentum recipiatur, transacto quinquennio, ipso iure dioecesi incardinatur, nisi
Can. 0696      similis gravitatis iure proprio instituti forte determinatae. 2. Ad dimissionem sodalis a votis temporariis, etiam causae minoris gravitatis
Can. 0697      plena facultate sese defendendi quod si monitio incassum cedat, ad alteram monitionem, spatio saltem quindecim dierum interposito, procedat; 3_
Can. 0699      - 1. Supremus Moderator cum suo consilio, quod ad validitatem saltem quattuor membris constare debet, collegialiter procedat ad
Can. 0699      ad validitatem saltem quattuor membris constare debet, collegialiter procedat ad probationes, argumenta et defensiones accurate perpendenda, et si per
Can. 0699      secretam suffragationem id decisum fuerit, decretum dimissionis ferat, expressis ad validitatem saltem summarie motivis in iure et in facto
Can. 0699      iuris, de quibus in can. 615, dimissionem decernere pertinet ad Episcopum dioecesanum, cui Superior acta a consilio suo recognita
Can. 0700      sunt; si agatur de instituto iuris dioecesani, confirmatio spectat ad Episcopum dioecesis ubi sita est domus, cui religiosus adscriptus
Can. 0700      dimissus gaudet, recurrendi intra decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum. - Legitima dimissione
Can. 0701      Episcopum inveniat qui eum post congruam probationem in dioecesi, ad normam can. 693, recipiat vel saltem exercitium sacrorum ordinum
Can. 0703      eici potest. Superior maior, si opus sit, dimissionis processum ad normam iuris instituendum curet, aut rem Sedi Apostolicae deferat
Can. 0705      de qua in can. 592, 1. - Religiosus ad episcopatum evectus instituti sui sodalis remanet, sed vi voti
Can. 0708      seu consiliis consociari possunt ut, collatis viribus, allaborent sive ad finem singulorum institutorum plenius assequendum, salvis semper eorum autonomia
Can. 0708      assequendum, salvis semper eorum autonomia, indole proprioque spiritu, sive ad communia negotia pertractanda, sive ad congruam coordinationem et cooperationem
Can. 0708      indole proprioque spiritu, sive ad communia negotia pertractanda, sive ad congruam coordinationem et cooperationem cum Episcoporum conferentiis et etiam
Can. 0710      institutum vitae consecratae, in quo christifideles in saeculo viventes ad caritatis perfectionem contendunt atque ad mundi sanctificationem praesertim ab
Can. 0710      christifideles in saeculo viventes ad caritatis perfectionem contendunt atque ad mundi sanctificationem praesertim ab intus conferre student. - Instituti
Can. 0713      propriam consecrationem in actuositate apostolica exprimunt et exercent, iidemque, ad instar fermenti, omnia spiritu evangelico imbuere satagunt ad robur
Can. 0713      iidemque, ad instar fermenti, omnia spiritu evangelico imbuere satagunt ad robur et incrementum Corporis Christi. 2. Sodales laici
Can. 0713      erga suam consecrationem, sive per adiutricem quam praebent operam ad ordinandas secundum Deus res temporales atque ad mundum virtute
Can. 0713      praebent operam ad ordinandas secundum Deus res temporales atque ad mundum virtute Evangelii informandum. Suam etiam cooperationem, iuxta propriam
Can. 0714      in sua quisque familia, vel in vitae fraternae coetu, ad normam constitutionum ducant. - 1. Sodales clerici in
Can. 0715      consecratam in proprio instituto respiciunt. 2. Qui vero ad normam can. 266, 3 instituto incardinantur, si ad
Can. 0715      ad normam can. 266, 3 instituto incardinantur, si ad opera instituti propria vel ad regimen instituti destinentur, ad
Can. 0715      3 instituto incardinantur, si ad opera instituti propria vel ad regimen instituti destinentur, ad instar religiosorum ab Episcopo dependent
Can. 0715      ad opera instituti propria vel ad regimen instituti destinentur, ad instar religiosorum ab Episcopo dependent. - 1. Sodales
Can. 0719      eorum vitae consecratae fons et robur. 3. Libere ad sacramentum paenitentiae accedant, quod frequenter recipiant. 4. Necessarium
Can. 0720      si velint, requirant. - Ius admittendi in institutum, vel ad probationem vel ad sacra vincula sive temporaria sive perpetua
Can. 0720      - Ius admittendi in institutum, vel ad probationem vel ad sacra vincula sive temporaria sive perpetua aut definitiva assumenda
Can. 0720      sacra vincula sive temporaria sive perpetua aut definitiva assumenda ad Moderatores maiores cum suo consilio ad normam constitutionum pertinet
Can. 0720      aut definitiva assumenda ad Moderatores maiores cum suo consilio ad normam constitutionum pertinet. - 1. Invalide admittitur ad
Can. 0721      ad normam constitutionum pertinet. - 1. Invalide admittitur ad initialem probationem: 1_ qui maiorem aetatem nondum attigerit; 2_
Can. 0721      matrimonio. 2. Constitutiones possunt alia admissionis impedimenta etiam ad validitatem statuere vel condiciones apponere. 3. Praetera, ut
Can. 0721      3. Praetera, ut quis recipiatur, habeat oportet maturitatem, quae ad vitam instituti propriam recte ducendam est necessaria. -
Can. 0722      in spiritu et vivendi modo instituti exerceantur. 2. Ad vitam secundum evangelica consilia ducendam candidati rite instituantur atque
Can. 0722      vitam secundum evangelica consilia ducendam candidati rite instituantur atque ad eandem integre in apostolatum convertendam edoceantur, eas adhibentes evangelizationis
Can. 0723      discedat. 2. Quae prima incorporatio, quinquennio non brevior, ad normam constitutionum temporaria sit. 3. Huius incorporationis tempore
Can. 0723      Huius incorporationis tempore elapso, sodalis, qui idoneus iudicetur, admittatur ad incorporationem perpetuam vel definitivam, vinculis scilicet temporariis semper renovandis
Can. 0725      potest, aliquo vinculo in constitutionibus determinato, alios christifideles, qui ad evangelicam perfectionem secundum spiritum instituti contendant eiusdemque missionem participent
Can. 0729      obligationes ab incorporatione promanantia. - Sodalis ab instituto dimittitur ad normam cann. 694 et 695 constitutiones praeterea determinent alias
Can. 0730      applicatur praescriptum can. 701. - Ut sodalis instituti saecularis ad aliud institutum saeculare transeat, serventur praescripta cann. 684,
Can. 0730      684, 1, 2, 4, et 685; ut vero ad institutum religiosum vel ad societatem vitae apostolicae aut ex
Can. 0730      4, et 685; ut vero ad institutum religiosum vel ad societatem vitae apostolicae aut ex illis ad institutum saeculare
Can. 0730      religiosum vel ad societatem vitae apostolicae aut ex illis ad institutum saeculare fiat transitus, licentia requiritur Sedis Apostolicae, cuius
Can. 0731      communi ducentes, secundum propriam vitae rationem, per observantiam constitutionum ad perfectionem caritatis tendunt. 2. Inter has sunt societates
Can. 0733      debet, cum agitur de eius suppressione. 2. Consensus ad erigendam domum secumfert ius habendi saltem oratorium, in quo
Can. 0735      et institutio determinantur iure proprio cuiusque societatis. 2. Ad admissionem in societatem quod attinet, serventur condiciones in cann
Can. 0735      spiritualem et apostolicam, ita ut sodales vocationem divinam agnoscentes ad missionem et vitam societatis apte praeparentur. - 1
Can. 0736      nisi aliter ferant constitutiones. 2. In iis quae ad rationem studiorum et ad ordines suscipiendos pertinent, serventur normae
Can. 0736      2. In iis quae ad rationem studiorum et ad ordines suscipiendos pertinent, serventur normae clericorum saecularium, firma tamen
Can. 0737      in constitutionibus definita, ex parte autem societatis, curam sodales ad finem propriae vocationis perducendi, iuxta constitutiones. - 1
Can. 0738      constitutiones. - 1. Sodales omnes subsunt propriis Moderatoribus ad normam constitutionum in iis quae vitam internam et disciplinam
Can. 0740      vel in communitate legitime constituta et servare vitam communem, ad normam iuris proprii, quo quidem etiam absentiae a domo
Can. 0741      tales, capaces bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi, ad normam praescriptorum Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, cann
Can. 0741      necnon iuris proprii. 2. Sodales capaces quoque sunt, ad normam iuris proprii, bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi de
Can. 0744      sui consilii pariter reservatur licentiam concedere sodali definitive incorporato ad aliam societatem vitae apostolicae transeundi, suspensis interim iuribus et
Can. 0744      incorporationem in novam societatem. 2. Ut transitus fiat ad institutum vitae consecratae vel ex eo ad societatem vitae
Can. 0744      transitus fiat ad institutum vitae consecratae vel ex eo ad societatem vitae apostolicae, licentia requiritur Sanctae Sedis, cuius mandatis
Can. 0746      debet, sub cuius cura et dependentia etiam manet. - Ad dimissionem sodalis definitive incorporati serventur, congrua congruis referendo, cann
Can. 0748      legis divinae adstringuntur et iure gaudent. 2. Homines ad amplectendam fidem catholicam contra ipsorum conscientiam per coactionem adducere
Can. 0750      universali, quod quidem communi adhaesione christifidelium sub presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus quascumque devitare doctrinas iisdem contrarias
Can. 0750      communi adhaesione christifidelium sub presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus quascumque devitare doctrinas iisdem contrarias. - Dicitur haeresis
Can. 0754      Omnes christifideles obligatione tenentur servandi constitutiones et decreta, quae ad doctrinam proponendam et erroneas opiniones proscribendas fert legitima Ecclesiae
Can. 0755      catholicos, cuius finis est unitatis redintegratio inter universos christianos, ad quam promovendam Ecclesia ex voluntate Christi tenetur. 2
Can. 0755      voluntate Christi tenetur. 2. Episcoporum item est, et, ad normam iuris, Episcoporum conferentiarum, eandem unitatem promovere atque pro
Can. 0756      aliqui Episcopi coniunctim illud explent quoad diversas simul Ecclesias, ad normam iuris. - Presbyterorum, qui quidem Episcoporum cooperatores sunt
Can. 0761      Christi mysterium integre ac fideliter proponatur. - Varia media ad doctrinam christianam annuntiandam adhibeantur quae praesto sunt, imprimis praedicatio
Can. 0765      aut sublata, aut lege particulari licentia expressa requiratur. - Ad praedicandum religiosis in eorum ecclesiis vel oratoriis licentia requiritur
Can. 0765      religiosis in eorum ecclesiis vel oratoriis licentia requiritur Superioris ad normam constitutionum competentis. - Ad praedicandum in ecclesia vel
Can. 0766      oratoriis licentia requiritur Superioris ad normam constitutionum competentis. - Ad praedicandum in ecclesia vel oratorio admitti possunt laici, si
Can. 0768      1. Divini verbi praecones christifidelibus imprimis proponant, quae ad Dei gloriam hominumque salutem credere et facere oportet.
Can. 0768      familiae unitate et stabilitate eiusque muniis, de obligationibus quae ad homines in societate coniunctos pertinent, necnon de rebus temporalibus
Can. 0771      careant. 2. Provideant quoque, ut Evangelii nuntium perveniat ad non credentes in territorio degentes, quippe quos, non secus
Can. 0772      ac fideles, animarum cura complecti debeat. - 1. Ad exercitium praedicationis quod attinet, ab omnibus praeterea serventur normae
Can. 0772      praeterea serventur normae ab Episcopo dioecesano latae. 2. Ad sermonem de doctrina christiana faciendum via radiophonica aut televisifica
Can. 0774      1. Sollicitudo catechesis, sub moderamine legitimae ecclesiasticae auctoritatis, ad omnia Ecclesiae membra pro sua cuiusque parte pertinet.
Can. 0777      ope catecheticae institutionis per congruum tempus impertitae, rite praeparentur ad primam receptionem sacramentorum paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae necnon ad
Can. 0777      ad primam receptionem sacramentorum paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae necnon ad sacramentum confirmationis; 3_ ut iidem, prima communione recepta, uberius
Can. 0780      praxim deducere valeant. - Curent locorum Ordinarii ut catechistae ad munus suum rite explendum debite praeparentur, ut nempe continua
Can. 0782      1. Suprema directio et coordinatio inceptorum et actionum quae ad opus missionale atque ad cooperationem missionariam pertinent, competit Romano
Can. 0782      coordinatio inceptorum et actionum quae ad opus missionale atque ad cooperationem missionariam pertinent, competit Romano Pontifici et Collegio Episcoporum
Can. 0783      vi ipsius consecrationis sese servitio Ecclesiae dedicent, obligatione tenentur ad operam, ratione suo instituto propria, speciali modo in actione
Can. 0784      navandam. - Missionarii, qui scilicet a competenti auctoritate ecclesiastica ad opus missionale explendum mittuntur, eligi possunt autochthoni vel non
Can. 0785      ordinandis sese impendant. 2. Catechistae efformentur in scholis ad hoc destinatis vel, ubi desint, sub moderamine missionariorum. -
Can. 0787      ratione eorundem ingenio et culturae aptata, aperiantur viae quibus ad evangelicum nuntium cognoscendum adduci valeant. 2. Curent ut
Can. 0787      nuntium cognoscendum adduci valeant. 2. Curent ut quos ad evangelicum nuntium recipiendum aestiment paratos, veritates fidei edoceant, ita
Can. 0787      aestiment paratos, veritates fidei edoceant, ita quidem ut ipsi ad baptismum recipiendum, libere id petentes, admitti possint. -
Can. 0788      in Christum manifestaverint, expleto tempore praecatechumenatus, liturgicis caeremoniis admittantur ad catechumenatum, atque eorum nomina scribantur in libro ad hoc
Can. 0788      admittantur ad catechumenatum, atque eorum nomina scribantur in libro ad hoc destinato. 2. Catechumeni, per vitae christianae institutionem
Can. 0789      definiendo quaenam eis agnoscantur praerogativae. - Neophyti, apta institutione ad veritatem evangelicam penitius cognoscendam et officia per baptismum suscepta
Can. 0790      1_ promovere, moderari et coordinare incepta et opera, quae ad actionem missionalem spectant; 2_ curare ut debitae ineantur conventiones
Can. 0791      auxiliares in eius dicione degentes. - In singulis dioecesibus ad cooperationem missionalem fovendam: 1_ promoveantur vocationes missionales; 2_ sacerdos
Can. 0791      missionalem fovendam: 1_ promoveantur vocationes missionales; 2_ sacerdos deputetur ad incepta pro missionibus efficaciter promovenda, praesertim Pontificia Opera Missionalia
Can. 0792      ii qui e terris missionum laboris aut studii causa ad earundem territorium accedant, fraterne recipiantur et congruenti pastorali cura
Can. 0794      1. Singulari ratione officium et ius educandi spectat ad Ecclesiam, cui divinitus missio concredita est homines adiuvandi, ut
Can. 0794      Ecclesiam, cui divinitus missio concredita est homines adiuvandi, ut ad christianae vitae plenitudinem pervenire valeant. 2. Animarum pastoribus
Can. 0795      vera educatio integram persequi debeat personae humanae formationem, spectantem ad finem eius ultimum et simul ad bonum commune societatum
Can. 0795      humanae formationem, spectantem ad finem eius ultimum et simul ad bonum commune societatum, pueri et iuvenes ita excolantur ut
Can. 0795      valeant, perfectiorem responsabilitatis sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad vitam socialem active participandam conformentur. - 1. Inter
Can. 0796      socialem active participandam conformentur. - 1. Inter media ad excolendam educationem christifideles magni faciant scholas, quae quidem parentibus
Can. 0800      Christifideles scholas catholicas foveant, pro viribus adiutricem operam conferentes ad easdem condendas et sustentandas. - Instituta religiosa quibus missio
Can. 0804      invigilare. 2. Loci Ordinarius sollicitus sit, ut qui ad religionis institutionem in scholis, etiam non catholicis, deputentur magistri
Can. 0806      sint aut dirigantur; eidem item competit praescripta edere quae ad generalem attinent ordinationem scholarum catholicarum: quae praescripta valent de
Can. 0807      est Ecclesiae erigendi et moderandi studiorum universitates, quae quidem ad altiorem hominum culturam et pleniorem personae humanae promotionem necnon
Can. 0807      altiorem hominum culturam et pleniorem personae humanae promotionem necnon ad ipsius Ecclesiae munus docendi implendum conferant. - Nulla studiorum
Can. 0813      studentium, etiam per paroeciae erectione, vel saltem per sacerdotes ad hoc stabiliter deputatos, et provideat ut apud universitates, etiam
Can. 0815      veritatem revelatam nuntiandi, propriae sunt universitates vel facultates ecclesiasticae ad disciplinas sacras vel cum sacris conexas pervestigandas, atque studentes
Can. 0819      id requirat, debent Episcopi dioecesani aut institutorum Superiores competentes ad universitates vel facultates ecclesiasticas mittere iuvenes et clericos et
Can. 0820      eaedem coniuncta opera, conventibus, investigationibus scientificis coordinatis aliisque mediis, ad maius scientiarum incrementum conspirent. - Provideant Episcoporum conferentia atque
Can. 0821      religiosarum, in quibus nempe edoceantur disciplinae theologicae aliaeque quae ad culturam christianam pertineant. - 1. Ecclesiae pastores, in
Can. 0824      Nisi aliud statuatur, loci Ordinarius, cuius licentia aut approbatio ad libros edendos iuxta canones huius tituli est petenda, est
Can. 0826      christifideles catholici de licentia Episcoporum conferentiae. - 1. Ad libros liturgicos quod attinet, serventur praescripta can. 838.
Can. 0827      loci Ordinarii. - 1. Catechismi necnon alia scripta ad institutionem catecheticam pertinentia eorumve versiones, ut edantur, approbatione egent
Can. 0827      institutio nititur, adhiberi non possunt libri qui quaestiones recipiunt ad sacram Scripturam, ad theologiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, et
Can. 0827      non possunt libri qui quaestiones recipiunt ad sacram Scripturam, ad theologiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, et ad religiosas aut
Can. 0827      sacram Scripturam, ad theologiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, et ad religiosas aut morales disciplinas pertinentes. 3. Commendatur ut
Can. 0831      liceat in tractandis via radiophonica aut televisifica quaestionibus, quae ad doctrinam catholicam aut mores attineant. - Institutorum religiosorum sodales
Can. 0832      tractantia edere possint, licentia quoque egent sui Superioris maioris ad normam constitutionum. - Obligatione emittendi personaliter professionem fidei, secundum
Can. 0833      consultivo; praeses autem coram Concilio aut synodo; 2_ promoti ad cardinalitiam dignitatem iuxta sacri Collegii statuta; 3_ coram delegato
Can. 0833      statuta; 3_ coram delegato ab Apostolica Sede, omnes promoti ad episcopatum, itemque qui Episcopo dioecesano aequiparantur; 4_ coram collegio
Can. 0833      theologiae et philosophiae in seminariis, initio suscepti muneris; promovendi ad ordinem diaconatus; 7_ coram Magno Cancellario eoque deficiente coram
Can. 0833      vel coram loci Ordinario eorumve delegatis, docentes qui disciplinas ad fidem vel mores pertinentes in quibusvis universitatibus tradunt, initio
Can. 0833      Superiores in institutis religiosis et societatibus vitae apostolicae clericalibus, ad normam constitutionum. - 1. Munus sanctificandi Ecclesia peculiari
Can. 0835      Christi sacerdotii participes, ut eius ministri sub Episcopi auctoritate, ad cultum divinum celebrandum et populum sanctificandum consecrantur. 3
Can. 0835      3. Diaconi in cultu divino celebrando partem habent, ad normam iuris praescriptorum. 4. In munere sanctificandi propriam
Can. 0837      scilicet plebs sancta sub Episcopis adunata et ordinata; quare ad universum corpus Ecclesiae pertinent illudque manifestant et afficiunt; singula
Can. 0838      unice pendet: quae quidem est penes Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum. 2. Apostolicae Sedis
Can. 0838      advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur. 3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas
Can. 0838      parare, easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis. 4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites
Can. 0839      veritate, sive paenitentiae et caritatis operibus, quae quidem magnopere ad Regnum Christi in animis radicandum et roborandum adiuvant et
Can. 0839      Regnum Christi in animis radicandum et roborandum adiuvant et ad mundi salutem conferunt. 2. Curent locorum Ordinarii ut
Can. 0840      cultus Deo redditur et hominum sanctificatio efficitur, atque ideo ad communionem ecclesiasticam inducendam, firmandam et manifestandam summopere conferunt; quapropter
Can. 0841      - Cum sacramenta eadem sint pro universa Ecclesia et ad divinum depositum pertineant, unius supremae Ecclesiae auctoritatis est probare
Can. 0841      unius supremae Ecclesiae auctoritatis est probare et definire quae ad eorum validitatem sunt requisita, atque eiusdem aliusve auctoritatis competentis
Can. 0841      eorum validitatem sunt requisita, atque eiusdem aliusve auctoritatis competentis, ad normam can. 838, 3 et 4, est decernere
Can. 0841      can. 838, 3 et 4, est decernere quae ad eorum celebrationem, administrationem et receptionem licitam necnon ad ordinem
Can. 0841      quae ad eorum celebrationem, administrationem et receptionem licitam necnon ad ordinem in eorum celebratione servandum spectant. - 1
Can. 0842      ordinem in eorum celebratione servandum spectant. - 1. Ad cetera sacramenta valide admitti nequit, qui baptismum non recepit
Can. 0842      confirmationis et sanctissimae Eucharistiae ita inter se coalescunt, ut ad plenam initiationem christianam requirantur. - 1. Ministri sacri
Can. 0843      ut qui sacramenta petunt debita evangelizatione necnon catechetica institutione ad eadem recipienda praeparentur, attentis normis a competenti auctoritate editis
Can. 0844      licet christifidelibus quibus physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum catholicum, sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum recipere
Can. 0844      valet quoad membra aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis Apostolicae, ad sacramenta quod attinet, in pari condicione ac praedictae Ecclesiae
Can. 0844      quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia non habentibus, qui ad suae communitatis ministrum accedere nequeant atque sponte id petant
Can. 0849      Baptismus, ianua sacramentorum, in re vel saltem in voto ad salutem necessarius, quo homines a peccatis liberantur, in Dei
Can. 0850      necessitatis urgentis, in quo ea tantum observari debent, quae ad validitatem sacramenti requirantur. - Baptismi celebratio debite praeparetur oportet
Can. 0851      praeparetur oportet; itaque: 1_ adultus, qui baptismum recipere intendit, ad catechumenatum admittatur et, quatenus fieri potest, per varios gradus
Can. 0851      catechumenatum admittatur et, quatenus fieri potest, per varios gradus ad initiationem sacramentalem perducatur, secundum ordinem initiationis ab Episcoporum conferentia
Can. 0852      rationis usum assecuti sunt. 2. Infanti assimilatur, etiam ad baptismum quod attinet, qui non est sui compos. -
Can. 0858      quaesito. 2. Loci Ordinarius, audito loci parocho, potest ad fidelium commoditatem permittere aut iubere, ut fons baptismalis habeatur
Can. 0859      alia ecclesia aut oratorio intra paroeciae fines. - Si ad ecclesiam paroecialem aut ad aliam ecclesiam vel oratorium, de
Can. 0859      intra paroeciae fines. - Si ad ecclesiam paroecialem aut ad aliam ecclesiam vel oratorium, de quo in can. 858
Can. 0861      aut impedito ministro ordinario, licite baptismus confert catechista aliusve ad hoc munus ab Ordinario loci deputatus, immo, in casu
Can. 0863      Baptismum adultorum, saltem eorum qui aetatem quattuordecim annorum expleverunt, ad Episcopum dioecesanum deferatur ut, si id expedire iudicaverit, ab
Can. 0867      parochum adeant ut sacramentum pro filio petant et debite ad illud praeparentur. 2. Si infans in periculo mortis
Can. 0872      initiatione christiana adstare, et baptizandum infantem una cum parentibus ad baptismum praesentare itemque operam dare ut baptizatus vitam christianam
Can. 0874      unus et una assumantur. - 1. Ut quis ad munus patrini suscipiendum admittatur, oportet: 1_ ab ipso baptizando
Can. 0874      non sit pater aut mater baptizandi. 2. Baptizatus ad communitatem ecclesialem non catholicam pertinens, nonnisi una cum patrino
Can. 0876      habeatur saltem testis quo collatio baptismi probari possit. - Ad collatum baptismum comprobandum, si nemini fiat praeiudicium, sufficit declaratio
Can. 0877      si ita fiat in actu civili regionis, parentum naturalium ad normam 1 et 2, attentis Episcoporum conferentiae praescriptis
Can. 0878      paroeciae in qua baptismus administratus est, ut baptismum adnotet ad normam can. 877, 1. - Sacramentum confirmationis, quod
Can. 0890      recipiendi; curent parentes, animarum pastores, praesertim parochi, ut fideles ad illud recipiendum rite instruantur et opportuno tempore accedant. -
Can. 0894      patrinus assumatur qui idem munus in baptismo suscepit. - Ad collatam confirmationem probandam serventur praescripta can. 876. - Nomina
Can. 0895      parochum loci baptismi, ut adnotatio fiat in libro baptizatorum, ad normam can. 535, 2. - Si parochus loci
Can. 0897      omnia ecclesiastica apostolatus opera cum sanctissima Eucharistia cohaerent et ad eam ordinantur. - Christifideles maximo in honore sanctissimam Eucharistiam
Can. 0899      ita ordinetur, ut omnes participantes exinde plurimos capiant fructus, ad quos obtinendos Christus Dominus Sacrificium eucharisticum instituit. -
Can. 0903      in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur. - Sacerdos ad celebrandum admittatur etiamsi rectori ecclesiae sit ignotus, dummodo aut
Can. 0905      sacerdotes adimplent. - 1. Exceptis casibus in quibus ad normam iuris licitum est pluries eadem die Eucharistiam celebrare
Can. 0909      catholica non habentium, Eucharistiam concelebrare. - Sacerdos ne omittat ad eucharistici Sacrificii celebrationem oratione debite se praeparare, eoque expleto
Can. 0910      Extraordinarius sacrae communionis minister est acolythus necnon alius christifidelis ad normam can. 230, 3 deputatus. - 1
Can. 0911      1. Officium et ius sanctissimam Eucharistiam per modum Viatici ad infirmos deferendi habent parochus et vicarii paroeciales, cappellani, necnon
Can. 0912      baptizatus, qui iure non prohibeatur, admitti potest et debet ad sacram communionem. - 1. Ut sanctissima Eucharistia ministrari
Can. 0914      hoc divino cibo reficiantur; parochi etiam est advigilare ne ad sacram Synaxim accedant pueri, qui rationis usum non sint
Can. 0915      sint adepti aut quos non sufficienter dispositos iudicaverit. - Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem
Can. 0916      opportunitas confitendi; quo in casu meminerit se obligatione teneri ad eliciendum actum perfectae contritionis, qui includit propositum quam primum
Can. 0920      antecedentem aliquid sumpserint. - 1. Omnis fidelis, postquam ad sanctissimam Eucharistiam initiatus sit, obligatione tenetur semel saltem in
Can. 0925      - Sacra communio conferatur sub sola specie panis aut, ad normam legum liturgicarum, sub utraque specie; in casu autem
Can. 0938      aliqua ecclesiae vel oratorii parte insigni, conspicua, decore ornata, ad orationem apta. 3. Tabernaculum, in quo habitualiter sanctissima
Can. 0945      Enixe commendatur sacerdotibus ut, etiam nulla recepta stipe, Missam ad intentionem christifidelium praecipue egentium celebrent. - Christifideles stipem offerentes
Can. 0946      christifidelium praecipue egentium celebrent. - Christifideles stipem offerentes ut ad suam intentionem Missa applicetur, ad bonum conferunt Ecclesiae atque
Can. 0946      Christifideles stipem offerentes ut ad suam intentionem Missa applicetur, ad bonum conferunt Ecclesiae atque eius curam in ministris operibusque
Can. 0948      vel mercaturae omnino arceatur. - Distinctae applicandae sunt Missae ad eorum intentiones pro quibus singulis stips, licet exigua, oblata
Can. 0949      est. - Qui obligatione gravatur Missam celebrandi et applicandi ad intentionem eorum qui stipem obtulerunt, eadem obligatione tenetur, etiamsi
Can. 0951      Sacerdos plures eadem die Missas celebrans, singulas applicare potest ad intentionem pro qua stips oblata est, ea tamen lege
Can. 0956      et singuli administratores causarum piarum aut quoquo modo obligati ad Missarum celebrationem curandam, sive clerici sive laici, onera Missarum
Can. 0957      ut Missarum onera adimpleantur, in ecclesiis cleri saecularis pertinet ad loci Ordinarium, in ecclesiis institutorum religiosorum aut societatum vitae
Can. 0957      Ordinarium, in ecclesiis institutorum religiosorum aut societatum vitae apostolicae ad eorum Superiores. - 1. Parochus necnon rector ecclesiae
Can. 0961      periculum mortis et tempus non suppetat sacerdoti vel sacerdotibus ad audiendas singulorum paenitentium confessiones; 2_ adsit gravis necessitas, videlicet
Can. 0961      quando, attento paenitentium numero, confessariorum copia praesto non est ad rite audiendas singulorum confessiones intra congruum tempus, ita ut
Can. 0961      aut peregrinatione. 2. Iudicium ferre an dentur condiciones ad normam 1, n. 2 requisitae, pertinet ad Episcopum
Can. 0961      condiciones ad normam 1, n. 2 requisitae, pertinet ad Episcopum dioecesanum, qui, attentis criteriis cum ceteris membris Episcoporum
Can. 0962      fieri potest etiam occasione absolutionis generalis recipiendae, de requisitis ad normam 1 edoceantur et absolutioni generali, in casu
Can. 0963      can. 989, is cui generali absolutione gravia peccata remittuntur, ad confessionem individualem quam primum, occasione data, accedat, antequam aliam
Can. 0964      absolutionem generalem, nisi iusta causa interveniat. - 1. Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium
Can. 0964      excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium. 2. Ad sedem confessionalem quod attinet, normae ab Episcoporum conferentia statuantur
Can. 0966      Minister sacramenti paenitentiae est solus sacerdos. - 1. Ad validam peccatorum absolutionem requiritur ut minister, praeterquam potestate ordinis
Can. 0966      sive ipso iure sive concessione ab auctoritate competenti facta ad normam can. 969. - 1. Praeter Romamum Pontificem
Can. 0967      noctuque degentes, qui vi officii aut concessionis Superioris competentis ad normam cann. 968, 2 et 969, 2
Can. 0968      1. Vi officii pro sua quisque dicione facultate ad confessiones excipiendas gaudent loci Ordinarius, canonicus paenitentiarius, itemque parochus
Can. 0968      aut societatis vitae apostolicae, si sint clericales iuris pontificii, ad normam constitutionum potestate regiminis exsecutiva fruentes, firmo tamen praescripto
Can. 0969      1. Solus loci Ordinarius competens est qui facultatem ad confessiones quorumlibet fidelium excipiendas conferat presbyteris quibuslibet; presbyteri autem
Can. 0969      in can. 968, 2, competens est qui facultatem ad excipiendas confessiones suorum subditorum aliorumque in domo diu noctuque
Can. 0970      domo diu noctuque degentium presbyteris quibuslibet conferat. - Facultas ad confessiones excipiendas ne concedatur nisi presbyteris qui idonei per
Can. 0971      fuerint, aut de eorum idoneitate aliunde constet. - Facultatem ad excipiendas habitualiter confessiones loci Ordinarius presbytero, etsi domicilium vel
Can. 0972      quantum fieri potest, audito eiusdem presbyteri Ordinario. - Facultas ad confessiones excipiendas a competenti auctoritate, de qua in can
Can. 0972      competenti auctoritate, de qua in can. 969, concedi potest ad tempus sive indeterminatum sive determinatum. - Facultas ad confessiones
Can. 0973      potest ad tempus sive indeterminatum sive determinatum. - Facultas ad confessiones habitualiter excipiendas scripto concedatur. - 1. Loci
Can. 0974      - 1. Loci Ordinarius, itemque Superior competens, facultatem ad confessiones excipiendas habitualiter concessam ne revocet nisi gravem ob
Can. 0974      revocet nisi gravem ob causam. 2. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a loci Ordinario qui eam concessit, de
Can. 0974      3. Quilibet loci Ordinarius qui alicui presbytero revocaverit facultatem ad confessiones excipiendas, certiorem reddat Ordinarium qui ratione incardinationis est
Can. 0974      instituti religiosi, eiusdem competentem Superiorem. 4. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a proprio Superiore maiore, facultatem ad excipiendas
Can. 0974      facultate ad confessiones excipiendas a proprio Superiore maiore, facultatem ad excipiendas confessiones ubique erga sodales instituti amittit presbyter; revocata
Can. 0976      vel excardinatione aut amissione domicilii. - Quilibet sacerdos, licet ad confessiones excipiendas facultate careat, quoslibet paenitentes in periculo mortis
Can. 0982      confessarium innocentem apud auctoritatem ecclesiasticam denuntiasse de crimine sollicitationis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, ne absolvatur nisi prius
Can. 0982      nisi prius falsam denuntiationem formaliter retractaverit et paratus sit ad damna, si quae habeantur, reparanda. - 1. Sacramentale
Can. 0983      servandi tenentur quoque interpres, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit. -
Can. 0984      quam de peccatis in confessione quovis tempore excepta habuerit, ad exteriorem gubernationem nullo modo uti potest. - Magister novitiorum
Can. 0986      commissorum, qui rationabiliter audiri petant, utque iisdem opportunitas praebeatur ad confessionem individualem, diebus ac horis in eorum commodum statutis
Can. 0987      peccata quae commiserit repudians et propositum sese emendandi habens, ad Deum convertatur. - 1. Christifidelis obligatione tenetur in
Can. 0989      ut etiam peccata venialia confiteantur. - Omnis fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, obligatione tenetur peccata sua gravia, saltem
Can. 0992      Indulgentia est remissio coram Deo poenae temporalis pro peccatis, ad culpam quod attinet iam deletis, quam christifidelis, apte dispositus
Can. 0994      sive plenarias, aut sibi ipsi lucrari, aut defunctis applicare ad modum suffragii. - 1. Praeter supremam Ecclesiae auctoritatem
Can. 0997      statuto tempore ac debito modo, secundum concessionis tenorem. - Ad indulgentiarum concessionem et usum quod attinet, servanda sunt insuper
Can. 1011      in alia ecclesia aut oratorio celebrari potest. 2. Ad ordinationem invitandi sunt clerici aliique christifideles, ut quam maxima
Can. 1015      omnes Episcopi praesentes electum consecrent. - 1. Unusquisque ad presbyteratum et ad diaconatum a proprio Episcopo ordinetur aut
Can. 1015      electum consecrent. - 1. Unusquisque ad presbyteratum et ad diaconatum a proprio Episcopo ordinetur aut cum legitimis eiusdem
Can. 1015      ordinare non potest. 3. Qui potest litteras dimissorias ad ordines recipiendos dare, potest quoque eosdem ordines per se
Can. 1016      si charactere episcopali polleat. - Episcopus proprius, quod attinet ad ordinationem diaconalem eorum qui clero saeculari se adscribi intendant
Can. 1016      aut dioecesis cui promovendus sese devovere statuit; quod attinet ad ordinationem presbyteralem clericorum saecularium, est Episcopus dioecesis, cui promovendus
Can. 1018      Episcopo dioecesano aut a Vicario vel Praefecto apostolico accessus ad ordines denegatus fuerit. - 1. Superiori maiori instituti
Can. 1019      vel definitive instituto aut societati adscriptis, concedat litteras dimissorias ad diaconatum et ad presbyteratum. 2. Ordinatio ceterorum omnium
Can. 1019      aut societati adscriptis, concedat litteras dimissorias ad diaconatum et ad presbyteratum. 2. Ordinatio ceterorum omnium alumnorum cuiusvis instituti
Can. 1020      habitis antea omnibus testimoniis et documentis, quae iure exiguntur ad norma cann. 1050 et 1051. - Litterae dimissoriae mitti
Can. 1021      cann. 1050 et 1051. - Litterae dimissoriae mitti possunt ad quemlibet Episcopum communionem cum Sede Apostolica habentem, excepto tantum
Can. 1022      ritu promovendi. - Episcopus ordinans, acceptis legitimis litteris dimissoriis, ad ordinationem ne procedat, nisi de germana litterarum fide plane
Can. 1025      ordinationem valide recipit solus vir baptizatus. - 1. Ad licite ordines presbyteratus vel diaconatus conferendos requiritur ut candidatus
Can. 1025      ordines presbyteratus vel diaconatus conferendos requiritur ut candidatus, probatione ad normam iuris peracta, debitis qualitatibus, iudicio proprii Episcopi aut
Can. 1025      praeditus sit, nulla detineatur irregularitate nulloque impedimento, atque praerequisita, ad normam cann. 1033-1039 adimpleverit; praeterea documenta habeantur, de quibus
Can. 1025      2. Insuper requiritur ut, iudicio eiusdem legitimi Superioris, ad Ecclesiae ministerium utilis habeatur. 3. Episcopo ordinanti proprium
Can. 1026      oportet; nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet causam ad ordines recipiendos cogere, vel canonice idoneum ab iisdem recipiendis
Can. 1027      vel canonice idoneum ab iisdem recipiendis avertere. - Aspirantes ad diaconatum et presbyteratum accurata praeparatione efformentur, ad normam iuris
Can. 1027      - Aspirantes ad diaconatum et presbyteratum accurata praeparatione efformentur, ad normam iuris. - Curet Episcopus dioecesanus aut Superior competens
Can. 1028      Curet Episcopus dioecesanus aut Superior competens ut candidati, antequam ad ordinem aliquem promoveantur, rite edoceantur de iis, quae ad
Can. 1028      ad ordinem aliquem promoveantur, rite edoceantur de iis, quae ad ordinem eiusque obligationes pertinent. - Ad ordines ii soli
Can. 1029      de iis, quae ad ordinem eiusque obligationes pertinent. - Ad ordines ii soli promoveantur qui, prudenti iudicio Episcopi proprii
Can. 1030      licet occulta, proprius Episcopus vel Superior maior competens diaconis ad presbyteratum destinatis, sibi subditis, ascensum ad presbyteratum interdicere potest
Can. 1030      maior competens diaconis ad presbyteratum destinatis, sibi subditis, ascensum ad presbyteratum interdicere potest, salvo recursu ad normam iuris. -
Can. 1030      sibi subditis, ascensum ad presbyteratum interdicere potest, salvo recursu ad normam iuris. - 1. Presbyteratus ne conferatur nisi
Can. 1031      intervallo sex saltem mensium inter diaconatum et presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus ordinem tantummodo post expletum aetatis
Can. 1031      mensium inter diaconatum et presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus ordinem tantummodo post expletum aetatis annum vigesimum tertium
Can. 1031      expletum aetatis annum vigesimum tertium admittantur. 2. Candidatus ad diaconatum permanentem qui non sit uxoratus ad eundem diaconatum
Can. 1031      2. Candidatus ad diaconatum permanentem qui non sit uxoratus ad eundem diaconatum ne admittatur, nisi post expletum vigesimum quintum
Can. 1031      3. Integrum est Episcoporum conferentiis normam statuere, qua provectior ad presbyteratum et ad diaconatum permanentem requiratur aetas. 4
Can. 1031      Episcoporum conferentiis normam statuere, qua provectior ad presbyteratum et ad diaconatum permanentem requiratur aetas. 4. Dispensatio ultra annum
Can. 1031      aetas. 4. Dispensatio ultra annum super aetate requisita ad normam 1 et 2, Apostolicae Sedi reservatur. -
Can. 1032      et 2, Apostolicae Sedi reservatur. - 1. Aspirantes ad presbyteratum promoveri possunt ad diaconatum solummodo post expletum quintum
Can. 1032      reservatur. - 1. Aspirantes ad presbyteratum promoveri possunt ad diaconatum solummodo post expletum quintum curriculi studiorum philosophico-theologicorum annum
Can. 1032      in cura pastorali partem habeat, diaconalem exercens ordinem, antequam ad presbyteratum promoveatur. 3. Aspirans ad diaconatum permanentem, ad
Can. 1032      exercens ordinem, antequam ad presbyteratum promoveatur. 3. Aspirans ad diaconatum permanentem, ad hunc ordinem ne promoveatur nisi post
Can. 1032      ad presbyteratum promoveatur. 3. Aspirans ad diaconatum permanentem, ad hunc ordinem ne promoveatur nisi post expletum formationis tempus
Can. 1033      ne promoveatur nisi post expletum formationis tempus. - Licite ad ordines promovetur tantum qui recepit sacrae confirmationis sacramentum. -
Can. 1034      tantum qui recepit sacrae confirmationis sacramentum. - 1. Ad diaconatum vel presbyteratum aspirans ne ordinetur, nisi prius per
Can. 1034      atque ab eadem auctoritate in scriptis acceptatam. 2. Ad eandem admissionem obtinendam non tenetur, qui per vota in
Can. 1035      clericale institutum cooptatus est. - 1. Antequam quis ad diaconatum sive permanentem sive transeuntem promoveatur, requiritur ut ministeria
Can. 1036      collationem intervallum intercedat sex saltem mensium. - Candidatus, ut ad ordinem diaconatus aut presbyteratus promoveri possit, Episcopo proprio aut
Can. 1036      se ministerio ecclesiastico perpetuo mancipaturum esse, insimul petens ut ad ordinem recipiendum admittatur. - Promovendus ad diaconatum permanentem qui
Can. 1037      insimul petens ut ad ordinem recipiendum admittatur. - Promovendus ad diaconatum permanentem qui non sit uxoratus, itemque promovendus ad
Can. 1037      ad diaconatum permanentem qui non sit uxoratus, itemque promovendus ad presbyteratum, ad ordinem diaconatus ne admittantur, nisi ritu praescripto
Can. 1037      permanentem qui non sit uxoratus, itemque promovendus ad presbyteratum, ad ordinem diaconatus ne admittantur, nisi ritu praescripto publice coram
Can. 1038      vota perpetua in instituto religioso emiserint. - Diaconus, qui ad presbyteratum promoveri renuat, ab ordinis recepti exercitio prohiberi non
Can. 1039      dioecesani aut Superioris maioris competentis aestimanda. - Omnes qui ad aliquem ordinem promovendi sunt, exercitiis spiritualibus vacent per quinque
Can. 1039      dies, loco et modo ab Ordinario determinatis; Episcopus, antequam ad ordinationem procedat, certior factus sit oportet candidatos rite iisdem
Can. 1041      contrahitur, quod in canonibus qui sequuntur non contineatur. - Ad recipiendos ordines sunt irregulares: 1_ qui aliqua forma laborat
Can. 1041      amentiae aliusve psychicae infirmitatis, qua, consultis peritis, inhabilis iudicatur ad ministerium rite implendum; 2_ qui delictum apostasiae, haeresis aut
Can. 1042      recipiendis ordinibus simpliciter impediti: 1_ vir uxorem habens, nisi ad diaconatum permanentem legitime destinetur; 2_ qui officium vel administrationem
Can. 1042      legitime destinetur; 2_ qui officium vel administrationem gerit clericis ad normam cann. 285 et 286 vetitam cuius rationem reddere
Can. 1043      Ordinarii, sufficienter probatus fuerit. - Christifideles obligatione tenentur impedimenta ad sacros ordines, si qua norint, Ordinario vel parocho ante
Can. 1044      Ordinario vel parocho ante ordinationem revelandi. - 1. Ad exercendos ordines receptos sunt irregulares: 1_ qui irregularitate ad
Can. 1044      Ad exercendos ordines receptos sunt irregulares: 1_ qui irregularitate ad ordines recipiendos dum afficiebatur, illegitime ordines recepit; 2_ qui
Can. 1044      2. Ab ordinibus exercendis impediuntur: 1_ qui impedimento ad ordines recipiendos detentus, illegitime ordines recepit; 2_ qui amentia
Can. 1047      reservatur dispensatio ab omnibus irregularitatibus, si factum quo innituntur ad forum iudiciale deductum fuerit. 2. Eidem etiam reservatur
Can. 1047      2. Eidem etiam reservatur dispensatio ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos, quae sequuntur: 1_ ab irregularitatibus ex delictis
Can. 1047      3. Apostolicae Sedi etiam reservatur dispensatio ab irregularitatibus ad exercitium ordinis suscepti, de quibus in can. 1041, n
Can. 1048      eundem exercere, firmo tamen manente onere quam primum recurrendi ad Ordinarium aut Paenitentiariam, reticito nomine et per confessarium. -
Can. 1049      nomine et per confessarium. - 1. In precibus ad obtinendam irregularitatum et impedimentorum dispensationem, omnes irregularitates et impedimenta
Can. 1049      irregularitatibus de quibus in can. 1041, n. 4, aliisve ad forum iudiciale deductis, non autem pro reticitis mala fide
Can. 1049      voluntario homicidio aut ex procurato abortu, etiam numerus delictorum ad validitatem dispensationis exprimendus est. 3. Dispensatio generalis ab
Can. 1049      est. 3. Dispensatio generalis ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos valet pro omnibus ordinibus. - Ut quis
Can. 1050      ordines recipiendos valet pro omnibus ordinibus. - Ut quis ad sacros ordines promoveri possit, sequentia requiruntur documenta: 1_ testimonium
Can. 1050      sequentia requiruntur documenta: 1_ testimonium de studiis rite peractis ad normam can. 1032; 2_ si agatur de ordinandis ad
Can. 1050      ad normam can. 1032; 2_ si agatur de ordinandis ad presbyteratum, testimonium recepti diaconatus; 3_ si agatur de promovendis
Can. 1050      presbyteratum, testimonium recepti diaconatus; 3_ si agatur de promovendis ad diaconatum testimonium recepti baptismi et confirmationis, atque receptorum ministeriorum
Can. 1050      in can. 1036, necnon, si ordinandus qui promovendus est ad diaconatum permanentem sit uxoratus, testimonia celebrati matrimonii et consensus
Can. 1051      sit uxoratus, testimonia celebrati matrimonii et consensus uxoris. - Ad scrutinium de qualitatibus in ordinando requisitis quod attinet, serventur
Can. 1051      habeatur testimonium rectoris seminarii vel domus formationis de qualitatibus ad ordinem recipiendum requisitis, scilicet de candidati recta doctrina, genuina
Can. 1051      de candidati recta doctrina, genuina pietate, bonis moribus, aptitudine ad ministerium exercendum; itemque, rite peracta inquisitione, de eius status
Can. 1052      - 1. Ut Episcopus ordinationem iure proprio conferens ad eam procedere possit, ipsi constare debet documenta, de quibus
Can. 1052      de quibus in can. 1050, praesto esse atque, scrutinio ad normam iuris peracto, idoneitatem candidati positivis argumentis esse probatam
Can. 1052      candidati positivis argumentis esse probatam. 2. Ut Episcopus ad ordinationem procedat alieni subditi, sufficit ut litterae dimissoriae referant
Can. 1052      ut litterae dimissoriae referant eadem documenta praesto esse, scrutinium ad normam iuris esse peractum atque de idoneitate candidati constare
Can. 1052      ob certas rationes Episcopus dubitat num candidatus sit idoneus ad ordines recipiendos, eundem ne promoveat. - 1. Expleta
Can. 1054      agatur de ipsius subditis, notitiam uniuscuiusque celebratae ordinationis transmittat ad parochum loci baptismi, qui id adnotet in suo baptizatorum
Can. 1054      loci baptismi, qui id adnotet in suo baptizatorum libro, ad normam can. 535, 2. - 1. Matrimoniale
Can. 1055      inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum
Can. 1055      consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad
Can. 1055      ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est. 2. Quare
Can. 1057      et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium. - Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure
Can. 1061      se humano modo posuerunt coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et
Can. 1061      posuerunt coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt
Can. 1062      fuit. 2. Ex matrimonii promissione non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem damnorum, si
Can. 1062      non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem damnorum, si qua debeatur. - Pastores animarum obligatione
Can. 1063      munere coniugum ac parentum christianorum instituantur; 2_ praeparatione personali ad matrimonium ineundum, qua sponsi ad novi sui status sanctitatem
Can. 1063      instituantur; 2_ praeparatione personali ad matrimonium ineundum, qua sponsi ad novi sui status sanctitatem et officia disponantur; 3_ fructuosa
Can. 1063      praestito, ut ipsi foedus coniugale fideliter servantes atque tuentes, ad sanctiorem in dies plenioremque in familia vitam ducendam perveniant
Can. 1065      1. Catholici qui sacramentum confirmationis nondum receperint, illud, antequam ad matrimonium admittantur, recipiant, si id fieri possit sine gravi
Can. 1065      Ut fructuose sacramentum matrimonii recipiatur, enixe sponsis commendatur, ut ad sacramenta paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae accedant. - Antequam matrimonium
Can. 1067      examine sponsorum, necnon de publicationibus matrimonialibus aliisve opportunis mediis ad investigationes peragendas, quae ante matrimonium necessaria sunt, quibus diligenter
Can. 1067      matrimonium necessaria sunt, quibus diligenter observatis, parochus procedere possit ad matrimonio assistendum. - In periculo mortis, si aliae probationes
Can. 1071      ne quis assistat: 1_ matrimonio vagorum; 2_ matrimonio quod ad normam legis civilis agnosci vel celebrari nequeat; 3_ matrimonio
Can. 1073      matrimonium iniri solet. - Impedimentum dirimens personam inhabilem reddit ad matrimonium valide contrahendum. - Publicum censetur impedimentum, quod probari
Can. 1077      actu degentibus vetare potest matrimonium in casu peculiari, sed ad tempus tantum, gravi de causa eaque perdurante. 2
Can. 1079      sacer rite delegatus, tum sacerdos vel diaconus qui matrimonio, ad normam can. 1116, 2, assistit. 3. In
Can. 1080      1. Quoties impedimentum detegatur cum iam omnia sunt parata ad nuptias, nec matrimonium sine probabili gravis mali periculo differri
Can. 1080      condicionibus ibidem praescriptis. 2. Haec potestas valet etiam ad matrimonium convalidandum, si idem periculum sit in mora nec
Can. 1080      idem periculum sit in mora nec tempus suppetat recurrendi ad Sedem Apostolicum vel ad loci Ordinarium, quod attinet ad
Can. 1080      mora nec tempus suppetat recurrendi ad Sedem Apostolicum vel ad loci Ordinarium, quod attinet ad impedimenta a quibus dispensare
Can. 1080      ad Sedem Apostolicum vel ad loci Ordinarium, quod attinet ad impedimenta a quibus dispensare valet. - Parochus aut sacerdos
Can. 1083      possunt. 2. Integrum est Episcoporum conferentiae aetatem superiorem ad licitam matrimonii celebrationem statuere. - 1. Impotentia coeundi
Can. 1086      communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii, donec certo probetur alteram
Can. 1091      naturales. 2. In linea collaterali irritum est usque ad quartum gradum inclusive. 3. Impedimentum consanguinitatis non multiplicatur
Can. 1096      matrimonium esse consortium permanens inter virum et mulierem ordinatum ad prolem, cooperatione aliqua sexuali, procreandam. 2. Haec ignorantia
Can. 1098      et principaliter intendatur. - Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum patrato, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae
Can. 1104      quis se liberet, eligere cogatur matrimonium. - 1. Ad matrimonium valide contrahendum necesse est ut contrahentes sint praesentes
Can. 1105      vero loqui non possunt, signis aequipollentibus. - 1. Ad matrimonium per procuratorem valide ineundum requiritur: 1_ ut adsit
Can. 1105      procuratorem valide ineundum requiritur: 1_ ut adsit mandatum speciale ad contrahendum cum certa persona; 2_ ut procurator ab ipso
Can. 1105      a duobus saltem testibus; aut confici debet per documentum ad normam iuris civilis authenticum. 3. Si mandans scribere
Can. 1111      personis expresse dari debet; si agitur de delegatione speciali, ad determinatum matrimonium danda est; si vero agitur de delegatione
Can. 1112      laicos, qui matrimoniis assistant. 2. Laicus seligatur idoneus, ad institutionem nupturientibus tradendam capax et qui liturgiae matrimoniali rite
Can. 1113      Antequam delegatio concedatur specialis, omnia provideantur, quae ius statuit ad libertatem status comprobandam. - Assistens matrimonio illicite agit, nisi
Can. 1114      illicite agit, nisi ipsi constiterit de libero statu contrahentium ad normam iuris atque, si fieri potest, de licentia parochi
Can. 1116      Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo assistens ad normam iuris competens, qui intendunt verum matrimonium inire, illud
Can. 1120      a Sancta Sede recognoscendum, congruentem locorum et populorum usibus ad spiritum christianum aptatis, firma tamen lege ut assistens matrimonio
Can. 1121      aut ab Episcopo dioecesano praescriptum. 2. Quoties matrimonium ad normam can. 1116 contrahitur, sacerdos vel diaconus, si celebrationi
Can. 1121      de inito coniugio quam primum certiorem reddere. 3. Ad matrimonium quod attinet cum dispensatione a forma canonica contractum
Can. 1122      qua baptizatus est, parochus loci celebrationis notitiam initi coniugii ad parochum loci collati baptismi quam primum transmittat. - Quoties
Can. 1127      et pars non catholica certior reddatur. - 1. Ad formam quod attinet in matrimonio mixto adhibendam, serventur praescripta
Can. 1127      non catholica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur interventus ministri sacri
Can. 1127      orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur interventus ministri sacri, servatis aliis de
Can. 1127      tamen Ordinario loci in quo matrimonium celebratur, et salva ad validitatem aliqua publica forma celebrationis; Episcoporum conferentiae est normas
Can. 1127      3. Vetatur, ne ante vel post canonicam celebrationem ad normam 1, alia habeatur eiusdem matrimonii celebratio religiosa
Can. 1127      normam 1, alia habeatur eiusdem matrimonii celebratio religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum; item ne fiat celebratio
Can. 1128      et filiis e matrimonio mixto natis auxilium spirituale desit ad eorum obligationes adimplendas atque coniuges adiuvent ad vitae coniugalis
Can. 1128      spirituale desit ad eorum obligationes adimplendas atque coniuges adiuvent ad vitae coniugalis et familiaris fovendam unitatem. - Praescripta can
Can. 1134      sua perpetuum et exclusivum; in matrimonio praeterea christiano coniuges ad sui status officia et dignitatem peculiari sacramento roborantur et
Can. 1135      consecrantur. - Utrique coniugi aequum officium et ius est ad ea quae pertinent ad consortium vitae coniugalis. - Parentes
Can. 1135      aequum officium et ius est ad ea quae pertinent ad consortium vitae coniugalis. - Parentes officium gravissimum et ius
Can. 1140      putativum, vel per rescriptum Sanctae Sedis. - Filii legitimati, ad effectus canonicos quod attinet, in omnibus aequiparantur legitimis, nisi
Can. 1145      concedendae sunt alteri coniugi, si quidem eas petierit, induciae ad respondendum, eodem tamen monito ut, si induciae inutiliter praeterlabantur
Can. 1152      convictum coniugalem solverit, intra sex menses causam separationis deferat ad competentem auctoritatem ecclesiasticam, quae, omnibus inspectis adiunctis, perpendat si
Can. 1152      omnibus inspectis adiunctis, perpendat si coniux innocens adduci possit ad culpam condonandam et ad separationem in perpetuum non protrahendam
Can. 1152      si coniux innocens adduci possit ad culpam condonandam et ad separationem in perpetuum non protrahendam. - 1. Si
Can. 1155      sustentationi et educationi. - Coniux innocens laudabiliter alterum coniugem ad vitam coniugalem rursus admittere potest, quo in casu iuri
Can. 1156      quo in casu iuri separationis renuntiat. - 1. Ad convalidandum matrimonium irritum ob impedimentum dirimens, requiritur ut cesset
Can. 1156      impedimenti conscia. 2. Haec renovatio iure ecclesiastico requiritur ad validitatem convalidationis, etiamsi initio utraque pars consensum praestiterit nec
Can. 1161      canonica, si servata non fuerit, necnon retrotractionem effectuum canonicorum ad praeteritum. 2. Convalidatio fit a momento concessionis gratiae
Can. 1161      fit a momento concessionis gratiae; retrotractio vero intellegitur facta ad momentum celebrationis matrimonii, nisi aliud expresse caveatur. 3
Can. 1165      nequit, si adsit impedimentum cuius dispensatio Sedi Apostolicae reservatur ad normam can. 1078, 2, aut agatur de impedimento
Can. 1166      quod iam cessavit. - Sacramentalia sunt signa sacra, quibus, ad aliquam sacramentorum imitationem, effectus praesertim spirituales significantur et ex
Can. 1168      Sacramentalium minister est clericus debita potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad normam librorum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a laicis
Can. 1171      non catholicis. - Res sacrae, quae dedicatione vel benedictione ad divinum cultum destinatae sunt, reverenter tractentur nec ad usum
Can. 1171      benedictione ad divinum cultum destinatae sunt, reverenter tractentur nec ad usum profanum vel non proprium adhibeantur, etiamsi in dominio
Can. 1173      sacerdotale munus Christi adimplens, liturgiam horarum celebrat, qua Deum ad populum suum loquentem audiens et memoriam mysterii salutis agens
Can. 1174      - 1. Obligatione liturgiae horarum persolvendae adstringuntur clerici, ad normam can. 276, 2, n. 3; sodales vero
Can. 1174      sodales vero institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae apostolicae, ad normam suarum constitutionum. 2. Ad participandam liturgiam horarum
Can. 1174      societatum vitae apostolicae, ad normam suarum constitutionum. 2. Ad participandam liturgiam horarum, utpote actionem Ecclesiae, etiam ceteri christifideles
Can. 1176      uniuscuiusque horae. - 1. Christifideles defuncti exequiis ecclesiasticis ad normam iuris donandi sunt. 2. Exequiae ecclesiasticae, quibus
Can. 1176      honorat ac simul vivis spei solacium affert, celebrandae sunt ad normam legum liturgicarum. 3. Enixe commendat Ecclesia, ut
Can. 1177      3. Si extra propriam paroeciam mors acciderit, neque cadaver ad eam translatum fuerit, neque aliqua ecclesia funeris legitime electa
Can. 1181      autem licet, nisi iure prohibeantur, eligere coemeterium sepulturae. - Ad oblationes occasione funerum quod attinet, serventur praescripta can. 1264
Can. 1182      priventur. - Expleta tumulatione, inscriptio in librum defunctorum fiat ad normam iuris particularis. - 1. Ad exequias quod
Can. 1183      defunctorum fiat ad normam iuris particularis. - 1. Ad exequias quod attinet, christifidelibus catechumeni accensendi sunt. 2
Can. 1186      ecclesiasticis exequiis deneganda quoque est quaelibet Missa exequialis. - Ad sanctificationem populi Dei fovendam, Ecclesia peculiari et filiali christifidelium
Can. 1194      ratione sui, nisi emittentem. - Cessat votum lapsu temporis ad finiendam obligationem appositi, mutatione substantiali materiae promissae, deficiente condicione
Can. 1196      aliis quaesitum: 1_ loci Ordinarius et parochus, quod attinet ad omnes ipsorum subditos atque etiam peregrinos; 2_ Superior instituti
Can. 1196      vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quod attinet ad sodales, novitios atque personas, quae diu noctuque in domo
Can. 1197      minus vero bonum, ab illo cui potestas est dispensandi ad normam can. 1196. - Vota ante professionem religiosam emissa
Can. 1202      sub qua forte iusiurandum datum est; 4_ dispensatione, commutatione, ad normam can. 1203. - Qui suspendere, dispensare, commutare possunt
Can. 1205      fideliumve sepulturae deputantur dedicatione vel benedictione, quam liturgici libri ad hoc praescribunt. - Dedicatio alicuius loci spectat ad Episcopum
Can. 1206      libri ad hoc praescribunt. - Dedicatio alicuius loci spectat ad Episcopum dioecesanum et ad eos qui ipsi iure aequiparantur
Can. 1206      - Dedicatio alicuius loci spectat ad Episcopum dioecesanum et ad eos qui ipsi iure aequiparantur; iidem possunt cuilibet Episcopo
Can. 1207      ecclesiarum reservatur Episcopo dioecesano; uterque vero potest alium sacerdotem ad hoc delegare. - De peracta dedicatione vel benedictione ecclesiae
Can. 1211      non liceat in eis cultum exercere, donec ritu paenitentiali ad normam librorum liturgicorum iniuria reparetur. - Dedicationem vel benedictionem
Can. 1212      loca sacra, si magna ex parte destructa fuerint, vel ad usus profanos permanenter decreto competentis Ordinarii vel de facto
Can. 1214      - Ecclesiae nomine intellegitur aedes sacra divino cultui destinata, ad quam fidelibus ius est adeundi ad divinum cultum praesertim
Can. 1214      divino cultui destinata, ad quam fidelibus ius est adeundi ad divinum cultum praesertim publice exercendum. - 1. Nulla
Can. 1215      censeat novam ecclesiam bono animarum inservire posse, et media ad ecclesiae aedificationem et ad cultum divinum necessaria non esse
Can. 1215      animarum inservire posse, et media ad ecclesiae aedificationem et ad cultum divinum necessaria non esse defutura. 3. Etiam
Can. 1220      possunt, salvis iuribus paroecialibus. - 1. Curent omnes ad quos res pertinet, ut in ecclesiis illa munditia ac
Can. 1220      arceatur quidquid a sanctitate loci absonum sit. 2. Ad bona sacra et pretiosa tuenda ordinaria conservationis cura et
Can. 1222      gratuitus. - 1. Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non detur eam
Can. 1222      2. Ubi aliae graves causae suadeant ut aliqua ecclesia ad divinum cultum amplius non adhibeatur, eam Episcopus dioecesanus, audito
Can. 1223      vel coetus fidelium eo convenientium de licentia Ordinarii destinatus, ad quem etiam alii fideles de consensu Superioris competentis accedere
Can. 1224      Superioris competentis accedere possunt. - 1. Ordinarius licentiam ad constituendum oratorium requisitam ne concedat, nisi prius per se
Can. 1224      concedat, nisi prius per se vel per alium locum ad oratorium destinatum visitaverit et decenter instructum reppererit. 2
Can. 1224      decenter instructum reppererit. 2. Data autem licentia, oratorium ad usus profanos converti nequit sine eiusdem Ordinarii auctoritate. -
Can. 1228      iuribus ac oratorium gaudet. - Firmo praescripto can. 1227, ad Missam aliasve sacras celebrationes in aliquo sacello privato peragendas
Can. 1230      - Sanctuarii nomine intelleguntur ecclesia vel alius locus sacer ad quos, ob peculiarem pietatis causam, fideles frequentes, approbante Ordinario
Can. 1232      possit internationale, requiritur approbatio Sanctae Sedis. - 1. Ad approbanda statuta sanctuarii dioecesani, competens est Ordinarius loci; ad
Can. 1232      Ad approbanda statuta sanctuarii dioecesani, competens est Ordinarius loci; ad statuta sanctuarii nationalis, Episcoporum conferentia; ad statuta sanctuarii internationalis
Can. 1232      est Ordinarius loci; ad statuta sanctuarii nationalis, Episcoporum conferentia; ad statuta sanctuarii internationalis, sola Sancta Sedes. 2. In
Can. 1238      traditas. - 1. Altare dedicationem vel benedictionem amittit ad normam can. 1212. 2. Per reductionem ecclesiae vel
Can. 1238      2. Per reductionem ecclesiae vel alius loci sacri ad usus profanos, altaria sive fixa sive mobilia non amittunt
Can. 1243      - Opportunae normae de disciplina in coemeteriis servanda, praesertim ad eorum indolem sacram tuendam et fovendam quod attinet, iure
Can. 1246      approbatione, quosdam ex diebus festis de praecepto abolere vel ad diem dominicam transferre. - Die dominica aliisque diebus festis
Can. 1249      proprias obligationes fidelius adimplendo et praesertim ieiunium et abstinentiam, ad normam canonum qui sequuntur, observando. - Dies et tempora
Can. 1252      expleverint; lege vero ieiunii adstringuntur omnes aetate maiores usque ad annum inceptum sexagesimum. Curent tamen animarum pastores et parentes
Can. 1252      et parentes ut etiam ii qui, ratione minoris aetatis ad legem ieiunii et abstinentiae non tenentur, ad genuinum paenitentiae
Can. 1252      minoris aetatis ad legem ieiunii et abstinentiae non tenentur, ad genuinum paenitentiae sensum informentur. - Episcoporum conferentia potest pressius
Can. 1254      a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi proprios prosequendos. 2. Fines vero proprii
Can. 1255      sunt capacia bona temporalia acquirendi, retinendi, administrandi et alienandi ad normam iuris. - Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani
Can. 1256      iuris. - Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit
Can. 1257      legitime acquisiverit. - 1. Bona temporalia omnia quae ad Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas iuridicas
Can. 1260      - Ecclesiae nativum ius est exigendi a christifidelibus, quae ad fines sibi proprios sint necessaria. - 1. Integrum
Can. 1264      potestatis exsecutivae gratiosae vel pro exsecutione rescriptorum Sedis Apostolicae, ad ipsa Sede Apostolica approbandas; 2_ definire oblationes occasione ministrationis
Can. 1266      et sunt. - In omnibus ecclesiis et oratoriis, etiam ad instituta religiosa pertinentibus, quae de facto habitualiter christifidelibus pateant
Can. 1266      colligatur pro determinatis inceptis paroecialibus, dioecesanis, nationalibus vel universalibus, ad curiam dioecesanam postea sedulo mittenda. - 1. Nisi
Can. 1267      firmo praescripto can. 1295. 3. Oblationes a fidelibus ad certum finem factae, nonnisi ad eundem finem destinari possunt
Can. 1267      3. Oblationes a fidelibus ad certum finem factae, nonnisi ad eundem finem destinari possunt. - Praescriptionem, tamquam acquirendi et
Can. 1268      et se liberandi modum, Ecclesia pro bonis temporalibus recipit, ad normam cann. 197-199. - Res sacrae, si in dominio
Can. 1269      praescriptione acquiri a privatis personis possunt, sed eas adhibere ad usus profanos non licet, nisi dedicationem vel benedictionem amiserint
Can. 1269      non licet, nisi dedicationem vel benedictionem amiserint; si vero ad personam iuridicam ecclesiasticam publicam pertinent, tantum ab alia persona
Can. 1270      iura et actiones sive personales sive reales, quae pertinent ad Sedem Apostolicam, spatio centum annorum praescribuntur; quae ad aliam
Can. 1270      pertinent ad Sedem Apostolicam, spatio centum annorum praescribuntur; quae ad aliam personam iuridicam publicam ecclesiasticam pertinent, spatio triginta annorum
Can. 1271      vinculi unitatis et caritatis, pro suae dioecesis facultatibus, conferant ad media procuranda, quibus Sedes Apostolica secundum temporum condiciones indiget
Can. 1272      ut reditus, immo quatenus possibile sit ipsa dos beneficiorum ad institutum, de quo in can. 1274, 1, paulatim
Can. 1274      ut sustentationi clericorum, qui in favorem dioecesis servitium praestant, ad normam can. 281 provideatur, nisi aliter eisdem provisum sit
Can. 1276      1. Ordinarii est sedulo advigilare administrationi omnium bonorum, quae ad personas iuridicas publicas sibi subiectas pertinent, salvis legitimis titulis
Can. 1277      ecclesiasticorum negotium ordinandum curent. - Episcopus dioecesanus quod attinet ad actus administrationis ponendos, qui, attento statu oeconomico dioecesis, sunt
Can. 1277      in casibus iure universali vel tabulis fundationis specialiter expressis, ad ponendos actus extraordinariae administrationis. Conferentiae autem Episcoporum est definire
Can. 1279      Administratio bonorum ecclesiasticorum ei competit, qui immediate regit personam ad quam eadem bona pertinent, nisi aliud ferant ius particulare
Can. 1279      habeat administratores, Ordinarius, cui eadem subiecta est, personas idoneas ad triennium assumat; eaedem ab Ordinario iterum nominari possunt. -
Can. 1280      a rebus oeconomicis vel saltem duos consiliarios, qui administratorem, ad normam statutorum, in munere adimplendo adiuvent. - 1
Can. 1282      administratione bonorum ecclesiasticorum, munera sua adimplere tenentur nomine Ecclesiae, ad normam iuris. - Antequam administratores suum munus ineant: 1_
Can. 1283      subscribendum, rerum immobilium, rerum mobilium sive pretiosarum sive utcumque ad bona culturalia pertinentium aliarumve cum descriptione atque aestimatione earundem
Can. 1285      ordinariae administrationis fas est administratoribus de bonis mobilibus, quae ad patrimonium stabile non pertinent, donationes ad fines pietatis aut
Can. 1285      bonis mobilibus, quae ad patrimonium stabile non pertinent, donationes ad fines pietatis aut christianae caritatis facere. - Administratores bonorum
Can. 1286      bonorum: 1_ in operarum locatione leges etiam civiles, quae ad laborem et vitam socialem attinent, adamussim servent, iuxta principia
Can. 1289      nisi licentiam scripto datam Ordinarii proprii obtinuerint. - Quamvis ad administrationem non teneantur titulo officii ecclesiastici, administratores munus suspectum
Can. 1289      nequeunt; quod si ex arbitraria dimissione damnum Ecclesiae obveniat, ad restitutionem tenentur. - Quae ius civile in territorio statuit
Can. 1291      iure canonico caveatur, et firmo praescripto can. 1547. - Ad valide alienanda bona, quae personae iuridicae publicae ex legitima
Can. 1291      quorum valor summam iure definitam excedit, requiritur licentia auctoritatis ad normam iuris competentis. - 1. Salvo praescripto can
Can. 1292      quorum interest. Eorundem quoque consensu eget ipse Episcopus dioecesanus ad bona dioecesis alienanda. 2. Si tamen agatur de
Can. 1292      donatis, vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa, ad validitatem alienationis requiritur insuper licentia Sanctae Sedis. 3
Can. 1293      proponuntur, quam de alienationibus iam peractis. - 1. Ad alienanda bona, quorum valor summam minimam definitam excedit, requiritur
Can. 1295      collocetur vel, iuxta alienationis fines, prudenter erogetur. - Requisita ad normam cann. 1291-1294, quibus etiam statuta personarum iuridicarum conformanda
Can. 1296      vel realis, a quonam et contra quemnam instituenda sit ad Ecclesiae iura vindicanda. - Conferentiae Episcoporum est, attentis locorum
Can. 1298      minimi momenti, bona ecclesiastica propriis administratoribus eorumve propinquis usque ad quartum consanguinitatis vel affinitatis gradum non sunt vendenda aut
Can. 1299      et canonico libere valet de suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive per actum inter vivos sive per
Can. 1302      tamquam non appositae habeantur. - 1. Qui bona ad pias causas sive per actum inter vivos sive ex
Can. 1302      in tuto collocentur, itemque vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam can. 1301. 3. Bonis fiduciariis alicui sodali
Can. 1303      iure veniunt: 1_ piae fundationes autonomae, scilicet universitates rerum ad fines de quibus in can. 114, 2 destinatae
Can. 1303      concredita fuerint personae iuridicae Episcopo dioecesano subiectae, expleto tempore, ad institutum de quo in can. 1274, 1, destinari
Can. 1304      cuiusque loci vel regionis morem. 2. Ulteriores condiciones ad constitutionem et acceptationem fundationum quod attinet, iure particulari definiantur
Can. 1306      exemplar in curiae archivo, alterum in archivo personae iuridicae ad quam fundatio spectat, tuto asserventur. - 1. Servatis
Can. 1308      competit potestas reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel
Can. 1308      nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad eleemosynae augmentum faciendum. 4. Eidem competit potestas reducendi
Can. 1308      legata Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad finem proprium eiusdem instituti congruenter consequendum. 5. Iisdem
Can. 1310      1308 regitur. 3. In ceteris casibus recurrendum est ad Sedem Apostolicam. - Nativum et proprium Ecclesiae ius est
Can. 1312      Praeterea remedia poenalia et paenitentiae adhibentur, illa quidem praesertim ad delicta praecavenda, hae potius ad poenam substituendam vel augendam
Can. 1312      adhibentur, illa quidem praesertim ad delicta praecavenda, hae potius ad poenam substituendam vel augendam. - 1. Si post
Can. 1317      leges. - Poenae eatenus constituantur, quatenus vere necessariae sint ad aptius providendum ecclesiasticae disciplinae. Dimissio autem e statu clericali
Can. 1325      item ebrietas aliaeve mentis perturbationes, si sint de industria ad delictum patrandum vel excusandum quaesitae, et passio, quae voluntarie
Can. 1326      constitutus est, vel qui auctoritate aut officio abusus est ad delictum patrandum 3_ reum, qui, cum poena in delictum
Can. 1326      delictum culposum constituta sit, eventum praevidit et nihilominus cautiones ad eum vitandum omisit, quas diligens quilibet adhibuisset. 2
Can. 1328      eam attenuent vel aggravent. - 1. Qui aliquid ad delictum patrandum egit vel omisit, nec tamen, praeter suam
Can. 1328      2. Quod si actus vel omissiones natura sua ad delicti exsecutionem conducant, auctor potest paenitentiae vel remedio poenali
Can. 1331      gravis obstet causa; 2_ invalide ponit actus regiminis, qui ad normam 1, n. 3, sunt illiciti; 3_ vetatur
Can. 1333      reus ratione officii habeat; 3_ ius administrandi bona, quae ad ipsius suspensi officium forte pertineant, si poena sit latae
Can. 1335      ponere actum regiminis, vetitum suspenditur, quoties id necessarium sit ad consulendum fidelibus in mortis periculo constitutis; quod si censura
Can. 1336      prohibitiones numquam sunt sub poena nullitatis; 4_ translatio poenalis ad aliud officium; 5_ dimissio e statu clericali. 2
Can. 1341      monitionis vel correptionis. - Ordinarius proceduram iudicialem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum
Can. 1342      in lege vel praecepto dicuntur de iudice, quod attinet ad poenam irrogandam vel declarandam in iudicio, applicanda sunt ad
Can. 1342      ad poenam irrogandam vel declarandam in iudicio, applicanda sunt ad Superiorem, qui per decretum extra iudicium poenam irroget vel
Can. 1342      declaret, nisi aliter constet neque agatur de praescriptis quae ad procedendi tantum rationem attineant. - Si lex vel praeceptum
Can. 1344      poenam utrique delicto debitam luat, nisi interim tempus decurrerit ad actionis poenalis pro priore delicto praescriptionem. - Quoties delinquens
Can. 1347      saltem monitus sit ut a contumacia recedat, dato congruo ad resipiscentiam tempore. 2. A contumacia recessisse dicendus est
Can. 1350      poenis clerico irrogandis semper cavendum est, ne iis quae ad honestam sustentationem sunt necessaria ipse careat, nisi agatur de
Can. 1355      non sit Apostolicae Sedi reservata: 1_ Ordinarius, qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per
Can. 1356      poena sit irrogata vel declarata, etiam Ordinarius qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per
Can. 1357      paenitenti onus iniungat recurrendi intra mensem sub poena reincidentiae ad Superiorem competentem vel ad sacerdotem facultate praeditum, et standi
Can. 1357      intra mensem sub poena reincidentiae ad Superiorem competentem vel ad sacerdotem facultate praeditum, et standi huius mandatis; interim imponat
Can. 1357      3. Eodem onere recurrendi tenentur, postquam convaluerint, ii quibus ad normam can. 976 remissa est censura irrogata vel declarata
Can. 1358      censurae dari non potest nisi delinquenti qui a contumacia, ad normam can. 1347, 2, recesserit; recedenti autem denegari
Can. 1358      autem denegari nequit. 2. Qui censuram remittit, potest ad normam can. 1348 providere vel etiam paenitentiam imponere. -
Can. 1361      ipsa remissio divulgetur, nisi quatenus id vel utile sit ad rei famam tuendam vel necessarium ad scandalum reparandum. -
Can. 1361      vel utile sit ad rei famam tuendam vel necessarium ad scandalum reparandum. - 1. Actio criminalis praescriptione extinguitur
Can. 1363      exsecutorium iudicis decretum de quo in can. 1651, actio ad poenam exsequendam praescriptione extinguitur. 2. Idem valet, servatis
Can. 1372      in inoboedientia persistit. - Qui contra Romani Pontificis actum ad Concilium Oecumenicum vel ad Episcoporum collegium recurrit censura puniatur
Can. 1372      Qui contra Romani Pontificis actum ad Concilium Oecumenicum vel ad Episcoporum collegium recurrit censura puniatur. - Qui publice aut
Can. 1373      propter aliquem potestatis vel ministerii ecclesiastici actum, aut subditos ad inoboedientiam in eos provocat, interdicto vel aliis iustis poenis
Can. 1378      interdicti vel, si sit clericus, suspensionis incurrit: 1_ qui ad ordinem sacerdotalem non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem attentat
Can. 1387      qui in actu vel occasione vel praetextu confessionis paenitentem ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum sollicitat, pro delicti gravitate
Can. 1390      censura, puniri potest. 3. Calumniator potest cogi etiam ad congruam satisfactionem praestandam. - Iusta poena pro delicti gravitate
Can. 1395      post monitionem delicto, aliae poenae gradatim addi possunt usque ad dimissionem e statu clericali. 2. Clericus qui aliter
Can. 1400      vindicanda, vel facta iuridica declaranda; 2_ delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel declarandam. 2. Attamen controversiae ortae
Can. 1400      controversiae ortae ex actu potestatis administrativae deferri possunt solummodo ad Superiorem vel ad tribunal administrativum. - Ecclesia iure proprio
Can. 1400      actu potestatis administrativae deferri possunt solummodo ad Superiorem vel ad tribunal administrativum. - Ecclesia iure proprio et exclusivo cognoscit
Can. 1401      deque omnibus in quibus inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et poenarum ecclesiasticarum irrogationem. - Omnia Ecclesiae
Can. 1403      applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit vel de normis agitur quae
Can. 1405      in causis poenalibus Episcopos; 4_ alias causas quas ipse ad suum advocaverit iudicium. 2. Iudex de actu vel
Can. 1413      pia, coram tribunali ultimi domicilii vel quasi-domicilii vel commorationis, ad normam cann. 1408-1409, illius de cuius hereditate vel legato
Can. 1417      quovis iudicii gradu et in quovis litis statu, cognoscendam ad Sanctam Sedem deferre vel apud eandem introducere. 2
Can. 1417      deferre vel apud eandem introducere. 2. Provocatio tamen ad Sedem Apostolicam interposita non suspendit, praeter casum appellationis, exercitium
Can. 1417      iam cognoscere coepit; quique idcirco poterit iudicium prosequi usque ad definitivam sententiam, nisi Sedes Apostolica iudici significaverit se causam
Can. 1418      Quodlibet tribunal ius habet in auxilium vocandi aliud tribunal ad causam instruendam vel ad actus intimandos. - 1
Can. 1418      in auxilium vocandi aliud tribunal ad causam instruendam vel ad actus intimandos. - 1. In unaquaque dioecesi et
Can. 1421      iudices constituantur, e quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad collegium efformandum. 3. Iudices sint integrae famae et
Can. 1422      Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales adiuncti et ceteri iudices nominantur ad definitum tempus, firmo praescripto can. 1420, 5, nec
Can. 1423      Tribunalia, de quibus in 1, constitui possunt vel ad causas quaslibet vel ad aliqua tantum causarum genera. -
Can. 1423      1, constitui possunt vel ad causas quaslibet vel ad aliqua tantum causarum genera. - Unicus iudex in quolibet
Can. 1425      iudicio trium vel quinque iudicum. 3. Vicarius iudicialis ad singulas causas cognoscendas iudices ex ordine per turnum advocet
Can. 1428      1. Iudex vel tribunalis collegialis praeses possunt auditorem designare ad causae instructionem peragendam, eum seligentes aut ex tribunalis iudicibus
Can. 1428      aut ex tribunalis iudicibus aut ex personis ab Episcopo ad hoc munus approbatis. 2. Episcopus potest ad auditoris
Can. 1428      Episcopo ad hoc munus approbatis. 2. Episcopus potest ad auditoris munus approbare clericos vel laicos, qui bonis moribus
Can. 1430      idem praeses alium ex iusta causa substituere potest. - Ad causas contentiosas, in quibus bonum publicum in discrimen vocari
Can. 1430      in quibus bonum publicum in discrimen vocari potest, et ad causas poenales constituatur in dioecesi promotor iustitiae, qui officio
Can. 1432      iustitiae, in ulteriore gradu huius interventus praesumitur necessarius. - Ad causas, in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut
Can. 1436      potest. 2. Promotor et defensor constitui possunt tum ad universitatem causarum tum ad singulas causas; possunt autem ab
Can. 1436      et defensor constitui possunt tum ad universitatem causarum tum ad singulas causas; possunt autem ab Episcopo, iusta de causa
Can. 1438      1, n. 1: 1_ a tribunali Episcopi suffraganei appellatur ad tribunal Metropolitae, salvo praescripto can. 1439; 2_ in causis
Can. 1438      causis in prima instantia pertractatis coram Metropolita fit appellatio ad tribunal quod ipse, probante Sede Apostolica, stabiliter designaverit; 3_
Can. 1439      Si quod tribunal primae instantiae unicum pro pluribus dioecesibus, ad normam can. 1423, constitutum sit, Episcoporum conferentia debet tribunal
Can. 1439      de quibus in 1. 3. Quod attinet ad tribunalia secundae instantiae, de quibus in 1-2
Can. 1440      competunt circa suum tribunal. - Si competentia ratione gradus, ad normam cann. 1438 et 1439 non servetur, incompetentia iudicis
Can. 1444      quae ab ordinariis tribunalibus primae instantiae diiudicatae fuerint et ad Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferantur; 2_ in tertia
Can. 1444      3, aliasve quas Romanus Pontifex sive motu proprio, sive ad instantiam partium ad suum tribunal advocaverit et Rotae Romanae
Can. 1444      Romanus Pontifex sive motu proprio, sive ad instantiam partium ad suum tribunal advocaverit et Rotae Romanae commiserit; easque, nisi
Can. 1445      rotales; 2_ recursus in causis de statu personarum, quas ad novum examen Rota Romana admittere renuit; 3_ exceptiones suspicionis
Can. 1445      videt de contentionibus ortis ex actu potestatis administrativae ecclesiasticae ad eam legitime delatis, de aliis controversiis administrativis quae a
Can. 1446      de aequa controversiae solutione quaerenda communi consilio curent, viasque ad hoc propositum idoneas ipsis indicet, gravibus quoque hominibus ad
Can. 1446      ad hoc propositum idoneas ipsis indicet, gravibus quoque hominibus ad mediationem adhibitis. 3. Quod si circa privatum partium
Can. 1446      lis versetur, dispiciat iudex num transactione vel arbitrorum iudicio, ad normam cann. 1713-1716, controversia finem habere utiliter possit. -
Can. 1448      vel affinitatis in quolibet gradu lineae rectae et usque ad quartum gradum lineae collateralis, vel ratione tutelae et curatelae
Can. 1452      negotio quod privatorum solummodo interest, iudex procedere potest dumtaxat ad instantiam partis. Causa autem legitime introducta, iudex procedere potest
Can. 1452      vel in exceptionibus opponendis supplere, quoties id necessarium censeat ad vitandam graviter iniustam sententiam, firmis praescriptis can. 1600. -
Can. 1455      praeiudicium partibus obvenire possit, iudices et tribunalis adiutores tenentur ad secretum officii servandum. 2. Tenentur etiam semper ad
Can. 1455      ad secretum officii servandum. 2. Tenentur etiam semper ad secretum servandum de discussione quae inter iudices in tribunali
Can. 1455      testes, peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando astringere ad secretum servandum. - Iudex et omnes tribunalis administri, occasione
Can. 1460      se gravatam reputat, potest intra quindecim dies utiles provocare ad tribunal appellationis. - Iudex in quovis stadio causae se
Can. 1462      qui serius eas opposuerit, non est reiciendus, sed condemnetur ad expensas, nisi probet se oppositionem malitiose non distulisse.
Can. 1466      fiat ex prorogatione. - Ubi lex terminos haud statuat ad actus processuales peragendos, iudex illos praefinire debet, habita ratione
Can. 1467      debet, habita ratione naturae uniuscuiusque actus. - Si die ad actum iudicialem indicto vacaverit tribunal, terminus intellegitur prorogatus ad
Can. 1467      ad actum iudicialem indicto vacaverit tribunal, terminus intellegitur prorogatus ad primum sequentem diem non feriatum. - Uniuscuiusque tribunalis sedes
Can. 1469      1, iudex, ex iusta causa et auditis partibus, potest ad probationes acquirendas etiam extra proprium territorium se conferre, de
Can. 1470      ii tantummodo adsint in aula quos lex aut iudex ad processum expediendum necessarios esse statuerit. 2. Omnes iudicio
Can. 1470      oboedientiae tribunali debitae graviter defuerint, iudex potest congruis poenis ad officium reducere, advocatos praeterea et procuratores etiam a munere
Can. 1472      quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta esse
Can. 1473      iudex et notarius fidem faciant actum ipsum de verbo ad verbum parti aut testi perlectum fuisse, et partem aut
Can. 1474      actorum exemplar, fide facta a notario de eius authenticitate, ad tribunal superius mittatur. 2. Si acta exarata fuerint
Can. 1477      advocatum constituerit, semper tamen tenetur in iudicio ipsemet adesse ad praescriptum iuris vel iudicis. - 1. Minores et
Can. 1478      ipsi possunt tantummodo ut de propriis delictis respondeant, aut ad praescriptum iudicis; in ceteris agere et respondere debent per
Can. 1484      suscipiant, mandatum authenticum apud tribunal deponere debent. 2. Ad iuris tamen extinctionem impediendam iudex potest procuratorem admittere etiam
Can. 1487      a iudice, dato decreto, repelli sive ex officio sive ad instantiam partis, gravi tamen de causa. - 1
Can. 1492      etiam exceptione. - 1. Quaevis actio extinguitur praescriptione ad normam iuris aliove legitimo modo, exceptis actionibus de statu
Can. 1494      actorem vel propter causae nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem reconventionalem instituere
Can. 1494      causae nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem reconventionalem instituere. 2. Reconventio
Can. 1495      est iudici coram quo actio prior instituta est, licet ad unam causam dumtaxat delegato vel alioquin relative incompetenti. -
Can. 1497      potest, ut iuris exercitium alicui inhibeatur. - 1. Ad crediti quoque securitatem sequestratio rei admittitur, dummodo de creditoris
Can. 1497      iure satis constet. 2. Sequestratio extendi potest etiam ad res debitoris quae quolibet titulo apud alias personas reperiantur
Can. 1497      debitoris quae quolibet titulo apud alias personas reperiantur, et ad debitoris credita. - Sequestratio rei et inhibitio exercitii iuris
Can. 1500      de damnis, si ius suum non probaverit, resarciendis. - Ad naturam et vim actionis possessoriae quod attinet, serventur praescripta
Can. 1501      agitur. - Iudex nullam causam cognoscere potest, nisi petitio, ad normam canonum, proposita sit ab eo cuius interest, vel
Can. 1503      eo probandus, quique locum tenet libelli ab actore scripti ad omnes iuris effectus. - Libellus, quo lis introducitur, debet
Can. 1504      innitatur actor et generatim saltem quibus factis et probationibus ad evincenda ea quae asseruntur; 3_ subscribi ab actore vel
Can. 1505      tempus utile decem dierum recursum rationibus suffultum interponere vel ad tribunal appellationis vel ad collegium, si libellus reiectus fuerit
Can. 1505      recursum rationibus suffultum interponere vel ad tribunal appellationis vel ad collegium, si libellus reiectus fuerit a praeside; quaestio autem
Can. 1506      libello decretum non ediderit, quo libellum admittit vel reicit ad normam can. 1505, pars, cuius interest, instare potest ut
Can. 1507      vel praeses ceteras partes in iudicium vocare seu citare ad litem contestandam, statuens utrum eae scripto respondere debeant an
Can. 1507      eae scripto respondere debeant an coram ipso se sistere ad dubia concordanda. Quod si ex scriptis responsionibus perspiciat necessitatem
Can. 1507      decreto statuere. 2. Si libellus pro admisso habetur ad normam can. 1506, decretum citationis in iudicium fieri debet
Can. 1507      si partes litigantes de facto coram iudice se sistant ad causam agendam, opus non est citatione, sed actuarius significet
Can. 1508      speciali, seu ei qui ipsius nomine iudicium suscipere tenetur ad normam iuris. - 1. Citationum, decretorum, sententiarum aliorumque
Can. 1510      citatoriam schedam recipere recuset, vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat, legitime citatus habeatur. - Si citatio non
Can. 1512      citatio legitime notificata fuerit aut partes coram iudice steterint ad causam agendam: 1_ res desinit esse integra; 2_ causa
Can. 1513      praeterquam in libello litis introductorio, possunt vel in responsione ad citationem exprimi vel in declarationibus ore coram iudice factis
Can. 1513      in causis autem difficilioribus partes convocandae sunt a iudice ad dubium vel dubia concordanda, quibus in sententia respondendum sit
Can. 1513      est; quae nisi iam consenserint, possunt intra decem dies ad ipsum iudicem recurrere, ut mutetur; quaestio autem expeditissime ipsius
Can. 1514      mutari valide nequeunt, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis et auditis reliquis partibus earumque rationibus perpensis
Can. 1518      intersit, litem resumat; 2_ causa conclusa, iudex procedere debet ad ulteriora, citato procuratore, si adsit, secus defuncti herede vel
Can. 1519      munere cesset tutor vel curator vel procurator, qui sit ad normam can. 1481, 1 et 3 necessarius
Can. 1519      tutorem vel curatorem iudex quam primum constituat; procuratorem vero ad litem constituere potest, si pars neglexerit intra brevem terminum
Can. 1522      inter easdem personas et super eadem re intercedat; sed ad extraneos quod attinet, non aliam vim obtinent nisi documentorum
Can. 1524      instantiae, egent consilio vel consensu eorum, quorum concursus requiritur ad ponendos actus, qui ordinariae administrationis fines excedunt. 3
Can. 1525      eosdem parit effectus ac peremptio instantiae, itemque obligat renuntiantem ad solvendas expensas actorum, quibus renuntiatum fuit. - 1
Can. 1527      nihilominus exigatur. - 1. Probationes cuiuslibet generis, quae ad causam cognoscendam utiles videantur et sint licitae, adduci possunt
Can. 1528      expeditissime definiat. - Si pars vel testis se sistere ad respondendum coram iudice renuant, licet eos audire etiam per
Can. 1529      publico notario vel quovis alio legitimo modo. - Iudex ad probationes colligendas ne procedat ante litis contestationem nisi ob
Can. 1530      ante litis contestationem nisi ob gravem causam. - Iudex ad veritatem aptius eruendam partes interrogare semper potest, immo debet
Can. 1530      veritatem aptius eruendam partes interrogare semper potest, immo debet, ad instantiam partis vel ad probandum factum quod publice interest
Can. 1530      interrogare semper potest, immo debet, ad instantiam partis vel ad probandum factum quod publice interest extra dubium poni. -
Can. 1531      2. Quod si respondere recusaverit, iudicis est aestimare quid ad factorum probationem exinde erui possit. - In casibus, in
Can. 1542      vim habet ac partium declarationes quae non sint confessiones, ad normam can. 1536, 2. - Si abrasa, correcta
Can. 1546      documenta, etsi communia, quae communicari nequeunt sine periculo damni ad normam can. 1548, 2, n. 2 aut sine
Can. 1548      2, ab obligatione respondendi eximuntur: 1_ clerici, quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum
Can. 1548      ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet
Can. 1548      secretum officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia huic secreto obnoxia; 2_ qui ex testificatione sua
Can. 1550      totum vel ex parte. - 1. Ne admittantur ad testimonium ferendum minores infra decimum quartum aetatis annum et
Can. 1550      eadem causa assistunt vel astiterunt; 2_ sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi
Can. 1564      non suggerentes responsionem, remotae a cuiusvis offensione et pertinentes ad causam quae agitur. - 1. Interrogationes non sunt
Can. 1567      referre debet ipsa editi testimonii verba, saltem quod attinet ad ea quae iudicii materiam directe attingunt. 2. Admitti
Can. 1570      officio, antequam acta seu testificationes publici iuris fiant, denuo ad examen vocari, si iudex id necessarium vel utile ducat
Can. 1574      examen et votum, praeceptis artis vel scientiae innixum, requiruntur ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam
Can. 1574      vel scientiae innixum, requiruntur ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam. - Iudicis est peritos
Can. 1577      acta causae aliaque documenta et subsidia quibus egere potest ad suum munus rite et fideliter exsequendum. 3. Iudex
Can. 1582      interesse; semper autem possunt suam relationem exhibere. - Si ad definitionem causae iudex opportunum duxerit ad aliquem locum accedere
Can. 1582      exhibere. - Si ad definitionem causae iudex opportunum duxerit ad aliquem locum accedere vel aliquam rem inspicere, decreto id
Can. 1587      libello, quo lis introducitur, non contineatur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet ut resolvi plerumque debeat ante quaestionem principalem
Can. 1588      intercedit inter ipsam et causam principalem, coram iudice competenti ad causam principalem definiendam. - 1. Iudex, recepta petitione
Can. 1591      sententiam interlocutoriam, iusta intercedente ratione, revocare aut reformare, sive ad partis instantiam, sive ex officio, auditis partibus. -
Can. 1592      comparuerit nec idoneam absentiae excusationem attulerit aut non responderit ad normam can. 1507, 1, iudex eam a iudicio
Can. 1592      absentem declaret et decernat ut causa, servatis servandis, usque ad sententiam definitivam eiusque exsecutionem procedat. 2. Antequam decretum
Can. 1592      novam citationem si opus fuerit, constare citationem, legitime factam, ad partem conventam tempore utili pervenisse. - 1. Si
Can. 1594      querela nullitatis uti potest. - Si die et hora ad litis contestationem praestitutis actor neque comparuerit neque idoneam excusationem
Can. 1594      si actor novae citationi non paruerit, praesumitur instantiae renuntiasse ad normam cann. 1524-1525; 3_ quod si postea in processu
Can. 1596      solidum. - 1. Is cuius interest admitti potest ad interveniendum in causa, in qualibet litis instantia, sive ut
Can. 1596      sive ut pars quae proprium ius defendit, sive accessorie ad aliquem litigantem adiuvandum. 2. Sed ut admittatur, debet
Can. 1596      quo causa reperitur, assignato eidem brevi ac peremptorio termino ad probationes suas exhibendas, si causa ad periodum probatoriam pervenerit
Can. 1596      ac peremptorio termino ad probationes suas exhibendas, si causa ad periodum probatoriam pervenerit. - Tertium, cuius interventus videatur necessarius
Can. 1598      id petentibus dari potest actorum exemplar; in causis vero ad bonum publicum spectantibus iudex ad gravissima pericula evitanda aliquod
Can. 1598      exemplar; in causis vero ad bonum publicum spectantibus iudex ad gravissima pericula evitanda aliquod actum nemini manifestandum esse decernere
Can. 1598      tamen ut ius defensionis semper integrum maneat. 2. Ad probationes complendas partes possunt alias iudici proponere; quibus acquisitis
Can. 1599      in 1. - 1. Expletis omnibus quae ad probationes producendas pertinent, ad conclusionem in causa devenitur.
Can. 1599      1. Expletis omnibus quae ad probationes producendas pertinent, ad conclusionem in causa devenitur. 2. Haec conclusio habetur
Can. 1601      Facta conclusione in causa, iudex congruum temporis spatium praestituat ad defensiones vel animadversiones exhibendas. - 1. Defensiones et
Can. 1604      statuere ut moderata disputatio fiat ore pro tribunali sedente, ad quaestiones nonnullas illustrandas. - Disputationi orali, de qua in
Can. 1605      1602, 1 et 1604, 2, assistat notarius ad hoc ut, si iudex praecipiat aut pars postulet et
Can. 1608      firmo praescripto can. 1589, 1. - 1. Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo
Can. 1609      1. In tribunali collegiali, qua die et hora iudices ad deliberandum conveniant, collegii praeses statuat, et nisi peculiaris causa
Can. 1609      et rationes tam in iure quam in facto, quibus ad conclusionem suam venerint; quae conclusiones actis causae adiungantur, secreto
Can. 1609      est a pristina sua conclusione recedere. Iudex vero qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest ut, si fiat
Can. 1609      noluit, exigere potest ut, si fiat appellatio, suae conclusiones ad tribunal superius transmittantur. 5. Quod si iudices in
Can. 1609      transmittantur. 5. Quod si iudices in prima discussione ad sententiam devenire aut nolint aut nequeant, differri poterit decisio
Can. 1609      sententiam devenire aut nolint aut nequeant, differri poterit decisio ad novum conventum, non tamen ultra hebdomadam, nisi ad normam
Can. 1609      decisio ad novum conventum, non tamen ultra hebdomadam, nisi ad normam can. 1600 complenda sit causae instructio. -
Can. 1615      partibus aut earum procuratoribus, vel eisdem transmittendo idem exemplar ad normam can. 1509. - 1. Si in sententiae
Can. 1616      tribunali, quod eam tulit, corrigi vel compleri debet sive ad partis instantiam sive ex officio, semper tamen auditis partibus
Can. 1616      sive ex officio, semper tamen auditis partibus et decreto ad calcem sententiae apposito. 2. Si qua pars refragetur
Can. 1617      vim non habent, nisi saltem summarie motiva exprimant, vel ad motiva in alio actu expressa remittant. - Sententia interlocutoria
Can. 1618      iudicio aut alicui ipsius gradui finem ponunt, quod attinet ad aliquam saltem partem in causa. - Firmis cann. 1622
Can. 1619      denuntiatae, per ipsam sententiam sanantur, quoties agitur de causa ad privatorum bonum attinenti. - Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat
Can. 1622      5_ acta iudiciali nullo innititur, cuius nullitas non sit ad normam can. 1619 sanata; 6_ lata est contra partem
Can. 1624      exigere potest ut alius iudex in eius locum subrogetur ad normam can. 1450. - Querela nullitatis proponi potest una
Can. 1625      Querela nullitatis proponi potest una cum appellatione, intra terminum ad appellationem statutum. - 1. Querelam nullitatis interponere possunt
Can. 1626      nullam a se latam retractare vel emendare intra terminum ad agendum can. 1623 statutum, nisi interea appellatio una cum
Can. 1628      quibus eorum praesentia requiritur, ius habent a sententia appellandi ad iudicem superiorem, salvo praescripto can. 1629. - Non est
Can. 1629      sententia vitio nullitatis infecta, nisi cumuletur cum querela nullitatis ad normam can. 1625; 3_ a sententia quae in rem
Can. 1632      oralis. - 1. Si in appellatione non indicetur ad quod tribunal ipsa dirigatur, praesumitur facta tribunali de quo
Can. 1632      cann. 1438 et 1439. 2. Si alia pars ad aliud tribunal appellationis provocaverit, de causa videt tribunal quod
Can. 1633      salvo can. 1415. - Appellatio prosequenda est coram iudice ad quem dirigitur intra mensem ab eius interpositione, nisi iudex
Can. 1633      ab eius interpositione, nisi iudex a quo longius tempus ad eam prosequendam parti praestituerit. - 1. Ad prosequendam
Can. 1634      tempus ad eam prosequendam parti praestituerit. - 1. Ad prosequendam appellationem requiritur et sufficit ut pars ministerium invocet
Can. 1634      requiritur et sufficit ut pars ministerium invocet iudicis superioris ad impugnatae sententiae emendationem, adiuncto exemplari huius sententiae et indicatis
Can. 1634      satisfaciendi. 3. Interea iudex a quo debet acta ad normam can. 1474 iudici appellationis transmittere. - Inutiliter elapsis
Can. 1635      appellatoriis sive coram iudice a quo sive coram iudice ad quem, deserta censetur appellatio. - 1. Appellans potest
Can. 1639      ex parte. 2. Novae autem probationes admittuntur tantum ad normam can. 1600. - In gradu appellationis eodem modo
Can. 1640      sed, nisi forte complendae sint probationes, statim post litem ad normam can. 1513, 1 et can. 1639,
Can. 1640      1513, 1 et can. 1639, 1 contestatam, ad causae discussionem deveniatur et ad sententiam. - Firmo praescripto
Can. 1640      1639, 1 contestatam, ad causae discussionem deveniatur et ad sententiam. - Firmo praescripto can. 1643, res iudicata habetur
Can. 1641      lata sit sententia definitiva, a qua non datur appellatio ad normam can. 1629. - 1. Res iudicata firmitate
Can. 1642      iudicata firmitate iuris gaudet nec impugnari potest directe, nisi ad normam can. 1645, 1. 2. Eadem facit
Can. 1642      rei iudicatae, quam iudex ex officio quoque declarare potest ad impediendam novam eiusdem causae introductionem. - Numquam transeunt in
Can. 1644      causa de statu personarum prolata sit, potest quovis tempore ad tribunal appellationis provocari, novis iisque gravibus probationibus vel argumentis
Can. 1644      nova causae propositio admitti debeat necne. 2. Provocatio ad superius tribunal ut nova causae propositio obtineatur, exsecutionem sententiae
Can. 1644      suspendit, nisi aut lex aliter caveat aut tribunal appellationis ad normam can. 1650, 3 suspensionem iubeat. -
Can. 1647      tamen ex probabilibus indiciis suspicio sit petitionem factam esse ad moras exsecutioni nectendas, iudex decernere potest ut sententia exsecutioni
Can. 1649      est tribunal moderari, statuat normas: 1_ de partibus damnandis ad expensas iudiciales solvendas vel compensandas; 2_ de procuratorum, advocatorum
Can. 1649      distincta appellatio, sed pars recurrere potest intra quindecim dies ad eundem iudicem, qui poterit taxationem emendare. - 1
Can. 1650      rem iudicatam, provisoriam exsecutionem iubere possunt ex officio vel ad instantiam partis, idoneis, si casus ferat, praestitis cautionibus, si
Can. 1650      ferat, praestitis cautionibus, si agatur de provisionibus seu praestationibus ad necessariam sustentationem ordinatis, vel alia iusta causa urgeat.
Can. 1653      cuius interest instante vel etiam ex officio, exsecutio spectat ad auctoritatem cui tribunal appellationis ad normam can. 1439,
Can. 1653      ex officio, exsecutio spectat ad auctoritatem cui tribunal appellationis ad normam can. 1439, 3 subicitur. 3. Inter
Can. 1653      3 subicitur. 3. Inter religiosos exsecutio sententiae spectat ad Superiorem qui sententiam exsecutioni mandandam tulit aut iudicem delegavit
Can. 1654      habeat aliunde compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam ad normam cann. 1620, 1622, 1645, abstineat ab exsecutione, et
Can. 1654      cann. 1620, 1622, 1645, abstineat ab exsecutione, et rem ad tribunal a quo lata est sententia remittat, partibus certioribus
Can. 1655      remittat, partibus certioribus factis. - 1. Quod attinet ad reales actiones, quoties adiudicata actori res aliqua est, haec
Can. 1655      ac res iudicata habetur. 2. Quod vero attinet ad actiones personales, cum reus damnatus est ad rem mobilem
Can. 1655      vero attinet ad actiones personales, cum reus damnatus est ad rem mobilem praestandam, vel ad solvendam pecuniam, vel ad
Can. 1655      cum reus damnatus est ad rem mobilem praestandam, vel ad solvendam pecuniam, vel ad aliud dandum aut faciendum, iudex
Can. 1655      ad rem mobilem praestandam, vel ad solvendam pecuniam, vel ad aliud dandum aut faciendum, iudex in ipso tenore sententiae
Can. 1655      vel exsecutor pro suo arbitrio et prudentia terminum statuat ad implendam obligationem, qui tamen neque infra quindecim dies coarctetur
Can. 1657      contentiosus oralis fit in primo gradu coram iudice unico, ad normam can. 1424. - 1. Libellus quo lis
Can. 1659      quibus petitio innititur. - 1. Si conamen conciliationis ad normam can. 1446, 2 inutile cesserit, iudex, si
Can. 1659      aestimet libellum aliquo fundamento niti, intra tres dies, decreto ad calcem ipsius libelli apposito, praecipiat ut exemplar petitionis notificetur
Can. 1659      parti conventae, facta huic facultate mittendi, intra quindecim dies, ad cancellariam tribunalis scriptam responsionem. 2. Haec notificatio effectus
Can. 1660      partis conventae id exigant, iudex parti actrici praefiniat terminum ad respondendum, ita ut ex allatis utriusque partis elementis ipse
Can. 1661      et 1660, iudex, perspectis actis, formulam dubii determinet; dein ad audientiam, non ultra triginta dies celebrandam, omnes citet qui
Can. 1661      saltem ante audientiam dies, aliquod breve scriptum tribunali exhibere ad sua asserta comprobanda. - In audientia primum tractantur quaestiones
Can. 1664      notario, sed summatim et in iis tantummodo quae pertinent ad substantiam rei controversae, et a deponentibus subsignandae. - Probationes
Can. 1665      vel responsione allatae aut petitae, potest iudex admittere tantum ad normam can. 1452; postquam autem vel unus testis auditus
Can. 1665      autem vel unus testis auditus est, iudex potest tantummodo ad normam can. 1600 novas probationes decernere. - Si in
Can. 1668      tribunal propter rei difficultatem vel aliam iustam causam usque ad quintum utilem diem decisionem differre. 3. Integer sententiae
Can. 1670      remittat tribunali quod sententiam tulit. - In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, serventur praescripta canonum de iudicio contentioso
Can. 1670      suo decreto, motivis praedito, normis processualibus, quae non sint ad validitatem statutae, derogare, ut celeritati, salva iustitia, consulat. -
Can. 1671      salva iustitia, consulat. - Causae matrimoniales baptizatorum iure proprio ad iudicem ecclesiasticum spectant. - Causae de effectibus matrimonii mere
Can. 1672      spectant. - Causae de effectibus matrimonii mere civilibus pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare statuat easdem causas, si
Can. 1674      ipsam interroget, num quid excipiendum habeat. - Habiles sunt ad matrimonium impugnandum: 1_ coniuges; 2_ promotor iustitiae, cum nullitas
Can. 1675      accusari non potest, nisi quaestio de validitate sit praeiudicialis ad aliam solvendam controversiam sive in foro canonico sive in
Can. 1676      perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges, si fieri potest, ad matrimonium forte convalidandum et ad coniugalem convictum restaurandum inducantur
Can. 1676      coniuges, si fieri potest, ad matrimonium forte convalidandum et ad coniugalem convictum restaurandum inducantur. - 1. Libello acceptato
Can. 1677      - 1. Libello acceptato, praeses vel ponens procedat ad notificationem decreti citationis ad normam can. 1508. 2
Can. 1677      acceptato, praeses vel ponens procedat ad notificationem decreti citationis ad normam can. 1508. 2. Transacto termino quindecim dierum
Can. 1677      a notificatione, praeses vel ponens, nisi alterutra pars sessionem ad litem contestandam petierit, intra decem dies formulam dubii vel
Can. 1679      assistere nequeunt. - Nisi probationes aliunde plenae habeantur, iudex, ad partium depositiones ad normam can. 1536 aestimandas, testes de
Can. 1679      Nisi probationes aliunde plenae habeantur, iudex, ad partium depositiones ad normam can. 1536 aestimandas, testes de ipsarum partium credibilitate
Can. 1681      complere pro dispensatione super rato, ac tandem acta transmittere ad Sedem Apostolicam una cum petitione dispensationis ab alterutro vel
Can. 1682      ceteris iudicii actis, intra viginti dies a sententiae publicatione ad tribunal appellationis ex officio transmittatur. 2. Si sententia
Can. 1682      etiam partium, suo decreto vel decisionem continenter confirmet vel ad ordinarium examen novi gradus causam admittat. - Si in
Can. 1686      matrimoniorum et baptizatorum libris mentio fiat. - Recepta petitione ad normam can. 1677 proposita, Vicarius iudicialis vel iudex ab
Can. 1687      1686 vel dispensationis defectum non esse certa, appellare debet ad iudicem secundae instantiae, ad quem acta sunt transmittenda quique
Can. 1687      non esse certa, appellare debet ad iudicem secundae instantiae, ad quem acta sunt transmittenda quique scripto monendus est agi
Can. 1688      iuxta ordinarium tramitem iuris; quo in casu eam remittit ad tribunal primae instantiae. - In sententia partes moneantur de
Can. 1689      quibus forte teneantur, altera erga alteram et erga prolem, ad sustentationem et educationem praestandam. - Causae ad matrimonii nullitatem
Can. 1690      erga prolem, ad sustentationem et educationem praestandam. - Causae ad matrimonii nullitatem declarandam nequeunt processu contentioso orali tractari. -
Can. 1691      nequeunt processu contentioso orali tractari. - In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, applicandi sunt, nisi rei natura obstet
Can. 1691      specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes. - 1. Separatio personalis coniugum
Can. 1692      sit, decerni potest Episcopi dioecesani decreto vel iudicis sententia ad normam canonum qui sequuntur. 2. Ubi decisio ecclesiastica
Can. 1692      ut, servato praescripto 2, causa inde ab initio ad forum civile deferatur. - 1. Nisi qua pars
Can. 1693      ordinarius adhibitus sit et appellatio proponatur, tribunal secundi gradus ad normam can. 1682, 2 procedat, servatis servandis. -
Can. 1694      1682, 2 procedat, servatis servandis. - Quod attinet ad tribunalis competentiam, serventur praescripta can. 1673. - Iudex, antequam
Can. 1695      exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges concilientur et ad coniugalem convictum restaurandum inducantur. - Causae de coniugum separatione
Can. 1696      coniugalem convictum restaurandum inducantur. - Causae de coniugum separatione ad publicum quoque bonum spectant; ideoque iis interesse semper debet
Can. 1696      bonum spectant; ideoque iis interesse semper debet promotor iustitiae, ad normam can. 1433. - Soli coniuges, vel alteruter, quamvis
Can. 1698      de facto inconsummationis matrimonii et de exsistentia iustae causae ad dispensationem concedendam. 2. Dispensatio vero ab uno Romano
Can. 1699      ab uno Romano Pontifice conceditur. - 1. Competens ad accipiendum libellum, quo petitur dispensatio, est Episcopus dioecesanus domicilii
Can. 1699      3. Adversus decretum quo Episcopus libellum reicit, patet recursus ad Sedem Apostolicam. - 1. Firmo praescripto can. 1681
Can. 1700      sacerdoti. 2. Quod si introducta sit petitio iudicialis ad declarandam nullitatem eiusdem matrimonii, instructio ad idem tribunal committatur
Can. 1700      sit petitio iudicialis ad declarandam nullitatem eiusdem matrimonii, instructio ad idem tribunal committatur. - 1. In his processibus
Can. 1703      vel testimonium receptum iudex ostendere poterit et tempus praefinire ad deductiones exhibendas. - 1. Instructor, peracta instructione, omnia
Can. 1704      Instructor, peracta instructione, omnia acta cum apta relatione deferat ad Episcopum, qui votum pro rei veritate promat tum super
Can. 1704      promat tum super facto inconsummationis tum super iusta causa ad dispensandum et gratiae opportunitate. 2. Si instructio processus
Can. 1704      2. Si instructio processus commissa sit alieno tribunali ad normam can. 1700, animadversiones pro vinculo in eodem foro
Can. 1704      conficiantur, sed votum de quo in 1 spectat ad Episcopum committentem, cui instructor simul cum actis aptam relationem
Can. 1705      una cum suo voto et animadversionibus defensoris vinculi transmittat ad Sedem Apostolicam. 2. Si, iudicio Apostolicae Sedis, requiratur
Can. 1705      processus, non vero votum Episcopi, invisere in sede tribunalis ad perpendendum num quid grave adduci possit ad petitionem denuo
Can. 1705      sede tribunalis ad perpendendum num quid grave adduci possit ad petitionem denuo proponendam. - Rescriptum dispensationis a Sede Apostolica
Can. 1706      denuo proponendam. - Rescriptum dispensationis a Sede Apostolica transmittitur ad Episcopum; is vero rescriptum partibus notificabit et praeterea parocho
Can. 1709      dioecesi ordinatus est. - 1. Libellus mitti debet ad competentem Congregationem, quae decernet utrum causa ab ipsa Curiae
Can. 1710      ordines exercere ipso iure vetatur. - Si Congregatio causam ad tribunal remiserit, serventur, nisi rei natura obstet, canones de
Can. 1713      clericali propria amittit et ab omnibus obligationibus liberatur. - Ad evitandas iudiciales contentiones transactio seu reconciliatio utiliter adhibetur, aut
Can. 1715      Nequit transactio aut compromissum valide fieri circa ea quae ad bonum publicum pertinent, aliaque de quibus libere disponere partes
Can. 1716      coram iudice ecclesiastico, qui in primo gradu competens est ad controversiam iudicandam. - 1. Quoties Ordinarius notitiam, saltem
Can. 1718      satis collecta videantur elementa, decernat Ordinarius: 1_ num processus ad poenam irrogandam vel declarandam promoveri possit; 2_ num id
Can. 1718      censeat, duos iudices aliosve iuris peritos. 4. Antequam ad normam 1 decernat, consideret Ordinarius num, ad vitanda
Can. 1718      Antequam ad normam 1 decernat, consideret Ordinarius num, ad vitanda inutilia iudicia, expediat ut, partibus consentientibus, vel ipse
Can. 1719      eaque omnia quae investigationem praecedunt, si necessaria non sint ad poenalem processum, in secreto curiae archivo custodiantur. - Si
Can. 1720      certo constet neque actio criminalis sit extincta, decretum ferat ad normam cann. 1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in iure
Can. 1721      acta investigationis promotori iustitiae tradat, qui accusationis libellum iudici ad normam cann. 1502 et 1504 exhibeat. 2. Coram
Can. 1722      actoris gerit promotor iustitiae apud illud tribunal constitutus. - Ad scandala praevenienda, ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae
Can. 1722      iustitiae apud illud tribunal constitutus. - Ad scandala praevenienda, ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae cursum tutandum, potest
Can. 1722      - Ad scandala praevenienda, ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae cursum tutandum, potest Ordinarius, audito promotore iustitiae et
Can. 1723      - 1. Iudex reum citans debet eum invitare ad advocatum, ad normam can. 1481, 1, intra terminum
Can. 1723      1. Iudex reum citans debet eum invitare ad advocatum, ad normam can. 1481, 1, intra terminum ab ipso
Can. 1728      iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis de causis quae ad bonum publicum spectant. 2. Accusatus ad confitendum delictum
Can. 1728      causis quae ad bonum publicum spectant. 2. Accusatus ad confitendum delictum non tenetur, nec ipsi iusiurandum deferri potest
Can. 1729      potest. - 1. Pars laesa potest actionem contentiosam ad damna reparanda ex delicto sibi illata in ipso poenali
Can. 1729      ex delicto sibi illata in ipso poenali iudicio exercere, ad normam can. 1596. 2. Interventus partis laesae, de
Can. 1729      gradu. 3. Appellatio in causa de damnis fit ad normam cann. 1628-1640, etiamsi appellatio in poenali iudicio fieri
Can. 1730      iudicium appellationis, salvo praescripto can. 1730. - 1. Ad nimias poenalis iudicii moras vitandas potest iudex iudicium de
Can. 1731      modo ius facit erga partem laesam, nisi haec intervenerit ad normam can. 1729. - Quae in canonibus huius sectionis
Can. 1732      canonibus huius sectionis de decretis statuuntur, eadem applicanda sunt ad omnes administrativos actus singulares, qui in foro externo extra
Can. 1733      aequa solutione quaerenda communi consilio curetur, gravibus quoque personis ad mediationem et studium forte adhibitis, ita ut per idoneam
Can. 1733      tunc praecipue operam navet, cum revocatio decreti petita est ad normam can. 1734, neque termini ad recurrendum sunt elapsi
Can. 1733      decreti petita est ad normam can. 1734, neque termini ad recurrendum sunt elapsi; quod si adversus decretum recursus propositus
Can. 1733      et decreti auctorem hortetur, quotiescumque spem boni exitus perspicit, ad eiusmodi solutiones quaerendas. - 1. Antequam quis recursum
Can. 1734      1 et 2 non valent: 1_ de recursu proponendo ad Episcopum adversus decreta lata ab auctoritatibus, quae ei subsunt
Can. 1734      decisio data sit ab Episcopo; 3_ de recursibus proponendis ad normam cann. 57 et 1735. - Si intra triginta
Can. 1735      dies, ex quo petitio, de qua in can. 1734, ad auctorem decreti pervenit, is novum decretum intimet, quo vel
Can. 1735      vel prius emendet vel petitionem reiciendam esse decernat, termini ad recurrendum decurrunt ex novi decreti intimatione; si autem intra
Can. 1736      dies, ex quo petitio de qua in can. 1734 ad ipsum auctorem decreti pervenit, is exsecutionem suspendendam decreverit, potest
Can. 1736      salus animarum detrimenti capiat. 3. Suspensa decreti exsecutione ad normam 2, si postea recursus proponatur, is qui
Can. 1736      postea recursus proponatur, is qui de recursu videre debet, ad normam can. 1737, 3 decernat utrum suspensio sit
Can. 1736      recursus intra statutum terminum adversus decretum proponatur, suspensio exsecutionis, ad normam 1 vel 2 interim effecta, eo
Can. 1737      1. Qui se decreto gravatum esse contendit, potest ad Superiorem hierarchicum eius, qui decretum tulit, propter quodlibet iustum
Can. 1737      proponi potest coram ipso decreti auctore, qui eum statim ad competentem Superiorem hierarchicum transmittere debet. 2. Recursus proponendus
Can. 1737      quo decretum intimatum est, in ceteris autem casibus decurrunt ad normam can. 1735. 3. Etiam in casibus, in
Can. 1737      recursus non suspendit ipso iure decreti exsecutionem neque suspensio ad normam can. 1736, 2 decreta est, potest tamen
Can. 1742      1740, Episcopus rem discutiat cum duobus parochis e coetu ad hoc stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo proponente, selectis
Can. 1742      presbyterali constituto, Episcopo proponente, selectis; quod si exinde censeat ad amotionem esse deveniendum, causa et argumentis ad validitatem indicatis
Can. 1742      exinde censeat ad amotionem esse deveniendum, causa et argumentis ad validitatem indicatis, parocho paterne suadeat ut intra tempus quindecim
Can. 1744      dies non responderit, Episcopus iteret invitationem prorogando tempus utile ad respondendum. 2. Si Episcopo constiterit parochum alteram invitationem
Can. 1746      Amoto parocho, Episcopus consulat sive assignatione alius officii, si ad hoc idoneus sit, sive pensione, prout casus ferat et
Can. 1747      quam primum liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad paroeciam pertinent ei tradere, cui Episcopus paroeciam commiserit.
Can. 1748      utilitas postulet, ut parochus a sua, quam utiliter regit, ad aliam paroeciam aut ad aliud officium transferatur, Episcopus eidem
Can. 1748      a sua, quam utiliter regit, ad aliam paroeciam aut ad aliud officium transferatur, Episcopus eidem translationem scripto proponat ac
Can. 1750      iudicet a proposito non esse recedendum, cum duobus parochis ad normam can. 1742, 1 selectis, rationes perpendat quae


ADACTUS     [1]
Can. 0172      eius, qui metu gravi aut dolo, directe vel indirecte, adactus fuerit ad eligendam certam personam aut diversas personas disiunctive


ADAEQUET     [1]
Can. 0250      disciplinis dedicandum integrum biennium, studiis vero theologicis integrum quadriennium adaequet. - Philosophica institutio, quae innixa sit oportet patrimonio philosophico


ADAMUSSIM     [2]
Can. 0261      alumni normas Ratione institutionis sacerdotalis necnon seminarii ordinatione praescriptas adamussim servent. 2. Sedulo provideant seminarii rector atque studiorum
Can. 1286      etiam civiles, quae ad laborem et vitam socialem attinent, adamussim servent, iuxta principia ab Ecclesia tradita; 2_ iis, qui


ADDAT     [1]
Can. 0846      auctoritate probati; quapropter nemo in iisdem quidpiam proprio marte addat, demat aut mutet. 2. Minister sacramenta celebret secundum


ADDATUR     [2]
Can. 1105      nequeat, id in ipso mandato adnotetur et alius testis addatur qui scripturam ipse quoque subsignet; secus mandatum irritum est
Can. 1471      designatus. Declarationes tamen scripto redigantur lingua originaria et translatio addatur. Interpres etiam adhibeatur si surdus vel mutus interrogari debet


ADDECEANT     [1]
Can. 1220      ecclesiis illa munditia ac decor serventur, quae domum Dei addeceant, et ab iisdem arceatur quidquid a sanctitate loci absonum


ADDENDI     [1]
Can. 1569      de eius depositione incisa sunt, data eidem testi facultate addendi, supprimendi, corrigendi, variandi. 2. Denique actui subscribere debent


ADDERE     [4]
Can. 0338      constituere; propositis a Romano Pontifice quaestionibus Patres Concilii alias addere possunt, ab eodem Romano Pontifice probandas. - 1
Can. 1077      2. Vetito clausulam dirimentem una suprema Ecclesiae auctoritas addere potest. - 1. Ordinarius loci proprios subditos ubique
Can. 1315      etiam poenis universali lege constitutis in aliquod delictum alias addere; id autem ne faciat, nisi ex gravissima necessitate. Quod
Can. 1340      imponatur paenitentia. 3. Paenitentias Ordinarius pro sua prudentia addere potest poenali remedio monitionis vel correptionis. - Ordinarius proceduram


ADDI     [5]
Can. 1326      1, si poena constituta sit latae sententiae, alia poena addi potest vel paenitentia. - Lex particularis potest alias circumstantias
Can. 1364      Si diuturna contumacia vel scandali gravitas postulet, aliae poenae addi possunt, non excepta dimissione e statu clericali. - Reus
Can. 1370      non exclusa dimissione e statu clericali, pro delicti gravitate addi potest. 2. Qui id agit in eum qui
Can. 1378      2, pro delicti gravitate, aliae poenae, non exclusa excommunicatione, addi possunt. - Qui, praeter casus de quibus in can
Can. 1395      puniantur, cui persistente post monitionem delicto, aliae poenae gradatim addi possunt usque ad dimissionem e statu clericali. 2


ADDICENDAS     [1]
Can. 0520      accurate definiantur, quae ad opus explendum, ad personas eidem addicendas et ad oeconomicas spectent. - 1. Ut quis


ADDICENDOS     [1]
Can. 0681      accurate definiantur quae ad opus explendum, ad sodales eidem addicendos et ad oeconomicas spectent. - 1. Si de


ADDICI     [1]
Can. 0269      dioecesano scripto declaraverit se novae Ecclesiae particularis servitio velle addici ad normam iuris. - Excardinatio licite concedi potest iustis


ADDICTI     [3]
Can. 0271      gaudeant iuribus, quae haberent si in ea sacro ministerio addicti fuissent. 3. Clericus qui legitime in aliam Ecclesiam
Can. 0473      negotia administrativa tractanda attinent, itemque curare ut ceteri curiae addicti officium sibi commissum rite adimpleant. 3. Nisi locorum
Can. 0919      Aetate provecti et infirmitate quadam laborantes necnon eorum curae addicti, sanctissimam Eucharistiam accipere possunt, etiamsi intra horam antecedentem aliquid


ADDICTORUM     [1]
Can. 0776      quem in finem sociam sibi operam adhibeat clericorum paroeciae addictorum, sodalium institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae apostolicae, habita


ADDICTUM     [1]
Can. 1025      servitio alius dioecesis destinetur, constare debet ordinandum huic dioecesi addictum iri. - Ut quis ordinetur debita libertate gaudeat oportet


ADDICUNTUR     [1]
Can. 0231      Laici, qui permanenter aut ad tempus speciali Ecclesiae servitio addicuntur, obligatione tenentur ut aptam acquirant formationem ad munus suum


ADDIDERIT     [1]
Can. 0038      probatae contrarium est, nisi auctoritas competens expresse clausulam derogatoriam addiderit. - Condiciones in actu administrativo tunc tantum ad validitatem


ADDISCANT     [6]
Can. 0252      alumni mysteria salutis, s. Thoma praesertim magistro, intimius penetrare addiscant, itemque lectiones theologiae moralis et pastoralis, iuris canonici, liturgiae
Can. 0255      pastoralis in eodem ordinetur, qua alumni principia et artes addiscant quae, attentis quoque loci ac temporis necessitatibus, ad ministerium
Can. 0257      ibidem sacrum ministerium exercendum, ut scilicet et linguam regionis addiscant, et eiusdem institutorum, condicionum socialium, usuum et consuetudinem intellegentiam
Can. 0258      - Ut apostolatus exercendi artem in opere ipso etiam addiscant, alumni, studiorum curriculo decurrente, praeserti, vero feriarum tempore, praxi
Can. 0652      ad Dei cultum in sacra liturgia excolendum praeparentur; rationem addiscant vitam ducendi Deo hominibusque in Christo per consilia evangelica
Can. 0780      cognoscant atque normas disciplinis paedagogicis proprias theoretice ac practice addiscant. - Cum tota Ecclesia natura sua sit missionaria et


ADDITA     [2]
Can. 1334      Lex, non autem praeceptum, potest latae sententiae suspensionem, nulla addita determinatione vel limitatione, constituere; eiusmodi autem poena omnes effectus
Can. 1661      dies celebrandam, omnes citet qui in ea interesse debent, addita pro partibus dubii formula. 2. In citatione partes


ADDITIS     [1]
Can. 1568      iureiurando, de partium aliorumque praesentia, de interrogationibus ex officio additis et generatim de omnibus memoria dignis quae forte acciderint


ADDUCANT     [1]
Can. 0619      Ipsi igitur nutriant sodales frequenti verbi Dei pabulo eosque adducant ad sacrae liturgiae celebrationem. Eis exemplo sint in virtutibus


ADDUCANTUR     [1]
Can. 0652      2. Novitii ad virtutes humanas et christianas excolendas adducantur; per orationem et sui abnegationem in pleniorem perfectionis viam


ADDUCENDUM     [1]
Can. 1599      conclusio habetur quoties aut partes declarent se nihil aliud adducendum habere, aut utile proponendis probationibus tempus a iudice praestitutum


ADDUCERE     [1]
Can. 0748      ad amplectendam fidem catholicam contra ipsorum conscientiam per coactionem adducere nemini umquam fas est. - 1. Infallibilitate in


ADDUCI     [5]
Can. 0787      culturae aptata, aperiantur viae quibus ad evangelicum nuntium cognoscendum adduci valeant. 2. Curent ut quos ad evangelicum nuntium
Can. 1152      ecclesiasticam, quae, omnibus inspectis adiunctis, perpendat si coniux innocens adduci possit ad culpam condonandam et ad separationem in perpetuum
Can. 1432      qui officio tenetur proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel solutionem. - In causis in
Can. 1527      quae ad causam cognoscendam utiles videantur et sint licitae, adduci possunt. 2. Si pars instet ut probatio a
Can. 1705      invisere in sede tribunalis ad perpendendum num quid grave adduci possit ad petitionem denuo proponendam. - Rescriptum dispensationis a


ADDUCTAM     [1]
Can. 1745      Episcopus decretum amotionis ferat. - Si vero parochus causam adductam eiusque rationes oppugnet, motiva allegans quae insufficientia Episcopo videantur


ADDUCTAS     [1]
Can. 1703      oratricis vel exceptioni partis conventae grave obstaculum obvenire ob adductas probationes, id parti cuius interest prudenter patefaciat. 2


ADDUCTI     [1]
Can. 0921      fuerint, valde tamen suadetur ut qui in vitae discrimen adducti sint, denuo communicent. 3. Perdurante mortis periculo, commendatur


ADDUCTIS     [1]
Can. 1744      etsi nullo impedimento detentum, aut si parochus renuntiationem nullis adductis motivis recuset, Episcopus decretum amotionis ferat. - Si vero


ADEANT     [2]
Can. 0630      sodales id petant. 5. Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus animum suum libere ac sponte aperire possunt. Vetantur
Can. 0867      quam primum post nativitatem, immo iam ante eam, parochum adeant ut sacramentum pro filio petant et debite ad illud


ADEAT     [1]
Can. 0139      statuatur, eo quod quis aliquam auctoritatem, etiam superiorem, competentem adeat, non suspenditur alius auctoritatis competentis exsecutiva potestas, sive haec


ADEO     [2]
Can. 1125      a parte catholica faciendis altera pars tempestive certior fiat, adeo ut constet ipsam vere consciam esse promissionis et obligationis
Can. 1437      causa, removeri. - 1. Cuilibet processui intersit notarius, adeo ut nulla habeantur acta, si non fuerint ab eo


ADEPTA     [1]
Can. 0112      partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam ritualem legitime transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire


ADEPTI     [1]
Can. 0914      sacram Synaxim accedant pueri, qui rationis usum non sint adepti aut quos non sufficienter dispositos iudicaverit. - Ad sacram


ADEPTO     [1]
Can. 1004      - 1. Unctio infirmorum ministrari potest fideli qui, adepto rationis usu, ob infirmitatem vel senium in periculo incipit


ADESSE     [9]
Can. 0364      et bonum animarum attingant; 2_ Episcopis actione et consilio adesse, integro quidem manente eorundem legitimae potestatis exercitio; 3_ crebras
Can. 0934      2. In locis sacris ubi sanctissima Eucharistia asservatur, adesse semper debet qui eius curam habeat et, quantum fieri
Can. 1116      casu, si praesto sit alius sacerdos vel diaconus qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonii celebrationi adesse
Can. 1116      adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonii celebrationi adesse debet, salva coniugii validitate coram solis testibus. - Statuta
Can. 1323      n. 2 et 1325; 7_ sine culpa putavit aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in nn. 4 vel 5
Can. 1324      qui per errorem, ex sua tamen culpa, putavit aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in can. 1323, nn. 4
Can. 1477      vel advocatum constituerit, semper tamen tenetur in iudicio ipsemet adesse ad praescriptum iuris vel iudicis. - 1. Minores
Can. 1678      iustitiae ius est: 1_ examini partium, testium et peritorum adesse, salvo praescripto can. 1559; 2_ acta iudicialia, etsi nondum
Can. 1742      nequeat. - 1. Si ex instructione peracta constiterit adesse causam de qua in can. 1740, Episcopus rem discutiat


ADEST     [1]
Can. 1479      agere et respondere debent per suos curatores. - Quoties adest tutor aut curator ab auctoritate civili constitutus, idem potest


ADEUNDI     [4]
Can. 0239      seminario unus saltem adsit spiritus director, relicta libertate alumnis adeundi alios sacerdotes, qui ad hoc munus ab Episcopo deputati
Can. 1214      sacra divino cultui destinata, ad quam fidelibus ius est adeundi ad divinum cultum praesertim publice exercendum. - 1
Can. 1469      territorium se conferre, de licentia tamen Episcopi dioecesani loci adeundi et in sede ab eodem designata. - 1
Can. 1692      dioecesis commorationis coniugum poterit, perpensis peculiaribus adiunctis, licentiam concedere adeundi forum civile. 3. Si causa versetur etiam circa


ADFUERIT     [1]
Can. 1121      normam can. 1116 contrahitur, sacerdos vel diaconus, si celebrationi adfuerit, secus testes tenentur in solidum cum contrahentibus parochum aut


ADFUISSE     [1]
Can. 1507      est citatione, sed actuarius significet in actis partes iudicio adfuisse. - 1. Decretum citationis in iudicium debet statim


ADHAEREANT     [1]
Can. 0245      et filiali caritate devinciantur, proprio Episcopo tamquam fidi cooperatores adhaereant et sociam cum fratribus operam praestent; per vitam in


ADHAEREAT     [1]
Can. 0978      doctrinae Magisterii et normis a competenti auctoritate latis fideliter adhaereat. - Sacerdos in quaestionibus ponendis cum prudentia et discretione


ADHAERENS     [1]
Can. 0369      cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur, ita ut, pastori suo adhaerens ab eoque per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto


ADHAERERE     [2]
Can. 0277      donum, quo quidem sacri ministri indiviso corde Christo facilius adhaerere possunt atque Dei hominumque servitio liberius sese dedicare valent
Can. 0753      cui authentico magisterio suorum Episcoporum christifideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur. - Omnes christifideles obligatione tenentur servandi constitutiones et


ADHAESIO     [1]
Can. 0696      sustentatio vel diffusio doctrinarum ab Ecclesiae magisterio damnatarum; publica adhaesio ideologiis materialismo vel atheismo infectis; illegitima absentia, de qua


ADHAESIONE     [1]
Can. 0750      ab eius magisterio ordinario et universali, quod quidem communi adhaesione christifidelium sub presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus


ADHIBEANTUR     [5]
Can. 0325      iure auctoritatis ecclesiasticae competentis vigilandi ut bona fines associationis adhibeantur. 2. Eadem subest loci Ordinarii auctoritati ad normam
Can. 0761      fideliter proponatur. - Varia media ad doctrinam christianam annuntiandam adhibeantur quae praesto sunt, imprimis praedicatio atque catechetica institutio, quae
Can. 0827      materias de quibus in 2 tractantes, licet non adhibeantur uti textus in institutione tradenda, itemque scripta in quibus
Can. 1171      reverenter tractentur nec ad usum profanum vel non proprium adhibeantur, etiamsi in dominio sint privatorum. - 1. Nemo
Can. 1220      pretiosa tuenda ordinaria conservationis cura et opportuna securitatis media adhibeantur. - Ingressus in ecclesiam tempore sacrarum celebrationum sit liber


ADHIBEAT     [5]
Can. 0776      puerorum curare tenetur, quem in finem sociam sibi operam adhibeat clericorum paroeciae addictorum, sodalium institutorum vitae consecratae necnon societatum
Can. 0926      In eucharistica celebratione secundum antiquam Ecclesiae latinae traditionem sacerdos adhibeat panem azymum ubicumque litat. - Nefas est, urgente etiam
Can. 1676      acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges, si fieri potest, ad matrimonium forte convalidandum
Can. 1679      aestimandas, testes de ipsarum partium credibilitate, si fieri potest, adhibeat, praeter alia indicia et adminicula. - In causis de
Can. 1695      acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges concilientur et ad coniugalem convictum restaurandum inducantur


ADHIBEATUR     [5]
Can. 1222      suadeant ut aliqua ecclesia ad divinum cultum amplius non adhibeatur, eam Episcopus dioecesanus, audito consilio presbyterali, in usum profanum
Can. 1471      qua persona interroganda utatur lingua iudici vel partibus ignota, adhibeatur interpres iuratus a iudice designatus. Declarationes tamen scripto redigantur
Can. 1471      scripto redigantur lingua originaria et translatio addatur. Interpres etiam adhibeatur si surdus vel mutus interrogari debet, nisi forte malit
Can. 1656      processum contentiosum ordinarium petat. 2. Si processus oralis adhibeatur extra casus iure permissos, actus iudiciales sunt nulli. -
Can. 1693      promotor iustitiae processum contentiosum ordinarium petant, processus contentiosus oralis adhibeatur. 2. Si processus contentiosus ordinarius adhibitus sit et


ADHIBENDA     [3]
Can. 0077      ad normam can. 36, 1; sed ea semper adhibenda est interpretatio, qua privilegio aucti aliquam revera gratiam consequantur
Can. 0847      1. In administrandis sacramentis, in quibus sacra olea adhibenda sunt, minister uti debet oleis ex olivis aut aliis
Can. 0853      non est sui compos. - Aqua in baptismo conferendo adhibenda, extra casum necessitatis, benedicta sit oportet, secundum librorum liturgicorum


ADHIBENDAM     [1]
Can. 1127      1. Ad formam quod attinet in matrimonio mixto adhibendam, serventur praescripta can. 1108; si tamen pars catholica matrimonium


ADHIBENDI     [1]
Can. 1738      capiat. - Recurrens semper ius habet advocatum vel procuratorem adhibendi, vitatis inutilibus moris; immo vero patronus ex officio constituatur


ADHIBENDIS     [1]
Can. 0633      2. In his mediis participationis et consultationis instituendis et adhibendis sapiens servetur discretio, atque modus eorum agendi indoli et


ADHIBENDO     [1]
Can. 0930      Sacerdos caecus aliave infirmitate laborans licite eucharisticum Sacrificium celebrat, adhibendo textum quemlibet Missae ex probatis, adstante, si casus ferat


ADHIBENDUM     [2]
Can. 0880      liturgicis libris praescripta. 2. Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum debet esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero
Can. 0999      libris praescripta. - Praeter Episcopum, oleum in unctione infirmorum adhibendum benedicere possunt: 1_ qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_


ADHIBENDUS     [1]
Can. 1718      attento can. 1341, expediat; 3_ utrum processus iudicialis sit adhibendus an, nisi lex vetet, sit procedendum per decretum extra


ADHIBENTES     [1]
Can. 0722      atque ad eandem integre in apostolatum convertendam edoceantur, eas adhibentes evangelizationis formas, quae instituti fini, spiritui et indoli magis


ADHIBENTUR     [1]
Can. 1312      sint consentaneae. 3. Praeterea remedia poenalia et paenitentiae adhibentur, illa quidem praesertim ad delicta praecavenda, hae potius ad


ADHIBERE     [4]
Can. 0822      munere explendo iure Ecclesiae proprio utentes, instrumenta communicationis socialis adhibere satagant. 2. Iisdem pastoribus curae sit fideles edocere
Can. 1051      aut Superior maior, ut scrutinium rite peragatur, potest alia adhibere media quae sibi, pro temporis et loci adiunctis, utilia
Can. 1269      sunt, praescriptione acquiri a privatis personis possunt, sed eas adhibere ad usus profanos non licet, nisi dedicationem vel benedictionem
Can. 1344      poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam adhibere, si reus emendatus sit et scandalum reparaverit, aut si


ADHIBERI     [5]
Can. 0827      sive mediis sive superioribus, uti textus, quibus institutio nititur, adhiberi non possunt libri qui quaestiones recipiunt ad sacram Scripturam
Can. 0932      est super altare dedicatum vel benedictum; extra locum sacrum adhiberi potest mensa conveniens, retentis semper tobalea et corporali. -
Can. 1222      1. Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non detur eam reficiendi, in usum
Can. 1236      alia materia digna et solida, de iudicio Episcoporum conferentiae, adhiberi potest. Stipites vero seu basis ex qualibet materia confici
Can. 1324      praecepto statuta temperari debet vel in eius locum paenitentia adhiberi,si delictum patratum sit: 1_ ab eo, qui rationis


ADHIBET     [2]
Can. 1370      - 1. Qui vim physicam in Romanum Pontificem adhibet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit, cui
Can. 1370      3. Qui vim physicam in clericum vel religiosum adhibet in fidei vel Ecclesiae vel ecclesiasticae potestatis vel ministerii


ADHIBETUR     [1]
Can. 1713      - Ad evitandas iudiciales contentiones transactio seu reconciliatio utiliter adhibetur, aut controversia iudicio unius vel plurium arbitrorum committi potest


ADHIBITA     [1]
Can. 0385      quam maxime foveat, speciali cura vocationibus sacerdotalibus et missionalibus adhibita. - 1. Veritates fidei credendas et moribus applicandas


ADHIBITIS     [10]
Can. 0605      meliore quo fiere potest modo exprimant aptisque statutis protegant, adhibitis praesertim generalibus normis in hac parte contentis. - Quae
Can. 0642      instituti propriam amplectendam; quae valetudo, indoles et maturitas comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis, firmo praescripto can. 220
Can. 0677      stipem necessitatibus, prudenter accommodent, novis etiam et opportunis mediis adhibitis. 2. Instituta autem, si quas habeant associationes christifidelium
Can. 0747      et ius nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a qualibet humana potestate independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi
Can. 0779      catechetica institutio sedulo impertiatur. - Institutio catechetica tradatur omnibus adhibitis auxiliis, subsidiis didacticis et communicationis socialis instrumentis, quae efficaciora
Can. 0869      nisi, inspecta materia et verborum forma in baptismo collato adhibitis necnon attenta intentione baptizati adulti et ministri baptizantis, seria
Can. 1101      consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis. 2. At si alterutra vel utraque pars positivo
Can. 1446      propositum idoneas ipsis indicet, gravibus quoque hominibus ad mediationem adhibitis. 3. Quod si circa privatum partium bonum lis
Can. 1474      superiori ignota, transferantur in aliam eidem tribunali cognitam, cautelis adhibitis, ut de fideli translatione constet. - 1. Iudicio
Can. 1733      curetur, gravibus quoque personis ad mediationem et studium forte adhibitis, ita ut per idoneam viam controversia praecaveatur vel dirimatur


ADHIBITO     [1]
Can. 1216      licentiam obtinere debent. - In ecclesiarum aedificatione et refectione, adhibito peritorum consilio, serventur principia et normae liturgiae et artis


ADHIBITUM     [1]
Can. 1669      perspiciat in inferiore iudicii gradu processum contentiosum oralem esse adhibitum in casibus a iure exclusis, nullitatem sententiae declaret et


ADHIBITUS     [1]
Can. 1693      contentiosus oralis adhibeatur. 2. Si processus contentiosus ordinarius adhibitus sit et appellatio proponatur, tribunal secundi gradus ad normam


ADHIBUISSET     [1]
Can. 1326      nihilominus cautiones ad eum vitandum omisit, quas diligens quilibet adhibuisset. 2. In casibus, de quibus in 1


ADHORTETUR     [1]
Can. 0394      pro sua cuiusque condicione et aptitudine exercendum, atque ipsos adhortetur ut varia opera apostolatus, secundum necessitates loci et temporis


ADHUC     [7]
Can. 0100      habet; peregrinus, si versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus, si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium. -
Can. 0154      iuridicum effectum. - Officium de iure vacans, quod forte adhuc ab aliquo illegitime possidetur, conferri potest, dummodo rite declaratum
Can. 0845      iterari nequeunt. 2. Si, diligenti inquisitione peracta, prudens adhuc dubium supersit num sacramenta de quibus in 1
Can. 1272      praestare valeat. - In regionibus ubi beneficia proprie dicta adhuc exsistunt, Episcoporum conferentiae est, opportunis normis cum Apostolica Sede
Can. 1600      - 1. Post conclusionem in causa iudex potest adhuc eosdem testes vel alios vocare aut alias probationes, quae
Can. 1730      de damnis cognoscere, etiamsi iudicium poenale propter propositam impugnationem adhuc pendeat, vel reus absolutus sit propter causam quae non
Can. 1751      exhortationes parocho iteret. - 1. His peractis, si adhuc et parochus renuat et Episcopus putet translationem esse faciendam


ADIACENTIBUS     [1]
Can. 1234      artis popularis et pietatis documenta in sanctuariis aut locis adiacentibus spectabilia serventur atque secure custodiantur. - 1. Altare


ADICIATUR     [1]
Can. 1201      aut in praeiudicium boni publici vel salutis aeternae iusiurandum adiciatur, nullam exinde actus consequitur firmitatem. - Obligatio iureiurando promissorio


ADICITUR     [1]
Can. 1201      1. Iusiurandum promissorium sequitur naturam et condiciones actus cui adicitur. 2. Si actui directe vergenti in damnum aliorum


ADIECTAE     [3]
Can. 0039      Condiciones in actu administrativo tunc tantum ad validitatem censentur adiectae, cum per particulas si, nisi, dummodo exprimuntur. - Exsecutor
Can. 0172      2. Condiciones ante electionem suffragio appositae tamquam non adiectae habeantur. - 1. Antequam incipiat electio, deputentur e
Can. 1301      3. Clausulae huic Ordinarii iuri contrariae, ultimis voluntatibus adiectae, tamquam non appositae habeantur. - 1. Qui bona


ADIMERE     [1]
Can. 1041      vel alium graviter et dolose mutilaverit vel sibi vitam adimere tentaverit; 6_ qui actum ordinis posuerit constitutis in ordine


ADIMPLEANT     [6]
Can. 0209      servandam cum Ecclesia. 2. Magna cum diligentia officia adimpleant, quibus tenentur erga Ecclesiam tum universam, tum particularem ad
Can. 0231      implendum requisitam, utque hoc munus conscie impense et diligenter adimpleant. 2. Firmo praescripto can. 230, 1, ius
Can. 0276      valeant: 1_ imprimis ministerii pastoralis officia fideliter et indefesse adimpleant; 2_ duplici mensa sacrae Scripturae et Eucharistiae vitam suam
Can. 0384      et curet ut ipsi obligationes suo statui proprias rite adimpleant iisdemque praesto sint media et institutiones, quibus ad vitam
Can. 0473      curare ut ceteri curiae addicti officium sibi commissum rite adimpleant. 3. Nisi locorum adiuncta iudicio Episcopi aliud suadeant
Can. 0617      bona quod attinet praescriptis constitutionum. - Superiores suum munus adimpleant suamque potestatem exerceant ad normam iuris universalis et proprii


ADIMPLEANTUR     [2]
Can. 0562      et canonum praescripta digne in ecclesia celebrentur, onera fideliter adimpleantur, bona diligenter administrentur, sacrae supellectilis atque aedium sacrarum conservationi
Can. 0957      definiendum. - Officium et ius advigilandi ut Missarum onera adimpleantur, in ecclesiis cleri saecularis pertinet ad loci Ordinarium, in


ADIMPLEAT     [6]
Can. 0501      consilium presbyterale munus sibi in bonum dioecesis commissum non adimpleat aut eodem graviter abutatur, Episcopus dioecesanus facta consultatione cum
Can. 0529      invigilare tenetur. - 1. Officium pastoris sedulo ut adimpleat, parochus fideles suae curae commissos cognoscere satagat; ideo familias
Can. 0544      moderatorem; antequam vero ab Episcopo alius nominetur, hoc munus adimpleat sacerdos eiusdem coetus nominatione antiquior. - 1. Quoties
Can. 0872      vitam christianam baptismo congruam ducat obligationesque eidem inhaerentes fideliter adimpleat. - Patrinus unus tantum vel matrina una vel etiam
Can. 0892      Christi testis se gerat obligationesque eidem sacramento inhaerentes fideliter adimpleat. - 1. Ut quis patrini munere fungatur, condiciones
Can. 0893      - 1. Ut quis patrini munere fungatur, condiciones adimpleat oportet, de quibus in can. 874. 2. Expedit


ADIMPLEATUR     [1]
Can. 0920      paschali, nisi iusta de causa alio tempore intra annum adimpleatur. - 1. Christifideles qui versantur in periculo mortis


ADIMPLENDA     [2]
Can. 0236      alendam informentur atque ad officia eidem ordini propria rite adimplenda instruantur: 1_ iuvenes per tres saltem annos in aliqua
Can. 1411      loci, in quo obligatio vel orta est vel est adimplenda. - In causis poenalibus accusatus, licet absens, conveniri potest


ADIMPLENDAE     [1]
Can. 1307      tabella conficiatur, quae in loco patenti exponatur, ne obligationes adimplendae in oblivionem cadant. 2. Praeter librum de quo


ADIMPLENDAM     [4]
Can. 0150      est. - Officium secumferens plenam animarum curam, ad quam adimplendam ordinis sacerdotalis exercitium requiritur, ei qui sacerdotio nondum auctus
Can. 0204      ad missionem exercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concredidit. 2. Haec Ecclesia, in hoc mundo ut
Can. 0545      - 1. Quoties ad pastoralem paroeciae curam debite adimplendam necesse aut opportunum sit, parocho adiungi possunt unus aut
Can. 0602      ut cunctis mutuo adiutorio evadat ad suam cuiusque vocationem adimplendam. Fraterna autem communione, in caritate radicata et fundate, sodales


ADIMPLENDAS     [1]
Can. 1128      matrimonio mixto natis auxilium spirituale desit ad eorum obligationes adimplendas atque coniuges adiuvent ad vitae coniugalis et familiaris fovendam


ADIMPLENDI     [1]
Can. 1299      omissae fuerint, heredes moneri debent de obligatione, qua tenentur, adimplendi testatoris voluntatem. - Voluntates fidelium facultates suas in pias


ADIMPLENDIS     [2]
Can. 0256      credentibus, habendo, in paroecia administranda atque in ceteris muneribus adimplendis. 2. Edoceantur alumni de universae Ecclesiae necessitatibus, ita
Can. 0260      sacerdotalis Rationis ac seminarii ordinationis, omnes in propriis muneribus adimplendis obtemperare debent. - 1. Seminarii rector itemque, sub


ADIMPLENDO     [4]
Can. 0401      qui ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam officio suo adimplendo minus aptus evaserit, ut renuntiationem ab officio exhibeat. -
Can. 0471      curia admittuntur debent: 1_ promissionem emittere de munere fideliter adimplendo, secundum rationem iure vel ab Episcopo determinatam; 2_ secretum
Can. 1249      et caritatis exerceant, se ipsos abnegent, proprias obligationes fidelius adimplendo et praesertim ieiunium et abstinentiam, ad normam canonum qui
Can. 1280      duos consiliarios, qui administratorem, ad normam statutorum, in munere adimplendo adiuvent. - 1. Firmis statutorum praescriptis, administratores invalide


ADIMPLENDUM     [1]
Can. 0358      scilicet tamquam eius alter ego, sicuti et illi cui adimplendum concreditur tamquam ipsius misso speciali certum munus pastorale, ea


ADIMPLENS     [1]
Can. 1173      ac vitae integritate praedito. - Ecclesia, sacerdotale munus Christi adimplens, liturgiam horarum celebrat, qua Deum ad populum suum loquentem


ADIMPLENT     [3]
Can. 0317      ne ii sint, qui in factionibus politicis officium directionis adimplent. - 1. In specialibus adiunctis, ubi graves rationes
Can. 0346      Episcopi, a iure peculiari synodi deputantur ratione officii quod adimplent, alii vero a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt
Can. 0904      et Ecclesiae, in quo peragendo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent. - 1. Exceptis casibus in quibus ad normam


ADIMPLENTES     [1]
Can. 1008      in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplentes, Dei populum pascant. - 1. Ordines sunt episcopatus


ADIMPLERE     [3]
Can. 0274      ipsis a suo Ordinario commissum fuerit, suscipere ac fideliter adimplere tenentur. - 1. Clerici, quippe qui omnes ad
Can. 0503      cathedrali aut collegiali persolvere; capituli cathedralis praeterea est munera adimplere, quae iure aut ab Episcopo dioecesano ei committuntur. -
Can. 1282      titulo partes habent in administratione bonorum ecclesiasticorum, munera sua adimplere tenentur nomine Ecclesiae, ad normam iuris. - Antequam administratores


ADIMPLERI     [2]
Can. 0152      plura officia incompatibilia, videlicet quae una simul ab eodem adimpleri nequeunt. - 1. Provisio officii de iure non
Can. 1411      coram tribunali loci in quo contractus initus est vel adimpleri debet, nisi partes concorditer aliud tribunal elegerint. 2


ADIMPLET     [1]
Can. 0834      constitutionum. - 1. Munus sanctificandi Ecclesia peculiari modo adimplet per sacram liturgiam, quae quidem habetur ut Iesu Christi


ADIMPLETA     [1]
Can. 0186      titulus emeriti conferri potest. - Lapsu temporis praefiniti vel adimpleta aetate, amissio officii effectum habet tantum a momento, quo


ADIMPLETAS     [1]
Can. 0041      aut condiciones in ipso actu administrativo appositas non esse adimpletas; si tamen actus administrativi exsecutio adiunctorum personae aut loci


ADIMPLETIO     [2]
Can. 1195      materiam habet, potest voti obligationem tamdiu suspendere, quamdiu voti adimpletio sibi praeiudicium afferat. - Praeter Romanum Pontificem, vota privata
Can. 1307      parochum vel rectorem servetur, in quo singula onera eorumque adimpletio et eleemosynae adnotentur. - 1. Reductio onerum Missarum


ADIMPLETIONE     [1]
Can. 0282      ex eis honesta sustentatione et omnium officiorum proprii status adimpletione, ad bonum Ecclesiae operaque caritatis impendere velint. -


ADIMPLETIONEM     [2]
Can. 0121      gravabantur; ad destinationem autem praesertim bonorum et ad onerum adimpletionem quod attinet, fundatorum oblatorumque voluntas atque iura quaesita salva
Can. 0278      vel diligentem muneris ipsis ab auctoritate ecclesiastica competenti commissi adimpletionem praepedire possunt. - 1. Clerici studia sacra, recepto


ADIMPLEVERIT     [1]
Can. 1025      irregularitate nulloque impedimento, atque praerequisita, ad normam cann. 1033-1039 adimpleverit; praeterea documenta habeantur, de quibus in can. 1050, atque


ADIPISCI     [1]
Can. 1608      quarundam probationum efficacia. 4. Iudex qui eam certitudinem adipisci non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et


ADIRE     [2]
Can. 0240