Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera C]CADANT     [1]
Can. 1307      in loco patenti exponatur, ne obligationes adimplendae in oblivionem cadant. § 2. Praeter librum de quo in can. 958

CADAVER     [2]
Can. 1177      § 3. Si extra propriam paroeciam mors acciderit, neque cadaver ad eam translatum fuerit, neque aliqua ecclesia funeris legitime
Can. 1239      prorsus excluso. § 2. Subtus altare nullum sit reconditum cadaver; secus Missam super illud celebrare non licet. - §

CADAVERA     [1]
Can. 1242      sepulcrum, de iudicio Ordinarii loci benedicendum. - In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de Romano Pontifice aut Cardinalibus

CADIT     [1]
Can. 1339      delinquendi occasione, vel in quem, ex investigatione peracta, gravis cadit suspicio delicti commissi, Ordinarius per se vel per alium

CAECUS     [1]
Can. 0930      populo, nisi de licentia loci Ordinarii. § 2. Sacerdos caecus aliave infirmitate laborans licite eucharisticum Sacrificium celebrat, adhibendo textum

CAELESTEM     [1]
Can. 0573      Regni Dei consequantur et, praeclarum in Ecclesia signum effecti, caelestem gloriam praenuntient. § 2. Quam vivendi formam in institutis

CAELIBATU     [1]
Can. 0599      fecunditatis in indiviso corde, obligationem secumfert continentiae perfectae in caelibatu. - Evangelicum consilium paupertatis ad imitationem Christi, qui propter

CAELIBATUS     [3]
Can. 0247      exercitiis spiritualibus vacent. - § 1. Ad servandum statum caelibatus congrua educatione praeparentur, eumque ut peculiare Dei donum in
Can. 0291      1, amissio status clericalis non secumfert dispensationem ab obligatione caelibatus, quae ab uno tantum Romano Pontifice conceditur. - Clericus
Can. 1037      nisi ritu praescripto publice coram Deo et Ecclesia obligationem caelibatus assumpserint, aut vota perpetua in instituto religioso emiserint. -

CAELIBES     [1]
Can. 0236      Episcopus dioecesanus aliter statuerit; 2_ maturioris aetatis viri, sive caelibes sive coniugati, ratione ad tres annos protracta et ab

CAEREMONIIS     [1]
Can. 0788      amplectendi fidem in Christum manifestaverint, expleto tempore praecatechumenatus, liturgicis caeremoniis admittantur ad catechumenatum, atque eorum nomina scribantur in libro

CAERIMONIIS     [1]
Can. 1331      ministerialem in celebrandis Eucharistiae Sacrificio vel quibuslibet aliis cultus caerimoniis; 2_ sacramenta vel sacramentalia celebrare et sacramenta recipere; 3_

CALCEM     [2]
Can. 1616      ex officio, semper tamen auditis partibus et decreto ad calcem sententiae apposito. § 2. Si qua pars refragetur, quaestio
Can. 1659      libellum aliquo fundamento niti, intra tres dies, decreto ad calcem ipsius libelli apposito, praecipiat ut exemplar petitionis notificetur parti

CALCULIS     [1]
Can. 1616      1. Si in sententiae textu vel error irrepserit in calculis, vel error materialis acciderit in transcribenda parte dispositiva aut

CALCULO     [1]
Can. 1566      ore testimonium dicant, et scriptum ne legant, nisi de calculo et rationibus agatur; hoc enim in casu, adnotationes, quas

CALENDARIO     [2]
Can. 0202      nisi mensis et annus dicantur sumendi prout sunt in calendario. § 2. Prout sunt in calendario semper sumendi sunt
Can. 0202      prout sunt in calendario. § 2. Prout sunt in calendario semper sumendi sunt mensis et annus, si tempus est

CALLEANT     [1]
Can. 0249      accurate linguam patriam edoceantur, sed etiam linguam latinam bene calleant necnon congruam habeant cognitionem alienarum linguarum, quarum scientia ad

CALUMNIATOR     [1]
Can. 1390      iusta poena, non exclusa censura, puniri potest. § 3. Calumniator potest cogi etiam ad congruam satisfactionem praestandam. - Iusta

CALUMNIOSAM     [1]
Can. 1390      etiam in suspensionem. § 2. Qui aliam ecclesiastico Superiori calumniosam praebet delicti denuntiationem, vel aliter alterius bonam famam laedit

CAMPO     [1]
Can. 0804      socialis instrumentis procuratur; Episcoporum conferentiae est de hoc actionis campo normas generales edicere, atque Episcopi dioecesani est eundem ordinare

CAN     [347]
Can. 0012      vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur, firmo praescripto can. 13. - § 1. Leges particulares non praesumuntur personales
Can. 0028      - Consuetudo est optima legum interpres. - Firmo praescripto can. 5, consuetudo, sive contra sive praeter legem per contrariam
Can. 0030      potestate exsecutiva tantum gaudet, decretum generale, de quo in can. 29, ferre non valet, nisi in casibus particularibus ad
Can. 0031      quod attinet, de quibus in § 1, serventur praescripta can. 8. - Decreta generalia exsecutoria eos obligant qui tenentur
Can. 0035      suae competentiae, abeo qui potestate exsecutiva gaudet, firmo praescripto can. 76, § 1. - § 1. Actus administrativus intellegendus
Can. 0057      decretum ferendi, immo et damnum forte illatum, ad normam can. 128, reparandi. - § 1. Decretum singulare vim habere
Can. 0077      inducit concessi privilegii. - Privilegium interpretandum est ad normam can. 36, § 1; sed ea semper adhibenda est interpretatio
Can. 0079      - Privilegium cessat per revocationem competentis auctoritatis ad normam can. 47, firmo praescripto can. 81. - § 1. Nullum
Can. 0079      revocationem competentis auctoritatis ad normam can. 47, firmo praescripto can. 81. - § 1. Nullum privilegium per renuntiationem cessat
Can. 0083      expleto numero casuum pro quibus concessum fuit, firmo praescripto can. 142, § 2. § 2. Cessat quoque, si temporis
Can. 0087      quam ipsa in iisdem adiunctis concedere solet, firmo praescripto can. 291. - Ordinarius loci in legibus dioecesanis atque, quoties
Can. 0092      - Strictae subest interpretationi non solum dispensatio ad normam can. 36, § 1, sed ipsamet potestas dispensandi ad certum
Can. 0103      domus cui adscribuntur; quasi-domicilium in domo ubi, ad normam can. 102, § 2, commorantur. - Coniuges commune habeant domicilium
Can. 0106      discessione a loco cum animo non revertendi, salvo praescripto can. 105. - § 1. Tum per domicilium tum per
Can. 0127      personarum coetus, convocari debet collegium vel coetus ad normam can. 166, nisi, cum agatur de consilio tantum exquirendo, aliter
Can. 0134      alicui Ecclesiae particulari vel communitati eidem aequiparatae ad normam can. 368, necnon qui in iisdem generali gaudent potestate exsecutiva
Can. 0134      tribuuntur, intelleguntur competere dumtaxat Episcopo dioecesano aliisque ipsi in can. 381, § 2 aequiparatis, exclusis Vicario generali et episcopali
Can. 0136      legibus universalibus sive legibus particularibus, quibus ipsi ad normam can. 13, § 2, n. 2 tenentur. - § 1
Can. 0140      ad negotium agendum delegatis, omnes procedere debent ad normam can. 119, nisi in mandato aliud cautum sit. § 3
Can. 0162      rursus exercere. - Qui intra tempus utile, ad normam can. 158, § 1 et can. 161 praesentationem non fecerit
Can. 0162      tempus utile, ad normam can. 158, § 1 et can. 161 praesentationem non fecerit, itemque qui bis praesentaverit non
Can. 0176      praeside proclametur, qui requisitum suffragiorum numerum rettulerit, ad normam can. 119, n. 1. - § 1. Electio illico intimanda
Can. 0179      2. Competens auctoritas, si electum repperit idoneum ad normam can. 149, § 1, et electio ad normam iuris fuerit
Can. 0183      fuerit, id significetur postulato, qui respondere debet ad normam can. 177, § 1. § 3. Qui admissam postulationem acceptat
Can. 0192      forte ex contractu quaesitis, sive ipso iure ad normam can. 194. - § 1. Ab officio quod alicui confertur
Can. 0193      confertur, ante hoc tempus elapsum amoveri possit, firmo praescripto can. 624, § 3. § 3. Ab officio quod, secundum
Can. 0198      sed toto decursu temporis ad praescriptionem requisiti, salvo praescripto can. 1362. - Praescriptioni obnoxia non sunt: 1_ iura et
Can. 0231      conscie impense et diligenter adimpleant. § 2. Firmo praescripto can. 230, § 1, ius habent ad honestam remunerationem suae
Can. 0262      sunt, parochi officium, excepta materia matrimoniali et firmo praescripto can. 985, obeat seminarii rector eiusve delegatus. - Episcopus dioecesanus
Can. 0264      Ut seminarii necessitatibus provideatur, praeter stipem de qua in can. 1266, potest Episcopus in dioecesi tributum imponere. § 2
Can. 0268      aut in societatem vitae apostolicae, clericus qui, ad normam can. 266, § 2, eidem instituto aut societati incardinatur, a
Can. 0291      Apostolica Sede conceditur. - Praeter casus de quibus in can. 290, n. 1, amissio status clericalis non secumfert dispensationem
Can. 0292      nec ullis iam adstringitur obligationibus status clericalis, firmo praescripto can. 291; potestatem ordinis exercere prohibetur, salvo praescripto can. 976
Can. 0292      praescripto can. 291; potestatem ordinis exercere prohibetur, salvo praescripto can. 976; eo ipso privatur omnibus officiis, numeribus muneribus e
Can. 0299      conventione inita, consociationes constituere ad fines de quibus in can. 298, § 1 persequendos, firmo praescripto can. 301, §
Can. 0299      quibus in can. 298, § 1 persequendos, firmo praescripto can. 301, § 1. § 2. Huiusmodi consociationes, etiamsi ab
Can. 0300      assumat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae, ad normam can. 312. - § 1. Unius auctoritatis ecclesiasticae competentis est
Can. 0313      confoederatio ipso decreto quo ab auctoritate ecclesiastica ad normam can. 312 competenti erigitur, persona iuridica constituitur et missionem recipit
Can. 0314      indigent auctoritatis ecclesiasticae cui competit consociationis erectio ad normam can. 312, § 1. - Consociationes publicae incepta propriae indoli
Can. 0315      sub altiore tamen directione auctoritatis ecclesiasticae, de qua in can. 312, § 1. - § 1. Qui publice fidem
Can. 0316      salvo iure recursus ad auctoritatem ecclesiasticam, de qua in can. 312, § 1. - § 1. Nisi aliud in
Can. 0317      aliud in statutis praevideatur, auctoritatis ecclesiasticae, de qua in can. 312, § 1, est consociationis publicae moderatorem ab ipsa
Can. 0318      rationes id requirant, potest ecclesiastica auctoritas, de qua in can. 312, § 1, designare commissarium, qui eius nomine consociationem
Can. 0319      administrat sub superiore directione auctoritatis ecclesiasticae de qua in can. 312, § 1, cui quotannis administrationis rationem reddere debet
Can. 0322      potest per decretum formale auctoritatis ecclesiasticae competentis, de qua can. 312. § 2. Nulla christifidelium consociatio privata personalitatem iuridicam
Can. 0322      nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica, de qua in can. 312, § 1, sint probata; statutorum vero probatio consociationis
Can. 0323      1. Licet christifidelium consociationes privatae autonomia gaudeant ad normam can. 321, subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae ad normam can. 305
Can. 0323      normam can. 321, subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae ad normam can. 305, itemque eiusdem auctoritatis regimini. § 2. Ad auctoritatem
Can. 0325      § 2. Eadem subest loci Ordinarii auctoritati ad normam can. 1301 quod attinet ad administrationem erogationemque bonorum, quae ipsi
Can. 0327      magni faciant consociationes ad spirituales fines, de quibus in can. 298, constitutas, eas speciatim quae rerum temporalium ordinem spiritu
Can. 0381      2. Qui praesunt aliis communitatibus fidelium, de quibus in can. 368, Episcopo dioecesano in iure aequiparantur, nisi ex rei
Can. 0382      in eadem dioecesi tempore promotionis iam retinebat, firmo praescripto can. 409, § 2. § 2. Nisi legitimo detineatur impedimento
Can. 0405      2. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403, § 2, Episcopo dioecesano in universo dioecesis regimine
Can. 0406      1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403, § 2, ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis constituatur
Can. 0406      aut Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxiliaris de quo in can. 403, § 2, dumtaxat dependentes. - § 1. Ut
Can. 0407      Episcopus dioecesanus, coadiutor atque Episcopus auxiliaris de quo in can. 403, § 2, in rebus maioris momenti sese invicem
Can. 0414      impedita ac de suspecto munere. - Quilibet ad normam can. 423 vocatus ut ad interim dioecesis curam pastoralem gerat
Can. 0418      qualibet Vicarii generalis et Vicarii episcopalis potestate, salvo tamen can. 409, § 2; 2_ integram percipit remunerationem officio propriam
Can. 0421      interim regat, eligendus est a collegio consultorum, firmo praescripto can. 502, § 3. § 2. Si intra praescriptum tempus
Can. 0427      quin requiratur ullius confirmatio, firma obligatione de qua in can. 833, n. 4. - § 1. Sede vacante nihil
Can. 0429      in dioecesi et applicandi Missam pro populo ad normam can. 388. - § 1. Munus Administratoris dioecesani cessat per
Can. 0430      aut eodem defuncto, alius eligatur Administrator dioecesanus ad normam can. 421. - § 1. Ut communis diversarum dioecesium vicinarum
Can. 0440      iudicio maioris partis Episcoporum dioecesanorum provinciae, opportunum videatur, salvo can. 439, § 2. § 2. Sede metropolitana vacante, concilium
Can. 0448      comprehendit praesules omnium Ecclesiarum particularum eiusdem nationis, ad normam can. 450. § 2. Si vero, de iudicio Apostolicae Sedis
Can. 0477      nominantur et ab ipso libere removeri possunt, firmo praescripto can. 406; Vicarius episcopalis, qui non sit Episcopus auxiliaris nominetur
Can. 0502      munera collegii consultorum competunt consilio missionis, de quo in can. 495, § 2, nisi aliud iure statuatur. - Capitulum
Can. 0520      pastoralis pluribus in solidum committatur, moderator, de quo in can. 517, § 1. § 2. Paroeciae commissio, de qua
Can. 0523      Episcoporum conferentia per decretum admissum fuerit. - Firmo praescripto can. 682, § 1, parochi officii provisio Episcopo dioecesano competit
Can. 0526      paroecia unus tantum habeatur parochus aut moderator ad normam can. 517, § 1, reprobata contraria consuetudine et revocato quolibet
Can. 0530      confirmationis iis qui in periculo mortis versantur, ad normam can. 883, n. 3; 3_ administratio Viatici necnon unctionis infirmorum
Can. 0530      3; 3_ administratio Viatici necnon unctionis infirmorum, firmo praescripto can. 1003, §§ 2 et 3, atque apostolicae benedictionis impertiti
Can. 0535      ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione adoptionis, itemque ratione suspecti ordinis sacri, professionis
Can. 0537      parocho in administratione bonorum paroecia adiutorio sint, firmo praescripto can. 532. - § 1. Parochus ab officio cessat amotione
Can. 0538      lapsu temporis si, iuxta iuris particularis de quo in can. 522 praescripta, ad tempus determinatum constitutus fuerit. § 2
Can. 0538      religiosi aut in societate vitae apostolicae incardinatus, ad normam can. 682, § 2 amovetur. § 3. Parochus, expleto septuagesimo
Can. 0539      paroecialis, sacerdos scilicet qui parochi vicem suppleat ad normam can. 540. - § 1. Administrator paroecialis iisdem adstringitur officiis
Can. 0542      certiorem faciat. - Sacerdotes quibus in solidum, ad normam can. 517, § 1, alicuius paroeciae aut diversarum simul paroeciarum
Can. 0542      committitur: 1_ praediti sint oportet qualitatibus, de quibus in can. 521; 2_ nominentur vel instituantur ad normam praescriptorum cann
Can. 0542      possessionis; eorundem moderator in possessionem mittitur ad normam praescriptorum can. 527, § 2; pro ceteris vero sacerdotibus fidei professio
Can. 0543      qua eorum unus Missam pro populo celebret, ad normam can. 534; 3_ solus moderator in negotiis iuridicis personam gerit
Can. 0544      ab officio aliquis sacerdos e coetu, de quo in can. 517, § 1, vel coetus moderator, itemque cum eorundem
Can. 0547      paroeciarum pro quibus constituitur, necnon vicario foraneo, firmo praescripto can. 682, § 1. - § 1. Vicarii paroecialis obligationes
Can. 0549      Absente parocho, nisi aliter Episcopus dioecesanus providerit ad normam can. 533, § 3, et nisi Administrator paroecialis constitutus fuerit
Can. 0549      3, et nisi Administrator paroecialis constitutus fuerit, serventur praescripta can. 541, § 1; vicarius hoc in casu omnibus etiam
Can. 0551      occasione perfuncti ministerii pastoralis christifideles vicario faciunt, serventur praescripta can. 531. - Vicarius paroecialis ab Episcopo dioecesano aut ab
Can. 0552      Administratore dioecesano amoveri potest, iusta de causa, firmo praescripto can. 682, § 2. - § 1. Vicarius foraneus, qui
Can. 0555      temporibus intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, ad normam can. 279, § 2; 2_ curet ut presbyteris sui districtus
Can. 0558      collegii, nisi aliter Episcopus dioecesanus constituerit. - Salvo praescripto can. 262, rectori non licet functiones paroeciales de quibus in
Can. 0558      262, rectori non licet functiones paroeciales de quibus in can. 530, nn. 1-6, in ecclesia sibi commissa peragere, nisi
Can. 0563      suo prudenti arbitrio ab officio amovere potest, firmo praescripto can. 682, § 2. - Cappellanus est sacerdos, cui stabili
Can. 0566      sententiae non reservatis neque declaratis absolvendi, firmo tamen praescripto can. 976. - § 1. Ad nominationem cappellani domus instituti
Can. 0572      coniunctionem. - Quod attinet ad amotionem cappellani, servetur praescriptum can. 563. - § 1. Vita consecrata per consiliorum evangelicorum
Can. 0586      atque integrum servare valeant suum patrimonium, de quo in can. 578. § 2. Ordinariorum locorum est hanc autonomiam servare
Can. 0587      fundamentali seu constitutionibus contineri debent, praeter ea quae in can. 578 servanda statuuntur, normae fundamentales circa instituti regimen et
Can. 0593      sibi concreditos respiciunt, eorumque observantiam curent. - Firmo praescripto can. 586, instituta iuris pontificii quoad regimen internum et disciplinam
Can. 0594      potestati Sedes Apostolicae subiciuntur. - Institutum iuris dioecesani, firmo can. 586, permanet sub speciali cura Episcopi dioecesani. - §
Can. 0611      appositis; 3_ pro institutis clericalibus habendi ecclesiam, salvo praescripto can. 1215, § 3, et sacra ministeria peragendi, servatis de
Can. 0616      § 3. Supprimere domum sui iuris, de qua in can. 613, est capituli generalis, nisi constitutiones aliter ferant. §
Can. 0625      2. Electionibus Superioris monasterii sui iuris, de quo in can. 615, et supremi Moderatoris instituti iuris dioecesani praeest Episcopus
Can. 0627      consensus vel consilium ad valide agendum requirantur ad normam can. 127 exquirendum. - § 1. Superiores qui iure proprio
Can. 0628      disciplinam religiosam: 1_ monasteria sui iuris de quibus in can. 615; 2_ singulas domos instituti iuris dioecesani in proprio
Can. 0631      evadat. Eius praecipue est: patrimonium instituti de quo in can. 578, tueri et accommodatam renovationem iuxta ipsum promovere, Moderatorem
Can. 0637      rationem reddant. - Monasteria sui iuris, de quibus in can. 615, Ordinario loci rationem administrationis reddere debent semel in
Can. 0638      § 4. Pro monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, et institutis iuris dioecesani accedat necesse est consensus
Can. 0642      comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis, firmo praescripto can. 220. - § 1. Invalide ad novitiatum admittitur: 1_
Can. 0643      in aliqua societate vitae apostolicae incorporatus est, salvo praescripto can. 684; 4_ qui institutum ingreditur vi, metu gravi aut
Can. 0648      in ipsa novitiatus communitate peragendos complecti debet, firmo praescripto can. 647, § 3. § 2. Ad novitiorum institutionem perficiendam
Can. 0649      ultra biennium ne extendatur. - § 1. Salvis praescriptis can. 647, § 3 et can. 648, § 2, absentia
Can. 0649      § 1. Salvis praescriptis can. 647, § 3 et can. 648, § 2, absentia a domo novitiatus quae tres
Can. 0652      et oratione. § 5. Tempus novitiatus, de quo in can. 648, § 1, in opus formationis proprie impendatur, ideoque
Can. 0658      tamen ultra trimestre. - Praeter condiciones de quibus in can. 656, nn. 2, 4 et 5 aliasque iure proprio
Can. 0658      2_ praevia professio temporaria saltem per triennium, salvo praescripto can. 657, § 3. - § 1. In singulis institutis
Can. 0663      digne celebrent, firma pro clericis obligatione de qua in can. 276, § 2, n. 3, et alia pietatis exercitia
Can. 0669      quod proprium non habet habitum, vestem clericalem ad normam can. 284 assumant. - Institutum debet sodalibus suppeditare omnia quae
Can. 0672      286, 287 et 289, et religiosi clerici insuper praescriptis can. 279, § 2 in institutis laicalibus iuris pontificii, licentia
Can. 0672      in institutis laicalibus iuris pontificii, licentia de qua in can. 285, § 4, concedi potest a proprio Superiore maiore
Can. 0681      et directioni subsunt, firmo iure Superiorum religiosorum ad normam can. 678, §§ 2 et 3. § 2. In his
Can. 0688      autem iuris dioecesani et in monasteriis, de quibus in can. 615, indultum, ut valeat, confirmari debet ab Episcopo domus
Can. 0695      1398 et 1395, nisi in delictis, de quibus in can. 1395, § 2, Superior censeat dimissionem non esse omnino
Can. 0696      materialismo vel atheismo infectis; illegitima absentia, de qua in can. 665, § 2, per semestre protracta; aliae causae similis
Can. 0697      proprio statutae sufficiunt. - In casibus de quibus in can. 696, si Superior maior, audito suo consilio, censuerit processum
Can. 0699      § 2. In monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, dimissionem decernere pertinet ad Episcopum dioecesanum, cui Superior
Can. 0701      qui eum post congruam probationem in dioecesi, ad normam can. 693, recipiat vel saltem exercitium sacrorum ordinum permittat. -
Can. 0704      mentio in relatione Sedi Apostolicae mittenda, de qua in can. 592, § 1. - Religiosus ad episcopatum evectus instituti
Can. 0706      administrationem proprietatem vero Episcopus dioecesanus aliique, de quibus in can. 381, § 2, acquirunt Ecclesiae particulari; ceteri, instituto vel
Can. 0707      congruam et dignam sustentationem, si cuidam dioecesi inserviverit, servetur can. 402, § 2, nisi institutum proprium talem sustentationem providere
Can. 0715      proprio instituto respiciunt. § 2. Qui vero ad normam can. 266, § 3 instituto incardinantur, si ad opera instituti
Can. 0727      2. Si agatur de clerico instituto incardinato, servetur praescriptum can. 693. - Indulto discedendi legitime concesso, cessant omnia vincula
Can. 0729      procedendi servetur in cann. 697-700 statutus. Dimisso applicatur praescriptum can. 701. - Ut sodalis instituti saecularis ad aliud institutum
Can. 0732      tamen uniuscuiusque societatis natura societatibus vero, de quibus in can. 731, § 2, etiam cann. 598-602 applicantur. - §
Can. 0743      cessantibus iuribus et obligationibus ex incorporatione promanantibus, firmo praescripto can. 693, sodalis definitive incorporatus a supremo Moderatore cum consensu
Can. 0764      loci in casibus particularibus expresse renuerit. - Salvo praescripto can. 765, facultate ubique praedicandi, de consensu saltem praesumpto rectoris
Can. 0766      utilitas id suadeat, iuxta Episcoporum conferentiae praescripta, et salvo can. 767, § 1. - § 1. Inter praedicationis formas
Can. 0776      renuant. Munus parentum, in catechesi familiari, de quo in can. 774, § 2, promoveat et foveat. - Peculiari modo
Can. 0826      § 1. Ad libros liturgicos quod attinet, serventur praescripta can. 838. § 2. Ut iterum edantur libri liturgici necnon
Can. 0827      versiones, ut edantur, approbatione egent loci Ordinarii, firmo praescripto can. 775, § 2. § 2. Nisi cum approbatione competentis
Can. 0841      sunt requisita, atque eiusdem aliusve auctoritatis competentis, ad normam can. 838, §§ 3 et 4, est decernere quae ad
Can. 0844      salvis huius canonis §§ 2, 3 et 4, atque can. 861, § 2 praescriptis. § 2. Quoties necessitas id
Can. 0847      olivis aut aliis ex plantis expressis atque, salvo praescripto can. 999, n. 2, ab Episcopo consecratis vel benedictis, et
Can. 0859      aut ad aliam ecclesiam vel oratorium, de quo in can. 858, § 2, baptizandus, propter locorum distantiam aliave adiuncta
Can. 0861      ordinarius baptismi est Episcopus, presbyter et diaconus, firmo praescripto can. 530, n. 1. § 2. Absente aut impedito ministro
Can. 0878      qua baptismus administratus est, ut baptismum adnotet ad normam can. 877, § 1. - Sacramentum confirmationis, quod characterem imprimit
Can. 0887      vero in alieno territorio nemini valide confert, salvo praescripto can. 883, n. 3. - Intra territorium in quo confirmationem
Can. 0893      patrini munere fungatur, condiciones adimpleat oportet, de quibus in can. 874. § 2. Expedit ut tamquam patrinus assumatur qui
Can. 0894      baptismo suscepit. - Ad collatam confirmationem probandam serventur praescripta can. 876. - Nomina confirmatorum, facta mentione ministri, parentum et
Can. 0895      baptismi, ut adnotatio fiat in libro baptizatorum, ad normam can. 535, § 2. - Si parochus loci praesens non
Can. 0910      communionis minister est acolythus necnon alius christifidelis ad normam can. 230, § 3 deputatus. - § 1. Officium et
Can. 0917      suscipere solummodo intra eucharisticam celebrationem cui participat, salvo praescripto can. 921, § 2. - Maxime commendatur ut fideles in
Can. 0923      sacram communionem suscipere possunt quolibet ritu catholico, firmo praescripto can. 844. - § 1. Sacrosanctum eucharisticum Sacrificium offerri debet
Can. 0963      elicere curet. - Firma manente obligatione de qua in can. 989, is cui generali absolutione gravia peccata remittuntur, ad
Can. 0966      iure sive concessione ab auctoritate competenti facta ad normam can. 969. - § 1. Praeter Romamum Pontificem, facultate christifidelium
Can. 0967      nisi loci Ordinarius in casu particulari renuerit, firmis praescriptis can. 974, §§ 2 et 3. § 3. Ipso iure
Can. 0968      normam constitutionum potestate regiminis exsecutiva fruentes, firmo tamen praescripto can. 630, § 4. - § 1. Solus loci Ordinarius
Can. 0969      instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, de quo in can. 968, § 2, competens est qui facultatem ad excipiendas
Can. 0972      ad confessiones excipiendas a competenti auctoritate, de qua in can. 969, concedi potest ad tempus sive indeterminatum sive determinatum
Can. 0974      a loci Ordinario qui eam concessit, de quo in can. 967, § 2, presbyter eandem facultatem ubique amittit; revocata
Can. 0975      dicione subditos. - Praeterquam revocatione, facultas de qua in can. 967, § 2 cessat amissione officii vel excardinatione aut
Can. 0990      confiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis atque firmo praescripto can. 983, § 2. - Cuivis christifideli integrum est confessario
Can. 1018      saecularibus dare possunt: 1_ Episcopus proprius, de quo in can. 1016; 2_ Administrator apostolicus atque, de consensu collegii consultorum
Can. 1018      consultorum, Administrator dioecesanus; de consensu consilii, de quo in can. 495, § 2, Pro-vicarius et Pro-praefectus apostolicus. § 2
Can. 1025      cann. 1033-1039 adimpleverit; praeterea documenta habeantur, de quibus in can. 1050, atque scrutinium peractum sit, de quo in can
Can. 1025      can. 1050, atque scrutinium peractum sit, de quo in can. 1051. § 2. Insuper requiritur ut, iudicio eiusdem legitimi
Can. 1044      ordines recepit; 2_ qui delictum commisit, de quo in can. 1041, n. 2, si delictum est publicum; 3_ qui
Can. 1044      est publicum; 3_ qui delictum commisit, de quibus in can. 1041, nn. 3, 4, 5, 6. § 2. Ab
Can. 1044      2_ qui amentia aliave infirmitate psychica de qua in can. 1041, n. 1, afficitur, donec Ordinarius, consulto perito, eiusdem
Can. 1047      1_ ab irregularitatibus ex delictis publicis, de quibus in can. 1041, nn. 2 et 3; 2_ ab irregularitate ex
Can. 1047      ex delicto sive publico sive occulto, de quo in can. 1041, n. 4; 3_ ab impedimento, de quo in
Can. 1047      1041, n. 4; 3_ ab impedimento, de quo in can. 1042, n. 1. § 3. Apostolicae Sedi etiam reservatur
Can. 1047      ab irregularitatibus ad exercitium ordinis suscepti, de quibus in can. 1041, n. 3, in casibus publicis tantum, atque in
Can. 1048      Ordinarius aut cum de irregularitatibus agatur de quibus in can. 1041, nn. 3 et 4, Paenitentiaria, et si periculum
Can. 1049      pro reticitis bona fide, exceptis irregularitatibus de quibus in can. 1041, n. 4, aliisve ad forum iudiciale deductis, non
Can. 1050      documenta: 1_ testimonium de studiis rite peractis ad normam can. 1032; 2_ si agatur de ordinandis ad presbyteratum, testimonium
Can. 1050      baptismi et confirmationis, atque receptorum ministeriorum de quibus in can. 1035 item testimonium factae declarationis de qua in can
Can. 1050      can. 1035 item testimonium factae declarationis de qua in can. 1036, necnon, si ordinandus qui promovendus est ad diaconatum
Can. 1052      procedere possit, ipsi constare debet documenta, de quibus in can. 1050, praesto esse atque, scrutinio ad normam iuris peracto
Can. 1054      qui id adnotet in suo baptizatorum libro, ad normam can. 535, § 2. - § 1. Matrimoniale foedus, quo
Can. 1071      parentibus; 7_ matrimonio per procuratorem ineundo, de quo in can. 1105. § 2. Ordinarius loci licentiam assistendi matrimonio eius
Can. 1071      abiecerit ne concedat, nisi servatis normis de quibus in can. 1125, congrua congruis referendo. - Curent animarum pastores a
Can. 1078      religioso iuris pontificii; 2_ impedimentum criminis de quo in can. 1090. § 3. Numquam datur dispensatio ab impedimento consanguinitatis
Can. 1079      delegatus, tum sacerdos vel diaconus qui matrimonio, ad normam can. 1116, § 2, assistit. § 3. In periculo mortis
Can. 1080      dispensandi ab omnibus impedimentis, iis exceptis de quibus in can. 1078, § 2, n. 1, loci Ordinarius et, dummodo
Can. 1080      et, dummodo casus sit occultus, omnes de quibus in can. 1079, §§ 2-3, servatis condicionibus ibidem praescriptis. § 2
Can. 1081      - Parochus aut sacerdos vel diaconus, de quibus in can. 1079, § 2, de concessa dispensatione pro foro externo
Can. 1084      3. Sterilitas matrimonium nec prohibet nec dirimit, firmo praescripto can. 1098. - § 1. Invalide matrimonium attentat qui vinculo
Can. 1086      impedimento ne dispensetur, nisi impletis condicionibus de quibus in can. 1125 et 1126. § 3. Si pars tempore contracti
Can. 1086      aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam
Can. 1117      sit neque actu formali ab ea defecerit, salvis praescriptis can. 1127, § 2. - § 1. Matrimonium inter catholicos
Can. 1121      Episcopo dioecesano praescriptum. § 2. Quoties matrimonium ad normam can. 1116 contrahitur, sacerdos vel diaconus, si celebrationi adfuerit, secus
Can. 1127      formam quod attinet in matrimonio mixto adhibendam, serventur praescripta can. 1108; si tamen pars catholica matrimonium contrahit cum parte
Can. 1129      ad vitae coniugalis et familiaris fovendam unitatem. - Praescripta can. 1127 et 1128 applicanda sunt quoque matrimoniis, quibus obstat
Can. 1129      matrimoniis, quibus obstat impedimentum disparitatis cultus, de quo in can. 1086, § 1. - Ex gravi et urgenti causa
Can. 1132      testibus, coniugibus. - Obligatio secretum servandi, de qua in can. 1131, n. 2, ex parte Ordinarii loci cessat si
Can. 1149      potest, etiamsi altera pars baptismum interea receperit, firmo praescripto can. 1141. - In re dubia privilegium fidei gaudet favore
Can. 1158      ab utraque parte renovandus est forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2. § 2. Si impedimentum probari nequeat
Can. 1160      validum fiat, contrahi denuo debet forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2. - § 1. Matrimonii irriti sanatio
Can. 1165      in eodem matrimonio concurrant, impletis condicionibus, de quibus in can. 1125, pro sanatione matrimonii mixti; concedi autem ab eodem
Can. 1165      adsit impedimentum cuius dispensatio Sedi Apostolicae reservatur ad normam can. 1078, § 2, aut agatur de impedimento iuris naturalis
Can. 1174      1. Obligatione liturgiae horarum persolvendae adstringuntur clerici, ad normam can. 276, § 2, n. 3; sodales vero institutorum vitae
Can. 1181      - Ad oblationes occasione funerum quod attinet, serventur praescripta can. 1264, cauto tamen ne ulla fiat in exequiis personarum
Can. 1197      bonum, ab illo cui potestas est dispensandi ad normam can. 1196. - Vota ante professionem religiosam emissa suspenduntur, donec
Can. 1202      forte iusiurandum datum est; 4_ dispensatione, commutatione, ad normam can. 1203. - Qui suspendere, dispensare, commutare possunt votum, eandem
Can. 1228      quod iisdem iuribus ac oratorium gaudet. - Firmo praescripto can. 1227, ad Missam aliasve sacras celebrationes in aliquo sacello
Can. 1238      § 1. Altare dedicationem vel benedictionem amittit ad normam can. 1212. § 2. Per reductionem ecclesiae vel alius loci
Can. 1244      transferre, abolere, unius est supremae ecclesiasticae auctoritatis, firmo praescripto can. 1246, § 2. § 2. Episcopi dioecesani peculiares suis
Can. 1245      indicere. - Firmo iure Episcoporum dioecesanorum de quo in can. 87, parochus, iusta de causa et secundum Episcopi dioecesani
Can. 1261      2. Episcopus dioecesanus fideles de obligatione, de qua in can. 222, § 1, monere tenetur et opportuno modo eam
Can. 1267      acceptentur quae onere modali vel condicione gravantur, firmo praescripto can. 1295. § 3. Oblationes a fidelibus ad certum finem
Can. 1272      sit ipsa dos beneficiorum ad institutum, de quo in can. 1274, § 1, paulatim deferatur. - Romanus Pontifex, vi
Can. 1274      clericorum, qui in favorem dioecesis servitium praestant, ad normam can. 281 provideatur, nisi aliter eisdem provisum sit. § 2
Can. 1278      sint extraordinariae administrationis. - Praeter munera de quibus in can. 494, §§ 3 et 4, oeconomo committi possunt ab
Can. 1290      caveatur, et firmo iure canonico caveatur, et firmo praescripto can. 1547. - Ad valide alienanda bona, quae personae iuridicae
Can. 1292      ad normam iuris competentis. - § 1. Salvo praescripto can. 638, § 3, cum valor bonorum, quorum alienatio proponitur
Can. 1300      etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum, firmo praescripto can. 1301, § 3. - § 1. Ordinarius omnium piarum
Can. 1302      collocentur, itemque vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam can. 1301. § 3. Bonis fiduciariis alicui sodali instituti religiosi
Can. 1303      autonomae, scilicet universitates rerum ad fines de quibus in can. 114, § 2 destinatae et a competenti auctoritate ecclesiastica
Can. 1303      praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut fines de quibus in can. 114, § 2 aliter persequendi. § 2. Bona piae
Can. 1303      dioecesano subiectae, expleto tempore, ad institutum de quo in can. 1274, § 1, destinari debent, nisi alia fuerit fundatoris
Can. 1307      oblivionem cadant. § 2. Praeter librum de quo in can. 958, § 1, alter liber retineatur et apud parochum
Can. 1309      clericalis iuris pontificii. - Iisdem auctoritatibus, de quibus in can. 1308, potestas insuper competit transferendi, congrua de causa, onera
Can. 1310      eadem onera aeque imminuere, excepta Missarum reductione, quae praescriptis can. 1308 regitur. § 3. In ceteris casibus recurrendum est
Can. 1312      cann. 1331-1333 recensentur; 2_ poenae expiatoriae, de quibus in can. 1336. § 2. Lex alias poenas expiatorias constituere potest
Can. 1324      culpa, putavit aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in can. 1323, nn. 4 vel 5; 9_ ab eo, qui
Can. 1332      facit suos. - Interdictus tenetur vetitis, de quibus in can. 1331, § 1 nn. 1 et 2; quod si
Can. 1332      2; quod si interdictum irrogatum vel declaratum sit, praescriptum can. 1331, § 2, n. 1 servandum est. - §
Can. 1334      constituere; eiusmodi autem poena omnes effectus habet, qui in can. 1333, § 1 recensentur. - Si censura vetet celebrare
Can. 1338      destinata. - § 1. Privationes et prohibitiones, quae in can. 1336, § 1 nn. 2 et 3 recensentur, numquam
Can. 1338      privatio graduum academicorum. § 3. De prohibitionibus, quae in can. 1336, § 1, n. 3 indicantur, norma servanda est
Can. 1338      indicantur, norma servanda est, quae de censuris datur in can. 1335. - § 1. Eum, qui versatur in proxima
Can. 1357      onere recurrendi tenentur, postquam convaluerint, ii quibus ad normam can. 976 remissa est censura irrogata vel declarata vel Sedi
Can. 1358      non potest nisi delinquenti qui a contumacia, ad normam can. 1347, § 2, recesserit; recedenti autem denegari nequit. §
Can. 1358      nequit. § 2. Qui censuram remittit, potest ad normam can. 1348 providere vel etiam paenitentiam imponere. - Si quis
Can. 1363      - § 1. Si intra terminos de quibus in can. 1362, ex die quo sententia condemnatoria in rem iudicatam
Can. 1363      sit reo notificatum exsecutorium iudicis decretum de quo in can. 1651, actio ad poenam exsequendam praescriptione extinguitur. § 2
Can. 1364      vel schismaticus in excommunicationem latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 194, § 1, n. 2; clericus praeterea potest poenis
Can. 1364      n. 2; clericus praeterea potest poenis, de quibus in can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3, puniri
Can. 1371      poena puniatur: 1_ qui, praeter casum de quo in can. 1364, § 1, doctrinam a Romano Pontifice vel a
Can. 1371      Concilio Oecumenico damnatam docet vel doctrinam, de qua in can. 752, pertinaciter respuit, et ab Apostolica Sede vel ab
Can. 1378      poena puniatur. - § 1. Sacerdos qui contra praescriptum can. 977 agit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam
Can. 1379      addi possunt. - Qui, praeter casus de quibus in can. 1378, sacramentum se administrare simulat, iusta poena puniatur. -
Can. 1383      Sedi Apostolicae reservatam incurrunt. - Episcopus qui, contra praescriptum can. 1015, alienum subditum sine legitimis litteris dimissoriis ordinavit, prohibetur
Can. 1388      gravitate puniatur. § 2. Interpres aliique, de quibus in can. 983, § 2, qui secretum violant, iusta poena puniantur
Can. 1390      § 1. Qui confessarium de delicto, de quo in can. 1387, apud ecclesiasticum Superiorem falso denuntiat, in interdictum latae
Can. 1394      iusta poena puniri potest. - § 1. Firmo praescripto can. 194, § 1, n. 3, clericus matrimonium, etiam civiliter
Can. 1394      tantum attentans, in interdictum latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 694. - § 1. Clericus concubinarius, praeter casum de
Can. 1395      § 1. Clericus concubinarius, praeter casum de quo in can. 1394, et clericus in alio peccato externo contra sextum
Can. 1397      vel graviter vulnerat, privationibus et prohibitionibus, de quibus in can. 1336, pro delicti gravitate puniatur; homicidium autem in personas
Can. 1397      gravitate puniatur; homicidium autem in personas de quibus in can. 1370, poenis ibi statutis punitur. - Qui abortum procurat
Can. 1405      dumtaxat ius est iudicandi in causis de quibus in can. 1401: 1_ eos qui supremum tenent civitatis magistratum; 2_
Can. 1405      Romanae reservatur iudicare: 1_ Episcopos in contentiosis, firmo praescripto can. 1419, § 2; 2_ Abbatem primatem, vel Abbatem superiorem
Can. 1406      Romanum Pontificem non habent. - § 1. Violato praescripto can. 1404, acta et decisiones pro infectis habentur. § 2
Can. 1406      infectis habentur. § 2. In causis, de quibus in can. 1405, aliorum iudicum incompetentia est absoluta. - § 1
Can. 1422      et ceteri iudices nominantur ad definitum tempus, firmo praescripto can. 1420, § 5, nec removeri possunt nisi ex legitima
Can. 1438      quae notarii conficiunt, publicam fidem faciunt. - Firmo praescripto can. 1444, § 1, n. 1: 1_ a tribunali Episcopi
Can. 1438      tribunali Episcopi suffraganei appellatur ad tribunal Metropolitae, salvo praescripto can. 1439; 2_ in causis in prima instantia pertractatis coram
Can. 1439      tribunal primae instantiae unicum pro pluribus dioecesibus, ad normam can. 1423, constitutum sit, Episcoporum conferentia debet tribunal secundae instantiae
Can. 1441      constitui debet. Si tamen in primo iudicii gradu, secundum can. 1425, § 4, iudex unicus sententiam tulit, tribunal secundae
Can. 1444      iudicat etiam in prima instantia causas de quibus in can. 1405, § 3, aliasve quas Romanus Pontifex sive motu
Can. 1445      exercitio ipsorum muneris; 4_ conflictus competentiae de quibus in can. 1416. § 2. Ipsum Tribunal videt de contentionibus ortis
Can. 1449      auditor. - § 1. In casibus, de quibus in can. 1448, nisi iudex ipse abstineat, pars potest eum recusare
Can. 1452      necessarium censeat ad vitandam graviter iniustam sententiam, firmis praescriptis can. 1600. - Iudices et tribunalia curent ut quam primum
Can. 1455      de variis suffragiis et opinionibus ibidem prolatis, firmo praescripto can. 1609, § 4. § 3. Immo, quoties natura causae
Can. 1492      personarum, quae numquam extinguuntur. § 2. Exceptio, salvo praescripto can. 1462, semper competit et est suapte natura perpetua. -
Can. 1505      standi in iudicio; 3_ si non servata sint praescripta can. 1504, nn. 1-3; 4_ si certo pateat ex ipso
Can. 1506      non ediderit, quo libellum admittit vel reicit ad normam can. 1505, pars, cuius interest, instare potest ut iudex suo
Can. 1507      § 2. Si libellus pro admisso habetur ad normam can. 1506, decretum citationis in iudicium fieri debet intra viginti
Can. 1511      fuerit legitime notificata, nulla sunt acta processus, salvo praescripto can. 1507, § 3. - Cum citatio legitime notificata fuerit
Can. 1519      tutor vel curator vel procurator, qui sit ad normam can. 1481, § § 1 et 3 necessarius, instantia interim
Can. 1542      ac partium declarationes quae non sint confessiones, ad normam can. 1536, § 2. - Si abrasa, correcta, interpolata aliove
Can. 1546      communia, quae communicari nequeunt sine periculo damni ad normam can. 1548, § 2, n. 2 aut sine periculo violationis
Can. 1548      legitime interroganti veritatem fateri debent. § 2. Salvo praescripto can. 1550, § 2, n. 2, ab obligatione respondendi eximuntur
Can. 1555      nequeat, saltem ante testimoniorum publicationem fiat. - Firmo praescripto can. 1550, pars petere potest ut testis excludatur, si iusta
Can. 1562      solam veritatem. § 2. Iudex testi deferat iuramentum iuxta can. 1532; quod si testis renuat illud emittere, iniuratus audiatur
Can. 1592      idoneam absentiae excusationem attulerit aut non responderit ad normam can. 1507, § 1, iudex eam a iudicio absentem declaret
Can. 1593      ante causae definitionem, conclusiones probationesque afferre potest, firmo praescripto can. 1600; caveat autem iudex, ne de industria in longiores
Can. 1594      3_ quod si postea in processu intervenire velit, servetur can. 1593. - § 1. Pars absens a iudicio, sive
Can. 1600      sententiam iniustam futuram esse propter rationes, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 1-3. § 2. Potest autem
Can. 1600      exhiberi non potuit. § 3. Novae probationes publicentur, servato can. 1598, § 1. - Facta conclusione in causa, iudex
Can. 1607      definitivam; si sit incidens, per sententiam interlocutoriam, firmo praescripto can. 1589, § 1. - § 1. Ad pronuntiationem cuiuslibet
Can. 1609      novum conventum, non tamen ultra hebdomadam, nisi ad normam can. 1600 complenda sit causae instructio. - § 1. Si
Can. 1615      earum procuratoribus, vel eisdem transmittendo idem exemplar ad normam can. 1509. - § 1. Si in sententiae textu vel
Can. 1616      factis vel partium petitionibus referendis, vel omissa sint quae can. 1612, § 4 requirit, sententia ab ipso tribunali, quod
Can. 1620      iudicium factum est sine iudiciali petitione, de qua in can. 1501, vel non institutum fuit adversus aliquam partem conventam
Can. 1621      quidem definita est. - Querela nullitatis, de qua in can. 1620, proponi potest per modum exceptionis in perpetuum, per
Can. 1622      lata est a non legitimo numero iudicum, contra praescriptum can. 1425, § 1; 2_ motiva seu rationes decidendi non
Can. 1622      iudiciali nullo innititur, cuius nullitas non sit ad normam can. 1619 sanata; 6_ lata est contra partem legitime absentem
Can. 1622      sanata; 6_ lata est contra partem legitime absentem, iuxta can. 1593, § 2. - Querela nullitatis in casibus, de
Can. 1623      2. - Querela nullitatis in casibus, de quibus in can. 1622, proponi potest intra tres menses a notitia publicationis
Can. 1624      ut alius iudex in eius locum subrogetur ad normam can. 1450. - Querela nullitatis proponi potest una cum appellatione
Can. 1626      se latam retractare vel emendare intra terminum ad agendum can. 1623 statutum, nisi interea appellatio una cum querela nullitatis
Can. 1626      nullitas sanata sit per decursum termini de quo in can. 1623. - Causae de querela nullitatis secundum normas de
Can. 1628      habent a sententia appellandi ad iudicem superiorem, salvo praescripto can. 1629. - Non est locus appellationi: 1_ a sententia
Can. 1629      nullitatis infecta, nisi cumuletur cum querela nullitatis ad normam can. 1625; 3_ a sententia quae in rem iudicatam transiit
Can. 1632      de causa videt tribunal quod superioris est gradus, salvo can. 1415. - Appellatio prosequenda est coram iudice ad quem
Can. 1634      3. Interea iudex a quo debet acta ad normam can. 1474 iudici appellationis transmittere. - Inutiliter elapsis fatalibus appellatoriis
Can. 1636      Appellans potest appellationi renuntiare cum effectibus, de quibus in can. 1525. § 2. Si appellatio proposita sit a vinculi
Can. 1639      Appellatio exsecutionem sententiae suspendit. - § 1. Salvo praescripto can. 1683, in gradu appellationis non potest admitti nova petendi
Can. 1639      § 2. Novae autem probationes admittuntur tantum ad normam can. 1600. - In gradu appellationis eodem modo, quo in
Can. 1640      forte complendae sint probationes, statim post litem ad normam can. 1513, § 1 et can. 1639, § 1 contestatam
Can. 1640      post litem ad normam can. 1513, § 1 et can. 1639, § 1 contestatam, ad causae discussionem deveniatur et
Can. 1641      causae discussionem deveniatur et ad sententiam. - Firmo praescripto can. 1643, res iudicata habetur: 1_ si duplex intercesserit inter
Can. 1641      sententia definitiva, a qua non datur appellatio ad normam can. 1629. - § 1. Res iudicata firmitate iuris gaudet
Can. 1642      iuris gaudet nec impugnari potest directe, nisi ad normam can. 1645, § 1. § 2. Eadem facit ius inter
Can. 1644      aut lex aliter caveat aut tribunal appellationis ad normam can. 1650, § 3 suspensionem iubeat. - § 1, Adversus
Can. 1646      1. Restitutio in integrum propter motiva, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 1-3, petenda est a iudice
Can. 1646      2. Restitutio in integrum propter motiva, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 4 et 5, petenda est
Can. 1646      publicationis sententiae; quod si in casu, de quo in can. 1645, § 2, n. 5, notitia praecedentis decisionis serius
Can. 1650      transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest, salvo praescripto can. 1647. § 2. Iudex qui sententiam tulit et, si
Can. 1653      exsecutio spectat ad auctoritatem cui tribunal appellationis ad normam can. 1439, § 3 subicitur. § 3. Inter religiosos exsecutio
Can. 1657      fit in primo gradu coram iudice unico, ad normam can. 1424. - § 1. Libellus quo lis introducitur, praeter
Can. 1658      1. Libellus quo lis introducitur, praeter ea quae in can. 1504 recensentur, debet: 1_ facta quibus actoris petitiones innitantur
Can. 1659      innititur. - § 1. Si conamen conciliationis ad normam can. 1446, § 2 inutile cesserit, iudex, si aestimet libellum
Can. 1659      Haec notificatio effectus habet citationis iudicialis, de quibus in can. 1512. - Si exceptiones partis conventae id exigant, iudex
Can. 1663      - § . 1 Probationes colliguntur in audientia, salvo praescripto can. 1418. § 2. Pars eiusque advocatus assistere possunt excussioni
Can. 1665      allatae aut petitae, potest iudex admittere tantum ad normam can. 1452; postquam autem vel unus testis auditus est, iudex
Can. 1665      unus testis auditus est, iudex potest tantummodo ad normam can. 1600 novas probationes decernere. - Si in audientia probationes
Can. 1675      § 2. Si autem coniux moriatur pendente causa, servetur can. 1518. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem
Can. 1677      vel ponens procedat ad notificationem decreti citationis ad normam can. 1508. § 2. Transacto termino quindecim dierum a notificatione
Can. 1678      1_ examini partium, testium et peritorum adesse, salvo praescripto can. 1559; 2_ acta iudicialia, etsi nondum publicata, invisere et
Can. 1679      aliunde plenae habeantur, iudex, ad partium depositiones ad normam can. 1536 aestimandas, testes de ipsarum partium credibilitate, si fieri
Can. 1680      adiunctis inutilis evidenter appareat; in ceteris causis servetur praescriptum can. 1574. - Quoties in instructione causae dubium valde probabile
Can. 1684      ab Ordinario loci statuto id prohibeatur. § 2. Praescripta can. 1644 servanda sunt, etiam si sententia, quae matrimonii nullitatem
Can. 1686      baptizatorum libris mentio fiat. - Recepta petitione ad normam can. 1677 proposita, Vicarius iudicialis vel iudex ab ipso designatus
Can. 1687      vinculi, si prudenter existimaverit vel vitia de quibus in can. 1686 vel dispensationis defectum non esse certa, appellare debet
Can. 1688      et auditis partibus, decernet eodem modo, de quo in can. 1686, utrum sententia sit confirmanda, an potius procedendum in
Can. 1693      sit et appellatio proponatur, tribunal secundi gradus ad normam can. 1682, § 2 procedat, servatis servandis. - Quod attinet
Can. 1694      servandis. - Quod attinet ad tribunalis competentiam, serventur praescripta can. 1673. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem
Can. 1696      ideoque iis interesse semper debet promotor iustitiae, ad normam can. 1433. - Soli coniuges, vel alteruter, quamvis altero invito
Can. 1700      recursus ad Sedem Apostolicam. - § 1. Firmo praescripto can. 1681, horum processuum instructionem committat Episcopus, stabiliter vel in
Can. 1704      Si instructio processus commissa sit alieno tribunali ad normam can. 1700, animadversiones pro vinculo in eodem foro conficiantur, sed
Can. 1705      non constare de inconsummatione, tunc iurisperitus de quo in can. 1701, § 2 potest acta processus, non vero votum
Can. 1718      irrogandam vel declarandam promoveri possit; 2_ num id, attento can. 1341, expediat; 3_ utrum processus iudicialis sit adhibendus an
Can. 1723      reum citans debet eum invitare ad advocatum, ad normam can. 1481, § 1, intra terminum ab ipso iudice praefinitum
Can. 1729      sibi illata in ipso poenali iudicio exercere, ad normam can. 1596. § 2. Interventus partis laesae, de quo in
Can. 1729      diversis partibus, proponatur, unicum fiat iudicium appellationis, salvo praescripto can. 1730. - § 1. Ad nimias poenalis iudicii moras
Can. 1731      facit erga partem laesam, nisi haec intervenerit ad normam can. 1729. - Quae in canonibus huius sectionis de decretis
Can. 1733      operam navet, cum revocatio decreti petita est ad normam can. 1734, neque termini ad recurrendum sunt elapsi; quod si
Can. 1735      intra triginta dies, ex quo petitio, de qua in can. 1734, ad auctorem decreti pervenit, is novum decretum intimet
Can. 1736      decreti exsecutionem, idem efficit etiam petitio, de qua in can. 1734. § 2. In ceteris casibus, nisi intra decem
Can. 1736      intra decem dies, ex quo petitio de qua in can. 1734 ad ipsum auctorem decreti pervenit, is exsecutionem suspendendam
Can. 1736      proponatur, is qui de recursu videre debet, ad normam can. 1737, § 3 decernat utrum suspensio sit confirmanda an
Can. 1737      quindecim dierum utilium, qui in casibus de quibus in can. 1734, § 3 decurrunt ex die quo decretum intimatum
Can. 1737      intimatum est, in ceteris autem casibus decurrunt ad normam can. 1735. § 3. Etiam in casibus, in quibus recursus
Can. 1737      suspendit ipso iure decreti exsecutionem neque suspensio ad normam can. 1736, § 2 decreta est, potest tamen gravi de
Can. 1742      ex instructione peracta constiterit adesse causam de qua in can. 1740, Episcopus rem discutiat cum duobus parochis e coetu
Can. 1742      sodales instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, servetur praescriptum can. 682, § 2. - Renuntiatio a parocho fieri potest
Can. 1745      sit, instructione, una cum iisdem parochis de quibus in can. 1742, § 1, nisi alii propter illorum impossibilitatem sint
Can. 1750      proposito non esse recedendum, cum duobus parochis ad normam can. 1742, § 1 selectis, rationes perpendat quae translationi faveant

CANCELLARIAM     [3]
Can. 1544      sint aut in exemplari authentico exhibita et penes tribunalis cancellariam deposita, ut a iudice et ab adversario examinari possint
Can. 1598      poena nullitatis, ut acta nondum eis nota apud tribunalis cancellariam inspiciant; quin etiam advocatis id petentibus dari potest actorum
Can. 1659      conventae, facta huic facultate mittendi, intra quindecim dies, ad cancellariam tribunalis scriptam responsionem. § 2. Haec notificatio effectus habet

CANCELLARII     [2]
Can. 0487      ingredi nisi de Episcopi aut Moderatoris curiae simul et cancellarii licentia. § 2. Ius est iis quorum interest, documentorum
Can. 0488      tantum atque de Episcopi aut insimul Moderatoris curiae et cancellarii consensu. - § 1. Sit in curia dioecesana archivum

CANCELLARIO     [8]
Can. 0382      per procuratorem, apostolicas litteras collegio consultorum ostenderit, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat, aut, in dioecesibus noviter
Can. 0404      procuratorem, ostenderit Episcopo dioecesano atque collegio consultorum, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. § 2. Episcopus auxiliaris
Can. 0404      cum litteras apostolicas nominationis ostenderit Episcopo dioecesano, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. § 3. Quod si
Can. 0404      auxiliaris litteras apostolicas nominationis ostendant collegio consultorum, praesente curiae cancellario. - § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, obligationes
Can. 0413      cum Metropolitana communicandus singulis saltem triennis renoventur atque a cancellario sub secreto servetur. § 2. Si deficiat aut impediatur
Can. 0474      emanant, et quidem ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario; cancellarius vero Moderatorem curiae de actis certiorem
Can. 0482      in curiae archivo custodiantur. § 2. Si necesse videatur, cancellario dari potest adiutor, cui nomen sit vice-cancellarii. § 3
Can. 0833      suscepti muneris; promovendi ad ordinem diaconatus; 7_ coram Magno Cancellario eoque deficiente coram Ordinario loci eorumve delegatis, rector universitatis

CANCELLARIUM     [1]
Can. 0483      ipso notarii et secretarii curiae. - § 1. Praeter cancellarium, constitui possunt alii notarii, quorum quidem scriptura seu subscriptio

CANCELLARIUS     [7]
Can. 0474      ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario; cancellarius vero Moderatorem curiae de actis certiorem facere tenetur. -
Can. 0482      aucti sint. - § 1. In qualibet curia constituatur cancellarius, cuius praecipuum munus, nisi aliter iure particulari statuatur, est
Can. 0482      dari potest adiutor, cui nomen sit vice-cancellarii. § 3. Cancellarius necnon vice-cancellarius sunt eo ipso notarii et secretarii curiae
Can. 0483      ad acta certae causae aut negotii tantum. § 2. Cancellarius et notarii debent esse integrae famae et omni suspicione
Can. 0485      exhibere et eorum exempla cum autographo conformia declarare. - Cancellarius aliique notarii libere ab officio removeri possunt ab Episcopo
Can. 0487      clausum sit oportet eiusque clavem habeant solum Episcopus et cancellarius; nemini licet illud ingredi nisi de Episcopi aut Moderatoris
Can. 1475      debent, retento tamen eorum exemplari. § 2. Notarii et cancellarius sine iudicis mandato tradere prohibentur exemplar actorum iudicialium et

CANDIDATI     [8]
Can. 0289      Cum servitium militare statui clericali minus congruat, clerici itemque candidati ad sacros ordines militiam ne capessant voluntarii, nisi de
Can. 0645      qui ad solvendum pares non sint. - § 1. Candidati, antequam ad novitiatum admittantur, testimonium baptismatis et confirmationis necnon
Can. 0722      necessaria. - § 1. Probatio initialis eo ordinetur, ut candidati suam divinam vocationem et quidem instituti propriam aptius cognoscant
Can. 0722      exerceantur. § 2. Ad vitam secundum evangelica consilia ducendam candidati rite instituantur atque ad eandem integre in apostolatum convertendam
Can. 1028      iuris. - Curet Episcopus dioecesanus aut Superior competens ut candidati, antequam ad ordinem aliquem promoveantur, rite edoceantur de iis
Can. 1051      formationis de qualitatibus ad ordinem recipiendum requisitis, scilicet de candidati recta doctrina, genuina pietate, bonis moribus, aptitudine ad ministerium
Can. 1052      praesto esse atque, scrutinio ad normam iuris peracto, idoneitatem candidati positivis argumentis esse probatam. § 2. Ut Episcopus ad
Can. 1052      scrutinium ad normam iuris esse peractum atque de idoneitate candidati constare; quod si promovendus sit sodalis instituti religiosi aut

CANDIDATIS     [1]
Can. 0119      praesentes; post duo inefficacia scrutinia, suffragatio fiat super duobus candidatis qui maiorem suffragiorum partem obtinuerint, vel, si sunt plures

CANDIDATORUM     [3]
Can. 0364      operam praebendo; 4_ ad nominationem Episcoporum quod attinet, nomina candidatorum Apostolicae Sedi transmittere vel proponere necnon processum informativum de
Can. 0378      Episcoporum civilibus auctoritatibus conceduntur. - § 1. Ad idoneitatem candidatorum Episcopatus requiritur ut quis sit: 1_ firma fide, bonis
Can. 0645      Ius proprium exigere potest alia testimonia de requisita idoneitate candidatorum et de immunitate ab impedimentis. § 4. Superiores alias

CANDIDATOS     [3]
Can. 0641      ad Ecclesiae necessitatibus et egenorum sustentationi subveniendum. - Ius candidatos admittendi ad novitiatum pertinet ad Superiores maiores ad normam
Can. 1034      de qua in cann. 1016 et 1019, adscriptionem inter candidatos obtinuerit post praeviam suam petitionem propria manu exaratam et
Can. 1039      Episcopus, antequam ad ordinationem procedat, certior factus sit oportet candidatos rite iisdem exercitiis vacasse. - A recipiendis ordinibus arcentur

CANDIDATUM     [1]
Can. 0161      non idoneum repertum, altera tantum vice, intra mensem, alium candidatum praesentare. § 2. Si praesentatus ante institutionem factam renuntiaverit

CANDIDATUS     [6]
Can. 0647      exceptionis, ex concessione Moderatoris supremi de consensu sui consilii, candidatus novitiatum peragere potest in alia instituti domo sub moderamine
Can. 0723      constitutionibus definiantur. - § 1. Elapso probationis initialis tempore, candidatus qui idoneus iudicetur, tria consilia evangelica, sacro vinculo firmata
Can. 1025      Ad licite ordines presbyteratus vel diaconatus conferendos requiritur ut candidatus, probatione ad normam iuris peracta, debitis qualitatibus, iudicio proprii
Can. 1031      post expletum aetatis annum vigesimum tertium admittantur. § 2. Candidatus ad diaconatum permanentem qui non sit uxoratus ad eundem
Can. 1036      et diaconatus collationem intervallum intercedat sex saltem mensium. - Candidatus, ut ad ordinem diaconatus aut presbyteratus promoveri possit, Episcopo
Can. 1052      omnibus non obstantibus, ob certas rationes Episcopus dubitat num candidatus sit idoneus ad ordines recipiendos, eundem ne promoveat. -

CANN     [70]
Can. 0055      documento ad normam iuris intimandum est. - Firmo praescripto cann. 37 et 51 cum gravissima ratio obstet ne scriptus
Can. 0144      § 2. Eadem norma applicatur facultatibus de quibus in cann. 882, 883, 966, et 1111, § 1. - §
Can. 0158      cuidam collegio aut coetui personarum competat, praesentandus designetur servatis cann. 165 - 179 praescriptis. - Nemo invitus praesentetur; quare
Can. 0288      bonum commune promovendum id requirant. - Diaconi permanentes praescriptis cann. 284, 285, §§ 3 et 4, 286, 287, §
Can. 0318      ad normam statutorum; cappellanum vero removere potest, ad normam cann. 192-195, qui eum nominavit. - § 1. Consociatio publica
Can. 0411      auxiliari, ad renuntiationem ab officio quod attinet, applicantur praescripta cann. 401 et 402, § 2. - Sedes episcopalis impedita
Can. 0424      a rebus oeconomicis. - Administrator dioecesanus eligatur ad normam cann. 165-178. - § 1. Valide ad munus Administratoris dioecesani
Can. 0436      eam suffraganeus neglexerit; 3_ deputare Administratorem dioecesanum, ad normam cann. 421, § 2 et 425, § 3. § 2
Can. 0481      et Vicarii episcopalis expleto tempore mandati, renuntiatione, itemque, salvis cann. 406 et 409, remotione eisdem ab Episcopo dioecesano intimata
Can. 0532      normam iuris curet ut bona paroeciae administrentur ad normam cann. 1281-1288. - § 1. Parochus obligatione tenetur residendi in
Can. 0542      can. 521; 2_ nominentur vel instituantur ad normam praescriptorum cann. 522 et 524; 3_ curam pastoralem obtinent tantum a
Can. 0543      tenentur munera et functiones parochi persolvendi de quibus in cann. 528, 529 et 530; facultas matrimoniis assistendi, sicuti et
Can. 0596      3. Potestati de qua in § 1 applicantur praescripta cann. 131, 133 et 137-144. - § 1. In vitae
Can. 0672      recipiat absque licentia legitimi Superioris. - Religiosi adstringuntur praescriptis cann. 277, 285, 286, 287 et 289, et religiosi clerici
Can. 0690      et tempus votorum ante professionem perpetuam praemittendum, ad normam cann. 655 et 657. § 2. Eadem facultate gaudet Superior
Can. 0695      1. Sodalis dimitti debet ob delicta de quibus in cann. 1397, 1398 et 1395, nisi in delictis, de quibus
Can. 0698      Moderatori transmittat. - In omnibus casibus, de quibus in cann. 695 et 696, firmum semper manet ius sodalis cum
Can. 0712      praescriptis quae instituta vitae consecratae respiciunt. - Firmis praescriptis cann. 598-601, constitutiones statuant vincula sacra, quibus evangelica consilia in
Can. 0729      incorporatione promanantia. - Sodalis ab instituto dimittitur ad normam cann. 694 et 695 constitutiones praeterea determinent alias causas dimissionis
Can. 0729      imputabiles et iuridice comprobatae, atque modus procedendi servetur in cann. 697-700 statutus. Dimisso applicatur praescriptum can. 701. - Ut
Can. 0730      instituti saecularis ad aliud institutum saeculare transeat, serventur praescripta cann. 684, §§ 1, 2, 4, et 685; ut vero
Can. 0732      vinculo constitutionibus definito, consilia evangelica assumunt. - Quae in cann. 578-597, et 606 statuuntur, societatibus vitae apostolicae applicantur, salva
Can. 0732      vero, de quibus in can. 731, § 2, etiam cann. 598-602 applicantur. - § 1. Domus erigitur et communitas
Can. 0734      societatis a constitutionibus determinatur, servatis, iuxta naturam uniuscuiusque societatis, cann. 617-633. - § 1. Sodalium admissio, probatio, incorporatio et
Can. 0735      Ad admissionem in societatem quod attinet, serventur condiciones in cann. 642-645 statutae. § 3. Ius proprium determinare debet rationem
Can. 0738      cultum publicum, curam animarum aliaque apostolatus opera respiciunt, attentis cann. 679-683. § 3. Relationes sodalis dioecesi incardinati cum Episcopo
Can. 0741      ad normam praescriptorum Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, cann. 636, 638 et 639, necnon iuris proprii. § 2
Can. 0746      Ad dimissionem sodalis definitive incorporati serventur, congrua congruis referendo, cann. 694-704. - § 1. Ecclesiae, cui Christus Dominus fidei
Can. 0818      erecta vel approbata. - Quae de universitatibus catholicis in cann. 810, 812 et 813 statuuntur praescripta, de universitatibus facultatibusque
Can. 0967      qui vi officii aut concessionis Superioris competentis ad normam cann. 968, § 2 et 969, § 2 facultate confessiones
Can. 1020      omnibus testimoniis et documentis, quae iure exiguntur ad norma cann. 1050 et 1051. - Litterae dimissoriae mitti possunt ad
Can. 1025      nulla detineatur irregularitate nulloque impedimento, atque praerequisita, ad normam cann. 1033-1039 adimpleverit; praeterea documenta habeantur, de quibus in can
Can. 1034      per liturgicum admissionis ritum ab auctoritate, de qua in cann. 1016 et 1019, adscriptionem inter candidatos obtinuerit post praeviam
Can. 1042      2_ qui officium vel administrationem gerit clericis ad normam cann. 285 et 286 vetitam cuius rationem reddere debet, donec
Can. 1108      canonibus qui sequuntur, et salvis exceptionibus de quibus in cann. 144, 1112, § 1, 1116 et 1127, §§ 1-2
Can. 1146      contumelia Creatoris, postea sine iusta causa discesserit, firmis praescriptis cann. 1144 et 1145. - Ordinarius loci tamen, gravi de
Can. 1268      liberandi modum, Ecclesia pro bonis temporalibus recipit, ad normam cann. 197-199. - Res sacrae, si in dominio privatorum sunt
Can. 1278      committi possunt ab Episcopo dioecesano munera de quibus in cann. 1276, § 1 et 1279, § 2. - §
Can. 1295      iuxta alienationis fines, prudenter erogetur. - Requisita ad normam cann. 1291-1294, quibus etiam statuta personarum iuridicarum conformanda sunt, servari
Can. 1307      fundatio spectat, tuto asserventur. - § 1. Servatis praescriptis cann. 1300-1302, et 1287, onerum ex piis fundationibus incumbentium tabella
Can. 1312      Ecclesia sunt: 1_ poenae medicinales seu censurae, quae in cann. 1331-1333 recensentur; 2_ poenae expiatoriae, de quibus in can
Can. 1319      nisi re mature perpensa, et iis servatis, quae in cann. 1317 et 1318 de legibus particularibus statuuntur. - In
Can. 1323      debitum servans moderamen; 6_ rationis usu carebat, firmis praescriptis cann. 1324, § 1, n. 2 et 1325; 7_ sine
Can. 1325      supina vel affectata numquam considerari potest in applicandis praescriptis cann. 1323 et 1324; item ebrietas aliaeve mentis perturbationes, si
Can. 1327      alias circumstantias eximentes, attenuantes vel aggravantes, praeter casus in cann. 1323-1326, statuere, sive generali norma, sive pro singulis delictis
Can. 1354      effectum suspensivum. - § 1. Praeter eos, qui in cann. 1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege, quae poena munita
Can. 1357      impossibile sit, praecepti auctor. - § 1. Firmis praescriptis cann. 508 et 976, censuram latae sententiae excommunicationis vel interdicti
Can. 1362      reservatis; 2_ de actione ob delicta de quibus in cann. 1394, 1395, 1397, 1398, quae quinquennio praescribitur; 3_ de
Can. 1384      ordine suspensus. - Qui, praeter casus, de quibus in cann. 1378-1383, sacerdotale munus vel aliud sacrum ministerium illegitime exsequitur
Can. 1407      qui competens sit ob unum ex titulis qui in cann. 1408-1414 determinantur. § 2. Incompetentia iudicis, cui nullus ex
Can. 1413      tribunali ultimi domicilii vel quasi-domicilii vel commorationis, ad normam cann. 1408-1409, illius de cuius hereditate vel legato pio agitur
Can. 1423      possunt concordes, in locum tribunalium dioecesanorum de quibus in cann. 1419-1421, unicum constituere in suis dioecesibus tribunal primae instantiae
Can. 1425      vinculo sacrae ordinationis; b) de vinculo matrimonii, firmis praescriptis cann. 1686 et 1688; 2_ causae poenales: a) de delictis
Can. 1440      suum tribunal. - Si competentia ratione gradus, ad normam cann. 1438 et 1439 non servetur, incompetentia iudicis est absoluta
Can. 1445      3_ promovere et approbare erectionem tribunalium, de quibus in cann. 1423 et 1439. - § 1. Christifideles omnes, in
Can. 1446      dispiciat iudex num transactione vel arbitrorum iudicio, ad normam cann. 1713-1716, controversia finem habere utiliter possit. - Qui causae
Can. 1534      - Circa partium interrogationem cum proportione serventur, quae in cann. 1548, § 2, n. 1, 1552 et 1558-1565 de
Can. 1558      impossibile vel difficile sit tribunalis sedem adire, firmis praescriptis cann. 1418 et 1469, § 2. - Examini testium partes
Can. 1594      novae citationi non paruerit, praesumitur instantiae renuntiasse ad normam cann. 1524-1525; 3_ quod si postea in processu intervenire velit
Can. 1605      quaestiones nonnullas illustrandas. - Disputationi orali, de qua in cann. 1602, § 1 et 1604, § 2, assistat notarius
Can. 1619      attinet ad aliquam saltem partem in causa. - Firmis cann. 1622 et 1623, nullitates actuum, positivo iure statutae, quae
Can. 1632      tribunal ipsa dirigatur, praesumitur facta tribunali de quo in cann. 1438 et 1439. § 2. Si alia pars ad
Can. 1654      compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam ad normam cann. 1620, 1622, 1645, abstineat ab exsecutione, et rem ad
Can. 1661      habeat. - § 1. Elapsis terminis, de quibus in cann. 1659 et 1660, iudex, perspectis actis, formulam dubii determinet
Can. 1662      - In audientia primum tractantur quaestiones de quibus in cann. 1459-1464. - § . 1 Probationes colliguntur in audientia, salvo
Can. 1720      neque actio criminalis sit extincta, decretum ferat ad normam cann. 1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in iure et in
Can. 1721      promotori iustitiae tradat, qui accusationis libellum iudici ad normam cann. 1502 et 1504 exhibeat. § 2. Coram tribunali superiore
Can. 1727      vel quia iudex potestate usus est, de qua in cann. 1344 et 1345. § 2. Promotor iustitiae appellare potest
Can. 1729      3. Appellatio in causa de damnis fit ad normam cann. 1628-1640, etiamsi appellatio in poenali iudicio fieri non possit
Can. 1734      sit ab Episcopo; 3_ de recursibus proponendis ad normam cann. 57 et 1735. - Si intra triginta dies, ex

CANONE     [3]
Can. 1047      n. 3, in casibus publicis tantum, atque in eodem canone, n. 4, etiam in casibus occultis. § 4. Ab
Can. 1334      perceptum sit. - § 1. Suspensionis ambitus, intra limites canone praecedenti statutos, aut ipsa lege vel praecepto definitur, aut
Can. 1507      viginti dies a facta instantia, de qua in eo canone. § 3. Quod si partes litigantes de facto coram

CANONES     [10]
Can. 0001      - Canones huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt. - Codex plerumque
Can. 0003      nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria. - Codicis canones initas ab Apostolica Sede cum nationibus aliisve societatibus politicis
Can. 0006      respicientes, quae hoc Codice ex integro ordinatur. § 2. Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione
Can. 0824      Ordinarius, cuius licentia aut approbatio ad libros edendos iuxta canones huius tituli est petenda, est loci Ordinarius proprius auctoris
Can. 1199      in iudicio et in iustitia. § 2. Iusiurandum quod canones exigunt vel admittunt, per procuratorem praestari valide nequit. -
Can. 1419      exercere potest per se ipse vel per alios, secundum canones qui sequuntur. § 2. Si vero agatur de iuribus
Can. 1691      rationem procedendi attinent, applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario
Can. 1702      instructione uterque coniux audiatur et serventur, quatenus fieri possit, canones de probationibus colligendis in iudicio contentioso ordinario et in
Can. 1710      causam ad tribunal remiserit, serventur, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario
Can. 1728      in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario

CANONIBUS     [18]
Can. 0002      hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria. - Codicis canones initas ab Apostolica Sede
Can. 0004      usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur. - § 1. Vigentes in praesens contra
Can. 0005      praescripta canonum consuetudines sive universales sive particulares, quae ipsis canonibus huius Codicis reprobantur, prorsus suppressae sunt, nec in posterum
Can. 0134      religiosorum et societatum vitae apostolicae. § 3. Quae in canonibus nominatim Episcopo dioecesano, in ambitu potestatis exsecutivae tribuuntur, intelleguntur
Can. 0197      in legislatione civili respectivae nationis salvis exceptionibus quae in canonibus huius Codicis statuuntur. - Nulla valet praescriptio, nisi bona
Can. 0224      cunctis christifidelibus sunt communia et ea quae in aliis canonibus statuuntur, obligationibus tenentur et iuribus gaudent quae in canonibus
Can. 0224      canonibus statuuntur, obligationibus tenentur et iuribus gaudent quae in canonibus huius tituli recensentur. - § 1. Laici, quippe qui
Can. 0434      actionem pastoralem communem in regione fovere quae tamen in canonibus huius Codicis conferentiae Episcoporum tribuuntur potestates, eidem conventui non
Can. 0548      - § 1. Vicarii paroecialis obligationes et iura, praeterquam canonibus huius capitis, statutis dioecesanis necnon litteris Episcopi dioecesani definiuntur
Can. 0824      quo libri publici iuris fient. § 2. Quae in canonibus huius tituli statuuntur de libris, quibuslibet scriptis divulgationi publicae
Can. 0852      fieri possit, eas visitando. - § 1. Quae in canonibus de baptismo adulti habentur praescripta, applicantur omnibus qui, infantia
Can. 1040      irregularitatis, sive simplici; nullum autem impedimentum contrahitur, quod in canonibus qui sequuntur non contineatur. - Ad recipiendos ordines sunt
Can. 1108      necnon coram duobus testibus, secundum tamen regulas expressas in canonibus qui sequuntur, et salvis exceptionibus de quibus in cann
Can. 1257      personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur canonibus qui sequuntur, necnon propriis statutis. § 2. Bona temporalia
Can. 1257      personae iuridicae privatae reguntur propriis statutis, non autem hisce canonibus, nisi expresse aliud caveatur. - In canonibus qui sequuntur
Can. 1258      autem hisce canonibus, nisi expresse aliud caveatur. - In canonibus qui sequuntur nomine Ecclesiae significatur non solum Ecclesia universa
Can. 1402      et poenarum ecclesiasticarum irrogationem. - Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur, salvis normis tribunalium Apostolicae Sedis. - §
Can. 1732      haec intervenerit ad normam can. 1729. - Quae in canonibus huius sectionis de decretis statuuntur, eadem applicanda sunt ad

CANONICA     [18]
Can. 0019      legibus latis in similibus, generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis, iurisprudentia et praxi Curiae Romanae, communi constantique doctorum
Can. 0071      rescripto in sui dumtaxat favorem concesso, nisi aliunde obligatione canonica ad hoc teneatur. - Rescripta ab Apostolica Sede concessa
Can. 0146      constituitur simul et confertur. - Officium ecclesiasticum sine provisione canonica valide obtineri nequit. - Provisio officii ecclesiastici fit: per
Can. 0437      consecratione episcopali, aut, si iam consecratus fuerit, a provisione canonica, per se aut per procuratorem a Romano Pontifice petendi
Can. 0576      eorundem praxim legibus moderati atque stabiles inde vivendi formas canonica approbatione constituere itemque,pro parte sua, curare ut instituta
Can. 0580      ad aliud reservatur competenti auctoritati instituti aggregantis, salva semper canonica autonomia instituti aggregati. - Dividere institutum in partes, quocumque
Can. 0625      proprio statutas. - § 1. Supremus instituti Moderator electione canonica designetur ad normam constitutionum. § 2. Electionibus Superioris monasterii
Can. 0874      ducat fidei et muneri suscipiendo congruam; 4_ nulla poena canonica legitime irrogata vel declarata sit innodatus; 5_ non sit
Can. 0900      valide ordinatus. § 2. Licite Eucharistiam celebrat sacerdos lege canonica non impeditus, servatis praescriptis canonum qui sequuntur. - Integrum
Can. 1030      ordini recipiendo congruentibus sunt praediti. - Nonnisi ex causa canonica, licet occulta, proprius Episcopus vel Superior maior competens diaconis
Can. 1041      vel eodem carens, vel ab eius exercitio poena aliqua canonica declarata vel irrogata prohibitus. - Sunt a recipiendis ordinibus
Can. 1121      3. Ad matrimonium quod attinet cum dispensatione a forma canonica contractum, loci Ordinarius, qui dispensationem concessit, curet ut inscribatur
Can. 1127      matrimonium contrahit cum parte non catholica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem
Can. 1158      sit publicum, consensus ab utraque parte renovandus est forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2. § 2. Si
Can. 1159      defectus consensus probari potest, necesse est ut consensus forma canonica praestetur. - Matrimonium nullum ob defectum formae, ut validum
Can. 1160      defectum formae, ut validum fiat, contrahi denuo debet forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2. - § 1
Can. 1161      secumferens dispensationem ab impedimento, si adsit, atque a forma canonica, si servata non fuerit, necnon retrotractionem effectuum canonicorum ad
Can. 1752      In causis translationis applicentur praescripta canonis 1747, servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia

CANONICAE     [4]
Can. 0006      Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita. - Lex instituitur cum promulgatur. - §
Can. 0382      in acta referente. § 4. Valde commendatur ut captio canonicae possessionis cum actu liturgico in ecclesia cathedrali fiat, clero
Can. 1127      de iure servandis. § 2. Si graves difficultates formae canonicae servandae obstent, Ordinario loci partis catholicae ius est ab
Can. 1399      Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel canonicae legis externa violatio tunc tantum potest iusta quidem poena

CANONICAM     [12]
Can. 0026      vigenti iuri canonico contraria aut quae est praeter legem canonicam, vim legis obtinet tantum, si legitime per annos triginta
Can. 0026      triginta continuos et completos servata fuerit; contra legem vero canonicam, quae clausulam contineat futuras consuetudines prohibentem, sola praevalere potest
Can. 0063      expressa non fuerint quae secundum legem, stilum et praxim canonicam ad validitatem sunt experimenda, nisi agatur de rescripto gratiae
Can. 0380      et quidem antequam officii sui processionem capitat. - Antequam canonicam possessionem sui officii capiat, promotus fidei professionem emittat atque
Can. 0382      officii sibi commissi sese ingerere nequit, ante captam dioecesis canonicam possessionem; exercere tamen valet officia, quae in eadem dioecesi
Can. 0382      legitimo detineatur impedimento, promotus ad officium Episcopi dioecesani debet canonicam suae dioecesis possessionem capere, si iam non sit consecratus
Can. 0382      consecratus, intra duos menses ab iidem receptis. § 3. Canonicam dioecesis possessionem capit Episcopus simul ac in ipsa dioecesi
Can. 0418      intra duos menses debet dioecesim ad quam petere eiusque canonicam possessionem capere autem captae possessionis dioecesis novae, dioecesis a
Can. 0418      vacat. § 2. A certa translationis notitia usque ad canonicam novae dioecesis possessionem, Episcopus translatus in dioecesi a qua
Can. 0436      abusibus, si qui habeantur, Romanum Pontificem certiorem facere; 2_ canonicam visitationem peragere, causa prius ab Apostolica Sede probata, si
Can. 0711      saecularis sodalis vi suae consecrationis propriam in populo Dei canonicam condicionem, sive laicalem sive clericalem, non mutat, servatis iuris
Can. 1127      ratione concedatur. § 3. Vetatur, ne ante vel post canonicam celebrationem ad normam § 1, alia habeatur eiusdem matrimonii

CANONICATUS     [2]
Can. 0509      non autem Administratoris dioecesani, est omnes et singulos conferre canonicatus, tum in ecclesia cathedrali tum in ecclesia collegiali, revocato
Can. 0509      electum ab ipso capitulo, qui eidem praesit. § 2. Canonicatus Episcopus dioecesanus conferat tantum sacerdotibus doctrina vitaeque integritate praestantibus

CANONICE     [5]
Can. 0191      In translatione, prius officium vacat per possessionem alterius officii canonice habitam, nisi aliud iure cautum aut a competenti auctoritate
Can. 0191      cum priore officio conexam translatus percipit, donec alterius possessionem canonice obtinuerit. - Ab officio quis amovetur sive decreto ab
Can. 0573      formam in institutis vitae consecratae, a competenti Ecclesiae auctoritate canonice erectis, libere assumunt christifideles, qui per vota aut alia
Can. 0621      partem immediatam eiusdem instituti constituat et ab auctoritate legitima canonice erecta sit, nomine venit provinciae. - Supremus Moderator potestatem
Can. 1026      modo, ob quamlibet causam ad ordines recipiendos cogere, vel canonice idoneum ab iisdem recipiendis avertere. - Aspirantes ad diaconatum

CANONICI     [6]
Can. 0006      1. Hoc Codice vim obtinente, abrogantur: 1_ Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus; 2_ aliae quoque leges, sive universales
Can. 0252      penetrare addiscant, itemque lectiones theologiae moralis et pastoralis, iuris canonici, liturgiae, historiae ecclesiasticae, necnon aliarum disciplinarum, auxiliarium atque specialium
Can. 0443      ecclesiasticarum et catholicarum atque decani facultatum theologiae et iuris canonici, quae in territorio sedem habent; 4_ Rectores aliqui seminariorum
Can. 0463      Vicarii generales et Vicarii episcopales, necnon Vicarius iudicialis; 3_ canonici ecclesiae cathedralis; 4_ membra consilii presbyteralis; 5_ christifideles laici
Can. 0478      generalis et episcopalis munus componi non potest cum munere canonici paenitentiarii, neque committi consanguineis Episcopi usque ad quartum gradum
Can. 1284      validis in tuto ponatur; 3_ praescripta servare iuris tam canonici quam civilis, aut quae a fundatore vel donatore vel

CANONICIS     [5]
Can. 0164      debet. - Nisi aliud iure provisum fuerit, in electionibus canonicis serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Nisi aliud iure
Can. 0221      aequitate applicandis. § 3. Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur. - § 1. Christifideles
Can. 0506      canonicorum determinent; definiant quaenam a capitulo et a singulis canonicis ad cultum divinum necnon administerium persolvendum sint peragenda; decernant
Can. 0507      committi possunt alia officia, quibus ipsi, ad normam statuorum, canonicis auxilium praebeant. - § 1. Paenitentiarius canonicus tum ecclesiae
Can. 1296      - Si quando bona ecclesiastica sine debitis quidem sollemnitatibus canonicis alienata fuerint, sed alienatio sit civiliter valida, auctoritatis competentis

CANONICO     [22]
Can. 0022      Leges civiles ad quas ius Ecclesiae remittit, in iure canonico iisdem cum effectibus serventur, quatenus iuri divino non sint
Can. 0022      iuri divino non sint contrariae et nisi aliud iure canonico caveatur. - Ea tantum consuetudo a communitate fidelium introducta
Can. 0026      a competendi legislatore specialiter fuerit probata, consuetudo vigenti iuri canonico contraria aut quae est praeter legem canonicam, vim legis
Can. 0098      iis exceptis in quibus minores lege divina aut iure canonico ab eorum potestate exempti sunt; ad constitutionem tutorum eorumque
Can. 0098      potestatem quod attinet, serventur praescripta iuris civilis, nisi iure canonico aliud caveatur, aut Episcopus dioecesanus in certibus casibus iusta
Can. 0113      praeter personas physicas, personae iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico obligationum et iurium quae ipsarum indoli congruunt. - §
Can. 0378      vel saltem licentia in sacra Scriptura, theologia aut iure canonico potius in instituto studiorum superiorum a Sede Apostolica probato
Can. 0478      sint sacerdotes annos nati non minus triginta, in iure canonico aut theologia doctores vel licentiati vel saltem in iisdem
Can. 0535      3. Unicuique paroecia sit proprium sigillum; testimonia quae destatu canonico christifidelium dantur, sicut et acta omnia quae momentum iuridicum
Can. 1038      ordinis recepti exercitio prohiberi non potest, nisi impedimentum detineatur canonico aliave gravi causa, de iudicio Episcopi dioecesani aut Superioris
Can. 1059      sit catholica, regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii
Can. 1290      genere, quam in specie et de solutionibus, eadem iure canonico quoad res potestati regiminis Ecclesiae subiectas iisdem cum effectibus
Can. 1290      serventur, nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur, et firmo iure canonico caveatur, et firmo praescripto
Can. 1290      sint aut aliud iure canonico caveatur, et firmo iure canonico caveatur, et firmo praescripto can. 1547. - Ad valide
Can. 1299      data. - § 1. Qui ex iure naturae et canonico libere valet de suis bonis statuere, potest ad causas
Can. 1420      iudiciales adiuncti esse debent sacerdotes, integrae famae, in iure canonico doctores vel saltem licentiati, annos nati non minus triginta
Can. 1421      § 3. Iudices sint integrae famae et in iure canonico doctores vel saltem licentiati. - Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales
Can. 1435      qui sint clerici vel laici, integrae famae, in iure canonico doctores vel licentiati, ac prudentia et iustitiae zelo probati
Can. 1483      nisi Episcopus dioecesanus aliter permittat, et doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus et ab eodem Episcopo approbatus
Can. 1675      sit praeiudicialis ad aliam solvendam controversiam sive in foro canonico sive in foro civili. § 2. Si autem coniux
Can. 1716      arbitralis de controversia ecclesiastica, ut vim habeat in foro canonico, confirmatione indiget iudicis ecclesiastici loci, in quo lata est
Can. 1716      admittat sententiae arbitralis coram civili iudice impugnationem, in foro canonico eadem impugnatio proponi potest coram iudice ecclesiastico, qui in

CANONICORUM     [6]
Can. 0503      495, § 2, nisi aliud iure statuatur. - Capitulum canonicorum, sive cathedrale sive collegiale, est sacerdotum collegium, cuius est
Can. 0506      salvis semper fundationis legibus, ipsam capituli constitutionem et numerum canonicorum determinent; definiant quaenam a capitulo et a singulis canonicis
Can. 0506      necnon, attentis normis a Sancta Sede latis, quaenam sint canonicorum insignia. - § 1. Inter canonicos habeatur qui capituli
Can. 0510      praestantibus, qui laudabiliter ministerium exercuerunt. - § 1. Capitulo canonicorum ne amplius uniantur paroeciae; quae unitae alicui capitulo exstent
Can. 0613      et disciplinam dumtaxat referatur. - § 1. Domus religiosa canonicorum regularium et monachorum sub proprii Moderatoris regimine et cura
Can. 1161      forma canonica, si servata non fuerit, necnon retrotractionem effectuum canonicorum ad praeteritum. § 2. Convalidatio fit a momento concessionis

CANONICOS     [3]
Can. 0507      latis, quaenam sint canonicorum insignia. - § 1. Inter canonicos habeatur qui capituli praesit, atque alia etiam constituantur officia
Can. 0817      ab Apostolica Sede approbata. - Gradus academicos, qui effectus canonicos in Ecclesia habeant, nulla universitas vel facultas conferre valet
Can. 1140      per rescriptum Sanctae Sedis. - Filii legitimati, ad effectus canonicos quod attinet, in omnibus aequiparantur legitimis, nisi aliud expresse

CANONICUM     [5]
Can. 0024      vim legis obtinere potest consuetudo contra aut praeter ius canonicum, nisi sit rationabilis; consuetudo autem quae in iure expresse
Can. 0180      electioni illius quem electores aptiorem putent ac praeferant impedimentum canonicum obstet, super quo dispensatio concedi possit ac soleat, suis
Can. 0253      sacram Scripturam, theologiam dogmaticam, theologiam moralem, liturgiam, philosophiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, aliasque, quae propria methodo tradendae sunt, disciplinas
Can. 0535      baptizatorum adnotentur quoque confirmatio, necnon quae pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione
Can. 0827      qui quaestiones recipiunt ad sacram Scripturam, ad theologiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, et ad religiosas aut morales disciplinas pertinentes

CANONICUS     [2]
Can. 0508      normam statuorum, canonicis auxilium praebeant. - § 1. Paenitentiarius canonicus tum ecclesiae cathedralis tum ecclesiae collegialis vi officii habet
Can. 0968      quisque dicione facultate ad confessiones excipiendas gaudent loci Ordinarius, canonicus paenitentiarius, itemque parochus aliique qui loco parochi sunt. §

CANONIS     [2]
Can. 0844      eadem a solis ministris catholicis licite recipiunt, salvis huius canonis §§ 2, 3 et 4, atque can. 861, §
Can. 1752      paroeciam vacantem declaret. - In causis translationis applicentur praescripta canonis 1747, servata aequitate canonica et prae oculis habita salute

CANONIZATIONIS     [1]
Can. 1403      salvis normis tribunalium Apostolicae Sedis. - § 1. Causae canonizationis Servorum Dei reguntur peculiari lege pontificia. § 2. Iisdem

CANONUM     [26]
Can. 0005      - § 1. Vigentes in praesens contra horum praescripta canonum consuetudines sive universales sive particulares, quae ipsis canonibus huius
Can. 0023      legis habet, quae a legislatore approbata fuerit, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Nulla consuetudo vim legis
Can. 0029      communia feruntur praescripta, proprie sunt leges et reguntur praescriptis canonum de legibus. - Qui potestate exsecutiva tantum gaudet, decretum
Can. 0075      Si rescriptum contineat privilegium vel dispensationem, serventur insuper praescripta canonum qui sequuntur. - § 1. Privilegium, seu gratia in
Can. 0094      vi potestatis legislativae condita et promulgata sunt, reguntur praescriptis canonum de legibus. - § 1. Ordines sunt regulae seu
Can. 0135      4. Ad potestatis exsecutivae exercitium quod attinet, serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Potestatem exsecutivam aliquis, licet extra territorium
Can. 0164      aliud iure provisum fuerit, in electionibus canonicis serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Nisi aliud iure aut legitimis collegii
Can. 0196      fieri potest. § 2. Privatio effectum sortitur secundum praescripta canonum de iure poenali. - Praescriptionem, tamquam modum iuris subiectivi
Can. 0200      Nisi aliud expresse iure caveatur, tempus supputetur ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Tempus continuum intellegitur quod
Can. 0305      easdem invisendi; subsunt etiam eiusdem auctoritatis regimini secundum praescripta canonum, qui sequuntur. § 2. Vigilantiae Sanctae Sedis subsunt consociationes
Can. 0386      per se ipse frequenter praedicans; curet etiam ut praescripta canonum de ministerio verbi, de homilia praesertim et catechetica institutione
Can. 0405      Episcopus auxiliaris, obligationes et iura habent quae determinantur praescriptis canonum qui sequuntur, atque in litteris suae nominationis definiuntur. §
Can. 0460      communitatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Synodus dioecesana in singulis
Can. 0472      iis autem quae ad administrationem dioecesis spectant, serventur praescripta canonum qui sequuntur. - § 1. Episcopus dioecesanus curare debet
Can. 0475      Episcopo dioecesano Vicarius generalis, qui potestate ordinaria ad normam canonum qui sequuntur instructus, ipsum in universae dioecesis regimine adiuvet
Can. 0476      ordinaria, quae iure universali Vicario generali competit, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Vicarius generalis et episcopalis
Can. 0497      circiter pars libere eligatur a sacerdotibus ipsis, ad normam canonum qui sequuntur, necnon statutorum; 2_ aliqui sacerdotes, ad normam
Can. 0562      tenetur prospiciendi ut sacrae unctiones secundum normas liturgicas et canonum praescripta digne in ecclesia celebrentur, onera fideliter adimpleantur, bona
Can. 0900      Eucharistiam celebrat sacerdos lege canonica non impeditus, servatis praescriptis canonum qui sequuntur. - Integrum est sacerdoti Missam applicare pro
Can. 1147      catholica sive baptizata sive non baptizata, servatis etiam praescriptis canonum de matrimoniis mixtis. - § 1. Non baptizatus, qui
Can. 1249      fidelius adimplendo et praesertim ieiunium et abstinentiam, ad normam canonum qui sequuntur, observando. - Dies et tempora paenitentialia in
Can. 1392      asserit. - Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem contra canonum praescripta exercentes pro delicti gravitate puniantur. - Qui obligationes
Can. 1501      Iudex nullam causam cognoscere potest, nisi petitio, ad normam canonum, proposita sit ab eo cuius interest, vel a promotore
Can. 1670      In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, serventur praescripta canonum de iudicio contentioso ordinario. Tribunal autem potest suo decreto
Can. 1692      potest Episcopi dioecesani decreto vel iudicis sententia ad normam canonum qui sequuntur. § 2. Ubi decisio ecclesiastica effectus civiles
Can. 1728      satis provisum non esse. - § 1. Salvis praescriptis canonum huius tituli, in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei

CANTORIS     [1]
Can. 0230      munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus commentatoris, cantoris aliisve ad normam iuris fungi possunt. § 3. Ubi

CANTU     [1]
Can. 1173      audiens et memoriam mysterii salutis agens, Ipsum sine intermissione, cantu et oratione, laudat atque interpellat pro totius mundi salute

CAPACES     [4]
Can. 0634      Instituta, provinciae et domus, utpote personae iuridicae ipso iure, capaces sunt acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia, nisi
Can. 0741      partes et domus, personae sunt iuridicae et, qua tales, capaces bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi, ad normam
Can. 0741      638 et 639, necnon iuris proprii. § 2. Sodales capaces quoque sunt, ad normam iuris proprii, bona temporalia acquirendi
Can. 1191      iure prohibeantur, omnes congruenti rationis usu pollentes, sunt voti capaces. § 3. Votum metu gravi et iniusto vel dolo

CAPACI     [2]
Can. 0025      vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris inducendi servata fuerit. - Nisi a
Can. 0029      generalia, quibus a legislatore competenti pro communitate legis recipiendae capaci communia feruntur praescripta, proprie sunt leges et reguntur praescriptis

CAPACIA     [1]
Can. 1255      quaevis persona iuridica, sive publica sive privata, subiecta sunt capacia bona temporalia acquirendi, retinendi, administrandi et alienandi ad normam

CAPACITAS     [1]
Can. 0634      acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia, nisi haec capacitas in constitutionibus excludatur vel coarctetur. § 2. Vitent tamen

CAPACITATEM     [1]
Can. 0668      Professus, qui ob instituti naturam plene bonis suis renuntiaverit, capacitatem acquirendi et possidendi amittit, ideoque actus voto paupertatis contrarios

CAPACITATI     [1]
Can. 0229      et iure gaudent acquirendi eiusdem doctrinae cognitionem, propriae uniuscuiusque capacitati et condicioni aptatam. § 2. Iure quoque gaudent pleniorem

CAPAX     [6]
Can. 0706      Ecclesiae particulari; ceteri, instituto vel Sanctae Sedi, prout institutum capax est possidendi vel minus; 2_ si per professionem dominium
Can. 0864      si id expedire iudicaverit, ab ipso administretur. - Baptismi capax est omnis et solus homo nondum baptizatus. - §
Can. 0889      exemptis eam ministrare possunt. - § 1. Confirmationis recipiendae capax est omnis et solus baptizatus, non confirmatus. § 2
Can. 0996      Apostolica expresse fuerit indultum. - § 1. Ut quis capax sit lucrandi indulgentias debet esse baptizatus, non excommunicatus, in
Can. 0996      in fine operum praescriptorum. § 2. Ut vero subiectum capax eas lucretur, habere debet intentionem saltem generalem eas acquirendi
Can. 1112      § 2. Laicus seligatur idoneus, ad institutionem nupturientibus tradendam capax et qui liturgiae matrimoniali rite peragendae aptus sit. -

CAPERE     [2]
Can. 0382      ad officium Episcopi dioecesani debet canonicam suae dioecesis possessionem capere, si iam non sit consecratus Episcopus, intra quattuor mense
Can. 0418      menses debet dioecesim ad quam petere eiusque canonicam possessionem capere autem captae possessionis dioecesis novae, dioecesis a qua vacat

CAPESSANT     [1]
Can. 0289      congruat, clerici itemque candidati ad sacros ordines militiam ne capessant voluntarii, nisi de sui Ordinarii licentia. § 2. Clerici

CAPI     [1]
Can. 0527      3. Loci Ordinarius praefiniat tempus intra quod paroeciae possessio capi debeat; quo inutiliter praeterlapso, nisi iustum obstiterit impedimentum, paroeciam

CAPIANT     [2]
Can. 0899      Celebratio eucharistica ita ordinetur, ut omnes participantes exinde plurimos capiant fructus, ad quos obtinendos Christus Dominus Sacrificium eucharisticum instituit
Can. 1284      bona suae curae concredita quoquo modo pereant aut detrimentum capiant, initis in hunc finem, quatenus opus sit, contractibus assecurationis

CAPIAT     [6]
Can. 0380      sui processionem capitat. - Antequam canonicam possessionem sui officii capiat, promotus fidei professionem emittat atque iusiurandum fidelitatis erga Apostolicam
Can. 0395      cautum sit ne ex eius absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat. § 3. A dioecesi ne absit diebus Nativitatis, Hebdomadae
Can. 0550      presbyteris communi, dummodo pastoralium perfunctio munerum nullum exinde detrimentum capiat. § 2. Curet loci Ordinarius ut inter parochum et
Can. 1222      legitime vindicent, et dummodo animarum bonum nullum inde detrimentum capiat. - Oratorii nomine intellegitur locus divino cultui, in commodum
Can. 1736      causis et cauto semper ne quid salus animarum detrimenti capiat. § 3. Suspensa decreti exsecutione ad normam § 2
Can. 1737      exsecutio suspendatur, cauto tamen ne quid salus animarum detrimenti capiat. - Recurrens semper ius habet advocatum vel procuratorem adhibendi

CAPIT     [3]
Can. 0382      menses ab iidem receptis. § 3. Canonicam dioecesis possessionem capit Episcopus simul ac in ipsa dioecesi, per se vel
Can. 0404      gaudet. - § 1. Episcopus coadiutor officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis, per se vel per procuratorem
Can. 0404      acta referat. § 2. Episcopus auxiliaris officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis ostenderit Episcopo dioecesano, praesente curiae

CAPITA     [3]
Can. 0243      Rationis adiunctis particularibus accommodentur, ac pressius determinentur praesertim disciplinae capita quae ad alumnorum cotidianam vitam et totius seminarii ordinem
Can. 1577      Iudex, attentis iis quae a litigantibus forte deducantur, singula capita decreto suo definiat circa quae periti opera versari debeat
Can. 1637      Nisi aliud constet, appellatio praesumitur facta contra omnia sententiae capita. - Appellatio exsecutionem sententiae suspendit. - § 1. Salvo

CAPITALEM     [2]
Can. 0639      tempus non nimis longum per legitimam amortizationem reddi summam capitalem. - Instituta, ratione habita singulorum locorum, testimonium caritatis et
Can. 1284      hypothecae causa solvendum, statuto tempore solvere, ipsamque debiti summam capitalem opportune reddendam curare; 6_ pecuniam, quae de expensis supersit

CAPITAT     [1]
Can. 0379      consecrationem episcopalem recipere, et quidem antequam officii sui processionem capitat. - Antequam canonicam possessionem sui officii capiat, promotus fidei

CAPITE     [8]
Can. 0336      Episcopi vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii capite et membris, et in quo corpus apostolicum continuo perseverat
Can. 0336      et in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum capite suo, et numquam sine hoc capite, subiectum quoque supremae
Can. 0336      perseverat, una cum capite suo, et numquam sine hoc capite, subiectum quoque supremae et plenae potestatis in universam Ecclesiam
Can. 0375      tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Collegii capite et membris exercere possunt. - Episcopi vocantur dioecesani, quibus
Can. 0753      congruant. - Episcopi, qui sunt in communione cum Collegii capite et membris, sive singuli sive in conferentiis Episcoporum aut
Can. 0834      singulis proprio efficitur, atque a mystico Iesu Christi Corpore, Capite nempe et membris, integer cultus Dei publicus exercetur. §
Can. 1637      3. Si interponatur ab una parte super aliquo sententiae capite, pars adversa, etsi fatalia appellationis fuerint transacta, potest super
Can. 1677      nullitate matrimonii in casu, sed determinare etiam debet quo capite vel quibus capitibus nuptiarum validitas impugnetur. § 4. Post

CAPITIBUS     [2]
Can. 1637      adversa, etsi fatalia appellationis fuerint transacta, potest super aliis capitibus incidenter appellare intra terminum peremptorium quindecim dierum a die
Can. 1677      casu, sed determinare etiam debet quo capite vel quibus capitibus nuptiarum validitas impugnetur. § 4. Post decem dies a

CAPITIS     [2]
Can. 0548      1. Vicarii paroecialis obligationes et iura, praeterquam canonibus huius capitis, statutis dioecesanis necnon litteris Episcopi dioecesani definiuntur, specialius autem
Can. 1008      deputantur ut, pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplentes, Dei populum pascant

CAPITULA     [3]
Can. 0443      §§ 1-3. § 5. Ad concilia provincialia praeterea invitentur capitula cathedralia, itemque consilium presbyterale et consilium pastorale uniuscuiusque Ecclesiae
Can. 0596      in casibus particularibus. - § 1. Institutorum Superiores et capitula in sodales ea gaudent potestate, quae iure universali et
Can. 0632      Ius proprium accurate determinet quae pertineant ad alia instituti capitula et ad alias coadunationes, nempe ad eorum naturam, auctoritatem

CAPITULAREM     [1]
Can. 0505      cathedrale sive collegiale, sua habeat statuta, per legitimum actum capitularem condita atque ab Episcopo dioecesano probata; quae statuta ne

CAPITULARES     [1]
Can. 0510      simul sit paroecialis et capitularis, designetur parochus, sive inter capitulares delectus, sive non qui parochus omnibus obstringitur officiis atque

CAPITULARI     [1]
Can. 0510      apte prospiciatur. § 4. Quae ecclesiae, paroeciali simul et capitulari, conferantur eleemosynae, praesumuntur datae paroeciae, nisi aliud constet. -

CAPITULARIBUS     [1]
Can. 0510      atque munera capitulo propria debite componantur, cavendo ne parochus capitularibus nec capitulum paroecialibus functionibus impedimento sit; conflictus, si quidam

CAPITULARIS     [2]
Can. 0510      § 2. In ecclesia, quae simul sit paroecialis et capitularis, designetur parochus, sive inter capitulares delectus, sive non qui
Can. 0556      cura demandatur alicuius ecclesiae, quae nec sit paroecialis nec capitularis, nec adnexa domui communitatis religiosae aut societatis vitae apostolicae

CAPITULI     [10]
Can. 0503      functiones liturgicas sollemniores in ecclesia cathedrali aut collegiali persolvere; capituli cathedralis praeterea est munera adimplere, quae iure aut ab
Can. 0504      quae iure aut ab Episcopo dioecesano ei committuntur. - Capituli cathedralis erectio, innovatio aut suppressio Sedi Apostolicae reservantur. -
Can. 0506      nisi approbante eodem Episcopo dioecesano. - § 1. Statuta capituli, salvis semper fundationis legibus, ipsam capituli constitutionem et numerum
Can. 0506      § 1. Statuta capituli, salvis semper fundationis legibus, ipsam capituli constitutionem et numerum canonicorum determinent; definiant quaenam a capitulo
Can. 0506      necnon administerium persolvendum sint peragenda; decernant conventus in quibus capituli negotia agantur atque, salvis quidem iuris universalis praescriptis, condiciones
Can. 0507      canonicorum insignia. - § 1. Inter canonicos habeatur qui capituli praesit, atque alia etiam constituantur officia ad normam statuorum
Can. 0616      domum sui iuris, de qua in can. 613, est capituli generalis, nisi constitutiones aliter ferant. § 4. Monialium monasterium
Can. 0631      omnes parere tenentur. § 2. Composito et ambitus potestatis capituli definiantur in constitutionibus; ius proprium ulterius determinet ordinem servandum
Can. 0631      constitutionibus; ius proprium ulterius determinet ordinem servandum in celebratione capituli, praesertim quod ad electiones et rerum agendarum rationes attinet
Can. 0684      requiritur et sufficit consensus Superioris maioris utriusque monasterii et capituli monasterii recipientis, salvis aliis requisitis iure proprio statutis nova

CAPITULO     [10]
Can. 0377      praeses; pontificius Legatus, insuper, quosdam e collegio consultorum et capitulo cathedrali audiat et, si id expedire iudicaverit, sententiam quoque
Can. 0502      3. Episcoporum conferentia statuere potest ut munera collegii consultorum capitulo cathedrali committantur. § 4. In vicariatu et praefectura apostolica
Can. 0506      capituli constitutionem et numerum canonicorum determinent; definiant quaenam a capitulo et a singulis canonicis ad cultum divinum necnon administerium
Can. 0509      idem munus implendum. - § 1. Episcopi dioecesani, audito capitulo, non autem Administratoris dioecesani, est omnes et singulos conferre
Can. 0509      contrario privilegio; eiusdem Episcopi est confirmare electum ab ipso capitulo, qui eidem praesit. § 2. Canonicatus Episcopus dioecesanus conferat
Can. 0510      integritate praestantibus, qui laudabiliter ministerium exercuerunt. - § 1. Capitulo canonicorum ne amplius uniantur paroeciae; quae unitae alicui capitulo
Can. 0510      Capitulo canonicorum ne amplius uniantur paroeciae; quae unitae alicui capitulo exstent, ab Episcopo dioecesano a capitulo separentur. § 2
Can. 0510      quae unitae alicui capitulo exstent, ab Episcopo dioecesano a capitulo separentur. § 2. In ecclesia, quae simul sit paroecialis
Can. 0510      certas statuere normas, quibus officia pastoralia parochi atque munera capitulo propria debite componantur, cavendo ne parochus capitularibus nec capitulum
Can. 0631      locales, sed etiam quillibet sodalis optata sua et suggestiones capitulo generali libere mittere potest. - Ius proprium accurate determinet

CAPITULUM     [6]
Can. 0503      can. 495, § 2, nisi aliud iure statuatur. - Capitulum canonicorum, sive cathedrale sive collegiale, est sacerdotum collegium, cuius
Can. 0505      erectio, innovatio aut suppressio Sedi Apostolicae reservantur. - Unumquodque capitulum, sive cathedrale sive collegiale, sua habeat statuta, per legitimum
Can. 0507      habita usus in regione vigentis. § 2. Clericis ad capitulum non pertinentibus, committi possunt alia officia, quibus ipsi, ad
Can. 0508      autem etiam extra territorium dioecesis. § 2. Ubi deficit capitulum, Episcopus dioecesanus sacerdotem constituat ad idem munus implendum. -
Can. 0510      capitulo propria debite componantur, cavendo ne parochus capitularibus nec capitulum paroecialibus functionibus impedimento sit; conflictus, si quidam habeantur, dirimat
Can. 0631      inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam. - § 1. Capitulum generale, quod supremam auctoritatem ad normam constitutionum in instituto

CAPPELLANI     [8]
Can. 0317      ecclesia vel domo erectis, nominatio aut confirmatio moderatoris et cappellani pertinet ad Superiorem instituti, ad normam statutorum. § 3
Can. 0567      tamen praescripto can. 976. - § 1. Ad nominationem cappellani domus instituti religiosi laicalis, Ordinarius loci ne procedat, nisi
Can. 0567      ius est, audita communitate, quemdam sacerdotem proponere. § 2. Cappellani est liturgicas functiones celebrare aut moderari; ipsi tamen non
Can. 0568      migrantes, exsules, profugi, nomades, navigantes, constituantur, quatenus fieri possit, cappellani. - Cappellani militum legibus specialibus reguntur. - Si communitatis
Can. 0569      profugi, nomades, navigantes, constituantur, quatenus fieri possit, cappellani. - Cappellani militum legibus specialibus reguntur. - Si communitatis aut coetus
Can. 0572      cum parocho servet coniunctionem. - Quod attinet ad amotionem cappellani, servetur praescriptum can. 563. - § 1. Vita consecrata
Can. 0911      Viatici ad infirmos deferendi habent parochus et vicarii paroeciales, cappellani, necnon Superior communitatis in clericalibus institutis religiosis aut societatibus
Can. 0911      In casu necessitatis aut de licentia saltem praesumpta parochi, cappellani vel Superioris, cui postea notitiam dari oportet, hoc facere

CAPPELLANO     [1]
Can. 1179      Superiore, si institutum aut societas sint clericalia, secus a cappellano. § 1. Si paroecia proprium habeat coemeterium, in eo

CAPPELLANUM     [2]
Can. 0317      electum confirmare aut praesentatum instituere aut iure proprio nominare; cappellanum vero seu assistentem ecclesiasticum, auditis ubi id expediat consociationis
Can. 0318      ipso moderatore tum consociationis officialibus maioribus ad normam statutorum; cappellanum vero removere potest, ad normam cann. 192-195, qui eum

CAPPELLANUS     [8]
Can. 0317      quae non sunt clericales, laici exercere valent munus moderatoris; cappellanus seu assistens ecclesiasticus ad illud munus ne assumatur, nisi
Can. 0564      amovere potest, firmo praescripto can. 682, § 2. - Cappellanus est sacerdos, cui stabili modo committitur cura pastoralis, saltem
Can. 0565      iure aliud caveatur aut cuidam specialia iura legitime competant, cappellanus nominatur ab Ordinario loci, cui etiam pertinet praesentatum instituere
Can. 0566      pertinet praesentatum instituere aut electum confirmare. - § 1. Cappellanus omnibus facultatibus instructus sit oportet quas recta cura pastoralis
Can. 0566      Praeter eas quae iure particulari aut speciali delegatione conceduntur, cappellanus vi officii facultate gaudet audiendi confessiones fidelium suae curae
Can. 0566      versentur. § 2. In valetudinariis, carceribus et itineribus maritimis, cappellanus praeterea facultatem habet, his tantum in locis exercendam, a
Can. 0570      communitatis aut coetus sedi adnexa est ecclesia non paroecialis, cappellanus sit rector ipsius ecclesiae, nisi cura communitatis aut ecclesiae
Can. 0571      ecclesiae aliud exigat. - In exercitio sui pastoralis muneris, cappellanus debitam cum parocho servet coniunctionem. - Quod attinet ad

CAPTA     [2]
Can. 0413      statuto in elencho ab Episcopo dioecesano quam primum a capta dioecesis possessione componendo; qui elenchus cum Metropolitana communicandus singulis
Can. 0501      cessat eiusque munera implentura collegio consultorum; intra annum a capta possessione Episcopus debet consilium presbyterale noviter constituere. § 3

CAPTAE     [5]
Can. 0418      dioecesim ad quam petere eiusque canonicam possessionem capere autem captae possessionis dioecesis novae, dioecesis a qua vacat. § 2
Can. 0527      promotus est, eandem obtinet et exercere tenetur a momento captae possessionis. § 2. Parochum in possessionem mittit loci Ordinarius
Can. 0527      quo in casu intimatio dispensatio paroeciae notificata locum tenet captae possessionis. § 3. Loci Ordinarius praefiniat tempus intra quod
Can. 0542      et 524; 3_ curam pastoralem obtinent tantum a momento captae possessionis; eorundem moderator in possessionem mittitur ad normam praescriptorum
Can. 0542      ceteris vero sacerdotibus fidei professio legitime facta locum tenet captae possessionis. - § 1. Si sacerdotibus in solidum cura

CAPTAM     [5]
Can. 0382      in exercitium officii sibi commissi sese ingerere nequit, ante captam dioecesis canonicam possessionem; exercere tamen valet officia, quae in
Can. 0388      cognoscant et vivant. - § 1. Episcopus dioecesanus, post captam dioecesis possessionem, debet singulis diebus dominicis aliisque diebus festis
Can. 0420      tantum effectum a Vicario vel a Praefecto immediate post captam possessionem nominatus, nisi aliter a Sancta Sede statutum fuerit
Can. 0430      388. - § 1. Munus Administratoris dioecesani cessat per captam a novo Episcopo dioecesis possessionem. § 2. Administratoris dioecesani
Can. 0534      sacerdotem debitis facultatibus instructum. - § 1. Parochus, post captam paroeciae possessionem, obligatione tenetur singulis diebus dominicis atque festis

CAPTIO     [1]
Can. 0382      seniore in acta referente. § 4. Valde commendatur ut captio canonicae possessionis cum actu liturgico in ecclesia cathedrali fiat

CAPTIOSAE     [1]
Can. 1564      sunto, interrogandi captui accommodatae, non plura simul complectentes, non captiosae, non subdolae, non suggerentes responsionem, remotae a cuiusvis offensione

CAPTIVITATE     [1]
Can. 0412      402, § 2. - Sedes episcopalis impedita intellegitur, si captivitate, relegatione, exsilio aut inhabilitate Episcopus dioecesanus plane a munere

CAPTIVITATIS     [2]
Can. 0539      statutis. - Cum vacat paroecia aut cum parochus ratione captivitatis, exsilii vel relegationis, inhabilitatis vel infirmae valetudinis aliusve causae
Can. 1149      in Ecclesia catholica baptismo, cum coniuge non baptizato ratione captivitatis vel persecutionis cohabitationem restaurare nequeat, aliud matrimonium contrahere potest

CAPTU     [1]
Can. 0913      accurata praeparatione gaudeant, ita ut mysterium Christi pro suo captu percipiant et Corpus Domini cum fide et devotione sumere

CAPTUI     [2]
Can. 0660      instituti ratione studiorum. - § 1. Institutio sit systematica, captui sodalium accommodata, spiritualis et apostolica, doctrinalis simul ac practica
Can. 1564      ea, quae asserit, cognoverit. - Interrogationes breves sunto, interrogandi captui accommodatae, non plura simul complectentes, non captiosae, non subdolae

CAPUT     [3]
Can. 0331      Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor
Can. 0336      speciales pro iisdem adiunctis latae. - Collegium Episcoporum, cuius caput est Summus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis
Can. 1683      admittat. - Si in gradu appellationis novum nullitatis matrimonii caput afferatur, tribunal potest, tamquam in prima instantia, illud admittere

CARCERIBUS     [1]
Can. 0566      qui in periculo mortis versentur. § 2. In valetudinariis, carceribus et itineribus maritimis, cappellanus praeterea facultatem habet, his tantum

CARDINALATUM     [1]
Can. 0350      ante omnes illos Cardinales presbyteros, qui post ipsum ad Cardinalatum assumpti sunt. - § 1. Qui Cardinales promoveantur, libere

CARDINALES     [24]
Can. 0334      quas est synodus Episcoporum. Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta
Can. 0349      usque ad expletum synodi coetum. - S. R. E. Cardinales peculiare Collegium constituunt, cui competit ut electioni Romani Pontificis
Can. 0349      ut electioni Romani Pontificis provideat ad normam iuris peculiaris; Cardinales item Romano Pontifici adsunt sive collegialiter agendo, cum ad
Can. 0350      Collegium in tres ordines distribuitur: episcopalem, ad quem pertinent Cardinales quibus a Romano Pontifice titulus assignatur Ecclesiae suburbicariae, necnon
Can. 0350      Summo Pontifice approbatam, possunt, servata prioritate ordinis et promotionis, Cardinales ex ordine presbyterali transire ad alium titulum et Cardinales
Can. 0350      Cardinales ex ordine presbyterali transire ad alium titulum et Cardinales ex ordine diaconali ad aliam diaconiam et, si per
Can. 0350      optionem ad ordinem presbyteralem, locum obtinet ante omnes illos Cardinales presbyteros, qui post ipsum ad Cardinalatum assumpti sunt. -
Can. 0351      ipsum ad Cardinalatum assumpti sunt. - § 1. Qui Cardinales promoveantur, libere a Romano Pontifice seliguntur viri, saltem in
Can. 0351      nondum sunt Episcopi, consecrationem episcopalem recipere debent. § 2. Cardinales creantur Romani Pontificis decreto, quod quidem coram Cardinalium Collegio
Can. 0352      vices sustinet Subdecanus; Decanus, vel Subdecanus, nulla in ceteros Cardinales gaudet potestate regiminis, sed ut primus inter pares habetur
Can. 0352      primus inter pares habetur. § 2. Officio Decani vacante, Cardinales titulo Ecclesiae suburbicariae decorati, iique soli, praesidente Subdecano si
Can. 0353      domicilium non habeant, illud ibidem acquirant. - § 1. Cardinales collegiali actione supremo Ecclesiae Pastori praecipue auxilio sunt in
Can. 0353      aut extraordinaria. § 2. In Consistorium ordinarium, convocantur omnes Cardinales, saltem in Urbe versantes, ad consultationem de quibusdam negotiis
Can. 0353      necessitates vel graviora negotia tractanda id suadeant, convocantur omnes Cardinales. § 4. Solum Consistorium ordinarium, in quo aliquae sollemnitates
Can. 0353      aliquae sollemnitates celebrantur, potest esse publicum, cum scilicet praeter Cardinales admittuntur Praelati, legati societatum civilium aliive ad illud invitati
Can. 0354      legati societatum civilium aliive ad illud invitati. - Patres Cardinales dicasteriis aliisve institutis permanentibus Romanae Curiae et Civitatis Vaticanae
Can. 0356      Metropolitis imponit eorumve procuratoribus tradit, vice Romani Pontificis. - Cardinales obligatione tenentur cum Romano Pontifice sedulo cooperandi; Cardinales itaque
Can. 0356      - Cardinales obligatione tenentur cum Romano Pontifice sedulo cooperandi; Cardinales itaque quovis officio in Curia fungentes, qui non sint
Can. 0356      non sint Episcopi dioecesani, obligatione tenentur residendi in Urbe; Cardinales qui alicuius dioecesis curam habent ut Episcopi dioecesani, Urbem
Can. 0357      petant quoties a Romano Pontifice convocentur. - § 1. Cardinales, quibus Ecclesia suburbicaria aut ecclesia in Urbe in titulum
Can. 0357      administrationem, ad disciplinam aut ecclesiarum servitium spectant. § 2. Cardinales extra Urbem et extra propriam dioecesim degentes, in iis
Can. 0967      facultate christifidelium ubique terrarum confessiones excipiendi ipso iure gaudent Cardinales itemque Episcopi, qui eadem et licite ubique utuntur, nisi
Can. 1405      1_ eos qui supremum tenent civitatis magistratum; 2_ Patres Cardinales; 3_ Legatos Sedis Apostolicae, et in causis poenalibus Episcopos
Can. 1558      ipsa tribunalis sede, nisi aliud iudici videatur. § 2. Cardinales, Patriarchae, Episcopi et ii qui, suae civitatis iure, simili

CARDINALI     [3]
Can. 0355      Romano Pontifici qui, omnibus perpensis, providebit. - § 1. Cardinali Decano competit electum Romanum Pontificem in Episcopum ordinare, si
Can. 0355      impedito Decano, idem ius competit Subdecano, eoque impedito, antiquiori Cardinali ex ordine episcopali. § 2. Cardinalis Proto-diaconus nomen novi
Can. 0358      a potestate regiminis Episcopi dioecesis in qua commorantur. - Cardinali, cui a Romano Pontifice hoc munus committitur ut in

CARDINALIBUS     [2]
Can. 0350      Cardinalium Collegium relati sunt; presbyteralem et diaconalem. § 2. Cardinalibus ordinis presbyteralis ac diaconalis suus cuique titulus aut diaconia
Can. 1242      cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de Romano Pontifice aut Cardinalibus vel Episcopis dioecesanis etiam emeritis in propria ecclesia sepeliendis

CARDINALIS     [3]
Can. 0350      assumpti in titulum habent suam patriarchalem sedem. § 4. Cardinalis Decanus in titulum habet dioecesim Ostiensem, unacum alia Ecclesia
Can. 0350      ordine diaconali permanserint, etiam ad ordinem presbyteralem. § 6. Cardinalis ex ordine diaconali transiens per optionem ad ordinem presbyteralem
Can. 0355      eoque impedito, antiquiori Cardinali ex ordine episcopali. § 2. Cardinalis Proto-diaconus nomen novi electi Summi Pontificis populo annuntiant; item

CARDINALITIAM     [2]
Can. 0351      atque iuribus gaudent lege definitis. § 3. Promotus ad cardinalitiam dignitatem, cuius creationem Romanus Pontifex annuntiaverit, nomen autem in
Can. 0833      praeses autem coram Concilio aut synodo; 2_ promoti ad cardinalitiam dignitatem iuxta sacri Collegii statuta; 3_ coram delegato ab

CARDINALIUM     [7]
Can. 0350      in cura praesertim cotidiana universae Ecclesiae. - § 1. Cardinalium Collegium in tres ordines distribuitur: episcopalem, ad quem pertinent
Can. 0350      titulus assignatur Ecclesiae suburbicariae, necnon Patriarchae orientales qui in Cardinalium Collegium relati sunt; presbyteralem et diaconalem. § 2. Cardinalibus
Can. 0350      assignatur a Romano Pontifice. § 3. Patriarchae orientales in Cardinalium Collegium assumpti in titulum habent suam patriarchalem sedem. §
Can. 0351      2. Cardinales creantur Romani Pontificis decreto, quod quidem coram Cardinalium Collegio publicatur; inde a publicatione facta officiis tenentur atque
Can. 0351      nomen autem in pectore sibi reservans, nullis interim tenetur Cardinalium officiis nullisque eorum gaudet iuribus; postquam autem a Romano
Can. 0352      gaudet a die reservationis in pectore. - § 1. Cardinalium Collegio praeest Decanus, eiusque impediti vices sustinet Subdecanus; Decanus
Can. 0359      ipso Romano Pontifice eidem demandantur. - Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium ea tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in

CAREANT     [1]
Can. 0771      ordinaria cura pastorali non satis fruantur aut eadem penitus careant. § 2. Provideant quoque, ut Evangelii nuntium perveniat ad

CAREAT     [6]
Can. 0203      die eiusdem numeri aut, si mensis die eiusdem numeri careat, expleto ultimo die mensis. - § 1. Christifideles sunt
Can. 0332      episcopali charactere insignitus est. Quod si charactere episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus. § 2. Si contingat ut Romanus
Can. 0976      domicilii. - Quilibet sacerdos, licet ad confessiones excipiendas facultate careat, quoslibet paenitentes in periculo mortis versantes valide et licite
Can. 1350      ne iis quae ad honestam sustentationem sunt necessaria ipse careat, nisi agatur de dimissione e statu clericali. § 2
Can. 1620      iudice absolute incompetenti; 2_ lata est ab eo, qui careat potestate iudicandi in tribunali in quo causa definita est
Can. 1738      immo vero patronus ex officio constituatur, si recurrens patrono careat et Superior id necessarium censeat; semper tamen potest Superior

CAREBAT     [2]
Can. 1323      alterius aggressorem egit, debitum servans moderamen; 6_ rationis usu carebat, firmis praescriptis cann. 1324, § 1, n. 2 et
Can. 1324      imperfectum tantum habuerit; 2_ ab eo qui rationis usu carebat propter ebrietatem aliamve similem mentis perturbationem, quae culpabilis fuerit

CARENS     [2]
Can. 0171      sunt ad suffragium ferendum: 1_ incapax actus humani; 2_ carens voce activa; 3_ poena excommunicationis innodatus sive per sententiam
Can. 1041      constitutis in ordine episcopatus vel presbyteratus reservatum, vel eodem carens, vel ab eius exercitio poena aliqua canonica declarata vel

CARENT     [4]
Can. 0033      et eorum praescripta quae legibus sint contraria omni vi carent. § 2. Eadem vim habere desinunt revocatione explicita aut
Can. 0034      si quae cum legum praescriptis componi nequeant, omni vi carent. § 3. Vim habere desinunt instructiones non tantum revocatione
Can. 1095      Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1_ qui sufficienti rationis usu carent; 2_ qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura
Can. 1322      praesumitur, nisi aliud appareat. - Qui habitualiter rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti

CARENTI     [1]
Can. 1481      quo bonum publicum vertitur, exceptis causis matrimonialibus, iudex parti carenti defensorem ex officio constituat. - § 1. Unicum sibi

CARERE     [2]
Can. 0961      sine propria culpa, gratia sacramentali aut sacra communione diu carere cogantur; necessitas vero non censetur sufficiens, cum confessarii praesto
Can. 1505      4_ si certo pateat ex ipso libello petitionem quolibet carere fundamento, neque fieri posse, ut aliquod ex processu fundamentum

CARET     [8]
Can. 0038      etiam si agatur de rescripto Motu proprio dato, effectu caret quatenus ius quaesitum laedit aut legi consuetudinive probatae contrarium
Can. 0099      alius tutoris providendum aestimaverit. - Quicumque usu rationis habitu caret, censetur non sui compos et infantibus assimilatur. - Persona
Can. 0149      requiritur. § 2. Provisio officii ecclesiastici facta illi qui caret qualitatibus requisitis, irrita tantum est, si qualitates iure universali
Can. 0189      acceptatione indiget, nisi intra tres menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad
Can. 0687      aliud in indulto statuatur. Voce tamen activa et passiva caret. - § 1. Qui expleto professionis tempore ab instituto
Can. 1484      si res ferat, idonea cautione; actus autem qualibet vi caret, si intra terminum peremptorium a iudice statuendum, procurator mandatum
Can. 1538      - Confessio vel alia quaevis partis declaratio qualibet vi caret, si constet eam ex errore facti esse prolatam, aut
Can. 1622      2_ motiva seu rationes decidendi non continet; 3_ subscriptionibus caret iure praescriptis; 4_ non refert indicationem anni, mensis, diei

CARITAS     [2]
Can. 0383      sibi in Domino habeat non baptizatos, ut et ipsis caritas eluceat Christi, cuius testis coram omnibus Episcopus esse debet
Can. 1293      1_ iusta causa, veluti urgens necessitas, evidens utilitas, pietas, caritas vel gravis alia ratio pastoralis; 2_ aestimatio rei alienandae

CARITATE     [12]
Can. 0245      discentes ministerium expletum semper in fide viva et in caritate ad propriam sanctificationem conferre; itemque illas excolere discant virtutes
Can. 0245      Christi imbuti, Pontifici Romano Petri successore humili et filiali caritate devinciantur, proprio Episcopo tamquam fidi cooperatores adhaereant et sociam
Can. 0383      communione cum Ecclesia catholica non sint, cum humanitate et caritate se gerat, oecumenismum quoque fovens prout ab Ecclesia intellegitur
Can. 0387      memor sit se obligatione teneri exemplum sanctitatis praebendi in caritate, humilitate et vitae simplicitate, omni ope promovere studeat sanctitatem
Can. 0529      quibusdam defecerint, prudenter corrigens; aegrotos, praesertim morti proximos, effusa caritate adiuvet, eos sollicite sacramentis reficiendo eorumque animas Deo commendando
Can. 0602      ad suam cuiusque vocationem adimplendam. Fraterna autem communione, in caritate radicata et fundate, sodales exemplo sint universalis in Christo
Can. 0607      quo tota ipsius exsistentia fit continuus Dei cultus in caritate. § 2. Institutum religiosum est societas in qua sodales
Can. 0628      visitatore, cui legitime interroganti respondere tenentur secundum veritatem in caritate; nemini vero fas est quoquo modo sodales ab hac
Can. 0631      ut totum institutum repraesentans, verum signum eiusdem unitatis in caritate evadat. Eius praecipue est: patrimonium instituti de quo in
Can. 0686      instituti iuris dioecesani, ob graves causas, servata aequitate et caritate. - Sodalis exclaustratus exoneratus habetur ab obligationibus, quae cum
Can. 0713      clerici per vitae consecratae testimonium, praesertim in presbyterio, peculiari caritate apostolica confratribus adiutorio sunt, et in populo Dei mundi
Can. 1152      excuset. - § 1. Licet enixe commendetur ut coniux, caritate christiana motus et boni familiae sollicitus, veniam non abnuat

CARITATEM     [3]
Can. 0246      totius vitae seminarii, ita ut cotidie alumni, ipsam Christi caritatem participantes, animi robur pro apostolico labore et pro vita
Can. 0573      consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae profitentur et per caritatem, ad quam ducunt, Ecclesiae eiusque mysterio speciali modo coniunguntur
Can. 0702      eo praestitam. § 2. Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem, qui ab eo separatur. - In

CARITATIS     [20]
Can. 0114      § 1, intelleguntur qui ad opera pietatis, apostolatus vel caritatis sive spiritualis sive temporalis attinent. § 3. Auctoritas Ecclesiae
Can. 0206      hoc ipso voto, sicut et vita fidei, spei et caritatis quam agunt, coniunguntur cum Ecclesia, quae eos iam ut
Can. 0215      christifidelibus, ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam
Can. 0222      sint quae ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad honestam ministrorum sustentationem necessaria sunt. § 2
Can. 0282      omnium officiorum proprii status adimpletione, ad bonum Ecclesiae operaque caritatis impendere velint. - § 1. Clerici, licet officium residentiale
Can. 0298      apostolatus opera, scilicet ad evangelizationis incepta, ad pietatis vel caritatis opera exercenda et ad ordinem temporalem christiano spiritu animandum
Can. 0573      Ecclesiae aedificationem mundique salutem novo et peculiari titulo dediti, caritatis perfectionem in servitio Regni Dei consequantur et, praeclarum in
Can. 0640      summam capitalem. - Instituta, ratione habita singulorum locorum, testimonium caritatis et paupertatis quasi collectivum reddere satagant et pro viribus
Can. 0683      quibus christifideles habitualiter accedunt, scholas aliaque opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis religiosis commissa, Episcopus dioecesanus visitare
Can. 0710      vitae consecratae, in quo christifideles in saeculo viventes ad caritatis perfectionem contendunt atque ad mundi sanctificationem praesertim ab intus
Can. 0731      secundum propriam vitae rationem, per observantiam constitutionum ad perfectionem caritatis tendunt. § 2. Inter has sunt societates in quibus
Can. 0788      mysterio salutis atque introducantur in vitam fidei, liturgiae et caritatis populi Dei atque apostolatus. § 3. Conferentiae Episcoporum est
Can. 0839      ut christifideles sanctificati sint in veritate, sive paenitentiae et caritatis operibus, quae quidem magnopere ad Regnum Christi in animis
Can. 1148      dimissarum necessitatibus satis provisum sit, iuxta normas iustitiae, christianae caritatis et naturalis aequitatis. - Non baptizatus qui, recepto in
Can. 1249      quibus christifideles speciali modo orationi vacent, opera pietatis et caritatis exerceant, se ipsos abnegent, proprias obligationes fidelius adimplendo et
Can. 1253      ieiunii et abstinentiae, necnon alias formas paenitentiae, praesertim opera caritatis et exercitationes pietatis, ex toto vel ex parte pro
Can. 1254      cleri aliorumque ministrorum sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga egenos, exercenda. - Ecclesia universa atque Apostolica
Can. 1271      spatio triginta annorum. - Episcopi, ratione vinculi unitatis et caritatis, pro suae dioecesis facultatibus, conferant ad media procuranda, quibus
Can. 1285      stabile non pertinent, donationes ad fines pietatis aut christianae caritatis facere. - Administratores bonorum: 1_ in operarum locatione leges
Can. 1340      in foro externo, est aliquod religionis vel pietatis vel caritatis opus peragendum. § 2. Ob transgressionem occultam numquam publica

CARITATISQUE     [1]
Can. 0785      sub moderamine missionarii, doctrinae evangelicae proponendae et liturgicis exercitiis caritatisque operibus ordinandis sese impendant. § 2. Catechistae efformentur in

CARNIS     [1]
Can. 1251      sextae totius anni et tempus quadragesimae. - Abstinentia a carnis comestione vel ab alio cibo iuxta conferentiae Episcoporum praescripta

CARO     [1]
Can. 1061      natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro. § 2. Celebrato matrimonio, si coniuges cohabitaverint, praesumitur consummatio

CARUISSE     [1]
Can. 1521      indemnitatem adversus tutores, curatores, administratores, procuratores, qui culpa se caruisse non probaverint. - Peremptio exstinguit acta processus, non vero

CASIBUS     [58]
Can. 0008      editionem in Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali, nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus, et vim suam
Can. 0030      quo in can. 29, ferre non valet, nisi in casibus particularibus ad normam iuris id ipsi a legislatore competenti
Can. 0041      loci ratione videatur inopportuna, exsecutor exsecutionem intermittat; quibus in casibus statim certiorem faciat auctoritatem quae actum edidit. - Exsecutor
Can. 0043      industria personae, aut substituti persona praefinita; hisce autem in casibus exsecutori licet alteri committere actus praeparatorios. - Actus administrativus
Can. 0098      iure canonico aliud caveatur, aut Episcopus dioecesanus in certibus casibus iusta de causa per nominationem alius tutoris providendum aestimaverit
Can. 0130      hoc foro non recognoscantur, nisi quatenus id determinatis pro casibus iure statuatur. - § 1. Potestas regiminis ordinaria ea
Can. 0137      si ad universitatem casuum delegata sit, in singulis tantum casibus subdelegari potest; si vero ad actum aut ad actus
Can. 0234      similisve instituti erectioni prospiciat. § 2. Nisi certis in casibus adiuncta suadeant, iuvenes quibus animus est ad sacerdotium ascendere
Can. 0277      statuat magis determinatas utque de huius obligationis observantia in casibus particularibus iudicium ferat. - § 1. Ius est clericis
Can. 0289      favorem leges et conventiones vel consuetudines concedunt nisi in casibus particularibus aliter Ordinarius proprius decreverit. - Sacra ordinatio, semel
Can. 0343      easdem dirimere de iisque ferre decreta, nisi certis in casibus potestate deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex, cuius est in
Can. 0397      religiosorum iuris pontificii eorumque domos Episcopus visitare potest in casibus tantum iure expressis. - Studeat Episcopus debita cum diligentia
Can. 0402      exoptet, in ipsa dioecesi servare potest, nisi certis in casibus ob specialia adiuncta ab Apostolica Sede aliter provideatur. §
Can. 0455      exserunt, ab ipsa Episcoporum conferentia determinantur. § 4. In casibus in quibus nec ius universale nec peculiare Apostolicae Sedis
Can. 0500      negotiis maioris momenti, eius autem consensu eget solummodo in casibus iure expresse definitis. § 3. Consilium presbyterale numquam agere
Can. 0533      obligatione tenetur residendi in domo paroeciali prope ecclesiam; in casibus tamen particularibus, si iusta adsit causa, loci Ordinarius permittere
Can. 0595      2. Episcopus dioecesanus potest dispensationes a constitutionibus concedere in casibus particularibus. - § 1. Institutorum Superiores et capitula in
Can. 0647      peragi debet in domo ad hoc rite designata. In casibus particularibus et ad modum exceptionis, ex concessione Moderatoris supremi
Can. 0681      678, §§ 2 et 3. § 2. In his casibus ineatur conventio scripta inter Episcopum dioecesanum et competentem instituti
Can. 0694      vel, etiam civiliter tantum, attentaverit. § 2. His in casibus Superior maior cum suo consilio, nulla mora interposita, collectis
Can. 0695      satis alio modo consuli posse. § 2. Hisce in casibus, Superior maior, collectis probationibus circa facta et imputabilitatem, sodali
Can. 0697      minoris gravitatis in iure proprio statutae sufficiunt. - In casibus de quibus in can. 696, si Superior maior, audito
Can. 0698      ipso sodale subscriptis supremo Moderatori transmittat. - In omnibus casibus, de quibus in cann. 695 et 696, firmum semper
Can. 0763      iuris pontificii, Dei verbum praedicare, nisi Episcopus loci in casibus particularibus expresse renuerit. - Salvo praescripto can. 765, facultate
Can. 0766      si certis in adiunctis necessitas id requirat aut in casibus particularibus utilitas id suadeat, iuxta Episcoporum conferentiae praescripta, et
Can. 0844      catholicam manifestent et rite sint dispositi. § 5. Pro casibus de quo in §§ 2, 3 et 4, Episcopus
Can. 0869      de baptismi validitate dubitandi. § 3. Quod si, in casibus de quibus in §§ 1 et 2, dubia remaneat
Can. 0877      declaratione coram parocho et duobus testibus facta; in ceteris casibus, inscribatur baptizatus, nulla facta de patris aut parentum nomine
Can. 0884      concessionis competentis auctoritatis facultate confirmandi donatus, possunt in singulis casibus presbyteros, ut et ipsi sacramentum administrent, sibi sociare. -
Can. 0905      munus suum praecipuum sacerdotes adimplent. - § 1. Exceptis casibus in quibus ad normam iuris licitum est pluries eadem
Can. 0985      in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant. - § 1. Omnis cui
Can. 1047      suscepti, de quibus in can. 1041, n. 3, in casibus publicis tantum, atque in eodem canone, n. 4, etiam
Can. 1047      tantum, atque in eodem canone, n. 4, etiam in casibus occultis. § 4. Ab irregularitatibus et impedimentis Sanctae Sedi
Can. 1048      Sanctae Sedi non reservatis dispensare valet Ordinarius. - In casibus occultis urgentioribus, si adiri nequeat Ordinarius aut cum de
Can. 1079      adiunctis, de quibus in § 1, sed solum pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem
Can. 1127      loci partis catholicae ius est ab eadem in singulis casibus dispensandi, consulto tamen Ordinario loci in quo matrimonium celebratur
Can. 1148      plures maritos non baptizatos simul habeat. § 2. In casibus de quibus in § 1, matrimonium, recepto baptismo, forma
Can. 1153      in mora, etiam propria auctoritate. § 2. In omnibus casibus, causa separationis cessante, coniugalis convictus restaurandus est, nisi ab
Can. 1165      § 2. Concedi potest ab Episcopo dioecesano in singulis casibus, etiam si plures nullitatis rationes in eodem matrimonio concurrant
Can. 1206      ipsi iure aequiparantur; iidem possunt cuilibet Episcopo vel, in casibus exceptionalibus, presbytero munus committere dedicationem peragendi in suo territorio
Can. 1245      de causa et secundum Episcopi dioecesani praescripta, singulis in casibus concedere potest dispensationem ab obligatione servandi diem festum vel
Can. 1277      consilii atque etiam collegii consultorum consensu eget, praeterquam in casibus iure universali vel tabulis fundationis specialiter expressis, ad ponendos
Can. 1310      quae praescriptis can. 1308 regitur. § 3. In ceteris casibus recurrendum est ad Sedem Apostolicam. - Nativum et proprium
Can. 1326      vitandum omisit, quas diligens quilibet adhibuisset. § 2. In casibus, de quibus in § 1, si poena constituta sit
Can. 1378      impertire attentat, vel sacramentalem confessionem audit. § 3. In casibus de quibus in § 2, pro delicti gravitate, aliae
Can. 1387      pro delicti gravitate, suspensione, prohibitionibus, privationibus puniatur, et in casibus gravioribus dimittatur e statu clericali. - § 1. Confessarius
Can. 1425      ex ordine per turnum advocet, nisi Episcopus in singulis casibus aliter statuerit. § 4. In primo iudicii gradu, si
Can. 1449      defensor vinculi, assessor et auditor. - § 1. In casibus, de quibus in can. 1448, nisi iudex ipse abstineat
Can. 1532      quid ad factorum probationem exinde erui possit. - In casibus, in quibus bonum publicum in causa est, iudex partibus
Can. 1532      dictorum deferat, nisi gravis causa aliud suadeat; in aliis casibus, potest pro sua prudentia. - Partes, promotor iustitiae et
Can. 1623      iuxta can. 1593, § 2. - Querela nullitatis in casibus, de quibus in can. 1622, proponi potest intra tres
Can. 1669      inferiore iudicii gradu processum contentiosum oralem esse adhibitum in casibus a iure exclusis, nullitatem sententiae declaret et causam remittat
Can. 1700      horum processuum instructionem committat Episcopus, stabiliter vel in singulis casibus, tribunali suae vel alienae dioecesis aut idoneo sacerdoti. §
Can. 1707      coniugis absentia, quamvis diuturna, non sufficit. § 3. In casibus incertis et implexis Episcopus Sedem Apostolicam consulat. - Validitatem
Can. 1736      de qua in can. 1734. § 2. In ceteris casibus, nisi intra decem dies, ex quo petitio de qua
Can. 1737      est intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium, qui in casibus de quibus in can. 1734, § 3 decurrunt ex
Can. 1737      ex die quo decretum intimatum est, in ceteris autem casibus decurrunt ad normam can. 1735. § 3. Etiam in
Can. 1737      decurrunt ad normam can. 1735. § 3. Etiam in casibus, in quibus recursus non suspendit ipso iure decreti exsecutionem

CASTITATI     [1]
Can. 0666      discretio atque vitentur quae sunt vocationi propriae nociva et castitati personae consecratae periculosa. - § 1. In omnibus domibus

CASTITATIS     [6]
Can. 0573      alia sacra ligamina iuxta proprias institutorum leges, consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae profitentur et per caritatem, ad quam
Can. 0598      propriis, in suis constitutionibus definiat modum quo consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae, pro sua vivendi ratione, servanda sunt
Can. 0599      atque ita ad perfectionem sui status contendere. - Evangelicum castitatis consilium propter Regnum coelorum assumptum, quod signum est mundi
Can. 1041      vinculo matrimoniali aut ordine sacro aut voto publico perpetuo castitatis a matrimonio ineundo impeditus, vel cum muliere matrimonio valido
Can. 1078      ortum ex sacris ordinibus aut ex voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso iuris pontificii; 2_ impedimentum criminis de
Can. 1088      constituti. - Invalide matrimonium attentant, qui voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso adstricti sunt. - Inter virum et

CASU     [53]
Can. 0048      competenti auctoritate exsecutiva editus, quo secundum iuris normas pro casu particulari datur decisio aut fit provisio, quae natura sua
Can. 0085      facere tenetur. - Dispensatio, seu legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio, concedi potest ab iis qui potestate gaudent
Can. 0111      in alia Ecclesia rituali sui iuris baptizetur; quo in casu, ipse ad eam Ecclesiam pertinet quam elegerit. - §
Can. 0139      immisceat inferior, nisi ex gravi urgetique causa; quo in casu statim superiorem de re moneat. - § 1. Pluribus
Can. 0162      itemque qui bis praesentaverit non idoneum repertum, pro eo casu ius praesentationis amittit, atque auctoritati, cuius est institutionem dare
Can. 0343      deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex, cuius est in hoc casu decisiones synodi ratas habere. - Synodus Episcoporum directe subest
Can. 0400      se ipse satisfaciat, nisi legitime sit impeditus; quo in casu eidem satisfaciat per coadiutorem, si quem habeat, vel auxiliarem
Can. 0490      vacante, archivum vel armarium secretum ne aperiatur, nisi in casu verae necessitatis, ab ipso Administratore dioecesano. § 3. Ex
Can. 0520      in perpetuum sive ad certum praefinitum tempus; in utroque casu fiat mediante conventione scripta inter Episcoporum dioecesanum et competentem
Can. 0527      potest idem Ordinarius ab eo modo dispensare; quo in casu intimatio dispensatio paroeciae notificata locum tenet captae possessionis. §
Can. 0549      serventur praescripta can. 541, § 1; vicarius hoc in casu omnibus etiam obligationibus tenetur parochi, excepta obligatione applicandi Missam
Can. 0557      eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat; quo in casu Episcopi dioecesani est rectorem confirmare vel instituere. § 2
Can. 0616      Sanctam Sedem pertinet, cui etiam reservatur de bonis in casu statuere. § 3. Supprimere domum sui iuris, de qua
Can. 0683      sive per alium, tempore visitationis pastoralis et etiam in casu necessitatis; non vero scholas, quae exclusive pateant propriis instituti
Can. 0703      servet erga sodalem, qui ab eo separatur. - In casu gravis scandali exteritoris vel gravissimi nocumenti instituto imminentis, sodalis
Can. 0706      ipsi obveniant, sibi plene acquirit; 3_ in utroque autem casu de bonis, quae ipsi obveniant non intuitu personae, disponere
Can. 0850      minstratur secundum ordinem in probatis liturgicis libris praescriptum, excepto casu necessitatis urgentis, in quo ea tantum observari debent, quae
Can. 0860      aliter Episcopus dioecesanus statuerit, baptismus ne celebretur, nisi in casu necessitatis vel alia ratione pastorali cogente. - § 1
Can. 0861      ad hoc munus ab Ordinario loci deputatus, immo, in casu necessitatis, quilibet homo debita intentione motus solliciti sint animarum
Can. 0862      ut christifideles de recto baptizandi modo edoceantur. - Excepto casu necessitatis, nemini licet, sine debita licentia, in alieno territorio
Can. 0911      apostolicae quoad omnes in domo versantes. § 2. In casu necessitatis aut de licentia saltem praesumpta parochi, cappellani vel
Can. 0916      adsit gravis ratio et deficiat opportunitas confitendi; quo in casu meminerit se obligatione teneri ad eliciendum actum perfectae contritionis
Can. 0925      aut, ad normam legum liturgicarum, sub utraque specie; in casu autem necessitatis, etiam sub sola specie vini. - In
Can. 0932      1. Celebratio eucharistica peragatur in loco sacro, nisi in casu particulari necessitas aliud postulet; quo in casu, in loco
Can. 0932      nisi in casu particulari necessitas aliud postulet; quo in casu, in loco honesto celebratio fieri debet. § 2. Sacrificium
Can. 0960      physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest. - § 1
Can. 0962      ad normam § 1 edoceantur et absolutioni generali, in casu quoque periculi mortis, si tempus suppetat, praemittatur exhortatio ut
Can. 0967      eadem et licite ubique utuntur, nisi Episcopus dioecesanus in casu particulari renuerit. § 2. Qui facultate confessiones habitualiter excipiendi
Can. 0967      eadem facultatem ubique exercere possunt, nisi loci Ordinarius in casu particulari renuerit, firmis praescriptis can. 974, §§ 2 et
Can. 0967      utuntur, nisi aliquis Superior maior quoad proprios subditos in casu particulari renuerit. - § 1. Vi officii pro sua
Can. 0999      possunt: 1_ qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ in casu necessitatis, quilibet presbyter in ipsa tamen celebratione sacramenti. -
Can. 1000      et modo praescriptis in liturgicis libris, accurate peragantur; in casu tamen necessitatis, sufficit unctio unica in fronte vel etiam
Can. 1003      3. Cuilibet sacerdoti licet oleum benedictum secumferre ut, in casu necessitatis, sacramentum unctionis infirmorum ministrare valeat. - § 1
Can. 1071      documentum eundem parochum certiorem reddat. - § 1. Excepto casu necessitatis, sine licentia Ordinarii loci ne quis assistat: 1_
Can. 1077      in proprio territorio actu degentibus vetare potest matrimonium in casu peculiari, sed ad tempus tantum, gravi de causa eaque
Can. 1079      intra sive extra actum sacramentalis confessionis. § 4. In casu de quo in § 2, loci Ordinarius censetur adiri
Can. 1116      condicionem esse per mensem duraturam. § 2. In utroque casu, si praesto sit alius sacerdos vel diaconus qui adesse
Can. 1145      forma superius praescripta servari nequeat. § 3. In utroque casu de interpellatione facta deque eiusdem exitu in foro externo
Can. 1155      coniugem ad vitam coniugalem rursus admittere potest, quo in casu iuri separationis renuntiat. - § 1. Ad convalidandum matrimonium
Can. 1263      ceteris personis physicis et iuridicis ipsi licet tantum, in casu gravis necessitatis et sub iisdem condicionibus, extraordinariam et moderatam
Can. 1279      aut legitima consuetudo, et salvo iure Ordinarii interveniendi in casu neglegentiae administratoris. § 2. In administratione bonorum personae iuridicae
Can. 1323      error aequiparantur 3_ egit ex vi physica vel ex casu fortuito, quem praevidere vel cui praeviso occurrere non potuit
Can. 1342      autem et paenitentiae applicari possunt per decretum in quolibet casu. § 2. Per decretum irrogari vel declarari non possunt
Can. 1423      constituere in suis dioecesibus tribunal primae instantiae; quo in casu ipsorum Episcoporum coetui vel Episcopo ab eisdem designato omnes
Can. 1460      de re ipse iudex videre debet. § 2. In casu exceptionis de incompetentia relativa, si iudex se competentem pronuntiet
Can. 1474      non potuisse vel noluisse subscribere. - § 1. In casu appellationis, actorum exemplar, fide facta a notario de eius
Can. 1480      iudicio stant per suos legitimos repraesentantes. § 2. In casu vero defectus vel neglegentiae repraesentantis, potest ipse Ordinarius per
Can. 1503      investigationis et minoris momenti. § 2. In utroque tamen casu iudex notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus
Can. 1566      nisi de calculo et rationibus agatur; hoc enim in casu, adnotationes, quas secum attulerint, consulere poterunt. - § 1
Can. 1608      nisi agatur de causa iuris favore fruente, quo in casu pro ipsa pronuntiandum est. - § 1. In tribunali
Can. 1646      tres menses a notitia publicationis sententiae; quod si in casu, de quo in can. 1645, § 2, n. 5
Can. 1677      non tantum quaerat an constet de nullitate matrimonii in casu, sed determinare etiam debet quo capite vel quibus capitibus
Can. 1688      in causa sit iuxta ordinarium tramitem iuris; quo in casu eam remittit ad tribunal primae instantiae. - In sententia

CASUM     [12]
Can. 0092      36, § 1, sed ipsamet potestas dispensandi ad certum casum concessa. - Dispensatio quae tractum habet successivum cessat iisdem
Can. 0271      receptorem invenerit, contra decisionem recurrere. - § 1. Extra casum verae necessitatis Ecclesiae particularis propriae, Episcopus dioecesanus ne deneget
Can. 0316      publicas recipi nequit. § 2. Qui legitime adscripti in casum inciderint de quo in § 1, praemissa monitione, a
Can. 0853      sui compos. - Aqua in baptismo conferendo adhibenda, extra casum necessitatis, benedicta sit oportet, secundum librorum liturgicorum praescripta. -
Can. 0857      possit, in vigilia Paschatis, celebretur. - § 1. Extra casum necessitatis, proprius baptismi locus est ecclesia aut oratorium. §
Can. 0860      etiam alio in loco decenti. - § 1. Praeter casum necessitatis, baptismus ne conferatur in domibus privatis, nisi loci
Can. 1119      vel in alio convenienti loco celebrari poterit. - Extra casum necessitatis, in matrimonii celebratione serventur ritus in libris liturgicis
Can. 1371      poena puniatur. - Iusta poena puniatur: 1_ qui, praeter casum de quo in can. 1364, § 1, doctrinam a
Can. 1378      promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem attentat; 2_ qui, praeter casum de quo in § 1, cum sacramentalem absolutionem dare
Can. 1395      praescripto can. 694. - § 1. Clericus concubinarius, praeter casum de quo in can. 1394, et clericus in alio
Can. 1417      Provocatio tamen ad Sedem Apostolicam interposita non suspendit, praeter casum appellationis, exercitium iurisdictionis in iudice qui causam iam cognoscere
Can. 1469      hac de re facto Episcopo dioecesano. § 2. Praeter casum de quo in § 1, iudex, ex iusta causa

CASUS     [29]
Can. 0036      latae. § 2. Actus administrativus non debet ad alios casus praeter expressos extendi. - Actus administrativus, qui forum externum
Can. 0090      dispensetur sine iusta et rationabili causa, habita ratione adiuctorum casus et gravitatis legis a qua dispensatur; alias dispensatio illicita
Can. 0239      quolibet seminario habeantur rector, qui ei praesit, et si casus ferat vice-rector, oeconomus, atque si alumni in ipso seminario
Can. 0291      ob gravissimas causas ac Apostolica Sede conceditur. - Praeter casus de quibus in can. 290, n. 1, amissio status
Can. 0524      ferat, audiat vicarium foraneum aptasque investigationes peragat, auditis, si casus ferat, certis presbyteris necnon christifidelibus laicis. - Sede vacante
Can. 0627      opera in munere exercendo utantur oportet. § 2. Praeter casus in iure universali praescriptos, ius proprium determinet casus in
Can. 0627      Praeter casus in iure universali praescriptos, ius proprium determinet casus in quibus consensus vel consilium ad valide agendum requirantur
Can. 0678      receptam transmittere debet, nisi certo obligationem ipsi Episcopi, si casus ferat, urgere ne omittant. § 3. In operibus apostolatus
Can. 0930      celebrat, adhibendo textum quemlibet Missae ex probatis, adstante, si casus ferat, alio sacerdote vel diacono, aut etiam laico rite
Can. 0961      qui, attentis criteriis cum ceteris membris Episcoporum conferentiae concordatis, casus talis necessitatis determinare potest. - § 1. Ut christifidelis
Can. 1068      nequeant, sufficit, nisi contraria adsint indicia, affirmatio contrahentium, si casus ferat etiam iurata, se baptizatos esse et nullo detineri
Can. 1080      1078, § 2, n. 1, loci Ordinarius et, dummodo casus sit occultus, omnes de quibus in can. 1079, §§
Can. 1327      particularis potest alias circumstantias eximentes, attenuantes vel aggravantes, praeter casus in cann. 1323-1326, statuere, sive generali norma, sive pro
Can. 1349      caveat, iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne irroget, nisi casus gravitas id omnino postulet; perpetuas autem poenas irrogare non
Can. 1379      poenae, non exclusa excommunicatione, addi possunt. - Qui, praeter casus de quibus in can. 1378, sacramentum se administrare simulat
Can. 1384      ipso facto a recepto ordine suspensus. - Qui, praeter casus, de quibus in cann. 1378-1383, sacerdotale munus vel aliud
Can. 1395      annorum patratum sit, iustis poenis puniatur, non exclusa, si casus ferat, dimissione e statu clericali. - Qui graviter violat
Can. 1399      effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae incurrit. - Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel canonicae legis
Can. 1439      unum vel plura tribunalia secundae instantiae constituere, etiam praeter casus de quibus in § 1. § 3. Quod attinet
Can. 1459      itemque a iudice ex officio declarari. § 2. Praeter casus de quibus in § 1, exceptiones dilatoriae, eae praesertim
Can. 1481      libere potest advocatum et procuratorem sibi constituere; sed praeter casus in § § 2 et 3 statutos, potest etiam
Can. 1508      administrationem rerum de quibus disceptatur, citatio denuntianda est, prout casus ferat, tutori, curatori, procuratori speciali, seu ei qui ipsius
Can. 1575      est peritos nominare, auditis vel proponentibus partibus, aut, si casus ferat, relationes ab aliis peritis iam factas assumere. -
Can. 1650      possunt ex officio vel ad instantiam partis, idoneis, si casus ferat, praestitis cautionibus, si agatur de provisionibus seu praestationibus
Can. 1656      ordinarium petat. § 2. Si processus oralis adhibeatur extra casus iure permissos, actus iudiciales sunt nulli. - Processus contentiosus
Can. 1699      precum, processus instructionem disponere debet. § 2. Si tamen casus propositus speciales habeat difficultates ordinis iuridici vel moralis, Episcopus
Can. 1701      vinculi defensor. § 2. Patronus non admittitur, sed, propter casus difficultatem, Episcopus permittere potest ut iurisperiti opera orator vel
Can. 1739      interrogetur. - Superiori, qui de recursu videt, licet, prout casus ferat, non solum decretum confirmare vel irritum declarare, sed
Can. 1746      officii, si ad hoc idoneus sit, sive pensione, prout casus ferat et adiuncta permittant. - § 1. Parochus amotus

CASUUM     [6]
Can. 0083      § 1. Cessat privilegium elapso tempore vel expleto numero casuum pro quibus concessum fuit, firmo praescripto can. 142, §
Can. 0137      ordinaria delegari potest tum ad actum tum ad universitatem casuum, nisi aliud iure expresse caveatur. § 2. Potestas exsecutiva
Can. 0137      delegata subdelegari potest sive ad actum sive ad universitatem casuum, nisi electa fuerit industria personae aut subdelegatio fuerit expresse
Can. 0137      ab alia auctoritate potestatem ordinariam habente, si ad universitatem casuum delegata sit, in singulis tantum casibus subdelegari potest; si
Can. 0138      fuerit. - Potestas exsecutiva ordinaria necnon potestas ad universitatem casuum delegata, late interpretanda est, alia vero quaelibet stricte; cui
Can. 0142      delegata extinguitur: expleto mandato; elapso tempore vel exhausto numero casuum pro quibus concessa fuit; cessante causa finali delegationis; revocatione

CATALOGI     [1]
Can. 0491      in suo territorio exstantium diligenter serventur, atque inventaria seu catalogi conficiantur duobus exemplaribus, quorum alterum in proprio archivo, alterum

CATALOGUS     [1]
Can. 0486      3. Documentorum, quae in archivo continentur, conficiatur inventarium seu catalogus, cum brevi singularum scripturarum synopsi. - § 1. Archivum

CATECHESI     [2]
Can. 0776      operam suam libenter praestare ne renuant. Munus parentum, in catechesi familiari, de quo in can. 774, § 2, promoveat
Can. 1063      perfectione progrediatur. Haec assistentia imprimis praebenda est: 1_ praedicatione, catechesi minoribus, iuvenibus et adultis aptata, immo usu instrumentorum communicationis

CATECHESIM     [1]
Can. 0773      - Proprium et grave officium pastorum praesertim animarum est catechesim populi christiani curare, ut fidelium fides, per doctrinae institutionem

CATECHESIS     [3]
Can. 0774      viva fiat explicita atque operosa. - § 1. Sollicitudo catechesis, sub moderamine legitimae ecclesiasticae auctoritatis, ad omnia Ecclesiae membra
Can. 0775      normas de re catechetica edicere itemque prospicere ut apta catechesis instrumenta praesto sint, catechismum etiam parando, si opportunum id
Can. 0777      normis ab Episcopo dioecesano statutis, curet: 1_ ut apta catechesis impertiatur pro sacramentorum celebratione; 2_ ut pueri, ope catecheticae

CATECHETICA     [12]
Can. 0256      peculiari ratione ad sacrum ministerium spectant, praesertim in arte catechetica et homiletica exercenda, in cultu divino peculiarique modo in
Can. 0386      praescripta canonum de ministerio verbi, de homilia praesertim et catechetica institutione sedulo serventur, ita ut universa doctrina christiana omnibus
Can. 0528      homilia diebus dominicis et festis de praecepto habenda necnon catechetica institutione tradenda, atque foveat opera quibus spiritus evangelicus, etiam
Can. 0761      christianam annuntiandam adhibeantur quae praesto sunt, imprimis praedicatio atque catechetica institutio, quae quidem semper principem locum tenent, sed et
Can. 0775      Apostolica Sede latis, Episcopi dioecesani est normas de re catechetica edicere itemque prospicere ut apta catechesis instrumenta praesto sint
Can. 0775      catechismum etiam parando, si opportunum id videatur, necnon incepta catechetica fovere atque coordinare. § 2. Episcoporum conferentiae est, si
Can. 0775      catecheticum, cuius praecipuum munus sit singulis dioecesibus in re catechetica auxilium praebere. - Parochus, vi sui muneris, catecheticam efformationem
Can. 0777      3_ ut iidem, prima communione recepta, uberius ac profundius catechetica efformatione excolantur; 4_ ut catechetica institutio iis etiam tradatur
Can. 0777      recepta, uberius ac profundius catechetica efformatione excolantur; 4_ ut catechetica institutio iis etiam tradatur, quantum eorum condicio sinat, qui
Can. 0778      suis ecclesiis, scholis aliisve operibus sibi quoquo modo concreditis, catechetica institutio sedulo impertiatur. - Institutio catechetica tradatur omnibus adhibitis
Can. 0779      quoquo modo concreditis, catechetica institutio sedulo impertiatur. - Institutio catechetica tradatur omnibus adhibitis auxiliis, subsidiis didacticis et communicationis socialis
Can. 0843      habent curandi ut qui sacramenta petunt debita evangelizatione necnon catechetica institutione ad eadem recipienda praeparentur, attentis normis a competenti

CATECHETICAE     [1]
Can. 0777      catechesis impertiatur pro sacramentorum celebratione; 2_ ut pueri, ope catecheticae institutionis per congruum tempus impertitae, rite praeparentur ad primam

CATECHETICAM     [2]
Can. 0776      re catechetica auxilium praebere. - Parochus, vi sui muneris, catecheticam efformationem adultorum, iuvenum et puerorum curare tenetur, quem in
Can. 0827      - § 1. Catechismi necnon alia scripta ad institutionem catecheticam pertinentia eorumve versiones, ut edantur, approbatione egent loci Ordinarii

CATECHETICUM     [1]
Can. 0775      edantur. § 3. Apud Episcoporum conferentiam institui potest officium catecheticum, cuius praecipuum munus sit singulis dioecesibus in re catechetica

CATECHISMI     [2]
Can. 0775      2. Episcoporum conferentiae est, si utile videatur, curare ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae approbatione, edantur. §
Can. 0827      edantur nisi de licentia loci Ordinarii. - § 1. Catechismi necnon alia scripta ad institutionem catecheticam pertinentia eorumve versiones

CATECHISMUM     [1]
Can. 0775      edicere itemque prospicere ut apta catechesis instrumenta praesto sint, catechismum etiam parando, si opportunum id videatur, necnon incepta catechetica

CATECHISTA     [1]
Can. 0861      2. Absente aut impedito ministro ordinario, licite baptismus confert catechista aliusve ad hoc munus ab Ordinario loci deputatus, immo

CATECHISTAE     [3]
Can. 0780      in praxim deducere valeant. - Curent locorum Ordinarii ut catechistae ad munus suum rite explendum debite praeparentur, ut nempe
Can. 0785      laici. - § 1. In opere missionali peragendo assumantur catechistae, christifideles nempe laici debite instructi et vita christiana praestantes
Can. 0785      liturgicis exercitiis caritatisque operibus ordinandis sese impendant. § 2. Catechistae efformentur in scholis ad hoc destinatis vel, ubi desint

CATECHISTARUM     [1]
Can. 0776      habita ratione indolis uniuscuiusque instituti, necnon christifidelium laicorum, praesertim catechistarum; hi omnes, nisi legitime impediti, operam suam libenter praestare

CATECHUMENATUM     [3]
Can. 0788      Christum manifestaverint, expleto tempore praecatechumenatus, liturgicis caeremoniis admittantur ad catechumenatum, atque eorum nomina scribantur in libro ad hoc destinato
Can. 0851      oportet; itaque: 1_ adultus, qui baptismum recipere intendit, ad catechumenatum admittatur et, quatenus fieri potest, per varios gradus ad
Can. 0865      christianis sufficienter sit instructus atque in vita christiana per catechumenatum sit probatus; admoneatur etiam ut de peccatis suis doleat

CATECHUMENATUS     [1]
Can. 0788      apostolatus. § 3. Conferentiae Episcoporum est statuta edere quibus catechumenatus ordinetur, determinando quaenam a catechumenis sint praestanda, atque definiendo

CATECHUMENI     [3]
Can. 0206      regiminis. - § 1. Speciali ratione cum Ecclesia conectuntur catechumeni, qui nempe, Spiritu Sancto movente, explicita voluntate ut eidem
Can. 0788      nomina scribantur in libro ad hoc destinato. § 2. Catechumeni, per vitae christianae institutionem et tirocinium, apte initientur mysterio
Can. 1183      particularis. - § 1. Ad exequias quod attinet, christifidelibus catechumeni accensendi sunt. § 2. Ordinarius loci permittere potest ut

CATECHUMENIS     [2]
Can. 0788      est statuta edere quibus catechumenatus ordinetur, determinando quaenam a catechumenis sint praestanda, atque definiendo quaenam eis agnoscantur praerogativae. -
Can. 1170      iure permittuntur. - Benedictiones, imprimis impertiendae catholicis, dari possunt catechumenis quoque, immo, nisi obstet Ecclesiae prohibitio, etiam non catholicis

CATECHUMENORUM     [1]
Can. 0206      Ecclesia, quae eos iam ut suos fovet. § 2. Catechumenorum specialem curam habet Ecclesia quae, dum eos advitam ducendam

CATHEDRA     [1]
Can. 0811      in universitatibus catholicis erigatur facultas aut institutum aut saltem cathedra theologiae, in qua lectiones laicis quoque studentibus tradantur. §

CATHEDRALE     [2]
Can. 0503      2, nisi aliud iure statuatur. - Capitulum canonicorum, sive cathedrale sive collegiale, est sacerdotum collegium, cuius est functiones liturgicas
Can. 0505      aut suppressio Sedi Apostolicae reservantur. - Unumquodque capitulum, sive cathedrale sive collegiale, sua habeat statuta, per legitimum actum capitularem

CATHEDRALES     [1]
Can. 1217      legibus servatis. § 2. Sollemni ritu dedicentur ecclesiae, praesertim cathedrales et paroeciales. - Unaquaeque ecclesia suum habeat titulum qui

CATHEDRALI     [10]
Can. 0377      pontificius Legatus, insuper, quosdam e collegio consultorum et capitulo cathedrali audiat et, si id expedire iudicaverit, sententiam quoque aliorum
Can. 0382      dioecesibus noviter erectis, simul ac clero populoque in ecclesia cathedrali praesenti earundem litterarum communicationem procuraverit, presbytero inter praesentes seniore
Can. 0382      ut captio canonicae possessionis cum actu liturgico in ecclesia cathedrali fiat, clero et populo adstantibus. - § 1. In
Can. 0389      Missas applicet quot omiserit. - Frequenter praesit in ecclesia cathedrali aliave ecclesia suae dioecesis sanctissimae Eucharistiae celebrationi, in festis
Can. 0502      Episcoporum conferentia statuere potest ut munera collegii consultorum capitulo cathedrali committantur. § 4. In vicariatu et praefectura apostolica munera
Can. 0503      sacerdotum collegium, cuius est functiones liturgicas sollemniores in ecclesia cathedrali aut collegiali persolvere; capituli cathedralis praeterea est munera adimplere
Can. 0509      est omnes et singulos conferre canonicatus, tum in ecclesia cathedrali tum in ecclesia collegiali, revocato quolibet contrario privilegio; eiusdem
Can. 0934      § 1. Sanctissima Eucharistia: 1_ asservari debet in ecclesia cathedrali aut eidem aequiparata, in qualibet ecclesia paroeciali necnon in
Can. 1011      exceptis, fieri potest. - § 1. Ordinatio generaliter in cathedrali ecclesia celebretur; ob rationes tamen pastorales in alia ecclesia
Can. 1178      designata sit. - Exequiae Episcopi dioecesani in propria ecclesia cathedrali celebrentur, nisi ipse aliam ecclesiam elegerit. - Exequiae religiosorum

CATHEDRALIA     [1]
Can. 0443      1-3. § 5. Ad concilia provincialia praeterea invitentur capitula cathedralia, itemque consilium presbyterale et consilium pastorale uniuscuiusque Ecclesiae particularis

CATHEDRALIS     [5]
Can. 0436      in omnibus ecclesiis, Episcopo dioecesano praemonito, si ecclesia sit cathedralis, sacras exercere functiones, uti Episcopus in propria dioecesi. -
Can. 0463      et Vicarii episcopales, necnon Vicarius iudicialis; 3_ canonici ecclesiae cathedralis; 4_ membra consilii presbyteralis; 5_ christifideles laici, etiam sodales
Can. 0503      liturgicas sollemniores in ecclesia cathedrali aut collegiali persolvere; capituli cathedralis praeterea est munera adimplere, quae iure aut ab Episcopo
Can. 0504      iure aut ab Episcopo dioecesano ei committuntur. - Capituli cathedralis erectio, innovatio aut suppressio Sedi Apostolicae reservantur. - Unumquodque
Can. 0508      auxilium praebeant. - § 1. Paenitentiarius canonicus tum ecclesiae cathedralis tum ecclesiae collegialis vi officii habet facultatem ordinariam, quam

CATHEDRALIUM     [1]
Can. 0491      Episcopus dioecesanus ut acta et documenta archivorum quoque ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, aliarumque in suo territorio exstantium diligenter serventur

CATHOLICA     [43]
Can. 0011      statuitur. - Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent
Can. 0113      recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae. - § 1. Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes, moralis personae rationem habent ex
Can. 0194      1_ qui statum clericalem amiserit; 2_ qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit; 3_ clericus qui
Can. 0204      mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata
Can. 0368      - Ecclesiae particulares, in quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit, sunt imprimis dioeceses, quibus nisi aliud constet, assimilantur
Can. 0369      constituat, in qua vere inest et operatur una sancta catholica et apostolica Christi Ecclesia. - Praelatura territorialis aut abbatia
Can. 0383      3. Erga fratres, qui in plena communione cum Ecclesia catholica non sint, cum humanitate et caritate se gerat, oecumenismum
Can. 0397      § 1. Ordinariae episcopali visitationi obnoxiae sunt personae, instituta catholica, res et loca sacra, quae intra dioecesis ambitum continentur
Can. 0463      communitatum ecclesialium, quae non sunt in plena cum Ecclesia catholica communione. - Synodo sodalis, si legitimo detineatur impedimento, non
Can. 0512      constat christifidelibus qui in plena communione sint cum Ecclesia catholica, tum clericis, tum membris institutorum vitae consecratae, tum praesertim
Can. 0528      attinet, promoveatur peculiarem curam habeat de puerorum iuvenumque educatione catholica omni ope satagat, associata etiam sibi christifidelium opera, ut
Can. 0694      ab instituto habendus est sodalis qui: 1_ a fide catholica notorie defecerit; 2_ matrimonium contraxerit vel, etiam civiliter tantum
Can. 0750      doctrina, nisi id manifesto constiterit. - Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt quae verbo Dei scripto vel
Can. 0751      haeresis, pertinax, post receptum baptismum, alicuius veritatis divina et catholica credendae denegatio, aut de eadem pertinax dubitatio; apostasia, fidei
Can. 0793      iis fruendi auxiliis a societate civili praestandis, quibus in catholica educatione filiorum procuranda indigeant. - § 1. Singulari ratione
Can. 0794      2. Animarum pastoribus officium est omnia disponendi, ut educatione catholica omnes fideles fruantur. - Cum vera educatio integram persequi
Can. 0803      aliae quae specialibus necessitatibus requirantur. - § 1. Schola catholica ea intellegitur quam auctoritas ecclesiastica competens aut persona iuridica
Can. 0803      talem agnoscit. § 2. Institutio et educatio in schola catholica principiis doctrinae catholicae nitatur oportet; magistri recta doctrina et
Can. 0803      vitae probitate praestent. § 3. Nulla schola, etsi reapse catholica, nomen scholae catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis
Can. 0804      § 1. Ecclesiae auctoritati subicitur institutio et educatio religiosa catholica quae in quibuslibet scholis impertitur aut variis communicationis socialis
Can. 0808      docendi implendum conferant. - Nulla studiorum universitas, etsi reapse catholica, titulum seu nomen universitatis catholicae gerat, nisi de consensu
Can. 0813      provideat ut apud universitates, etiam catholicas, centra habeantur universitaria catholica, quae iuventuti adiutorio sint, praesertim spirituali. - Quae de
Can. 0844      infirmorum administrant membris Ecclesiarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habent, si sponte id petant et rite
Can. 0868      tenet, consentiant; 2_ spes habeatur fundata eum in religione catholica educatum iri quae si prorsus deficiat, baptismus secundum praescripta
Can. 0869      condicione conferatur. § 2. Baptizati in communitate ecclesiali non catholica non sunt sub condicione baptizandi, nisi, inspecta materia et
Can. 0908      vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, Eucharistiam concelebrare. - Sacerdos ne omittat ad
Can. 0933      alicuius Ecclesiae aut communitatis ecclesialis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, remoto scandalo. - § 1. Sanctissima Eucharistia
Can. 1059      prohibentur. - Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars sit catholica, regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva
Can. 1086      inter duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta nec actu formali ab ea
Can. 1117      est, si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta sit neque actu formali
Can. 1124      inter duas personas baptizatas, quarum altera sit in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, quaeque nec
Can. 1124      vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine expressa auctoritatis competentis licentia prohibitum
Can. 1125      ne concedat, nisi impletis condicionibus quae sequuntur: 1_ pars catholica declaret se paratam esse pericula a fide deficiendi removere
Can. 1125      pro viribus facturam esse, ut universa proles in Ecclesia catholica baptizetur et educetur; 2_ de his promissionibus a parte
Can. 1125      baptizetur et educetur; 2_ de his promissionibus a parte catholica faciendis altera pars tempestive certior fiat, adeo ut constet
Can. 1126      ipsis et in foro externo constet et pars non catholica certior reddatur. - § 1. Ad formam quod attinet
Can. 1127      mixto adhibendam, serventur praescripta can. 1108; si tamen pars catholica matrimonium contrahit cum parte non catholica ritus orientalis, forma
Can. 1127      si tamen pars catholica matrimonium contrahit cum parte non catholica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem
Can. 1146      Pars baptizata ius habet novas nuptias contrahendi cum parte catholica: 1_ si altera pars negative interpellationi responderit, aut si
Can. 1147      baptizata, utens privilegio paulino, contrahat matrimonium cum parte non catholica sive baptizata sive non baptizata, servatis etiam praescriptis canonum
Can. 1148      plures uxores non baptizatas simul habeat, recepto in Ecclesia catholica baptismo, si durum ei sit cum earum prima permanere
Can. 1149      naturalis aequitatis. - Non baptizatus qui, recepto in Ecclesia catholica baptismo, cum coniuge non baptizato ratione captivitatis vel persecutionis
Can. 1254      pro abstinentia et ieiunio substituere. - § 1. Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere

CATHOLICAE     [19]
Can. 0112      aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam ritualem legitime transierit; adepta vero
Can. 0205      in eius communione gubernata. - Plene in communione Ecclesiae catholicae his in terris sunt illi baptizati, qui in eius
Can. 0300      statuta ab auctoritate competenti recognoscantur. - Nulla consociatio nomen catholicae sibi assumat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae, ad
Can. 0793      ea eligendi media et instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi aptius prospicere queant. § 2. Parentibus ius
Can. 0798      - Parentes filios concredant illis scholis in quibus educationi catholicae provideatur; quod si facere non valeant, obligatione tenentur curandi
Can. 0798      obligatione tenentur curandi, ut extra scholas debitae eorundem educationi catholicae prospiciatur. - Christifideles enitantur ut in societate civili leges
Can. 0801      propria est, fideliter hanc suam missionem retinentes, satagant educationi catholicae etiam per suas scholas, consentiente Episcopo dioecesano conditas, sese
Can. 0803      2. Institutio et educatio in schola catholica principiis doctrinae catholicae nitatur oportet; magistri recta doctrina et vitae probitate praestent
Can. 0803      § 3. Nulla schola, etsi reapse catholica, nomen scholae catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae. - §
Can. 0808      studiorum universitas, etsi reapse catholica, titulum seu nomen universitatis catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Episcoporum
Can. 0809      servata quidem earum scientifica autonomia, investigentur et tradantur doctrinae catholicae ratione habita. - § 1. Auctoritati iuxta statuta competenti
Can. 0810      et ius invigilandi, ut in iisdem universitatibus principia doctrinae catholicae fideliter servantur. - § 1. Curet auctoritas ecclesiastica competens
Can. 0833      coram Ordinario loci eorumve delegatis, rector universitatis ecclesiasticae vel catholicae, initio suscepti muneris; coram rectore, si sit sacerdos, vel
Can. 0844      cum auctoritate competenti saltem locali Ecclesiae vel communitatis non catholicae, cuius interest. - § 1. Sacramenta baptismi, confirmationis et
Can. 0883      infantia egressum baptizat aut iam baptizatum in plenam Ecclesiae catholicae communionem admittit; 3_ quoad eos qui in periculo mortis
Can. 1121      in libro matrimoniorum tum curiae tum paroeciae propriae partis catholicae, cuius parochus inquisitiones de statu libero peregit; de celebrato
Can. 1125      constet ipsam vere consciam esse promissionis et obligationis partis catholicae; 3_ ambae partes edoceantur de finibus et proprietatibus essentialibus
Can. 1127      graves difficultates formae canonicae servandae obstent, Ordinario loci partis catholicae ius est ab eadem in singulis casibus dispensandi, consulto
Can. 1183      § 3. Baptizatis alicui Ecclesiae aut communitati ecclesiali non catholicae adscriptis, exequiae ecclesiasticae concedi possunt de prudenti Ordinarii loci

CATHOLICAM     [14]
Can. 0252      sub Magisterii ductu, ita impertiatur, ut alumni integram doctrinam catholicam, divina Revelatione innixam, cognoscant, propriae vitae spiritualis reddant alimentum
Can. 0316      312, § 1. - § 1. Qui publice fidem catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione irrogata
Can. 0364      conferre cum Episcopis, ut opportuna foveantur commercia inter Ecclesiam catholicam et alias Ecclesias vel communitates ecclesiales, immo et religiones
Can. 0748      et iure gaudent. § 2. Homines ad amplectendam fidem catholicam contra ipsorum conscientiam per coactionem adducere nemini umquam fas
Can. 0779      indoli facultatibus et aetati necnon vitae condicionibus aptata, plenius catholicam doctrinam ediscere eamque aptius in praxim deducere valeant. -
Can. 0831      1. In diariis, libellis aut foliis periodicis quae religionem catholicam aut bonos mores manifesto impetere solent, ne quidpiam conscribant
Can. 0831      tractandis via radiophonica aut televisifica quaestionibus, quae ad doctrinam catholicam aut mores attineant. - Institutorum religiosorum sodales ut scripta
Can. 0844      atque sponte id petant, dummodo quoad eadem sacramenta fidem catholicam manifestent et rite sint dispositi. § 5. Pro casibus
Can. 0874      mater baptizandi. § 2. Baptizatus ad communitatem ecclesialem non catholicam pertinens, nonnisi una cum patrino catholico, et quidem ut
Can. 1071      ex praecedenti unione ortis; 4_ matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit; 5_ matrimonio eius qui censura innodatus sit
Can. 1071      2. Ordinarius loci licentiam assistendi matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit ne concedat, nisi servatis normis de quibus
Can. 1118      - § 1. Matrimonium inter catholicos vel inter partem catholicam et partem non catholicam baptizatam celebretur in ecclesia paroeciali
Can. 1118      inter catholicos vel inter partem catholicam et partem non catholicam baptizatam celebretur in ecclesia paroeciali; in alia ecclesia aut
Can. 1118      Ordinarius loci permittere potest. § 3. Matrimonium inter partem catholicam et partem non baptizatam in ecclesia vel in alio

CATHOLICARUM     [3]
Can. 0443      in territorio sedem habent; 3_ Rectores universitatum ecclesiasticarum et catholicarum atque decani facultatum theologiae et iuris canonici, quae in
Can. 0806      competit praescripta edere quae ad generalem attinent ordinationem scholarum catholicarum: quae praescripta valent de scholis quoque quae ab iisdem
Can. 0806      internum earum scholarum moderamen autonomia. § 2. Curent scholarum catholicarum Moderatores, advigilante loci Ordinario, ut institutio quae in iisdem

CATHOLICAS     [3]
Can. 0800      et gradus condendi ac moderandi. § 2. Christifideles scholas catholicas foveant, pro viribus adiutricem operam conferentes ad easdem condendas
Can. 0806      1. Episcopo dioecesano competit ius invigilandi et invisendi scholas catholicas in suo territorio sitas, eas etiam quae ab institutorum
Can. 0813      hoc stabiliter deputatos, et provideat ut apud universitates, etiam catholicas, centra habeantur universitaria catholica, quae iuventuti adiutorio sint, praesertim

CATHOLICI     [6]
Can. 0793      tenent, obligatione adstringuntur et iure gaudent prolem educandi; parentes catholici officium quoque habent ea eligendi media et instituta quibus
Can. 0825      cum fratribus seiunctis opera, parare atque edere possunt christifideles catholici de licentia Episcoporum conferentiae. - § 1. Ad libros
Can. 0844      normis a competenti auctoritate editis. - § 1. Ministri catholici sacramenta licite administrant solis christifidelibus catholicis, qui pariter eadem
Can. 0844      quorum Ecclesia valida exsistunt praedicta sacramenta. § 3. Ministri catholici licite sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum administrant membris
Can. 0844      dioecesani aut Episcoporum conferentiae, alia urgeat gravis necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam communionem
Can. 1065      et mulieribus experientia et peritia probatis. - § 1. Catholici qui sacramentum confirmationis nondum receperint, illud, antequam ad matrimonium

CATHOLICIS     [12]
Can. 0256      in sacramentis celebrandis, in commercio cum hominibus, etiam non catholicis vel non credentibus, habendo, in paroecia administranda atque in
Can. 0804      ut qui ad religionis institutionem in scholis, etiam non catholicis, deputentur magistri recta doctrina, vitae christianae testimonio atque arte
Can. 0810      iuxta statuta competenti officium est providendi ut in universitatibus catholicis nominentur docentes qui praeterquam idoneitate scientifica et paedagogica, doctrinae
Can. 0811      § 1. Curet auctoritas ecclesiastica competens ut in universitatibus catholicis erigatur facultas aut institutum aut saltem cathedra theologiae, in
Can. 0811      laicis quoque studentibus tradantur. § 2. In singulis universitatibus catholicis lectiones habeantur, inquibus eae praecipue tractentur quaestiones theologicae, quae
Can. 0818      Apostolica Sede erecta vel approbata. - Quae de universitatibus catholicis in cann. 810, 812 et 813 statuuntur praescripta, de
Can. 0844      § 1. Ministri catholici sacramenta licite administrant solis christifidelibus catholicis, qui pariter eadem a solis ministris catholicis licite recipiunt
Can. 0844      solis christifidelibus catholicis, qui pariter eadem a solis ministris catholicis licite recipiunt, salvis huius canonis §§ 2, 3 et
Can. 0844      paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum recipere a ministris non catholicis, in quorum Ecclesia valida exsistunt praedicta sacramenta. § 3
Can. 0908      actionibus fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt propriae. - Sacerdotibus catholicis vetitum est una cum sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve
Can. 1170      quae ipsi expresse iure permittuntur. - Benedictiones, imprimis impertiendae catholicis, dari possunt catechumenis quoque, immo, nisi obstet Ecclesiae prohibitio
Can. 1170      catechumenis quoque, immo, nisi obstet Ecclesiae prohibitio, etiam non catholicis. - Res sacrae, quae dedicatione vel benedictione ad divinum

CATHOLICO     [5]
Can. 0874      communitatem ecclesialem non catholicam pertinens, nonnisi una cum patrino catholico, et quidem ut testis tantum baptismi, admittatur. - Qui
Can. 0923      eucharisticum participare et sacram communionem suscipere possunt quolibet ritu catholico, firmo praescripto can. 844. - § 1. Sacrosanctum eucharisticum
Can. 1128      - Locorum Ordinarii aliique animarum pastores curent, ne coniugi catholico et filiis e matrimonio mixto natis auxilium spirituale desit
Can. 1248      Missa participanda satisfacit qui Missae assistit ubicumque celebratur ritu catholico vel ipso die festo vel vespere diei praecedentis. §
Can. 1442      instantiae collegialiter procedat. - Romanus Pontifex pro toto orbe catholico iudex est supremus, qui vel per se ipse ius

CATHOLICORUM     [3]
Can. 0868      differatur, monitis de ratione parentibus. § 2. Infans parentum catholicorum, immo et non catholicorum, in periculo mortis licite baptizatur
Can. 0868      parentibus. § 2. Infans parentum catholicorum, immo et non catholicorum, in periculo mortis licite baptizatur, etiam invitis parentibus. -
Can. 1059      possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur. - Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars sit catholica, regitur iure non

CATHOLICOS     [2]
Can. 0755      Apostolicae imprimis est fovere et dirigere motum oecumenicum apud catholicos, cuius finis est unitatis redintegratio inter universos christianos, ad
Can. 1118      can. 1127, § 2. - § 1. Matrimonium inter catholicos vel inter partem catholicam et partem non catholicam baptizatam

CATHOLICUM     [2]
Can. 0216      apostolicam actionem promoveant vel sustineant; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae. -
Can. 0844      quibus physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum catholicum, sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum recipere a ministris

CATHOLICUS     [6]
Can. 0597      § 1. In vitae consecratae institutum admitti potest quilibet catholicus, recta intentione praeditus, qui qualitates habeat iure universali et
Can. 0874      de causa parocho aut ministro admittenda videatur; 3_ sit catholicus, confirmatus et sanctissimum Eucharistiae sacramentum iam receperit, idemque vitam
Can. 1121      Ordinarium et parochum quam primum certiorem reddere tenetur coniux catholicus, indicans etiam locum celebrationis necnon formam publicam servatam. -
Can. 1127      renovandum; item ne fiat celebratio religiosa, in qua assistens catholicus et minister non catholicus insimul, suum quisque ritum peragens
Can. 1127      celebratio religiosa, in qua assistens catholicus et minister non catholicus insimul, suum quisque ritum peragens, partium consensum exquirant. -
Can. 1483      aetate maiores et bonae famae; advocatus debet praeterea esse catholicus, nisi Episcopus dioecesanus aliter permittat, et doctor in iure

CAUSA     [174]
Can. 0019      expressum legis sive universalis sive particularis praescriptum; aut consuetudo, causa, nisi sit poenalis, dirimenda est attentis legibus latis in
Can. 0041      appareat eundem actum esse nullum aut alia ex gravi causa sustineri non posse aut condiciones in ipso actu administrativo
Can. 0056      rite vocatus ad decretum accipiendum vel audiendum, sine iusta causa non comparuerit vel subscribere recusaverit. - § 1. Quoties
Can. 0063      rescripti obstat obreptio seu exposito falsi, sine una quidem causa motiva proposita sit vera. § 3. Causa motiva in
Can. 0063      una quidem causa motiva proposita sit vera. § 3. Causa motiva in rescriptis quorum nullus est exsecutor, vera sit
Can. 0072      Sede concessa, quae exspiraverint, ab Episcopo dioecesano iusta de causa semel prorogari possunt, non tamen ultra tres menses. -
Can. 0090      A lege ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa, habita ratione adiuctorum casus et gravitatis legis a qua
Can. 0098      caveatur, aut Episcopus dioecesanus in certibus casibus iusta de causa per nominationem alius tutoris providendum aestimaverit. - Quicumque usu
Can. 0104      vel quasi-domicilium; legitime separationis ratione vel alia iusta de causa, uterque habere potest proprium domicilium vel quasi-domicilium. - §
Can. 0139      delatae ne se immisceat inferior, nisi ex gravi urgetique causa; quo in casu statim superiorem de re moneat. -
Can. 0142      vel exhausto numero casuum pro quibus concessa fuit; cessante causa finali delegationis; revocatione delegantis delegato directe intimata necnon renuntiatione
Can. 0151      nequit. - Provisio officii animarum curam secumferentis, sine gravi causa ne differatur. - Nemini conferantur duo vel plura officia
Can. 0187      - Quisquis sui compos potest officio ecclesiastico iusta de causa renuntiare. - Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo
Can. 0189      duobus testibus. § 2. Auctoritas renuntiationem iusta et proportionata causa non innixam ne acceptet. § 3. Renuntiatio quae acceptatione
Can. 0190      2. Si translatio fiat invito officii titulari, gravis requiritur causa et, firmo semper iure rationes contrarias exponendi, servetur modus
Can. 0193      ad prudentem discretionem auctoritatis competentis, potest quis iusta ex causa, de iudicio eiusdem auctoritatis, amoveri. § 4. Decretum amotionis
Can. 0241      dimissi fuerint, requiritur insuper testimonium respectivi superioris praesertim de causa eorum dimissionis vel discessus. - § 1. In singulis
Can. 0271      Ecclesiae manens incardinatus, a proprio Episcopo dioecesano iusta de causa revocari potest, dummodo serventur conventiones cum altero Episcopo initae
Can. 0271      condicionibus servatis, Episcopus dioecesanus alterius Ecclesiae particularis iusta de causa poterit eidem clerico licentiam ulterioris commorationis in suo territorio
Can. 0285      subscribendis syngraphis, quibus nempe obligatio solvendae pecuniae, nulla definita causa, subscipitur, abstineant. - Prohibentur clerici per se vel per
Can. 0308      Nemo legitime adscriptus a consociatione dimittatur, nisi iusta de causa ad normam iuris et statutorum. - Consociationibus legitime constitutis
Can. 0318      tempus moderetur. § 2. Moderatorem consociationis publicae iusta de causa removere potest qui eum nominavit aut confirmavit, auditis tamen
Can. 0395      tenetur lege personalis in dioecesi residentiae. § 2. Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum, vel Conciliorum, Episcoporum synodi, Episcoporum conferentiae
Can. 0395      aliusve officii sibi legitime commissi, a dioecesi aequa de causa abesse potest non ultra mensem, sive continuum sive intermissum
Can. 0395      et Corporis et Sanguinis Christi, nisi ex gravi urgentique causa. § 4. Si ultra sex menses Episcopus a dioecesis
Can. 0410      praeterquam ratione alicuius officii extra dioecesim implendi aut feriarum causa, quae ultra mensem ne protrahantur, nonnisi ad breve tempus
Can. 0421      2. Si intra praescriptum tempus Administrator dioecesanus, quavis de causa, non fuerit legitime electus, eiusdem deputatio devolvitur ad Metropolitam
Can. 0436      habeantur, Romanum Pontificem certiorem facere; 2_ canonicam visitationem peragere, causa prius ab Apostolica Sede probata, si eam suffraganeus neglexerit
Can. 0527      lege particulari aut legitima consuetudine recepto; iusta tamen de causa potest idem Ordinarius ab eo modo dispensare; quo in
Can. 0533      prope ecclesiam; in casibus tamen particularibus, si iusta adsit causa, loci Ordinarius permittere potest ut alibi commoretur, praesertim in
Can. 0535      custodiantur, una cum Episcoporum epistulis aliisque documentis, necessitatis utilitatisve causa servandis; quae omnia, ab Episcopo dioecesano eiusve delegato, visitationis
Can. 0538      Episcopo dioecesano ad normam iuris peracta, renuntiatione iusta de causa ab ipso parocho facta et, ut valeat, ab eodem
Can. 0550      est, in earum aliqua; loci tamen Ordinarius, iusta de causa, permittere potest ut alibi resideat, praesertim in domo pluribus
Can. 0552      dioecesano aut ab Administratore dioecesano amoveri potest, iusta de causa, firmo praescripto can. 682, § 2. - § 1
Can. 0554      iure particulare determinatum. § 3. Vicarium foraneum iusta de causa, pro suo prudenti arbitrio, Episcopus dioecesanus ab officio libere
Can. 0563      ab aliis electum aut praesentatum, loci Ordinarius ex iusta causa, pro suo prudenti arbitrio ab officio amovere potest, firmo
Can. 0638      Ecclesiae donatis aut de rebus pretiosis artis vel historiae causa, requiritur insuper ipsius Sanctae Sedis licentia. § 4. Pro
Can. 0657      novennium. § 3. Professio perpetua anticipari potest ex iusta causa, non tamen ultra trimestre. - Praeter condiciones de quibus
Can. 0665      Superior maior, de consensu sui consilii atque iusta de causa, sodali concedere potest ut extra domum instituti degere possit
Can. 0665      domum instituti degere possit, non tamen ultra annum, nisi causa infirmitatis curandae, ratione studiorum aut apostolatus exercendi nomine instituti
Can. 0667      § 4. Episcopus dioecesanus facultatem habet ingrediendi, iusta de causa, intra clausuram monasteriorum monialium, quae sita sunt in sua
Can. 0667      sita sunt in sua dioecesi, atque permittendi, gravi de causa et assistente Antistita, ut alii in clausuram admittantur, ac
Can. 0668      perpetuam condant. § 2. Ad has dispositiones iusta de causa mutandas et ad quemlibet actum ponendum circa bona temporalia
Can. 0674      exemplo movent necnon arcana fecunditate apostolica dilatant. Qua de causa, quantumvis actuosi apostolatus urgeat necessitas, sodales horum institutorum advocari
Can. 0679      collatis consiliis procedant oportet. - Episcopus dioecesanus, urgente gravissima causa, sodali instituti religiosi prohibere potest quominus in dioecesi commoretur
Can. 0686      sui consilii, sodali a votis perpetuis professo, gravi de causa concedere potest indultum exclaustrationis, non tamen ultra triennium, praevio
Can. 0688      potest. § 2. Qui perdurante professione temporaria, gravi de causa, petit ut institutum derelinquat, indultum discendi consequi potest in
Can. 0697      cum explicita comminatione subsecuturae dimissionis nisi resipiscat, clare significata causa dimissionis et data sodali plena facultate sese defendendi quod
Can. 0726      derelinquere valet vel a sacrorum vinculorum renovatione iusta de causa a Moderatore maiore, audito suo consilio, excludi potest. §
Can. 0726      a supremo Moderatore de consensu sui consilii gravi de causa obtinere valet. - § 1. Sodalis perpetue incorporatus, qui
Can. 0767      homilia habenda est nec omitti potest nisi gravi de causa. § 3. Valde commendatur ut, si sufficiens detur populi
Can. 0792      quibus ii qui e terris missionum laboris aut studii causa ad earundem territorium accedant, fraterne recipiantur et congruenti pastorali
Can. 0831      ne quidpiam conscribant christifideles, nisi iusta et rationabili de causa; clerici autem et institutorum religiosorum sodales, tantummodo de licentia
Can. 0857      infans vero in ecclesia paroeciali parentum propria, nisi iusta causa aliud suadeat. - § 1. Quaevis ecclesia paroecialis baptismalem
Can. 0860      conferatur in domibus privatis, nisi loci Ordinarius gravi de causa id permiserit. § 2. In valetudinariis, nisi aliter Episcopus
Can. 0874      ab Episcopo dioecesano statuta fuerit vel exceptio iusta de causa parocho aut ministro admittenda videatur; 3_ sit catholicus, confirmatus
Can. 0881      sacramentum in ecclesia, et quidem intra Missam, celebretur; ex causa tamen iusta et rationabili, extra Missam et quolibet loco
Can. 0884      presbyteris, qui hoc sacramentum administrent. § 2. Gravi de causa, Episcopus itemque presbyter, vi iuris aut peculiaris concessionis competentis
Can. 0891      aut adsit periculum mortis vel, de iudicio ministri, gravis causa aliud suadeat. - Confirmando, quantum id fieri potest, adsit
Can. 0905      habeatur, concedere potest loci Ordinarius ut sacerdotes, iusta de causa, bis in die, immo, necessitate pastorali id postulante, etiam
Can. 0906      de praecepto, celebrent. - Nisi iusta et rationabili de causa, sacerdos Sacrificium eucharisticum ne celebret sine participatione alicuius saltem
Can. 0918      eucharistica celebratione sacram communionem recipiant; ipsis tamen iusta de causa petentibus extra Missam ministretur, servatis liturgicis ritibus. - §
Can. 0920      Hoc praeceptum impleri debet tempore paschali, nisi iusta de causa alio tempore intra annum adimpleatur. - § 1. Christifideles
Can. 0921      1. Christifideles qui versantur in periculo mortis, quavis ex causa procedenti, sacra communione per modum Viatici reficiantur. § 2
Can. 0933      conveniens, retentis semper tobalea et corporali. - Iusta de causa et de licentia expressa Ordinarii loci licet sacerdoti Eucharistiam
Can. 0936      in oratorio principali domui adnexo; potest tamen iusta de causa Ordinarius permittere, ut etiam in alio oratorio eiusdem domus
Can. 0938      quam maxime periculum profanationis vitetur. § 4. Gravi de causa, licet sanctissimam Eucharistiam, nocturno praesertim tempore, alio in loco
Can. 0963      data, accedat, antequam aliam recipiat absolutionem generalem, nisi iusta causa interveniat. - § 1. Ad sacramentales confessiones excipiendas locus
Can. 0964      Confessiones extra sedem confessionalem ne excipiantur, nisi iusta de causa. - Minister sacramenti paenitentiae est solus sacerdos. - §
Can. 0983      confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de causa aliquatenus prodere paenitentem. § 2. Obligatione secretum servandi tenentur
Can. 1003      animarum, erga fideles suo pastorali officio commissos; ex rationabili causa, quilibet alius sacerdos hoc sacramentum ministrare potest de consensu
Can. 1015      eiusdem litteris dimissoriis. § 2. Episcopus proprius, iusta de causa non impeditus, per se ipse suos subditos ordinet; sed
Can. 1030      psychicis ordini recipiendo congruentibus sunt praediti. - Nonnisi ex causa canonica, licet occulta, proprius Episcopus vel Superior maior competens
Can. 1038      prohiberi non potest, nisi impedimentum detineatur canonico aliave gravi causa, de iudicio Episcopi dioecesani aut Superioris maioris competentis aestimanda
Can. 1046      ex diversis eorundem causis, non autem ex repetita eadem causa, nisi agatur de irregularitate ex homicidio voluntario aut ex
Can. 1077      in casu peculiari, sed ad tempus tantum, gravi de causa eaque perdurante. § 2. Vetito clausulam dirimentem una suprema
Can. 1085      Quamvis prius matrimonium sit irritum aut solutum qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate
Can. 1125      licentiam concedere potest Ordinarius loci, si iusta et rationabilis causa habeatur; eam ne concedat, nisi impletis condicionibus quae sequuntur
Can. 1130      can. 1086, § 1. - Ex gravi et urgenti causa loci Ordinarius permittere potest, ut matrimonium secreto celebretur. -
Can. 1141      - Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest. - Matrimonium non consummatum inter
Can. 1142      non baptizatam a Romano Pontifice dissolvi potest iusta de causa, utraque parte rogante vel alterutra, etsi altera pars sit
Can. 1144      post baptismum fieri debet; at loci Ordinarius, gravi de causa, permittere potest ut interpellatio ante baptismum fiat, immo et
Can. 1146      in pacifica cohabitatione sine contumelia Creatoris, postea sine iusta causa discesserit, firmis praescriptis cann. 1144 et 1145. - Ordinarius
Can. 1147      1144 et 1145. - Ordinarius loci tamen, gravi de causa, concedere potest ut pars baptizata, utens privilegio paulino, contrahat
Can. 1151      habent officium et ius servandi convictum coniugalem, nisi legitima causa eos excuset. - § 1. Licet enixe commendetur ut
Can. 1153      mora, etiam propria auctoritate. § 2. In omnibus casibus, causa separationis cessante, coniugalis convictus restaurandus est, nisi ab auctoritate
Can. 1194      promissae, deficiente condicione a qua votum pendet aut eiusdem causa finali, dispensatione, commutatione. - Qui potestatem in voti materiam
Can. 1196      - Praeter Romanum Pontificem, vota privata possunt iusta de causa dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum: 1_
Can. 1202      omnino indifferens, vel denique maius bonum impediat; 3_ deficiente causa finali aut condicione sub qua forte iusiurandum datum est
Can. 1245      dioecesanorum de quo in can. 87, parochus, iusta de causa et secundum Episcopi dioecesani praescripta, singulis in casibus concedere
Can. 1248      § 2. Si deficiente ministro sacro aliave gravi de causa participatio eucharisticae celebrationis impossibilis evadat, valde commendatur ut fideles
Can. 1267      quibus in § 1, repudiari nequeunt nisi iusta de causa et, in rebus maioris momenti, de licentia Ordinarii, si
Can. 1284      legitimas normas impendere; 5_ foenus vel mutui vel hypothecae causa solvendum, statuto tempore solvere, ipsamque debiti summam capitalem opportune
Can. 1292      Ecclesiae donatis, vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa, ad validitatem alienationis requiritur insuper licentia Sanctae Sedis. §
Can. 1293      valor summam minimam definitam excedit, requiritur insuper: 1_ iusta causa, veluti urgens necessitas, evidens utilitas, pietas, caritas vel gravis
Can. 1299      sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere. § 2. In dispositionibus mortis causa in
Can. 1299      mortis causa, bona relinquere. § 2. In dispositionibus mortis causa in bonum Ecclesiae serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris
Can. 1300      sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, legitime acceptatae, diligentissime impleantur etiam circa modum administrationis et
Can. 1301      - § 1. Ordinarius omnium piarum voluntatum tam mortis causa quam inter vivos exsecutor est. § 2. Hoc ex
Can. 1308      1. Reductio onerum Missarum, ex iusta tantum et necessaria causa facienda, reservatur Sedi Apostolicae, salvis praescriptis quae sequuntur. §
Can. 1308      Episcopo dioecesano competit potestas reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas
Can. 1309      in can. 1308, potestas insuper competit transferendi, congrua de causa, onera Missarum in dies, ecclesias vel altaria diversa ab
Can. 1310      potest ab eodem fieri ex iusta tantum et necessaria causa. § 2. Si exsecutio onerum impositorum, ob imminutos reditus
Can. 1323      malus aut vergat in animarum damnum; 5_ legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit, debitum servans
Can. 1324      animarum damnum vergat; 6_ ab eo, qui legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit, nec tamen
Can. 1331      aut a liturgica actione est cessandum, nisi gravis obstet causa; 2_ invalide ponit actus regiminis, qui ad normam §
Can. 1335      vel actum regiminis; id autem petere ex qualibet iusta causa licet. - § 1. Poenae expiatoriae, quae delinquentem afficere
Can. 1361      2. Remissio in foro externo detur scripto, nisi gravis causa aliud suadeat. § 3. Caveatur ne remissionis petitio vel
Can. 1411      nisi partes concorditer aliud tribunal elegerint. § 2. Si causa versetur circa obligationes quae ex alio titulo proveniant, pars
Can. 1422      § 5, nec removeri possunt nisi ex legitima gravique causa. - § 1. Plures dioecesani Episcopi, probante Sede Apostolica
Can. 1425      semel designatos ne subroget Vicarius iudicialis, nisi ex gravissima causa in decreto exprimenda. - § 1. Tribunal collegiale collegialiter
Can. 1429      ponentem seu relatorem designare, qui in coetu iudicum de causa referat et sententias in scriptis redigat; in ipsius locum
Can. 1429      redigat; in ipsius locum idem praeses alium ex iusta causa substituere potest. - Ad causas contentiosas, in quibus bonum
Can. 1436      - § 1. Eadem persona, non autem in eadem causa, officium promotoris iustitiae et defensoris vinculi gerere potest. §
Can. 1436      ad singulas causas; possunt autem ab Episcopo, iusta de causa, removeri. - § 1. Cuilibet processui intersit notarius, adeo
Can. 1452      solummodo interest, iudex procedere potest dumtaxat ad instantiam partis. Causa autem legitime introducta, iudex procedere potest et debet etiam
Can. 1465      iudiciales et conventionales, ante eorum lapsum, poterunt, iusta intercedente causa, a iudice, auditis vel petentibus partibus, prorogari, numquam autem
Can. 1469      casum de quo in § 1, iudex, ex iusta causa et auditis partibus, potest ad probationes acquirendas etiam extra
Can. 1479      non videatur admittendus, ipse iudex tutorem aut curatorem pro causa designabit. - § 1. Personae iuridicae in iudicio stant
Can. 1482      eidem facta fuerit. § 2. Quod si tamen, iusta causa suadente, plures ab eodem constituantur, hi ita designentur, ut
Can. 1487      ex officio sive ad instantiam partis, gravi tamen de causa. - § 1. Vetatur uterque emere litem, aut sibi
Can. 1503      admittere potest, quoties vel actor libellum exhibere impediatur vel causa sit facilis investigationis et minoris momenti. § 2. In
Can. 1504      quo lis introducitur, debet: 1_ exprimere coram quo iudice causa introducatur, quid petatur et a quo petatur; 2_ indicare
Can. 1512      ad causam agendam: 1_ res desinit esse integra; 2_ causa fit propria iudicis illius aut tribunalis ceteroquin competentis, coram
Can. 1514      statuti mutari valide nequeunt, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis et auditis reliquis partibus earumque rationibus
Can. 1518      mutet aut cesset ab officio cuius ratione agit: 1_ causa nondum conclusa, instantia suspenditur donec heres defuncti aut successor
Can. 1518      aut successor aut is, cuius intersit, litem resumat; 2_ causa conclusa, iudex procedere debet ad ulteriora, citato procuratore, si
Can. 1522      haec vim habere possunt etiam in alia instantia, dummodo causa inter easdem personas et super eadem re intercedat; sed
Can. 1532      possit. - In casibus, in quibus bonum publicum in causa est, iudex partibus iusiurandum de veritate dicenda aut saltem
Can. 1532      dicenda aut saltem de veritate dictorum deferat, nisi gravis causa aliud suadeat; in aliis casibus, potest pro sua prudentia
Can. 1536      partis, si agatur de negotio aliquo privato et in causa non sit bonum publicum, ceteras relevat ab onere probandi
Can. 1550      § 2. Incapaces habentur: 1_ qui partes sunt in causa, aut partium nomine in iudicio consistunt, iudex eiusve assistentes
Can. 1550      iudex eiusve assistentes, advocatus aliique qui partibus in eadem causa assistunt vel astiterunt; 2_ sacerdotes, quod attinet ad ea
Can. 1555      pars petere potest ut testis excludatur, si iusta exclusionis causa demonstretur ante testis excussionem. - Citatio testis fit decreto
Can. 1571      expensae, quas fecerint, tum lucrum, quod amiserint, testificationis reddendae causa. - In aestimandis testimoniis iudex, requisitis, si opus sit
Can. 1587      cum eo, de quo controversia est, directe cohaereat. - Causa incidens habetur, quoties, incepto per citationem iudicio, quaestio proponitur
Can. 1588      pertinet ut resolvi plerumque debeat ante quaestionem principalem. - Causa incidens proponitur scripto vel ore, indicato nexu qui intercedit
Can. 1589      ante sententiam definitivam, decernat ut eiusdem ratio habeatur, cum causa principalis definietur. - § 1. Si quaestio incidens solvi
Can. 1591      potest rem committere auditori vel praesidi. - Antequam finiatur causa principalis, iudex vel tribunal potest decretum vel sententiam interlocutoriam
Can. 1592      iudex eam a iudicio absentem declaret et decernat ut causa, servatis servandis, usque ad sententiam definitivam eiusque exsecutionem procedat
Can. 1596      1. Is cuius interest admitti potest ad interveniendum in causa, in qualibet litis instantia, sive ut pars quae proprium
Can. 1596      § 2. Sed ut admittatur, debet ante conclusionem in causa libellum iudici exhibere, in quo breviter suum ius interveniendi
Can. 1596      suum ius interveniendi demonstret. § 3. Qui intervenit in causa, admittendus est in eo statu in quo causa reperitur
Can. 1596      in causa, admittendus est in eo statu in quo causa reperitur, assignato eidem brevi ac peremptorio termino ad probationes
Can. 1596      brevi ac peremptorio termino ad probationes suas exhibendas, si causa ad periodum probatoriam pervenerit. - Tertium, cuius interventus videatur
Can. 1599      omnibus quae ad probationes producendas pertinent, ad conclusionem in causa devenitur. § 2. Haec conclusio habetur quoties aut partes
Can. 1599      instructam causam habere. § 3. De peracta conclusione in causa, quocumque modo ea acciderit, iudex decretum ferat. - §
Can. 1600      iudex decretum ferat. - § 1. Post conclusionem in causa iudex potest adhuc eosdem testes vel alios vocare aut
Can. 1601      servato can. 1598, § 1. - Facta conclusione in causa, iudex congruum temporis spatium praestituat ad defensiones vel animadversiones
Can. 1603      ius partibus semel tantum esto, nisi iudici gravi ex causa iterum videatur concedendum; tunc autem concessio, uni parti facta
Can. 1607      promotoris iustitiae et defensoris vinculi, si iudicio intersint. - Causa iudiciali modo pertractata, si sit principalis, definitur a iudice
Can. 1608      iure actoris et conventum absolutum dimittat, nisi agatur de causa iuris favore fruente, quo in casu pro ipsa pronuntiandum
Can. 1609      ad deliberandum conveniant, collegii praeses statuat, et nisi peculiaris causa aliud suadeat, in ipsa tribunalis sede conventus habeatur. §
Can. 1610      Sententia edenda est non ultra mensem a die quo causa definita est, nisi, in tribunali collegiali, iudices gravi ex
Can. 1618      finem ponunt, quod attinet ad aliquam saltem partem in causa. - Firmis cann. 1622 et 1623, nullitates actuum, positivo
Can. 1619      iudici denuntiatae, per ipsam sententiam sanantur, quoties agitur de causa ad privatorum bonum attinenti. - Sententia vitio insanabilis nullitatis
Can. 1620      eo, qui careat potestate iudicandi in tribunali in quo causa definita est; 3_ iudex vi vel metu gravi coactus
Can. 1629      sententia definitiva; 5_ a sententia vel a decreto in causa de qua ius cavet expeditissime rem esse definiendam. -
Can. 1632      Si alia pars ad aliud tribunal appellationis provocaverit, de causa videt tribunal quod superioris est gradus, salvo can. 1415
Can. 1639      1683, in gradu appellationis non potest admitti nova petendi causa, ne per modum quidem utilis cumulationis; ideoque litis contestatio
Can. 1641      partes sententia conformis de eodem petito et ex eadem causa petendi; 2_ si appellatio adversus sententiam non fuerit intra
Can. 1644      separatione. - § 1. Si duplex sententia conformis in causa de statu personarum prolata sit, potest quovis tempore ad
Can. 1650      seu praestationibus ad necessariam sustentationem ordinatis, vel alia iusta causa urgeat. § 3. Quod si sententia, de qua in
Can. 1675      foro civili. § 2. Si autem coniux moriatur pendente causa, servetur can. 1518. - Iudex, antequam causam acceptet et
Can. 1681      secuta matrimonii consummatione, tribunal potest, suspensa de consensu partium causa nullitatis, instructionem complere pro dispensatione super rato, ac tandem
Can. 1688      1686, utrum sententia sit confirmanda, an potius procedendum in causa sit iuxta ordinarium tramitem iuris; quo in casu eam
Can. 1692      adiunctis, licentiam concedere adeundi forum civile. § 3. Si causa versetur etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex
Can. 1692      civiles matrimonii, satagat iudex ut, servato praescripto § 2, causa inde ab initio ad forum civile deferatur. - §
Can. 1704      veritate promat tum super facto inconsummationis tum super iusta causa ad dispensandum et gratiae opportunitate. § 2. Si instructio
Can. 1709      Libellus mitti debet ad competentem Congregationem, quae decernet utrum causa ab ipsa Curiae Romanae Congregatione an a tribunali ab
Can. 1722      vel etiam publicam sanctissimae Eucharistiae participationem prohibere; quae omnia, causa cessante, sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante
Can. 1729      in primo iudicii poenalis gradu. § 3. Appellatio in causa de damnis fit ad normam cann. 1628-1640, etiamsi appellatio
Can. 1737      1736, § 2 decreta est, potest tamen gravi de causa Superior iubere ut exsecutio suspendatur, cauto tamen ne quid
Can. 1742      selectis; quod si exinde censeat ad amotionem esse deveniendum, causa et argumentis ad validitatem indicatis, parocho paterne suadeat ut

CAUSAE     [56]
Can. 0090      etiam invalida. § 2. Dispensatio in dubio de sufficientia causae valide et licite conceditur. - Qui gaudet potestate dispensandi
Can. 0093      iisdem modis quibus privilegium, necnon certa ac totali cessatione causae motivae. - § 1. Statuta, sensu proprio, sunt ordinationes
Can. 0139      potestas, sive haec ordinaria est sive delegata. § 2. Causae tamen ad superiorem auctoritatem delatae ne se immisceat inferior
Can. 0483      sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certae causae aut negotii tantum. § 2. Cancellarius et notarii debent
Can. 0539      captivitatis, exsilii vel relegationis, inhabilitatis vel infirmae valetudinis aliusve causae a munere pastorali in paroecia exercendo praepeditur, ab Episcopo
Can. 0689      - § 1. Sodalis, expleta professione temporaria, si iustae causae affuerint a competenti Superiore maiore, audito suo consilio, a
Can. 0696      in can. 665, § 2, per semestre protracta; aliae causae similis gravitatis iure proprio instituti forte determinatae. § 2
Can. 0696      § 2. Ad dimissionem sodalis a votis temporariis, etiam causae minoris gravitatis in iure proprio statutae sufficiunt. - In
Can. 1222      Episcopo dioecesano redigi potest. § 2. Ubi aliae graves causae suadeant ut aliqua ecclesia ad divinum cultum amplius non
Can. 1342      restitui, reum emendari. - § 1. Quoties iustae obstent causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest
Can. 1403      sequuntur, salvis normis tribunalium Apostolicae Sedis. - § 1. Causae canonizationis Servorum Dei reguntur peculiari lege pontificia. § 2
Can. 1414      uno eodemque tribunali et in eodem processu cognoscendae sunt causae inter se conexae, nisi legis praescriptum obstet. - Ratione
Can. 1425      Reprobata contraria consuetudine, tribunali collegiali trium iudicum reservantur: 1_ causae contentiosae: a) de vinculo sacrae ordinationis; b) de vinculo
Can. 1425      vinculo matrimonii, firmis praescriptis cann. 1686 et 1688; 2_ causae poenales: a) de delictis quae poenam dimissionis e statu
Can. 1428      Iudex vel tribunalis collegialis praeses possunt auditorem designare ad causae instructionem peragendam, eum seligentes aut ex tribunalis iudicibus aut
Can. 1447      cann. 1713-1716, controversia finem habere utiliter possit. - Qui causae interfuit tamquam iudex, promotor iustitiae, defensor vinculi, procurator, advocatus
Can. 1453      Iudices et tribunalia curent ut quam primum, salva iustitia, causae omnes terminentur, utque in tribunali primae instantiae ultra annum
Can. 1455      can. 1609, § 4. § 3. Immo, quoties natura causae vel probationum talis sit ut ex actorum vel probationum
Can. 1458      supra, defuerint; quos omnes etiam iudex punire potest. - Causae cognoscendae sunt eo ordine quo fuerunt propositae et in
Can. 1461      provocare ad tribunal appellationis. - Iudex in quovis stadio causae se absolute incompetentem agnoscens, suam incompetentiam declarare debet. -
Can. 1470      - § 1. Nisi aliter lex particularis caveat, dum causae coram tribunali aguntur, ii tantummodo adsint in aula quos
Can. 1472      Acta iudicialia, tum quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus
Can. 1494      eodem iudice in eodem iudicio contra actorem vel propter causae nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad
Can. 1522      probaverint. - Peremptio exstinguit acta processus, non vero acta causae; immo haec vim habere possunt etiam in alia instantia
Can. 1536      probandi habere possunt, a iudice aestimandam una cum ceteris causae adiunctis, at vis plenae probationis ipsis tribui nequit, nisi
Can. 1577      opera versari debeat. § 2. Perito remittenda sunt acta causae aliaque documenta et subsidia quibus egere potest ad suum
Can. 1579      non peritorum tantum conclusiones, etsi concordes, sed cetera quoque causae adiuncta attente perpendat. § 2. Cum reddit rationes decidendi
Can. 1581      designare. § 2. Hi, si iudex admittat, possunt acta causae, quatenus opus sit, inspicere, peritiae exsecutioni interesse; semper autem
Can. 1582      autem possunt suam relationem exhibere. - Si ad definitionem causae iudex opportunum duxerit ad aliquem locum accedere vel aliquam
Can. 1593      dein in iudicio se sistat aut responsum dederit ante causae definitionem, conclusiones probationesque afferre potest, firmo praescripto can. 1600
Can. 1593      2. Etsi non comparuerit aut responsum non dederit ante causae definitionem, impugnationibus uti potest adversus sententiam; quod si probet
Can. 1604      etiam aliorum informationes iudici datae, quae maneant extra acta causae. § 2. Si causae discussio scripto facta sit, iudex
Can. 1604      datae, quae maneant extra acta causae. § 2. Si causae discussio scripto facta sit, iudex potest statuere ut moderata
Can. 1609      die, singuli iudices scriptas afferant conclusiones suas in merito causae, et rationes tam in iure quam in facto, quibus
Can. 1609      facto, quibus ad conclusionem suam venerint; quae conclusiones actis causae adiungantur, secreto servandae. § 3. Post divini Nominis invocationem
Can. 1609      singulorum conclusionibus secundum praecedentiam, ita tamen ut semper a causae ponente seu relatore initium fiat, habeatur discussio sub tribunalis
Can. 1609      ultra hebdomadam, nisi ad normam can. 1600 complenda sit causae instructio. - § 1. Si iudex sit unicus, ipse
Can. 1627      per decursum termini de quo in can. 1623. - Causae de querela nullitatis secundum normas de processu contentioso orali
Can. 1640      § 1 et can. 1639, § 1 contestatam, ad causae discussionem deveniatur et ad sententiam. - Firmo praescripto can
Can. 1642      ex officio quoque declarare potest ad impediendam novam eiusdem causae introductionem. - Numquam transeunt in rem iudicatam causae de
Can. 1643      eiusdem causae introductionem. - Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum, haud exceptis causis de coniugum separatione
Can. 1644      novis probationibus et argumentis debet decreto statuere utrum nova causae propositio admitti debeat necne. § 2. Provocatio ad superius
Can. 1644      necne. § 2. Provocatio ad superius tribunal ut nova causae propositio obtineatur, exsecutionem sententiae non suspendit, nisi aut lex
Can. 1648      Concessa restitutione in integrum, iudex pronuntiare debet de merito causae. - § 1. Episcopus, cuius est tribunal moderari, statuat
Can. 1654      circa modum et vim exsecutionis, non autem de merito causae; quod si habeat aliunde compertum sententiam esse nullam vel
Can. 1656      orali, de quo in hac sectione, tractari possunt omnes causae a iure non exclusae, nisi pars processum contentiosum ordinarium
Can. 1668      - § 1. Nisi ex discussione aliquid supplendum in causae instructione comperiatur, vel aliud exsistat quod impediat sententiam rite
Can. 1671      validitatem statutae, derogare, ut celeritati, salva iustitia, consulat. - Causae matrimoniales baptizatorum iure proprio ad iudicem ecclesiasticum spectant. -
Can. 1672      matrimoniales baptizatorum iure proprio ad iudicem ecclesiasticum spectant. - Causae de effectibus matrimonii mere civilibus pertinent ad civilem magistratum
Can. 1677      si partes nihil opposuerint, praeses vel ponens novo decreto causae instructionem disponat. - § 1. Defensori vinculi, partium patronis
Can. 1681      causis servetur praescriptum can. 1574. - Quoties in instructione causae dubium valde probabile emerserit de non secuta matrimonii consummatione
Can. 1690      et erga prolem, ad sustentationem et educationem praestandam. - Causae ad matrimonii nullitatem declarandam nequeunt processu contentioso orali tractari
Can. 1696      coniuges concilientur et ad coniugalem convictum restaurandum inducantur. - Causae de coniugum separatione ad publicum quoque bonum spectant; ideoque
Can. 1698      cognoscit de facto inconsummationis matrimonii et de exsistentia iustae causae ad dispensationem concedendam. § 2. Dispensatio vero ab uno
Can. 1725      nisi ipse sit a iudicio absens declaratus. - In causae discussione, sive scripto haec fit sive ore, accusatus semper
Can. 1741      potest ipse ab Episcopo dioecesano a paroecia amoveri. - Causae, ob quas parochus a sua paroecia legitime amoveri potest

CAUSAM     [45]
Can. 0401      rogatur Episcopus dioecesanus, qui ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam officio suo adimplendo minus aptus evaserit, ut renuntiationem ab
Can. 0494      nominari potest; durante munere, ne amoveatur nisi ob gravem causam ab Episcopo aestimandam, auditis collegio consultorum atque consilio a
Can. 0689      § 1, reddit ineptum ad vitam in instituto ducendam, causam constituit eum non admittendi ad professionem renovendam ad perpetuam
Can. 0974      confessiones excipiendas habitualiter concessam ne revocet nisi gravem ob causam. § 2. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a loci
Can. 1026      gaudeat oportet; nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet causam ad ordines recipiendos cogere, vel canonice idoneum ab iisdem
Can. 1097      matrimonium. § 2. Error in qualitate personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi haec qualitas directe
Can. 1143      nisi haec post baptismum receptum iustam illi dederit discedendi causam. - § 1. Ut pars baptizata novum matrimonium valide
Can. 1152      solvendi coniugalem convictum, nisi in adulterium consenserit aut eidem causam dederit aut ipse quoque adulterium commiserit. § 2. Tacita
Can. 1152      coniux innocens sponte convictum coniugalem solverit, intra sex menses causam separationis deferat ad competentem auctoritatem ecclesiasticam, quae, omnibus inspectis
Can. 1153      aliter vitam communem nimis duram reddat, alteri legitimam praebet causam discedendi, decreto Ordinarii loci et, si periculum sit in
Can. 1164      utraque parte inscia; ne autem concedatur nisi ob gravem causam. - § 1. Sanatio in radice concedi potest ab
Can. 1230      vel alius locus sacer ad quos, ob peculiarem pietatis causam, fideles frequentes, approbante Ordinario loci, peregrinantur. - Ut sanctuarium
Can. 1310      2. Si exsecutio onerum impositorum, ob imminutos reditus aliamve causam, nulla administratorum culpa, impossibilis evaserit, Ordinarius, auditis iis quorum
Can. 1415      vel plura tribunalia aeque competentia sunt, ei ius est causam cognoscendi, quod prius partem conventam legitime citaverit. - Conflictus
Can. 1417      1. Ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fideli causam suam sive contentiosam sive poenalem, in quovis iudicii gradu
Can. 1417      suspendit, praeter casum appellationis, exercitium iurisdictionis in iudice qui causam iam cognoscere coepit; quique idcirco poterit iudicium prosequi usque
Can. 1417      ad definitivam sententiam, nisi Sedes Apostolica iudici significaverit se causam advocasse. - Quodlibet tribunal ius habet in auxilium vocandi
Can. 1418      tribunal ius habet in auxilium vocandi aliud tribunal ad causam instruendam vel ad actus intimandos. - § 1. In
Can. 1447      procurator, advocatus, testis aut peritus, nequit postea valide eandem causam in alia instantia tamquam iudex definire aut in eadem
Can. 1448      assessoris sustinere. - § 1. Iudex cognoscendam ne suscipiat causam, in qua ratione consanguinitatis vel affinitatis in quolibet gradu
Can. 1495      coram quo actio prior instituta est, licet ad unam causam dumtaxat delegato vel alioquin relative incompetenti. - § 1
Can. 1501      est res de cuius possessione agitur. - Iudex nullam causam cognoscere potest, nisi petitio, ad normam canonum, proposita sit
Can. 1507      partes litigantes de facto coram iudice se sistant ad causam agendam, opus non est citatione, sed actuarius significet in
Can. 1512      legitime notificata fuerit aut partes coram iudice steterint ad causam agendam: 1_ res desinit esse integra; 2_ causa fit
Can. 1527      exigatur. - § 1. Probationes cuiuslibet generis, quae ad causam cognoscendam utiles videantur et sint licitae, adduci possunt. §
Can. 1529      colligendas ne procedat ante litis contestationem nisi ob gravem causam. - Iudex ad veritatem aptius eruendam partes interrogare semper
Can. 1542      eandem probandi vim habet adversus auctorem vel subscriptorem et causam ab iis habentes, ac confessio extra iudicium facta; adversus
Can. 1557      testi legitime notificato. - Testis rite citatus pareat aut causam suae absentiae iudici notam faciat. - § 1. Testes
Can. 1563      cum partibus necessitudo et, cum ipsi interrogationes specificas circa causam defert, sciscitetur quoque fontes eius scientiae et quo definito
Can. 1564      suggerentes responsionem, remotae a cuiusvis offensione et pertinentes ad causam quae agitur. - § 1. Interrogationes non sunt cum
Can. 1587      quo lis introducitur, non contineatur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet ut resolvi plerumque debeat ante quaestionem principalem. -
Can. 1588      vel ore, indicato nexu qui intercedit inter ipsam et causam principalem, coram iudice competenti ad causam principalem definiendam. -
Can. 1588      inter ipsam et causam principalem, coram iudice competenti ad causam principalem definiendam. - § 1. Iudex, recepta petitione et
Can. 1599      praestitutum elapsum sit, aut iudex declaret se satis instructam causam habere. § 3. De peracta conclusione in causa, quocumque
Can. 1668      quod impediat sententiam rite proferri, iudex illico, expleta audientia, causam seorsum decidat; dispositiva sententiae pars statim coram partibus praesentibus
Can. 1668      Potest autem tribunal propter rei difficultatem vel aliam iustam causam usque ad quintum utilem diem decisionem differre. § 3
Can. 1669      in casibus a iure exclusis, nullitatem sententiae declaret et causam remittat tribunali quod sententiam tulit. - In ceteris quae
Can. 1676      moriatur pendente causa, servetur can. 1518. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media
Can. 1682      decisionem continenter confirmet vel ad ordinarium examen novi gradus causam admittat. - Si in gradu appellationis novum nullitatis matrimonii
Can. 1695      tribunalis competentiam, serventur praescripta can. 1673. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media
Can. 1710      clericus ordines exercere ipso iure vetatur. - Si Congregatio causam ad tribunal remiserit, serventur, nisi rei natura obstet, canones
Can. 1730      propositam impugnationem adhuc pendeat, vel reus absolutus sit propter causam quae non auferat obligationem reparandi damna. - Sententia lata
Can. 1740      ei obrogare. - Cum alicuius parochi ministerium ob aliquam causam, etiam citra gravem ipsius culpam, noxium aut saltem inefficax
Can. 1742      - § 1. Si ex instructione peracta constiterit adesse causam de qua in can. 1740, Episcopus rem discutiat cum
Can. 1745      recuset, Episcopus decretum amotionis ferat. - Si vero parochus causam adductam eiusque rationes oppugnet, motiva allegans quae insufficientia Episcopo

CAUSARUM     [6]
Can. 0489      servanda cautissime custodiantur. § 2. Singulis annis destruantur documenta causarum criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserunt aut
Can. 0956      celebrandas acceperit, quibusque satisfecerit. - Omnes et singuli administratores causarum piarum aut quoquo modo obligati ad Missarum celebrationem curandam
Can. 1420      a Vicario generali distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas causarum aliud suadeat. § 2. Vicarius iudicialis unum constituit tribunal
Can. 1423      possunt vel ad causas quaslibet vel ad aliqua tantum causarum genera. - Unicus iudex in quolibet iudicio duos assessores
Can. 1436      2. Promotor et defensor constitui possunt tum ad universitatem causarum tum ad singulas causas; possunt autem ab Episcopo, iusta
Can. 1651      sententiam ipsam exsecutioni mandari debere; quod decretum pro diversa causarum natura vel in ipso sententiae tenore includatur vel separatim

CAUSAS     [37]
Can. 0193      tempus indefinitum, non potest quis amoveri nisi ob graves causas atque servato procedendi modo iure definito. § 2. Idem
Can. 0290      Apostolicae Sedis; quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas ac Apostolica Sede conceditur. -
Can. 0290      rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas ac Apostolica Sede conceditur. - Praeter casus de quibus
Can. 0320      nonnisi ab eadem supprimi possunt. § 2. Ob graves causas ab Episcoporum conferentia supprimi possunt consociationes ab eadem erectae
Can. 0325      attinet ad administrationem erogationemque bonorum, quae ipsi ad pias causas donata aut relicta sint. - § 1. Extinguitur christifidelium
Can. 0472      secundum modum iure aut ab Episcopo determinatos. - Circa causas atque personas quae in curia ad exercitium potestatis iudicalis
Can. 0624      munere ab officio amoveri vel in aliud transferri ob causas iure proprio statutas. - § 1. Supremus instituti Moderator
Can. 0686      Episcopo dioecesano pro sodale instituti iuris dioecesani, ob graves causas, servata aequitate et caritate. - Sodalis exclaustratus exoneratus habetur
Can. 0691      indultum discedendi ab instituto ne petat, nisi ob gravissimas causas coram Domino perpensas; petitionem suam deferat supremo instituti Moderatori
Can. 0696      - § 1. Sodalis dimitti etiam potest ob alias causas, dummodo sint graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, uti
Can. 0729      normam cann. 694 et 695 constitutiones praeterea determinent alias causas dimissionis, dummodo sint proportionate graves, externae, imputabiles et iuridice
Can. 1095      matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3_ qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent. -
Can. 1299      canonico libere valet de suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive per actum inter vivos sive per actum
Can. 1300      testatoris voluntatem. - Voluntates fidelium facultates suas in pias causas donantium vel relinquentium, sive per actum inter vivos sive
Can. 1302      appositae habeantur. - § 1. Qui bona ad pias causas sive per actum inter vivos sive ex testamento fiduciarie
Can. 1403      normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt. - Prima Sedes a nemine iudicatur. - §
Can. 1405      Sedis Apostolicae, et in causis poenalibus Episcopos; 4_ alias causas quas ipse ad suum advocaverit iudicium. § 2. Iudex
Can. 1420      iudicialis unum constituit tribunal cum Episcopo, sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat. § 3. Vicario iudiciali dari
Can. 1423      de quibus in § 1, constitui possunt vel ad causas quaslibet vel ad aliqua tantum causarum genera. - Unicus
Can. 1425      b) de irroganda vel declaranda excommunicatione. § 2. Episcopus causas difficiliores vel maioris momenti committere potest iudicio trium vel
Can. 1425      vel quinque iudicum. § 3. Vicarius iudicialis ad singulas causas cognoscendas iudices ex ordine per turnum advocet, nisi Episcopus
Can. 1425      conferentia, quamdiu huiusmodi impossibilitas perduret, permittere potest ut Episcopus causas unico iudici clerico committat, qui, ubi fieri possit, assessorem
Can. 1430      praeses alium ex iusta causa substituere potest. - Ad causas contentiosas, in quibus bonum publicum in discrimen vocari potest
Can. 1430      quibus bonum publicum in discrimen vocari potest, et ad causas poenales constituatur in dioecesi promotor iustitiae, qui officio tenetur
Can. 1432      in ulteriore gradu huius interventus praesumitur necessarius. - Ad causas, in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de
Can. 1436      constitui possunt tum ad universitatem causarum tum ad singulas causas; possunt autem ab Episcopo, iusta de causa, removeri. -
Can. 1444      § 1. Rota Romana iudicat: 1_ in secunda instantia, causas quae ab ordinariis tribunalibus primae instantiae diiudicatae fuerint et
Can. 1444      appellationem legitimam deferantur; 2_ in tertia vel ulteriore instantia, causas ab ipsa Rota Romana et ab aliis quibusvis tribunalibus
Can. 1444      § 2. Hoc tribunal iudicat etiam in prima instantia causas de quibus in can. 1405, § 3, aliasve quas
Can. 1445      examen Rota Romana admittere renuit; 3_ exceptiones suspicionis aliasque causas contra Auditores Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum
Can. 1457      vel nullo suffragante iuris praescripto se competentes declarent atque causas cognoscant ac definiant, vel secreti legem violent, vel ex
Can. 1488      puniri possunt advocati et procuratores qui a competentibus tribunalibus causas, in fraudem legis, subtrahunt ut ab aliis favorabilius definiantur
Can. 1508      Citationi libellus litis introductorius adiungatur, nisi iudex propter graves causas censeat libellum significandum non esse parti, antequam haec deposuerit
Can. 1576      ab aliis peritis iam factas assumere. - Easdem ob causas quibus testis, etiam periti excluduntur aut recusari possunt. -
Can. 1672      pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare statuat easdem causas, si incidenter et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico
Can. 1691      et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes
Can. 1691      servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes. - § 1. Separatio personalis

CAUSIS     [46]
Can. 0270      iuris. - Excardinatio licite concedi potest iustis tantum de causis, quales sunt Ecclesiae utilitas aut bonum ipsius clerici; denegari
Can. 0270      ipsius clerici; denegari autem non potest nisi exstantibus gravibus causis; licet tamen clerico, qui se gravatum censuerit et Episcopum
Can. 0381      immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii
Can. 0407      sese invicem consulant. § 2. Episcopus dioecesanus in perpendendis causis maioris momenti, praesertim indolis pastoralis, Episcopos auxiliares prae ceteris
Can. 0455      1. Episcoporum conferentia decreta generalia ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae
Can. 0479      ritus vel coetus tantum pro quibus constitutus est, iis causis exceptis quas Episcopus sibi aut Vicario generali reservaverit, aut
Can. 0483      debent esse integrae famae et omni suspicione maiores; in causis quibus fama sacerdotis in discrimen vocari possit, notarius debet
Can. 1046      eximit. - Irregularitates et impedimenta multiplicantur ex diversis eorundem causis, non autem ex repetita eadem causa, nisi agatur de
Can. 1302      sint attributa loco seu dioecesi eorumve incolis aut piis causis iuvandis, Ordinarius, de quo in §§ 1 et 2
Can. 1310      sunt statuta. - § 1. Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio, commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario expresse
Can. 1401      - Ecclesia iure proprio et exclusivo cognoscit: 1_ de causis quae respiciunt res spirituales et spiritualibus adnexas; 2_ de
Can. 1403      Servorum Dei reguntur peculiari lege pontificia. § 2. Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in eadem lege
Can. 1405      1 Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi in causis de quibus in can. 1401: 1_ eos qui supremum
Can. 1405      2_ Patres Cardinales; 3_ Legatos Sedis Apostolicae, et in causis poenalibus Episcopos; 4_ alias causas quas ipse ad suum
Can. 1406      acta et decisiones pro infectis habentur. § 2. In causis, de quibus in can. 1405, aliorum iudicum incompetentia est
Can. 1412      obligatio vel orta est vel est adimplenda. - In causis poenalibus accusatus, licet absens, conveniri potest coram tribunali loci
Can. 1413      delictum patratum est. - Pars conveniri potest: 1_ in causis quae circa administrationem versantur, coram tribunali loci ubi administratio
Can. 1413      coram tribunali loci ubi administratio gesta est; 2_ in causis quae respiciunt hereditates vel legata pia, coram tribunali ultimi
Can. 1419      - § 1. In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus
Can. 1431      officio tenetur providendi bono publico. - § 1. In causis contentiosis, Episcopi dioecesani est iudicare utrum bonum publicum in
Can. 1433      rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel solutionem. - In causis in quibus promotoris iustitiae aut defensoris vinculi praesentia requiritur
Can. 1438      ad tribunal Metropolitae, salvo praescripto can. 1439; 2_ in causis in prima instantia pertractatis coram Metropolita fit appellatio ad
Can. 1438      quod ipse, probante Sede Apostolica, stabiliter designaverit; 3_ pro causis coram Superiore provinciali actis tribunal secundae instantiae est penes
Can. 1438      actis tribunal secundae instantiae est penes supremum Moderatorem; pro causis actis coram Abbate locali, penes Abbatem superiorem congregationis monasticae
Can. 1445      et alios recursus contra sententias rotales; 2_ recursus in causis de statu personarum, quas ad novum examen Rota Romana
Can. 1452      iudex procedere potest et debet etiam ex officio in causis poenalibus aliisque, quae publicum Ecclesiae bonum aut animarum salutem
Can. 1478      vel curatorem a iudice datum. § 3. Sed in causis spiritualibus et cum spiritualibus conexis, si minores usum rationis
Can. 1481      aut de iudicio in quo bonum publicum vertitur, exceptis causis matrimonialibus, iudex parti carenti defensorem ex officio constituat. -
Can. 1490      tribunali stipendium recipientes, qui munus advocati vel procuratoris in causis praesertim matrimonialibus pro partibus quae eos seligere malint, exerceant
Can. 1513      exprimi vel in declarationibus ore coram iudice factis; in causis autem difficilioribus partes convocandae sunt a iudice ad dubium
Can. 1536      publicum, ceteras relevat ab onere probandi. § 2. In causis autem quae respiciunt bonum publicum, confessio iudicialis et partium
Can. 1547      ut eadem producatur. - Probatio per testes in quibuslibet causis admittitur, sub iudicis moderatione. - § 1. Testes iudici
Can. 1598      etiam advocatis id petentibus dari potest actorum exemplar; in causis vero ad bonum publicum spectantibus iudex ad gravissima pericula
Can. 1600      quae antea non fuerint petitae, disponere tantummodo: 1_ in causis, in quibus agitur de solo privato partium bono, si
Can. 1600      partium bono, si omnes partes consentiant; 2_ in ceteris causis, auditis partibus et dummodo gravis exstet ratio itemque quodlibet
Can. 1600      quodlibet fraudis vel subornationis periculum removeatur; 3_ in omnibus causis, quoties verisimile est, nisi probatio nova admittatur, sententiam iniustam
Can. 1628      gravatam putat, itemque promotor iustitiae et defensor vinculi in causis in quibus eorum praesentia requiritur, ius habent a sententia
Can. 1643      in rem iudicatam causae de statu personarum, haud exceptis causis de coniugum separatione. - § 1. Si duplex sententia
Can. 1673      posse a iudice ecclesiastico cognosci ac definiri. - In causis de matrimonii nullitate, quae non sint Sedi Apostolicae reservatae
Can. 1680      potest, adhibeat, praeter alia indicia et adminicula. - In causis de impotentia vel de consensus defectu propter mentis morbum
Can. 1680      utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat; in ceteris causis servetur praescriptum can. 1574. - Quoties in instructione causae
Can. 1702      de probationibus colligendis in iudicio contentioso ordinario et in causis de matrimonii nullitate, dummodo cum horum processum indole componi
Can. 1711      contentioso ordinario, salvis praescriptis huius tituli. - In his causis defensor vinculi iisdem gaudet iuribus iisdemque tenetur officiis, quibus
Can. 1728      et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis de causis quae ad bonum publicum spectant. § 2. Accusatus ad
Can. 1736      Superiore hierarchico, qui eam decernere potest gravibus tantum de causis et cauto semper ne quid salus animarum detrimenti capiat
Can. 1752      Hoc tempore inutiliter transacto, paroeciam vacantem declaret. - In causis translationis applicentur praescripta canonis 1747, servata aequitate canonica et

CAUTE     [3]
Can. 1294      2. Pecunia ex alienatione percepta vel in commodum Ecclesiae caute collocetur vel, iuxta alienationis fines, prudenter erogetur. - Requisita
Can. 1305      pecunia vel bonorum mobilium pretium custodiantur et quam primum caute et utiliter secundum prudens eiusdem Ordinarii iudicium, auditis et
Can. 1717      Quoties Ordinarius notitiam, saltem veri similem, habet de delicto, caute inquirat, per se vel per aliam idoneam personam, circa

CAUTELAE     [1]
Can. 1293      alienandae a peritis scripto facta. § 2. Aliae quoque cautelae a legitima auctoritate praescriptae serventur, ut Ecclesiae damnum vitetur

CAUTELIS     [1]
Can. 1474      tribunali superiori ignota, transferantur in aliam eidem tribunali cognitam, cautelis adhibitis, ut de fideli translatione constet. - § 1

CAUTIO     [1]
Can. 1498      si damnum quod timetur possit aliter reparari et idonea cautio de eo reparando offeratur. - Iudex potest ei, cui

CAUTIONE     [4]
Can. 1464      sit aut iudex id opportunius existimaverit. - Quaestiones de cautione pro expensis iudicialibus praestanda aut de concessione gratuiti patrocinii
Can. 1484      etiam non exhibito mandato, praestita, si res ferat, idonea cautione; actus autem qualibet vi caret, si intra terminum peremptorium
Can. 1647      ut sententia exsecutioni demandetur, assignata tamen restitutionem petenti idonea cautione ut, si restituatur in integrum, indemnis fiat. - Concessa
Can. 1649      succubuit, sed temere litigavit; 5_ de pecuniae deposito vel cautione praestanda circa expensas solvendas et damna reficienda. § 2

CAUTIONEM     [1]
Can. 1499      sequestrationem rei vel inhibitionem exercitii iuris concedit, praeviam imponere cautionem de damnis, si ius suum non probaverit, resarciendis. -

CAUTIONES     [1]
Can. 1326      in delictum culposum constituta sit, eventum praevidit et nihilominus cautiones ad eum vitandum omisit, quas diligens quilibet adhibuisset. §

CAUTIONI     [1]
Can. 1650      oriri posse, potest vel exsecutionem ipsam suspendere vel eam cautioni subicere. - Non antea exsecutioni locus esse poterit, quam

CAUTIONIBUS     [1]
Can. 1650      vel ad instantiam partis, idoneis, si casus ferat, praestitis cautionibus, si agatur de provisionibus seu praestationibus ad necessariam sustentationem

CAUTISSIME     [1]
Can. 0489      loco amoveri nequeat, in quo scilicet documenta secreto servanda cautissime custodiantur. § 2. Singulis annis destruantur documenta causarum criminalium

CAUTO     [6]
Can. 0848      a competenti auctoritate definitas, pro sacramentorum administratione nihil petat, cauto semper ne egentes priventur auxilio sacramentorum ratione paupertatis. -
Can. 0964      sedem confessionalem quod attinet, normae ab Episcoporum conferentia statuantur, cauto tamen ut semper habeantur in loco patenti sedes confessionales
Can. 1181      oblationes occasione funerum quod attinet, serventur praescripta can. 1264, cauto tamen ne ulla fiat in exequiis personarum acceptio neve
Can. 1598      pericula evitanda aliquod actum nemini manifestandum esse decernere potest, cauto tamen ut ius defensionis semper integrum maneat. § 2
Can. 1736      qui eam decernere potest gravibus tantum de causis et cauto semper ne quid salus animarum detrimenti capiat. § 3
Can. 1737      tamen gravi de causa Superior iubere ut exsecutio suspendatur, cauto tamen ne quid salus animarum detrimenti capiat. - Recurrens

CAUTUM     [13]
Can. 0127      de consilio tantum exquirendo, aliter iure particulari aut proprio cautum sit; ut autem actus valeant requiritur ut obtineatur consensus
Can. 0140      debent ad normam can. 119, nisi in mandato aliud cautum sit. § 3. Potestas exsecutiva pluribus delegata, praesumitur iisdem
Can. 0158      quo agitur institutionem dare, et quidem, nisi aliud legitime cautum sit, intra tres menses ab habita vacationis officii notitia
Can. 0165      Nisi aliud iure aut legitimis collegii vel coetus statutis cautum sit, si cui collegio aut coetui personarum sit ius
Can. 0191      per possessionem alterius officii canonice habitam, nisi aliud iure cautum aut a competenti auctoritate praescriptum fuerit. § 2. Remunerationem
Can. 0319      - § 1. Consociatio publica legitime erecta, nisi aliud cautum sit, bonaquae possidet ad normam statutorum administrat sub superiore
Can. 0395      potest non ultra mensem, sive continuum sive intermissum, dummodo cautum sit ne ex eius absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat
Can. 0479      Sede Episcopo concessae, necnon rescriptorum exsecutio, nisi aliud expresse cautum fuerit aut electa fuerit industria personae Episcopi dioecesani. -
Can. 1140      attinet, in omnibus aequiparantur legitimis, nisi aliud expresse iure cautum fuerit. - Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate
Can. 1264      quae eidem potiora iura tribuant. - Nisi aliud iure cautum sit, conventus Episcoporum provinciae est: 1_ praefinire taxas pro
Can. 1444      tribunal advocaverit et Rotae Romanae commiserit; easque, nisi aliud cautum sit in commissi muneris rescripto, ipsa Rota iudicat etiam
Can. 1491      Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit, sed etiam exceptione. - § 1. Quaevis actio
Can. 1512      expiret resoluto iure delegantis; 4_ interrumpitur praescriptio, nisi aliud cautum sit; 5_ lis pendere incipit; et ideo statim locum

CAVEANT     [2]
Can. 0626      eligant quos in Domino vere dignos et aptos sciant. Caveant praetera in electionibus a suffragiorum procuratione sive directe sive
Can. 0639      contractu verum est, semper posse actionem instituti. § 5. Caveant Superiores religiosi ne debita contrahenda permittant, nisi certo constet

CAVEAT     [12]
Can. 0398      - Studeat Episcopus debita cum diligentia pastoralem visitationem absolvere; caveat ne superfluis sumptibus cuiquam gravis onerosusve sit. - §
Can. 0535      eiusve delegato, visitationis vel alio opportuno tempore inspicienda, parochus caveat ne ad extraneorum manus perveniant. § 5. Libri paroeciales
Can. 1304      novo oneri suscipiendo, tum iam susceptis satisfacere posse; maximeque caveat ut reditus omnino respondeant oneribus adiunctis, secundum cuiusque loci
Can. 1321      debitae diligentiae, non punitur, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 3. Posita externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud
Can. 1328      in delictum consummatum statuta, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 2. Quod si actus vel omissiones natura sua
Can. 1349      consulere. - Si poena sit indeterminata neque aliud lex caveat, iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne irroget, nisi casus
Can. 1465      numquam autem, nisi partibus consentientibus, valide coarctari. § 3. Caveat tamen iudex ne nimis diuturna lis fiat ex prorogatione
Can. 1470      eodem designata. - § 1. Nisi aliter lex particularis caveat, dum causae coram tribunali aguntur, ii tantummodo adsint in
Can. 1561      proponant, ut eas ipse deferat, nisi aliter lex particularis caveat. - § 1. Iudex testi in mentem revocet gravem
Can. 1593      definitionem, conclusiones probationesque afferre potest, firmo praescripto can. 1600; caveat autem iudex, ne de industria in longiores et non
Can. 1636      a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex aliter caveat, a vinculi defensore vel promotore iustitiae tribunalis appellationis. -
Can. 1644      obtineatur, exsecutionem sententiae non suspendit, nisi aut lex aliter caveat aut tribunal appellationis ad normam can. 1650, § 3

CAVEATUR     [40]
Can. 0005      sinantur; ceterae quoque suppressae habeantur, nisi expresse Codice aliud caveatur, aut centenariae sint vel immemorabiles, quae quidem, si de
Can. 0006      praescriptis huius Codicis contrariae, nisi de particularibus aliud expresse caveatur; 3_ leges poenales quaelibet, sive universales sive particulares a
Can. 0009      respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eisde praeteritis caveatur. - Irritantes aut inhabilitantes eae tantum leges habendae sunt
Can. 0011      sufficienti rationis usu gaudent et, nisi aliud iure expresse caveatur, septimum aetatis annum expleverunt. - § 1. Legibus universalibus
Can. 0020      iuri particulari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur. - In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed
Can. 0022      divino non sint contrariae et nisi aliud iure canonico caveatur. - Ea tantum consuetudo a communitate fidelium introducta vim
Can. 0033      non autem cessant resoluto iure statuentis nisi contrarium expresse caveatur. - § 1. Instructiones, quae nempe legum praescripta declarant
Can. 0046      non cessat resoluto iure statuentis, nisi aliud iure expresse caveatur. - Revocatio actus administrativi per alium actum administrativum auctoritatis
Can. 0073      contrariam nulla rescripta revocantur, nisi aliud in ipsa lege caveatur. - Quamvis gratia oretenus sibi concessa quis in foro
Can. 0098      attinet, serventur praescripta iuris civilis, nisi iure canonico aliud caveatur, aut Episcopus dioecesanus in certibus casibus iusta de causa
Can. 0119      actus collegiales quod attinet, nisi iure vel statutis aliud caveatur: 1_ si agatur de electionibus, id vim habet iuris
Can. 0125      iniuste incusso, aut ex dolo, valet, nisi aliud iure caveatur; sed potest per sententiam iudicis rescindi, sive ad instantiam
Can. 0126      qua non, irritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur, sed actus ex ignorantia aut ex errore initus locum
Can. 0132      § 2. Attamen nisi in eius concessione aliud expresse caveatur aut electa sit industria personae, facultas habitualis Ordinario concessa
Can. 0135      auctoritatem supremam, valide delegari nequit, nisi aliud iure explicite caveatur; a legislatore inferiore lex iuri superiori contraria valide ferri
Can. 0137      actum tum ad universitatem casuum, nisi aliud iure expresse caveatur. § 2. Potestas exsecutiva ab Apostolica Sede delegata subdelegari
Can. 0143      amisso officio cui adnectitur. § 2. Nisi aliud iure caveatur, suspenditur potestas ordinaria, si contra privationem vel amotionem ab
Can. 0167      in eadem convocatione determinatis, exclusa, nisi aliud statutis legitime caveatur, facultate ferendi suffragia sive per epistolam sive per procuratorem
Can. 0174      - § 1. Electio, nisi aliud iure aut statutis caveatur, fieri etiam potest per compromissum, dummodo nempe electores, unanimi
Can. 0176      si fuerit nulla. - Nisi aliud iure aut statutis caveatur, is electus habeatur et a collegii aut coetus praeside
Can. 0179      confirmatione, electus pleno iure officium obtinet, nisi aliud iure caveatur. - § 1. Si electioni illius quem electores aptiorem
Can. 0180      soleat, suis ipsi suffragiis eum possunt, nisi aliud iure caveatur, a competenti auctoritate postulare. § 2. Compromissarii postulare nequeunt
Can. 0184      fuit collatum, officium ecclesiasticum non amittitur, nisi aliud iure caveatur. § 3. Officii amissio, quae effectum sortita est, quam
Can. 0200      nulli auctoritati iam subsint. - Nisi aliud expresse iure caveatur, tempus supputetur ad normam canonum qui sequuntur. - §
Can. 0202      supputandis, et incipit a media nocte, nisi aliud expresse caveatur; hebdomada spatium 7 dierum; mensis spatium 30 et annus
Can. 0203      coincidat cum inito diei aut aliud expresse in iure caveatur. § 2. Nisi contrarium statuatur, dies ad quem computatur
Can. 0317      ad illud munus ne assumatur, nisi aliud in statutis caveatur. § 4. In publicis christifidelium consociationibus quae directe ad
Can. 0516      ipso iure gaudet. - § 1. Nisi aliud iure caveatur, paroeciae aequiparatur quasi-paroecia, quae est certa in Ecclesia particulari
Can. 0548      determinantur. § 2. Nisi aliud expresse litteris Episcopi dioecesani caveatur, vicarius paroecialis ratione officii obligatione tenetur parochum in universo
Can. 0565      iuris universalis et particularis exercenda. - Nisi iure aliud caveatur aut cuidam specialia iura legitime competant, cappellanus nominatur ab
Can. 0635      Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, nisi aliud expresse caveatur. § 2. Quodlibet tamen institutum aptas normas statuat de
Can. 1161      intellegitur facta ad momentum celebrationis matrimonii, nisi aliud expresse caveatur. § 3. Sanatio in radice ne concedatur, nisi probabile
Can. 1257      propriis statutis, non autem hisce canonibus, nisi expresse aliud caveatur. - In canonibus qui sequuntur nomine Ecclesiae significatur non
Can. 1290      nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur, et firmo iure canonico caveatur, et firmo praescripto can
Can. 1290      aut aliud iure canonico caveatur, et firmo iure canonico caveatur, et firmo praescripto can. 1547. - Ad valide alienanda
Can. 1308      sequuntur. § 2. Sibi in tabulis fundationum id expresse caveatur, Ordinarius ob imminutos reditus onera Missarum reducere valet. §
Can. 1351      eius qui poenam constituit vel irrogavit, nisi aliud expresse caveatur. - § 1. Si poena vetet recipere sacramenta vel
Can. 1361      detur scripto, nisi gravis causa aliud suadeat. § 3. Caveatur ne remissionis petitio vel ipsa remissio divulgetur, nisi quatenus
Can. 1427      iuris pontificii, iudex primae instantiae, nisi aliud in constitutionibus caveatur, est Superior provincialis, aut, si monasterium sit sui iuris
Can. 1434      inspectis, munere suo fungi potuerint. - Nisi aliud expresse caveatur: 1_ quoties lex praecipit ut iudex partes earumve alteram

CAVENDO     [1]
Can. 0510      officia pastoralia parochi atque munera capitulo propria debite componantur, cavendo ne parochus capitularibus nec capitulum paroecialibus functionibus impedimento sit

CAVENDUM     [3]
Can. 1154      ecclesiastica aliter statuatur. - Instituta separatione coniugum, opportune semper cavendum est debitae filiorum sustentationi et educationi. - Coniux innocens
Can. 1350      potest. - § 1. In poenis clerico irrogandis semper cavendum est, ne iis quae ad honestam sustentationem sunt necessaria
Can. 1717      imputabilitatem, nisi haec inquisito omnino superflua videatur. § 2. Cavendum est ne ex hac investigatione bonum cuiusquam nomen in

CAVENTES     [1]
Can. 0227      imbuantur, et ad doctrinam attendant ab Ecclesiae magisterio propositam, caventes tamen ne in quaestionibus opinabilibus propriam sententiam uti doctrinam

CAVERE     [1]
Can. 1284      vel donatore vel legitima auctoritate imposita sint, ac praesertim cavere ne ex legum civilium inobservantia damnum Ecclesiae obveniat; 4_

CAVET     [1]
Can. 1629      sententia vel a decreto in causa de qua ius cavet expeditissime rem esse definiendam. - § 1. Appellatio interponi

CECIDERIT     [1]
Can. 0697      dierum interposito, procedat; 3_ si haec quoque monitio incassum ceciderit et Superior maior cum suo consilio censuerit de incorrigibilitate

CEDANT     [3]
Can. 0122      bonorum, quae divisioni obnoxia non sunt, utrique personae iuridicae cedant, oneraque iisdempropria utrique imponantur, servata item debita proportione ex
Can. 0668      § 1. Sodales ante primam professionem suorum bonorum administrationem cedant cui maluerint et, nisi constitutiones aliud ferant, de eorum
Can. 0790      missionali se dedicant, utque relationes cum iisdem in bonum cedant missionis. § 2. Praescriptis ab Episcopo dioecesano de quibus

CEDAT     [2]
Can. 0080      iuridicae integrum est privilegio sibi concesso renuntiare, si renuntiatio cedat in Ecclesiae praeiudicium. - Resoluto iure concedentis, privilegium non
Can. 0697      sodali plena facultate sese defendendi quod si monitio incassum cedat, ad alteram monitionem, spatio saltem quindecim dierum interposito, procedat

CEDIT     [2]
Can. 0082      haud onerosum non cessat; quod vero in aliorum gravamen cedit, amittitur, si accedat legitima praescriptio. - § 1. Cessat
Can. 0326      a competenti auctoritate, si eius actio in grave damnum cedit doctrinae vel disciplinae ecclesiasticae, aut scandalo est fidelium. §

CEDUNT     [2]
Can. 0668      invalide ponit. Quae autem ei post renuntiationem obveniunt, instituto cedunt ad normam iuris proprii. - § 1. Religiosi habitum
Can. 1303      fuerit fundatoris voluntas expresse manifestata; secus ipsi personae iuridicae cedunt. - § 1. Ut fundatio a persona iuridica valide

CELAVERIT     [1]
Can. 0643      is quem Superior eodem modo inductus recipit; 5_ qui celaverit suam incorporationem in aliquo instituto vitae consecratae aut in

CELEBRANDA     [1]
Can. 0929      legitime approbati fuerint. - Sacerdotes et diaconi in Eucharistia celebranda et ministranda sacra ornamenta rubricis praescripta deferant. - §

CELEBRANDAE     [3]
Can. 0954      - Si certis in ecclesiis aut oratoriis Missae petuntur celebrandae numero plures quam ut ibidem celebrari possint, earundem celebratio
Can. 0955      stipis testimonium acceperit. § 2. Tempus intra quod Missae celebrandae sunt, initium habet a die quo sacerdos easdem celebraturus
Can. 1176      eorumque corpora honorat ac simul vivis spei solacium affert, celebrandae sunt ad normam legum liturgicarum. § 3. Enixe commendat

CELEBRANDAM     [1]
Can. 1661      dubii determinet; dein ad audientiam, non ultra triginta dies celebrandam, omnes citet qui in ea interesse debent, addita pro

CELEBRANDARUM     [2]
Can. 0950      pecuniae summa offertur pro Missarum applicatione, non indicato Missarum celebrandarum numero, hic supputetur attenta stipe statuta in loco in
Can. 0958      solent, peculiarem habeant librum, in quo accurate adnotent Missarum celebrandarum numerum, intentionem, stipem oblatam, necnon celebrationem peractam. § 2

CELEBRANDAS     [2]
Can. 0955      recepit, nisi aliud constet. § 3. Qui aliis Missas celebrandas committunt, sine mora in librum referant tum Missas quas
Can. 0955      § 4. Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas quas celebrandas acceperit, quibusque satisfecerit. - Omnes et singuli administratores causarum

CELEBRANDI     [5]
Can. 0309      iuris et statutorum, edendi peculiares normas ipsam consociationem respicientes, celebrandi comitia, designandi moderatores, officiales, ministros atque bonorum administratores. -
Can. 0902      integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut
Can. 0949      oblata et acceptata est. - Qui obligatione gravatur Missam celebrandi et applicandi ad intentionem eorum qui stipem obtulerunt, eadem
Can. 1131      potest, ut matrimonium secreto celebretur. - Permissio matrimonium secreto celebrandi secumfert: 1_ ut secreto fiant investigationes quae ante matrimonium
Can. 1303      diuturnum tempus, iure particulari determinandum, ex reditibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut fines de quibus

CELEBRANDIS     [6]
Can. 0002      Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam
Can. 0256      homiletica exercenda, in cultu divino peculiarique modo in sacramentis celebrandis, in commercio cum hominibus, etiam non catholicis vel non
Can. 0366      regiminis Ordinarii loci exempta est, nisi agatur de matrimoniis celebrandis; 2_ Legato pontificio fas est, praemonitis, quantum fieri potest
Can. 0840      inducendam, firmandam et manifestandam summopere conferunt; quapropter in iis celebrandis summa veneratione debitaque diligentia uti debent tum sacri ministri
Can. 0846      fuerint, sub condicione conferantur. - § 1. In sacramentis celebrandis fideliter serventur libri liturgici a competenti auctoritate probati; quapropter
Can. 1331      1. Excommunicatus vetatur: 1_ ullam habere participationem ministerialem in celebrandis Eucharistiae Sacrificio vel quibuslibet aliis cultus caerimoniis; 2_ sacramenta

CELEBRANDO     [3]
Can. 0439      in, § 1 statuta valet etiam de concilio provinciali celebrando in provincia ecclesiastica, cuius termini cum territorio nationis coincidunt
Can. 0835      populum sanctificandum consecrantur. § 3. Diaconi in cultu divino celebrando partem habent, ad normam iuris praescriptorum. § 4. In
Can. 1101      Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis. § 2. At si alterutra vel utraque

CELEBRANDOS     [1]
Can. 0206      eos advitam ducendam evangelicam invitat eosque ad sacros ritus celebrandos introducit, eisdem varias iam largitur praerogativas, quae christianorum sunt

CELEBRANDUM     [4]
Can. 0441      conferentiae est: 1_ convocare concilium plenarium; 2_ locum ad celebrandum concilium intra territorium conferentiae Episcoporum eligere; 3_ inter Episcopos
Can. 0442      suffraganeorum, est: 1_ convocare concilium provinciale; 2_ locum ad celebrandum concilium provinciale intra provinciae territorium eligere; 3_ ordinem agendi
Can. 0835      ut eius ministri sub Episcopi auctoritate, ad cultum divinum celebrandum et populum sanctificandum consecrantur. § 3. Diaconi in cultu
Can. 0903      eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur. - Sacerdos ad celebrandum admittatur etiamsi rectori ecclesiae sit ignotus, dummodo aut litteras

CELEBRANS     [1]
Can. 0951      debeat. - § 1. Sacerdos plures eadem die Missas celebrans, singulas applicare potest ad intentionem pro qua stips oblata

CELEBRANTI     [1]
Can. 0945      § 1. Secundum probatum Ecclesiae morem, sacerdoti cuilibet Missam celebranti aut concelebranti licet stipem oblatam recipere, ut iuxta certam

CELEBRANTIS     [1]
Can. 0907      speciatim precem eucharisticam, proferre vel actionibus fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt propriae. - Sacerdotibus catholicis vetitum est una cum

CELEBRANTUR     [3]
Can. 0353      § 4. Solum Consistorium ordinarium, in quo aliquae sollemnitates celebrantur, potest esse publicum, cum scilicet praeter Cardinales admittuntur Praelati
Can. 0767      diebus dominicis et festis de praecepto, quae concursu populi celebrantur, homilia habenda est nec omitti potest nisi gravi de
Can. 1179      - Exequiae religiosorum aut sodalium societatis vitae apostolicae generatim celebrantur in propria ecclesia aut oratorio a Superiore, si institutum

CELEBRARE     [10]
Can. 0388      diebus, die quibus in, § 1, per se ipse celebrare et applicare debet; si vero ab hac celebratione legitime
Can. 0561      aliusve legitimi superioris licentia, nemini licet in ecclesia Eucharistiam celebrare, sacramenta administrare aliasve sacras functiones peragere; quae licentia danda
Can. 0567      quemdam sacerdotem proponere. § 2. Cappellani est liturgicas functiones celebrare aut moderari; ipsi tamen non licet in regimine interno
Can. 0905      ad normam iuris licitum est pluries eadem die Eucharistiam celebrare aut concelebrare, non licet sacerdoti plus semel in die
Can. 0905      aut concelebrare, non licet sacerdoti plus semel in die celebrare. § 2. Si sacerdotum penuria habeatur, concedere potest loci
Can. 0930      infirmus aut aetate provectus, si stare nequeat, Sacrificium eucharisticum celebrare potest sedens, servatis quidem legibus liturgicis, non tamen coram
Can. 0933      et de licentia expressa Ordinarii loci licet sacerdoti Eucharistiam celebrare in templo alicuius Ecclesiae aut communitatis ecclesialis plenam communionem
Can. 1239      altare nullum sit reconditum cadaver; secus Missam super illud celebrare non licet. - § 1. Coemeteria Ecclesiae propria, ubi
Can. 1331      vel quibuslibet aliis cultus caerimoniis; 2_ sacramenta vel sacramentalia celebrare et sacramenta recipere; 3_ ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel
Can. 1335      can. 1333, § 1 recensentur. - Si censura vetet celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum regiminis, vetitum suspenditur

CELEBRARI     [10]
Can. 0856      a sensu christiano alienum. - Licet baptismus quolibet die celebrari possit, commendatur tamen ut ordinarie die dominica aut, si
Can. 0881      iusta et rationabili, extra Missam et quolibet loco digno celebrari potest. - Confirmationis minister ordinarius est Episcopus; valide hoc
Can. 0954      oratoriis Missae petuntur celebrandae numero plures quam ut ibidem celebrari possint, earundem celebratio alibi fieri licet, nisi contrariam voluntatem
Can. 1011      ob rationes tamen pastorales in alia ecclesia aut oratorio celebrari potest. § 2. Ad ordinationem invitandi sunt clerici aliique
Can. 1071      2_ matrimonio quod ad normam legis civilis agnosci vel celebrari nequeat; 3_ matrimonio eius qui obligationibus teneatur naturalibus erga
Can. 1115      commorantur; cum licentia proprii Ordinarii aut parochi proprii, alibi celebrari possunt. - § 1. Si haberi vel adiri nequeat
Can. 1118      celebretur in ecclesia paroeciali; in alia ecclesia aut oratorio celebrari poterit de licentia Ordinarii loci vel parochi. § 2
Can. 1118      vel parochi. § 2. Matrimonium in alio convenienti loco celebrari Ordinarius loci permittere potest. § 3. Matrimonium inter partem
Can. 1118      non baptizatam in ecclesia vel in alio convenienti loco celebrari poterit. - Extra casum necessitatis, in matrimonii celebratione serventur
Can. 1177      pro quolibet fideli defuncto generatim in propriae paroeciae ecclesia celebrari debent. § 2. Fas est autem cuilibet fideli, vel

CELEBRAT     [5]
Can. 0900      est solus sacerdos valide ordinatus. § 2. Licite Eucharistiam celebrat sacerdos lege canonica non impeditus, servatis praescriptis canonum qui
Can. 0919      Sacerdos, qui eadem die bis aut ter sanctissimam Eucharistiam celebrat, aliquid sumere potest ante secundam aut tertiam celebrationem, etiamsi
Can. 0930      2. Sacerdos caecus aliave infirmitate laborans licite eucharisticum Sacrificium celebrat, adhibendo textum quemlibet Missae ex probatis, adstante, si casus
Can. 1173      praedito. - Ecclesia, sacerdotale munus Christi adimplens, liturgiam horarum celebrat, qua Deum ad populum suum loquentem audiens et memoriam
Can. 1380      simulat, iusta poena puniatur. - Qui per simoniam sacramentum celebrat vel recipit, interdicto vel suspensione puniatur. - § 1

CELEBRATA     [1]
Can. 1248      ecclesia paroeciali aliove sacro loco, iuxta Episcopi dioecesani praescripta celebrata, partem habeant, aut orationi per debitum tempus personaliter aut

CELEBRATAE     [1]
Can. 1054      maior competens, si agatur de ipsius subditis, notitiam uniuscuiusque celebratae ordinationis transmittat ad parochum loci baptismi, qui id adnotet

CELEBRATI     [3]
Can. 0869      de infante agitur, eius parentibus rationes dubiae validitatis baptismi celebrati declarentur. - Infans expositus aut inventus, nisi re diligenter
Can. 1050      qui promovendus est ad diaconatum permanentem sit uxoratus, testimonia celebrati matrimonii et consensus uxoris. - Ad scrutinium de qualitatibus
Can. 1138      qui nati sunt saltem post dies 180 a die celebrati matrimonii, vel infra dies 300 a die dissolutae vitae

CELEBRATIO     [16]
Can. 0246      cuius in Ecclesiae servitio erunt consortes. - § 1. Celebratio Eucharistica centrum sit totius vitae seminarii, ita ut cotidie
Can. 0530      processionum extra ecclesiam, necnon benedictiones extra ecclesiam solemnes; 7_ celebratio eucharistica sollemnior diebus dominicis et festis de praecepto. -
Can. 0719      spiritualia exercitia iuxta ius proprium peragant. § 2. Eucharistiae celebratio, quantum fieri potest cotidiana, sit totius eorum vitae consecratae
Can. 0851      observari debent, quae ad validitatem sacramenti requirantur. - Baptismi celebratio debite praeparetur oportet; itaque: 1_ adultus, qui baptismum recipere
Can. 0899      fideles hanc obligationem sedulo edoceant. - § 1. Eucharistica celebratio actio est ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus
Can. 0899      ordinum et liturgicorum munerum diversitate, participando concurrunt. § 3. Celebratio eucharistica ita ordinetur, ut omnes participantes exinde plurimos capiant
Can. 0904      opus redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non
Can. 0928      aut etiam utramque extra eucharisticam celebrationem, consecrare. - Eucharistica celebratio peragatur lingua latina aut alia lingua, dummodo textus liturgici
Can. 0931      etiam laico rite instructo, qui eundem adiuvet. - Eucharistiae celebratio et distributio fieri potest qualibet die et hora, iis
Can. 0932      exceptis, quae secundum liturgicas normas excluduntur. - § 1. Celebratio eucharistica peragatur in loco sacro, nisi in casu particulari
Can. 0932      necessitas aliud postulet; quo in casu, in loco honesto celebratio fieri debet. § 2. Sacrificium eucharisticum peragendum est super
Can. 0954      celebrandae numero plures quam ut ibidem celebrari possint, earundem celebratio alibi fieri licet, nisi contrariam voluntatem oblatores expresse manifestaverint
Can. 1002      propinqui, ut tempore opportuno infirmi hoc sacramento subleventur. - Celebratio communis unctionis infirmorum, pro pluribus infirmis simul, qui apte
Can. 1121      Ordinarius, qui dispensationem concessit, curet ut inscribatur dispensatio et celebratio in libro matrimoniorum tum curiae tum paroeciae propriae partis
Can. 1127      celebrationem ad normam § 1, alia habeatur eiusdem matrimonii celebratio religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum; item ne
Can. 1127      ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum; item ne fiat celebratio religiosa, in qua assistens catholicus et minister non catholicus

CELEBRATIONE     [21]
Can. 0340      Concilio determinare. - Si contingat Apostolicam Sedem durante Concilii celebratione vacare, ipso iure hoc intermittitur, donec novus Summus Pontifex
Can. 0358      Romano Pontifice hoc munus committitur ut in aliqua sollemni celebratione vel personarum coetu eius personam sustineat, uti Legatus a
Can. 0387      dispensator, iugiter annitatur ut christifideles suae curae commissi sacramentorum celebratione in gratia crescant utque paschale mysterium cognoscant et vivant
Can. 0388      ipse celebrare et applicare debet; si vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium, vel aliis diebus
Can. 0534      pro populo sibi commisso applicandi; qui vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium aut aliis diebus
Can. 0555      ut decor et nitor ecclesiarum sacraeque supellectilis, maxime in celebratione eucharistica et custodia sanctissimi Sacramenti, accurate serventur, ut recte
Can. 0631      in constitutionibus; ius proprium ulterius determinet ordinem servandum in celebratione capituli, praesertim quod ad electiones et rerum agendarum rationes
Can. 0777      statutis, curet: 1_ ut apta catechesis impertiatur pro sacramentorum celebratione; 2_ ut pueri, ope catecheticae institutionis per congruum tempus
Can. 0841      administrationem et receptionem licitam necnon ad ordinem in eorum celebratione servandum spectant. - § 1. Ad cetera sacramenta valide
Can. 0898      Christifideles maximo in honore sanctissimam Eucharistiam habeant, actuosam in celebratione augustissimi Sacrificii partem habentes, devotissime et frequenter hoc sacramentum
Can. 0903      annum datas, exhibeat, aut prudenter existimari possit eundem a celebratione non esse impeditum. - Sacerdotes, memoria semper tenentes in
Can. 0907      ne celebret sine participatione alicuius saltem fidelis. - In celebratione eucharistica diaconis et laicis non licet orationes, speciatim precem
Can. 0918      2. - Maxime commendatur ut fideles in ipsa eucharistica celebratione sacram communionem recipiant; ipsis tamen iusta de causa petentibus
Can. 0926      necessitatis, etiam sub sola specie vini. - In eucharistica celebratione secundum antiquam Ecclesiae latinae traditionem sacerdos adhibeat panem azymum
Can. 0941      ostensorio, servatis normis in libris liturgicis praescriptis. § 2. Celebratione Missae durante, ne habeatur in eadem ecclesiae vel oratorii
Can. 0952      est pro universa provincia per decretum definire quaenam pro celebratione et applicatione Missae sit offerenda stips, nec licet sacerdoti
Can. 0999      2_ in casu necessitatis, quilibet presbyter in ipsa tamen celebratione sacramenti. - § 1. Unctiones verbis, ordine et modo
Can. 1063      status sanctitatem et officia disponantur; 3_ fructuosa liturgica matrimonii celebratione, qua eluceat coniuges mysterium unitatis et fecundi amoris inter
Can. 1072      congrua congruis referendo. - Curent animarum pastores a matrimonii celebratione avertere iuvenes ante aetatem, qua secundum regionis receptos mores
Can. 1079      periculo, loci Ordinarius potest tum super forma in matrimonii celebratione servanda, tum super omnibus et singulis impedimentis iuris ecclesiastici
Can. 1119      loco celebrari poterit. - Extra casum necessitatis, in matrimonii celebratione serventur ritus in libris liturgicis, ab Ecclesia probatis, praescripti

CELEBRATIONEM     [24]
Can. 0246      ex hoc ditissimo fonte hauriant. § 2. Efformentur ad celebrationem liturgiae horarum, qua Dei ministri, nomine Ecclesiae pro toto
Can. 0344      statuere opportuno tempore ad normam iuris peculiaris ante synodi celebrationem; 4_ rerum agendarum ordinem definire; 5_ synodo per se
Can. 0347      2. Sede Apostolica post convocatam synodum aut inter eius celebrationem vacante, ipso iure suspenditur synodi coetus, itemque munus sodalibus
Can. 0392      abusus in ecclesiasticam disciplinam irrepant, praesertim circa ministerium verbi, celebrationem sacramentorum et sacramentalium, cultum Dei et Sanctorum, necnon bonorum
Can. 0528      congregationis fidelium paroecialis; allaboret ut christifideles per devotam sacramentorum celebrationem, pascantur, peculiarique modo ut frequenter ad sanctissimae Eucharistiae et
Can. 0619      frequenti verbi Dei pabulo eosque adducant ad sacrae liturgiae celebrationem. Eis exemplo sint in virtutibus colendis et in observantia
Can. 0837      actualis participationis. § 2. Actiones liturgicae, quatenus suapte natura celebrationem communem secumferant, ubi id fieri potest, cum frequentia et
Can. 0841      §§ 3 et 4, est decernere quae ad eorum celebrationem, administrationem et receptionem licitam necnon ad ordinem in eorum
Can. 0866      nisi gravis obstet ratio, statim post baptismum confirmetur atque celebrationem eucharisticam, communionem etiam recipiendo, participet. - § 1. Parentes
Can. 0909      Eucharistiam concelebrare. - Sacerdos ne omittat ad eucharistici Sacrificii celebrationem oratione debite se praeparare, eoque expleto Deo gratias agere
Can. 0917      potest eam iterum eadem die suscipere solummodo intra eucharisticam celebrationem cui participat, salvo praescripto can. 921, § 2. -
Can. 0919      Eucharistiam celebrat, aliquid sumere potest ante secundam aut tertiam celebrationem, etiamsi non intercesserit spatium unius horae. § 3. Aetate
Can. 0927      alteram materiam sine altera, aut etiam utramque extra eucharisticam celebrationem, consecrare. - Eucharistica celebratio peragatur lingua latina aut alia
Can. 0955      contrariam voluntatem oblatores expresse manifestaverint. - § 1. Qui celebrationem Missarum applicandarum aliis committere intendat, earum celebrationem quam primum
Can. 0955      1. Qui celebrationem Missarum applicandarum aliis committere intendat, earum celebrationem quam primum sacerdotibus sibi acceptis committat, dummodo ipsi constet
Can. 0955      debitam datum esse intuitu personae; obligatione etiam tenetur Missarum celebrationem curandi, donec tum susceptae obligationis tum receptae stipis testimonium
Can. 0956      administratores causarum piarum aut quoquo modo obligati ad Missarum celebrationem curandam, sive clerici sive laici, onera Missarum quibus intra
Can. 0958      accurate adnotent Missarum celebrandarum numerum, intentionem, stipem oblatam, necnon celebrationem peractam. § 2. Ordinarius obligatione tenetur singulis annis huiusmodi
Can. 1062      Ex matrimonii promissione non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem damnorum, si qua debeatur. -
Can. 1069      si quae norint, parocho aut loci Ordinario, ante matrimonii celebrationem, revelandi. - Si alius quam parochus, cuius est assistere
Can. 1083      Integrum est Episcoporum conferentiae aetatem superiorem ad licitam matrimonii celebrationem statuere. - § 1. Impotentia coeundi antecedens et perpetua
Can. 1127      concedatur. § 3. Vetatur, ne ante vel post canonicam celebrationem ad normam § 1, alia habeatur eiusdem matrimonii celebratio
Can. 1132      secreti observantia immineat, idque notum fiat partibus ante matrimonii celebrationem. - Matrimonium secreto celebratum in peculiari tantummodo regesto, servando
Can. 1234      sedulo annuntiando, vitam liturgicam praesertim per Eucharistiae et paenitentiae celebrationem apte fovendo, necnon probatas pietatis popularis formas colendo. §

CELEBRATIONES     [7]
Can. 0366      potest, locorum Ordinariis, in omnibus ecclesiis suae legationis liturgicas celebrationes, etiam in pontificalibus, peragere. - Pontificii Legati munus non
Can. 0559      parocho. - Potest rector in ecclesia sibi commissa liturgicas celebrationes etiam sollemnes peragere, salvis legitimis fundationis legibus, atque dummodo
Can. 0560      necnon ut ecclesia pateat certis christifidelium coetibus ibidem liturgicas celebrationes peracturis. - Sine rectoris aliusve legitimi superioris licentia, nemini
Can. 0835      propriam sibi partem habent ceteri quoque christifideles actuose liturgicas celebrationes, eucharisticam praesertim, suo modo participando; peculiari modo idem munus
Can. 0837      § 1. Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius, quae est unitatis sacramentum, scilicet plebs sancta
Can. 1225      eiusdem Ordinarii auctoritate. - In oratoriis legitime constitutis omnes celebrationes sacrae peragi possunt, nisi quae iure aut Ordinarii loci
Can. 1228      - Firmo praescripto can. 1227, ad Missam aliasve sacras celebrationes in aliquo sacello privato peragendas requiritur Ordinarii loci licentia

CELEBRATIONI     [5]
Can. 0389      in ecclesia cathedrali aliave ecclesia suae dioecesis sanctissimae Eucharistiae celebrationi, in festis praesertim de praecepto aliisque sollemnitatibus. - Episcopus
Can. 1011      invitandi sunt clerici aliique christifideles, ut quam maxima frequentia celebrationi intersint. - Sacrae ordinationis minister est Episcopus consecratus. -
Can. 1066      matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae ac licitae celebrationi obsistere. - Episcoporum conferentia statuat normas de examine sponsorum
Can. 1116      qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonii celebrationi adesse debet, salva coniugii validitate coram solis testibus. -
Can. 1121      ad normam can. 1116 contrahitur, sacerdos vel diaconus, si celebrationi adfuerit, secus testes tenentur in solidum cum contrahentibus parochum

CELEBRATIONIBUS     [2]
Can. 0095      ecclesiastica indictis sive a christifidelibus libere convocatis, necnon aliis celebrationibus, et quibus definiuntur quae ad constitutionem, moderamen et rerum
Can. 1235      ecclesia altare fixum inesse; ceteris vero in locis, sacris celebrationibus destinatis, altare fixum vel mobile. - § 1. Iuxta

CELEBRATIONIBUSVE     [1]
Can. 0095      et rerum agendarum rationes pertinent. § 2. In conventibus celebrationibusve, ii regulis ordinis tenentur, qui in iisdem partem habent

CELEBRATIONIS     [10]
Can. 0632      ad eorum naturam, auctoritatem, compositionem, modum procedendi et tempus celebrationis. - § 1. Organa participationis vel consultationis munus sibi
Can. 1121      eamque recipiat. - § 1. Celebrato matrimonio, parochus loci celebrationis vel qui eius vices gerit, etsi neuter eidem astiterit
Can. 1121      regestis nomina coniugum, assistentis ac testium, locum et diem celebrationis matrimonii, iuxta modum ab Episcoporum conferentia aut ab Episcopo
Can. 1121      primum certiorem reddere tenetur coniux catholicus, indicans etiam locum celebrationis necnon formam publicam servatam. - § 1. Matrimonium contractum
Can. 1122      non in paroecia in qua baptizatus est, parochus loci celebrationis notitiam initi coniugii ad parochum loci collati baptismi quam
Can. 1123      nullum declaratur, vel legitime praeterquam morte solvitur, parochus loci celebrationis matrimonii certior fieri debet, ut adnotatio in regestis matrimoniorum
Can. 1127      contrahit cum parte non catholica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur
Can. 1127      matrimonium celebratur, et salva ad validitatem aliqua publica forma celebrationis; Episcoporum conferentiae est normas statuere, quibus praedicta dispensatio concordi
Can. 1161      momento concessionis gratiae; retrotractio vero intellegitur facta ad momentum celebrationis matrimonii, nisi aliud expresse caveatur. § 3. Sanatio in
Can. 1248      deficiente ministro sacro aliave gravi de causa participatio eucharisticae celebrationis impossibilis evadat, valde commendatur ut fideles in liturgia Verbi

CELEBRATIONUM     [1]
Can. 1221      securitatis media adhibeantur. - Ingressus in ecclesiam tempore sacrarum celebrationum sit liber et gratuitus. - § 1. Si qua

CELEBRATO     [4]
Can. 1061      matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro. § 2. Celebrato matrimonio, si coniuges cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur
Can. 1121      requirat manifestationem consensus contrahentium eamque recipiat. - § 1. Celebrato matrimonio, parochus loci celebrationis vel qui eius vices gerit
Can. 1121      catholicae, cuius parochus inquisitiones de statu libero peregit; de celebrato matrimonio eundem Ordinarium et parochum quam primum certiorem reddere
Can. 1131      ante matrimonium peragendae sunt; 2_ ut secretum de matrimonio celebrato servetur ab Ordinario loci, assistente, testibus, coniugibus. - Obligatio

CELEBRATUM     [4]
Can. 1061      dicitur putativum, si bona fide ab una saltem parte celebratum fuerit, donec utraque pars de eiusdem nullitate certa evadat
Can. 1133      notum fiat partibus ante matrimonii celebrationem. - Matrimonium secreto celebratum in peculiari tantummodo regesto, servando in secreto curiae archivo
Can. 1673      reservatae, competentia sunt: 1_ tribunal loci in quo matrimonium celebratum est; 2_ tribunal loci in quo pars conventa domicilium
Can. 1685      iudicialis debet eandem notificare Ordinario loci in quo matrimonium celebratum est. Is autem curare debet ut quam primum de

CELEBRATUR     [6]
Can. 0353      maxime sollemnes peragendos. § 3. In Consistorium extraordinarium, quod celebratur cum peculiares Ecclesiae necessitates vel graviora negotia tractanda id
Can. 0877      receperit. - § 1. Parochus loci, in quo baptismus celebratur, debet nomina baptizatorum, mentione facta de ministro, parentibus, patrinis
Can. 1127      casibus dispensandi, consulto tamen Ordinario loci in quo matrimonium celebratur, et salva ad validitatem aliqua publica forma celebrationis; Episcoporum
Can. 1235      § 1. Altare, seu mensa super quam Sacrificium eucharisticum celebratur, fixum dicitur, si ita exstruatur ut cum pavimento cohaereat
Can. 1246      - § 1. Dies dominica in qua mysterium paschale celebratur, ex apostolica traditione, in universa Ecclesia uti primordialis dies
Can. 1248      Praecepto de Missa participanda satisfacit qui Missae assistit ubicumque celebratur ritu catholico vel ipso die festo vel vespere diei

CELEBRATURUS     [1]
Can. 0955      celebrandae sunt, initium habet a die quo sacerdos easdem celebraturus recepit, nisi aliud constet. § 3. Qui aliis Missas

CELEBRENT     [4]
Can. 0663      3. Lectioni sacra iuris proprii praescripta liturgiam horarum digne celebrent, firma pro clericis obligatione de qua in can. 276
Can. 0904      in mysterio Sacrificii eucharistici opus redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana, quae quidem, etiam si
Can. 0905      etiam ter in diebus dominicis et festis de praecepto, celebrent. - Nisi iusta et rationabili de causa, sacerdos Sacrificium
Can. 0945      nulla recepta stipe, Missam ad intentionem christifidelium praecipue egentium celebrent. - Christifideles stipem offerentes ut ad suam intentionem Missa

CELEBRENTUR     [8]
Can. 0555      3_ providendi ut religiosae functiones secundum sacrae liturgiae praescripta celebrentur, ut decor et nitor ecclesiarum sacraeque supellectilis, maxime in
Can. 0555      materialibus auxiliis necareant, utque eorum qui decesserint, funera digne celebrentur; provideat quoque ne, occasione aegrotationis vel mortis, libri, documenta
Can. 0562      secundum normas liturgicas et canonum praescripta digne in ecclesia celebrentur, onera fideliter adimpleantur, bona diligenter administrentur, sacrae supellectilis atque
Can. 0767      et quadragesimae aut occasione alicuius festi vel luctuosi eventus, celebrentur. § 4. Parochi aut ecclesiae rectoris est curare ut
Can. 0837      id fieri potest, cum frequentia et actuosa participatione christifidelium celebrentur. - § 1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate
Can. 1115      licentia parochi, quoties vi delegationis generalis assistit. - Matrimonia celebrentur in paroecia ubi alterutra pars contrahentium habet domicilium vel
Can. 1177      translatum fuerit, neque aliqua ecclesia funeris legitime electa, exequiae celebrentur in ecclesia paroeciae ubi mors accidit, nisi alia iure
Can. 1178      sit. - Exequiae Episcopi dioecesani in propria ecclesia cathedrali celebrentur, nisi ipse aliam ecclesiam elegerit. - Exequiae religiosorum aut

CELEBRET     [7]
Can. 0543      consilio ordinationem statuant, qua eorum unus Missam pro populo celebret, ad normam can. 534; 3_ solus moderator in negotiis
Can. 0556      religiosae aut societatis vitae apostolicae, quae in eadem officia celebret. - § 1. Ecclesiae rector libere nominatur ab Episcopo
Can. 0560      rectori praecipere ut determinatas in ecclesia sua pro populo celebret functiones etiam paroeciales, necnon ut ecclesia pateat certis christifidelium
Can. 0846      marte addat, demat aut mutet. § 2. Minister sacramenta celebret secundum proprium ritum. - § 1. In administrandis sacramentis
Can. 0906      iusta et rationabili de causa, sacerdos Sacrificium eucharisticum ne celebret sine participatione alicuius saltem fidelis. - In celebratione eucharistica
Can. 0916      est peccati gravis, sine praemissa sacramentali confessione Missam ne celebret neve Corpori Domini communicet, nisi adsit gravis ratio et
Can. 0934      fieri potest, sacerdos saltem bis in mense Missam ibi celebret. - Nemini licet sanctissimam Eucharistiam apud se retinere aut

CELEBRETUR     [14]
Can. 0439      plenarium, pro omnibus scilicet Ecclesiis particularibus eiusdem conferentiae Episcoporum, celebretur quoties id ipsi Episcoporum conferentiae, approbante Apostolica Sede, necessarium
Can. 0440      Concilium provinciale, pro diversis Ecclesiis particularibus eiusdem provinciae ecclesiasticae, celebretur quoties id, de iudicio maioris partis Episcoporum dioecesanorum provinciae
Can. 0461      - § 1. Synodus dioecesana in singulis Ecclesiis particularibus celebretur cum, iudicio Episcopi dioecesani et audito consilio presbyterali, adiuncta
Can. 0608      iuris designati; singulae domus habeant oratorium, in quo Eucharistia celebretur et asservetur ut vere sit centrum communitatis. - §
Can. 0733      secumfert ius habendi saltem oratorium, in quo sanctissima Eucharistia celebretur et asservetur. - Regimen societatis a constitutionibus determinatur, servatis
Can. 0791      pro missionibus efficaciter promovenda, praesertim Pontificia Opera Missionalia; 3_ celebretur dies annualis pro missionibus; 4_ solvatur quotannis congrua pro
Can. 0856      die dominica aut, si fieri possit, in vigilia Paschatis, celebretur. - § 1. Extra casum necessitatis, proprius baptismi locus
Can. 0860      In valetudinariis, nisi aliter Episcopus dioecesanus statuerit, baptismus ne celebretur, nisi in casu necessitatis vel alia ratione pastorali cogente
Can. 0881      ut confirmationis sacramentum in ecclesia, et quidem intra Missam, celebretur; ex causa tamen iusta et rationabili, extra Missam et
Can. 1010      gradibus libri liturgici praescribunt. - Ordinatio intra Missarum sollemnia celebretur, die dominico vel festo de praecepto, sed ob rationes
Can. 1011      potest. - § 1. Ordinatio generaliter in cathedrali ecclesia celebretur; ob rationes tamen pastorales in alia ecclesia aut oratorio
Can. 1066      sacramenta paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae accedant. - Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae ac licitae celebrationi obsistere
Can. 1118      vel inter partem catholicam et partem non catholicam baptizatam celebretur in ecclesia paroeciali; in alia ecclesia aut oratorio celebrari
Can. 1130      urgenti causa loci Ordinarius permittere potest, ut matrimonium secreto celebretur. - Permissio matrimonium secreto celebrandi secumfert: 1_ ut secreto

CELEREM     [1]
Can. 1458      propositae et in albo inscriptae, nisi ex iis aliqua celerem prae ceteris expeditionem exigat, quod quidem peculiari decreto, rationibus

CELERITATI     [1]
Can. 1670      processualibus, quae non sint ad validitatem statutae, derogare, ut celeritati, salva iustitia, consulat. - Causae matrimoniales baptizatorum iure proprio

CENSEAT     [12]
Can. 0560      ministerio paroeciali noceant. - Loci Ordinarius, ubi id opportunum censeat, potest rectori praecipere ut determinatas in ecclesia sua pro
Can. 0695      delictis, de quibus in can. 1395, § 2, Superior censeat dimissionem non esse omnino necessariam et emendationi sodalis atque
Can. 1215      praebeat nisi, audito consilio presbyterali et vicinarum ecclesiarum rectoribus, censeat novam ecclesiam bono animarum inservire posse, et media ad
Can. 1345      iudex potest etiam a qualibet punitione irroganda abstinere, si censeat aliter posse melius consuli eius emendationi. - Quoties reus
Can. 1452      afferendis vel in exceptionibus opponendis supplere, quoties id necessarium censeat ad vitandam graviter iniustam sententiam, firmis praescriptis can. 1600
Can. 1508      libellus litis introductorius adiungatur, nisi iudex propter graves causas censeat libellum significandum non esse parti, antequam haec deposuerit in
Can. 1565      nonnulla testem praemonere, si id sine periculo fieri posse censeat. - Testes ore testimonium dicant, et scriptum ne legant
Can. 1602      disputationem pro tribunali sedente iudex, consentientibus partibus, satis esse censeat. § 2. Si defensiones cum praecipuis documentis typis imprimantur
Can. 1718      § § 1 et 2, audiat Ordinarius, si prudenter censeat, duos iudices aliosve iuris peritos. § 4. Antequam ad
Can. 1738      constituatur, si recurrens patrono careat et Superior id necessarium censeat; semper tamen potest Superior iubere ut recurrens ipse compareat
Can. 1742      consilio presbyterali constituto, Episcopo proponente, selectis; quod si exinde censeat ad amotionem esse deveniendum, causa et argumentis ad validitatem
Can. 1750      translationi faveant vel obstent; quod si exinde translationem peragendam censeat, paternas exhortationes parocho iteret. - § 1. His peractis

CENSEATUR     [2]
Can. 1552      articuli argumentorum super quibus petitur testium interrogatio; alioquin petitio censeatur deserta. - Iudicis est nimiam multitudinem testium refrenare. -
Can. 1603      tunc autem concessio, uni parti facta, alteri quoque data censeatur. 3§ . Promotor iustitiae et defensor vinculi ius habent iterum

CENSENDUM     [1]
Can. 1330      voluntatis vel doctrinae vel scientiae manifestatione, tamquam non consummatum censendum est, si nemo eam declarationem vel manifestationem percipiat. -

CENSENTUR     [2]
Can. 0039      - Condiciones in actu administrativo tunc tantum ad validitatem censentur adiectae, cum per particulas si, nisi, dummodo exprimuntur. -
Can. 1540      ea sunt, quae secundum uniuscuiusque loci leges talia iure censentur. § 3. Cetera documenta sunt privata. - Nisi contrariis

CENSET     [1]
Can. 1727      et 1345. § 2. Promotor iustitiae appellare potest quoties censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum non esse

CENSETUR     [9]
Can. 0097      § 2. Minor, ante plenum septennium, dicitur infans et censetur non sui compos, expleto autem septennio, usum rationis habere
Can. 0099      tutoris providendum aestimaverit. - Quicumque usu rationis habitu caret, censetur non sui compos et infantibus assimilatur. - Persona dicitur
Can. 0961      aut sacra communione diu carere cogantur; necessitas vero non censetur sufficiens, cum confessarii praesto esse non possunt, ratione solius
Can. 1074      personam inhabilem reddit ad matrimonium valide contrahendum. - Publicum censetur impedimentum, quod probari in foro externo potest; secus est
Can. 1079      In casu de quo in § 2, loci Ordinarius censetur adiri non posse, si tantum per telegraphum vel telephonum
Can. 1143      contrahitur, dummodo pars non baptizata discedat. § 2. Discedere censetur pars non baptizata, si nolit cum parte baptizata cohabitare
Can. 1635      iudice a quo sive coram iudice ad quem, deserta censetur appellatio. - § 1. Appellans potest appellationi renuntiare cum
Can. 1637      vel contra unum tantum ex ipsis sententia impugnetur, impugnatio censetur ab omnibus et contra omnes facta, quoties res petita
Can. 1645      integrum. § 2. De iniustitia autem manifesto constare non censetur, nisi: 1_ sententia ita probationibus innitatur, quae postea falsae

CENSOR     [2]
Can. 0830      commissio censorum, quam loci Ordinarii consulere possint. § 2. Censor, in suo obeundo officio, omni personarum acceptatione seposita, prae
Can. 0830      moribus doctrinam, uti a magisterio ecclesiastico proponitur. § 3. Censor sententiam suam scripto dare debet; quae si faverit, Ordinarius

CENSORUM     [2]
Can. 0830      iudicium de libris, ab Episcoporum conferentia confici potest elenchus censorum, scientia, recta doctrina et prudentia praestantium, qui curiis dioecesanis
Can. 0830      curiis dioecesanis praesto sint, aut constitui etiam potest commissio censorum, quam loci Ordinarii consulere possint. § 2. Censor, in

CENSUERIT     [6]
Can. 0270      exstantibus gravibus causis; licet tamen clerico, qui se gravatum censuerit et Episcopum receptorem invenerit, contra decisionem recurrere. - §
Can. 0697      in can. 696, si Superior maior, audito suo consilio, censuerit processum dimissionis esse inchoandum: 1_ probationes colligat vel compleat
Can. 0697      monitio incassum ceciderit et Superior maior cum suo consilio censuerit de incorrigibilitate satis constare et defensiones sodalis insufficientes esse
Can. 1559      praesertim cum res est de bono privato, eas admittendas censuerit. Assistere tamen possunt earum advocati vel procuratores, nisi iudex
Can. 1559      vel procuratores, nisi iudex propter rerum et personarum adiuncta censuerit secreto esse procedendum. - § 1. Testes seorsim singuli
Can. 1720      processum, in secreto curiae archivo custodiantur. - Si Ordinarius censuerit per decretum extra iudicium esse procedendum: 1_ reo accusationem

CENSURA     [9]
Can. 1071      qui notorie catholicam fidem abiecerit; 5_ matrimonio eius qui censura innodatus sit; 6_ matrimonio filii familias minoris, insciis aut
Can. 1335      qui in can. 1333, § 1 recensentur. - Si censura vetet celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum regiminis
Can. 1335      ad consulendum fidelibus in mortis periculo constitutis; quod si censura latae sententiae non sit declarata, vetitum praeterea suspenditur, quoties
Can. 1347      relinquitur poenas intra aequos terminos moderari. - § 1. Censura irrogari valide nequit, nisi antea reus semel saltem monitus
Can. 1357      convaluerint, ii quibus ad normam can. 976 remissa est censura irrogata vel declarata vel Sedi Apostolicae reservata. - §
Can. 1366      qui liberos in religione acatholica baptizandos vel educandos tradunt, censura aliave iusta poena puniantur. - Qui species consecratas abicit
Can. 1372      actum ad Concilium Oecumenicum vel ad Episcoporum collegium recurrit censura puniatur. - Qui publice aut subditorum simultates vel odia
Can. 1385      potest. - Qui quaestum illegitime facit ex Missae stipe, censura vel alia iusta poena puniatur. - Qui quidvis donat
Can. 1390      aliter alterius bonam famam laedit, iusta poena, non exclusa censura, puniri potest. § 3. Calumniator potest cogi etiam ad

CENSURAE     [2]
Can. 1312      Sanctiones poenales in Ecclesia sunt: 1_ poenae medicinales seu censurae, quae in cann. 1331-1333 recensentur; 2_ poenae expiatoriae, de
Can. 1358      declarata vel Sedi Apostolicae reservata. - § 1. Remissio censurae dari non potest nisi delinquenti qui a contumacia, ad

CENSURAM     [2]
Can. 1357      - § 1. Firmis praescriptis cann. 508 et 976, censuram latae sententiae excommunicationis vel interdicti non declaratam confessarius remittere
Can. 1358      2, recesserit; recedenti autem denegari nequit. § 2. Qui censuram remittit, potest ad normam can. 1348 providere vel etiam

CENSURAS     [2]
Can. 1318      scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint; censuras autem, praesertim excommunicationem, ne constituat, nisi maxima cum moderatione
Can. 1349      indeterminata neque aliud lex caveat, iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne irroget, nisi casus gravitas id omnino postulet; perpetuas

CENSURIS     [4]
Can. 0508      aliis delegare non potest, absolvendi in foro sacramentali a censuris latae sententiae non declaratis, Apostolicae Sedi non reservatis, in
Can. 0566      praeterea facultatem habet, his tantum in locis exercendam, a censuris latae sententiae non reservatis neque declaratis absolvendi, firmo tamen
Can. 0976      periculo mortis versantes valide et licite absolvit a quibusvis censuris et peccatis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus. - Absolutio
Can. 1338      1, n. 3 indicantur, norma servanda est, quae de censuris datur in can. 1335. - § 1. Eum, qui

CENTENARIA     [2]
Can. 0026      clausulam contineat futuras consuetudines prohibentem, sola praevalere potest consuetudo centenaria aut immemorabilis. - Consuetudo est optima legum interpres. -
Can. 0076      exsecutiva cui legislator hanc potestatem concesserit. § 2. Possessio centenaria vel immemorabilis praesumptionem inducit concessi privilegii. - Privilegium interpretandum

CENTENARIAE     [1]
Can. 0005      quoque suppressae habeantur, nisi expresse Codice aliud caveatur, aut centenariae sint vel immemorabiles, quae quidem, si de iudicio Ordinarii

CENTENARIAS     [1]
Can. 0028      expressam de iis mentionem faciat, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles, nec lex universalis consuetudines particulares. - Decreta

CENTRA     [1]
Can. 0813      stabiliter deputatos, et provideat ut apud universitates, etiam catholicas, centra habeantur universitaria catholica, quae iuventuti adiutorio sint, praesertim spirituali

CENTRUM     [3]
Can. 0246      Ecclesiae servitio erunt consortes. - § 1. Celebratio Eucharistica centrum sit totius vitae seminarii, ita ut cotidie alumni, ipsam
Can. 0528      non profiteantur. § 2. Consulat parochus ut sanctissima Eucharistia centrum sit congregationis fidelium paroecialis; allaboret ut christifideles per devotam
Can. 0608      in quo Eucharistia celebretur et asservetur ut vere sit centrum communitatis. - § 1. Instituti religiosi domus eriguntur ab

CENTUM     [2]
Can. 0120      tamen si a competenti auctoritate legitime supprimantur aut per centum annorum spatium agere desierit; persona iuridica privata insuper extinguitur
Can. 1270      personales sive reales, quae pertinent ad Sedem Apostolicam, spatio centum annorum praescribuntur; quae ad aliam personam iuridicam publicam ecclesiasticam

CEPERIT     [2]
Can. 0409      Episcopus dioecesis pro qua fuerat constitutus, dummodo possessionem legitime ceperit. § 2. Vacante sede episcopali, nisi aliud a competenti
Can. 0409      statutum fuerit, Episcopus auxiliaris, donec novus Episcopus possessionem sedis ceperit, omnes et solas servat potestates et facultates quibus sede

CERTA     [16]
Can. 0016      ipsa et promulgari debet; si verba legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum; si legem coarctet vel extendataut
Can. 0019      exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi. - Si certa de re desit expressum legis sive universalis sive particularis
Can. 0093      tractum habet successivum cessat iisdem modis quibus privilegium, necnon certa ac totali cessatione causae motivae. - § 1. Statuta
Can. 0370      Christi Ecclesia. - Praelatura territorialis aut abbatia territorialis est certa populi Dei portio, territorialiter quidem circumscripta, cuius cura, specialia
Can. 0371      - § 1. Vicariatur apostolicus vel praefectura apostolica est certa populi Dei portio quae, ob peculiaria adiuncta, in dioecesim
Can. 0371      nomine Summi Pontificis regant. § 2. Adminitratio apostolica est certa populi Dei portio, quae ob speciales et graves omnino
Can. 0418      memoratis actibus pontificiis notitiam receperint. - § 1. A certa translationis notitia, Episcopus intra duos menses debet dioecesim ad
Can. 0418      dioecesis novae, dioecesis a qua vacat. § 2. A certa translationis notitia usque ad canonicam novae dioecesis possessionem, Episcopus
Can. 0512      § 3. Ad consilium pastorale ne deputentur nisi christifideles certa fide, bonis moribus et prudentia praestantes. - § 1
Can. 0515      semel in anno convocetur. - § 1. Paroecia est certa communitas christifidelium in Ecclesia particulari stabiliter constituta, cuius cura
Can. 0516      Nisi aliud iure caveatur, paroeciae aequiparatur quasi-paroecia, quae est certa in Ecclesia particulari communitas christifidelium, sacerdoti uti pastori proprio
Can. 0647      3. Superior maior permittere potest ut novitiorum coetus, per certa temporis spatia, in alia instituti domo, a se designata
Can. 1061      parte celebratum fuerit, donec utraque pars de eiusdem nullitate certa evadat. - § 1. Matrimonii promissio sive unilateralis sive
Can. 1090      sponte eligat. - § 1. Qui intuitu matrimonii cum certa persona ineundi, huius coniugi vel proprio coniugi mortem intulerit
Can. 1105      requiritur: 1_ ut adsit mandatum speciale ad contrahendum cum certa persona; 2_ ut procurator ab ipso mandante designetur, et
Can. 1687      quibus in can. 1686 vel dispensationis defectum non esse certa, appellare debet ad iudicem secundae instantiae, ad quem acta

CERTAE     [2]
Can. 0483      acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certae causae aut negotii tantum. § 2. Cancellarius et notarii
Can. 0554      1. Ad officium vicarii foranei, quod cum officio parochi certae paroeciae non ligatur, Episcopus seligat sacerdotem quem, inspectis loci

CERTAM     [4]
Can. 0172      aut dolo, directe vel indirecte, adactus fuerit ad eligendam certam personam aut diversas personas disiunctive; 2_ secretum, certum, absolutum
Can. 0417      gesta sunt a Vicario generali aut Vicario episcopali, donec certam de obitu Episcopi dioecesani notitiam iidem acceperint, itemque quae
Can. 0417      aut a Vicario generali vel episcopali gesta sunt, donec certam de memoratis actibus pontificiis notitiam receperint. - § 1
Can. 0945      celebranti aut concelebranti licet stipem oblatam recipere, ut iuxta certam intentionem Missam applicet. § 2. Enixe commendatur sacerdotibus ut

CERTARUM     [1]
Can. 0076      sequuntur. - § 1. Privilegium, seu gratia in favorem certarum personarum sive physicarum sive iuridicarum per peculiarem actum facta

CERTAS     [2]
Can. 0510      iuris propria sunt parochi. § 3. Episcopi dioecesani est certas statuere normas, quibus officia pastoralia parochi atque munera capitulo
Can. 1052      litteras. § 3. Si, his omnibus non obstantibus, ob certas rationes Episcopus dubitat num candidatus sit idoneus ad ordines

CERTE     [1]
Can. 1457      quaevis acceptare prohibentur. - § 1. Iudices qui, cum certe et evidenter competentes sint, ius reddere recusent, vel nullo

CERTI     [4]
Can. 0199      obligationes quae spiritualem christifidelium vitam directe respiciunt; 4_ fines certi et indubii circumscriptionum ecclesiasticarum; 5_ stipes et onera Missarum
Can. 0447      institutum quidem permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munera quaedam pastoralia coniunctim pro christifidelibus sui territorii
Can. 0476      certo negotiorum genere aut quoad fideles determinati ritus vel certi personarum coetus, eadem gaudent potestate ordinaria, quae iure universali
Can. 0518      regula generali sit territorialis, quae scilicet omnes complectatur christifideles certi territorii; ubi vero id expediat, constituantur paroeciae personales, ratione

CERTIBUS     [1]
Can. 0098      nisi iure canonico aliud caveatur, aut Episcopus dioecesanus in certibus casibus iusta de causa per nominationem alius tutoris providendum

CERTIOR     [5]
Can. 1039      modo ab Ordinario determinatis; Episcopus, antequam ad ordinationem procedat, certior factus sit oportet candidatos rite iisdem exercitiis vacasse. -
Can. 1123      vel legitime praeterquam morte solvitur, parochus loci celebrationis matrimonii certior fieri debet, ut adnotatio in regestis matrimoniorum et baptizatorum
Can. 1125      his promissionibus a parte catholica faciendis altera pars tempestive certior fiat, adeo ut constet ipsam vere consciam esse promissionis
Can. 1126      et in foro externo constet et pars non catholica certior reddatur. - § 1. Ad formam quod attinet in
Can. 1152      Tacita condonatio habetur si coniux innocens, postquam de adulterio certior factus est, sponte cum altero coniuge maritali affectu conversatus

CERTIORE     [1]
Can. 1469      potest extra territorium iurisdictionem suam exercere et sententiam ferre, certiore tamen hac de re facto Episcopo dioecesano. § 2

CERTIOREM     [17]
Can. 0041      videatur inopportuna, exsecutor exsecutionem intermittat; quibus in casibus statim certiorem faciat auctoritatem quae actum edidit. - Exsecutor actus administrativi
Can. 0084      si privilegium concessum fuerit ab Apostolica Sede, eandem Ordinarius certiorem facere tenetur. - Dispensatio, seu legis mere ecclesiasticae in
Can. 0395      dioecesis illegitime abfuerit, de eius absentia Metropolita Sedem Apostolicam certiorem faciat quod si agatur de Metropolita, idem faciat antiquior
Can. 0422      electus in Administratorem dioecesanum de sua electione Sedem Apostolicam certiorem faciant. - § 1. Unus deputetur Administrator dioecesanus, reprobata
Can. 0436      serventur, et de abusibus, si qui habeantur, Romanum Pontificem certiorem facere; 2_ canonicam visitationem peragere, causa prius ab Apostolica
Can. 0444      debent, nisi iusto detineantur impedimento, de quo concilii praesidem certiorem facere tenentur. § 2. Qui ad concilia particularia convocantur
Can. 0464      nomine eidem intersit; Episcopum vero dioecesanum de hoc impedimento certiorem faciat. - Propositae quaestiones omnes liberae sodalium disceptationi in
Can. 0474      cancellario vel notario; cancellarius vero Moderatorem curiae de actis certiorem facere tenetur. - § 1. In unaquaque dioecesi constituendus
Can. 0541      § 1 assumpserit, loci Ordinarium de paroeciae vacatione statim certiorem faciat. - Sacerdotes quibus in solidum, ad normam can
Can. 0878      administratus fuerit, minister baptismi, quicumque est, de collato baptismo certiorem facere debet parochum paroeciae in qua baptismus administratus est
Can. 0896      confirmatione minister per se vel per alium quam primum certiorem faciat. - Augustissimum Sacramentum est sanctissima Eucharistia, in qua
Can. 0974      Ordinarius qui alicui presbytero revocaverit facultatem ad confessiones excipiendas, certiorem reddat Ordinarium qui ratione incardinationis est presbyteri proprius, aut
Can. 1070      harum exitu quam primum per authenticum documentum eundem parochum certiorem reddat. - § 1. Excepto casu necessitatis, sine licentia
Can. 1081      de concessa dispensatione pro foro externo Ordinarium loci statim certiorem faciat; eaque adnotetur in libro matrimoniorum. - Nisi aliud
Can. 1121      parochum aut Ordinarium loci de inito coniugio quam primum certiorem reddere. § 3. Ad matrimonium quod attinet cum dispensatione
Can. 1121      de celebrato matrimonio eundem Ordinarium et parochum quam primum certiorem reddere tenetur coniux catholicus, indicans etiam locum celebrationis necnon
Can. 1302      ex testamento fiduciarie accepit, debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi bona mobilia vel immobilia cum

CERTIORES     [5]
Can. 0247      quae ministris sacris Ecclesiae propria sunt, alumni debite reddantur certiores, nulla vitae sacerdotalis difficultate reticita. - Institutio doctrinalis tradenda
Can. 0365      dicionis ecclesiasticae exquirere ne omittat, eosque de negotiorum cursu certiores faciat. - Attenta peculiari Legati muneris indole: 1_ sedes
Can. 1486      si lis iam contestata fuerit, iudex et adversa pars certiores facti sint de remotione. § 2. Lata definitiva sententia
Can. 1578      debent indicare perspicue quibus documentis vel aliis idoneis modis certiores facti sint de personarum vel rerum vel locorum identitate
Can. 1661      pro partibus dubii formula. § 2. In citatione partes certiores fiant se posse, tres saltem ante audientiam dies, aliquod

CERTIORIBUS     [1]
Can. 1654      ad tribunal a quo lata est sententia remittat, partibus certioribus factis. - § 1. Quod attinet ad reales actiones

CERTIS     [10]
Can. 0234      seminarii minoris similisve instituti erectioni prospiciat. § 2. Nisi certis in casibus adiuncta suadeant, iuvenes quibus animus est ad
Can. 0238      negotiis pertractandis personam seminarii gerit eius rector, nisi de certis negotiis auctoritas competens aliud statuerit. - § 1. In
Can. 0343      non vero easdem dirimere de iisque ferre decreta, nisi certis in casibus potestate deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex, cuius
Can. 0402      si id exoptet, in ipsa dioecesi servare potest, nisi certis in casibus ob specialia adiuncta ab Apostolica Sede aliter
Can. 0524      vicarium foraneum aptasque investigationes peragat, auditis, si casus ferat, certis presbyteris necnon christifidelibus laicis. - Sede vacante aut impedita
Can. 0560      populo celebret functiones etiam paroeciales, necnon ut ecclesia pateat certis christifidelium coetibus ibidem liturgicas celebrationes peracturis. - Sine rectoris
Can. 0766      praedicandum in ecclesia vel oratorio admitti possunt laici, si certis in adiunctis necessitas id requirat aut in casibus particularibus
Can. 0770      condicioni accomodato atque ratione temporum necessitatibus aptata. - Parochi certis temporibus, iuxta Episcopi dioecesani praescripta, illas ordinent praedicationes, quas
Can. 0954      accipere, quibus intra annum satisfacere non potest. - Si certis in ecclesiis aut oratoriis Missae petuntur celebrandae numero plures
Can. 0992      quod attinet iam deletis, quam christifidelis, apte dispositus et certis ac definitis condicionibus, consequitur ope Ecclesiae quae, ut ministra

CERTITUDINE     [1]
Can. 1686      impedimenti dirimentis vel de defectu legitimae formae, dummodo pari certitudine pateat dispensationem datam non esse, aut de defectu validi

CERTITUDINEM     [3]
Can. 1608      moralis certitudo circa rem sententia definiendam. § 2. Hanc certitudinem iudex haurire debet ex actis et probatis. § 3
Can. 1608      de quarundam probationum efficacia. § 4. Iudex qui eam certitudinem adipisci non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris
Can. 1707      ex testium depositionibus, ex fama aut ex indiciis moralem certitudinem de coniugis obitu obtinuerit. Sola coniugis absentia, quamvis diuturna

CERTITUDO     [1]
Can. 1608      Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo circa rem sententia definiendam. § 2. Hanc certitudinem iudex

CERTO     [23]
Can. 0012      sunt. § 2. A legibus autem universalibus, quae in certo territorio non vigent, eximuntur omnes qui in eo territorio
Can. 0372      portio populi Dei quae dioecesim aliamve Ecclesiam particularem constituat, certo territorio circumscribatur, ita ut omnes comprehendat fideles in territorio
Can. 0431      aptius foveantur, Ecclesiae particulares viciniores componantur in provincias ecclesiasticas certo territorio circumscriptas. § 2. Dioeceses exemptae deinceps pro regula
Can. 0448      ut vel tantum comprehendat Episcopus aliquarum Ecclesiarum particularium in certo territorio constitutarum vel praesules Ecclesiarum particularium in diversis nationibus
Can. 0476      qui nempe aut in determinata dioecesis parte aut in certo negotiorum genere aut quoad fideles determinati ritus vel certi
Can. 0486      quae ad negotia dioecesana tum spiritualia tum temporalia spectant, certo ordine disposita et diligenter clausa custodiantur. § 3. Documentorum
Can. 0521      idoneitate, modo ab Episcopo dioecesano determinato, etiam per examen, certo constet. - Parochus stabilitate gaudeat oportet ideoque ad tempus
Can. 0545      tota paroecia aut pro determinata paroeciae parte aut pro certo paroeciae christifidelium coetu, sive etiam ut operam impendat in
Can. 0639      5. Caveant Superiores religiosi ne debita contrahenda permittant, nisi certo constet ex consuetis reditibus posse debiti foenus solvi et
Can. 0678      quoque Superioribus maiores; integram stipem receptam transmittere debet, nisi certo obligationem ipsi Episcopi, si casus ferat, urgere ne omittant
Can. 0955      omni exceptione maiores; integram stipem receptam transmittere debet, nisi certo constet excessum supra summam in dioecesi debitam datum esse
Can. 1085      contrahere, antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit. - § 1. Matrimonium inter duas personas, quarum
Can. 1086      praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam
Can. 1215      civitate ab Episcopo dioecesano rettulerint, antequam tamen ecclesiam in certo ac determinato loco aedificent, eiusdem licentiam obtinere debent. -
Can. 1336      constituerit, hae sunt: 1_ prohibitio vel praescriptio commorandi in certo loco vel territorio; 2_ privatio potestatis, officii, muneris, iuris
Can. 1336      quae sub n. 2 recensentur, vel prohibitio ea in certo loco vel extra certum locum exercendi; quae prohibitiones numquam
Can. 1337      n. 3 recensentur. - § 1. Prohibitio commorandi in certo loco vel territorio sive clericos sive religiosos afficere potest
Can. 1337      limites constitutionum, religiosos. § 2. Ut praescriptio commorandi in certo loco vel territorio irrogetur, accedat oportet consensus Ordinarii illius
Can. 1505      servata sint praescripta can. 1504, nn. 1-3; 4_ si certo pateat ex ipso libello petitionem quolibet carere fundamento, neque
Can. 1565      ita a memoria sint remota, ut nisi prius recolantur certo affirmari nequeant, poterit iudex nonnulla testem praemonere, si id
Can. 1586      statuuntur a iure, iudex ne coniciat, nisi ex facto certo et determinato, quod cum eo, de quo controversia est
Can. 1686      ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni sit obnoxium, certo constet de exsistentia impedimenti dirimentis vel de defectu legitimae
Can. 1720      cum duobus assessoribus accurate perpendat; 3_ si de delicto certo constet neque actio criminalis sit extincta, decretum ferat ad

CERTOS     [1]
Can. 0723      scilicet temporariis semper renovandis. § 4. Incorporatio definitiva, quoad certos effectus iuridicos in constitutionibus statuendos, perpetuae aequiparatur. - §

CERTUM     [10]
Can. 0092      can. 36, § 1, sed ipsamet potestas dispensandi ad certum casum concessa. - Dispensatio quae tractum habet successivum cessat
Can. 0172      eligendam certam personam aut diversas personas disiunctive; 2_ secretum, certum, absolutum, determinatum. § 2. Condiciones ante electionem suffragio appositae
Can. 0358      et illi cui adimplendum concreditur tamquam ipsius misso speciali certum munus pastorale, ea tantum competunt quae ab ipso Romano
Can. 0520      § 1, fieri potest sive in perpetuum sive ad certum praefinitum tempus; in utroque casu fiat mediante conventione scripta
Can. 0522      stabilitate gaudeat oportet ideoque ad tempus indefinitum nominetur; ad certum tempus tantum ab Episcopo dioecesano nominari potest, si id
Can. 0545      paroeciae christifidelium coetu, sive etiam ut operam impendat in certum ministerium in diversis simul paroeciis persolvendum. - Ut quis
Can. 0554      adiunctis, idoneum iudicaverit. § 2. Vicarius foraneus nominetur ad certum tempus, iure particulare determinatum. § 3. Vicarium foraneum iusta
Can. 0624      maioribus, a constitutionibus determinandum. - § 1. Superiores ad certum et conveniens temporis spatium iuxte naturam et necessitatem instituti
Can. 1267      praescripto can. 1295. § 3. Oblationes a fidelibus ad certum finem factae, nonnisi ad eundem finem destinari possunt. -
Can. 1336      recensentur, vel prohibitio ea in certo loco vel extra certum locum exercendi; quae prohibitiones numquam sunt sub poena nullitatis

CESSANDUM     [1]
Can. 1331      n. 1, est arcendus aut a liturgica actione est cessandum, nisi gravis obstet causa; 2_ invalide ponit actus regiminis

CESSANT     [4]
Can. 0033      cessante lege ad cuius exsecutionem data sunt; non autem cessant resoluto iure statuentis nisi contrarium expresse caveatur. - §
Can. 0701      Recursus effectum habet suspensivum. - Legitima dimissione ipso facto cessant vota necnon iura et obligationes ex professione promanantia. Si
Can. 0728      servetur praescriptum can. 693. - Indulto discedendi legitime concesso, cessant omnia vincula necnon iura et obligationes ab incorporatione promanantia
Can. 1420      triginta. § 5. Ipsi, sede vacante, a munere non cessant nec ab Administratore dioecesano amoveri possunt; adveniente autem novo

CESSANTE     [8]
Can. 0033      revocatione explicita aut implicita ab auctoritate competenti facta, necnon cessante lege ad cuius exsecutionem data sunt; non autem cessant
Can. 0034      auctoritatis competentis, quae eas edidit, eiusve superioris, sed etiam cessante lege ad quam declarandam vel exsecutioni mandandam datae sunt
Can. 0058      habere desinit legitima revocatione ab auctoritate competendi facta necnon cessante lege ad cuius exsecutionem datum est. § 2. Praeceptum
Can. 0142      tempore vel exhausto numero casuum pro quibus concessa fuit; cessante causa finali delegationis; revocatione delegantis delegato directe intimata necnon
Can. 0418      qua: 1_ Administratoris dioecesani potestatem obtinet eiusdemque obligationibus tenetur, cessante qualibet Vicarii generalis et Vicarii episcopalis potestate, salvo tamen
Can. 1153      propria auctoritate. § 2. In omnibus casibus, causa separationis cessante, coniugalis convictus restaurandus est, nisi ab auctoritate ecclesiastica aliter
Can. 1722      etiam publicam sanctissimae Eucharistiae participationem prohibere; quae omnia, causa cessante, sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante processu
Can. 1722      causa cessante, sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante processu poenali. - § 1. Iudex reum citans debet

CESSANTIBUS     [2]
Can. 0685      2. Per professionem in novo instituto sodalis eidem incorporatur, cessantibus votis, iuribus et obligationibus praecedentibus. - § 1. Supremus
Can. 0743      reguntur constitutionibus cuiusque societatis. - Indultum discedendi a societate, cessantibus iuribus et obligationibus ex incorporatione promanantibus, firmo praescripto can

CESSAT     [20]
Can. 0046      eundem actum iterum exsecutioni mandare. - Actus administrativus non cessat resoluto iure statuentis, nisi aliud iure expresse caveatur. -
Can. 0058      est. § 2. Praeceptum singulare, legitimo documento non impositum, cessat resoluto iure praecipientis. - § 1. Rescriptum intellegitur actus
Can. 0078      personam sequitur, cum ipsa extinguitur. § 3. Privilegium reale cessat per absolutum rei vel loci interitum; privilegium vero locale
Can. 0079      si locus intra quinquaginta annos restituatur, reviviscit. - Privilegium cessat per revocationem competentis auctoritatis ad normam can. 47, firmo
Can. 0080      can. 81. - § 1. Nullum privilegium per renuntiationem cessat, nisi haec a competendi auctoritate fuerit accepta. § 2
Can. 0082      vel per usum contrarium privilegium aliis haud onerosum non cessat; quod vero in aliorum gravamen cedit, amittitur, si accedat
Can. 0083      cedit, amittitur, si accedat legitima praescriptio. - § 1. Cessat privilegium elapso tempore vel expleto numero casuum pro quibus
Can. 0083      fuit, firmo praescripto can. 142, § 2. § 2. Cessat quoque, si temporis progressu rerum adiuncta ita iudicio auctoritatis
Can. 0093      certum casum concessa. - Dispensatio quae tractum habet successivum cessat iisdem modis quibus privilegium, necnon certa ac totali cessatione
Can. 0175      condiciones autem iuri contrariae pro non appositis habeantur. - Cessat compromissum et ius suffragium ferendi redit ad compromittentes: 1_
Can. 0367      vacante Sede Apostolica, nisi aliud in litteris pontificiis statuatur; cessat autem expleto mandato, revocatione eidem intimata, renuntiatione a Romano
Can. 0430      normam can. 388. - § 1. Munus Administratoris dioecesani cessat per captam a novo Episcopo dioecesis possessionem. § 2
Can. 0501      intra quinquennium renovetur. § 2. Vacante sede, consilium presbyterale cessat eiusque munera implentura collegio consultorum; intra annum a capta
Can. 0513      ab Episcopo dantur. § 2. Sede vacante, consilium pastorale cessat. - § 1. Consilium pastorale, quod voto gaudet tantum
Can. 0538      praescripto can. 532. - § 1. Parochus ab officio cessat amotione aut translatione ab Episcopo dioecesano ad normam iuris
Can. 0975      revocatione, facultas de qua in can. 967, § 2 cessat amissione officii vel excardinatione aut amissione domicilii. - Quilibet
Can. 1132      in can. 1131, n. 2, ex parte Ordinarii loci cessat si grave scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria
Can. 1194      - Votum non obligat, ratione sui, nisi emittentem. - Cessat votum lapsu temporis ad finiendam obligationem appositi, mutatione substantiali
Can. 1313      lex posterior tollat legem vel saltem poenam, haec statim cessat. - Poena plerumque est ferendae sententiae, ita ut reum
Can. 1736      § 1 vel § 2 interim effecta, eo ipso cessat. - § 1. Qui se decreto gravatum esse contendit

CESSATIONE     [1]
Can. 0093      cessat iisdem modis quibus privilegium, necnon certa ac totali cessatione causae motivae. - § 1. Statuta, sensu proprio, sunt

CESSATIONEM     [1]
Can. 1381      puniatur. § 2. Usurpationi aequiparatur illegitima, post privationem vel cessationem a munere, eiusdem retentio. - Episcopus qui sine pontificio

CESSATURAE     [1]
Can. 1741      paroecianos vel aversio in parochum, quae praevideantur non brevi cessaturae; 4_ gravis neglectus vel violatio officiorum paroecialium quae post

CESSAVIT     [3]
Can. 1163      naturalis aut divini positivi sanari potest solummodo postquam impedimentum cessavit. - Sanatio valide concedi potest etiam alterutra vel utraque
Can. 1165      de impedimento iuris naturalis aut divini positivi quod iam cessavit. - Sacramentalia sunt signa sacra, quibus, ad aliquam sacramentorum
Can. 1362      si delictum sit permanens vel habituale, ex die quo cessavit. - § 1. Si intra terminos de quibus in

CESSERIT     [1]
Can. 1659      conamen conciliationis ad normam can. 1446, § 2 inutile cesserit, iudex, si aestimet libellum aliquo fundamento niti, intra tres

CESSERUNT     [1]
Can. 0489      documenta causarum criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserunt aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento

CESSET     [4]
Can. 0544      personam gerit paroeciae aut paroeciarum coetui commissarum. - Cum cesset ab officio aliquis sacerdos e coetu, de quo in
Can. 1156      Ad convalidandum matrimonium irritum ob impedimentum dirimens, requiritur ut cesset impedimentum vel ab eodem dispensetur, et consensum renovet saltem
Can. 1518      - Si pars litigans moriatur aut statum mutet aut cesset ab officio cuius ratione agit: 1_ causa nondum conclusa
Can. 1519      herede vel successore. - § 1. Si a munere cesset tutor vel curator vel procurator, qui sit ad normam

CETERA     [8]
Can. 0062      exsecutor, effectum habet a momento quo datae sunt litterae; cetera, a momento exsecutionis. - § 1. Validitati rescripti obstat
Can. 0364      apud moderatores Civitatis tueri; 8_ exercere praeterea facultates et cetera explere mandata quae ipsi ab Apostolica Sede committantur. -
Can. 0667      iuxta normas scilicet ab Apostolica Sede datas, observare debent. Cetera monialium monasteria clausuram propriae indoli accomodatam et in constitutionibus
Can. 0842      in eorum celebratione servandum spectant. - § 1. Ad cetera sacramenta valide admitti nequit, qui baptismum non recepit. §
Can. 0897      efficitur unitas populi Dei et corporis Christi aedificatio perficitur. Cetera enim sacramenta et omnia ecclesiastica apostolatus opera cum sanctissima
Can. 0997      indulgentiarum concessionem et usum quod attinet, servanda sunt insuper cetera praescripta quae in peculiaribus Ecclesiae legibus continentur. - Unctio
Can. 1540      secundum uniuscuiusque loci leges talia iure censentur. § 3. Cetera documenta sunt privata. - Nisi contrariis et evidentibus argumentis
Can. 1579      1. Iudex non peritorum tantum conclusiones, etsi concordes, sed cetera quoque causae adiuncta attente perpendat. § 2. Cum reddit

CETERAE     [5]
Can. 0005      reprobantur, prorsus suppressae sunt, nec in posterum reviviscere sinantur; ceterae quoque suppressae habeantur, nisi expresse Codice aliud caveatur, aut
Can. 0006      Apostolica latae, nisi in ipso hoc Codice recipiantur; 4_ ceterae quoque leges disciplinares universales materiam respicientes, quae hoc Codice
Can. 0116      iuris, munus proprium intuitu boni publici ipsis commissum expleant; ceterae personae iuridicae sunt privatae. § 2. Personae iuridicae publicae
Can. 0587      componantur; normae tamen absque necessitate ne multiplicentur. § 4. Ceterae normae a competenti instituti auctoritate statuae apte in aliis
Can. 1617      Si qua pars refragetur, quaestio incidens decreto definiatur. - Ceterae iudicis pronuntiationes, praeter sententiam, sunt decreta quae si mere

CETERARUM     [1]
Can. 1663      1418. § 2. Pars eiusque advocatus assistere possunt excussioni ceterarum partium, testium et peritorum. - Responsiones partium, testium, peritorum

CETERARUMQUE     [1]
Can. 1148      sociali, oeconomica locorum et personarum, curet ut primae uxoris ceterarumque dimissarum necessitatibus satis provisum sit, iuxta normas iustitiae, christianae

CETERAS     [3]
Can. 0951      Nativitatis Domini, stipem pro una tantum Missa faciat suam, ceteras vero in fines ab Ordinario praescriptos concredat, admissa quidem
Can. 1507      decreto, quo actoris libellus admittitur, debet iudex vel praeses ceteras partes in iudicium vocare seu citare ad litem contestandam
Can. 1536      aliquo privato et in causa non sit bonum publicum, ceteras relevat ab onere probandi. § 2. In causis autem

CETERI     [16]
Can. 0036      laedunt aut adversantur legi incommodum privatorum, strictae subsunt interpretationi; ceteri omnes, latae. § 2. Actus administrativus non debet ad
Can. 0207      Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri autem et laici nuncupantur. § 2. Ex utraque hac
Can. 0239      rationes, quibus curam rectoris, in disciplina praesertim servanda, participent ceteri moderatores, magistri, immo et ipsi alumni. - § 1
Can. 0330      debite efformentur. - Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor
Can. 0376      vocantur dioecesani, quibus scilicet alicuius dioecesis cura commissa est; ceteri titulares appellantur. - § 1. Episcopos libere Summus Pontifex
Can. 0450      eisque iure aequiparati, itemque Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi titulares peculiari munere, sibi ab Apostolica Sede vel
Can. 0450      habeant, nisi Episcoporum conferentiae statuta aliud decernant. § 2. Ceteri Episcopi titulares necnon Legatus Romani Pontificis non sunt de
Can. 0473      quae ad negotia administrativa tractanda attinent, itemque curare ut ceteri curiae addicti officium sibi commissum rite adimpleant. § 3
Can. 0622      instituti provincias, domos et sodales, exercendam secundum ius proprium; ceteri Superiores ea gaudent intra fines sui muneris. - Ut
Can. 0625      instituti iuris dioecesani praeest Episcopus sedis principis. § 3. Ceteri Superiores ad normam constitutionum constituantur; ita tamen ut, si
Can. 0706      quibus in can. 381, § 2, acquirunt Ecclesiae particulari; ceteri, instituto vel Sanctae Sedi, prout institutum capax est possidendi
Can. 0835      § 4. In munere sanctificandi propriam sibi partem habent ceteri quoque christifideles actuose liturgicas celebrationes, eucharisticam praesertim, suo modo
Can. 0840      veneratione debitaque diligentia uti debent tum sacri ministri tum ceteri christifideles. - Cum sacramenta eadem sint pro universa Ecclesia
Can. 1174      2. Ad participandam liturgiam horarum, utpote actionem Ecclesiae, etiam ceteri christifideles, pro adiunctis, enixe invitantur. - In liturgia horarum
Can. 1301      debet, etiam per visitationem, ut piae voluntates impleantur, eique ceteri exsecutores, perfuncti munere, reddere rationem tenentur. § 3. Clausulae
Can. 1422      saltem licentiati. - Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales adiuncti et ceteri iudices nominantur ad definitum tempus, firmo praescripto can. 1420

CETERIQUE     [1]
Can. 0843      iure ab iis recipiendis prohibeantur. § 2. Animarum pastores ceterique christifideles, pro suo quisque ecclesiastico munere, officium habent curandi

CETERIS     [28]
Can. 0063      vera sit oportet tempore quo rescriptum datum est; in ceteris, tempore exsecutionis. - Salvo iure Paenitentiariae pro foro interno
Can. 0212      reverentia erga Pastores, attentisque communi utilitate et personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant. - Ius est christifidelibus ut ex
Can. 0256      vel non credentibus, habendo, in paroecia administranda atque in ceteris muneribus adimplendis. § 2. Edoceantur alumni de universae Ecclesiae
Can. 0333      Pontifex, in munere supremi Ecclesia Pastoris explendo, communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi
Can. 0406      ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis constituatur; insuper ipsi prae ceteris Episcopus dioecesanus committat quae ex iure mandatum speciale requirant
Can. 0407      causis maioris momenti, praesertim indolis pastoralis, Episcopos auxiliares prae ceteris consulere velit. § 3. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris
Can. 0542      mittitur ad normam praescriptorum can. 527, § 2; pro ceteris vero sacerdotibus fidei professio legitime facta locum tenet captae
Can. 0595      respicientia tractare, quae potestatem internae auctoritatis superent, consultis tamen ceteris Episcopis dioecesanis, si institutum ad plures dioeceses propagatum fuerit
Can. 0774      membra pro sua cuiusque parte pertinet. § 2. Prae ceteris parentes obligatione tenentur verbo et exemplo filios in fide
Can. 0844      urgeat gravis necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia non habentibus, qui
Can. 0877      ipsius declaratione coram parocho et duobus testibus facta; in ceteris casibus, inscribatur baptizatus, nulla facta de patris aut parentum
Can. 0961      requisitae, pertinet ad Episcopum dioecesanum, qui, attentis criteriis cum ceteris membris Episcoporum conferentiae concordatis, casus talis necessitatis determinare potest
Can. 1148      ei sit cum earum prima permanere, unam ex illis, ceteris dimissis, retinere potest. Idem valet de muliere non baptizata
Can. 1235      § 2. Expedit in omni ecclesia altare fixum inesse; ceteris vero in locis, sacris celebrationibus destinatis, altare fixum vel
Can. 1263      suo regimini subiectis moderatum tributum, earum redditibus proportionatum, imponendi; ceteris personis physicis et iuridicis ipsi licet tantum, in casu
Can. 1310      reductione, quae praescriptis can. 1308 regitur. § 3. In ceteris casibus recurrendum est ad Sedem Apostolicam. - Nativum et
Can. 1458      in albo inscriptae, nisi ex iis aliqua celerem prae ceteris expeditionem exigat, quod quidem peculiari decreto, rationibus suffulto, statuendum
Can. 1478      de propriis delictis respondeant, aut ad praescriptum iudicis; in ceteris agere et respondere debent per suos curatores. - Quoties
Can. 1508      in iudicium debet statim parti conventae notificari, et simul ceteris, qui comparere debent, notum fieri. § 2. Citationi libellus
Can. 1536      vim probandi habere possunt, a iudice aestimandam una cum ceteris causae adiunctis, at vis plenae probationis ipsis tribui nequit
Can. 1578      proferenda. - § 1. Periti suam quisque relationem a ceteris distinctam conficiant, nisi iudex unam a singulis subscribendam fieri
Can. 1600      privato partium bono, si omnes partes consentiant; 2_ in ceteris causis, auditis partibus et dummodo gravis exstet ratio itemque
Can. 1670      et causam remittat tribunali quod sententiam tulit. - In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, serventur praescripta canonum de
Can. 1680      opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat; in ceteris causis servetur praescriptum can. 1574. - Quoties in instructione
Can. 1682      primum declaraverit, una cum appellationibus, si quae sint, et ceteris iudicii actis, intra viginti dies a sententiae publicatione ad
Can. 1691      nullitatem declarandam nequeunt processu contentioso orali tractari. - In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, applicandi sunt, nisi rei
Can. 1736      petitio, de qua in can. 1734. § 2. In ceteris casibus, nisi intra decem dies, ex quo petitio de
Can. 1737      3 decurrunt ex die quo decretum intimatum est, in ceteris autem casibus decurrunt ad normam can. 1735. § 3

CETERISQUE     [2]
Can. 0378      pietate, animarum zelo, sapientia, prudentia et virtutibus humanis excellens, ceterisque dotibus praeditus quae ipsum aptum efficiant ad officium de
Can. 0454      ipsis aequiparantur, necnon Episcopis coadiutoribus. § 2. Episcopis auxiliaribus ceterisque Episcopis titularibus qui ad Episcoporum conferentiam pertinent, suffragium competit

CETEROQUIN     [1]
Can. 1512      integra; 2_ causa fit propria iudicis illius aut tribunalis ceteroquin competentis, coram quo actio instituta est; 3_ in iudice

CETERORUM     [1]
Can. 1019      dimissorias ad diaconatum et ad presbyteratum. § 2. Ordinatio ceterorum omnium alumnorum cuiusvis instituti aut societatis regitur iure clericorum

CETEROS     [1]
Can. 0352      impediti vices sustinet Subdecanus; Decanus, vel Subdecanus, nulla in ceteros Cardinales gaudet potestate regiminis, sed ut primus inter pares

CHARACTERE     [8]
Can. 0332      a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est. Quod si charactere episcopali electus careat, statim
Can. 0332      summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est. Quod si charactere episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus. § 2. Si
Can. 0517      curae pastoralis paroeciae concredendam esse diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui
Can. 0849      a peccatis liberantur, in Dei filios regenerantur atque indelebili charactere Christo configurati Ecclesiae incorporantur, valide confertur tantummodo per lavacrum
Can. 1008      - Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur
Can. 1015      potest quoque eosdem ordines per se ipse conferre, si charactere episcopali polleat. - Episcopus proprius, quod attinet ad ordinationem
Can. 1169      § 1. Consecrationes et dedicationes valide peragere possunt qui charactere episcopali insigniti sunt, necnon presbyteri quibus iure vel legitima
Can. 1370      § 2. Qui id agit in eum qui episcopali charactere pollet, in interdictum latae sententiae et, si sit clericus

CHARACTEREM     [2]
Can. 0845      § 1. Sacramenta baptismi, confirmationis et ordinis, quippe quae characterem imprimant, iterari nequeunt. § 2. Si, diligenti inquisitione peracta
Can. 0879      normam can. 877, § 1. - Sacramentum confirmationis, quod characterem imprimit et quo baptizati, iter initiationis christianae prosequentes, Spiritus

CHRISMA     [1]
Can. 0880      per verba in probatis liturgicis libris praescripta. § 2. Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum debet esse ab Episcopo consecratum

CHRISMATIS     [1]
Can. 0880      defendant. - § 1. Sacramentum confirmationis confertur per unctionem chrismatis in fronte, quae fit manus impositione atque per verba

CHRISTI     [43]
Can. 0096      qui in iisdem partem habent. - Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur persona, cum officiis et
Can. 0204      in populum Dei sunt constituti, atque hac ratione muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes facti, secundum
Can. 0208      secundum propriam cuiusque condicionem et munus, ad aedificationem Corporis Christi cooperantur. - § 1. Christifideles obligatione adstringuntur, sua quoque
Can. 0225      in iisdem rebus gerendis atque in muneribus saecularibus exercendis Christi testimonium reddant. - § 1. Qui in statu coniugali
Can. 0245      valeant. § 2. Ita formentur alumni ut, amore Ecclesiae Christi imbuti, Pontifici Romano Petri successore humili et filiali caritate
Can. 0246      sit totius vitae seminarii, ita ut cotidie alumni, ipsam Christi caritatem participantes, animi robur pro apostolico labore et pro
Can. 0275      omnes ad unum conspirent opus, ad aedificationem nempe Corporis Christi, vinculo fraternitatis et orationis inter se uniti sint, et
Can. 0331      et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui ideo
Can. 0369      vere inest et operatur una sancta catholica et apostolica Christi Ecclesia. - Praelatura territorialis aut abbatia territorialis est certa
Can. 0383      Domino habeat non baptizatos, ut et ipsis caritas eluceat Christi, cuius testis coram omnibus Episcopus esse debet. - Episcopus
Can. 0395      Sanctae et Resurrectionis Domini, Pentecostes et Corporis et Sanguinis Christi, nisi ex gravi urgentique causa. § 4. Si ultra
Can. 0519      fungens sub auctoritate Episcopi dioecesani, cuius in partem ministerii Christi vocatus est, ut pro eadem communitate munera exsequatur docendi
Can. 0575      instituti, eiusdem missioni salvificae prosint. - Consilia evangelica in Christi Magistri doctrina et exemplis fundata, donum sunt divinum, quod
Can. 0600      perfectae in caelibatu. - Evangelicum consilium paupertatis ad imitationem Christi, qui propter nos egenus factus est cum esset dives
Can. 0601      Evangelicum oboedientiae consilium, spiritu fidei et amoris in sequela Christi usque ad mortem oboedientis suspectum, obligat ad submissionem voluntatis
Can. 0662      adiumenta et tempus ad hoc procurent. - Religiosi sequelam Christi in Evangelio propositam et in constitutionibus proprii instituti expressam
Can. 0663      Sodales cotidie pro viribus Sacrificium eucharisticum participent, sanctissimum Corpus Christi recipiant et ipsum Dominum in Sacramento praesentem adorent. §
Can. 0674      - Instituta, quae integre ad contemplationem ordinantur, in Corpore Christi mystico praeclaram semper partem obtinent: Deo enim eximium laudis
Can. 0713      spiritu evangelico imbuere satagunt ad robur et incrementum Corporis Christi. § 2. Sodales laici, munus Ecclesiae evangelizandi, in saeculo
Can. 0755      inter universos christianos, ad quam promovendam Ecclesia ex voluntate Christi tenetur. § 2. Episcoporum item est, et, ad normam
Can. 0760      sacra Scriptura, Traditione, liturgia, magisterio vitaque Ecclesiae innitatur oportet, Christi mysterium integre ac fideliter proponatur. - Varia media ad
Can. 0834      adimplet per sacram liturgiam, quae quidem habetur ut Iesu Christi muneris sacerdotalis exercitatio, in qua hominum sanctificatio per signa
Can. 0834      ac modo singulis proprio efficitur, atque a mystico Iesu Christi Corpore, Capite nempe et membris, integer cultus Dei publicus
Can. 0835      2. Illud quoque exercent presbyteri, qui nempe, et ipsi Christi sacerdotii participes, ut eius ministri sub Episcopi auctoritate, ad
Can. 0839      paenitentiae et caritatis operibus, quae quidem magnopere ad Regnum Christi in animis radicandum et roborandum adiuvant et ad mundi
Can. 0840      a Christo Domino instituta et Ecclesiae concredita, utpote actiones Christi et Ecclesiae, signa exstant ac media quibus fides exprimitur
Can. 0879      roborat arctiusque obligat ut verbo et opere testes sint Christi fidemque diffundant et defendant. - § 1. Sacramentum confirmationis
Can. 0892      adsit patrinus, cuius est curare ut confirmatus tamquam verus Christi testis se gerat obligationesque eidem sacramento inhaerentes fideliter adimpleat
Can. 0897      quo significatur et efficitur unitas populi Dei et corporis Christi aedificatio perficitur. Cetera enim sacramenta et omnia ecclesiastica apostolatus
Can. 0899      edoceant. - § 1. Eucharistica celebratio actio est ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus, ministerio sacerdotis, semetipsum
Can. 0899      convocatur, Episcopo aut, sub eius auctoritate, presbytero praeside, personam Christi gerente, atque omnes qui intersunt fideles, sive clerici sive
Can. 0900      eucharisticum instituit. - § 1. Minister, qui in persona Christi sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus
Can. 0904      etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae, in quo peragendo munus suum praecipuum sacerdotes
Can. 0913      sufficienti cognitione et accurata praeparatione gaudeant, ita ut mysterium Christi pro suo captu percipiant et Corpus Domini cum fide
Can. 0913      periculo mortis versantibus sanctissima Eucharistia ministrari potest, si Corpus Christi a communi cibo discernere et communionem reverenter suscipere possint
Can. 0940      asservatur, peculiaris perenniter luceat lampas, qua indicetur et honoretur Christi praesentia. - § 1. In ecclesiis aut oratoriis quibus
Can. 0944      venerationis testimonium, habeatur, praesertim in sollemnitate Corporis et Sanguinis Christi, processio per vias publicas ducta. § 2. Episcopi dioecesani
Can. 0992      consequitur ope Ecclesiae quae, ut ministra redemptionis, thesaurum satisfactionum Christi et Sanctorum auctoritative dispensat et applicat. - Indulgentia est
Can. 1008      et deputantur ut, pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplentes, Dei populum
Can. 1173      prudentia ac vitae integritate praedito. - Ecclesia, sacerdotale munus Christi adimplens, liturgiam horarum celebrat, qua Deum ad populum suum
Can. 1246      est. Itemque servari debent dies Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis et sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Sanctae
Can. 1246      Iesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis et sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Sanctae Genetricis Mariae, eiusdem Immaculatae Conceptionis et Assumptionis, sancti
Can. 1251      feria sexta in Passione et Morte Domini Nostri Iesu Christi. - Lege abstinentiae tenentur qui decimum quartum aetatis annum

CHRISTIANA     [8]
Can. 0212      aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, christifideles, propriae responsabilitatis conscii, christiana oboedientia prosequi tenentur. § 2. Christifidelibus integrum est, ut
Can. 0386      et catechetica institutione sedulo serventur, ita ut universa doctrina christiana omnibus tradatur. § 2. Integritatem et unitatem fidei credendae
Can. 0769      temporalibus iuxta ordinem a Deo statutum componendis. - Doctrina christiana proponatur modo auditorum condicioni accomodato atque ratione temporum necessitatibus
Can. 0772      Episcopo dioecesano latae. § 2. Ad sermonem de doctrina christiana faciendum via radiophonica aut televisifica, serventur praescripta ab Episcoporum
Can. 0785      assumantur catechistae, christifideles nempe laici debite instructi et vita christiana praestantes, qui, sub moderamine missionarii, doctrinae evangelicae proponendae et
Can. 0865      veritatibus obligationibusque christianis sufficienter sit instructus atque in vita christiana per catechumenatum sit probatus; admoneatur etiam ut de peccatis
Can. 0872      potest, detur patrinus, cuius est baptizando adulto in initiatione christiana adstare, et baptizandum infantem una cum parentibus ad baptismum
Can. 1152      - § 1. Licet enixe commendetur ut coniux, caritate christiana motus et boni familiae sollicitus, veniam non abnuat comparti

CHRISTIANAE     [18]
Can. 0233      ad ministeria sacra deputantur. - § 1. Universae communitati christianae officium incumbit fovendarum vocationum, ut necessitatibus ministerii sacri in
Can. 0233      tota Ecclesia sufficienter provideatur; speciatim hoc officio tenentur familiae christianae, educatores atque peculiari ratione sacerdotes, praesertim parochi. Episcopi dioecesani
Can. 0529      ad officia propria implenda sustineantur et in familia vitae christianae incrementum foveat. § 2. Partem quam christifideles laici in
Can. 0713      saeculo et ex saeculo, participant sive per testimonium vitae christianae et fidelitatis erga suam consecrationem, sive per adiutricem quam
Can. 0759      Christifideles laici, vi baptismatis et confirmationis, verbo et vitae christianae exemplo evangelici nuntii sunt testes; vocari etiam possunt ut
Can. 0767      cursum ex textus sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponantur. § 2. In omnibus Missis diebus dominicis et
Can. 0773      curare, ut fidelium fides, per doctrinae institutionem et vitae christianae experientiam, viva fiat explicita atque operosa. - § 1
Can. 0774      tenentur verbo et exemplo filios in fide et vitae christianae praxi efformandi; pari obligatione adstringuntur, qui parentum locum tenent
Can. 0788      libro ad hoc destinato. § 2. Catechumeni, per vitae christianae institutionem et tirocinium, apte initientur mysterio salutis atque introducantur
Can. 0794      cui divinitus missio concredita est homines adiuvandi, ut ad christianae vitae plenitudinem pervenire valeant. § 2. Animarum pastoribus officium
Can. 0804      scholis, etiam non catholicis, deputentur magistri recta doctrina, vitae christianae testimonio atque arte paedagogica sint praestantes. - Loci Ordinario
Can. 0865      modo intentionem suam baptismum recipiendi manifestaverit et promittat se christianae religionis mandata esse servaturum. - Adultus qui baptizatur, nisi
Can. 0879      confirmationis, quod characterem imprimit et quo baptizati, iter initiationis christianae prosequentes, Spiritus Sancti dono ditantur atque perfectius Ecclesiae vinculantur
Can. 0897      Sacrificium crucis in saecula perpetuatur, totius cultus et vitae christianae est culmen et fons, quo significatur et efficitur unitas
Can. 1148      ceterarumque dimissarum necessitatibus satis provisum sit, iuxta normas iustitiae, christianae caritatis et naturalis aequitatis. - Non baptizatus qui, recepto
Can. 1176      sepeliendi servetur; non tamen prohibet cremationem, nisi ob rationes christianae doctrinae contrarias electa fuerit. - § 1. Exequiae pro
Can. 1184      2_ qui proprii corporis cremationem elegerint ob rationes fidei christianae adversas; 3_ alii peccatores manifesti, quibus exequiae ecclesiasticae non
Can. 1285      patrimonium stabile non pertinent, donationes ad fines pietatis aut christianae caritatis facere. - Administratores bonorum: 1_ in operarum locatione

CHRISTIANAEEX     [1]
Can. 0751      credendae denegatio, aut de eadem pertinax dubitatio; apostasia, fidei christianaeex toto repudiatio; schisma, subiectionis Summo Pontifici aut communionis cum

CHRISTIANAM     [11]
Can. 0215      consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque conventus habeant ad eosdem fines
Can. 0217      doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad
Can. 0226      iure gaudent eos educandi; ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare. -
Can. 0229      adiutorium praebendum. - § 1. Laici, ut secundum doctrinam christianam vivere valeant, eandemque et ipsi enuntiare atque, si opus
Can. 0301      competentis est erigere christifidelium consociationes, quae sibi proponant doctrinam christianam nomine Ecclesiae tradere aut cultum publicum promovere, vel quae
Can. 0303      eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam contendunt, tertii ordines dicuntur aliove congruenti nomine vocantur. -
Can. 0761      integre ac fideliter proponatur. - Varia media ad doctrinam christianam annuntiandam adhibeantur quae praesto sunt, imprimis praedicatio atque catechetica
Can. 0821      quibus nempe edoceantur disciplinae theologicae aliaeque quae ad culturam christianam pertineant. - § 1. Ecclesiae pastores, in suo munere
Can. 0835      participant parentes vitam coniugalem spiritu christiano ducendo et educationem christianam filiorum procurando. - Cum cultus christianus, in quo sacerdotium
Can. 0842      Eucharistiae ita inter se coalescunt, ut ad plenam initiationem christianam requirantur. - § 1. Ministri sacri denegare non possunt
Can. 0872      ad baptismum praesentare itemque operam dare ut baptizatus vitam christianam baptismo congruam ducat obligationesque eidem inhaerentes fideliter adimpleat. -

CHRISTIANAS     [2]
Can. 0364      alias Ecclesias vel communitates ecclesiales, immo et religiones non christianas; 7_ ea quae pertinent ad Ecclesiae et Apostolicae Sedis
Can. 0652      ducendam efformare. § 2. Novitii ad virtutes humanas et christianas excolendas adducantur; per orationem et sui abnegationem in pleniorem

CHRISTIANI     [4]
Can. 0773      et grave officium pastorum praesertim animarum est catechesim populi christiani curare, ut fidelium fides, per doctrinae institutionem et vitae
Can. 0839      Ordinarii ut orationes necnon pia et sacra exercitia populi christiani normis Ecclesiae plene congruant. - Sacramenta Novi Testamenti, a
Can. 1063      usu instrumentorum communicationis socialis, quibus christifideles de significatione matrimonii christiani deque munere coniugum ac parentum christianorum instituantur; 2_ praeparatione
Can. 1188      attamen moderato numero et congruo ordine exponantur, ne populi christiani admiratio excitetur, neve devotioni minus rectae ansa praebeatur. -

CHRISTIANIS     [4]
Can. 0096      in eadem constituitur persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum condicione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica
Can. 0328      christifidelium consociationibus, ubi id expediat, cooperentur, utque variis operibus christianis, praesertim in eodem territorio exsistentibus, libenter auxilio sint. -
Can. 0844      necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia non habentibus, qui ad suae
Can. 0865      oportet voluntatem baptismum recipiendi manifestaverit, de fidei veritatibus obligationibusque christianis sufficienter sit instructus atque in vita christiana per catechumenatum

CHRISTIANO     [8]
Can. 0298      pietatis vel caritatis opera exercenda et ad ordinem temporalem christiano spiritu animandum. § 2. Christifideles sua nomina dent iis
Can. 0327      298, constitutas, eas speciatim quae rerum temporalium ordinem spiritu christiano animare sibi proponunt atque hoc modo intimam inter fidem
Can. 0802      Si praesto non sint scholae in quibus educatio tradatur christiano spiritu imbuta, Episcopi dioecesani est curare ut condantur. §
Can. 0835      peculiari modo idem munus participant parentes vitam coniugalem spiritu christiano ducendo et educationem christianam filiorum procurando. - Cum cultus
Can. 0855      parentes, patrini et parochus ne imponatur nomen a sensu christiano alienum. - Licet baptismus quolibet die celebrari possit, commendatur
Can. 1056      matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem. - § 1. Matrimonium
Can. 1063      communitas christifidelibus assistentiam praebeat, qua status matrimonialis in spiritu christiano servetur et in perfectione progrediatur. Haec assistentia imprimis praebenda
Can. 1134      vinculum natura sua perpetuum et exclusivum; in matrimonio praeterea christiano coniuges ad sui status officia et dignitatem peculiari sacramento

CHRISTIANOQUE     [1]
Can. 0822      officio teneri cooperandi ut instrumentorum communicationis socialis usus humano christianoque spiritu vivificetur. § 3. Omnes christifideles, ii praesertim qui

CHRISTIANORUM     [3]
Can. 0206      ritus celebrandos introducit, eisdem varias iam largitur praerogativas, quae christianorum sunt propriae. - § 1. Ex divina institutione, inter
Can. 0226      obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi; ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesia
Can. 1063      de significatione matrimonii christiani deque munere coniugum ac parentum christianorum instituantur; 2_ praeparatione personali ad matrimonium ineundum, qua sponsi

CHRISTIANOS     [1]
Can. 0755      apud catholicos, cuius finis est unitatis redintegratio inter universos christianos, ad quam promovendam Ecclesia ex voluntate Christi tenetur. §

CHRISTIANUM     [1]
Can. 1120      Sede recognoscendum, congruentem locorum et populorum usibus ad spiritum christianum aptatis, firma tamen lege ut assistens matrimonio praesens requirat

CHRISTIANUS     [1]
Can. 0836      ducendo et educationem christianam filiorum procurando. - Cum cultus christianus, in quo sacerdotium commune christifidelium exercetur, opus sit quod

CHRISTIFIDELEM     [1]
Can. 1312      § 2. Lex alias poenas expiatorias constituere potest, quae christifidelem aliquo bono spirituali vel temporali privent et supernaturali Ecclesiae

CHRISTIFIDELES     [78]
Can. 0129      sacro sunt insigniti. § 2. In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt. - Potestas regiminis
Can. 0199      requirit; 7_ ius visitationis et obligatio oboedientiae, ita ut christifideles a nulla auctoritate ecclesiastica visitari possint et nulli auctoritati
Can. 0204      numeri careat, expleto ultimo die mensis. - § 1. Christifideles sunt qui, utpote per baptismum Christo incorporati, in populum
Can. 0207      sunt propriae. - § 1. Ex divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et
Can. 0207      laici nuncupantur. § 2. Ex utraque hac parte habentur christifideles, qui professione consiliorum evangelicorum per vota aut alia sacra
Can. 0208      ad eius tamen vitam et sanctitatem pertinet. - Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione, vera viget
Can. 0209      munus, ad aedificationem Corporis Christi cooperantur. - § 1. Christifideles obligatione adstringuntur, sua quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem
Can. 0210      particularem ad quam, secundum iuris praescripta, pertinent. - Omnes christifideles, secundum propriam condicionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad
Can. 0211      iugem sanctificationem promovendam vires suas conferre debent. - Omnes christifideles officium habent et ius allaborandi ut divinum salutis nuntium
Can. 0212      tamquam fidei magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, christifideles, propriae responsabilitatis conscii, christiana oboedientia prosequi tenentur. § 2
Can. 0216      conventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos. - Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent ut
Can. 0217      sibi vindicet, nisi consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam
Can. 0219      peritia gaudent, servato debito erga Ecclesiae magisterium obsequio. - Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione sint immunes
Can. 0222      canonicis nisi ad normam legis plectantur. - § 1. Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint
Can. 0223      pauperibus subveniendi. - § 1. In iuribus suis exercendis christifideles tum singuli tum in consociationibus adunati rationem habere debent
Can. 0224      communis, exercitium iurium, quae christifidelibus sunt propria, moderari. - Christifideles laici, praeter eas obligationes et iura, quae cunctis christifidelibus
Can. 0225      recensentur. - § 1. Laici, quippe qui uti omnes christifideles ad apostolatum a Deo per baptismum et confirmationem deputentur
Can. 0298      institutis vitae consecratae et societatibus vitae apostolicae, in quibus christifideles, sive clerici sive laici sive clerici et laici simul
Can. 0298      et ad ordinem temporalem christiano spiritu animandum. § 2. Christifideles sua nomina dent iis praesertim consociationibus, quae a competenti
Can. 0310      qua talis subiectum esse non potest obligationum et iurium; christifideles tamen in ea consociati coniunctim obligationes contrahere atque uti
Can. 0321      auditis eius moderatore aliisque officialibus maioribus. - Consociationes privata christifideles secundum statutorum praescripta dirigunt et moderantur. - § 1
Can. 0327      determinanda est, salvis iuribus quaesitis atque oblatorum voluntate. - Christifideles laici magni faciant consociationes ad spirituales fines, de quibus
Can. 0383      munere pastoris, Episcopus dioecesanus sollicitum se praebeat erga omnes christifideles qui suae curae committuntur, cuiusvis sint aetatis, condicionis vel
Can. 0387      cum sit praecipuus mysteriorum Dei dispensator, iugiter annitatur ut christifideles suae curae commissi sacramentorum celebratione in gratia crescant utque
Can. 0443      vocari etiam possunt, cum suffragio tantum consultivo, presbyteri aliique christifideles, ita tamen ut eorum numerus non excedat dimidiam partem
Can. 0463      3_ canonici ecclesiae cathedralis; 4_ membra consilii presbyteralis; 5_ christifideles laici, etiam sodales institutorum vitae consecratae, a consilio pastorali
Can. 0463      quoque, sive clerici, sive institutorum vitae consecratae sodales, sive christifideles laici. § 3. Ad synodum dioecesanam Episcopus dioecesanus, si
Can. 0512      quique designantur modo ab Episcopo dioecesano determinato. § 2. Christifideles, qui deputantur ad consilium pastorale, ita seligantur ut per
Can. 0512      habent. § 3. Ad consilium pastorale ne deputentur nisi christifideles certa fide, bonis moribus et prudentia praestantes. - §
Can. 0518      Paroecia regula generali sit territorialis, quae scilicet omnes complectatur christifideles certi territorii; ubi vero id expediat, constituantur paroeciae personales
Can. 0528      verbum integre in paroecia degentibus annuntietur quare curet ut christifideles laici in fidei veritatibus edoceantur, praesertim homilia diebus dominicis
Can. 0528      sanctissima Eucharistia centrum sit congregationis fidelium paroecialis; allaboret ut christifideles per devotam sacramentorum celebrationem, pascantur, peculiarique modo ut frequenter
Can. 0529      familia vitae christianae incrementum foveat. § 2. Partem quam christifideles laici in missione Ecclesiae propriam habent, parochus agnoscat et
Can. 0536      constituatur consilium pastorale, cui parochus praeest et in quo christifideles una cum illis qui curam pastoralem vi officii sui
Can. 0537      regitur normis ab Episcopo dioecesano latis et in quo christifideles, secundum easdem normas selecti, parocho in administratione bonorum paroecia
Can. 0551      Ad oblationes quod attinet, quas occasione perfuncti ministerii pastoralis christifideles vicario faciunt, serventur praescripta can. 531. - Vicarius paroecialis
Can. 0573      consecratae, a competenti Ecclesiae auctoritate canonice erectis, libere assumunt christifideles, qui per vota aut alia sacra ligamina iuxta proprias
Can. 0574      et promovendus est. § 2. Ad hunc statum quidam christifideles specialiter a Deo vocantur, ut in vita Ecclesiae peculiari
Can. 0603      consecratae instituta, Ecclesia agnoscit vitam eremiticam seu anachoreticam, qua christifideles arctiore a mundo secessu, solitudinis silentio, assidua prece et
Can. 0683      alterius consensu. - § 1. Ecclesias et oratoria, quibus christifideles habitualiter accedunt, scholas aliaque opera religionis vel caritatis sive
Can. 0710      - Institutum saeculare est institutum vitae consecratae, in quo christifideles in saeculo viventes ad caritatis perfectionem contendunt atque ad
Can. 0725      sibi associare potest, aliquo vinculo in constitutionibus determinato, alios christifideles, qui ad evangelicam perfectionem secundum spiritum instituti contendant eiusdemque
Can. 0752      authenticum exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare non intendant christifideles ergo devitare curent quae cum eadem non congruant. -
Can. 0753      fidei doctores et magistri; cui authentico magisterio suorum Episcoporum christifideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur. - Omnes christifideles obligatione
Can. 0754      Episcoporum christifideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur. - Omnes christifideles obligatione tenentur servandi constitutiones et decreta, quae ad doctrinam
Can. 0759      Evangelio annuntiando ab Episcopo in auxilium convenienter assumuntur. - Christifideles laici, vi baptismatis et confirmationis, verbo et vitae christianae
Can. 0781      et opus evangelizationis habendum sit fundamentale officium populi Dei, christifideles omnes, propriae responsabilitatis conscii, partem suam in opere missionali
Can. 0784      vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae sodales, sive alii christifideles laici. - § 1. In opere missionali peragendo assumantur
Can. 0785      - § 1. In opere missionali peragendo assumantur catechistae, christifideles nempe laici debite instructi et vita christiana praestantes, qui
Can. 0796      conformentur. - § 1. Inter media ad excolendam educationem christifideles magni faciant scholas, quae quidem parentibus, in munere educationis
Can. 0797      Parentes in scholis eligendis vera libertate gaudeant oportet; quare christifideles solliciti esse debent ut societas civilis hanc libertatem parentibus
Can. 0799      ut extra scholas debitae eorundem educationi catholicae prospiciatur. - Christifideles enitantur ut in societate civili leges quae iuvenum formationem
Can. 0800      disciplinae, generis et gradus condendi ac moderandi. § 2. Christifideles scholas catholicas foveant, pro viribus adiutricem operam conferentes ad
Can. 0822      socialis usus humano christianoque spiritu vivificetur. § 3. Omnes christifideles, ii praesertim qui quoquo modo in eorundem instrumentorum ordinatione
Can. 0823      tum in conciliis particularibus vel Episcoporum conferentiis adunatis quoad christifideles suae curae commissos, supremae autem Ecclesiae auctoritati quoad universum
Can. 0825      etiam cum fratribus seiunctis opera, parare atque edere possunt christifideles catholici de licentia Episcoporum conferentiae. - § 1. Ad
Can. 0831      aut bonos mores manifesto impetere solent, ne quidpiam conscribant christifideles, nisi iusta et rationabili de causa; clerici autem et
Can. 0835      In munere sanctificandi propriam sibi partem habent ceteri quoque christifideles actuose liturgicas celebrationes, eucharisticam praesertim, suo modo participando; peculiari
Can. 0839      sanctificationis peragit Ecclesia, sive orationibus, quibus Deum deprecatur ut christifideles sanctificati sint in veritate, sive paenitentiae et caritatis operibus
Can. 0840      debitaque diligentia uti debent tum sacri ministri tum ceteri christifideles. - Cum sacramenta eadem sint pro universa Ecclesia et
Can. 0843      ab iis recipiendis prohibeantur. § 2. Animarum pastores ceterique christifideles, pro suo quisque ecclesiastico munere, officium habent curandi ut
Can. 0861      intentione motus solliciti sint animarum pastores, praesertim parochus, ut christifideles de recto baptizandi modo edoceantur. - Excepto casu necessitatis
Can. 0898      cum sanctissima Eucharistia cohaerent et ad eam ordinantur. - Christifideles maximo in honore sanctissimam Eucharistiam habeant, actuosam in celebratione
Can. 0921      causa alio tempore intra annum adimpleatur. - § 1. Christifideles qui versantur in periculo mortis, quavis ex causa procedenti
Can. 0923      advigilent, ut eodem infirmi plene sui compotes reficiantur. - Christifideles Sacrificium eucharisticum participare et sacram communionem suscipere possunt quolibet
Can. 0946      stipe, Missam ad intentionem christifidelium praecipue egentium celebrent. - Christifideles stipem offerentes ut ad suam intentionem Missa applicetur, ad
Can. 0962      gravia, quae in praesens ita confiteri nequit. § 2. Christifideles, quantum fieri potest etiam occasione absolutionis generalis recipiendae, de
Can. 1008      obstinate perseverent. - Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui
Can. 1011      potest. § 2. Ad ordinationem invitandi sunt clerici aliique christifideles, ut quam maxima frequentia celebrationi intersint. - Sacrae ordinationis
Can. 1043      3_ neophytus, nisi, iudicio Ordinarii, sufficienter probatus fuerit. - Christifideles obligatione tenentur impedimenta ad sacros ordines, si qua norint
Can. 1063      et adultis aptata, immo usu instrumentorum communicationis socialis, quibus christifideles de significatione matrimonii christiani deque munere coniugum ac parentum
Can. 1174      Ad participandam liturgiam horarum, utpote actionem Ecclesiae, etiam ceteri christifideles, pro adiunctis, enixe invitantur. - In liturgia horarum persolvenda
Can. 1176      potest, verum tempus servetur uniuscuiusque horae. - § 1. Christifideles defuncti exequiis ecclesiasticis ad normam iuris donandi sunt. §
Can. 1186      et authenticum promovet cultum aliorum Sanctorum, quorum quidem exemplo christifideles aedificantur et intercessione sustentantur. - Cultu publico eos tantum
Can. 1249      vel pro opportunitate in familiarum coetibus vacent. - Omnes christifideles, suo quisque modo, paenitentiam agere ex lege divina tenentur
Can. 1249      observatione inter se coniungantur, dies paenitentiales praescribuntur, in quibus christifideles speciali modo orationi vacent, opera pietatis et caritatis exerceant
Can. 1311      Sedem Apostolicam. - Nativum et proprium Ecclesiae ius est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere. - § 1. Sanctiones poenales
Can. 1446      quibus in cann. 1423 et 1439. - § 1. Christifideles omnes, in primis autem Episcopi, sedulo annitantur ut, salva

CHRISTIFIDELI     [1]
Can. 0991      atque firmo praescripto can. 983, § 2. - Cuivis christifideli integrum est confessario legitime approbato etiam alius ritus, cui

CHRISTIFIDELIBUS     [29]
Can. 0095      personarum conventibus, sive ab auctoritate ecclesiastica indictis sive a christifidelibus libere convocatis, necnon aliis celebrationibus, et quibus definiuntur quae
Can. 0212      propriae responsabilitatis conscii, christiana oboedientia prosequi tenentur. § 2. Christifidelibus integrum est, ut necessitates suas, praesertim spirituales, suaque optata
Can. 0212      erga Pastores, attentisque communi utilitate et personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant. - Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus
Can. 0213      personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant. - Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei
Can. 0214      sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant. - Ius est christifidelibus, ut cultum Deo persolvant iuxta praescripta proprii ritus a
Can. 0215      formam sequantur, doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam. - Integrum est christifidelibus, ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis
Can. 0221      personae ad propriam intimitatem tuendam violare. - § 1. Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent
Can. 0221      in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. § 2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate
Can. 0221      iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis. § 3. Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis
Can. 0223      Ecclesiasticae auctoritati competit, intuitu boni communis, exercitium iurium, quae christifidelibus sunt propria, moderari. - Christifideles laici, praeter eas obligationes
Can. 0224      Christifideles laici, praeter eas obligationes et iura, quae cunctis christifidelibus sunt communia et ea quae in aliis canonibus statuuntur
Can. 0227      secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare. - Ius est christifidelibus laicis, ut ipsis agnoscatur ea in rebus civitatis terrenae
Can. 0299      laudatae vel commendatae sint. - § 1. Integrum est christifidelibus, privata inter se conventione inita, consociationes constituere ad fines
Can. 0447      nationis vel certi territorii, munera quaedam pastoralia coniunctim pro christifidelibus sui territorii exercentium, ad maius bonum provehendum, quod hominibus
Can. 0492      Episcopus dioecesanus eiusve delegatus, et quod constat tribus saltem christifidelibus, in re oeconomica necnon in iure civili vere peritis
Can. 0512      conclusiones practicas proponere. - § 1. Consilium pastorale constat christifidelibus qui in plena communione sint cum Ecclesia catholica, tum
Can. 0519      cooperantibus etiam aliis presbyteris vel diaconis atque operam conferentibus christifidelibus laicis, ad normam iuris. - § 1. Persona iuridica
Can. 0524      investigationes peragat, auditis, si casus ferat, certis presbyteris necnon christifidelibus laicis. - Sede vacante aut impedita, ad Administratorem dioecesanum
Can. 0531      quoddam munus alius expleverit, oblationes quas hac occasione a christifidelibus recipit ad massam paroecialem deferat, nisi de contraria offerentis
Can. 0768      praescripta religiose serventur. - § 1. Divini verbi praecones christifidelibus imprimis proponant, quae ad Dei gloriam hominumque salutem credere
Can. 0823      afferatur; item exigendi, ut quae fidem moresve tangant a christifidelibus edenda suo iudicio subiciantur; necnon reprobandi scripta quae rectae
Can. 0844      - § 1. Ministri catholici sacramenta licite administrant solis christifidelibus catholicis, qui pariter eadem a solis ministris catholicis licite
Can. 0844      suadeat, et dummodo periculum vitetur erroris vel indifferentismi, licet christifidelibus quibus physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum
Can. 0988      post diligentem sui discussionem conscientiam habeat. § 2. Commendatur christifidelibus ut etiam peccata venialia confiteantur. - Omnis fidelis, postquam
Can. 1063      Pastores animarum obligatione tenentur curandi ut propria ecclesiastica communitas christifidelibus assistentiam praebeat, qua status matrimonialis in spiritu christiano servetur
Can. 1183      iuris particularis. - § 1. Ad exequias quod attinet, christifidelibus catechumeni accensendi sunt. § 2. Ordinarius loci permittere potest
Can. 1260      aliis licet. - Ecclesiae nativum ius est exigendi a christifidelibus, quae ad fines sibi proprios sint necessaria. - §
Can. 1261      sibi proprios sint necessaria. - § 1. Integrum est christifidelibus bona temporalia in favorem Ecclesiae conferre. § 2. Episcopus
Can. 1266      etiam ad instituta religiosa pertinentibus, quae de facto habitualiter christifidelibus pateant, Ordinarius loci praecipere potest ut specialis stips colligatur

CHRISTIFIDELIS     [5]
Can. 0910      2. Extraordinarius sacrae communionis minister est acolythus necnon alius christifidelis ad normam can. 230, § 3 deputatus. - §
Can. 0962      casus talis necessitatis determinare potest. - § 1. Ut christifidelis sacramentali absolutione una simul pluribus data valide fruatur, requiritur
Can. 0987      christifidelium excipiendi, et in periculo mortis quilibet sacerdos. - Christifidelis, ut sacramenti paenitentiae remedium percipiat salutiferum, ita dispositus sit
Can. 0988      sese emendandi habens, ad Deum convertatur. - § 1. Christifidelis obligatione tenetur in specie et numero confitendi omnia peccata
Can. 0992      pro peccatis, ad culpam quod attinet iam deletis, quam christifidelis, apte dispositus et certis ac definitis condicionibus, consequitur ope

CHRISTIFIDELIUM     [41]
Can. 0199      solo privilegio apostolico; 3_ iura et obligationes quae spiritualem christifidelium vitam directe respiciunt; 4_ fines certi et indubii circumscriptionum
Can. 0299      laudentur vel commendentur, consociationes privatae vocantur. § 3. Nulla christifidelium consociatio privata in Ecclesia agnoscitur, nisi eius statuta ab
Can. 0301      - § 1. Unius auctoritatis ecclesiasticae competentis est erigere christifidelium consociationes, quae sibi proponant doctrinam christianam nomine Ecclesiae tradere
Can. 0301      § 2. Auctoritas ecclesiastica competens, si id expedire iudicaverit, christifidelium consociationes quoque erigere potest ad alios fines spirituales directe
Can. 0301      per privatorum incepta non satis provisum sit. § 3. Christifidelium consociationes quae a competenti auctoritate ecclesiastica eriguntur, consociationes publicae
Can. 0302      a competenti auctoritate ecclesiastica eriguntur, consociationes publicae vocantur. - Christifidelium consociationes clericales eae dicuntur, quae sub moderamine sunt clericorum
Can. 0304      dicuntur aliove congruenti nomine vocantur. - § 1. Omnes christifidelium consociationes, sive publicae sive privatae, quocumque titulo seu nomine
Can. 0305      ipso fine, quem intendunt, selectum. - § 1. Omnes christifidelium consociationes subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae competentis, cuius est curare
Can. 0317      nisi aliud in statutis caveatur. § 4. In publicis christifidelium consociationibus quae directe ad apostolatum exercendum ordinantur, moderatores ne
Can. 0322      statutorum praescripta dirigunt et moderantur. - § 1. Consociatio christifidelium privata personalitatem iuridicam acquirere potest per decretum formale auctoritatis
Can. 0322      ecclesiasticae competentis, de qua can. 312. § 2. Nulla christifidelium consociatio privata personalitatem iuridicam acquirere potest, nisi eius statuta
Can. 0323      consociationis naturam privatam non immutat. - § 1. Licet christifidelium consociationes privatae autonomia gaudeant ad normam can. 321, subsunt
Can. 0324      apostolatus exercitium ad bonum commune ordinetur. - § 1. Christifidelium consociatio privata libere sibi moderatorem et officiales designat, ad
Can. 0324      moderatorem et officiales designat, ad normam statutorum. § 2. Christifidelium consociatio privata consiliarium spiritualem, si quemdam exoptet, libere sibi
Can. 0325      qui tamen indiget confirmatione Ordinarii loci. - § 1. Christifidelium consociatio privata ea bona quae possidet libere administrat, iuxta
Can. 0326      causas donata aut relicta sint. - § 1. Extinguitur christifidelium consociatio privata ad normam statutorum; supprimi etiam potest a
Can. 0328      privilegii apostolici erectae sunt, curent ut suae cum aliis christifidelium consociationibus, ubi id expediat, cooperentur, utque variis operibus christianis
Can. 0387      humilitate et vitae simplicitate, omni ope promovere studeat sanctitatem christifidelium secundum uniuscuiusque propriam vocationem atque, cum sit praecipuus mysteriorum
Can. 0460      oportet. - Synodus dioecesana est coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis, qui in bonum totius communitatis dioecesanae Episcopo
Can. 0515      anno convocetur. - § 1. Paroecia est certa communitas christifidelium in Ecclesia particulari stabiliter constituta, cuius cura pastoralis, sub
Can. 0516      aequiparatur quasi-paroecia, quae est certa in Ecclesia particulari communitas christifidelium, sacerdoti uti pastori proprio commissa, ob peculiaria adiuncta in
Can. 0518      id expediat, constituantur paroeciae personales, ratione ritus, linguae, nationis christifidelium alicuius territorii atque alia etiam ratione determinatae. - Parochus
Can. 0528      iuvenumque educatione catholica omni ope satagat, associata etiam sibi christifidelium opera, ut nuntius evangelicus ad eos quoque perveniat, qui
Can. 0535      adnotentur quoque confirmatio, necnon quae pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione adoptionis
Can. 0535      Unicuique paroecia sit proprium sigillum; testimonia quae destatu canonico christifidelium dantur, sicut et acta omnia quae momentum iuridicum habere
Can. 0545      aut pro determinata paroeciae parte aut pro certo paroeciae christifidelium coetu, sive etiam ut operam impendat in certum ministerium
Can. 0560      celebret functiones etiam paroeciales, necnon ut ecclesia pateat certis christifidelium coetibus ibidem liturgicas celebrationes peracturis. - Sine rectoris aliusve
Can. 0564      pastoralis, saltem ex parte, alicuius communitatis aut peculiaris coetus christifidelium, ad normam iuris universalis et particularis exercenda. - Nisi
Can. 0677      adhibitis. § 2. Instituta autem, si quas habeant associationes christifidelium sibi coniunctas, speciali cura adiuvent, ut genuino spiritu suae
Can. 0749      muneris sui gaudet Summus Pontifex quando ut supremus omnium christifidelium Pastor et Doctor, cuius est fratres suos in fide
Can. 0750      eius magisterio ordinario et universali, quod quidem communi adhaesione christifidelium sub presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus quascumque
Can. 0753      conciliis particularibus congregati, licet infallibilitate in docendo non polleant, christifidelium suae curae commissorum authentici sunt fidei doctores et magistri
Can. 0776      societatum vitae apostolicae, habita ratione indolis uniuscuiusque instituti, necnon christifidelium laicorum, praesertim catechistarum; hi omnes, nisi legitime impediti, operam
Can. 0823      pastoribus invigilandi, ne scriptis aut usu instrumentorum communicationis socialis christifidelium fidei aut moribus detrimentum afferatur; item exigendi, ut quae
Can. 0836      procurando. - Cum cultus christianus, in quo sacerdotium commune christifidelium exercetur, opus sit quod a fide procedit et eadem
Can. 0837      ubi id fieri potest, cum frequentia et actuosa participatione christifidelium celebrentur. - § 1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae
Can. 0902      pro quibusvis, tum vivis tum defunctis. - Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, sacerdotes Eucharistiam concelebrare possunt, integra
Can. 0945      sacerdotibus ut, etiam nulla recepta stipe, Missam ad intentionem christifidelium praecipue egentium celebrent. - Christifideles stipem offerentes ut ad
Can. 0967      can. 969. - § 1. Praeter Romamum Pontificem, facultate christifidelium ubique terrarum confessiones excipiendi ipso iure gaudent Cardinales itemque
Can. 0986      § 2. Urgente necessitate, quilibet confessarius obligatione tenetur confessiones christifidelium excipiendi, et in periculo mortis quilibet sacerdos. - Christifidelis
Can. 1186      Ad sanctificationem populi Dei fovendam, Ecclesia peculiari et filiali christifidelium venerationi commendat Beatam Mariam semper Virginem, Dei Matrem, quam

CHRISTO     [15]
Can. 0204      - § 1. Christifideles sunt qui, utpote per baptismum Christo incorporati, in populum Dei sunt constituti, atque hac ratione
Can. 0205      sunt illi baptizati, qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis
Can. 0208      pertinet. - Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua
Can. 0244      cum debita maturitate humana spiritum Evangelii et arctam cum Christo necessitudinem acquirant. - § 1. Per formationem spiritualem alumni
Can. 0277      peculiare Dei donum, quo quidem sacri ministri indiviso corde Christo facilius adhaerere possunt atque Dei hominumque servitio liberius sese
Can. 0602      propria, qua sodales omnes in peculiarem veluti familiam in Christo coadunantur, ita definiatur ut cunctis mutuo adiutorio evadat ad
Can. 0602      caritate radicata et fundate, sodales exemplo sint universalis in Christo reconciliationis. - § 1. Praeter vitae consecratae instituta, Ecclesia
Can. 0604      ab Episcopo dioecesano iuxte probatum ritum liturgicum Deo consecrantur, Christo Dei Filio mystice desponsantur et Ecclesiae servitio dedicantur. §
Can. 0607      in communi ducunt. § 3. Testimonium publicum a religiosis Christo et Ecclesiae reddendum illam secumfert a mundo separationem, quae
Can. 0619      una cum sodalibus sibi commissis studeant aedificare fraternam in Christo communitatem, in qua Deus ante omnia quaeratur et diligatur
Can. 0652      excolendum praeparentur; rationem addiscant vitam ducendi Deo hominibusque in Christo per consilia evangelica consecratam; de instituti indole et spiritu
Can. 0719      fideliter respondeant eorumque actio apostolica ex ipsa unione cum Christo procedat, sedulo orationi vacent, sacrarum Scripturarum lectioni apto modo
Can. 0840      normis Ecclesiae plene congruant. - Sacramenta Novi Testamenti, a Christo Domino instituta et Ecclesiae concredita, utpote actiones Christi et
Can. 0849      peccatis liberantur, in Dei filios regenerantur atque indelebili charactere Christo configurati Ecclesiae incorporantur, valide confertur tantummodo per lavacrum aquae
Can. 1055      coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est. §

CHRISTUM     [9]
Can. 0212      magisque perveniat. - § 1. Quae sacri Pastores, utpote Christum repraesentantes, tamquam fidei magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores
Can. 0225      adiunctis, in quibus nonnisi per ipsos Evangelium audire et Christum cognoscere homines possunt. § 2. Hoc etiam peculiari adstringuntur
Can. 0573      consiliorum evangelicorum professionem est stabilis vivendi forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, Deo summe dilecto
Can. 0577      donationes habent differentes secundum gratiam quae data est eis: Christum, enim, pressius sequuntur sive orantem, sive Regnum Dei annuntiantem
Can. 0604      consecratae formis accedit ordo virginum quae, sanctum propositum emittentes Christum pressius sequendi, ab Episcopo dioecesano iuxte probatum ritum liturgicum
Can. 0787      ac verbi testimonio, dialogum sincerum cum non credentibus in Christum instituant, ut ipsis, ratione eorundem ingenio et culturae aptata
Can. 0788      possint. - § 1. Qui voluntatem amplectendi fidem in Christum manifestaverint, expleto tempore praecatechumenatus, liturgicis caeremoniis admittantur ad catechumenatum
Can. 0789      officia per baptismum suscepta implenda efformentur; sincero amore erga Christum eiusque Ecclesiam imbuantur. - § 1. Episcopi dioecesani in
Can. 1063      qua eluceat coniuges mysterium unitatis et fecundi amoris inter Christum et Ecclesiam significare atque participare; 4_ auxilio coniugatis praestito

CHRISTUS     [5]
Can. 0747      congruis referendo, cann. 694-704. - § 1. Ecclesiae, cui Christus Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto assistente
Can. 0897      - Augustissimum Sacramentum est sanctissima Eucharistia, in qua ipsemet Christus Dominus continetur, offertur et sumitur, et qua continuo vivit
Can. 0899      celebratio actio est ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus, ministerio sacerdotis, semetipsum, sub speciebus panis et vini
Can. 0899      omnes participantes exinde plurimos capiant fructus, ad quos obtinendos Christus Dominus Sacrificium eucharisticum instituit. - § 1. Minister, qui
Can. 1186      venerationi commendat Beatam Mariam semper Virginem, Dei Matrem, quam Christus hominum omnium Matrem constituit, atque verum et authenticum promovet

CIBO     [4]
Can. 0913      sanctissima Eucharistia ministrari potest, si Corpus Christi a communi cibo discernere et communionem reverenter suscipere possint. - Parentum imprimis
Can. 0914      praeparentur et quam primum, praemissa sacramentali confessione, hoc divino cibo reficiantur; parochi etiam est advigilare ne ad sacram Synaxim
Can. 0919      saltem unius horae ante sacram communionem abstineat a quocumque cibo et potu, excepta tantummodo aqua atque medicina. § 2
Can. 1251      quadragesimae. - Abstinentia a carnis comestione vel ab alio cibo iuxta conferentiae Episcoporum praescripta, servetur singulis anni sextis feriis

CIBUM     [1]
Can. 0899      atque fidelibus in sua oblatione sociatis se praebet ut cibum spiritualem. § 2. In eucharistica Synaxi populus Dei in

CINERUM     [1]
Can. 1251      sollemnitates recensito occurrant; abstinentia vero et ieiunium, feria quarta Cinerum et feria sexta in Passione et Morte Domini Nostri

CIRCA     [43]
Can. 0015      auctoritate cui reservatur. - § 1. Ignorantia vel error circa leges irritantes vel inhabilitantes earundem effectum non impediunt, nisi
Can. 0015      nisi aliud expresse statuatur. § 2. Ignorantia vel error circa legem aut poenam aut circa factum proprium aut circa
Can. 0015      2. Ignorantia vel error circa legem aut poenam aut circa factum proprium aut circa factum alienum notorium non praesumitur
Can. 0015      circa legem aut poenam aut circa factum proprium aut circa factum alienum notorium non praesumitur; circa factum alienum non
Can. 0015      factum proprium aut circa factum alienum notorium non praesumitur; circa factum alienum non notorium praesumitur, donec contrarium probetur. -
Can. 0126      Actus positus ex ignorantia aut ex errore, qui versetur circa id quod eius substantiam constituit, aut qui recidit in
Can. 0133      in regimine succedit. - § 1. Delegatus qui sive circa res sive circa personas mandati sui fines excedit, nihil
Can. 0133      - § 1. Delegatus qui sive circa res sive circa personas mandati sui fines excedit, nihil agit. § 2
Can. 0392      2. Advigilet ne abusus in ecclesiasticam disciplinam irrepant, praesertim circa ministerium verbi, celebrationem sacramentorum et sacramentalium, cultum Dei et
Can. 0472      et secundum modum iure aut ab Episcopo determinatos. - Circa causas atque personas quae in curia ad exercitium potestatis
Can. 0484      - Officium notariorum est: 1_ conscribere acta et instrumenta circa decreta, dispositiones, obligationes vel alia quae eorum operam requirunt
Can. 0578      Fundatorum mens atque proposita a competenti auctoritate ecclesiastica sanctia circa naturam, finem, spiritum et indolem instituti, necnon eius sanae
Can. 0587      ea quae in can. 578 servanda statuuntur, normae fundamentales circa instituti regimen et sodalium disciplinam, membrorum incorporationem atque institutionem
Can. 0630      proprii. - § 1. Superiores sodalibus debitam agnoscant libertatem circa paenitentiae sacramentum et conscientiae moderamen, salva tamen instituti disciplina
Can. 0668      iusta de causa mutandas et ad quemlibet actum ponendum circa bona temporalia, licentia Superioris competentis ad normam iuris proprii
Can. 0695      § 2. Hisce in casibus, Superior maior, collectis probationibus circa facta et imputabilitatem, sodali dimittendo accusationem atque probationes significet
Can. 0891      et opportuno tempore accedant. - Sacramentum confirmationis conferatur fidelibus circa aetatem discretionis, nisi Episcoporum conferentia aliam aetatem determinaverit, aut
Can. 1059      solum divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus. - Matrimonium gaudet favore
Can. 1095      usu carent; 2_ qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda
Can. 1098      Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum patrato, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae
Can. 1099      vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit. - Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non
Can. 1203      dispensare, commutare possunt votum, eandem potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum promissorium; sed si iurisiurandi dispensatio vergat in praeiudicium
Can. 1300      per actum mortis causa, legitime acceptatae, diligentissime impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum, firmo praescripto can. 1301
Can. 1411      concorditer aliud tribunal elegerint. § 2. Si causa versetur circa obligationes quae ex alio titulo proveniant, pars conveniri potest
Can. 1413      est. - Pars conveniri potest: 1_ in causis quae circa administrationem versantur, coram tribunali loci ubi administratio gesta est
Can. 1423      eisdem designato omnes competunt potestates, quas Episcopus dioecesanus habet circa suum tribunal. § 2. Tribunalia, de quibus in §
Can. 1439      ea designatus omnes habent potestates, quae Episcopo dioecesano competunt circa suum tribunal. - Si competentia ratione gradus, ad normam
Can. 1446      quoque hominibus ad mediationem adhibitis. § 3. Quod si circa privatum partium bonum lis versetur, dispiciat iudex num transactione
Can. 1462      contestatione litis, et suo tempore tractandae sunt secundum regulas circa quaestiones incidentes. - § 1. Actiones reconventionales proponi valide
Can. 1534      possunt iudici exhibere articulos, super quibus pars interrogetur. - Circa partium interrogationem cum proportione serventur, quae in cann. 1548
Can. 1535      scripto vel ore, coram iudice competenti, ab aliqua parte circa ipsam iudicii materiam, sive sponte sive iudice interrogante, contra
Can. 1563      ipsi cum partibus necessitudo et, cum ipsi interrogationes specificas circa causam defert, sciscitetur quoque fontes eius scientiae et quo
Can. 1577      a litigantibus forte deducantur, singula capita decreto suo definiat circa quae periti opera versari debeat. § 2. Perito remittenda
Can. 1608      pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo circa rem sententia definiendam. § 2. Hanc certitudinem iudex haurire
Can. 1649      temere litigavit; 5_ de pecuniae deposito vel cautione praestanda circa expensas solvendas et damna reficienda. § 2. A pronuntiatione
Can. 1649      expensas solvendas et damna reficienda. § 2. A pronuntiatione circa expensas, honoraria et damna reficienda non datur distincta appellatio
Can. 1654      exsecutioni mandare. § 2. Licet ei videre de exceptionibus circa modum et vim exsecutionis, non autem de merito causae
Can. 1691      genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum
Can. 1692      adeundi forum civile. § 3. Si causa versetur etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex ut, servato praescripto
Can. 1705      Sedis, requiratur supplementum instructionis, id Episcopo significabitur, indicatis elementis circa quae instructio complenda est. § 3. Quod si Apostolica
Can. 1715      - § 1. Nequit transactio aut compromissum valide fieri circa ea quae ad bonum publicum pertinent, aliaque de quibus
Can. 1717      caute inquirat, per se vel per aliam idoneam personam, circa facta et circumstantias et circa imputabilitatem, nisi haec inquisito
Can. 1717      per aliam idoneam personam, circa facta et circumstantias et circa imputabilitatem, nisi haec inquisito omnino superflua videatur. § 2

CIRCITER     [1]
Can. 0497      Ad designationem quod attinet sodalium consilii presbyteralis: 1_ dimidia circiter pars libere eligatur a sacerdotibus ipsis, ad normam canonum

CIRCUMSCRIBATUR     [1]
Can. 0372      Dei quae dioecesim aliamve Ecclesiam particularem constituat, certo territorio circumscribatur, ita ut omnes comprehendat fideles in territorio habitantes. §

CIRCUMSCRIBERE     [1]
Can. 0581      quocumque nomine veniant, novas erigere, erectas coniungere vel aliter circumscribere ad competentem instituti auctoritatem pertinet, ad normam constitutionum. -

CIRCUMSCRIBI     [1]
Can. 1023      possunt ab ipso concedente aut ab eius successore limitibus circumscribi aut revocari, sed semel concessae non extinguuntur resoluto iure

CIRCUMSCRIPTA     [1]
Can. 0370      abbatia territorialis est certa populi Dei portio, territorialiter quidem circumscripta, cuius cura, specialia ob adiuncta, committitur alicui Praelato aut

CIRCUMSCRIPTAS     [1]
Can. 0431      Ecclesiae particulares viciniores componantur in provincias ecclesiasticas certo territorio circumscriptas. § 2. Dioeceses exemptae deinceps pro regula ne habeantur

CIRCUMSCRIPTIONUM     [1]
Can. 0199      christifidelium vitam directe respiciunt; 4_ fines certi et indubii circumscriptionum ecclesiasticarum; 5_ stipes et onera Missarum; 6_ provisio officii

CIRCUMSTANTIA     [1]
Can. 1324      2. Idem potest iudex facere, si qua alia adsit circumstantia, quae delicti gravitatem deminuat. § 3. In circumstantiis, de

CIRCUMSTANTIAE     [2]
Can. 1233      bonorum. - Sanctuariis quaedam privilegia concedi poterunt, quoties locorum circumstantiae, peregrinantium frequentia et praesertim fidelium bonum id suadere videantur
Can. 1327      norma, sive pro singulis delictis. Item in praecepto possunt circumstantiae statui, quae a poena praecepto constituta eximant, vel eam

CIRCUMSTANTIARUM     [1]
Can. 1276      tribuantur. § 2. Habita ratione iurium, legitimarum consuetudinum et circumstantiarum, Ordinarii, editis pecularibus instructionibus intra fines iuris universalis et

CIRCUMSTANTIAS     [5]
Can. 0017      locos parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum. - Leges quae
Can. 1327      addi potest vel paenitentia. - Lex particularis potest alias circumstantias eximentes, attenuantes vel aggravantes, praeter casus in cann. 1323-1326
Can. 1355      in quo delinquens versatur, consulto tamen, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, Ordinario, de quo sub n. 1. §
Can. 1356      2. Antequam remissio fiat, consulendus est, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, praecepti auctor. - § 1. Firmis praescriptis
Can. 1717      se vel per aliam idoneam personam, circa facta et circumstantias et circa imputabilitatem, nisi haec inquisito omnino superflua videatur

CIRCUMSTANTIIS     [4]
Can. 0555      maxime sollicitus sit de iis, qui in difficilioribus versantur circumstantiis aut problematibus anguntur. § 3. Curet vicarius foraneus ut
Can. 1323      et 1325; 7_ sine culpa putavit aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in nn. 4 vel 5. - §
Can. 1324      errorem, ex sua tamen culpa, putavit aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in can. 1323, nn. 4 vel 5
Can. 1324      adsit circumstantia, quae delicti gravitatem deminuat. § 3. In circumstantiis, de quibus in § 1, reus poena latae sententiae

CITANS     [1]
Can. 1723      habent, cessante processu poenali. - § 1. Iudex reum citans debet eum invitare ad advocatum, ad normam can. 1481

CITARE     [1]
Can. 1507      iudex vel praeses ceteras partes in iudicium vocare seu citare ad litem contestandam, statuens utrum eae scripto respondere debeant

CITATA     [1]
Can. 1592      officio, auditis partibus. - § 1. Si pars conventa citata non comparuerit nec idoneam absentiae excusationem attulerit aut non

CITATI     [1]
Can. 1433      non citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerint, aut saltem ante sententiam, actis inspectis, munere

CITATIO     [5]
Can. 1508      suorum iurium, vel liberam administrationem rerum de quibus disceptatur, citatio denuntianda est, prout casus ferat, tutori, curatori, procuratori speciali
Can. 1510      qui citatoriam schedam recipere recuset, vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat, legitime citatus habeatur. - Si citatio
Can. 1511      citatio ad se perveniat, legitime citatus habeatur. - Si citatio non fuerit legitime notificata, nulla sunt acta processus, salvo
Can. 1512      processus, salvo praescripto can. 1507, § 3. - Cum citatio legitime notificata fuerit aut partes coram iudice steterint ad
Can. 1556      si iusta exclusionis causa demonstretur ante testis excussionem. - Citatio testis fit decreto iudicis testi legitime notificato. - Testis

CITATIONE     [3]
Can. 1507      iudice se sistant ad causam agendam, opus non est citatione, sed actuarius significet in actis partes iudicio adfuisse. -
Can. 1517      praestituat probationibus proponendis et explendis. - Instantiae initium fit citatione; finis autem non solum pronuntiatione sententiae definitivae, sed etiam
Can. 1661      debent, addita pro partibus dubii formula. § 2. In citatione partes certiores fiant se posse, tres saltem ante audientiam

CITATIONEM     [4]
Can. 1513      in libello litis introductorio, possunt vel in responsione ad citationem exprimi vel in declarationibus ore coram iudice factis; in
Can. 1587      directe cohaereat. - Causa incidens habetur, quoties, incepto per citationem iudicio, quaestio proponitur quae, tametsi libello, quo lis introducitur
Can. 1592      quo in § 1, feratur, debet, etiam per novam citationem si opus fuerit, constare citationem, legitime factam, ad partem
Can. 1592      debet, etiam per novam citationem si opus fuerit, constare citationem, legitime factam, ad partem conventam tempore utili pervenisse. -

CITATIONI     [2]
Can. 1508      simul ceteris, qui comparere debent, notum fieri. § 2. Citationi libellus litis introductorius adiungatur, nisi iudex propter graves causas
Can. 1594      1_ iudex eum citet iterum; 2_ si actor novae citationi non paruerit, praesumitur instantiae renuntiasse ad normam cann. 1524-1525

CITATIONIS     [4]
Can. 1507      libellus pro admisso habetur ad normam can. 1506, decretum citationis in iudicium fieri debet intra viginti dies a facta
Can. 1508      in actis partes iudicio adfuisse. - § 1. Decretum citationis in iudicium debet statim parti conventae notificari, et simul
Can. 1659      tribunalis scriptam responsionem. § 2. Haec notificatio effectus habet citationis iudicialis, de quibus in can. 1512. - Si exceptiones
Can. 1677      Libello acceptato, praeses vel ponens procedat ad notificationem decreti citationis ad normam can. 1508. § 2. Transacto termino quindecim

CITATIONUM     [1]
Can. 1509      iudicium suscipere tenetur ad normam iuris. - § 1. Citationum, decretorum, sententiarum aliorumque iudicialium actorum notificatio facienda est per

CITATIS     [2]
Can. 1433      promotoris iustitiae aut defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera
Can. 1686      ab ipso designatus potest, praetermissis sollemnitatibus ordinarii processus sed citatis partibus et cum interventu defensoris vinculi, matrimonii nullitatem sententia

CITATO     [2]
Can. 1518      resumat; 2_ causa conclusa, iudex procedere debet ad ulteriora, citato procuratore, si adsit, secus defuncti herede vel successore. -
Can. 1722      iustitiae cursum tutandum, potest Ordinarius, audito promotore iustitiae et citato ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro

CITATORIAM     [1]
Can. 1510      eius modo constare debet in actis. - Conventus, qui citatoriam schedam recipere recuset, vel qui impedit quominus citatio ad

CITATUS     [2]
Can. 1510      vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat, legitime citatus habeatur. - Si citatio non fuerit legitime notificata, nulla
Can. 1557      fit decreto iudicis testi legitime notificato. - Testis rite citatus pareat aut causam suae absentiae iudici notam faciat. -

CITAVERIT     [1]
Can. 1415      ius est causam cognoscendi, quod prius partem conventam legitime citaverit. - Conflictus competentiae inter tribunalia eidem tribunali appellationis subiecta

CITET     [2]
Can. 1594      neque comparuerit neque idoneam excusationem attulerit: 1_ iudex eum citet iterum; 2_ si actor novae citationi non paruerit, praesumitur
Can. 1661      dein ad audientiam, non ultra triginta dies celebrandam, omnes citet qui in ea interesse debent, addita pro partibus dubii

CITRA     [2]
Can. 1021      quemlibet Episcopum communionem cum Sede Apostolica habentem, excepto tantum, citra apostolicum indultum, Episcopo ritus diversi a ritu promovendi. -
Can. 1740      - Cum alicuius parochi ministerium ob aliquam causam, etiam citra gravem ipsius culpam, noxium aut saltem inefficax evadat, potest

CIU     [1]
Can. 0295      Apostolica Sede conditis eique praeficitur Praelatus ut Ordinarius proprius, ciu ius est nationale vel internationale seminarium erigere necnon alumnos

CIVIBUS     [1]
Can. 0227      agnoscatur ea in rebus civitatis terrenae libertas, quae omnibus civibus competit; eadem tamen libertate utentes, curent ut suae actiones

CIVILE     [5]
Can. 0194      communione Ecclesiae publice defecerit; 3_ clericus qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit. § 2. Amotio, de qua in nn
Can. 1041      apostasiae, haeresis aut schismatis commiserit; 3_ qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit, vel ipsemet vinculo matrimoniali aut ordine sacro
Can. 1290      damnum Ecclesiae obveniat, ad restitutionem tenentur. - Quae ius civile in territorio statuit de contractibus tam in genere, quam
Can. 1692      coniugum poterit, perpensis peculiaribus adiunctis, licentiam concedere adeundi forum civile. § 3. Si causa versetur etiam circa effectus mere
Can. 1692      praescripto § 2, causa inde ab initio ad forum civile deferatur. - § 1. Nisi qua pars vel promotor

CIVILEM     [2]
Can. 1152      coniugalem convictum servaverit, neque recursum apud auctoritatem ecclesiasticam vel civilem fecerit. § 3. Si coniux innocens sponte convictum coniugalem
Can. 1672      - Causae de effectibus matrimonii mere civilibus pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare statuat easdem causas, si incidenter

CIVILES     [5]
Can. 0022      sunt et his, quantum fieri potest, conciliandae. - Leges civiles ad quas ius Ecclesiae remittit, in iure canonico iisdem
Can. 1059      sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus. - Matrimonium gaudet favore iuris; quare
Can. 1286      - Administratores bonorum: 1_ in operarum locatione leges etiam civiles, quae ad laborem et vitam socialem attinent, adamussim servent
Can. 1692      canonum qui sequuntur. § 2. Ubi decisio ecclesiastica effectus civiles non sortitur, vel si sententia civilis praevidetur non contraria
Can. 1692      § 3. Si causa versetur etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex ut, servato praescripto § 2, causa

CIVILI     [15]
Can. 0197      obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipit prout est in legislatione civili respectivae nationis salvis exceptionibus quae in canonibus huius Codicis
Can. 0492      tribus saltem christifidelibus, in re oeconomica necnon in iure civili vere peritis et integritate praestantibus, ab Episcopo nominatis. §
Can. 0668      usufructu libere disponant. Testamentum autem, quod etiam in iure civili sit validum, saltem ante professionem perpetuam condant. § 2
Can. 0668      debet, illam renuntiationem, forma, quantum fieri potest, etiam iure civili valida, ante professionem perpetuam faciat a die emissae professionis
Can. 0793      Parentibus ius et etiam iis fruendi auxiliis a societate civili praestandis, quibus in catholica educatione filiorum procuranda indigeant. -
Can. 0799      educationi catholicae prospiciatur. - Christifideles enitantur ut in societate civili leges quae iuvenum formationem ordinant, educationi eorum religiosae et
Can. 0877      nomina adoptantium necnon, saltem si ita fiat in actu civili regionis, parentum naturalium ad normam §§ 1 et 2
Can. 1254      1. Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines
Can. 1274      possit, ita constituenda sunt, ut efficaciam quoque in iure civili obtineant. - Massa bonorum ex diversis dioecesibus provenientium administratur
Can. 1288      personae iuridicae publicae ne inchoent neve contestentur in foro civili, nisi licentiam scripto datam Ordinarii proprii obtinuerint. - Quamvis
Can. 1344      sit et scandalum reparaverit, aut si ipse satis a civili auctoritate punitus sit vel punitum iri praevideatur; 3_ si
Can. 1479      curatores. - Quoties adest tutor aut curator ab auctoritate civili constitutus, idem potest a iudice ecclesiastico admitti, audito, si
Can. 1675      solvendam controversiam sive in foro canonico sive in foro civili. § 2. Si autem coniux moriatur pendente causa, servetur
Can. 1707      § 1. Quoties coniugis mors authentico documento ecclesiastico vel civili comprobari nequit, alter coniux a vinculo matrimonii solutus non
Can. 1716      2. Si autem lex civilis admittat sententiae arbitralis coram civili iudice impugnationem, in foro canonico eadem impugnatio proponi potest

CIVILIA     [1]
Can. 1540      confecit, servatis sollemnitatibus iure praescriptis. § 2. Documenta publica civilia ea sunt, quae secundum uniuscuiusque loci leges talia iure

CIVILIBUS     [6]
Can. 0289      Clerici utantur exemptionibus, quas ab exercendis muneribus et publicis civilibus officiis a statu clericali alienis, in eorum favorem leges
Can. 0377      iura et privilegia electionis, nominationis praesentationis vel designationis Episcoporum civilibus auctoritatibus conceduntur. - § 1. Ad idoneitatem candidatorum Episcopatus
Can. 0660      simul ac practica, titulis etiam congruentibus, tam ecclesiasticis quam civilibus, pro opportunitate obtentis. § 2. Perdurante tempore huius institutionis
Can. 1240      ubi fieri potest, habeantur, vel saltem spatia in coemeteriis civilibus fidelibus defunctis destinata, rite benedicenda. § 2. Si vero
Can. 1672      iudicem ecclesiasticum spectant. - Causae de effectibus matrimonii mere civilibus pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare statuat easdem
Can. 1689      In sententia partes moneantur de obligationibus moralibus vel etiam civilibus, quibus forte teneantur, altera erga alteram et erga prolem

CIVILIS     [17]
Can. 0098      constitutionem tutorum eorumque potestatem quod attinet, serventur praescripta iuris civilis, nisi iure canonico aliud caveatur, aut Episcopus dioecesanus in
Can. 0105      etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus, etiam proprium domicilium. § 2. Quicumque alia ratione
Can. 0110      et vice versa. - Filii, qui ad normam legis civilis adoptati sint, habentur ut filii eius vel eorum qui
Can. 0231      remunerationem suae condicioni aptatam, qua decenter, servatis quoque iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac familiae providere valeant; itemque iis
Can. 0281      suaeque familiae sustentationi providere valeant; qui vero ratione professionis civilis, quam exercent aut exercuerunt, remunerationem obtineant, ex perceptis inde
Can. 0285      vitent. § 3. Officia publica, quae participationem in exercitio civilis potestatis secumferunt, clerici asssumere vetantur. § 4. Sine licentia
Can. 0797      gaudeant oportet; quare christifideles solliciti esse debent ut societas civilis hanc libertatem parentibus agnoscat atque, servata iustitia distributiva, etiam
Can. 1059      iure non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus. - Matrimonium
Can. 1071      1_ matrimonio vagorum; 2_ matrimonio quod ad normam legis civilis agnosci vel celebrari nequeat; 3_ matrimonio eius qui obligationibus
Can. 1105      testibus; aut confici debet per documentum ad normam iuris civilis authenticum. § 3. Si mandans scribere nequeat, id in
Can. 1284      tuto ponatur; 3_ praescripta servare iuris tam canonici quam civilis, aut quae a fundatore vel donatore vel legitima auctoritate
Can. 1299      in bonum Ecclesiae serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; quae si omissae fuerint, heredes moneri debent de obligatione
Can. 1500      et vim actionis possessoriae quod attinet, serventur praescripta iuris civilis loci ubi sita est res de cuius possessione agitur
Can. 1692      decisio ecclesiastica effectus civiles non sortitur, vel si sententia civilis praevidetur non contraria iuri divino, Episcopus dioecesis commorationis coniugum
Can. 1714      ab Episcoporum conferentia lata, si qua sit, vel lex civilis vigens in loco ubi conventio initur. - § 1
Can. 1716      pro rerum ecclesiasticarum alienatione. - § 1. Si lex civilis arbitrali sententiae vim non agnoscat, nisi a iudice confirmetur
Can. 1716      in quo lata est. § 2. Si autem lex civilis admittat sententiae arbitralis coram civili iudice impugnationem, in foro

CIVILITER     [5]
Can. 0694      fide catholica notorie defecerit; 2_ matrimonium contraxerit vel, etiam civiliter tantum, attentaverit. § 2. His in casibus Superior maior
Can. 1284      contractibus assecurationis; 2_ curare ut proprietas bonorum ecclesiasticorum modis civiliter validis in tuto ponatur; 3_ praescripta servare iuris tam
Can. 1296      debitis quidem sollemnitatibus canonicis alienata fuerint, sed alienatio sit civiliter valida, auctoritatis competentis est decernere, omnibus mature perpensis, an
Can. 1394      can. 194, § 1, n. 3, clericus matrimonium, etiam civiliter tantum, attentans, in suspensionem latae sententiae incurrit; quod si
Can. 1394      a votis perpetuis, qui non sit clericus, matrimonium etiam civiliter tantum attentans, in interdictum latae sententiae incurrit, firmo praescripto

CIVILIUM     [3]
Can. 0353      publicum, cum scilicet praeter Cardinales admittuntur Praelati, legati societatum civilium aliive ad illud invitati. - Patres Cardinales dicasteriis aliisve
Can. 1062      quod ab Episcoporum conferentia, habita ratione consuetudinum et legum civilium, si quae sint, statutum fuit. § 2. Ex matrimonii
Can. 1284      auctoritate imposita sint, ac praesertim cavere ne ex legum civilium inobservantia damnum Ecclesiae obveniat; 4_ reditus bonorum ac proventus

CIVITATE     [2]
Can. 1215      religiosa, licet consensum constituendae novae domus in dioecesi vel civitate ab Episcopo dioecesano rettulerint, antequam tamen ecclesiam in certo
Can. 1316      Curent Episcopi dioecesani ut, quatenus fieri potest, in eadem civitate vel regione uniformes ferantur, si quae ferendae sint, poenales

CIVITATEM     [1]
Can. 0365      2_ quaestiones pertractare quae ad relationes inter Ecclesiam et Civitatem pertinent; et peculiari modo agere de concordatis aliisque huiusmodi

CIVITATES     [3]
Can. 0362      particulares in variis nationibus vel regionibus, sive simul ad Civitates et ad publicas Auctoritates, itemque eos transferendi et revocandi
Can. 0363      modo gerendi personam apud Ecclesias particulares aut etiam apud Civitates et publicas Auctoritates, ad quas missi sunt. § 2
Can. 0365      - § 1. Legati pontificii, qui simul legationem apud Civitates iuxta iuris internationalis normas exercet, munus quoque peculiare est

CIVITATIS     [5]
Can. 0227      est christifidelibus laicis, ut ipsis agnoscatur ea in rebus civitatis terrenae libertas, quae omnibus civibus competit; eadem tamen libertate
Can. 0354      Patres Cardinales dicasteriis aliisve institutis permanentibus Romanae Curiae et Civitatis Vaticanae praepositi, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverint, rogantur
Can. 0364      Apostolicae Sedis missionem, consociata cum Episcopis actione, apud moderatores Civitatis tueri; 8_ exercere praeterea facultates et cetera explere mandata
Can. 1405      quibus in can. 1401: 1_ eos qui supremum tenent civitatis magistratum; 2_ Patres Cardinales; 3_ Legatos Sedis Apostolicae, et
Can. 1558      § 2. Cardinales, Patriarchae, Episcopi et ii qui, suae civitatis iure, simili favore gaudent, audiantur in loco ab ipsis

CIVITATUM     [1]
Can. 1548      ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad secretum

CLARE     [1]
Can. 0697      testibus moneat cum explicita comminatione subsecuturae dimissionis nisi resipiscat, clare significata causa dimissionis et data sodali plena facultate sese

CLAUDATUR     [1]
Can. 1612      pars dispositiva sententiae, praemissis rationibus quibus innititur. § 4. Claudatur cum indicatione diei et loci in quibus prolata est

CLAUDITUR     [1]
Can. 1719      Investigationis acta et Ordinarii decreta, quibus investigatio initur vel clauditur, eaque omnia quae investigationem praecedunt, si necessaria non sint

CLAUSA     [1]
Can. 0486      spiritualia tum temporalia spectant, certo ordine disposita et diligenter clausa custodiantur. § 3. Documentorum, quae in archivo continentur, conficiatur

CLAUSULA     [1]
Can. 0081      iure concedentis, privilegium non extinguitur, nisi datum fuerit cum clausula ad beneplacitum nostrum vel alia aequipollenti. - Per non

CLAUSULAE     [1]
Can. 1301      ceteri exsecutores, perfuncti munere, reddere rationem tenentur. § 3. Clausulae huic Ordinarii iuri contrariae, ultimis voluntatibus adiectae, tamquam non

CLAUSULAM     [3]
Can. 0026      et completos servata fuerit; contra legem vero canonicam, quae clausulam contineat futuras consuetudines prohibentem, sola praevalere potest consuetudo centenaria
Can. 0038      legi consuetudinive probatae contrarium est, nisi auctoritas competens expresse clausulam derogatoriam addiderit. - Condiciones in actu administrativo tunc tantum
Can. 1077      tantum, gravi de causa eaque perdurante. § 2. Vetito clausulam dirimentem una suprema Ecclesiae auctoritas addere potest. - §

CLAUSULIS     [2]
Can. 0061      praeter eius assensum, et valet ante eiusdem acceptationem, salvis clausulis contrariis. - Rescriptum in quo nullus datur exsecutor, effectum
Can. 0142      non autem resoluto iure delegantis, nisi id ex appositis clausulis appareat. § 2. Actus tamen ex potestate delegat, quae

CLAUSUM     [3]
Can. 0487      cum brevi singularum scripturarum synopsi. - § 1. Archivum clausum sit oportet eiusque clavem habeant solum Episcopus et cancellarius
Can. 0489      aut saltem in communi archivo armarium seu scrinium, omnino clausum et obseratum, quod de loco amoveri nequeat, in quo
Can. 0938      sit inamovibile, materia solida non transparenti confectum, et ita clausum ut quam maxime periculum profanationis vitetur. § 4. Gravi

CLAUSURA     [1]
Can. 0667      personae consecratae periculosa. - § 1. In omnibus domibus clausura indoli et missioni instituti accomodata servetur secundum determinationes proprii

CLAUSURAE     [1]
Can. 0667      religiosae solis sodalibus semper reservata. § 2. Strictior disciplina clausurae in monsteriis ad vitam contemplativam ordinatis servanda est. §

CLAUSURAM     [4]
Can. 0667      3. Monasteria monialium, quae integre ad vitam contemplativam ordinantur, clausuram papalem, iuxta normas scilicet ab Apostolica Sede datas, observare
Can. 0667      ab Apostolica Sede datas, observare debent. Cetera monialium monasteria clausuram propriae indoli accomodatam et in constitutionibus definitam servent. §
Can. 0667      Episcopus dioecesanus facultatem habet ingrediendi, iusta de causa, intra clausuram monasteriorum monialium, quae sita sunt in sua dioecesi, atque
Can. 0667      gravi de causa et assistente Antistita, ut alii in clausuram admittantur, ac moniales ex ipsa egrediantur ad tempus vere

CLAVEM     [2]
Can. 0487      synopsi. - § 1. Archivum clausum sit oportet eiusque clavem habeant solum Episcopus et cancellarius; nemini licet illud ingredi
Can. 0490      cum textu sententiae definitivae. - § 1. Archivi secreti clavem habeat tantummodo Episcopus. § 2. Sede vacante, archivum vel

CLAVES     [1]
Can. 0988      omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum

CLAVIS     [1]
Can. 0938      5. Qui ecclesiae vel oratorii curam habet, prospiciat ut clavis tabernaculi, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, diligentissime custodiatur. -

CLERI     [5]
Can. 0271      paratos scit atque aptos aestimet qui regiones petant gravi cleri inopia laborantes, ibidem sacrum ministerium peracturi; prospiciat vero ut
Can. 0294      coetibus socialibus perficienda, praelaturae personales quae presbyteris et diaconis cleri saecularis constent, ab Apostolica Sede, auditis quarum interest Episcoporum
Can. 0957      et ius advigilandi ut Missarum onera adimpleantur, in ecclesiis cleri saecularis pertinet ad loci Ordinarium, in ecclesiis institutorum religiosorum
Can. 1254      Fines vero proprii praecipue sunt: cultus divinus ordinandus, honesta cleri aliorumque ministrorum sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus et caritatis
Can. 1274      provisum sit. § 2. Ubi praevidentia socialis in favorem cleri nondum apte ordinata est, curet Episcoporum conferentia ut habeatur

CLERICALE     [3]
Can. 0557      instituere. § 2. Etiam si ecclesia pertineat ad aliquod clericale institutum religiosum iuris pontificii, Episcopo dioecesano competit rectorem a
Can. 0588      non est nec clericalis nec laicalis. § 2. Institutum clericale illud dicitur quod, ratione finis seu propositi a fundatore
Can. 1034      eandem admissionem obtinendam non tenetur, qui per vota in clericale institutum cooptatus est. - § 1. Antequam quis ad

CLERICALEM     [6]
Can. 0194      1. Ipso iure ab ecclesiastico amovetur: 1_ qui statum clericalem amiserit; 2_ qui a fide catholica aut a communione
Can. 0290      semel valide recepta, numquam irrita fit. Clericus tamen statum clericalem amittit: 1_ sententia iudicali aut decreto administrativo, quo invaliditas
Can. 0292      uno tantum Romano Pontifice conceditur. - Clericus qui statum clericalem ad normam iuris amittit, cum eo amittit iura statui
Can. 0293      muneribus e potestate qualibet delegata. - Clericus qui statum clericalem amisit, nequit denuo inter clericos adscribi, nisi per Apostolicae
Can. 0669      Religiosi clerici instituti, quod proprium non habet habitum, vestem clericalem ad normam can. 284 assumant. - Institutum debet sodalibus
Can. 0711      propriam in populo Dei canonicam condicionem, sive laicalem sive clericalem, non mutat, servatis iuris praescriptis quae instituta vitae consecratae

CLERICALES     [3]
Can. 0302      auctoritate ecclesiastica eriguntur, consociationes publicae vocantur. - Christifidelium consociationes clericales eae dicuntur, quae sub moderamine sunt clericorum, exercitium ordinis
Can. 0317      normam statutorum. § 3. In consociationibus quae non sunt clericales, laici exercere valent munus moderatoris; cappellanus seu assistens ecclesiasticus
Can. 0968      Superiores instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericales iuris pontificii, ad normam constitutionum potestate regiminis exsecutiva fruentes

CLERICALI     [23]
Can. 0266      in instituto religioso a votis perpetuis professus aut societati clericali vitae apostolicae definitive incorporatus, per receptum diaconatum incardinatur tamquam
Can. 0278      clericis saecularibus sese consociandi cum aliis ad fines statui clericali congruentes prosequendos. § 2. Magni habeant clerici saeculares praesertim
Can. 0278      participandis consociationibus, quarum finis aut actio cum obligationibus statui clericali propriis componi nequeunt vel diligentem muneris ipsis ab auctoritate
Can. 0285      praescripta. § 2. Ea quae, licet non indecora, a clericali tamen statu aliena sunt, clerici vitent. § 3. Officia
Can. 0289      aliud statuat. - § 1. Cum servitium militare statui clericali minus congruat, clerici itemque candidati ad sacros ordines militiam
Can. 0289      ab exercendis muneribus et publicis civilibus officiis a statu clericali alienis, in eorum favorem leges et conventiones vel consuetudines
Can. 0292      ad normam iuris amittit, cum eo amittit iura statui clericali propria, nec ullis iam adstringitur obligationibus status clericalis, firmo
Can. 0520      de consensu competentis Superioris, potest paroeciam committere instituto religioso clericali vel societati clericali vitae apostolicae, eam erigendo etiam in
Can. 0520      Superioris, potest paroeciam committere instituto religioso clericali vel societati clericali vitae apostolicae, eam erigendo etiam in ecclesia instituti aut
Can. 1302      est loci Ordinarius; secus est Superior maior in instituto clericali iuris pontificii et in clericalibus societatibus vitae apostolicae iuris
Can. 1317      ad aptius providendum ecclesiasticae disciplinae. Dimissio autem e statu clericali lege particulari constitui nequit. - Latae sententiae poenas ne
Can. 1336      translatio poenalis ad aliud officium; 5_ dimissio e statu clericali. § 2. Latae sententiae eae tantum poenae expiatoriae esse
Can. 1350      necessaria ipse careat, nisi agatur de dimissione e statu clericali. § 2. Dimissio autem e statu clericali, qui propter
Can. 1350      e statu clericali. § 2. Dimissio autem e statu clericali, qui propter poenam vere indigeat, Ordinarius meliore quo fieri
Can. 1364      aliae poenae addi possunt, non excepta dimissione e statu clericali. - Reus vetitae communicationis in sacris iusta poena puniatur
Can. 1367      clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest. - Si quis, asserens vel promittens aliquid
Can. 1370      clericus sit, alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, pro delicti gravitate addi potest. § 2. Qui id
Can. 1387      privationibus puniatur, et in casibus gravioribus dimittatur e statu clericali. - § 1. Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violat
Can. 1394      perrexerit, gradatim privationibus ac vel etiam dimissione e statu clericali puniri potest. § 2. Religiosus a votis perpetuis, qui
Can. 1395      poenae gradatim addi possunt usque ad dimissionem e statu clericali. § 2. Clericus qui aliter contra sextum Decalogi praeceptum
Can. 1395      puniatur, non exclusa, si casus ferat, dimissione e statu clericali. - Qui graviter violat residentiae obligationem cui ratione ecclesiastici
Can. 1425      poenales: a) de delictis quae poenam dimissionis e statu clericali secumferre possunt; b) de irroganda vel declaranda excommunicatione. §
Can. 1712      quae nullitatem sacrae ordinationis confirmavit, clericus omnia iura statui clericali propria amittit et ab omnibus obligationibus liberatur. - Ad

CLERICALIA     [3]
Can. 1179      aut oratorio a Superiore, si institutum aut societas sint clericalia, secus a cappellano. § 1. Si paroecia proprium habeat
Can. 1196      Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quod attinet ad sodales, novitios atque personas
Can. 1245      Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quoad proprios subditos aliosque in domo diu

CLERICALIBUS     [6]
Can. 0596      et constitutionibus definitur. § 2. In institutis autem religiosis clericalibus iuris pontificii pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro foro
Can. 0611      iuris, salvis condicionibus in consensu appositis; 3_ pro institutis clericalibus habendi ecclesiam, salvo praescripto can. 1215, § 3, et
Can. 0736      vitam societatis apte praeparentur. - § 1. In societatibus clericalibus clerici ipsi societati incardinantur, nisi aliter ferant constitutiones. §
Can. 0833      8_ Superiores in institutis religiosis et societatibus vitae apostolicae clericalibus, ad normam constitutionum. - § 1. Munus sanctificandi Ecclesia
Can. 0911      parochus et vicarii paroeciales, cappellani, necnon Superior communitatis in clericalibus institutis religiosis aut societatibus vitae apostolicae quoad omnes in
Can. 1302      Superior maior in instituto clericali iuris pontificii et in clericalibus societatibus vitae apostolicae iuris pontificii, aut Ordinarius eiusdem sodalis

CLERICALIS     [8]
Can. 0291      de quibus in can. 290, n. 1, amissio status clericalis non secumfert dispensationem ab obligatione caelibatus, quae ab uno
Can. 0292      statui clericali propria, nec ullis iam adstringitur obligationibus status clericalis, firmo praescripto can. 291; potestatem ordinis exercere prohibetur, salvo
Can. 0588      1. Status vitae consecratae, suapte natura, non est nec clericalis nec laicalis. § 2. Institutum clericale illud dicitur quod
Can. 1019      denegatus fuerit. - § 1. Superiori maiori instituti religiosi clericalis iuris pontificii aut societatis clericalis vitae apostolicae iuris pontificii
Can. 1019      Superiori maiori instituti religiosi clericalis iuris pontificii aut societatis clericalis vitae apostolicae iuris pontificii competit ut suis subditis, iuxta
Can. 1308      §§ 3 et 4, gaudet supremus Moderator instituti religiosi clericalis iuris pontificii. - Iisdem auctoritatibus, de quibus in can
Can. 1427      controversia sit inter religiosos vel domos eiusdem instituti religiosi clericalis iuris pontificii, iudex primae instantiae, nisi aliud in constitutionibus
Can. 1427      vel iuridicas diversorum institutorum religiosorum, aut etiam eiusdem instituti clericalis iuris dioecesani vel laicalis, aut inter personam religiosam et

CLERICALIUM     [4]
Can. 0134      generales et episcopales; itemque, pro suis sodalibus, Superiores maiores clericalium institutorum religiosorum iuris pontificii et clericalium societatum vitae apostolicae
Can. 0134      sodalibus, Superiores maiores clericalium institutorum religiosorum iuris pontificii et clericalium societatum vitae apostolicae iuris pontificii, qui ordinaria saltem potestate
Can. 0346      Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium, qui ad normam eiusdem iuris peculiaris eliguntur. § 2
Can. 0346      Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium ad normam eiusdem iuris electi. § 3. Synodus Episcoporum

CLERICI     [51]
Can. 0207      sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri autem et laici nuncupantur. § 2. Ex
Can. 0257      necessitas, sese devovere. § 2. Curet Episcopus dioecesanus ut clerici, a propria Ecclesia particulari ad Ecclesiam particularem alterius regionis
Can. 0265      vitae consecratae vel societati hac facultate praeditis, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur. - § 1. Per
Can. 0269      incardinatur, a propria Ecclesia particulari excardinatur. - Ad incardinationem clerici Episcopus dioecesanus ne deveniat nisi: 1_ necessitas aut utilitas
Can. 0269      Episcopo dioecesano excardinanti, sub secreto si opus sit, de clerici vita, moribus ac studiis opportuna testimonia; 3_ clericus eidem
Can. 0270      de causis, quales sunt Ecclesiae utilitas aut bonum ipsius clerici; denegari autem non potest nisi exstantibus gravibus causis; licet
Can. 0271      tempus praefinitum, etiam pluries renovandum, ita tamen ut iidem clerici propriae Ecclesiae particulari incardinati maneant, atque in eandem redeuntes
Can. 0273      vacatione sedis episcopalis, et cum consensu collegii consultorum. - Clerici speciali obligatione tenentur Summo Pontifici et suo quisque Ordinario
Can. 0274      Ordinario reverentiam et oboedientiam exhibendi. - § 1. Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis
Can. 0274      requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici. § 2. Clerici, nisi legitimo impedimento excusentur, munus, quod ipsis a suo
Can. 0275      fuerit, suscipere ac fideliter adimplere tenentur. - § 1. Clerici, quippe qui omnes ad unum conspirent opus, ad aedificationem
Can. 0275      inter se prosequantur, iuxta iuris particularis praescripta. § 2. Clerici missionem agnoscant et promoveant, quam pro sua quisque parte
Can. 0276      vita sua ducenda ad sanctitatem persequendam peculiari ratione tenentur clerici, quippe qui, Deo in ordinis receptione novo titulo consecrati
Can. 0277      mediis sanctificationis utantur communibus et particularibus. - § 1. Clerici obligatione tenentur servandi perfectam perpetuamque propter Regnum coelorum continentiam
Can. 0277      liberius sese dedicare valent. § 2. Debita cum prudentia clerici se gerant cum personis, quarum frequentatio ipsorum obligationem ad
Can. 0278      fines statui clericali congruentes prosequendos. § 2. Magni habeant clerici saeculares praesertim illas consociationes quae, statutis a competenti auctoritate
Can. 0278      se et cum proprio Episcopo unioni favent. § 3. Clerici abstineant a constituendis aut participandis consociationibus, quarum finis aut
Can. 0279      ecclesiastica competenti commissi adimpletionem praepedire possunt. - § 1. Clerici studia sacra, recepto etiam sacerdotio, prosequantur, et solidam illam
Can. 0281      viget, quantum fieri potest, servanda est. - § 1. Clerici, cum ministerio ecclesiastico se dedicant, remunerationem merentur quae suae
Can. 0282      reditibus sibi suaeque familiae necessitatibus consulant. - § 1. Clerici vitae simplicitatem colant et ab omnibus quae vanitatem sapiunt
Can. 0283      bonum Ecclesiae operaque caritatis impendere velint. - § 1. Clerici, licet officium residentiale non habeant, a sua tamen dioecesi
Can. 0284      gaudeant feriarum tempore, iure universali vel particulari determinato. - Clerici decentem habitum ecclesiasticum, iuxta normas ab Episcoporum conferentia editas
Can. 0285      editas atque legitimas locorum consuetudines, deferant. - § 1. Clerici ab iis omnibus, quae statum suum dedecent, prorsus abstineant
Can. 0285      licet non indecora, a clericali tamen statu aliena sunt, clerici vitent. § 3. Officia publica, quae participationem in exercitio
Can. 0285      Officia publica, quae participationem in exercitio civilis potestatis secumferunt, clerici asssumere vetantur. § 4. Sine licentia sui Ordinarii, ne
Can. 0286      solvendae pecuniae, nulla definita causa, subscipitur, abstineant. - Prohibentur clerici per se vel per alios, sive in propriam sive
Can. 0287      nisi de licentia legitimae auctoritatis ecclesiasticae. - § 1. Clerici pacem et concordiam iustitia innixam inter homines servandam quam
Can. 0289      § 1. Cum servitium militare statui clericali minus congruat, clerici itemque candidati ad sacros ordines militiam ne capessant voluntarii
Can. 0289      capessant voluntarii, nisi de sui Ordinarii licentia. § 2. Clerici utantur exemptionibus, quas ab exercendis muneribus et publicis civilibus
Can. 0298      consecratae et societatibus vitae apostolicae, in quibus christifideles, sive clerici sive laici sive clerici et laici simul, communi opera
Can. 0298      apostolicae, in quibus christifideles, sive clerici sive laici sive clerici et laici simul, communi opera contendunt ad perfectiorem vitam
Can. 0463      dioecesano vocari uti synodi sodales possunt alii quoque, sive clerici, sive institutorum vitae consecratae sodales, sive christifideles laici. §
Can. 0555      in vicariatu communem promovendi et coordinandi; 2_ prospiciendi ut clerici sui districtus vitam ducant proprio statui congruam atque officiis
Can. 0555      vicariatu sibi concredito vicarius foraneus: 1_ operam det ut clerici, iuxta iuris particularis praescripta, statutis temporibus intersint praelectionibus, conventibus
Can. 0669      suae consecrationis et in testimonium paupertatis. § 2. Religiosi clerici instituti, quod proprium non habet habitum, vestem clericalem ad
Can. 0672      cann. 277, 285, 286, 287 et 289, et religiosi clerici insuper praescriptis can. 279, § 2 in institutis laicalibus
Can. 0713      saecularem, in communitatis ecclesialis servitium offerunt. § 3. Sodales clerici per vitae consecratae testimonium, praesertim in presbyterio, peculiari caritate
Can. 0715      coetu, ad normam constitutionum ducant. - § 1. Sodales clerici in dioecesi incardinati ab Episcopo dioecesano dependent, salvis iis
Can. 0736      societatis apte praeparentur. - § 1. In societatibus clericalibus clerici ipsi societati incardinantur, nisi aliter ferant constitutiones. § 2
Can. 0784      missionale explendum mittuntur, eligi possunt autochthoni vel non, sive clerici saeculares, sive institutorum vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae
Can. 0831      quidpiam conscribant christifideles, nisi iusta et rationabili de causa; clerici autem et institutorum religiosorum sodales, tantummodo de licentia loci
Can. 0899      personam Christi gerente, atque omnes qui intersunt fideles, sive clerici sive laici, suo quisque modo pro ordinum et liturgicorum
Can. 0956      aut quoquo modo obligati ad Missarum celebrationem curandam, sive clerici sive laici, onera Missarum quibus intra annum non fuerit
Can. 1011      oratorio celebrari potest. § 2. Ad ordinationem invitandi sunt clerici aliique christifideles, ut quam maxima frequentia celebrationi intersint. -
Can. 1174      salute. - § 1. Obligatione liturgiae horarum persolvendae adstringuntur clerici, ad normam can. 276, § 2, n. 3; sodales
Can. 1282      adversus administratores qui damna eidem intulerint. - Omnes, sive clerici sive laici, qui legitimo titulo partes habent in administratione
Can. 1287      valeant. - § 1. Reprobata contraria consuetudine, administratores tam clerici quam laici quorumvis bonorum ecclesiasticorum, quae ab Episcopi dioecesani
Can. 1392      3_ qui in publico ecclesiastico documento falsum asserit. - Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem contra canonum praescripta exercentes
Can. 1421      In dioecesi constituantur ab Episcopo iudices dioecesani, qui sint clerici. § 2. Episcoporum conferentia permittere potest ut etiam laici
Can. 1435      est promotorem iustitiae et vinculi defensorem nominare, qui sint clerici vel laici, integrae famae, in iure canonico doctores vel
Can. 1548      § 2, n. 2, ab obligatione respondendi eximuntur: 1_ clerici, quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione

CLERICIS     [13]
Can. 0174      2. Si agatur de collegio aut coetu ex solis clericis constanti, compromissarii in sacris debent esse constituti; secus electio
Can. 0271      Ecclesiae particularis propriae, Episcopus dioecesanus ne deneget licentiam transmigrandi clericis, quos paratos scit atque aptos aestimet qui regiones petant
Can. 0271      licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere potest suis clericis ad tempus praefinitum, etiam pluries renovandum, ita tamen ut
Can. 0278      casibus particularibus iudicium ferat. - § 1. Ius est clericis saecularibus sese consociandi cum aliis ad fines statui clericali
Can. 0280      cognitionem prosequantur, quatenus praecipue administerium pastorale exercendum confert. - Clericis valde commendatur quaedam vitae communis consuetudo; quae quidem, ubi
Can. 0507      ratione quoque habita usus in regione vigentis. § 2. Clericis ad capitulum non pertinentibus, committi possunt alia officia, quibus
Can. 0512      qui in plena communione sint cum Ecclesia catholica, tum clericis, tum membris institutorum vitae consecratae, tum praesertim laicis, quique
Can. 0557      quae coniuncta sit cum seminario aliove collegio quod a clericis regitur, est rector seminarii vel collegii, nisi aliter Episcopus
Can. 0645      liberi exhibere debent. § 2. Si agatur de admittendis clericis iisve qui in aliud institutum vitae consecratae, in societatem
Can. 0663      iuris proprii praescripta liturgiam horarum digne celebrent, firma pro clericis obligatione de qua in can. 276, § 2, n
Can. 0831      2. Episcoporum conferentiae est normas statuere de requisitis ut clericis atque sodalibus institutorum religiosorum partem habere liceat in tractandis
Can. 1042      permanentem legitime destinetur; 2_ qui officium vel administrationem gerit clericis ad normam cann. 285 et 286 vetitam cuius rationem
Can. 1337      Ordinarii illius loci, nisi agatur de domo extradioecesanis quoque clericis paenitentibus vel emendandis destinata. - § 1. Privationes et

CLERICO     [8]
Can. 0270      autem non potest nisi exstantibus gravibus causis; licet tamen clerico, qui se gravatum censuerit et Episcopum receptorem invenerit, contra
Can. 0271      dioecesanus alterius Ecclesiae particularis iusta de causa poterit eidem clerico licentiam ulterioris commorationis in suo territorio denegare. - Excardinationem
Can. 0686      Ordinarii loci in quo commorari debet, si agitur de clerico. Indultum prorogare vel illud ultra triennium concedere Sanctae Sedi
Can. 0687      suorum Superiorum et etiam Ordinarii loci, praesertim si de clerico agitur. Habitum instituti deferre potest, nisi aliud in indulto
Can. 0727      prout in constitutionibus definitur. § 2. Si agatur de clerico instituto incardinato, servetur praescriptum can. 693. - Indulto discedendi
Can. 0745      possunt; permanet tamen sub cura Moderatorum. Si agitur de clerico, requiritur praetera consensus Ordinarii loci in quo commorari debet
Can. 1350      poenas irrogare non potest. - § 1. In poenis clerico irrogandis semper cavendum est, ne iis quae ad honestam
Can. 1425      impossibilitas perduret, permittere potest ut Episcopus causas unico iudici clerico committat, qui, ubi fieri possit, assessorem et auditorem sibi

CLERICORUM     [13]
Can. 0269      Ecclesiae particularis id exigat, et salvis praescriptis honestam sustentationem clericorum respicientibus; 2_ ex legitimo documento sibi constiterit de concessa
Can. 0271      Episcopo dioecesano loci, quem petunt, iura et officia eorundem clericorum stabiliantur. § 2. Episcopus dioecesanus licentiam ad aliam Ecclesiam
Can. 0278      fraternum iuvamen, sanctitatem suam in ministerii exercitio fovent, quaeque clericorum inter se et cum proprio Episcopo unioni favent. §
Can. 0302      Christifidelium consociationes clericales eae dicuntur, quae sub moderamine sunt clericorum, exercitium ordinis sacri assumunt atque uti tales a competenti
Can. 0531      competit statuere praescripta, quibus destinationi harum oblationum necnon remunerationi clericorum idem munus implentium provideatur. - In omnibus negotiis iuridicis
Can. 0588      fundatore intenti vel vi legitimae traditionis, sub moderamine est clericorum, exercitium ordinis sacri assumit, et qua tale ab Ecclesiae
Can. 0736      rationem studiorum et ad ordines suscipiendos pertinent, serventur normae clericorum saecularium, firma tamen § 1. - Incorporatio secumfert ex
Can. 0739      quibus, uti sodales, obnoxii sunt secundum constitutiones, communibus obligationibus clericorum adstringuntur, nisi ex natura rei vel ex contextu sermonis
Can. 0776      curare tenetur, quem in finem sociam sibi operam adhibeat clericorum paroeciae addictorum, sodalium institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae
Can. 1016      promovendus sese devovere statuit; quod attinet ad ordinationem presbyteralem clericorum saecularium, est Episcopus dioecesis, cui promovendus per diaconatum est
Can. 1019      ceterorum omnium alumnorum cuiusvis instituti aut societatis regitur iure clericorum saecularium, revocato quolibet indulto Superioribus concesso. - Litterae dimissoriae
Can. 1274      bona vel oblationes colligat eum in finem ut sustentationi clericorum, qui in favorem dioecesis servitium praestant, ad normam can
Can. 1274      curet Episcoporum conferentia ut habeatur institutum, quo securitati sociali clericorum satis provideatur. § 3. In singulis dioecesibus constituatur, quatenus

CLERICOS     [9]
Can. 0293      - Clericus qui statum clericalem amisit, nequit denuo inter clericos adscribi, nisi per Apostolicae Sedis rescriptum. - Ad aptam
Can. 0396      § 2. Fas est Episcopo sibi eligere quos maluerit clericos in visitatione comites atque adiutores, reprobato quocumque contrario privilegio
Can. 0644      vel condiciones apponere. - Superiores ad novitiatum ne admittant clericos saeculares inconsulto proprio ipsorum Ordinario, nec aere alieno gravatos
Can. 0819      competentes ad universitates vel facultates ecclesiasticas mittere iuvenes et clericos et sodales indole, virtute et ingenio praestantes. - Curent
Can. 1333      n. 1 servandum est. - § 1. Suspensio, quae clericos tantum afficere potest, vetat: 1_ vel omnes vel aliquos
Can. 1337      1. Prohibitio commorandi in certo loco vel territorio sive clericos sive religiosos afficere potest; praescriptio autem commorandi, clericos saeculares
Can. 1337      sive clericos sive religiosos afficere potest; praescriptio autem commorandi, clericos saeculares et, intra limites constitutionum, religiosos. § 2. Ut
Can. 1424      genera. - Unicus iudex in quolibet iudicio duos assessores, clericos vel laicos probatae vitae, sibi consulentes asciscere potest. -
Can. 1428      approbatis. § 2. Episcopus potest ad auditoris munus approbare clericos vel laicos, qui bonis moribus, prudentia et doctrina fulgeant

CLERICUM     [3]
Can. 0265      sunt proportionatum, atque iuxta necessitates seminarii determinatum. - Quemlibet clericum oportet esse incardinatum aut alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae
Can. 1370      latae sententiae incurrit. § 3. Qui vim physicam in clericum vel religiosum adhibet in fidei vel Ecclesiae vel ecclesiasticae
Can. 1427      iuris dioecesani vel laicalis, aut inter personam religiosam et clericum saecularem vel laicum vel personam iuridicam non religiosam, iudicat

CLERICUS     [29]
Can. 0194      fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit; 3_ clericus qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit. § 2. Amotio
Can. 0266      admittantur. - § 1. Per receptum diaconatum aliquis fit clericus et incardinatur Ecclesiae particulari vel praelaturae personali pro cuius
Can. 0266      vitae apostolicae definitive incorporatus, per receptum diaconatum incardinatur tamquam clericus eidem instituto aut societati, nisi ad societates quod attinet
Can. 0267      Sedis Apostolicae ipsi instituto incardinetur. - § 1. Ut clericus iam incardinatus alii Ecclesiae particulari valide incardinetur, ab Episcopo
Can. 0268      incardinatione obtenta in alia Ecclesia particulari. - § 1. Clericus qui a propria Ecclesia particulari in aliam legitime transmigraverit
Can. 0268      in institutum vitae consecratae aut in societatem vitae apostolicae, clericus qui, ad normam can. 266, § 2, eidem instituto
Can. 0269      de clerici vita, moribus ac studiis opportuna testimonia; 3_ clericus eidem Episcopo dioecesano scripto declaraverit se novae Ecclesiae particularis
Can. 0271      si in ea sacro ministerio addicti fuissent. § 3. Clericus qui legitime in aliam Ecclesiam particularem transierit propriae Ecclesiae
Can. 0290      - Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit. Clericus tamen statum clericalem amittit: 1_ sententia iudicali aut decreto
Can. 0292      caelibatus, quae ab uno tantum Romano Pontifice conceditur. - Clericus qui statum clericalem ad normam iuris amittit, cum eo
Can. 0293      omnibus officiis, numeribus muneribus e potestate qualibet delegata. - Clericus qui statum clericalem amisit, nequit denuo inter clericos adscribi
Can. 0693      omnibus obligationibus ex professione ortis. - Si sodalis sit clericus, indultum non conceditur priusquam inveniat Episcopum qui eum in
Can. 0701      et obligationes ex professione promanantia. Si tamen sodalis sit clericus, sacros ordines exercere nequit, donec Episcopum inveniat qui eum
Can. 1168      formulae ab Ecclesiae auctoritate probata. - Sacramentalium minister est clericus debita potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad normam librorum liturgicorum
Can. 1364      incurrit, firmo praescripto can. 194, § 1, n. 2; clericus praeterea potest poenis, de quibus in can. 1336, §
Can. 1367      retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali
Can. 1370      excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit, cui, si clericus sit, alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali
Can. 1370      charactere pollet, in interdictum latae sententiae et, si sit clericus, etiam in suspensionem latae sententiae incurrit. § 3. Qui
Can. 1378      2. In poenam latae sententiae interdicti vel, si sit clericus, suspensionis incurrit: 1_ qui ad ordinem sacerdotalem non promotus
Can. 1390      denuntiat, in interdictum latae sententiae incurrit et, si sit clericus, etiam in suspensionem. § 2. Qui aliam ecclesiastico Superiori
Can. 1394      1. Firmo praescripto can. 194, § 1, n. 3, clericus matrimonium, etiam civiliter tantum, attentans, in suspensionem latae sententiae
Can. 1394      § 2. Religiosus a votis perpetuis, qui non sit clericus, matrimonium etiam civiliter tantum attentans, in interdictum latae sententiae
Can. 1395      sententiae incurrit, firmo praescripto can. 694. - § 1. Clericus concubinarius, praeter casum de quo in can. 1394, et
Can. 1395      concubinarius, praeter casum de quo in can. 1394, et clericus in alio peccato externo contra sextum Decalogi praeceptum cum
Can. 1395      possunt usque ad dimissionem e statu clericali. § 2. Clericus qui aliter contra sextum Decalogi praeceptum deliquerit, si quidem
Can. 1708      - Validitatem sacrae ordinationis ius habent accusandi sive ipse clericus sive Ordinarius, cui clericus subest vel in cuius dioecesi
Can. 1708      ius habent accusandi sive ipse clericus sive Ordinarius, cui clericus subest vel in cuius dioecesi ordinatus est. - §
Can. 1709      ab ea designato sit agenda. § 2. Misso libello, clericus ordines exercere ipso iure vetatur. - Si Congregatio causam
Can. 1712      - Post secundam sententiam, quae nullitatem sacrae ordinationis confirmavit, clericus omnia iura statui clericali propria amittit et ab omnibus

CLERO     [4]
Can. 0377      si id expedire iudicaverit, sententiam quoque aliorum ex utroque clero necnon laicorum sapientia praestantium singillatim et secreto exquirat. §
Can. 0382      acta referat, aut, in dioecesibus noviter erectis, simul ac clero populoque in ecclesia cathedrali praesenti earundem litterarum communicationem procuraverit
Can. 0382      canonicae possessionis cum actu liturgico in ecclesia cathedrali fiat, clero et populo adstantibus. - § 1. In exercendo munere
Can. 1016      Episcopus proprius, quod attinet ad ordinationem diaconalem eorum qui clero saeculari se adscribi intendant, est Episcopus dioecesis, in qua

CLERUM     [1]
Can. 0680      - Inter varia instituta, et etiam inter eadem et clerum saecularem, ordinata foveatur cooperatio necnon, sub moderamine Episcopi dioecesani

COACTIONE     [1]
Can. 0219      obsequio. - Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo. - Nemini licet

COACTIONEM     [1]
Can. 0748      Homines ad amplectendam fidem catholicam contra ipsorum conscientiam per coactionem adducere nemini umquam fas est. - § 1. Infallibilitate

COACTUS     [3]
Can. 1323      occurrere non potuit; 4_ metu gravi, quamvis relative tantum, coactus egit, aut ex necessitate vel gravi incommodo, nisi tamen
Can. 1324      5_ ab eo, qui metu gravi, quamvis relative tantum, coactus est, aut ex necessitate vel gravi incommodo, si delictum
Can. 1620      causa definita est; 3_ iudex vi vel metu gravi coactus sententiam tulit; 4_ iudicium factum est sine iudiciali petitione

COADIUTOR     [15]
Can. 0377      statutum fuerit, quoties nominandus est Episcopus dioecesanus aut Episcopus coadiutor, ad ternos, qui dicuntur, Apostolicae Sedi proponendos, pontificii Legati
Can. 0403      Episcopum coadiutorem, qui et ipse specialibus instruitur facultatibus; Episcopus coadiutor iure successionis gaudet. - § 1. Episcopus coadiutor officii
Can. 0404      Episcopus coadiutor iure successionis gaudet. - § 1. Episcopus coadiutor officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis, per
Can. 0404      Episcopus dioecesanus plene sit impeditus, sufficit ut tum Episcopus coadiutor, tum Episcopus auxiliaris litteras apostolicas nominationis ostendant collegio consultorum
Can. 0405      collegio consultorum, praesente curiae cancellario. - § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, obligationes et iura habent quae determinantur
Can. 0405      atque in litteris suae nominationis definiuntur. § 2. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403, §
Can. 0406      absentis vel impedit vices supplent. - § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403, §
Can. 0407      maxime praesenti et futuro dioecesis bono faveatur, Episcopus dioecesanus, coadiutor atque Episcopus auxiliaris de quo in can. 403, §
Can. 0407      Episcopos auxiliares prae ceteris consulere velit. § 3. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, quippe qui in partem sollicitudinis Episcopi
Can. 0408      ipso opera et animo procedant. - § 1. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, iusto impedimento non detenti, obligantur ut
Can. 0408      tenetur. § 2. Quae episcopalia iura et functiones Episcopus coadiutor aut auxiliaris potest exercere, Episcopus dioecesanus habitualiter alii ne
Can. 0409      ne committat. - § 1. Vacante sede episcopali, Episcopus coadiutor statim fit Episcopus dioecesis pro qua fuerat constitutus, dummodo
Can. 0410      munus Administratoris dioecesani, qui regimini dioecesis praeest. - Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris obligatione tenentur, sicut et ipse Episcopus
Can. 0413      secreto servetur. § 2. Si deficiat aut impediatur Episcopus coadiutor atque elenchus, de quo in § 1, non suppetat
Can. 0463      uti synodi sodales eamque participandi obligatione tenentur: 1_ Episcopus coadiutor atque Episcopi auxiliares; 2_ Vicarii generales et Vicarii episcopales

COADIUTOREM     [4]
Can. 0395      participent et iuvent. - § 1. Episcopus dioecesanus, etiamsi coadiutorem aut auxiliarem habeat, tenetur lege personalis in dioecesi residentiae
Can. 0396      per se vel, si legitime fuerit impeditus, per Episcopum coadiutorem, aut per auxiliarem, aut per Vicarium generalem vel episcopalem
Can. 0400      legitime sit impeditus; quo in casu eidem satisfaciat per coadiutorem, si quem habeat, vel auxiliarem, aut per idoneum sacerdotem
Can. 0403      opportunum id ipsi videatur, ex officio constituere potest Episcopum coadiutorem, qui et ipse specialibus instruitur facultatibus; Episcopus coadiutor iure

COADIUTORES     [2]
Can. 0443      ius habent suffragii deliberativi: 1_ Episcopi dioecesani; 2_ Episcopi coadiutores et auxiliares; 3_ alii Episcopi titulares qui peculiari munere
Can. 0450      in territorio Episcopi dioecesani eisque iure aequiparati, itemque Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi titulares peculiari munere, sibi

COADIUTORI     [2]
Can. 0411      ne protrahantur, nonnisi ad breve tempus discedant. - Episcopo coadiutori et auxiliari, ad renuntiationem ab officio quod attinet, applicantur
Can. 0413      dioecesis, nisi aliter Sancta Sedes pro providerit, competit Episcopo coadiutori, si adsit; eo deficiente aut impedito, alicui Episcopo auxiliari

COADIUTORIBUS     [1]
Can. 0454      Episcopis dioecesanis eisque qui iure ipsis aequiparantur, necnon Episcopis coadiutoribus. § 2. Episcopis auxiliaribus ceterisque Episcopis titularibus qui ad

COADIUTORIS     [1]
Can. 0406      vel saltem Vicarios episcopales, ab auctoritate sua, aut Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxiliaris de quo in can. 403, §

COADUNANTUR     [1]
Can. 0602      qua sodales omnes in peculiarem veluti familiam in Christo coadunantur, ita definiatur ut cunctis mutuo adiutorio evadat ad suam

COADUNATI     [1]
Can. 0749      Collegium Episcoporum quando magisterium exercent Episcopi in Concilio Oecumenico coadunati, qui, ut fidei et morum doctores et iudices, pro

COADUNATIONES     [1]
Can. 0632      quae pertineant ad alia instituti capitula et ad alias coadunationes, nempe ad eorum naturam, auctoritatem, compositionem, modum procedendi et

COADUNATIONIBUS     [1]
Can. 0761      et propositio doctrinae in scholis, in academiis, conferentiis et coadunationibus omnis generis, necnon eiusdem diffusio per declarationes publicas a

COADUNETUR     [1]
Can. 0762      aliisque instrumentis communicationis socialis. - Cum Dei populus primum coadunetur verbo Dei vivi, quod ex ore sacerdotum omnino fas

COALESCUNT     [1]
Can. 0842      Sacramenta baptismi, confirmationis et sanctissimae Eucharistiae ita inter se coalescunt, ut ad plenam initiationem christianam requirantur. - § 1

COARCTANT     [1]
Can. 0018      - Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitum coarctant aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi. -

COARCTARI     [2]
Can. 1465      constituti, prorogari non possunt, neque valide, nisi petentibus partibus, coarctari. § 2. Termini autem iudiciales et conventionales, ante eorum
Can. 1465      petentibus partibus, prorogari, numquam autem, nisi partibus consentientibus, valide coarctari. § 3. Caveat tamen iudex ne nimis diuturna lis

COARCTET     [1]
Can. 0016      in se certa declaret tantum, valet retrorsum; si legem coarctet vel extendataut dubiam explicet, non retrotrahitur. § 3. Interpretatio

COARCTETUR     [2]
Can. 0634      bona temporalia, nisi haec capacitas in constitutionibus excludatur vel coarctetur. § 2. Vitent tamen quamlibet speciem luxus, immoderati lucri
Can. 1655      ad implendam obligationem, qui tamen neque infra quindecim dies coarctetur neque sex menses excedat. - § 1. Processu contentioso

CODEX     [4]
Can. 0002      - Canones huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt. - Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis
Can. 0006      - § 1. Hoc Codice vim obtinente, abrogantur: 1_ Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus; 2_ aliae quoque leges
Can. 0587      atque institutionem, necnon proprium sacrorum ligaminum obiectum. § 2. Codex huiusmodi a competenti auctoritate Ecclesiae approbatur et tantummodo cum
Can. 0877      publice de eius maternitate constet aut ipsa sponte sua, Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis inscribendum

CODICE     [7]
Can. 0005      posterum reviviscere sinantur; ceterae quoque suppressae habeantur, nisi expresse Codice aliud caveatur, aut centenariae sint vel immemorabiles, quae quidem
Can. 0006      sive universales sive particulares, servantur. - § 1. Hoc Codice vim obtinente, abrogantur: 1_ Codex Iuris Canonici anno 1917
Can. 0006      particulares a Sede Apostolica latae, nisi in ipso hoc Codice recipiantur; 4_ ceterae quoque leges disciplinares universales materiam respicientes
Can. 0006      ceterae quoque leges disciplinares universales materiam respicientes, quae hoc Codice ex integro ordinatur. § 2. Canones huius Codicis, quatenus
Can. 0361      - Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex
Can. 0587      institutorum vocationem et identitatem fidelius tuendam, in cuiusvis instituti codice fundamentali seu constitutionibus contineri debent, praeter ea quae in
Can. 0587      cum eiusdem consensu mutari potest. § 3. In hoc codice elementa spiritualia et iuridica apte componantur; normae tamen absque

CODICIBUS     [1]
Can. 0587      normae a competenti instituti auctoritate statuae apte in aliis codicibus colligantur, quae tamen iuxta exigentias locorum et temporum congrue

CODICIS     [11]
Can. 0001      - Canones huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt. - Codex plerumque non definit
Can. 0002      liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria. - Codicis canones initas ab Apostolica
Can. 0003      retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria. - Codicis canones initas ab Apostolica Sede cum nationibus aliisve societatibus
Can. 0003      idcirco perinde ac in praesens vigere pergent, contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus. - Iura quaesita, itemque privilegia quae
Can. 0004      in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur. - § 1. Vigentes in praesens
Can. 0005      consuetudines sive universales sive particulares, quae ipsis canonibus huius Codicis reprobantur, prorsus suppressae sunt, nec in posterum reviviscere sinantur
Can. 0006      aliae quoque leges, sive universales sive particulares, praescriptis huius Codicis contrariae, nisi de particularibus aliud expresse caveatur; 3_ leges
Can. 0006      hoc Codice ex integro ordinatur. § 2. Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae
Can. 0197      civili respectivae nationis salvis exceptionibus quae in canonibus huius Codicis statuuntur. - Nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur
Can. 0434      communem in regione fovere quae tamen in canonibus huius Codicis conferentiae Episcoporum tribuuntur potestates, eidem conventui non competunt, nisi
Can. 1403      pontificia. § 2. Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit

COELIBATUM     [1]
Can. 0277      servandi perfectam perpetuamque propter Regnum coelorum continentiam, ideoque ad coelibatum adstringuntur, quod est peculiare Dei donum, quo quidem sacri

COELORUM     [2]
Can. 0277      1. Clerici obligatione tenentur servandi perfectam perpetuamque propter Regnum coelorum continentiam, ideoque ad coelibatum adstringuntur, quod est peculiare Dei
Can. 0599      sui status contendere. - Evangelicum castitatis consilium propter Regnum coelorum assumptum, quod signum est mundi futuri et fons uberioris

COEMETERIA     [1]
Can. 1240      Missam super illud celebrare non licet. - § 1. Coemeteria Ecclesiae propria, ubi fieri potest, habeantur, vel saltem spatia

COEMETERII     [1]
Can. 1208      De peracta dedicatione vel benedictione ecclesiae, itemque de benedictione coemeterii redigatur documentum, cuius alterum exemplar in curia dioecesana, alterum

COEMETERIIS     [2]
Can. 1240      propria, ubi fieri potest, habeantur, vel saltem spatia in coemeteriis civilibus fidelibus defunctis destinata, rite benedicenda. § 2. Si
Can. 1243      propria ecclesia sepeliendis. - Opportunae normae de disciplina in coemeteriis servanda, praesertim ad eorum indolem sacram tuendam et fovendam

COEMETERIUM     [5]
Can. 1180      secus a cappellano. § 1. Si paroecia proprium habeat coemeterium, in eo tumulandi sunt fideles defuncti, nisi aliud coemeterium
Can. 1180      coemeterium, in eo tumulandi sunt fideles defuncti, nisi aliud coemeterium legitime electum fuerit ab ipso defuncto vel ab iis
Can. 1180      § 2. Omnibus autem licet, nisi iure prohibeantur, eligere coemeterium sepulturae. - Ad oblationes occasione funerum quod attinet, serventur
Can. 1241      rite benedicantur. - § 1. Paroeciae et instituta religiosa coemeterium proprium habere possunt. § 2. Etiam aliae personae iuridicae
Can. 1241      Etiam aliae personae iuridicae vel familiae habere possunt peculiare coemeterium seu sepulcrum, de iudicio Ordinarii loci benedicendum. - In

COEPERIT     [1]
Can. 0132      iure Ordinarii cui concessa est, etiamsi ipse eam exsequi coeperit, sed transit ad quemvis Ordinarium qui ipsi in regimine

COEPIT     [1]
Can. 1417      appellationis, exercitium iurisdictionis in iudice qui causam iam cognoscere coepit; quique idcirco poterit iudicium prosequi usque ad definitivam sententiam

COEPTUM     [1]
Can. 0064      Romanum Pontificem concedi nequit, sine assensu dicasterii quocum agi coeptum est. - § 1. Salvis praescriptis §§ 2 et

COERCERE     [1]
Can. 1311      et proprium Ecclesiae ius est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere. - § 1. Sanctiones poenales in Ecclesia sunt: 1_

COERCERI     [1]
Can. 1320      quibus religiosi subsunt Ordinario loci, possunt ab eodem poenis coerceri. - § 1. Nemo punitur, nisi externa legis vel

COETIBUS     [5]
Can. 0294      opera pastoralia vel missionalia pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda, praelaturae personales quae presbyteris et diaconis cleri
Can. 0346      constat sodalibus quorum plerique sunt Episcopi, electi pro singulis coetibus ab Episcoporum conferentiis secundum rationem iure peculiari synodi determinatam
Can. 0560      functiones etiam paroeciales, necnon ut ecclesia pateat certis christifidelium coetibus ibidem liturgicas celebrationes peracturis. - Sine rectoris aliusve legitimi
Can. 0786      Actio proprie missionalis, qua Ecclesia implantatur in populis vel coetibus ubi nondum radicata est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo
Can. 1248      personaliter aut in familia vel pro opportunitate in familiarum coetibus vacent. - Omnes christifideles, suo quisque modo, paenitentiam agere

COETU     [10]
Can. 0174      facultate eligant. § 2. Si agatur de collegio aut coetu ex solis clericis constanti, compromissarii in sacris debent esse
Can. 0175      ferendi redit ad compromittentes: 1_ revocatione a collegio aut coetu facta, re integra; 2_ non impleta aliqua condicione compromisso
Can. 0348      Pontifice nominantur, quorum vero omnium munus explicit, ineunte novo coetu generali. § 2. Pro quolibet synodi Episcoporum coetu praetera
Can. 0348      novo coetu generali. § 2. Pro quolibet synodi Episcoporum coetu praetera unus aut plures secretarii speciales constituuntur qui a
Can. 0358      munus committitur ut in aliqua sollemni celebratione vel personarum coetu eius personam sustineat, uti Legatus a latere, scilicet tamquam
Can. 0544      commissarum. - Cum cesset ab officio aliquis sacerdos e coetu, de quo in can. 517, § 1, vel coetus
Can. 0545      pro determinata paroeciae parte aut pro certo paroeciae christifidelium coetu, sive etiam ut operam impendat in certum ministerium in
Can. 0714      vel in sua quisque familia, vel in vitae fraternae coetu, ad normam constitutionum ducant. - § 1. Sodales clerici
Can. 1429      ex iudicibus collegii ponentem seu relatorem designare, qui in coetu iudicum de causa referat et sententias in scriptis redigat
Can. 1742      can. 1740, Episcopus rem discutiat cum duobus parochis e coetu ad hoc stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo proponente

COETUI     [5]
Can. 0158      notitia. § 2. Si ius praesentationis cuidam collegio aut coetui personarum competat, praesentandus designetur servatis cann. 165 - 179
Can. 0165      vel coetus statutis cautum sit, si cui collegio aut coetui personarum sit ius eligendi ad officium, electio ne differatur
Can. 0543      moderator in negotiis iuridicis personam gerit paroeciae aut paroeciarum coetui commissarum. - Cum cesset ab officio aliquis sacerdos e
Can. 0544      pastorale exercendum, non vacat paroecia vel paroeciae, quarum cura coetui committitur; Episcopi autem dioecesani est alium nominare moderatorem; antequam
Can. 1423      dioecesibus tribunal primae instantiae; quo in casu ipsorum Episcoporum coetui vel Episcopo ab eisdem designato omnes competunt potestates, quas

COETUM     [12]
Can. 0166      aut coetus praeses convocet omnes ad collegium aut ad coetum pertinentes; convocatio autem, quando personalis esse debet, valet, si
Can. 0169      nemo ad suffragium admitti potest, qui ad collegium vel coetum non pertineat. - Electio, cuius libertas quoquo modo reapse
Can. 0183      ab auctoritate competenti postulatione, ius eligendi ad collegium vel coetum redit. § 2. Quod si postulatio admissa fuerit, id
Can. 0345      et dissolvere. - Synodus Episcoporum congregari potest aut in coetum generalem, in quo scilicet res tractantur ad bonum Ecclesiae
Can. 0345      coetus est sive ordinarius sive extraordinarius, aut etiam in coetum specialem, in quo nempe aguntur negotia quae directe ad
Can. 0346      regiones attinent. - § 1. Synodus Episcoporum quae in coetum generalem ordinarium congregatur, constat sodalibus quorum plerique sunt Episcopi
Can. 0346      eiusdem iuris peculiaris eliguntur. § 2. Synodus Episcoporum in coetum generalem extraordinarium congregata ad negotia tractanda quae expeditam requirant
Can. 0346      eiusdem iuris electi. § 3. Synodus Episcoporum, quae in coetum specialem congregatur, constat sodalibus delectis praecipue ex iis regionibus
Can. 0347      itemque munus sodalibus in eodem commissum, donec novus Pontifex coetum aut dissolvendum aut continuandum decreverit. - § 1. Synodi
Can. 0348      officio ipsis commisso permanent solum usque ad expletum synodi coetum. - S. R. E. Cardinales peculiare Collegium constituunt, cui
Can. 0377      provinciae, ad quam providenda dioecesis pertinet vel quacum in coetum convenit, necnon conferentiae Episcoporum praeses; pontificius Legatus, insuper, quosdam
Can. 0543      sub directione moderatoris. § 2. Sacerdotes omnes qui ad coetum pertinent: 1_ obligatione tenentur residentiae; 2_ communi consilio ordinationem

COETUS     [29]
Can. 0127      Superiorem indigere consensu aut consilio alicuius collegii vel personarum coetus, convocari debet collegium vel coetus ad normam can. 166
Can. 0127      alicuius collegii vel personarum coetus, convocari debet collegium vel coetus ad normam can. 166, nisi, cum agatur de consilio
Can. 0160      2. Nemo potest seipsum praesentare; potest autem collegium aut coetus personarum aliquem suum sodalem praesentare. - § 1. Nisi
Can. 0165      sequuntur. - Nisi aliud iure aut legitimis collegii vel coetus statutis cautum sit, si cui collegio aut coetui personarum
Can. 0166      officio vacanti libere provideat. - § 1. Collegii aut coetus praeses convocet omnes ad collegium aut ad coetum pertinentes
Can. 0173      1. Antequam incipiat electio, deputentur e gremio collegii aut coetus duo saltem scrutatores. § 2. Scrutatores suffragia colligant et
Can. 0176      statutis caveatur, is electus habeatur et a collegii aut coetus praeside proclametur, qui requisitum suffragiorum numerum rettulerit, ad normam
Can. 0177      intra octiduum utile a recepta intimatione significare collegii aut coetus praesidi utrum electionem acceptet necne; secus electio effectum non
Can. 0177      acceptatione convalescit, sed rursus eligi potest; collegium autem aut coetus intra mensem a cognita non-acceptatione ad novam electionem procedere
Can. 0182      non fuerit, ipso facto nulla est, et collegium vel coetus pro ea vice privatur iure eligendi aut postulandi nisi
Can. 0333      potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quoquidem insimul roboratur atque vindicatur
Can. 0342      Pontifice inductum vel libere receptum modum. - Synodus Episcoporum coetus est Episcoporum qui, ex diversis orbis regionibus selecti, statutis
Can. 0344      convocare, quotiescumque id ipsi opportunum videatur, locumque designare ubi coetus habendi sint; 2_ sodalium, qui ad normam iuris peculiaris
Can. 0345      tractantur ad bonum Ecclesiae universae directe spectantes, qui quidem coetus est sive ordinarius sive extraordinarius, aut etiam in coetum
Can. 0347      quo synodus regitur. - § 1. Cum synodi Episcoporum coetus a Romano Pontifice concluditur, explicit munus in eadem Episcopis
Can. 0347      aut inter eius celebrationem vacante, ipso iure suspenditur synodi coetus, itemque munus sodalibus in eodem commissum, donec novus Pontifex
Can. 0352      praesidente Subdecano si adsit, aut antiquiore ex ipsis, e coetus sui gremio unum eligant qui Decanum Collegii agat; eius
Can. 0374      actionem fovendam plures paroeciae viciniores coniungi possunt in peculiares coetus, uti sunt vicariatus foranei. - § 1. Episcopi, qui
Can. 0447      obligare incipiant. - Episcoporum conferentia, institutum quidem permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munera quaedam pastoralia
Can. 0460      praeseferentes, Apostolica Sedes audiatur oportet. - Synodus dioecesana est coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis, qui in bonum
Can. 0476      genere aut quoad fideles determinati ritus vel certi personarum coetus, eadem gaudent potestate ordinaria, quae iure universali Vicario generali
Can. 0479      partem aut negotiorum genus aut fideles determinati ritus vel coetus tantum pro quibus constitutus est, iis causis exceptis quas
Can. 0495      - § 1. In unaquaque dioecesi constituatur consilium presbyterale, coetus scilicet sacerdotum, qui tamquam senatus sit Episcopi, presbyterium repraesentans
Can. 0544      coetu, de quo in can. 517, § 1, vel coetus moderator, itemque cum eorundem aliquis inhabilis fiat ad munus
Can. 0544      ab Episcopo alius nominetur, hoc munus adimpleat sacerdos eiusdem coetus nominatione antiquior. - § 1. Quoties ad pastoralem paroeciae
Can. 0564      cura pastoralis, saltem ex parte, alicuius communitatis aut peculiaris coetus christifidelium, ad normam iuris universalis et particularis exercenda. -
Can. 0570      Cappellani militum legibus specialibus reguntur. - Si communitatis aut coetus sedi adnexa est ecclesia non paroecialis, cappellanus sit rector
Can. 0647      gerat. § 3. Superior maior permittere potest ut novitiorum coetus, per certa temporis spatia, in alia instituti domo, a
Can. 1223      intellegitur locus divino cultui, in commodum alicuius communitatis vel coetus fidelium eo convenientium de licentia Ordinarii destinatus, ad quem

COEUNDI     [1]
Can. 1084      ad licitam matrimonii celebrationem statuere. - § 1. Impotentia coeundi antecedens et perpetua, sive ex parte viri sive ex

COGANTUR     [1]
Can. 0961      propria culpa, gratia sacramentali aut sacra communione diu carere cogantur; necessitas vero non censetur sufficiens, cum confessarii praesto esse

COGATUR     [1]
Can. 1103      consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium. - § 1. Ad matrimonium valide contrahendum necesse

COGENTE     [1]
Can. 0860      celebretur, nisi in casu necessitatis vel alia ratione pastorali cogente. - § 1. Minister ordinarius baptismi est Episcopus, presbyter

COGERE     [2]
Can. 1026      quemquam, quovis modo, ob quamlibet causam ad ordines recipiendos cogere, vel canonice idoneum ab iisdem recipiendis avertere. - Aspirantes
Can. 1265      Ordinarii et Ordinarii loci licentia, in scriptis data, stipem cogere pro quolibet pio aut ecclesiastico instituto vel fine. §

COGI     [2]
Can. 1308      stantia, dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad eleemosynae augmentum faciendum. § 4. Eidem competit
Can. 1390      non exclusa censura, puniri potest. § 3. Calumniator potest cogi etiam ad congruam satisfactionem praestandam. - Iusta poena pro

COGNATIONE     [1]
Can. 1094      versa. - Matrimonium inter se valide contrahere nequeunt qui cognatione legali ex adoptione orta, in linea recta aut in

COGNITA     [1]
Can. 0177      eligi potest; collegium autem aut coetus intra mensem a cognita non-acceptatione ad novam electionem procedere debet. - Electus, acceptata

COGNITAM     [2]
Can. 0748      iis, quae Deum eiusque Ecclesiam respiciunt, quaerere tenentur eamque cognitam amplectendi ac servandi obligatione vi legis divinae adstringuntur et
Can. 1474      lingua tribunali superiori ignota, transferantur in aliam eidem tribunali cognitam, cautelis adhibitis, ut de fideli translatione constet. - §

COGNITAS     [1]
Can. 1444      ipsa Rota Romana et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitas, nisi res iudicata habeatur. § 2. Hoc tribunal iudicat

COGNITIONE     [1]
Can. 0913      sanctissima Eucharistia ministrari possit pueris, requiritur ut ipsi sufficienti cognitione et accurata praeparatione gaudeant, ita ut mysterium Christi pro

COGNITIONEM     [7]
Can. 0229      queant, obligatione tenentur et iure gaudent acquirendi eiusdem doctrinae cognitionem, propriae uniuscuiusque capacitati et condicioni aptatam. § 2. Iure
Can. 0229      Iure quoque gaudent pleniorem illam in scientiis sacris acquirendi cognitionem, quae in ecclesiasticis universitatibus facultatibusve aut in institutis scientiarium
Can. 0249      sed etiam linguam latinam bene calleant necnon congruam habeant cognitionem alienarum linguarum, quarum scientia ad eorum formationem aut ad
Can. 0259      invigilent, et de alumnorum vocatione, indole, pietate ac profectu cognitionem sibi comparent, maxime intuitu sacrarum ordinationum conferendarum. - Rectori
Can. 0279      ipsis praebeatur occasio pleniorem scientiarum sacrarum et methodorum pastoralium cognitionem acquirendi. § 3. Aliarum quoque scientiarum, earum praesertim quae
Can. 0279      Aliarum quoque scientiarum, earum praesertim quae cum sacris conectuntur, cognitionem prosequantur, quatenus praecipue administerium pastorale exercendum confert. - Clericis
Can. 0865      versatur, baptizari potest si, aliquam de praecipuis fidei veritatibus cognitionem habens, quovis modo intentionem suam baptismum recipiendi manifestaverit et

COGNITIONIS     [1]
Can. 1646      iudice qui sententiam tulit intra tres menses a die cognitionis eorundem motivorum computandos. § 2. Restitutio in integrum propter

COGNOSCANT     [5]
Can. 0252      impertiatur, ut alumni integram doctrinam catholicam, divina Revelatione innixam, cognoscant, propriae vitae spiritualis reddant alimentum eamque, in ministerio exercendo
Can. 0387      commissi sacramentorum celebratione in gratia crescant utque paschale mysterium cognoscant et vivant. - § 1. Episcopus dioecesanus, post captam
Can. 0722      candidati suam divinam vocationem et quidem instituti propriam aptius cognoscant iidemque in spiritu et vivendi modo instituti exerceantur. §
Can. 0780      nempe continua formatio ipsis praebeatur, iidemque Ecclesiae doctrinam apte cognoscant atque normas disciplinis paedagogicis proprias theoretice ac practice addiscant
Can. 1457      nullo suffragante iuris praescripto se competentes declarent atque causas cognoscant ac definiant, vel secreti legem violent, vel ex dolo

COGNOSCANTUR     [1]
Can. 1463      triginta dies a lite contestata. § 2. Eaedem autem cognoscantur simul cum conventionali actione, hoc est pari gradu cum

COGNOSCATUR     [1]
Can. 0225      ut divinum salutis nuntium ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur; quae obligatio eo vel magis urget iis

COGNOSCENDAE     [2]
Can. 1414      conexionis, ab uno eodemque tribunali et in eodem processu cognoscendae sunt causae inter se conexae, nisi legis praescriptum obstet
Can. 1458      defuerint; quos omnes etiam iudex punire potest. - Causae cognoscendae sunt eo ordine quo fuerunt propositae et in albo

COGNOSCENDAM     [4]
Can. 0789      praerogativae. - Neophyti, apta institutione ad veritatem evangelicam penitius cognoscendam et officia per baptismum suscepta implenda efformentur; sincero amore
Can. 1417      in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu, cognoscendam ad Sanctam Sedem deferre vel apud eandem introducere. §
Can. 1448      in eadem munus assessoris sustinere. - § 1. Iudex cognoscendam ne suscipiat causam, in qua ratione consanguinitatis vel affinitatis
Can. 1527      - § 1. Probationes cuiuslibet generis, quae ad causam cognoscendam utiles videantur et sint licitae, adduci possunt. § 2

COGNOSCENDAS     [1]
Can. 1425      quinque iudicum. § 3. Vicarius iudicialis ad singulas causas cognoscendas iudices ex ordine per turnum advocet, nisi Episcopus in

COGNOSCENDI     [2]
Can. 0637      debent semel in anno; Loci Ordinario insuper ius esto cognoscendi de rationibus oeconomicis domus religiosae iuris dioecesani. - §
Can. 1415      plura tribunalia aeque competentia sunt, ei ius est causam cognoscendi, quod prius partem conventam legitime citaverit. - Conflictus competentiae

COGNOSCENDUM     [2]
Can. 0217      maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur. - Qui disciplinis sacris incumbunt
Can. 0787      et culturae aptata, aperiantur viae quibus ad evangelicum nuntium cognoscendum adduci valeant. § 2. Curent ut quos ad evangelicum

COGNOSCERE     [7]
Can. 0225      in quibus nonnisi per ipsos Evangelium audire et Christum cognoscere homines possunt. § 2. Hoc etiam peculiari adstringuntur officio
Can. 0529      pastoris sedulo ut adimpleat, parochus fideles suae curae commissos cognoscere satagat; ideo familias visitet, fidelium sollicitudines, angores et luctus
Can. 1417      casum appellationis, exercitium iurisdictionis in iudice qui causam iam cognoscere coepit; quique idcirco poterit iudicium prosequi usque ad definitivam
Can. 1463      hoc est pari gradu cum ea, nisi eas separatim cognoscere necessarium sit aut iudex id opportunius existimaverit. - Quaestiones
Can. 1501      res de cuius possessione agitur. - Iudex nullam causam cognoscere potest, nisi petitio, ad normam canonum, proposita sit ab
Can. 1650      qua in § 2, impugnetur, iudex qui de impugnatione cognoscere debet, si videt hanc probabiliter fundatam esse et irreparabile
Can. 1730      debet, postquam sententiam tulerit in poenali iudicio, de damnis cognoscere, etiamsi iudicium poenale propter propositam impugnationem adhuc pendeat, vel

COGNOSCI     [2]
Can. 1462      et aliae peremptoriae quae dicuntur litis finitae, proponi et cognosci debent ante contestationem litis; qui serius eas opposuerit, non
Can. 1672      si incidenter et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico cognosci ac definiri. - In causis de matrimonii nullitate, quae

COGNOSCIT     [3]
Can. 1401      ad tribunal administrativum. - Ecclesia iure proprio et exclusivo cognoscit: 1_ de causis quae respiciunt res spirituales et spiritualibus
Can. 1445      ulteriore instantia. - § 1. Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal cognoscit: 1_ querelas nullitatis et petititones restitutionis in integrum et
Can. 1698      et non consummato. - § 1. Una Sedes Apostolica cognoscit de facto inconsummationis matrimonii et de exsistentia iustae causae

COGNOVERIT     [1]
Can. 1563      eius scientiae et quo definito tempore ea, quae asserit, cognoverit. - Interrogationes breves sunto, interrogandi captui accommodatae, non plura

COHABITARE     [3]
Can. 1143      censetur pars non baptizata, si nolit cum parte baptizata cohabitare vel cohabitare sine contumelia Creatoris, nisi haec post baptismum
Can. 1143      non baptizata, si nolit cum parte baptizata cohabitare vel cohabitare sine contumelia Creatoris, nisi haec post baptismum receptum iustam
Can. 1144      baptismum recipere; 2_ saltem velit cum parte baptizata pacifice cohabitare, sine contumelia Creatoris. § 2. Haec interpellatio post baptismum

COHABITATIONE     [1]
Can. 1146      sive iam interpellata sive non, prius perseverans in pacifica cohabitatione sine contumelia Creatoris, postea sine iusta causa discesserit, firmis

COHABITATIONEM     [1]
Can. 1149      baptismo, cum coniuge non baptizato ratione captivitatis vel persecutionis cohabitationem restaurare nequeat, aliud matrimonium contrahere potest, etiamsi altera pars

COHABITAVERINT     [1]
Can. 1061      fiunt una caro. § 2. Celebrato matrimonio, si coniuges cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur. § 3. Matrimonium invalidum

COHAEREAT     [3]
Can. 1235      celebratur, fixum dicitur, si ita exstruatur ut cum pavimento cohaereat ideoque amoveri nequeat; mobile vero, si transferri possit. §
Can. 1572      aliis; 3_ utrum testis constans sit et firmiter sibi cohaereat, an varius, incertus vel vacillans; 4_ utrum testimonii contestes
Can. 1586      determinato, quod cum eo, de quo controversia est, directe cohaereat. - Causa incidens habetur, quoties, incepto per citationem iudicio

COHAERENT     [1]
Can. 0897      sacramenta et omnia ecclesiastica apostolatus opera cum sanctissima Eucharistia cohaerent et ad eam ordinantur. - Christifideles maximo in honore

COHAERENTIBUS     [1]
Can. 0851      suscepturi, de significatione huius sacramenti deque obligationibus cum eo cohaerentibus rite edoceantur; parochus per se vel per alios curet

COINCIDAT     [1]
Can. 0203      a quo non computatur in termino, nisi huius initium coincidat cum inito diei aut aliud expresse in iure caveatur

COINCIDUNT     [1]
Can. 0439      celebrando in provincia ecclesiastica, cuius termini cum territorio nationis coincidunt. - § 1. Concilium provinciale, pro diversis Ecclesiis particularibus

COLANT     [2]
Can. 0276      frequenter ad paenitentiae sacramentum accedant, Deiparam Virginem peculiari veneratione colant, aliisque mediis sanctificationis utantur communibus et particularibus. - §
Can. 0282      familiae necessitatibus consulant. - § 1. Clerici vitae simplicitatem colant et ab omnibus quae vanitatem sapiunt se abstineant. §

COLENDA     [1]
Can. 0528      nuntius evangelicus ad eos quoque perveniat, qui a religione colenda recesserint aut veram fidem non profiteantur. § 2. Consulat

COLENDIS     [1]
Can. 0619      ad sacrae liturgiae celebrationem. Eis exemplo sint in virtutibus colendis et in observantia legum et traditionum proprii instituti; eorum

COLENDO     [1]
Can. 1234      paenitentiae celebrationem apte fovendo, necnon probatas pietatis popularis formas colendo. § 2. Votiva artis popularis et pietatis documenta in

COLENTES     [1]
Can. 0898      frequenter hoc sacramentum recipientes, atque summa cum adoratione idem colentes; animarum pastores doctrinam de hoc sacramento illustrantes, fideles hanc

COLLABORENT     [2]
Can. 0652      Novitii, propriae responsabilitatis conscii, ita cum magistro suo active collaborent ut gratiae divinae vocationis fideliter respondeant. § 4. Curent
Can. 0796      cooperentur oportet; magistri vero in officio suo persolvendo intime collaborent cum parentibus, qui quidem libenter audiendi sunt eorumque consociationes

COLLATA     [3]
Can. 0845      sacramenta de quibus in § 1 revera aut valide collata fuerint, sub condicione conferantur. - § 1. In sacramentis
Can. 0895      in librum in archivo paroeciali conservandum; parochus debet de collata confirmatione monere parochum loci baptismi, ut adnotatio fiat in
Can. 0896      - Si parochus loci praesens non fuerit, eundem de collata confirmatione minister per se vel per alium quam primum

COLLATAE     [1]
Can. 0895      facta mentione ministri, parentum et patrinorum, loci et diei collatae confirmationis in librum confirmatorum Curiae dioecesanae adnotentur, vel, ubi

COLLATAM     [1]
Can. 0894      assumatur qui idem munus in baptismo suscepit. - Ad collatam confirmationem probandam serventur praescripta can. 876. - Nomina confirmatorum

COLLATERALI     [1]
Can. 1091      descendentes tum legitimos tum naturales. § 2. In linea collaterali irritum est usque ad quartum gradum inclusive. § 3

COLLATERALIS     [4]
Can. 1078      consanguinitatis in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis. - § 1. Urgente mortis periculo, loci Ordinarius potest
Can. 1091      aliquo gradu lineae rectae aut in secundo gradu lineae collateralis. - Affinitas in linea recta dirimit matrimonium in quolibet
Can. 1094      orta, in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis, coniuncti sunt. - Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1_ qui
Can. 1448      gradu lineae rectae et usque ad quartum gradum lineae collateralis, vel ratione tutelae et curatelae, intimae vitae consuetudinis, magnae

COLLATI     [2]
Can. 0877      patrinis necnon, si adsint, testibus, de loco ac die collati baptismi, in baptizatorum libro sedulo et sine ulla mora
Can. 1122      parochus loci celebrationis notitiam initi coniugii ad parochum loci collati baptismi quam primum transmittat. - Quoties matrimonium vel convalidatur

COLLATIO     [3]
Can. 0230      lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia
Can. 0869      quibus in §§ 1 et 2, dubia remaneat baptismi collatio aut validitas, baptismus ne conferatur nisi postquam baptizando, si
Can. 0875      curet ut, nisi adsit patrinus, habeatur saltem testis quo collatio baptismi probari possit. - Ad collatum baptismum comprobandum, si

COLLATIONE     [3]
Can. 0157      Nisi aliud explicite iure statuatur. Episcopi dioecesani est libera collatione providere officiis ecclesiasticis in propria Ecclesia particulari. - §
Can. 0523      parochi officii provisio Episcopo dioecesano competit et quidem libera collatione, nisi cuidam sit ius praesentationis aut electionis. - Vacantem
Can. 0626      a Superiore nominentur, apta consultatio praecedat. - Superiores in collatione officiorum et sodales in electionibus normas iuris universalis et

COLLATIONEM     [2]
Can. 0147      obtineri nequit. - Provisio officii ecclesiastici fit: per liberam collationem ab auctoritate ecclesiastica competenti; per institutionem ab eadem datam
Can. 1035      congruum tempus exercuerit. § 2. Inter acolythatus et diaconatus collationem intervallum intercedat sex saltem mensium. - Candidatus, ut ad

COLLATIONIS     [1]
Can. 0154      legitimam, et de hac declaratione mentio fiat in litteris collationis. - Qui, vicem alterius neglegentis vel impediti supplens, officium

COLLATIS     [3]
Can. 0630      numerosioribus laicalibus habeantur confessarii ordinarii ab Ordinario loci probati, collatis consiliis cum communitate, nulla tamen acta obligatione ad illos
Can. 0678      operibus apostolatus religiosorum ordinandis Episcopi dioecesani et Superiores religiosi collatis consiliis procedant oportet. - Episcopus dioecesanus, urgente gravissima causa
Can. 0708      maiores utiliter in conferentiis seu consiliis consociari possunt ut, collatis viribus, allaborent sive ad finem singulorum institutorum plenius assequendum

COLLATO     [2]
Can. 0869      baptizandi, nisi, inspecta materia et verborum forma in baptismo collato adhibitis necnon attenta intentione baptizati adulti et ministri baptizantis
Can. 0878      eo praesente administratus fuerit, minister baptismi, quicumque est, de collato baptismo certiorem facere debet parochum paroeciae in qua baptismus

COLLATUM     [3]
Can. 0155      officium confert, nullam inde potestatem acquirit in personam cui collatum est, sed huius condicio iuridica perinde constituitur, ac si
Can. 0184      2. Resoluto quovis modo iure auctoritatis a qua fuit collatum, officium ecclesiasticum non amittitur, nisi aliud iure caveatur. §
Can. 0876      saltem testis quo collatio baptismi probari possit. - Ad collatum baptismum comprobandum, si nemini fiat praeiudicium, sufficit declaratio unius

COLLATUS     [1]
Can. 0869      Si dubitetur num quis baptizatus fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit, dubio quidem post seriam investigationem permanente, baptismus eidem

COLLECTA     [1]
Can. 1718      in eo iudicem agere. - § 1. Cum satis collecta videantur elementa, decernat Ordinarius: 1_ num processus ad poenam

COLLECTAS     [1]
Can. 1428      Auditoris est, secundum iudicis mandatum, probationes tantum colligere easque collectas iudici tradere; potest autem, nisi iudicis mandatum obstet, interim

COLLECTIONES     [1]
Can. 0828      ecclesiasticae edita sint aut ab ea postea approbata. - Collectiones decretorum aut actorum ab aliqua auctoritate ecclesiastica editas, iterum

COLLECTIS     [3]
Can. 0694      casibus Superior maior cum suo consilio, nulla mora interposita, collectis probationibus, declarationem facti emittat, ut iuridice constet de dimissione
Can. 0695      consuli posse. § 2. Hisce in casibus, Superior maior, collectis probationibus circa facta et imputabilitatem, sodali dimittendo accusationem atque
Can. 1667      omnes colligi non potuerint, altera statuatur audientia. - Probationibus collectis, fit in eadem audientia discussio oralis. - § 1

COLLECTIVUM     [1]
Can. 0640      ratione habita singulorum locorum, testimonium caritatis et paupertatis quasi collectivum reddere satagant et pro viribus ex propriis bonis aliquid

COLLEGERIT     [1]
Can. 0319      reddere debet. § 2. Oblationum quoque et eleemosynarum, quas collegerit, eidem auctoritati fidelem erogationis rationem reddere debet. - §

COLLEGIA     [1]
Can. 0135      nequit. § 3. Potestas iudicialis, qua gaudent iudices aut collegia iudicialia, exercenda est modo iure praescripto, et delegari nequit

COLLEGIALE     [3]
Can. 0503      aliud iure statuatur. - Capitulum canonicorum, sive cathedrale sive collegiale, est sacerdotum collegium, cuius est functiones liturgicas sollemniores in
Can. 0505      Sedi Apostolicae reservantur. - Unumquodque capitulum, sive cathedrale sive collegiale, sua habeat statuta, per legitimum actum capitularem condita atque
Can. 1426      gravissima causa in decreto exprimenda. - § 1. Tribunal collegiale collegialiter procedere debet, et per maiorem suffragiorum partem sententias

COLLEGIALEM     [2]
Can. 0333      est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi. § 3. Contra sententiam vel decretum
Can. 0341      egent decreta quae ferat Collegium Episcoporum, cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano Pontifice inductum vel libere

COLLEGIALES     [1]
Can. 0119      quibus eadem competentia per statuta tribuitur. - Ad actus collegiales quod attinet, nisi iure vel statutis aliud caveatur: 1_

COLLEGIALI     [10]
Can. 0353      non habeant, illud ibidem acquirant. - § 1. Cardinales collegiali actione supremo Ecclesiae Pastori praecipue auxilio sunt in Consistoriis
Can. 0503      cuius est functiones liturgicas sollemniores in ecclesia cathedrali aut collegiali persolvere; capituli cathedralis praeterea est munera adimplere, quae iure
Can. 0509      conferre canonicatus, tum in ecclesia cathedrali tum in ecclesia collegiali, revocato quolibet contrario privilegio; eiusdem Episcopi est confirmare electum
Can. 1425      asciscere potest. - § 1. Reprobata contraria consuetudine, tribunali collegiali trium iudicum reservantur: 1_ causae contentiosae: a) de vinculo
Can. 1449      tribunalis administros, de hac exceptione videt praeses in tribunali collegiali vel ipse iudex, si unicus sit. - Recusatione admissa
Can. 1455      secretum servandum de discussione quae inter iudices in tribunali collegiali ante ferendam sententiam habetur, tum etiam de variis suffragiis
Can. 1609      pro ipsa pronuntiandum est. - § 1. In tribunali collegiali, qua die et hora iudices ad deliberandum conveniant, collegii
Can. 1610      sit unicus, ipse sententiam exarabit. § 2. In tribunali collegiali, ponentis seu relatoris est exarare sententiam, desumendo motiva ex
Can. 1610      a die quo causa definita est, nisi, in tribunali collegiali, iudices gravi ex ratione longius tempus praestituerint. - Sententia
Can. 1612      est et cum subscriptione iudicis vel, si de tribunali collegiali agatur, omnium iudicum et notarii. - Regulae superius positae

COLLEGIALIS     [8]
Can. 0115      quidem nonnisi ex tribus saltem personis constitui potest, est collegialis, si eius actionem determinant membra, in decisionibus ferendis concurrentia
Can. 0115      non, ad normam iuris et statutorum; secus est non collegialis. § 3. Universitas rerum seu fundatio autonoma constat bonis
Can. 0120      desierit. § 2. Si vel unum ex personae iuridicae collegialis membris supersit, et personarum universitas secundum statuta esse non
Can. 0337      sit indicta aut libere recepta, ita ut verus actus collegialis efficiatur. § 3. Romani Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae
Can. 0508      § 1. Paenitentiarius canonicus tum ecclesiae cathedralis tum ecclesiae collegialis vi officii habet facultatem ordinariam, quam tamen aliis delegare
Can. 1428      instantia tribunal dioecesanum. - § 1. Iudex vel tribunalis collegialis praeses possunt auditorem designare ad causae instructionem peragendam, eum
Can. 1429      quaestio oriatur, dum ipse munus suum exercet. - Tribunalis collegialis praeses debet unum ex iudicibus collegii ponentem seu relatorem
Can. 1505      partis conventae. - § 1. Iudex unicus vel tribunalis collegialis praeses, postquam viderint et rem esse suae competentiae et

COLLEGIALITER     [7]
Can. 0140      in negotio peragendo ulterius procedere noluerit. § 2. Pluribus collegialiter ad negotium agendum delegatis, omnes procedere debent ad normam
Can. 0337      modos, quibus Episcoporum Collegium munus suum quoad universam Ecclesiam collegialiter exerceat. - § 1. Unius Romani Pontificis est Concilium
Can. 0349      normam iuris peculiaris; Cardinales item Romano Pontifici adsunt sive collegialiter agendo, cum ad quaestiones maioris momenti tractandas in unum
Can. 0443      quidem ut eorum singula duos ex suis membris mittant, collegialiter ab iisdem designatos; qui tamen votum habent tantum consultivum
Can. 0699      consilio, quod ad validitatem saltem quattuor membris constare debet, collegialiter procedat ad probationes, argumenta et defensiones accurate perpendenda, et
Can. 1426      causa in decreto exprimenda. - § 1. Tribunal collegiale collegialiter procedere debet, et per maiorem suffragiorum partem sententias ferre
Can. 1441      § 4, iudex unicus sententiam tulit, tribunal secundae instantiae collegialiter procedat. - Romanus Pontifex pro toto orbe catholico iudex

COLLEGIATARUM     [1]
Can. 0491      dioecesanus ut acta et documenta archivorum quoque ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, aliarumque in suo territorio exstantium diligenter serventur, atque

COLLEGII     [26]
Can. 0127      ad actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio alicuius collegii vel personarum coetus, convocari debet collegium vel coetus ad
Can. 0165      canonum qui sequuntur. - Nisi aliud iure aut legitimis collegii vel coetus statutis cautum sit, si cui collegio aut
Can. 0166      successive competit, officio vacanti libere provideat. - § 1. Collegii aut coetus praeses convocet omnes ad collegium aut ad
Can. 0173      - § 1. Antequam incipiat electio, deputentur e gremio collegii aut coetus duo saltem scrutatores. § 2. Scrutatores suffragia
Can. 0173      saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus subscripta, in collegii tabulario diligenter asserventur. - § 1. Electio, nisi aliud
Can. 0176      iure aut statutis caveatur, is electus habeatur et a collegii aut coetus praeside proclametur, qui requisitum suffragiorum numerum rettulerit
Can. 0177      qui debet intra octiduum utile a recepta intimatione significare collegii aut coetus praesidi utrum electionem acceptet necne; secus electio
Can. 0272      post annum a vacatione sedis episcopalis, et cum consensu collegii consultorum. - Clerici speciali obligatione tenentur Summo Pontifici et
Can. 0331      singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his
Can. 0336      sunt Episcopi vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii capite et membris, et in quo corpus apostolicum continuo
Can. 0339      et officium omnibus et solis Episcopis qui membra sint Collegii Episcoporum, ut Concilio Oecumenico cum suffragio deliberativo intersint. §
Can. 0352      ipsis, e coetus sui gremio unum eligant qui Decanum Collegii agat; eius nomen ad Romanum Pontificem deferant, cui competit
Can. 0375      quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Collegii capite et membris exercere possunt. - Episcopi vocantur dioecesani
Can. 0413      atque elenchus, de quo in § 1, non suppetat, collegii consultorum est sacerdote meligere, qui dioecesim regat. § 3
Can. 0485      dioecesano, non autem ab Administratore dioecesano, nisi de consensu collegii consultorum. - § 1. Documenta omnia, quae dioecesim vel
Can. 0502      consultorum. § 3. Episcoporum conferentia statuere potest ut munera collegii consultorum capitulo cathedrali committantur. § 4. In vicariatu et
Can. 0502      committantur. § 4. In vicariatu et praefectura apostolica munera collegii consultorum competunt consilio missionis, de quo in can. 495
Can. 0557      collegio quod a clericis regitur, est rector seminarii vel collegii, nisi aliter Episcopus dioecesanus constituerit. - Salvo praescripto can
Can. 0753      non congruant. - Episcopi, qui sunt in communione cum Collegii capite et membris, sive singuli sive in conferentiis Episcoporum
Can. 0755      Romanus Pontifex vel Collegium Episcoporum. - § 1. Totius Collegii Episcoporum et Sedis Apostolicae imprimis est fovere et dirigere
Can. 0833      aut synodo; 2_ promoti ad cardinalitiam dignitatem iuxta sacri Collegii statuta; 3_ coram delegato ab Apostolica Sede, omnes promoti
Can. 1018      in can. 1016; 2_ Administrator apostolicus atque, de consensu collegii consultorum, Administrator dioecesanus; de consensu consilii, de quo in
Can. 1277      collegium consultorum audire debet; eiusdem tamen consilii atque etiam collegii consultorum consensu eget, praeterquam in casibus iure universali vel
Can. 1292      Episcopus dioecesanus cum consensu consilii a rebus oeconomicis et collegii consultorum necnon eorum quorum interest. Eorundem quoque consensu eget
Can. 1429      exercet. - Tribunalis collegialis praeses debet unum ex iudicibus collegii ponentem seu relatorem designare, qui in coetu iudicum de
Can. 1609      collegiali, qua die et hora iudices ad deliberandum conveniant, collegii praeses statuat, et nisi peculiaris causa aliud suadeat, in

COLLEGIO     [21]
Can. 0158      vacationis officii notitia. § 2. Si ius praesentationis cuidam collegio aut coetui personarum competat, praesentandus designetur servatis cann. 165
Can. 0165      legitimis collegii vel coetus statutis cautum sit, si cui collegio aut coetui personarum sit ius eligendi ad officium, electio
Can. 0174      ex recepta facultate eligant. § 2. Si agatur de collegio aut coetu ex solis clericis constanti, compromissarii in sacris
Can. 0175      ius suffragium ferendi redit ad compromittentes: 1_ revocatione a collegio aut coetu facta, re integra; 2_ non impleta aliqua
Can. 0351      Cardinales creantur Romani Pontificis decreto, quod quidem coram Cardinalium Collegio publicatur; inde a publicatione facta officiis tenentur atque iuribus
Can. 0352      a die reservationis in pectore. - § 1. Cardinalium Collegio praeest Decanus, eiusque impediti vices sustinet Subdecanus; Decanus, vel
Can. 0377      necnon conferentiae Episcoporum praeses; pontificius Legatus, insuper, quosdam e collegio consultorum et capitulo cathedrali audiat et, si id expedire
Can. 0382      ipsa dioecesi, per se vel per procuratorem, apostolicas litteras collegio consultorum ostenderit, praesente curiae cancellario, qui rem in acta
Can. 0404      per se vel per procuratorem, ostenderit Episcopo dioecesano atque collegio consultorum, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat
Can. 0404      Episcopus coadiutor, tum Episcopus auxiliaris litteras apostolicas nominationis ostendant collegio consultorum, praesente curiae cancellario. - § 1. Episcopus coadiutor
Can. 0421      qui nempe dioecesim ad interim regat, eligendus est a collegio consultorum, firmo praescripto can. 502, § 3. § 2
Can. 0430      quae forte ab ipso fiat, authentica forma exhibenda est collegio ad electionem competenti, neque acceptatione eget; remoto aut renuntiante
Can. 0494      - § 1. In singulis dioecesibus ab Episcopo, auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis, nominetur oeconomus, qui
Can. 0494      amoveatur nisi ob gravem causam ab Episcopo aestimandam, auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis. § 3. Oeconomi
Can. 0501      2. Vacante sede, consilium presbyterale cessat eiusque munera implentura collegio consultorum; intra annum a capta possessione Episcopus debet consilium
Can. 0502      propria exercere pergit usquedum novum collegium constituatur. § 2. Collegio consultorum praeest Episcopus dioecesanus; sede autem impedita aut vacante
Can. 0502      aut, si constitutus nondum fuerit, sacerdos ordinatione antiquior in collegio consultorum. § 3. Episcoporum conferentia statuere potest ut munera
Can. 0557      3. Rector ecclesiae, quae coniuncta sit cum seminario aliove collegio quod a clericis regitur, est rector seminarii vel collegii
Can. 0756      universam Ecclesiam munus Evangelii annuntiandi praecipue Romano Pontifici et Collegio Episcoporum commissum est. § 2. Quoad Ecclesiam particularem sibi
Can. 0782      atque ad cooperationem missionariam pertinent, competit Romano Pontifici et Collegio Episcoporum. § 2. Singuli Episcopi, utpote Ecclesiae universae atque
Can. 0833      ad episcopatum, itemque qui Episcopo dioecesano aequiparantur; 4_ coram collegio consultorum, Administrator dioecesanus; 5_ coram Episcopo dioecesano eiusve delegato

COLLEGIUM     [33]
Can. 0115      statutorum, moderantur sive una vel plures personae physicae sive collegium. - § 1. Personae iuridicae publicae sunt universitates personarum
Can. 0127      aut consilio alicuius collegii vel personarum coetus, convocari debet collegium vel coetus ad normam can. 166, nisi, cum agatur
Can. 0160      potest. § 2. Nemo potest seipsum praesentare; potest autem collegium aut coetus personarum aliquem suum sodalem praesentare. - §
Can. 0166      § 1. Collegii aut coetus praeses convocet omnes ad collegium aut ad coetum pertinentes; convocatio autem, quando personalis esse
Can. 0169      sit electio, nemo ad suffragium admitti potest, qui ad collegium vel coetum non pertineat. - Electio, cuius libertas quoquo
Can. 0177      amittit nec subsequenti acceptatione convalescit, sed rursus eligi potest; collegium autem aut coetus intra mensem a cognita non-acceptatione ad
Can. 0182      postulatio missa non fuerit, ipso facto nulla est, et collegium vel coetus pro ea vice privatur iure eligendi aut
Can. 0183      Non admissa ab auctoritate competenti postulatione, ius eligendi ad collegium vel coetum redit. § 2. Quod si postulatio admissa
Can. 0264      dioecesi habeant, nisi solis eleemosynis sustententur aut in eis collegium discentium vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promovendum actu
Can. 0330      Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi
Can. 0336      serventur autem leges speciales pro iisdem adiunctis latae. - Collegium Episcoporum, cuius caput est Summus Pontifex cuiusque membra sunt
Can. 0337      Ecclesiam exsistit. - § 1. Potestatem in universam Ecclesiam Collegium Episcoporum sollemni modo exercet in Concilio Oecumenico. § 2
Can. 0337      secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium munus suum quoad universam Ecclesiam collegialiter exerceat. - §
Can. 0341      promulgatione, vim obligandi ut habeant, egent decreta quae ferat Collegium Episcoporum, cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium a
Can. 0349      expletum synodi coetum. - S. R. E. Cardinales peculiare Collegium constituunt, cui competit ut electioni Romani Pontificis provideat ad
Can. 0350      cura praesertim cotidiana universae Ecclesiae. - § 1. Cardinalium Collegium in tres ordines distribuitur: episcopalem, ad quem pertinent Cardinales
Can. 0350      assignatur Ecclesiae suburbicariae, necnon Patriarchae orientales qui in Cardinalium Collegium relati sunt; presbyteralem et diaconalem. § 2. Cardinalibus ordinis
Can. 0350      a Romano Pontifice. § 3. Patriarchae orientales in Cardinalium Collegium assumpti in titulum habent suam patriarchalem sedem. § 4
Can. 0359      Romano Pontifice eidem demandantur. - Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium ea tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in peculiari
Can. 0419      promotione si antiquior devolvitur deficiente autem Episcopo auxiliari, ad collegium consultorum, nisi a Sancta Sede aliter provisum fuerit. Qui
Can. 0419      fuerit. Qui ita regimen dioecesis assumit, sine mora convocet collegium competens ad deputandum Administratorem dioecesanum. - In vicariatu vel
Can. 0422      promotione antiquiorem. - Episcopus auxiliaris et, si is deficiat, collegium consultorum quantocius de morte Episcopi, itemque electus in Administratorem
Can. 0502      non minore quam sex nec maiore quam duodecim, qui collegium consultorum ad quinquennium constituant, cui competunt munera iure determinata
Can. 0502      tamen quinquennio munera sua propria exercere pergit usquedum novum collegium constituatur. § 2. Collegio consultorum praeest Episcopus dioecesanus; sede
Can. 0503      - Capitulum canonicorum, sive cathedrale sive collegiale, est sacerdotum collegium, cuius est functiones liturgicas sollemniores in ecclesia cathedrali aut
Can. 0749      actus proclamat. § 2. Infallibilitate in magisterio pollet quoque Collegium Episcoporum quando magisterium exercent Episcopi in Concilio Oecumenico coadunati
Can. 0752      obsequium praestandum est doctrinae, quam sive Summus Pontifex sive Collegium Episcoporum de fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium
Can. 0754      auctoritas, speciali vero ratione, quae edit Romanus Pontifex vel Collegium Episcoporum. - § 1. Totius Collegii Episcoporum et Sedis
Can. 1277      dioecesis, sunt maioris momenti, consilium a rebus oeconomicis et collegium consultorum audire debet; eiusdem tamen consilii atque etiam collegii
Can. 1372      Romani Pontificis actum ad Concilium Oecumenicum vel ad Episcoporum collegium recurrit censura puniatur. - Qui publice aut subditorum simultates
Can. 1421      constituantur, e quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad collegium efformandum. § 3. Iudices sint integrae famae et in
Can. 1425      statuerit. § 4. In primo iudicii gradu, si forte collegium constitui nequeat, Episcoporum conferentia, quamdiu huiusmodi impossibilitas perduret, permittere
Can. 1505      rationibus suffultum interponere vel ad tribunal appellationis vel ad collegium, si libellus reiectus fuerit a praeside; quaestio autem reiectionis

COLLIGANT     [1]
Can. 0173      aut coetus duo saltem scrutatores. § 2. Scrutatores suffragia colligant et coram praeside electionis inspiciant an schedularum numerus respondeat

COLLIGANTUR     [1]
Can. 0587      a competenti instituti auctoritate statuae apte in aliis codicibus colligantur, quae tamen iuxta exigentias locorum et temporum congrue recognosci

COLLIGAT     [3]
Can. 0697      suo consilio, censuerit processum dimissionis esse inchoandum: 1_ probationes colligat vel compleat; 2_ sodalem scripto vel coram duobus testibus
Can. 1274      in singulis dioecesibus speciale institutum, quod bona vel oblationes colligat eum in finem ut sustentationi clericorum, qui in favorem
Can. 1745      illum ut, inspectis actis, suas impugnationes in relatione scripta colligat, immo probationes in contrarium, si quas habeat, afferat; 2_

COLLIGATUR     [1]
Can. 1266      christifidelibus pateant, Ordinarius loci praecipere potest ut specialis stips colligatur pro determinatis inceptis paroecialibus, dioecesanis, nationalibus vel universalibus, ad

COLLIGENDAE     [2]
Can. 1428      iudicis mandatum obstet, interim decidere quae et quomodo probationes colligendae sint, si forte de hac re quaestio oriatur, dum
Can. 1673      audita, consentiat; 4_ tribunal loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes, dummodo accedat consensus Vicarii iudicialis domicilii

COLLIGENDAS     [1]
Can. 1529      vel quovis alio legitimo modo. - Iudex ad probationes colligendas ne procedat ante litis contestationem nisi ob gravem causam

COLLIGENDIS     [1]
Can. 1702      audiatur et serventur, quatenus fieri possit, canones de probationibus colligendis in iudicio contentioso ordinario et in causis de matrimonii

COLLIGERE     [1]
Can. 1428      § 3. Auditoris est, secundum iudicis mandatum, probationes tantum colligere easque collectas iudici tradere; potest autem, nisi iudicis mandatum

COLLIGI     [2]
Can. 1658      intendit, quasque simul afferre nequit, ita indicare ut statim colligi a iudice possint. § 2. Libello adnecti debent, saltem
Can. 1666      novas probationes decernere. - Si in audientia probationes omnes colligi non potuerint, altera statuatur audientia. - Probationibus collectis, fit

COLLIGUNTUR     [1]
Can. 1663      de quibus in cann. 1459-1464. - § . 1 Probationes colliguntur in audientia, salvo praescripto can. 1418. § 2. Pars

COLLOCARI     [1]
Can. 1284      curare; 6_ pecuniam, quae de expensis supersit et utiliter collocari possit, de consensu Ordinarii in fines personae iuridicae occupare

COLLOCENTUR     [2]
Can. 1302      2. Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria in tuto collocentur, itemque vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam can
Can. 1305      iis quorum interest et proprio a rebus oeconomicis consilio, collocentur in commodum eiusdem fundationis cum expressa et individua mentione

COLLOCETUR     [1]
Can. 1294      Pecunia ex alienatione percepta vel in commodum Ecclesiae caute collocetur vel, iuxta alienationis fines, prudenter erogetur. - Requisita ad

COLLUSIONIS     [1]
Can. 1570      vocari, si iudex id necessarium vel utile ducat, dummodo collusionis vel corruptelae quodvis absit periculum. - Testibus, iuxta aequam

COLLUSTRANT     [1]
Can. 0674      eximium laudis sacrificium offerunt, populum Dei uberrimis sanctitatis fructibus collustrant eumque exemplo movent necnon arcana fecunditate apostolica dilatant. Qua

COMESTIONE     [1]
Can. 1251      totius anni et tempus quadragesimae. - Abstinentia a carnis comestione vel ab alio cibo iuxta conferentiae Episcoporum praescripta, servetur

COMITES     [1]
Can. 0396      est Episcopo sibi eligere quos maluerit clericos in visitatione comites atque adiutores, reprobato quocumque contrario privilegio vel consuetudine. -

COMITIA     [1]
Can. 0309      et statutorum, edendi peculiares normas ipsam consociationem respicientes, celebrandi comitia, designandi moderatores, officiales, ministros atque bonorum administratores. - Consociatio

COMITTITUR     [2]
Can. 0190      habet providendi officio quod amittitur et simul officio quod comittitur. § 2. Si translatio fiat invito officii titulari, gravis
Can. 0615      monasterium gaudeat, ad normam iuris peculiari vigilantiae Episcopi dioecesani comittitur. - § 1. Domus religiosa legitime erecta supprimi potest

COMMENDANDO     [1]
Can. 0529      caritate adiuvet, eos sollicite sacramentis reficiendo eorumque animas Deo commendando; peculiari diligentia prosequatur pauperes, afflictos, solitarios, e patria exsules

COMMENDAT     [3]
Can. 0998      Domino patienti et glorificato, ut eos allevet et salvet, commendat, confertur eos liniendo oleo atque verba proferendo in liturgicis
Can. 1176      celebrandae sunt ad normam legum liturgicarum. § 3. Enixe commendat Ecclesia, ut pia consuetudo defunctorum corpora sepeliendi servetur; non
Can. 1186      populi Dei fovendam, Ecclesia peculiari et filiali christifidelium venerationi commendat Beatam Mariam semper Virginem, Dei Matrem, quam Christus hominum

COMMENDATAE     [1]
Can. 0298      a competenti auctoritate ecclesiastica aut erectae aut laudatae vel commendatae sint. - § 1. Integrum est christifidelibus, privata inter

COMMENDATI     [1]
Can. 0478      periti, sana doctrina, probitate, prudentia ac rerum gerendarum experientia commendati. § 2. Vicarii generalis et episcopalis munus componi non

COMMENDATITIAS     [1]
Can. 0903      admittatur etiamsi rectori ecclesiae sit ignotus, dummodo aut litteras commendatitias sui Ordinarii vel sui Superioris, saltem intra annum datas

COMMENDATOS     [1]
Can. 0383      oecumenismum quoque fovens prout ab Ecclesia intellegitur. § 4. Commendatos sibi in Domino habeat non baptizatos, ut et ipsis

COMMENDATUR     [15]
Can. 0246      4. Ad sacramentum paenitentiae frequenter accedere assuescant alumni, et commendatur ut unusquisque habeat moderatorem suae vitae spiritualis libere quidem
Can. 0280      quatenus praecipue administerium pastorale exercendum confert. - Clericis valde commendatur quaedam vitae communis consuetudo; quae quidem, ubi viget, quantum
Can. 0382      inter praesentes seniore in acta referente. § 4. Valde commendatur ut captio canonicae possessionis cum actu liturgico in ecclesia
Can. 0767      omitti potest nisi gravi de causa. § 3. Valde commendatur ut, si sufficiens detur populi concursus, homilia habeatur etiam
Can. 0827      et ad religiosas aut morales disciplinas pertinentes. § 3. Commendatur ut libri materias de quibus in § 2 tractantes
Can. 0856      christiano alienum. - Licet baptismus quolibet die celebrari possit, commendatur tamen ut ordinarie die dominica aut, si fieri possit
Can. 0904      eucharistici opus redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi
Can. 0918      participat, salvo praescripto can. 921, § 2. - Maxime commendatur ut fideles in ipsa eucharistica celebratione sacram communionem recipiant
Can. 0921      adducti sint, denuo communicent. § 3. Perdurante mortis periculo, commendatur ut sacra communio pluries, distinctis diebus, administretur. - Sanctum
Can. 0942      eadem ecclesiae vel oratorii aula sanctissimi Sacramenti expositio. - Commendatur ut in iisdem ecclesiis et oratoriis quotannis fiat sollemnis
Can. 0945      ut iuxta certam intentionem Missam applicet. § 2. Enixe commendatur sacerdotibus ut, etiam nulla recepta stipe, Missam ad intentionem
Can. 0988      quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat. § 2. Commendatur christifidelibus ut etiam peccata venialia confiteantur. - Omnis fidelis
Can. 1065      § 2. Ut fructuose sacramentum matrimonii recipiatur, enixe sponsis commendatur, ut ad sacramenta paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae accedant. -
Can. 1248      gravi de causa participatio eucharisticae celebrationis impossibilis evadat, valde commendatur ut fideles in liturgia Verbi, si quae sit in
Can. 1284      accepti et expensi, ut ab administratoribus quotannis componantur, enixe commendatur; iuri autem particulari relinquitur eas praecipere et pressius determinare

COMMENDENTUR     [2]
Can. 0235      2. Qui extra seminarium legitime morantur, ab Episcopo dioecesano commendentur pio et idoneo sacerdoti, qui invigilet ut ad vitam
Can. 0299      2. Huiusmodi consociationes, etiamsi ab auctoritate ecclesiastica laudentur vel commendentur, consociationes privatae vocantur. § 3. Nulla christifidelium consociatio privata

COMMENDETUR     [1]
Can. 1152      legitima causa eos excuset. - § 1. Licet enixe commendetur ut coniux, caritate christiana motus et boni familiae sollicitus

COMMENTARIO     [1]
Can. 0008      ecclesiasticae universales promulgantur per editionem in Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali, nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit

COMMENTATORIS     [1]
Can. 0230      liturgicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus commentatoris, cantoris aliisve ad normam iuris fungi possunt. § 3

COMMERCIA     [1]
Can. 0364      spectant; 6_ operam conferre cum Episcopis, ut opportuna foveantur commercia inter Ecclesiam catholicam et alias Ecclesias vel communitates ecclesiales

COMMERCIO     [1]
Can. 0256      in cultu divino peculiarique modo in sacramentis celebrandis, in commercio cum hominibus, etiam non catholicis vel non credentibus, habendo

COMMINANDAS     [1]
Can. 0036      in dubio, qui ad lites referuntur aut ad poenas comminandas infligendasve attinent aut personae iura aliis quaesita laedunt aut

COMMINANTI     [1]
Can. 1354      poena munita est, dispensare possunt vel a praecepto poenam comminanti eximere, possunt etiam eam poenam remittere. § 2. Potest

COMMINARI     [1]
Can. 1319      potest etiam poenas determinatas, exceptis expiatoriis perpetuis, per praeceptum comminari. § 2. Praeceptum poenale ne feratur, nisi re mature

COMMINATIONE     [1]
Can. 0697      sodalem scripto vel coram duobus testibus moneat cum explicita comminatione subsecuturae dimissionis nisi resipiscat, clare significata causa dimissionis et

COMMINETUR     [2]
Can. 1315      necessitate. Quod si lex universalis indeterminatam vel facultativam poenam comminetur, lex particularis potest etiam in illius locum poenam determinatam
Can. 1318      lege particulari constitui nequit. - Latae sententiae poenas ne comminetur legislator, nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa, quae

COMMISERINT     [1]
Can. 0959      ab eodem ministro impertitam, veniam peccatorum quae post baptismum commiserint a Deo obtinent, simulque reconciliantur cum Ecclesia, quam peccando

COMMISERIT     [5]
Can. 0987      percipiat salutiferum, ita dispositus sit oportet ut, peccata quae commiserit repudians et propositum sese emendandi habens, ad Deum convertatur
Can. 1041      rite implendum; 2_ qui delictum apostasiae, haeresis aut schismatis commiserit; 3_ qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit, vel ipsemet
Can. 1152      consenserit aut eidem causam dederit aut ipse quoque adulterium commiserit. § 2. Tacita condonatio habetur si coniux innocens, postquam
Can. 1444      instantiam partium ad suum tribunal advocaverit et Rotae Romanae commiserit; easque, nisi aliud cautum sit in commissi muneris rescripto
Can. 1747      quae ad paroeciam pertinent ei tradere, cui Episcopus paroeciam commiserit. § 2. Si autem de infirmo agatur, qui e

COMMISIT     [2]
Can. 1044      recipiendos dum afficiebatur, illegitime ordines recepit; 2_ qui delictum commisit, de quo in can. 1041, n. 2, si delictum
Can. 1044      n. 2, si delictum est publicum; 3_ qui delictum commisit, de quibus in can. 1041, nn. 3, 4, 5

COMMISSA     [12]
Can. 0016      et is cui potestas authentice interpretandi fuerit ab eodem commissa. § 2. Interpretatio authentica per modum legis exhibita eandem
Can. 0376      - Episcopi vocantur dioecesani, quibus scilicet alicuius dioecesis cura commissa est; ceteri titulares appellantur. - § 1. Episcopos libere
Can. 0381      probatam. - § 1. Episcopo dioecesano in dioecesi ipsi commissa omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad
Can. 0493      consanguinitatis vel affinitatis coniunctae sunt. - Praeter munera ipsi commissa in Libro V De bonis Ecclesiae temporalibus, consilii a
Can. 0516      in Ecclesia particulari communitas christifidelium, sacerdoti uti pastori proprio commissa, ob peculiaria adiuncta in paroeciam nondum erecta. § 2
Can. 0558      quibus in can. 530, nn. 1-6, in ecclesia sibi commissa peragere, nisi consentiente aut, si res ferat, delegante parocho
Can. 0559      ferat, delegante parocho. - Potest rector in ecclesia sibi commissa liturgicas celebrationes etiam sollemnes peragere, salvis legitimis fundationis legibus
Can. 0683      opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis religiosis commissa, Episcopus dioecesanus visitare potest, sive per se sive per
Can. 0835      praecipui dispensatores atque totius vitae liturgicae in Ecclesia sibi commissa moderatores, promotores atque custodes. § 2. Illud quoque exercent
Can. 0838      Sedis. § 4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiae, normas de re liturgica
Can. 1321      punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa. §
Can. 1704      dispensandum et gratiae opportunitate. § 2. Si instructio processus commissa sit alieno tribunali ad normam can. 1700, animadversiones pro

COMMISSAE     [6]
Can. 0388      cui praeter propriam dioecesim aliae, titulo etiam administrationis, sunt commissae, obligationi satisfacit unam Missam pro universo populo sibi commisso
Can. 0399      quinquenniis relationem Summo Pontifici exhibere super statu dioecesis sibi commissae, secundum formam et tempus ab Apostolica Sede definita. §
Can. 0473      debite coordinentur et ad bonum portionis populi Dei sibi commissae aptius procurandum ordinentur. § 2. Ipsius Episcopi dioecesani est
Can. 0495      iuris adiuvare, ut bonum pastorale portionis populi Dei ipsi commissae quam maxime provehatur. § 2. In vicariatibus et praefecturis
Can. 0519      ratione determinatae. - Parochus est pastor proprius paroeciae sibi commissae, cura pastorali communitatis sibi concreditae fungens sub auctoritate Episcopi
Can. 0530      communionem promovendam participent vel sustineant. - Functiones specialiter parocho commissae sunt quae sequuntur: 1_ administratio baptismi; 2_ administratio sacramenti

COMMISSAM     [1]
Can. 0391      - § 1. Episcopi dioecesani est Ecclesiam particularem sibi commissam cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere, ad normam

COMMISSARIUM     [1]
Can. 0318      auctoritas, de qua in can. 312, § 1, designare commissarium, qui eius nomine consociationem ad tempus moderetur. § 2

COMMISSARUM     [1]
Can. 0543      in negotiis iuridicis personam gerit paroeciae aut paroeciarum coetui commissarum. - Cum cesset ab officio aliquis sacerdos e coetu

COMMISSAS     [1]
Can. 0333      ordinaria et immediata, qua in Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pollent. § 2. Romanus Pontifex, in munere supremi

COMMISSI     [7]
Can. 0278      nequeunt vel diligentem muneris ipsis ab auctoritate ecclesiastica competenti commissi adimpletionem praepedire possunt. - § 1. Clerici studia sacra
Can. 0382      - § 1. Episcopus promotus in exercitium officii sibi commissi sese ingerere nequit, ante captam dioecesis canonicam possessionem; exercere
Can. 0387      mysteriorum Dei dispensator, iugiter annitatur ut christifideles suae curae commissi sacramentorum celebratione in gratia crescant utque paschale mysterium cognoscant
Can. 0395      Episcoporum conferentiae, quibus interesse debet, aliusve officii sibi legitime commissi, a dioecesi aequa de causa abesse potest non ultra
Can. 1314      latae sententiae, ita ut in eam incurratur ipso facto commissi delicti, si lex vel praeceptum id expresse statuat. -
Can. 1339      in quem, ex investigatione peracta, gravis cadit suspicio delicti commissi, Ordinarius per se vel per alium monere potest. §
Can. 1444      Rotae Romanae commiserit; easque, nisi aliud cautum sit in commissi muneris rescripto, ipsa Rota iudicat etiam in secunda et

COMMISSIO     [2]
Can. 0520      quo in can. 517, § 1. § 2. Paroeciae commissio, de qua in § 1, fieri potest sive in
Can. 0830      qui curiis dioecesanis praesto sint, aut constitui etiam potest commissio censorum, quam loci Ordinarii consulere possint. § 2. Censor

COMMISSIOS     [1]
Can. 0628      hoc munus designatur, statis temporibus domos et sodales sibi commissios iuxta normas eiusdem iuris proprii visitent. § 2. Episcopi

COMMISSIS     [3]
Can. 0461      uti Administrator, unam synodum dioecesanam ex omnibus dioecesibus sibi commissis convocare potest. - § 1. Synodum dioecesanam convocat solus
Can. 0619      suo officio sedulo incumbant et una cum sodalibus sibi commissis studeant aedificare fraternam in Christo communitatem, in qua Deus
Can. 1302      fiduciariis alicui sodali instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae commissis, si quidem bona sint attributa loco seu dioecesi eorumve

COMMISSO     [8]
Can. 0246      qua Dei ministri, nomine Ecclesiae pro toto populo sibi commisso, immo pro universo mundo, Deum deprecantur. § 3. Foveantur
Can. 0348      qui a Romano Pontifice nominantur, atque in officio ipsis commisso permanent solum usque ad expletum synodi coetum. - S
Can. 0388      de praecepto in sua regione Missam pro populo sibi commisso applicare. § 2. Episcopus Missam pro populo diebus, die
Can. 0388      commissae, obligationi satisfacit unam Missam pro universo populo sibi commisso applicando. § 4. Episcopus qui obligationi, de qua in
Can. 0534      in sua dioecesi de praecepto Missam pro populo sibi commisso applicandi; qui vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem
Can. 0534      in § 1, unam tantum Missam pro universo sibi commisso populo applicare tenetur. § 3. Parochus qui obligationi de
Can. 0682      saltem assentiente competenti Superiore. § 2. Religiosus ab officio commisso amoveri potest ad nutum sive auctoritatis committentis, monito Superiore
Can. 0750      Dei scripto vel tradito, uno scilicet fidei deposito Ecclesiae commisso, continentur, et insimul ut divinitus revelata proponuntur sive ab

COMMISSORIA     [1]
Can. 0037      respicit, scripto est consignandus; item, si fit in forma commissoria, actus huius exsecutionis. - Actus administrativus, etiam si agatur

COMMISSORUM     [3]
Can. 0566      vi officii facultate gaudet audiendi confessiones fidelium suae curae commissorum, verbi Dei eis praedicandi, Viaticum et unctionem infirmorum administrandi
Can. 0753      licet infallibilitate in docendo non polleant, christifidelium suae curae commissorum authentici sunt fidei doctores et magistri; cui authentico magisterio
Can. 0986      demandata, obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones fidelium sibi commissorum, qui rationabiliter audiri petant, utque iisdem opportunitas praebeatur ad

COMMISSOS     [3]
Can. 0529      Officium pastoris sedulo ut adimpleat, parochus fideles suae curae commissos cognoscere satagat; ideo familias visitet, fidelium sollicitudines, angores et
Can. 0823      particularibus vel Episcoporum conferentiis adunatis quoad christifideles suae curae commissos, supremae autem Ecclesiae auctoritati quoad universum Dei populum. -
Can. 1003      demandata est cura animarum, erga fideles suo pastorali officio commissos; ex rationabili causa, quilibet alius sacerdos hoc sacramentum ministrare

COMMISSUM     [12]
Can. 0116      normam praescriptorum iuris, munus proprium intuitu boni publici ipsis commissum expleant; ceterae personae iuridicae sunt privatae. § 2. Personae
Can. 0233      maxime est de vocationibus provehendis curam habere, populum sibi commissum de momento ministerii sacri deque ministrorum in Ecclesia necessitate
Can. 0274      legitimo impedimento excusentur, munus, quod ipsis a suo Ordinario commissum fuerit, suscipere ac fideliter adimplere tenentur. - § 1
Can. 0334      omnes et instituta, nomine et auctoritate ipsius, munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure definitas
Can. 0347      Pontifice concluditur, explicit munus in eadem Episcopis aliisque sodalibus commissum. § 2. Sede Apostolica post convocatam synodum aut inter
Can. 0347      iure suspenditur synodi coetus, itemque munus sodalibus in eodem commissum, donec novus Pontifex coetum aut dissolvendum aut continuandum decreverit
Can. 0473      attinent, itemque curare ut ceteri curiae addicti officium sibi commissum rite adimpleant. § 3. Nisi locorum adiuncta iudicio Episcopi
Can. 0501      3. Si consilium presbyterale munus sibi in bonum dioecesis commissum non adimpleat aut eodem graviter abutatur, Episcopus dioecesanus facta
Can. 0633      - § 1. Organa participationis vel consultationis munus sibi commissum fideliter expleant ad normam iuris universalis et proprii, eademque
Can. 0756      munus Evangelii annuntiandi praecipue Romano Pontifici et Collegio Episcoporum commissum est. § 2. Quoad Ecclesiam particularem sibi concreditam illud
Can. 0757      Dei annuntiare; praesertim hoc officio tenentur, quoad populum sibi commissum, parochi aliique quibus cura animarum concreditur; diaconorum etiam est
Can. 1313      substituendam vel augendam. - § 1. Si post delictum commissum lex mutetur, applicanda est lex reo favorabilior. § 2

COMMITTANTUR     [3]
Can. 0364      et cetera explere mandata quae ipsi ab Apostolica Sede committantur. - § 1. Legati pontificii, qui simul legationem apud
Can. 0502      conferentia statuere potest ut munera collegii consultorum capitulo cathedrali committantur. § 4. In vicariatu et praefectura apostolica munera collegii
Can. 0660      Perdurante tempore huius institutionis, sodalibus officia et opera ne committantur, quae eam impediant. - Per totam vitam religiosi formationem

COMMITTAT     [6]
Can. 0406      Vicarius generalis constituatur; insuper ipsi prae ceteris Episcopus dioecesanus committat quae ex iure mandatum speciale requirant. § 2. Nisi
Can. 0408      aut auxiliaris potest exercere, Episcopus dioecesanus habitualiter alii ne committat. - § 1. Vacante sede episcopali, Episcopus coadiutor statim
Can. 0955      committere intendat, earum celebrationem quam primum sacerdotibus sibi acceptis committat, dummodo ipsi constet eos esse omni exceptione maiores; integram
Can. 1287      loci exhibendi, qui eas consilio a rebus oeconomicis examinandas committat. § 2. De bonis, quae a fidelibus Ecclesiae offeruntur
Can. 1425      perduret, permittere potest ut Episcopus causas unico iudici clerico committat, qui, ubi fieri possit, assessorem et auditorem sibi asciscat
Can. 1700      § 1. Firmo praescripto can. 1681, horum processuum instructionem committat Episcopus, stabiliter vel in singulis casibus, tribunali suae vel

COMMITTATUR     [4]
Can. 0070      et dolus. - Si in rescripto ipsa concessio exsecutori committatur, ipsius est pro suo prudenti arbitrio et conscientia gratiam
Can. 0520      paroeciae parochus, aut, si cura pastoralis pluribus in solidum committatur, moderator, de quo in can. 517, § 1. §
Can. 0543      solidum cura pastoralis alicuius paroeciae aut diversarum simul paroeciarum committatur, singuli eorum, iuxta ordinationem ab iisdem statutam, obligatione tenentur
Can. 1700      ad declarandam nullitatem eiusdem matrimonii, instructio ad idem tribunal committatur. - § 1. In his processibus semper intervenire debet

COMMITTENDI     [1]
Can. 0830      - § 1. Integro manente iure uniuscuiusque loci Ordinarii committendi personis sibi probatis iudicium de libris, ab Episcoporum conferentia

COMMITTENTE     [1]
Can. 0682      sive auctoritatis committentis, monito Superiore religioso, sive Superioris, monito committente, non requisito alterius consensu. - § 1. Ecclesias et

COMMITTENTEM     [1]
Can. 1704      votum de quo in § 1 spectat ad Episcopum committentem, cui instructor simul cum actis aptam relationem tradat. -

COMMITTENTIS     [1]
Can. 0682      ab officio commisso amoveri potest ad nutum sive auctoritatis committentis, monito Superiore religioso, sive Superioris, monito committente, non requisito

COMMITTERE     [7]
Can. 0043      persona praefinita; hisce autem in casibus exsecutori licet alteri committere actus praeparatorios. - Actus administrativus exsecutioni mandari potest etiam
Can. 0520      vero Administrator dioecesanus, de consensu competentis Superioris, potest paroeciam committere instituto religioso clericali vel societati clericali vitae apostolicae, eam
Can. 0955      manifestaverint. - § 1. Qui celebrationem Missarum applicandarum aliis committere intendat, earum celebrationem quam primum sacerdotibus sibi acceptis committat
Can. 0995      auctoritas infra Romanum Pontificem potest potestatem concedendi indulgentias aliis committere, nisi id ei a Sede Apostolica expresse fuerit indultum
Can. 1206      possunt cuilibet Episcopo vel, in casibus exceptionalibus, presbytero munus committere dedicationem peragendi in suo territorio. - Loca sacra benedicuntur
Can. 1425      excommunicatione. § 2. Episcopus causas difficiliores vel maioris momenti committere potest iudicio trium vel quinque iudicum. § 3. Vicarius
Can. 1590      Si vero solvi debeat per decretum, tribunal potest rem committere auditori vel praesidi. - Antequam finiatur causa principalis, iudex

COMMITTI     [5]
Can. 0478      munus componi non potest cum munere canonici paenitentiarii, neque committi consanguineis Episcopi usque ad quartum gradum. - § 1
Can. 0507      regione vigentis. § 2. Clericis ad capitulum non pertinentibus, committi possunt alia officia, quibus ipsi, ad normam statuorum, canonicis
Can. 0517      id requirant, paroeciae aut diversarum simul paroeciarum cura pastoralis committi potest pluribus in solidum sacerdotibus, ea tamen lege, ut
Can. 1278      quibus in can. 494, §§ 3 et 4, oeconomo committi possunt ab Episcopo dioecesano munera de quibus in cann
Can. 1713      utiliter adhibetur, aut controversia iudicio unius vel plurium arbitrorum committi potest. - De transactione, de compromisso, deque iudicio arbitrali

COMMITTIT     [1]
Can. 1368      quis, asserens vel promittens aliquid coram ecclesiastica auctoritate, periurium committit, iusta poena puniatur. - Qui in publico spectaculo vel

COMMITTITUR     [11]
Can. 0041      actum edentis transmissa fuerit. - Exsecutor actus administrativi cui committitur merum exsecutionis ministerium, exsecutionem huius actus denegare non potest
Can. 0054      contrarium est. - § 1. Decretum singulare, cuius applicatio committitur exsecutori, effectum habet a momento exsecutionis; secus a momento
Can. 0358      commorantur. - Cardinali, cui a Romano Pontifice hoc munus committitur ut in aliqua sollemni celebratione vel personarum coetu eius
Can. 0363      Publicas constitutorum. - § 1. Legatis Romani Pontificis officium committitur ipsius Romani Pontificis stabili modo gerendi personam apud Ecclesias
Can. 0370      portio, territorialiter quidem circumscripta, cuius cura, specialia ob adiuncta, committitur alicui Praelato aut Abbati, qui eam, ad instar Episcopi
Can. 0371      peculiaria adiuncta, in dioecesim nondum est constituta, quaeque pascenda committitur Vicario apostolico aut Praefecto apostolico, qui eam nomine Summi
Can. 0371      Pontifice in dioecesim non erigitur, et cuius cura pastoralis committitur Administratori apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis regat. -
Can. 0515      stabiliter constituta, cuius cura pastoralis, sub auctoritate Episcopi dioecesani, committitur parocho, qua proprio eiusdem pastori. § 2. Paroecias erigere
Can. 0542      1, alicuius paroeciae aut diversarum simul paroeciarum cura pastoralis committitur: 1_ praediti sint oportet qualitatibus, de quibus in can
Can. 0544      exercendum, non vacat paroecia vel paroeciae, quarum cura coetui committitur; Episcopi autem dioecesani est alium nominare moderatorem; antequam vero
Can. 0564      § 2. - Cappellanus est sacerdos, cui stabili modo committitur cura pastoralis, saltem ex parte, alicuius communitatis aut peculiaris

COMMITTUNT     [1]
Can. 0955      nisi aliud constet. § 3. Qui aliis Missas celebrandas committunt, sine mora in librum referant tum Missas quas acceperunt

COMMITTUNTUR     [5]
Can. 0383      sollicitum se praebeat erga omnes christifideles qui suae curae committuntur, cuiusvis sint aetatis, condicionis vel nationis, tum in territorio
Can. 0457      est alia negotia peragere, quae ipsi ad normam statutorum committuntur. - Secretariae generalis est: 1_ relationem componere actorum et
Can. 0458      ipsi a conferentiae praeside aut a consilio permanenti componenda committuntur; 2_ communicare cum Episcoporum conferentiis finitimis acta et documenta
Can. 0503      munera adimplere, quae iure aut ab Episcopo dioecesano ei committuntur. - Capituli cathedralis erectio, innovatio aut suppressio Sedi Apostolicae
Can. 0681      fundationis. - § 1. Opera quae ab Episcopo dioecesano committuntur religiosis, eiusdem Episcopi auctoritati et directioni subsunt, firmo iure

COMMODE     [1]
Can. 1284      convenienti et apto custodire; authentica vero eorum exemplaria, ubi commode fieri potest, in archivo curiae deponere. § 3. Provisiones

COMMODITATEM     [1]
Can. 0858      2. Loci Ordinarius, audito loci parocho, potest ad fidelium commoditatem permittere aut iubere, ut fons baptismalis habeatur etiam in

COMMODUM     [6]
Can. 0986      praebeatur ad confessionem individualem, diebus ac horis in eorum commodum statutis, accedendi. § 2. Urgente necessitate, quilibet confessarius obligatione
Can. 1202      inducta desinit: 1_ si remittatur ab eo in cuius commodum iusiurandum emissum fuerat; 2_ si res iurata substantialiter mutetur
Can. 1223      capiat. - Oratorii nomine intellegitur locus divino cultui, in commodum alicuius communitatis vel coetus fidelium eo convenientium de licentia
Can. 1226      - Nomine sacelli privati intellegitur locus divino cultui, in commodum unius vel plurium personarum physicarum, de licentia Ordinarii loci
Can. 1294      indicatur. § 2. Pecunia ex alienatione percepta vel in commodum Ecclesiae caute collocetur vel, iuxta alienationis fines, prudenter erogetur
Can. 1305      interest et proprio a rebus oeconomicis consilio, collocentur in commodum eiusdem fundationis cum expressa et individua mentione oneris. -

COMMORANDI     [4]
Can. 1336      forte lex constituerit, hae sunt: 1_ prohibitio vel praescriptio commorandi in certo loco vel territorio; 2_ privatio potestatis, officii
Can. 1337      § 1, n. 3 recensentur. - § 1. Prohibitio commorandi in certo loco vel territorio sive clericos sive religiosos
Can. 1337      territorio sive clericos sive religiosos afficere potest; praescriptio autem commorandi, clericos saeculares et, intra limites constitutionum, religiosos. § 2
Can. 1337      et, intra limites constitutionum, religiosos. § 2. Ut praescriptio commorandi in certo loco vel territorio irrogetur, accedat oportet consensus

COMMORANTES     [3]
Can. 0498      instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, qui in dioecesi commorantes, in eiusdem bonum aliquod officium exercent. § 2. Quatenus
Can. 1078      potest. - § 1. Ordinarius loci proprios subditos ubique commorantes et omnes in proprio territorio actu degentes ab omnibus
Can. 1079      ecclesiastici sive publicis sive occultis, dispensare proprios subditos ubique commorantes et omnes in proprio territorio actu degentes, excepto impedimento

COMMORANTIBUS     [1]
Can. 1077      reprobatur. - § 1. Ordinarius loci propriis subditis ubique commorantibus et omnibus in proprio territorio actu degentibus vetare potest

COMMORANTIUM     [1]
Can. 0985      instituti educationis sacramentales confessiones suorum alumnorum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni in casibus particularibus sponte id

COMMORANTUR     [4]
Can. 0012      quique ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur, firmo praescripto can. 13. - § 1. Leges particulares
Can. 0103      in domo ubi, ad normam can. 102, § 2, commorantur. - Coniuges commune habeant domicilium vel quasi-domicilium; legitime separationis
Can. 0357      exempti sunt a potestate regiminis Episcopi dioecesis in qua commorantur. - Cardinali, cui a Romano Pontifice hoc munus committitur
Can. 1115      aut, si de vagis agitur, in paroecia ubi actu commorantur; cum licentia proprii Ordinarii aut parochi proprii, alibi celebrari

COMMORARI     [2]
Can. 0686      tamen ultra triennium, praevio consensu Ordinarii loci in quo commorari debet, si agitur de clerico. Indultum prorogare vel illud
Can. 0745      de clerico, requiritur praetera consensus Ordinarii loci in quo commorari debet, sub cuius cura et dependentia etiam manet. -

COMMORATIONE     [2]
Can. 0102      acquiritur ea in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis commoratione, quae aut coniuncta sit cum animo ibi perpetuo manendi
Can. 0102      quinquennium completum sit protracta. § 2. Quasi-domicilium acquiritur ea commoratione in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis, quae aut

COMMORATIONEM     [2]
Can. 1115      alterutra pars contrahentium habet domicilium vel quasi-domicilium vel menstruam commorationem, aut, si de vagis agitur, in paroecia ubi actu
Can. 1722      officio et munere ecclesiastico arcere, ei imponere vel interdicere commorationem in aliquo loco vel territorio, vel etiam publicam sanctissimae

COMMORATIONIS     [5]
Can. 0166      fiat in loco domicilii vel quasi-domicilii aut in loco commorationis. § 2. Si quis ex vocandis neglectus et ideo
Can. 0271      particularis iusta de causa poterit eidem clerico licentiam ulterioris commorationis in suo territorio denegare. - Excardinationem et incardinationem, itemque
Can. 1409      2. Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque locus commorationis nota sint, conveniri potest in foro actoris, dummodo aliud
Can. 1413      legata pia, coram tribunali ultimi domicilii vel quasi-domicilii vel commorationis, ad normam cann. 1408-1409, illius de cuius hereditate vel
Can. 1692      sententia civilis praevidetur non contraria iuri divino, Episcopus dioecesis commorationis coniugum poterit, perpensis peculiaribus adiunctis, licentiam concedere adeundi forum

COMMORATUR     [4]
Can. 0107      est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur. § 3. Illius quoque qui non habet nisi domicilium
Can. 0107      dioecesanum, parochus proprius est parochus loci in quo actu commoratur. - § 1. Consanguinitas computatur per lineas et gradus
Can. 0950      supputetur attenta stipe statuta in loco in quo oblator commoratur, nisi aliam fuisse eius intentionem legitime praesumi debeat. -
Can. 1409      § 1. Vagus forum habet in loco ubi actu commoratur. § 2. Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque

COMMORENTUR     [1]
Can. 0629      scopum aliter impedire. - In sua quisque domo Superiores commorentur, nec ab eadem discedant, nisi ad normam iuris proprii

COMMORETUR     [3]
Can. 0533      iusta adsit causa, loci Ordinarius permittere potest ut alibi commoretur, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo paroecialium perfunctioni
Can. 0647      temporis spatia, in alia instituti domo, a se designata, commoretur. - § 1. Novitiatus, ut validus sit, duodecim menses
Can. 0679      causa, sodali instituti religiosi prohibere potest quominus in dioecesi commoretur, si eius Superior maior monitus prospicere neglexerit, re tamen

COMMUNE     [7]
Can. 0104      ad normam can. 102, § 2, commorantur. - Coniuges commune habeant domicilium vel quasi-domicilium; legitime separationis ratione vel alia
Can. 0264      sustententur aut in eis collegium discentium vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promovendum actu habeantur; huiusmodi tributum debet esse
Can. 0287      iudicio competentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda aut bonum commune promovendum id requirant. - Diaconi permanentes praescriptis cann. 284
Can. 0323      ut virium dispersio vitetur, earumque apostolatus exercitium ad bonum commune ordinetur. - § 1. Christifidelium consociatio privata libere sibi
Can. 0795      spectantem ad finem eius ultimum et simul ad bonum commune societatum, pueri et iuvenes ita excolantur ut suas dotes
Can. 0836      filiorum procurando. - Cum cultus christianus, in quo sacerdotium commune christifidelium exercetur, opus sit quod a fide procedit et
Can. 1545      possint. - Iudex praecipere potest ut documentum utrique parti commune exhibeatur in processu. - § 1. Nemo exhibere tenetur

COMMUNEM     [13]
Can. 0036      Actus administrativus intellegendus est secundum propriam verborum significationem et communem loquendi usum; in dubio, qui ad lites referuntur aut
Can. 0245      sociam cum fratribus operam praestent; per vitam in seminario communem atque per amicitiae coniunctionisque necessitudinem cum aliis excultam praeparentur
Can. 0374      partes seu paroecias. § 2. Ad curam pastoralem per communem actionem fovendam plures paroeciae viciniores coniungi possunt in peculiares
Can. 0392      universae unitatem cum tueri debeat, Episcopus disciplinam cunctae Ecclesiae communem promovere et ideo observantiam omnium legum ecclesiasticarum urgere tenetur
Can. 0434      conventum Episcoporum regionis ecclesiasticae pertinet cooperationem et actionem pastoralem communem in regione fovere quae tamen in canonibus huius Codicis
Can. 0445      decernere valeat quae ad fidei incrementum, ad actionem pastoralem communem ordinandam et ad moderandos mores et disciplinam ecclesiasticam communem
Can. 0445      communem ordinandam et ad moderandos mores et disciplinam ecclesiasticam communem servandam, inducendam aut tuendam opportuna videantur. - Absoluto concilio
Can. 0555      officium et ius est: 1_ actionem pastoralem in vicariatu communem promovendi et coordinandi; 2_ prospiciendi ut clerici sui districtus
Can. 0665      § 1. Religiosi in propria domo religiosa habitent vitam communem servantes, nec ab ea discedant nisi de licentia sui
Can. 0740      domo vel in communitate legitime constituta et servare vitam communem, ad normam iuris proprii, quo quidem etiam absentiae a
Can. 0837      participationis. § 2. Actiones liturgicae, quatenus suapte natura celebrationem communem secumferant, ubi id fieri potest, cum frequentia et actuosa
Can. 1093      publicae honestatis oritur ex matrimonio invalido post instauratam vitam communem aut ex notorio vel publico concubinatu; et nuptias dirimit
Can. 1153      corporis periculum alteri aut proli facessat, vel aliter vitam communem nimis duram reddat, alteri legitimam praebet causam discedendi, decreto

COMMUNES     [1]
Can. 1244      § 1. Dies festos itemque dies paenitentiae, universae Ecclesiae communes, constituere, transferre, abolere, unius est supremae ecclesiasticae auctoritatis, firmo

COMMUNI     [24]
Can. 0019      cum aequitate canonica servatis, iurisprudentia et praxi Curiae Romanae, communi constantique doctorum sententia. - Lex posterior abrogat priorem aut
Can. 0144      appellatur vel recursus interponitur. - § 1. In errore communi de facto aut de iure, itemque in dubio positivo
Can. 0212      salva fidei morumque integritate ac reverentia erga Pastores, attentisque communi utilitate et personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant. -
Can. 0215      mundo fovendam, utque conventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos. - Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem participent
Can. 0263      interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, pro parte ab eis communi consilio determinata, curare debent ut provideatur seminarii constitutioni et
Can. 0298      sive clerici sive laici sive clerici et laici simul, communi opera contendunt ad perfectiorem vitam fovendam, aut ad alia
Can. 0377      provinciae ecclesiasticae vel, ubi adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentiae, communi consilio et secreto elenchum componant presbyterorum etiam sodalium institutorum
Can. 0489      in curia dioecesana archivum quoque secretum, aut saltem in communi archivo armarium seu scrinium, omnino clausum et obseratum, quod
Can. 0533      potest ut alibi commoretur, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo paroecialium perfunctioni munerum rite apteque sit provisum. §
Can. 0543      qui ad coetum pertinent: 1_ obligatione tenentur residentiae; 2_ communi consilio ordinationem statuant, qua eorum unus Missam pro populo
Can. 0545      vicarii paroeciales, qui, tamquam parochi cooperatores eiusque sollicitudinis participes, communi cum parocho consilio et studio, atque sub eiusdem auctoritate
Can. 0550      potest ut alibi resideat, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo pastoralium perfunctio munerum nullum exinde detrimentum capiat. §
Can. 0607      elapso tamen tempore renovanda, nuncupant atque vitam fraternam in communi ducunt. § 3. Testimonium publicum a religiosis Christo et
Can. 0731      finem apostolicum societatis proprium prosequuntur et, vitam fraternam in communi ducentes, secundum propriam vitae rationem, per observantiam constitutionum ad
Can. 0750      sive ab eius magisterio ordinario et universali, quod quidem communi adhaesione christifidelium sub presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad
Can. 0771      iis quoque fidelibus nuntietur, qui ob vitae suae condicionem communi et ordinaria cura pastorali non satis fruantur aut eadem
Can. 0825      instructae. § 2. Versiones sacrarum Scripturarum convenientibus explicationibus instructas, communi etiam cum fratribus seiunctis opera, parare atque edere possunt
Can. 0851      per alios curet ut ita pastoralibus monitionibus, immo et communi precatione, debite parentes instruantur, plures adunando familias atque, ubi
Can. 0913      versantibus sanctissima Eucharistia ministrari potest, si Corpus Christi a communi cibo discernere et communionem reverenter suscipere possint. - Parentum
Can. 1249      paenitentiam agere ex lege divina tenentur; ut vero cuncti communi quadam paenitentiae observatione inter se coniungantur, dies paenitentiales praescribuntur
Can. 1329      in delictum consummatum constituta est. - § 1. Qui communi delinquendi consilio in delictum concurrunt, neque in lege vel
Can. 1362      quinquennio praescribitur; 3_ de delictis quae non sunt iure communi punita, si lex particularis alium praescriptionis terminum statuerit. §
Can. 1446      adiuvare ne omittat, ut de aequa controversiae solutione quaerenda communi consilio curent, viasque ad hoc propositum idoneas ipsis indicet
Can. 1733      auctorem contentio atque inter eos de aequa solutione quaerenda communi consilio curetur, gravibus quoque personis ad mediationem et studium

COMMUNIA     [5]
Can. 0029      quibus a legislatore competenti pro communitate legis recipiendae capaci communia feruntur praescripta, proprie sunt leges et reguntur praescriptis canonum
Can. 0122      voluntate tum iuribus quaesitis tum probatis statutis: 1_ ut communia, quae dividi possunt, bona atque iura patrimonialia necnon aes
Can. 0224      praeter eas obligationes et iura, quae cunctis christifidelibus sunt communia et ea quae in aliis canonibus statuuntur, obligationibus tenentur
Can. 0708      salvis semper eorum autonomia, indole proprioque spiritu, sive ad communia negotia pertractanda, sive ad congruam coordinationem et cooperationem cum
Can. 1546      processu. - § 1. Nemo exhibere tenetur documenta, etsi communia, quae communicari nequeunt sine periculo damni ad normam can

COMMUNIBUS     [2]
Can. 0276      Deiparam Virginem peculiari veneratione colant, aliisque mediis sanctificationis utantur communibus et particularibus. - § 1. Clerici obligatione tenentur servandi
Can. 0739      praeter obligationes quibus, uti sodales, obnoxii sunt secundum constitutiones, communibus obligationibus clericorum adstringuntur, nisi ex natura rei vel ex

COMMUNICANDAE     [1]
Can. 1565      - § 1. Interrogationes non sunt cum testibus antea communicandae. § 2. Attamen si ea quae testificanda sunt ita

COMMUNICANDI     [1]
Can. 0698      696, firmum semper manet ius sodalis cum supremo Moderatore communicandi et illi directe suas defensiones exhibendi. - § 1

COMMUNICANDUS     [1]
Can. 0413      a capta dioecesis possessione componendo; qui elenchus cum Metropolitana communicandus singulis saltem triennis renoventur atque a cancellario sub secreto

COMMUNICARE     [4]
Can. 0377      Legati est singillatim requirere et cum ipsa Apostolica Sede communicare, una cum suo voto, quid suggerant Metropolita et Suffraganei
Can. 0412      procurando praepediatur, ne per litteras quidem valens cum dioecesanis communicare. - § 1. Sede impedita, regimen dioecesis, nisi aliter
Can. 0458      consilii Episcoporum permanentis, et eadem cum omnibus conferentiae membris communicare itemque alia acta conscribere, quae ipsi a conferentiae praeside
Can. 0458      conferentiae praeside aut a consilio permanenti componenda committuntur; 2_ communicare cum Episcoporum conferentiis finitimis acta et documenta quae a

COMMUNICARI     [2]
Can. 1524      speciali tamen mandato munito, debet subscribi, cum altera parte communicari, ab eaque acceptari vel saltem non impugnari, et a
Can. 1546      § 1. Nemo exhibere tenetur documenta, etsi communia, quae communicari nequeunt sine periculo damni ad normam can. 1548, §

COMMUNICATIONE     [1]
Can. 0189      omni vi caret; quae acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam iuris facta. § 4. Renuntiatio, quamdiu

COMMUNICATIONEM     [1]
Can. 0382      ac clero populoque in ecclesia cathedrali praesenti earundem litterarum communicationem procuraverit, presbytero inter praesentes seniore in acta referente. §

COMMUNICATIONIS     [11]
Can. 0666      et in sua vocatione perseveret. - In usu mediorum communicationis socialis servetur necessaria discretio atque vitentur quae sunt vocationi
Can. 0747      atque exponeret, officium est et ius nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a qualibet humana potestate independens
Can. 0761      legitima auctoritate occasione quorundam eventuum factas prelo aliisque instrumentis communicationis socialis. - Cum Dei populus primum coadunetur verbo Dei
Can. 0779      Institutio catechetica tradatur omnibus adhibitis auxiliis, subsidiis didacticis et communicationis socialis instrumentis, quae efficaciora videantur ut fideles, ratione eorum
Can. 0804      religiosa catholica quae in quibuslibet scholis impertitur aut variis communicationis socialis instrumentis procuratur; Episcoporum conferentiae est de hoc actionis
Can. 0822      in suo munere explendo iure Ecclesiae proprio utentes, instrumenta communicationis socialis adhibere satagant. § 2. Iisdem pastoribus curae sit
Can. 0822      sit fideles edocere se officio teneri cooperandi ut instrumentorum communicationis socialis usus humano christianoque spiritu vivificetur. § 3. Omnes
Can. 0823      est Ecclesiae pastoribus invigilandi, ne scriptis aut usu instrumentorum communicationis socialis christifidelium fidei aut moribus detrimentum afferatur; item exigendi
Can. 1063      catechesi minoribus, iuvenibus et adultis aptata, immo usu instrumentorum communicationis socialis, quibus christifideles de significatione matrimonii christiani deque munere
Can. 1365      non excepta dimissione e statu clericali. - Reus vetitae communicationis in sacris iusta poena puniatur. - Parentes vel parentum
Can. 1369      concione, vel in scripto publice evulgato, vel aliter instrumentis communicationis socialis utens, blasphemiam profert, aut bonos mores graviter laedit

COMMUNICATIS     [1]
Can. 1603      aliaque huiusmodi adiuncta, servetur ordinatio tribunalis. - § 1. Communicatis vicissim defensionibus atque animadversionibus, utrique parti responsiones exhibere licet

COMMUNICENT     [1]
Can. 0921      suadetur ut qui in vitae discrimen adducti sint, denuo communicent. § 3. Perdurante mortis periculo, commendatur ut sacra communio

COMMUNICENTUR     [1]
Can. 1554      refrenare. - Antequam testes examinentur, eorum nomina cum partibus communicentur; quod si id, prudenti iudicis existimatione, fieri sine gravi

COMMUNICET     [3]
Can. 0467      possunt. - Episcopus dioecesanus textus declarationum ac decretorum synodalium communicet cum Metropolita necnon cum Episcoporum conferentia. - § 1
Can. 0830      eam non concedat, rationes denegationis cum operis scriptore Ordinarius communicet. - § 1. In diariis, libellis aut foliis periodicis
Can. 0916      praemissa sacramentali confessione Missam ne celebret neve Corpori Domini communicet, nisi adsit gravis ratio et deficiat opportunitas confitendi; quo

COMMUNIO     [3]
Can. 0592      ecclesiasticae auctoritati subicere. - § 1. Quo melius institutorum communio cum Sede Apostolica foveatur, modo et tempore ab eadem
Can. 0921      communicent. § 3. Perdurante mortis periculo, commendatur ut sacra communio pluries, distinctis diebus, administretur. - Sanctum Viaticum infirmis ne
Can. 0925      naturale de genimine vitis et non corruptum. - Sacra communio conferatur sub sola specie panis aut, ad normam legum

COMMUNIONE     [22]
Can. 0096      quidem eorum condicione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione et nisi obstet lata legitima sanctio. - § 1
Can. 0149      ad officum ecclesiasticum quis promoveatur, debet esse in Ecclesiae communione necnon idoneus, scilicet iis qualitatibus praeditus, quae iure universali
Can. 0171      quo poena irrogatur vel declaratur; 4_ qui ab Ecclesiae communione notorie defecit. § 2. Si quis ex praedictis admittatur
Can. 0194      clericalem amiserit; 2_ qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit; 3_ clericus qui matrimonium etiam civile
Can. 0204      Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata. - Plene in communione Ecclesiae catholicae his in
Can. 0205      et Episcopis in eius communione gubernata. - Plene in communione Ecclesiae catholicae his in terris sunt illi baptizati, qui
Can. 0316      § 1. Qui publice fidem catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione irrogata aut declarata irretitus sit
Can. 0333      2. Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesia Pastoris explendo, communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est
Can. 0336      cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii capite et membris, et in quo corpus
Can. 0375      et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Collegii capite et membris exercere possunt. - Episcopi
Can. 0383      Vicarium episcopalem. § 3. Erga fratres, qui in plena communione cum Ecclesia catholica non sint, cum humanitate et caritate
Can. 0437      Pontifice petendi pallium, quo quidem significatur potestas qua, in communione cum Ecclesia Romana, Metropolita in Propria provincia iure instruitur
Can. 0463      ecclesialium, quae non sunt in plena cum Ecclesia catholica communione. - Synodo sodalis, si legitimo detineatur impedimento, non potest
Can. 0512      § 1. Consilium pastorale constat christifidelibus qui in plena communione sint cum Ecclesia catholica, tum clericis, tum membris institutorum
Can. 0602      adiutorio evadat ad suam cuiusque vocationem adimplendam. Fraterna autem communione, in caritate radicata et fundate, sodales exemplo sint universalis
Can. 0675      Actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in eius communione peragatur. - Laicalia instituta, tum virorum tum mulierum, per
Can. 0753      cum eadem non congruant. - Episcopi, qui sunt in communione cum Collegii capite et membris, sive singuli sive in
Can. 0757      diaconorum etiam est in ministerio verbi populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque presbyterio, inservire. - Sodales institutorum vitae
Can. 0777      Eucharistiae necnon ad sacramentum confirmationis; 3_ ut iidem, prima communione recepta, uberius ac profundius catechetica efformatione excolantur; 4_ ut
Can. 0921      versantur in periculo mortis, quavis ex causa procedenti, sacra communione per modum Viatici reficiantur. § 2. Etiamsi eadem die
Can. 0921      modum Viatici reficiantur. § 2. Etiamsi eadem die sacra communione refecti fuerint, valde tamen suadetur ut qui in vitae
Can. 0961      ut paenitentes, sine propria culpa, gratia sacramentali aut sacra communione diu carere cogantur; necessitas vero non censetur sufficiens, cum

COMMUNIONEM     [20]
Can. 0209      Christifideles obligatione adstringuntur, sua quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem semper servandam cum Ecclesia. § 2. Magna cum diligentia
Can. 0230      verbi exercere, precibus liturgicis praeesse, baptismum conferre atque sacram Communionem distribuere, iuxta iuris praescriptas. - § 1. Laici, qui
Can. 0529      tum Ecclesiae universae membra se sentiant operaque ad eandem communionem promovendam participent vel sustineant. - Functiones specialiter parocho commissae
Can. 0716      ius proprium, actuose participent. § 3. Eiusdem instituti sodales communionem inter se servent, sollicite curantes spiritus unitatem et genuinam
Can. 0840      Deo redditur et hominum sanctificatio efficitur, atque ideo ad communionem ecclesiasticam inducendam, firmandam et manifestandam summopere conferunt; quapropter in
Can. 0844      administrant membris Ecclesiarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habent, si sponte id petant et rite sint
Can. 0844      catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia non habentibus, qui ad suae communitatis ministrum
Can. 0866      obstet ratio, statim post baptismum confirmetur atque celebrationem eucharisticam, communionem etiam recipiendo, participet. - § 1. Parentes obligatione tenentur
Can. 0883      egressum baptizat aut iam baptizatum in plenam Ecclesiae catholicae communionem admittit; 3_ quoad eos qui in periculo mortis versantur
Can. 0908      una cum sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, Eucharistiam concelebrare. - Sacerdos
Can. 0912      iure non prohibeatur, admitti potest et debet ad sacram communionem. - § 1. Ut sanctissima Eucharistia ministrari possit pueris
Can. 0913      potest, si Corpus Christi a communi cibo discernere et communionem reverenter suscipere possint. - Parentum imprimis atque eorum qui
Can. 0915      aut quos non sufficienter dispositos iudicaverit. - Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel declarationem
Can. 0918      Maxime commendatur ut fideles in ipsa eucharistica celebratione sacram communionem recipiant; ipsis tamen iusta de causa petentibus extra Missam
Can. 0919      Eucharistiam recepturus per spatium saltem unius horae ante sacram communionem abstineat a quocumque cibo et potu, excepta tantummodo aqua
Can. 0920      initiatus sit, obligatione tenetur semel saltem in anno, sacram communionem recipiendi. § 2. Hoc praeceptum impleri debet tempore paschali
Can. 0923      compotes reficiantur. - Christifideles Sacrificium eucharisticum participare et sacram communionem suscipere possunt quolibet ritu catholico, firmo praescripto can. 844
Can. 0933      celebrare in templo alicuius Ecclesiae aut communitatis ecclesialis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, remoto scandalo. - §
Can. 1021      1051. - Litterae dimissoriae mitti possunt ad quemlibet Episcopum communionem cum Sede Apostolica habentem, excepto tantum, citra apostolicum indultum
Can. 1124      formali defecerit, altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine expressa auctoritatis

COMMUNIONI     [1]
Can. 1741      potest, hae praesertim sunt: 1_ modus agendi qui ecclesiasticae communioni grave detrimentum vel perturbationem afferat; 2_ imperitia aut permanens

COMMUNIONIS     [7]
Can. 0529      et cum dioecesis presbyterio cooperetur, allaborans etiam ut fideles communionis paroecialis curam habeant, iidemque tum dioecesis tum Ecclesiae universae
Can. 0749      moribus definitive tenendam declarant aut quando per orbem dispersi, communionis nexum inter se et cum Petri successore servantes, una
Can. 0751      fidei christianaeex toto repudiatio; schisma, subiectionis Summo Pontifici aut communionis cum Ecclesiae membris eidem subditis detrectatio. - Non quidem
Can. 0910      Deo gratias agere. - § 1. Minister ordinarius sacrae communionis est Episcopus, presbyter et diaconus. § 2. Extraordinarius sacrae
Can. 0910      est Episcopus, presbyter et diaconus. § 2. Extraordinarius sacrae communionis minister est acolythus necnon alius christifidelis ad normam can
Can. 0911      oportet, hoc facere debet quilibet sacerdos vel alius sacrae communionis minister. - Quilibet baptizatus, qui iure non prohibeatur, admitti
Can. 0943      repositionis, sine tamen benedictione, est acolythus, minister extraordinarius sacrae communionis aliusve ab Ordinario loci deputatus, servatis Episcopi dioecesani praescriptis

COMMUNIS     [9]
Can. 0223      singuli tum in consociationibus adunati rationem habere debent boni communis Ecclesiae necnon iurium aliorum atque suorum erga alios officiorum
Can. 0223      alios officiorum. § 2. Ecclesiasticae auctoritati competit, intuitu boni communis, exercitium iurium, quae christifidelibus sunt propria, moderari. - Christifideles
Can. 0280      pastorale exercendum confert. - Clericis valde commendatur quaedam vitae communis consuetudo; quae quidem, ubi viget, quantum fieri potest, servanda
Can. 0353      in Urbe versantes, ad consultationem de quibusdam negotiis gravibus, communis tamen contigentibus, aut ad actus quosdam maxime sollemnes peragendos
Can. 0431      dioecesanus ad normam can. 421. - § 1. Ut communis diversarum dioecesium vicinarum, iuxta personarum et locorum adiuncta, actio
Can. 0550      loci Ordinarius ut inter parochum et vicarios aliqua vitae communis consuetudo in domo paroeciali, ubi id fieri possit, provehatur
Can. 0591      Pontifex, ratione sui in universam Ecclesiam primatus, intuitu utilitatis communis, instituta vitae consecratae ab Ordinariorum loci regimine eximere potest
Can. 1002      ut tempore opportuno infirmi hoc sacramento subleventur. - Celebratio communis unctionis infirmorum, pro pluribus infirmis simul, qui apte sint
Can. 1274      3. In singulis dioecesibus constituatur, quatenus opus sit, massa communis qua valeant Episcopi obligationibus erga alias personas Ecclesiae deservientes

COMMUNITAS     [6]
Can. 0515      in anno convocetur. - § 1. Paroecia est certa communitas christifidelium in Ecclesia particulari stabiliter constituta, cuius cura pastoralis
Can. 0516      paroeciae aequiparatur quasi-paroecia, quae est certa in Ecclesia particulari communitas christifidelium, sacerdoti uti pastori proprio commissa, ob peculiaria adiuncta
Can. 0608      quae indoli et fini uniuscuiusque instituti est propria. - Communitas religiosa habitare debet in domo legitime constituta sub auctoritate
Can. 0733      cann. 598-602 applicantur. - § 1. Domus erigitur et communitas localis constituitur a competenti auctoritate societatis, praevio consensu Episcopi
Can. 0942      expositio per congruum tempus, etsi non continuum, protracta, ut communitas localis eucharisticum mysterium impensius meditetur et adoret; huiusmodi tamen
Can. 1063      - Pastores animarum obligatione tenentur curandi ut propria ecclesiastica communitas christifidelibus assistentiam praebeat, qua status matrimonialis in spiritu christiano

COMMUNITATE     [10]
Can. 0023      aliud iure canonico caveatur. - Ea tantum consuetudo a communitate fidelium introducta vim legis habet, quae a legislatore approbata
Can. 0025      rationabilis. - Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris inducendi servata
Can. 0029      particulares. - Decreta generalia, quibus a legislatore competenti pro communitate legis recipiendae capaci communia feruntur praescripta, proprie sunt leges
Can. 0519      in partem ministerii Christi vocatus est, ut pro eadem communitate munera exsequatur docendi, sanctificandi et regendi, cooperantibus etiam aliis
Can. 0567      ne procedat, nisi consulto Superiore, cui ius est, audita communitate, quemdam sacerdotem proponere. § 2. Cappellani est liturgicas functiones
Can. 0630      confessarii ordinarii ab Ordinario loci probati, collatis consiliis cum communitate, nulla tamen acta obligatione ad illos accedendi. § 4
Can. 0648      Novitiatus, ut validus sit, duodecim menses in ipsa novitiatus communitate peragendos complecti debet, firmo praescripto can. 647, § 3
Can. 0740      constet. - Sodales habitare debent in domo vel in communitate legitime constituta et servare vitam communem, ad normam iuris
Can. 0740      iuris proprii, quo quidem etiam absentiae a domo vel communitate reguntur. - § 1. Societates et, nisi aliter ferant
Can. 0869      baptismus eidem sub condicione conferatur. § 2. Baptizati in communitate ecclesiali non catholica non sunt sub condicione baptizandi, nisi

COMMUNITATEM     [3]
Can. 0619      cum sodalibus sibi commissis studeant aedificare fraternam in Christo communitatem, in qua Deus ante omnia quaeratur et diligatur. Ipsi
Can. 0648      1, unum vel plura exercitationis apostolicae tempora extra novitiatus communitatem peragenda statuere possunt. § 3. Novitiatus ultra biennium ne
Can. 0874      sit pater aut mater baptizandi. § 2. Baptizatus ad communitatem ecclesialem non catholicam pertinens, nonnisi una cum patrino catholico

COMMUNITATES     [3]
Can. 0364      foveantur commercia inter Ecclesiam catholicam et alias Ecclesias vel communitates ecclesiales, immo et religiones non christianas; 7_ ea quae
Can. 0516      adiuncta in paroeciam nondum erecta. § 2. Ubi quaedam communitates in paroeciam vel quasi-paroeciam erigi non possint, Episcopus dioecesanus
Can. 0631      normas in iure proprio determinatas, non modo provinciae et communitates locales, sed etiam quillibet sodalis optata sua et suggestiones

COMMUNITATI     [5]
Can. 0134      ad interim tantum, praepositi sunt alicui Ecclesiae particulari vel communitati eidem aequiparatae ad normam can. 368, necnon qui in
Can. 0233      qui ad ministeria sacra deputantur. - § 1. Universae communitati christianae officium incumbit fovendarum vocationum, ut necessitatibus ministerii sacri
Can. 0517      diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus
Can. 1124      ab ea actu formali defecerit, altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non habenti adscripta
Can. 1183      exequiis ecclesiasticis donentur. § 3. Baptizatis alicui Ecclesiae aut communitati ecclesiali non catholicae adscriptis, exequiae ecclesiasticae concedi possunt de

COMMUNITATIBUS     [3]
Can. 0381      alii auctoritati ecclesiasticae reserventur. § 2. Qui praesunt aliis communitatibus fidelium, de quibus in can. 368, Episcopo dioecesano in
Can. 0630      3. In monasteriis monialium, in domibus formationis et in communitatibus numerosioribus laicalibus habeantur confessarii ordinarii ab Ordinario loci probati
Can. 0636      administrationem bonorum gerat sub directione respectivi Superioris. Etiam in communitatibus localibus instituatur, quantum fieri potest, oeconomus a Superiore locali

COMMUNITATIS     [14]
Can. 0460      sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis, qui in bonum totius communitatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant, ad normam canonum
Can. 0519      Parochus est pastor proprius paroeciae sibi commissae, cura pastorali communitatis sibi concreditae fungens sub auctoritate Episcopi dioecesani, cuius in
Can. 0556      quae nec sit paroecialis nec capitularis, nec adnexa domui communitatis religiosae aut societatis vitae apostolicae, quae in eadem officia
Can. 0564      stabili modo committitur cura pastoralis, saltem ex parte, alicuius communitatis aut peculiaris coetus christifidelium, ad normam iuris universalis et
Can. 0570      cappellani. - Cappellani militum legibus specialibus reguntur. - Si communitatis aut coetus sedi adnexa est ecclesia non paroecialis, cappellanus
Can. 0570      non paroecialis, cappellanus sit rector ipsius ecclesiae, nisi cura communitatis aut ecclesiae aliud exigat. - In exercitio sui pastoralis
Can. 0608      quo Eucharistia celebretur et asservetur ut vere sit centrum communitatis. - § 1. Instituti religiosi domus eriguntur ab auctoritate
Can. 0633      et participationem omnium sodalium pro bono totius instituti vel communitatis exprimant. § 2. In his mediis participationis et consultationis
Can. 0713      Suam etiam cooperationem, iuxta propriam vitae rationem saecularem, in communitatis ecclesialis servitium offerunt. § 3. Sodales clerici per vitae
Can. 0844      plenam communionem cum Ecclesia non habentibus, qui ad suae communitatis ministrum accedere nequeant atque sponte id petant, dummodo quoad
Can. 0844      post consultationem cum auctoritate competenti saltem locali Ecclesiae vel communitatis non catholicae, cuius interest. - § 1. Sacramenta baptismi
Can. 0911      deferendi habent parochus et vicarii paroeciales, cappellani, necnon Superior communitatis in clericalibus institutis religiosis aut societatibus vitae apostolicae quoad
Can. 0933      licet sacerdoti Eucharistiam celebrare in templo alicuius Ecclesiae aut communitatis ecclesialis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, remoto
Can. 1223      Oratorii nomine intellegitur locus divino cultui, in commodum alicuius communitatis vel coetus fidelium eo convenientium de licentia Ordinarii destinatus

COMMUNITATUM     [1]
Can. 0463      potest uti observatores aliquos ministros aut sodales Ecclesiarum vel communitatum ecclesialium, quae non sunt in plena cum Ecclesia catholica

COMMUNITATUMVE     [1]
Can. 0908      catholicis vetitum est una cum sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, Eucharistiam

COMMUNITER     [2]
Can. 0279      doctrinam, in sacra Scriptura fundatam, a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, uti documentis praesertim Conciliorum ac
Can. 1086      § 3. Si pars tempore contracti matrimonii tamquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est, ad

COMMUNIUM     [1]
Can. 0122      adiunctorum et necessitatum utriusque; 2_ ut usus et ususfructus communium bonorum, quae divisioni obnoxia non sunt, utrique personae iuridicae

COMMUTARE     [1]
Can. 1203      commutatione, ad normam can. 1203. - Qui suspendere, dispensare, commutare possunt votum, eandem potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum

COMMUTARI     [1]
Can. 1197      in maius vel in aequale bonum ab ipso vovente commutari; in minus vero bonum, ab illo cui potestas est

COMMUTATIO     [1]
Can. 1310      § 1. Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio, commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, potest ab

COMMUTATIONE     [2]
Can. 1194      a qua votum pendet aut eiusdem causa finali, dispensatione, commutatione. - Qui potestatem in voti materiam habet, potest voti
Can. 1202      condicione sub qua forte iusiurandum datum est; 4_ dispensatione, commutatione, ad normam can. 1203. - Qui suspendere, dispensare, commutare

COMMUTATIONEM     [1]
Can. 1245      ab obligatione servandi diem festum vel diem paenitentiae aut commutationem eiusdem in alia pia opera; idque potest etiam Superior

COMPAGE     [1]
Can. 0205      his in terris sunt illi baptizati, qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum

COMPARARE     [1]
Can. 1560      re gravi dissentiant, iudex discrepantes inter se conferre seu comparare potest, remotis, quantum fieri poterit, dissidiis et scandalo. -

COMPAREAT     [1]
Can. 1738      censeat; semper tamen potest Superior iubere ut recurrens ipse compareat ut interrogetur. - Superiori, qui de recursu videt, licet

COMPARENT     [1]
Can. 0259      de alumnorum vocatione, indole, pietate ac profectu cognitionem sibi comparent, maxime intuitu sacrarum ordinationum conferendarum. - Rectori, cuius est

COMPARERE     [2]
Can. 1508      debet statim parti conventae notificari, et simul ceteris, qui comparere debent, notum fieri. § 2. Citationi libellus litis introductorius
Can. 1720      data facultate sese defendendi, significet, nisi reus, rite vocatus, comparere neglexerit; 2_ probationes et argumenta omnia cum duobus assessoribus

COMPARTI     [1]
Can. 1152      christiana motus et boni familiae sollicitus, veniam non abnuat comparti adulterae atque vitam coniugalem non disrumpat, si tamen eiusdem

COMPARUERIT     [4]
Can. 0056      ad decretum accipiendum vel audiendum, sine iusta causa non comparuerit vel subscribere recusaverit. - § 1. Quoties lex iubeat
Can. 1592      partibus. - § 1. Si pars conventa citata non comparuerit nec idoneam absentiae excusationem attulerit aut non responderit ad
Can. 1593      non necessarias moras iudicium protrahatur. § 2. Etsi non comparuerit aut responsum non dederit ante causae definitionem, impugnationibus uti
Can. 1594      die et hora ad litis contestationem praestitutis actor neque comparuerit neque idoneam excusationem attulerit: 1_ iudex eum citet iterum

COMPENSANDAS     [1]
Can. 1649      1_ de partibus damnandis ad expensas iudiciales solvendas vel compensandas; 2_ de procuratorum, advocatorum, peritorum et interpretum honorariis deque

COMPERERIT     [1]
Can. 1304      in scriptis data; qui eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam iuridicam tum novo oneri suscipiendo, tum iam susceptis

COMPERIATUR     [1]
Can. 1668      1. Nisi ex discussione aliquid supplendum in causae instructione comperiatur, vel aliud exsistat quod impediat sententiam rite proferri, iudex

COMPERTUM     [1]
Can. 1654      non autem de merito causae; quod si habeat aliunde compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam ad normam cann

COMPETANT     [1]
Can. 0565      Nisi iure aliud caveatur aut cuidam specialia iura legitime competant, cappellanus nominatur ab Ordinario loci, cui etiam pertinet praesentatum

COMPETAT     [3]
Can. 0122      distincta persona iuridica publica erigatur, auctoritas ecclesiastica, cui divisio competat, curare debet per se vel per exsecutorem, servatis quidem
Can. 0158      2. Si ius praesentationis cuidam collegio aut coetui personarum competat, praesentandus designetur servatis cann. 165 - 179 praescriptis. -
Can. 0557      dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat; quo in casu Episcopi dioecesani est rectorem confirmare vel

COMPETENDI     [3]
Can. 0026      cum animo iuris inducendi servata fuerit. - Nisi a competendi legislatore specialiter fuerit probata, consuetudo vigenti iuri canonico contraria
Can. 0058      Decretum singulare vim habere desinit legitima revocatione ab auctoritate competendi facta necnon cessante lege ad cuius exsecutionem datum est
Can. 0080      1. Nullum privilegium per renuntiationem cessat, nisi haec a competendi auctoritate fuerit accepta. § 2. Privilegio in sui dumtaxat

COMPETENS     [26]
Can. 0038      laedit aut legi consuetudinive probatae contrarium est, nisi auctoritas competens expresse clausulam derogatoriam addiderit. - Condiciones in actu administrativo
Can. 0057      petitio vel recursus ad decretum obtinendum legitime proponatur, auctoritas competens intra tres menses a recepta petitione vel recursu provideat
Can. 0114      sive spiritualis sive temporalis attinent. § 3. Auctoritas Ecclesiae competens personalitatem iuridicam ne conferat nisi iis personarum aut rerum
Can. 0179      a petenda confirmatione iusto impedimento detentum fuisse. § 2. Competens auctoritas, si electum repperit idoneum ad normam can. 149
Can. 0182      Postulato nullum ius acquiritur ex postulatione; eam admittendi auctoritas competens obligatione non tenetur. § 4. Factam auctoritati competenti postulationem
Can. 0238      seminarii gerit eius rector, nisi de certis negotiis auctoritas competens aliud statuerit. - § 1. In quolibet seminario habeantur
Can. 0301      sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur. § 2. Auctoritas ecclesiastica competens, si id expedire iudicaverit, christifidelium consociationes quoque erigere potest
Can. 0312      ordinantur. - § 1. Ad erigendas consociationes publicas auctoritas competens est: 1_ pro consociationibus universalibus atque internationalibus Sancta Sedes
Can. 0419      Qui ita regimen dioecesis assumit, sine mora convocet collegium competens ad deputandum Administratorem dioecesanum. - In vicariatu vel praefectura
Can. 0653      inserviunt. - § 1. Novitius institutum libere deserere potest; competens autem instituti auctoritas potest eum dimittere. § 2. Exacto
Can. 0803      § 1. Schola catholica ea intellegitur quam auctoritas ecclesiastica competens aut persona iuridica ecclesiastica publica moderatur, aut auctoritas ecclesiastica
Can. 0811      catholicae fideliter servantur. - § 1. Curet auctoritas ecclesiastica competens ut in universitatibus catholicis erigatur facultas aut institutum aut
Can. 0969      630, § 4. - § 1. Solus loci Ordinarius competens est qui facultatem ad confessiones quorumlibet fidelium excipiendas conferat
Can. 0969      vitae apostolicae, de quo in can. 968, § 2, competens est qui facultatem ad excipiendas confessiones suorum subditorum aliorumque
Can. 0974      scripto concedatur. - § 1. Loci Ordinarius, itemque Superior competens, facultatem ad confessiones excipiendas habitualiter concessam ne revocet nisi
Can. 1028      ad normam iuris. - Curet Episcopus dioecesanus aut Superior competens ut candidati, antequam ad ordinem aliquem promoveantur, rite edoceantur
Can. 1030      causa canonica, licet occulta, proprius Episcopus vel Superior maior competens diaconis ad presbyteratum destinatis, sibi subditis, ascensum ad presbyteratum
Can. 1054      Loci Ordinarius, si agatur de saecularibus, aut Superior maior competens, si agatur de ipsius subditis, notitiam uniuscuiusque celebratae ordinationis
Can. 1116      adiri nequeat sine gravi incommodo assistens ad normam iuris competens, qui intendunt verum matrimonium inire, illud valide ac licite
Can. 1232      Sedis. - § 1. Ad approbanda statuta sanctuarii dioecesani, competens est Ordinarius loci; ad statuta sanctuarii nationalis, Episcoporum conferentia
Can. 1292      ab Episcoporum conferentia pro sua cuiusque regione definiendas, auctoritas competens, si agatur de personis iuridicis Episcopo dioecesano non subiectis
Can. 1292      Episcopo dioecesano non subiectis, propriis determinatur statutis secus, auctoritas competens est Episcopus dioecesanus cum consensu consilii a rebus oeconomicis
Can. 1357      statu gravis peccati permanere per tempus necessarium ut Superior competens provideat. § 2. In remissione concedenda confessarius paenitenti onus
Can. 1407      prima instantia conveniri potest, nisi coram iudice ecclesiastico qui competens sit ob unum ex titulis qui in cann. 1408-1414
Can. 1699      vero ab uno Romano Pontifice conceditur. - § 1. Competens ad accipiendum libellum, quo petitur dispensatio, est Episcopus dioecesanus
Can. 1716      proponi potest coram iudice ecclesiastico, qui in primo gradu competens est ad controversiam iudicandam. - § 1. Quoties Ordinarius

COMPETENTEM     [15]
Can. 0057      quod attinet. § 3. Responsum negativum praesumptum non eximit competentem auctoritatem ab obligatione decretum ferendi, immo et damnum forte
Can. 0139      iure statuatur, eo quod quis aliquam auctoritatem, etiam superiorem, competentem adeat, non suspenditur alius auctoritatis competentis exsecutiva potestas, sive
Can. 0182      a praeside intra octiduum utile mitti debet ad auctoritatem competentem ad quam pertinet electionem confirmare cuius est dispensationem de
Can. 0182      si non requiritur confirmatio, postulatio mitti debet ad auctoritatem competentem ut dispensatio concedatur. § 2. Si intra praescriptum tempus
Can. 0520      casu fiat mediante conventione scripta inter Episcoporum dioecesanum et competentem Superiorem instituti vel societatis inita, qua inter alia expresse
Can. 0581      veniant, novas erigere, erectas coniungere vel aliter circumscribere ad competentem instituti auctoritatem pertinet, ad normam constitutionum. - Fusiones et
Can. 0585      bonis temporalibus statuere. - Instituti partes supprimere ad auctoritatem competentem eiusdem instituti pertinet. - § 1. Singulis institutis iusta
Can. 0681      his casibus ineatur conventio scripta inter Episcopum dioecesanum et competentem instituti Superiorem, qua, inter alia, expresse et accurate definiantur
Can. 0700      recurrendi intra decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum. - Legitima dimissione ipso facto
Can. 0974      proprius, aut, si agatur de sodali instituti religiosi, eiusdem competentem Superiorem. § 4. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a
Can. 1152      coniugalem solverit, intra sex menses causam separationis deferat ad competentem auctoritatem ecclesiasticam, quae, omnibus inspectis adiunctis, perpendat si coniux
Can. 1357      iniungat recurrendi intra mensem sub poena reincidentiae ad Superiorem competentem vel ad sacerdotem facultate praeditum, et standi huius mandatis
Can. 1460      In casu exceptionis de incompetentia relativa, si iudex se competentem pronuntiet, eius decisio non admittit appellationem, at non prohibentur
Can. 1709      ordinatus est. - § 1. Libellus mitti debet ad competentem Congregationem, quae decernet utrum causa ab ipsa Curiae Romanae
Can. 1737      potest coram ipso decreti auctore, qui eum statim ad competentem Superiorem hierarchicum transmittere debet. § 2. Recursus proponendus est

COMPETENTES     [3]
Can. 0819      bonum id requirat, debent Episcopi dioecesani aut institutorum Superiores competentes ad universitates vel facultates ecclesiasticas mittere iuvenes et clericos
Can. 1457      - § 1. Iudices qui, cum certe et evidenter competentes sint, ius reddere recusent, vel nullo suffragante iuris praescripto
Can. 1457      ius reddere recusent, vel nullo suffragante iuris praescripto se competentes declarent atque causas cognoscant ac definiant, vel secreti legem

COMPETENTI     [65]
Can. 0029      universalis consuetudines particulares. - Decreta generalia, quibus a legislatore competenti pro communitate legis recipiendae capaci communia feruntur praescripta, proprie
Can. 0030      casibus particularibus ad normam iuris id ipsi a legislatore competenti expresse fuerit concessum et servatis condicionibus in actu concessionis
Can. 0033      vim habere desinunt revocatione explicita aut implicita ab auctoritate competenti facta, necnon cessante lege ad cuius exsecutionem data sunt
Can. 0048      datus est. - Decretum singulare intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva editus, quo secundum iuris normas pro casu
Can. 0059      praecipientis. - § 1. Rescriptum intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva in scriptis elicitus, quo suapte natura, ad
Can. 0064      Curiae denegata, valide ab alio eiusdem Curiae dicasterio aliave competenti auctoritate infra Romanum Pontificem concedi nequit, sine assensu dicasterii
Can. 0116      sunt universitates personarum seu rerum, quae ab ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur ut intra fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae, ad
Can. 0117      obtinere intendens, eandem consequi valet nisi ipsius statuta a competenti auctoritate sint probata. - Personam iuridicam publicam repraesentant, eius
Can. 0120      iuridica natura sua perpetua est; extinguitur tamen si a competenti auctoritate legitime supprimantur aut per centum annorum spatium agere
Can. 0147      officii ecclesiastici fit: per liberam collationem ab auctoritate ecclesiastica competenti; per institutionem ab eadem datam, si praecesserit praesentatio; per
Can. 0166      praeteritione et absentia, electio, etiam si confirmata fuerit, a competenti auctoritate rescindi debet, dummodo iuridice constet recursum saltem intra
Can. 0179      intra octiduum utilea die acceptate electionis confirmationem ab auctoritate competenti petere per se vel per alium debet; secus omni
Can. 0180      ipsi suffragiis eum possunt, nisi aliud iure caveatur, a competenti auctoritate postulare. § 2. Compromissarii postulare nequeunt, nisi id
Can. 0182      auctoritas competens obligatione non tenetur. § 4. Factam auctoritati competenti postulationem electores revocare non possunt, nisi auctoritate consentiente. -
Can. 0183      auctoritate consentiente. - § 1. Non admissa ab auctoritate competenti postulatione, ius eligendi ad collegium vel coetum redit. §
Can. 0186      amissio officii effectum habet tantum a momento, quo a competenti auctoritate scripto intimatur. - Quisquis sui compos potest officio
Can. 0191      officii canonice habitam, nisi aliud iure cautum aut a competenti auctoritate praescriptum fuerit. § 2. Remunerationem cum priore officio
Can. 0192      - Ab officio quis amovetur sive decreto ab auctoritate competenti legitime edito, servatis quidem iuribus forte ex contractu quaesitis
Can. 0221      in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. § 2. Christifidelibus ius quoque
Can. 0221      ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis. §
Can. 0278      habeant clerici saeculares praesertim illas consociationes quae, statutis a competenti auctoritate recognitis, per aptam et convenienter approbatam vitae ordinationem
Can. 0278      componi nequeunt vel diligentem muneris ipsis ab auctoritate ecclesiastica competenti commissi adimpletionem praepedire possunt. - § 1. Clerici studia
Can. 0298      Christifideles sua nomina dent iis praesertim consociationibus, quae a competenti auctoritate ecclesiastica aut erectae aut laudatae vel commendatae sint
Can. 0299      privata in Ecclesia agnoscitur, nisi eius statuta ab auctoritate competenti recognoscantur. - Nulla consociatio nomen catholicae sibi assumat, nisi
Can. 0301      satis provisum sit. § 3. Christifidelium consociationes quae a competenti auctoritate ecclesiastica eriguntur,