Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera M]MACHINAE     [1]
Can. 1567      iudicii materiam directe attingunt. § 2. Admitti potest usus machinae magnetophonicae, dummodo dein responsiones scripto consignentur et subscribantur, si

MACHINATUR     [1]
Can. 1374      puniatur. - Qui nomen dat consociationi, quae contra Ecclesiam machinatur, iusta poena puniatur; qui autem eiusmodi consociationem promovet vel

MAGIS     [7]
Can. 0211      nuntium ad universos homines omnium temporum ac totius orbis magis magisque perveniat. - § 1. Quae sacri Pastores, utpote
Can. 0225      ubique terrarum cognoscatur et accipiatur; quae obligatio eo vel magis urget iis in adiunctis, in quibus nonnisi per ipsos
Can. 0277      Competit Episcopo dioecesano ut hac de re normas statuat magis determinatas utque de huius obligationis observantia in casibus particularibus
Can. 0403      auxiliaris specialibus instructus facultatibus. § 3. Sancta Sedes, si magis opportunum id ipsi videatur, ex officio constituere potest Episcopum
Can. 0722      adhibentes evangelizationis formas, quae instituti fini, spiritui et indoli magis respondeant. § 3. Huius probationis modus et tempus ante
Can. 1344      conscientia et prudentia potest: 1_ poenae irrogationem in tempus magis opportunum differre, si ex praepropera rei punitione maiora mala
Can. 1739      declarare, sed etiam rescindere, revocare, vel si id Superiori magis expedire videatur, emendare, subrogare, ei obrogare. - Cum alicuius

MAGISQUE     [1]
Can. 0211      ad universos homines omnium temporum ac totius orbis magis magisque perveniat. - § 1. Quae sacri Pastores, utpote Christum

MAGISTER     [3]
Can. 0253      aliasque, quae propria methodo tradendae sunt, disciplinas. § 3. Magister qui a munere suo graviter deficiat, ab auctoritate, de
Can. 0651      Superiorum maiorum, uni magistro reservatur. - § 1. Novitiorum magister sit sodalis instituti qui vota perpetua professus sit et
Can. 0985      habuerit, ad exteriorem gubernationem nullo modo uti potest. - Magister novitiorum eiusque socius, rector seminarii aliusve instituti educationis sacramentales

MAGISTERII     [2]
Can. 0252      - § 1. Institutio theologica, in lumine fidei, sub Magisterii ductu, ita impertiatur, ut alumni integram doctrinam catholicam, divina
Can. 0978      2. Confessarius, utpote minister Ecclesiae, in administrando sacramento, doctrinae Magisterii et normis a competenti auctoritate latis fideliter adhaereat. -

MAGISTERIO     [9]
Can. 0227      spiritu evangelico imbuantur, et ad doctrinam attendant ab Ecclesiae magisterio propositam, caventes tamen ne in quaestionibus opinabilibus propriam sententiam
Can. 0696      sodalis ortum; pertinax sustentatio vel diffusio doctrinarum ab Ecclesiae magisterio damnatarum; publica adhaesio ideologiis materialismo vel atheismo infectis; illegitima
Can. 0749      nemini umquam fas est. - § 1. Infallibilitate in magisterio, vi muneris sui gaudet Summus Pontifex quando ut supremus
Can. 0749      moribus tenendam definitivo actus proclamat. § 2. Infallibilitate in magisterio pollet quoque Collegium Episcoporum quando magisterium exercent Episcopi in
Can. 0750      et insimul ut divinitus revelata proponuntur sive ab Ecclesiae magisterio sollemni, sive ab eius magisterio ordinario et universali, quod
Can. 0750      proponuntur sive ab Ecclesiae magisterio sollemni, sive ab eius magisterio ordinario et universali, quod quidem communi adhaesione christifidelium sub
Can. 0753      commissorum authentici sunt fidei doctores et magistri; cui authentico magisterio suorum Episcoporum christifideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur. -
Can. 0760      - In ministerio verbi, quod sacra Scriptura, Traditione, liturgia, magisterio vitaque Ecclesiae innitatur oportet, Christi mysterium integre ac fideliter
Can. 0830      habeat Ecclesiae de fide et moribus doctrinam, uti a magisterio ecclesiastico proponitur. § 3. Censor sententiam suam scripto dare

MAGISTERIUM     [4]
Can. 0218      iis aperiendi, inquibus peritia gaudent, servato debito erga Ecclesiae magisterium obsequio. - Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque
Can. 0749      2. Infallibilitate in magisterio pollet quoque Collegium Episcoporum quando magisterium exercent Episcopi in Concilio Oecumenico coadunati, qui, ut fidei
Can. 0752      Collegium Episcoporum de fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium authenticum exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare non intendant
Can. 0768      oportet. § 2. Impertiant quoque fidelibus doctrinam, quam Ecclesiae magisterium proponit de personae humanae dignitate et libertate, de familiae

MAGISTRATUM     [2]
Can. 1405      in can. 1401: 1_ eos qui supremum tenent civitatis magistratum; 2_ Patres Cardinales; 3_ Legatos Sedis Apostolicae, et in
Can. 1672      Causae de effectibus matrimonii mere civilibus pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare statuat easdem causas, si incidenter et

MAGISTRATUS     [1]
Can. 1548      ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad secretum officii

MAGISTRI     [18]
Can. 0212      1. Quae sacri Pastores, utpote Christum repraesentantes, tamquam fidei magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, christifideles, propriae responsabilitatis
Can. 0239      si alumni in ipso seminario studiis se dedant, etiam magistri, qui varias disciplinas tradant apta ratione inter se compositas
Can. 0239      curam rectoris, in disciplina praesertim servanda, participent ceteri moderatores, magistri, immo et ipsi alumni. - § 1. Praeter confessarios
Can. 0253      normam praescriptorum institutionis sacerdotalis Rationis. - § 1. Ad magistri munus in disciplinis philosophicis, theologicis et iuridicis, ab Episcopo
Can. 0253      Sede recognita. § 2. Curetur ut distincti totidem nominentur magistri qui doceant sacram Scripturam, theologiam dogmaticam, theologiam moralem, liturgiam
Can. 0254      de qua in § 1, amoveatur. - § 1. Magistri in disciplinis tradendis de intima universae doctrinae fidei unitate
Can. 0261      1. Seminarii rector itemque, sub eiusdem auctoritate, moderatores et magistri pro parte sua curent ut alumni normas Ratione institutionis
Can. 0261      2. Sedulo provideant seminarii rector atque studiorum moderatur ut magistri suo munere rite fungantur, secundum praescripta Rationis institutionis sacerdotalis
Can. 0375      in Ecclesia Pastores constituuntur, ut sint et ipsi doctrinae magistri, sacri cultus sacerdotes et gubernationis ministri. § 2. Episcopi
Can. 0575      eiusdem missioni salvificae prosint. - Consilia evangelica in Christi Magistri doctrina et exemplis fundata, donum sunt divinum, quod Ecclesia
Can. 0647      instituti domo sub moderamine alicuius probati religiosi, qui vices magistri novitiorum gerat. § 3. Superior maior permittere potest ut
Can. 0650      § 1. Scopus novitiatus exigit ut novitii sub directione magistri efformentur iuxta rationem institutionis iure proprio definiendam. § 2
Can. 0652      fructose et stabili modo absolvere possint. - § 1. Magistri eiusque cooperatorum est novitiorum vocationem discernere et comprobare, eosque
Can. 0753      christifidelium suae curae commissorum authentici sunt fidei doctores et magistri; cui authentico magisterio suorum Episcoporum christifideles religioso animi obsequio
Can. 0796      scholarum, quibus filios educandos concredant, parentes arcte cooperentur oportet; magistri vero in officio suo persolvendo intime collaborent cum parentibus
Can. 0803      educatio in schola catholica principiis doctrinae catholicae nitatur oportet; magistri recta doctrina et vitae probitate praestent. § 3. Nulla
Can. 0804      ad religionis institutionem in scholis, etiam non catholicis, deputentur magistri recta doctrina, vitae christianae testimonio atque arte paedagogica sint
Can. 0833      iudiciales; 6_ coram loci Ordinario eiusve delegato, parochi, rector, magistri theologiae et philosophiae in seminariis, initio suscepti muneris; promovendi

MAGISTRIS     [1]
Can. 0796      munere educationis implendo, praecipuo auxilio sunt. § 2. Cum magistris scholarum, quibus filios educandos concredant, parentes arcte cooperentur oportet

MAGISTRO     [4]
Can. 0252      innixae, quarum ope alumni mysteria salutis, s. Thoma praesertim magistro, intimius penetrare addiscant, itemque lectiones theologiae moralis et pastoralis
Can. 0650      § 2. Regimen novitiorum, sub auctoritate Superiorum maiorum, uni magistro reservatur. - § 1. Novitiorum magister sit sodalis instituti
Can. 0651      vota perpetua professus sit et legitime designatus. § 2. Magistro, si opus fuerit, cooperatores dari possunt, qui ei subsint
Can. 0652      imbuantur. § 3. Novitii, propriae responsabilitatis conscii, ita cum magistro suo active collaborent ut gratiae divinae vocationis fideliter respondeant

MAGISTRORUM     [2]
Can. 0254      methodo examinandas habeantur igitur exercitationes, in quibus, sub moderamine magistrorum, alumni proprio labore studia quaedam persolvere discant. - Licet
Can. 0263      ut provideatur seminarii constitutioni et conservationi, alumnorum sustentationi necnon magistrorum remunerationi aliisque seminarii necessitatibus. - § 1. Ut seminarii

MAGISTROS     [1]
Can. 0805      Ordinario pro sua dioecesi ius est nominandi aut approbandi magistros religionis, itemque si religionis morumve ratio id requirat, amovendi

MAGNA     [5]
Can. 0209      ratione, ad communionem semper servandam cum Ecclesia. § 2. Magna cum diligentia officia adimpleant, quibus tenentur erga Ecclesiam tum
Can. 0961      ratione solius magni concursus paenitentium, qualis haberi potest in magna aliqua festivitate aut peregrinatione. § 2. Iudicium ferre an
Can. 1190      nefas est. § 2. Insignes reliquiae itemque aliae, quae magna populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari neque
Can. 1190      2 valet etiam pro imaginibus, quae in aliqua ecclesia magna populi veneratione honorantur. - § 1. Votum, idest promissio
Can. 1212      reparetur. - Dedicationem vel benedictionem amittunt loca sacra, si magna ex parte destructa fuerint, vel ad usus profanos permanenter

MAGNAE     [1]
Can. 1448      collateralis, vel ratione tutelae et curatelae, intimae vitae consuetudinis, magnae simultatis, vel lucri faciendi aut damni vitandi, aliquid ipsius

MAGNETOPHONICAE     [1]
Can. 1567      materiam directe attingunt. § 2. Admitti potest usus machinae magnetophonicae, dummodo dein responsiones scripto consignentur et subscribantur, si fieri

MAGNETOPHONII     [1]
Can. 1569      depositione scripto redegit, vel ipsi audita facere quae ope magnetophonii de eius depositione incisa sunt, data eidem testi facultate

MAGNI     [7]
Can. 0278      aliis ad fines statui clericali congruentes prosequendos. § 2. Magni habeant clerici saeculares praesertim illas consociationes quae, statutis a
Can. 0327      salvis iuribus quaesitis atque oblatorum voluntate. - Christifideles laici magni faciant consociationes ad spirituales fines, de quibus in can
Can. 0762      ex ore sacerdotum omnino fas est recipere, munus praedicationis magni habeant sacri ministri, inter quorum praecipua officia sit Evangelium
Can. 0796      - § 1. Inter media ad excolendam educationem christifideles magni faciant scholas, quae quidem parentibus, in munere educationis implendo
Can. 0796      libenter audiendi sunt eorumque consociationes vel conventus instaurentur atque magni existimentur. - Parentes in scholis eligendis vera libertate gaudeant
Can. 0835      § 1. Munus sanctificandi exercent imprimis Episcopi, qui sunt magni sacerdotes, mysteriorum Dei praecipui dispensatores atque totius vitae liturgicae
Can. 0961      sufficiens, cum confessarii praesto esse non possunt, ratione solius magni concursus paenitentium, qualis haberi potest in magna aliqua festivitate

MAGNO     [1]
Can. 0833      initio suscepti muneris; promovendi ad ordinem diaconatus; 7_ coram Magno Cancellario eoque deficiente coram Ordinario loci eorumve delegatis, rector

MAGNOPERE     [2]
Can. 0327      proponunt atque hoc modo intimam inter fidem et vitam magnopere fovent unionem. - Qui praesunt consociationibus laicorum, iis etiam
Can. 0839      in veritate, sive paenitentiae et caritatis operibus, quae quidem magnopere ad Regnum Christi in animis radicandum et roborandum adiuvant

MAIOR     [16]
Can. 0097      - § 1. Persona quae duodevigesimum aetatis annum explevit, maior est; infra hanc aetatem, minor. § 2. Minor, ante
Can. 0098      septennio, usum rationis habere praesumitur. - § 1. Persona maior plenum habet suorum iurium exercitium. § 2. Persona minor
Can. 0613      2. Moderator domus sui iuris est de iure Superior maior. - Monasteria monialium cuidam virorum instituto consociata propriam vitae
Can. 0647      religiosi, qui vices magistri novitiorum gerat. § 3. Superior maior permittere potest ut novitiorum coetus, per certa temporis spatia
Can. 0665      Si autem agatur de diuturna a domo absentia, Superior maior, de consensu sui consilii atque iusta de causa, sodali
Can. 0679      prohibere potest quominus in dioecesi commoretur, si eius Superior maior monitus prospicere neglexerit, re tamen ad Sanctam Sedem statim
Can. 0694      civiliter tantum, attentaverit. § 2. His in casibus Superior maior cum suo consilio, nulla mora interposita, collectis probationibus, declarationem
Can. 0695      modo consuli posse. § 2. Hisce in casibus, Superior maior, collectis probationibus circa facta et imputabilitatem, sodali dimittendo accusationem
Can. 0697      In casibus de quibus in can. 696, si Superior maior, audito suo consilio, censuerit processum dimissionis esse inchoandum: 1_
Can. 0697      3_ si haec quoque monitio incassum ceciderit et Superior maior cum suo consilio censuerit de incorrigibilitate satis constare et
Can. 0703      consensu sui consilii e domo religiosa eici potest. Superior maior, si opus sit, dimissionis processum ad normam iuris instituendum
Can. 0967      qui quidem eadem et licite utuntur, nisi aliquis Superior maior quoad proprios subditos in casu particulari renuerit. - §
Can. 1030      ex causa canonica, licet occulta, proprius Episcopus vel Superior maior competens diaconis ad presbyteratum destinatis, sibi subditis, ascensum ad
Can. 1051      valetudinis physicae et psychicae; 2_ Episcopus dioecesanus aut Superior maior, ut scrutinium rite peragatur, potest alia adhibere media quae
Can. 1054      - Loci Ordinarius, si agatur de saecularibus, aut Superior maior competens, si agatur de ipsius subditis, notitiam uniuscuiusque celebratae
Can. 1302      1 et 2, est loci Ordinarius; secus est Superior maior in instituto clericali iuris pontificii et in clericalibus societatibus

MAIORA     [3]
Can. 0595      iis in quibus Apostolica Sedes manus apposuerit, necnon negotia maiora totum institutum respicientia tractare, quae potestatem internae auctoritatis superent
Can. 0631      et accommodatam renovationem iuxta ipsum promovere, Moderatorem supremum eligere, maiora negotia tractare, necnon normas edicere, quibus omnes parere tenentur
Can. 1344      tempus magis opportunum differre, si ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevideantur; 2_ a poena irroganda abstinere vel

MAIORE     [16]
Can. 0119      de electionibus, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori
Can. 0119      aliis negotiis, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori
Can. 0235      spiritualem convenientem et ad officia propria instituantur in seminario maiore per totum formationis tempus, aut, si adiuncta de iudicio
Can. 0502      nominantur aliqui sacerdotes, numero non minore quam sex nec maiore quam duodecim, qui collegium consultorum ad quinquennium constituant, cui
Can. 0636      instituti et similiter in qualibet provincia quae a Superiore maiore regitur, habeatur oeconomus, a Superiore maiore distinctus et ad
Can. 0636      quae a Superiore maiore regitur, habeatur oeconomus, a Superiore maiore distinctus et ad normam iuris proprii constitutus, qui administrationem
Can. 0653      supersit de eius idoneitate, potest probationis tempus a Superiore maiore ad normam iuris proprii, non tamen ultra sex menses
Can. 0672      can. 285, § 4, concedi potest a proprio Superiore maiore. - Omnium religiosorum apostolatus primum in eorum vitae consecratae
Can. 0689      professione temporaria, si iustae causae affuerint a competenti Superiore maiore, audito suo consilio, a subsequenti professione emittenda excludi potest
Can. 0695      data eidem facultate sese defendendi. Acta omnia a Superiore maiore et a notario subscripta, una cum responsionibus sodalis scripto
Can. 0697      ultima monitione frustra elapsos, acta omnia ab ipso Superiore maiore et a notario subscripta una cum responsionibus sodalis ab
Can. 0703      vel gravissimi nocumenti instituto imminentis, sodalis statim a Superiore maiore vel, si periculum sit in mora, a Superiore locali
Can. 0726      a sacrorum vinculorum renovatione iusta de causa a Moderatore maiore, audito suo consilio, excludi potest. § 2. Sodalis temporariae
Can. 0974      4. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a proprio Superiore maiore, facultatem ad excipiendas confessiones ubique erga sodales instituti amittit
Can. 1032      diaconus per tempus congruum, ab Episcopo vel a Superiore maiore competenti definiendum, in cura pastorali partem habeat, diaconalem exercens
Can. 1610      iis quae singuli iudices in discussione attulerunt, nisi a maiore numero iudicium praefinita fuerint motiva praeferenda; sententia dein singulorum

MAIOREM     [8]
Can. 0119      duo inefficacia scrutinia, suffragatio fiat super duobus candidatis qui maiorem suffragiorum partem obtinuerint, vel, si sunt plures, super duobus
Can. 0615      Monasterium sui iuris, quod praeter proprium Moderatorem alium Superiorem maiorem non habet, neque alicui religiosorum instituto ita consociatum est
Can. 0677      et sodales missionem et opera instituti propria sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem necessitatibus, prudenter accommodent
Can. 0721      § 1. Invalide admittitur ad initialem probationem: 1_ qui maiorem aetatem nondum attigerit; 2_ qui sacro vinculo in aliquo
Can. 0952      applicatione Missae sit offerenda stips, nec licet sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem sponte oblatam definita
Can. 0952      expetere; ipsi tamen fas est stipem sponte oblatam definita maiorem pro Missae applicatione accipere, et etiam minorem. § 2
Can. 1209      fiat, satis probatur etiam per unum testem omni exceptione maiorem. - In loco sacra ea tantum admittantur quae cultui
Can. 1426      § 1. Tribunal collegiale collegialiter procedere debet, et per maiorem suffragiorum partem sententias ferre. § 2. Eidem praeesse debet

MAIORES     [11]
Can. 0134      Vicarii generales et episcopales; itemque, pro suis sodalibus, Superiores maiores clericalium institutorum religiosorum iuris pontificii et clericalium societatum vitae
Can. 0443      Vicarii episcopales omnium in territorio Ecclesiarum particularium; 2_ Superiores maiores institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae numero tum pro
Can. 0483      et notarii debent esse integrae famae et omni suspicione maiores; in causis quibus fama sacerdotis in discrimen vocari possit
Can. 0620      inquietos, consolentur pusillamines, patientes sint erga omnes. - Superiores maiores sunt, qui totum regunt institutum, vel eius provinciam, vel
Can. 0641      - Ius candidatos admittendi ad novitiatum pertinet ad Superiores maiores ad normam iuris proprii. - Superiores vigilanti cura eos
Can. 0678      § 2. In apostolatu externo religiosi propriis quoque Superioribus maiores; integram stipem receptam transmittere debet, nisi certo obligationem ipsi
Can. 0708      providere voluerit; secus Sedes Apostolica aliter provideat. - Superiores maiores utiliter in conferentiis seu consiliis consociari possunt ut, collatis
Can. 0720      sive temporaria sive perpetua aut definitiva assumenda ad Moderatores maiores cum suo consilio ad normam constitutionum pertinet. - §
Can. 0955      acceptis committat, dummodo ipsi constet eos esse omni exceptione maiores; integram stipem receptam transmittere debet, nisi certo constet excessum
Can. 1252      aetatis annum expleverint; lege vero ieiunii adstringuntur omnes aetate maiores usque ad annum inceptum sexagesimum. Curent tamen animarum pastores
Can. 1483      constitui queunt. - Procurator et advocatus esse debent aetate maiores et bonae famae; advocatus debet praeterea esse catholicus, nisi

MAIORI     [4]
Can. 0119      maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; post duo inefficacia scrutinia, suffragatio
Can. 0119      maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; quod si post duo scrutinia
Can. 1019      accessus ad ordines denegatus fuerit. - § 1. Superiori maiori instituti religiosi clericalis iuris pontificii aut societatis clericalis vitae
Can. 1036      diaconatus aut presbyteratus promoveri possit, Episcopo proprio aut Superiori maiori competenti declarationem tradat propria manu exaratam et subscriptam, qua

MAIORIBUS     [7]
Can. 0279      et solidam illam doctrinam, in sacra Scriptura fundatam, a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, uti documentis
Can. 0317      seu assistentem ecclesiasticum, auditis ubi id expediat consociationis officialibus maioribus, nominat auctoritas ecclesiastica. § 2. Norma in § 1
Can. 0318      confirmavit, auditis tamen tum ipso moderatore tum consociationis officialibus maioribus ad normam statutorum; cappellanum vero removere potest, ad normam
Can. 0320      competenti ne supprimatur, nisi auditis eius moderatore aliisque officialibus maioribus. - Consociationes privata christifideles secundum statutorum praescripta dirigunt et
Can. 0443      a provinciae Episcopis determinando, respective electi ab omnibus Superioribus maioribus institutorum et societatum, quae in territorio sedem habent; 3_
Can. 0620      tamen non habent omnem potestatem, quam ius universale Superioribus maioribus tribuit. - Plurium domorum coniunctio quae sub eodem Superiore
Can. 0623      definitivam, a iure proprio vel, si agatur de Superioribus maioribus, a constitutionibus determinandum. - § 1. Superiores ad certum

MAIORIS     [21]
Can. 0127      autem actus valeant requiritur ut obtineatur consensus partis absolute maioris eorum qui sunt praesentes aut omnium exquiratur consilium. §
Can. 0349      Romano Pontifici adsunt sive collegialiter agendo, cum ad quaestiones maioris momenti tractandas in unum convocantur, sive ut singuli, scilicet
Can. 0407      de quo in can. 403, § 2, in rebus maioris momenti sese invicem consulant. § 2. Episcopus dioecesanus in
Can. 0407      invicem consulant. § 2. Episcopus dioecesanus in perpendendis causis maioris momenti, praesertim indolis pastoralis, Episcopos auxiliares prae ceteris consulere
Can. 0440      particularibus eiusdem provinciae ecclesiasticae, celebretur quoties id, de iudicio maioris partis Episcoporum dioecesanorum provinciae, opportunum videatur, salvo can. 439
Can. 0442      prorogare et absolvere. - § 1. Metropolitae, de consensu maioris partis Episcoporum suffraganeorum, est: 1_ convocare concilium provinciale; 2_
Can. 0448      suadeant, Episcoporum conferentia erigi potest pro territorio minoris aut maioris amplitudinis, ita ut vel tantum comprehendat Episcopus aliquarum Ecclesiarum
Can. 0463      ratione ab Episcopo dioecesano determinata; 6_ rector seminarii dioecesani maioris; 7_ vicarii foranei; 8_ unus saltem presbyter ex unoquoque
Can. 0500      voto tantum consultivo; Episcopus dioecesanus illud audiat in negotiis maioris momenti, eius autem consensu eget solummodo in casibus iure
Can. 0625      constitutionum constituantur; ita tamen ut, si eligantur, confirmatione Superioris maioris competentis indigeant; si vero a Superiore nominentur, apta consultatio
Can. 0645      fuerint, requiritur insuper testimonium respective Ordinarii loci vel Superioris maioris instituti, vel societatis, vel rectoris seminarii. § 3. Ius
Can. 0649      superet, suppleri debet. § 2. De venia competentis Superioris maioris, prima professio anticipari potest, non ultra quindecim dies. -
Can. 0684      aut confoederationis transire possit, requiritur et sufficit consensus Superioris maioris utriusque monasterii et capituli monasterii recipientis, salvis aliis requisitis
Can. 0832      morumve tractantia edere possint, licentia quoque egent sui Superioris maioris ad normam constitutionum. - Obligatione emittendi personaliter professionem fidei
Can. 0876      nemini fiat praeiudicium, sufficit declaratio unius testis omni exceptione maioris, aut ipsius baptizati iusiurandum, si ipse in aetate adulta
Can. 1025      iuris peracta, debitis qualitatibus, iudicio proprii Episcopi aut Superioris maioris competentis, praeditus sit, nulla detineatur irregularitate nulloque impedimento, atque
Can. 1029      soli promoveantur qui, prudenti iudicio Episcopi proprii aut Superioris maioris competentis, omnibus perpensis, integram habent fidem, recta moventur intentione
Can. 1038      aliave gravi causa, de iudicio Episcopi dioecesani aut Superioris maioris competentis aestimanda. - Omnes qui ad aliquem ordinem promovendi
Can. 1267      repudiari nequeunt nisi iusta de causa et, in rebus maioris momenti, de licentia Ordinarii, si agitur de persona iuridica
Can. 1277      actus administrationis ponendos, qui, attento statu oeconomico dioecesis, sunt maioris momenti, consilium a rebus oeconomicis et collegium consultorum audire
Can. 1425      vel declaranda excommunicatione. § 2. Episcopus causas difficiliores vel maioris momenti committere potest iudicio trium vel quinque iudicum. §

MAIORUM     [3]
Can. 0443      quae in territorio sedem habent; 4_ Rectores aliqui seminariorum maiorum, numero ut in n. 2 determinando, electi a rectoribus
Can. 0650      proprio definiendam. § 2. Regimen novitiorum, sub auctoritate Superiorum maiorum, uni magistro reservatur. - § 1. Novitiorum magister sit
Can. 0709      et etiam cum singulis Episcopis instaurandam. - Conferentiae Superiorum maiorum sua habeant statuta a Sancta Sede approbata, a qua

MAIUS     [7]
Can. 0237      definita. - § 1. In singulis dioecesibus sit seminarium maius, ubi id fieri possit atque expediat; secus concredantur alumni
Can. 0241      confessariorum votum exquiri potest. - § 1. Ad seminarium maius ab Episcopo dioecesano admittantur tantummodo ii qui, attentis eorum
Can. 0447      quaedam pastoralia coniunctim pro christifidelibus sui territorii exercentium, ad maius bonum provehendum, quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim per apostolatus
Can. 0459      1. Foveantur relationes inter Episcoporum conferentias, praesertim viciniores, ad maius bonum promovendum ac tuendum. § 2. Quoties vero actiones
Can. 0820      coniuncta opera, conventibus, investigationibus scientificis coordinatis aliisque mediis, ad maius scientiarum incrementum conspirent. - Provideant Episcoporum conferentia atque Episcopus
Can. 1197      dispensandi potestas. - Opus voto privato promissum potest in maius vel in aequale bonum ab ipso vovente commutari; in
Can. 1202      adiunctis, fiat vel mala vel omnino indifferens, vel denique maius bonum impediat; 3_ deficiente causa finali aut condicione sub

MALA     [7]
Can. 1049      aliisve ad forum iudiciale deductis, non autem pro reticitis mala fide. § 2. Si agatur de irregularitate ex voluntario
Can. 1202      res iurata substantialiter mutetur, aut, mutatis adiunctis, fiat vel mala vel omnino indifferens, vel denique maius bonum impediat; 3_
Can. 1326      delinquere pergit, ut ex adiunctis prudenter eius pertinacia in mala voluntate conici possit; 2_ eum, qui in dignitate aliqua
Can. 1344      magis opportunum differre, si ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevideantur; 2_ a poena irroganda abstinere vel poenam
Can. 1359      omnes aufert poenas, iis exceptis quas in petitione reus mala fide reticuerit. - Poenae remissio metu gravi extorta irrita
Can. 1548      aut proximis consanguineis vel affinibus infamiam, periculosas vexationes, aliave mala gravia obventura timent. - Omnes possunt esse testes, nisi
Can. 1741      vel violatio officiorum paroecialium quae post monitionem persistat; 5_ mala rerum temporalium administratio cum gravi Ecclesiae damno, quoties huic

MALI     [1]
Can. 1080      sunt parata ad nuptias, nec matrimonium sine probabili gravis mali periculo differri possit usquedum a competenti auctoritate dispensatio obtineatur

MALINT     [1]
Can. 1490      in causis praesertim matrimonialibus pro partibus quae eos seligere malint, exerceant. - Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi

MALIT     [1]
Can. 1471      adhibeatur si surdus vel mutus interrogari debet, nisi forte malit iudex quaestionibus a se datis scripto respondeatur. - §

MALITIOSE     [1]
Can. 1462      reiciendus, sed condemnetur ad expensas, nisi probet se oppositionem malitiose non distulisse. § 2. Aliae exceptiones peremptoriae proponantur in

MALO     [1]
Can. 1741      rerum temporalium administratio cum gravi Ecclesiae damno, quoties huic malo aliud remedium afferi nequeat. - § 1. Si ex

MALUERINT     [1]
Can. 0668      Sodales ante primam professionem suorum bonorum administrationem cedant cui maluerint et, nisi constitutiones aliud ferant, de eorum usu et

MALUERIT     [2]
Can. 0396      visitet. § 2. Fas est Episcopo sibi eligere quos maluerit clericos in visitatione comites atque adiutores, reprobato quocumque contrario
Can. 0991      integrum est confessario legitime approbato etiam alius ritus, cui maluerit, peccata confiteri. - Indulgentia est remissio coram Deo poenae

MALUM     [1]
Can. 1324      ex necessitate vel gravi incommodo, si delictum sit intrinsece malum vel in animarum damnum vergat; 6_ ab eo, qui

MALUS     [1]
Can. 1323      necessitate vel gravi incommodo, nisi tamen actus sit intrinsece malus aut vergat in animarum damnum; 5_ legitimae tutelae causa

MANCIPATURUM     [1]
Can. 1036      libere sacrum ordinem suscepturum atque se ministerio ecclesiastico perpetuo mancipaturum esse, insimul petens ut ad ordinem recipiendum admittatur. -

MANDABIT     [1]
Can. 1706      tum loci contracti matrimonii tum suscepti baptismi quam primum mandabit, ut in libris matrimoniorum et baptizatorum de concessa dispensatione

MANDANDAM     [3]
Can. 0034      sed etiam cessante lege ad quam declarandam vel exsecutioni mandandam datae sunt. - Actus administrativus singularis, sive est decretum
Can. 1652      ab illo ipso iudice decidenda, qui tulit sententiam exsecutioni mandandam. - § 1. Nisi lex particularis aliud statuat, sententiam
Can. 1653      religiosos exsecutio sententiae spectat ad Superiorem qui sententiam exsecutioni mandandam tulit aut iudicem delegavit. - § 1. Exsecutor, nisi

MANDANDIS     [1]
Can. 0136      actu degentes, si agatur defavoribus concedendis aut de exsecutioni mandandis sive legibus universalibus sive legibus particularibus, quibus ipsi ad

MANDANS     [3]
Can. 1105      documentum ad normam iuris civilis authenticum. § 3. Si mandans scribere nequeat, id in ipso mandato adnotetur et alius
Can. 1105      quoque subsignet; secus mandatum irritum est. § 4. Si mandans, antequam procurator eius nomine contrahat, mandatum revocaverit aut in
Can. 1486      2. Lata definitiva sententia, ius et officium appellandi, si mandans non renuat, procuratori manet. - Tum procurator tum advocatus

MANDANTE     [3]
Can. 1105      contrahendum cum certa persona; 2_ ut procurator ab ipso mandante designetur, et munere suo per se ipse fungatur. §
Can. 1105      fungatur. § 2. Mandatum, ut valeat, subscribendum est a mandante et praeterea a parocho vel Ordinario loci in quo
Can. 1724      iudicii gradu renuntiatio instantiae fieri potest a promotore iustitiae, mandante vel consentiente Ordinario, ex cuius deliberatione processus promotus est

MANDARE     [3]
Can. 0045      in actus administrativi exsecutione erraverit, eundem actum iterum exsecutioni mandare. - Actus administrativus non cessat resoluto iure statuentis, nisi
Can. 1653      § 1. Nisi lex particularis aliud statuat, sententiam exsecutioni mandare debet per se vel per alium Episcopus dioecesis, in
Can. 1654      permissum, debet sententiam ipsam, secundum obvium verborum sensum, exsecutioni mandare. § 2. Licet ei videre de exceptionibus circa modum

MANDARI     [3]
Can. 0044      licet alteri committere actus praeparatorios. - Actus administrativus exsecutioni mandari potest etiam ab exsecutoris successore in officio, nisi fuerit
Can. 1650      § 1. Sententia quae transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest, salvo praescripto can. 1647. § 2. Iudex qui
Can. 1651      exsecutorium iudicis decretum habeatur, quo edicatur sententiam ipsam exsecutioni mandari debere; quod decretum pro diversa causarum natura vel in

MANDATA     [2]
Can. 0364      Civitatis tueri; 8_ exercere praeterea facultates et cetera explere mandata quae ipsi ab Apostolica Sede committantur. - § 1
Can. 0865      suam baptismum recipiendi manifestaverit et promittat se christianae religionis mandata esse servaturum. - Adultus qui baptizatur, nisi gravis obstet

MANDATARIUM     [1]
Can. 0310      acquirere et possidere possunt; quae iura et obligationes per mandatarium seu procuratorem exercere valent. - Sodales institutorum vitae consecrate

MANDATI     [6]
Can. 0042      actum edidit. - Exsecutor actus administrativi procedere debet ad mandati normam; si autem condiciones essentiales in litteris appositas non
Can. 0133      1. Delegatus qui sive circa res sive circa personas mandati sui fines excedit, nihil agit. § 2. Fines sui
Can. 0133      sui fines excedit, nihil agit. § 2. Fines sui mandati excercere non intellegitur delegatus qui aliomodo ac in mandato
Can. 0481      Exspirat potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis expleto tempore mandati, renuntiatione, itemque, salvis cann. 406 et 409, remotione eisdem
Can. 0883      personam de qua agitur, presbyter qui, vi officii vel mandati Episcopi dioecesani, infantia egressum baptizat aut iam baptizatum in
Can. 1686      pateat dispensationem datam non esse, aut de defectu validi mandati procuratoris. - § 1. Adversus hanc declarationem defensor vinculi

MANDATIS     [4]
Can. 0684      institutum religiosum fiat transitus, requiritur licentia Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est. - § 1. Usque ad emissionem professionis
Can. 0730      institutum saeculare fiat transitus, licentia requiritur Sedis Apostolicae, cuius mandatis standum est. - § 1. Institutis vitae consecratae accedunt
Can. 0744      ad societatem vitae apostolicae, licentia requiritur Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est. - Supremus Moderator cum consensu sui consilii
Can. 1357      competentem vel ad sacerdotem facultate praeditum, et standi huius mandatis; interim imponat congruam paenitentiam et, quatenus urgeat, scandali et

MANDATO     [15]
Can. 0133      mandati excercere non intellegitur delegatus qui aliomodo ac in mandato determinatur, ea peragit ad quae delegatus est, nisi modus
Can. 0134      aequiparatis, exclusis Vicario generali et episcopali, nisi de speciali mandato. - § 1. Potestas regiminis distinguitur in legislativam, exsecutivam
Can. 0140      omnes procedere debent ad normam can. 119, nisi in mandato aliud cautum sit. § 3. Potestas exsecutiva pluribus delegata
Can. 0142      revocatum fuit. - § 1. Potestas delegata extinguitur: expleto mandato; elapso tempore vel exhausto numero casuum pro quibus concessa
Can. 0367      nisi aliud in litteris pontificiis statuatur; cessat autem expleto mandato, revocatione eidem intimata, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata. -
Can. 0548      statutis dioecesanis necnon litteris Episcopi dioecesani definiuntur, specialius autem mandato parochi determinantur. § 2. Nisi aliud expresse litteris Episcopi
Can. 0639      de suis bonis, ipse respondere debet, si vero de mandato Superioris negotium instituti gesserit, institutum respondere debet. § 3
Can. 0675      confirmet et foveat. § 3. Actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in eius communione peragatur. - Laicalia instituta
Can. 1013      quemquam consecrare in Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato. - Nisi Sedis Apostolicae dispensatio intercesserit, Episcopus consecrator principalis
Can. 1105      § 3. Si mandans scribere nequeat, id in ipso mandato adnotetur et alius testis addatur qui scripturam ipse quoque
Can. 1382      a munere, eiusdem retentio. - Episcopus qui sine pontificio mandato aliquem consecrat in Episcopum, itemque qui ab eo consecrationem
Can. 1475      eorum exemplari. § 2. Notarii et cancellarius sine iudicis mandato tradere prohibentur exemplar actorum iudicialium et documentorum, quae sunt
Can. 1484      extinctionem impediendam iudex potest procuratorem admittere etiam non exhibito mandato, praestita, si res ferat, idonea cautione; actus autem qualibet
Can. 1524      eademque a parte vel ab eius procuratore, speciali tamen mandato munito, debet subscribi, cum altera parte communicari, ab eaque
Can. 1620      in iudicio; 6_ nomine alterius quis egit sine legitimo mandato; 7_ ius defensionis alterutri parti denegatum fuit; 8_ controversia

MANDATUM     [20]
Can. 0141      solidum. - Pluribus successive delegatis, ille negotium expediat, cuius mandatum anterius est, nec postea revocatum fuit. - § 1
Can. 0229      servatis praescriptis quoad idoneitatem requisitam statutis, habiles sunt ad mandatum docendi scientias sacras a legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum. -
Can. 0406      ipsi prae ceteris Episcopus dioecesanus committat quae ex iure mandatum speciale requirant. § 2. Nisi in litteris apostolicis aliud
Can. 0455      quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius conferentiae id
Can. 0455      in quibus nec ius universale nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem, de qua in § 1, Episcoporum conferentiae concessit
Can. 0479      sibi reservaverit vel qui ex iure requirant speciale Episcopi mandatum. § 2. Vicario episcopali ipso iure eadem competit potestas
Can. 0479      generali reservaverit, aut quae ex iure requirunt speciale Episcopi mandatum. § 3. Ad Vicarium generalem atque ad Vicarium episcopalem
Can. 0812      superiorum institutis quibuslibet disciplinas tradunt theologicas, auctoritatis ecclesiasticae competentis mandatum habeant oportet. - Episcopus dioecesanus impensam habeat curam pastoralem
Can. 1105      matrimonium per procuratorem valide ineundum requiritur: 1_ ut adsit mandatum speciale ad contrahendum cum certa persona; 2_ ut procurator
Can. 1105      et munere suo per se ipse fungatur. § 2. Mandatum, ut valeat, subscribendum est a mandante et praeterea a
Can. 1105      et praeterea a parocho vel Ordinario loci in quo mandatum datur, aut a sacerdote ab alterutro delegato, aut a
Can. 1105      alius testis addatur qui scripturam ipse quoque subsignet; secus mandatum irritum est. § 4. Si mandans, antequam procurator eius
Can. 1105      § 4. Si mandans, antequam procurator eius nomine contrahat, mandatum revocaverit aut in amentiam inciderit, invalidum est matrimonium, licet
Can. 1405      forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum. § 3. Rotae Romanae reservatur iudicare: 1_ Episcopos in
Can. 1428      et doctrina fulgeant. § 3. Auditoris est, secundum iudicis mandatum, probationes tantum colligere easque collectas iudici tradere; potest autem
Can. 1428      colligere easque collectas iudici tradere; potest autem, nisi iudicis mandatum obstet, interim decidere quae et quomodo probationes colligendae sint
Can. 1484      - § 1. Procurator et advocatus antequam munus suscipiant, mandatum authenticum apud tribunal deponere debent. § 2. Ad iuris
Can. 1484      caret, si intra terminum peremptorium a iudice statuendum, procurator mandatum rite non exhibeat. - Nisi speciale mandatum habuerit, procurator
Can. 1485      statuendum, procurator mandatum rite non exhibeat. - Nisi speciale mandatum habuerit, procurator non potest valide renuntiare actioni, instantiae vel
Can. 1485      arbitros et generatim ea agere pro quibus ius requirit mandatum speciale. - § 1. Ut procuratoris vel advocati remotio

MANDENTUR     [2]
Can. 0034      usum eorum dantur quorum est curare ut leges exsecutioni mandentur, eosque in legum exsecutione obligant; eas legitime edunt, intra
Can. 0457      praeparentur et decisiones in conventu plenario statutae debite exsecutioni mandentur; eiusdem etiam est alia negotia peragere, quae ipsi ad

MANEANT     [2]
Can. 0271      ita tamen ut iidem clerici propriae Ecclesiae particulari incardinati maneant, atque in eandem redeuntes omnibus gaudeant iuribus, quae haberent
Can. 1604      vel advocatorum vel etiam aliorum informationes iudici datae, quae maneant extra acta causae. § 2. Si causae discussio scripto

MANEAT     [3]
Can. 0119      super duobus aetate senioribus; post tertium scrutinium, si paritas maneat, ille electus habeatur qui senior sit aetate; 2_ si
Can. 1188      in album Sanctorum vel Beatorum relati sint. - Firma maneat praxis in ecclesiis sacras imagines fidelium venerationi proponendi; attamen
Can. 1598      decernere potest, cauto tamen ut ius defensionis semper integrum maneat. § 2. Ad probationes complendas partes possunt alias iudici

MANENDI     [2]
Can. 0102      commoratione, quae aut coniuncta sit cum animo ibi perpetuo manendi si nihil inde avocet, aut ad quinquennium completum sit
Can. 0102      saltem dioecesis, quae aut coniuncta sit cum animo ibi manendi saltem per tres menses si nihil inde avocet, aut

MANENS     [1]
Can. 0271      qui legitime in aliam Ecclesiam particularem transierit propriae Ecclesiae manens incardinatus, a proprio Episcopo dioecesano iusta de causa revocari

MANENT     [2]
Can. 0004      sive iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur. - § 1
Can. 0709      personam iuridicam, erigi possunt et sub cuius supremo moderamine manent. - Institutum saeculare est institutum vitae consecratae, in quo

MANENTE     [6]
Can. 0364      attingant; 2_ Episcopis actione et consilio adesse, integro quidem manente eorundem legitimae potestatis exercitio; 3_ crebras fovere relationes cum
Can. 0377      consecrate, ad episcopatum aptiorum eumque Apostolicae Sedi transmittant, firmo manente iure uniuscuiusque Episcopi Apostolicae Sedi nomina presbyterorum, quos episcopali
Can. 0830      eiusdem novis editionibus vel translationibus. - § 1. Integro manente iure uniuscuiusque loci Ordinarii committendi personis sibi probatis iudicium
Can. 0902      sacerdotes Eucharistiam concelebrare possunt, integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo
Can. 0963      exhortatio ut actum contritionis quisque elicere curet. - Firma manente obligatione de qua in can. 989, is cui generali
Can. 1048      irregularitate ab ordine exercendo impeditur eundem exercere, firmo tamen manente onere quam primum recurrendi ad Ordinarium aut Paenitentiariam, reticito

MANENTIBUS     [1]
Can. 0685      § 1. Usque ad emissionem professionis in novo instituto, manentibus votis, iura et obligationes quae sodalis in priore instituto

MANET     [7]
Can. 0098      2. Persona minor in exercitio suorum iurium potestati obnoxia manet parentum vel tutorum, iis exceptis in quibus minores lege
Can. 0455      1, Episcoporum conferentiae concessit, singuli Episcopi dioecesani competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses nomine omnium Episcoporum agere valet
Can. 0687      vitae condicione componi nequeunt, itemque sub dependentia et cura manet suorum Superiorum et etiam Ordinarii loci, praesertim si de
Can. 0698      de quibus in cann. 695 et 696, firmum semper manet ius sodalis cum supremo Moderatore communicandi et illi directe
Can. 0745      quo commorari debet, sub cuius cura et dependentia etiam manet. - Ad dimissionem sodalis definitive incorporati serventur, congrua congruis
Can. 1486      ius et officium appellandi, si mandans non renuat, procuratori manet. - Tum procurator tum advocatus possunt a iudice, dato
Can. 1687      monendus est agi de processu documentali. § 2. Integrum manet parti, quae se gravatam putet, ius appellandi. - Iudex

MANIFESTANDAM     [1]
Can. 0840      efficitur, atque ideo ad communionem ecclesiasticam inducendam, firmandam et manifestandam summopere conferunt; quapropter in iis celebrandis summa veneratione debitaque

MANIFESTANDUM     [1]
Can. 1598      spectantibus iudex ad gravissima pericula evitanda aliquod actum nemini manifestandum esse decernere potest, cauto tamen ut ius defensionis semper

MANIFESTANT     [1]
Can. 0837      et ordinata; quare ad universum corpus Ecclesiae pertinent illudque manifestant et afficiunt; singula vero membra ipsius attingunt diverso modo

MANIFESTAT     [1]
Can. 0607      Vita religiosa, utpote totius personae consecratio, mirabile in Ecclesia manifestat conubium a Deo conditum, futuri saeculo signum. Ita religiosus

MANIFESTATA     [2]
Can. 1303      1, destinari debent, nisi alia fuerit fundatoris voluntas expresse manifestata; secus ipsi personae iuridicae cedunt. - § 1. Ut
Can. 1548      eximuntur: 1_ clerici, quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati

MANIFESTATIONE     [1]
Can. 1330      consistat vel in alia voluntatis vel doctrinae vel scientiae manifestatione, tamquam non consummatum censendum est, si nemo eam declarationem

MANIFESTATIONEM     [5]
Can. 0630      Vetantur autem Superiores eos quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam. - § 1. Capitulum generale, quod supremam
Can. 1108      § 2. Assistens matrimonio intellegitur tantum qui praesens exquirit manifestationem contrahentium consensus eamque nomine Ecclesiae recipit. - Loci Ordinarius
Can. 1120      aptatis, firma tamen lege ut assistens matrimonio praesens requirat manifestationem consensus contrahentium eamque recipiat. - § 1. Celebrato matrimonio
Can. 1330      non consummatum censendum est, si nemo eam declarationem vel manifestationem percipiat. - § 1. Excommunicatus vetatur: 1_ ullam habere
Can. 1550      quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi poenitens eorum manifestationem petierit; immo audita a quovis et quoquo modo occasione

MANIFESTATUS     [1]
Can. 1057      Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet. § 2. Consensus

MANIFESTAVERINT     [2]
Can. 0788      - § 1. Qui voluntatem amplectendi fidem in Christum manifestaverint, expleto tempore praecatechumenatus, liturgicis caeremoniis admittantur ad catechumenatum, atque
Can. 0954      celebratio alibi fieri licet, nisi contrariam voluntatem oblatores expresse manifestaverint. - § 1. Qui celebrationem Missarum applicandarum aliis committere

MANIFESTAVERIT     [3]
Can. 0268      quinquennio, ipso iure incardinatur, si talem voluntatem in scriptis manifestaverit tum Episcopo dioecesano Ecclesiae hospitis tum Episcopo dioecesano proprio
Can. 0865      1. Ut adultus baptizari possit, oportet voluntatem baptismum recipiendi manifestaverit, de fidei veritatibus obligationibusque christianis sufficienter sit instructus atque
Can. 0865      veritatibus cognitionem habens, quovis modo intentionem suam baptismum recipiendi manifestaverit et promittat se christianae religionis mandata esse servaturum. -

MANIFESTE     [1]
Can. 1654      quod si habeat aliunde compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam ad normam cann. 1620, 1622, 1645, abstineat ab

MANIFESTENT     [2]
Can. 0212      suam de hisquae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque integritate ac reverentia erga Pastores
Can. 0844      sponte id petant, dummodo quoad eadem sacramenta fidem catholicam manifestent et rite sint dispositi. § 5. Pro casibus de

MANIFESTETUR     [1]
Can. 0332      ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur. - § 1

MANIFESTI     [1]
Can. 1184      elegerint ob rationes fidei christianae adversas; 3_ alii peccatores manifesti, quibus exequiae ecclesiasticae non sine publico fidelium scandalo concedi

MANIFESTO     [7]
Can. 0041      exsecutionis ministerium, exsecutionem huius actus denegare non potest, nisi manifesto appareat eundem actum esse nullum aut alia ex gravi
Can. 0749      § 3. Infallibiliter definita nulla intellegitur doctrina, nisi id manifesto constiterit. - Fide divina et catholica ea omnia credenda
Can. 0831      aut foliis periodicis quae religionem catholicam aut bonos mores manifesto impetere solent, ne quidpiam conscribant christifideles, nisi iusta et
Can. 0915      et interdicti post irrogationem vel declarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes. - Qui conscius est peccati
Can. 1007      conferatur. - Unctio infirmorum ne conferatur illis, qui in manifesto gravi peccato obstinate perseverent. - Sacramento ordinis ex divina
Can. 1645      quae transierit in rem iudicatam, dummodo de eius iniustitia manifesto constet, datur restitutio in integrum. § 2. De iniustitia
Can. 1645      datur restitutio in integrum. § 2. De iniustitia autem manifesto constare non censetur, nisi: 1_ sententia ita probationibus innitatur

MANSERIT     [1]
Can. 0017      textu et contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locos parallelos, si qui sint, ad legis finem

MANSURUM     [1]
Can. 1723      ante litis contestationem advocatum ipse nominet, tamdiu in munere mansurum quamdiu reus sibi advocatum non constituerit. - § 1

MANU     [4]
Can. 0603      voto vel alio sacro ligamine firmata, publice profiteatur in manu Episcopi dioecesani et propriam vivendi rationem sub ductu eiusdem
Can. 1000      integra formula prolata. § 2. Unctiones peragat minister propria manu, nisi gravis ratio usum instrumenti suadeat. - Curent animarum
Can. 1034      adscriptionem inter candidatos obtinuerit post praeviam suam petitionem propria manu exaratam et subscriptam, atque ab eadem auctoritate in scriptis
Can. 1036      Episcopo proprio aut Superiori maiori competenti declarationem tradat propria manu exaratam et subscriptam, qua testificetur se sponte ac libere

MANUS     [3]
Can. 0535      alio opportuno tempore inspicienda, parochus caveat ne ad extraneorum manus perveniant. § 5. Libri paroeciales antiquiores quoque diligenter custodiantur
Can. 0595      legitime introductas confirmare, salvis iis in quibus Apostolica Sedes manus apposuerit, necnon negotia maiora totum institutum respicientia tractare, quae
Can. 0880      confirmationis confertur per unctionem chrismatis in fronte, quae fit manus impositione atque per verba in probatis liturgicis libris praescripta

MANUUM     [1]
Can. 1009      Ordines sunt episcopatus, presbyteratus et diaconatus. § 2. Conferuntur manuum impositione et precatione consecratoria, quam pro singulis gradibus libri

MARIAE     [2]
Can. 0246      universo mundo, Deum deprecantur. § 3. Foveantur cultus Beatae Mariae Virginis etiam per mariale rosarium, oratio mentalis aliaque pietatis
Can. 1246      Ascensionis et sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Sanctae Genetricis Mariae, eiusdem Immaculatae Conceptionis et Assumptionis, sancti Ioseph, sanctorum Petri

MARIALE     [2]
Can. 0246      § 3. Foveantur cultus Beatae Mariae Virginis etiam per mariale rosarium, oratio mentalis aliaque pietatis exercitia, quibus alumni spiritum
Can. 0663      Deiparam, omnis vitae consecratae exemplum et tutamen, etiam per mariale rosarium prosequantur. § 5. Annua sacri recessus tempora fideliter

MARIAM     [1]
Can. 1186      fovendam, Ecclesia peculiari et filiali christifidelium venerationi commendat Beatam Mariam semper Virginem, Dei Matrem, quam Christus hominum omnium Matrem

MARITALI     [1]
Can. 1152      de adulterio certior factus est, sponte cum altero coniuge maritali affectu conversatus fuerit; praesumitur vero, si per sex menses

MARITIMIS     [1]
Can. 0566      mortis versentur. § 2. In valetudinariis, carceribus et itineribus maritimis, cappellanus praeterea facultatem habet, his tantum in locis exercendam

MARITOS     [1]
Can. 1148      potest. Idem valet de muliere non baptizata, quae plures maritos non baptizatos simul habeat. § 2. In casibus de

MARTE     [1]
Can. 0846      competenti auctoritate probati; quapropter nemo in iisdem quidpiam proprio marte addat, demat aut mutet. § 2. Minister sacramenta celebret

MARTYRUM     [1]
Can. 1237      ritus in liturgicis libris praescriptos. § 2. Antiqua traditio Martyrum aliorumve Sanctorum reliquias sub altari fixo condendi servetur, iuxta

MASSA     [2]
Can. 1274      § 3. In singulis dioecesibus constituatur, quatenus opus sit, massa communis qua valeant Episcopi obligationibus erga alias personas Ecclesiae
Can. 1275      sunt, ut efficaciam quoque in iure civili obtineant. - Massa bonorum ex diversis dioecesibus provenientium administratur secundum normas ab

MASSAM     [1]
Can. 0531      expleverit, oblationes quas hac occasione a christifidelibus recipit ad massam paroecialem deferat, nisi de contraria offerentis voluntate constet quoad

MATER     [2]
Can. 0101      vel, si parentes non habuerint idem domicilium vel quasi-domicilium, mater. § 2. Si agatur de filio vagorum, locus originis
Can. 0874      vel declarata sit innodatus; 5_ non sit pater aut mater baptizandi. § 2. Baptizatus ad communitatem ecclesialem non catholicam

MATERIA     [9]
Can. 0262      et pro omnibusqui in seminario sunt, parochi officium, excepta materia matrimoniali et firmo praescripto can. 985, obeat seminarii rector
Can. 0489      § 2. Singulis annis destruantur documenta causarum criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserunt aut quae a decennio
Can. 0696      violationes sacrorum vinculorum; pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi; grave scandalum ex culpabili modo agendi sodalis ortum
Can. 0869      non catholica non sunt sub condicione baptizandi, nisi, inspecta materia et verborum forma in baptismo collato adhibitis necnon attenta
Can. 0938      Tabernaculum, in quo habitualiter sanctissima Eucharistia asservatur, sit inamovibile, materia solida non transparenti confectum, et ita clausum ut quam
Can. 1236      et quidem ex unico lapide naturali; attamen etiam alia materia digna et solida, de iudicio Episcoporum conferentiae, adhiberi potest
Can. 1236      conferentiae, adhiberi potest. Stipites vero seu basis ex qualibet materia confici possunt. § 2. Altare mobile ex qualibet materia
Can. 1236      materia confici possunt. § 2. Altare mobile ex qualibet materia solida, usui liturgico congruenti, exstrui potest. - § 1
Can. 1715      2. Si agitur de bonis ecclesiasticis temporalibus, serventur, quoties materia id postulat, sollemnitates iure statutae pro rerum ecclesiasticarum alienatione

MATERIAE     [1]
Can. 1194      votum lapsu temporis ad finiendam obligationem appositi, mutatione substantiali materiae promissae, deficiente condicione a qua votum pendet aut eiusdem

MATERIALIBUS     [2]
Can. 0115      fundatio autonoma constat bonis seu rebus, sive spiritualibus sive materialibus, eamque, ad normam iuris et statutorum, moderantur sive una
Can. 0555      parochi sui districtus, quos graviter aegrotantes noverit, spiritualibus ac materialibus auxiliis necareant, utque eorum qui decesserint, funera digne celebrentur

MATERIALIS     [1]
Can. 1616      sententiae textu vel error irrepserit in calculis, vel error materialis acciderit in transcribenda parte dispositiva aut in factis vel

MATERIALISMO     [1]
Can. 0696      diffusio doctrinarum ab Ecclesiae magisterio damnatarum; publica adhaesio ideologiis materialismo vel atheismo infectis; illegitima absentia, de qua in can

MATERIAM     [6]
Can. 0006      hoc Codice recipiantur; 4_ ceterae quoque leges disciplinares universales materiam respicientes, quae hoc Codice ex integro ordinatur. § 2
Can. 0020      directe contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris materiam; sed lex universalis minime derogat iuri particulari aut speciali
Can. 0927      litat. - Nefas est, urgente etiam extrema necessitate, alteram materiam sine altera, aut etiam utramque extra eucharisticam celebrationem, consecrare
Can. 1195      causa finali, dispensatione, commutatione. - Qui potestatem in voti materiam habet, potest voti obligationem tamdiu suspendere, quamdiu voti adimpletio
Can. 1535      coram iudice competenti, ab aliqua parte circa ipsam iudicii materiam, sive sponte sive iudice interrogante, contra se peracta, est
Can. 1567      testimonii verba, saltem quod attinet ad ea quae iudicii materiam directe attingunt. § 2. Admitti potest usus machinae magnetophonicae

MATERIAS     [1]
Can. 0827      aut morales disciplinas pertinentes. § 3. Commendatur ut libri materias de quibus in § 2 tractantes, licet non adhibeantur

MATERIIS     [1]
Can. 1736      decurrunt ex tricesimo die. - § 1. In iis materiis, in quibus recursus hierarchicus suspendit decreti exsecutionem, idem efficit

MATERNITATE     [1]
Can. 0877      nato, matris nomen inserendum est, si publice de eius maternitate constet aut ipsa sponte sua, Codex plerumque non definit

MATRE     [1]
Can. 0877      loco nativitatis. § 2. Si de filio agatur e matre non nupta nato, matris nomen inserendum est, si publice

MATREM     [2]
Can. 1186      filiali christifidelium venerationi commendat Beatam Mariam semper Virginem, Dei Matrem, quam Christus hominum omnium Matrem constituit, atque verum et
Can. 1186      Mariam semper Virginem, Dei Matrem, quam Christus hominum omnium Matrem constituit, atque verum et authenticum promovet cultum aliorum Sanctorum

MATRIMONIA     [2]
Can. 1108      de eius revocatione constiterit. - § 1. Ea tantum matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram loci Ordinario aut parocho
Can. 1115      de licentia parochi, quoties vi delegationis generalis assistit. - Matrimonia celebrentur in paroecia ubi alterutra pars contrahentium habet domicilium

MATRIMONIALE     [1]
Can. 1055      ad normam can. 535, § 2. - § 1. Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae

MATRIMONIALEM     [4]
Can. 1099      dignitatem, dummodo non determinet vel voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem. - Scientia aut opinio nullitatis matrimonii consensum matrimonialem non
Can. 1100      consensum matrimonialem. - Scientia aut opinio nullitatis matrimonii consensum matrimonialem non necessario excludit. - § 1. Internus animi consensus
Can. 1104      se ipsi, sive per procuratorem. § 2. Sponsi consensum matrimonialem verbis exprimant; si vero loqui non possunt, signis aequipollentibus
Can. 1127      § 1, alia habeatur eiusdem matrimonii celebratio religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum; item ne fiat celebratio religiosa

MATRIMONIALES     [1]
Can. 1671      statutae, derogare, ut celeritati, salva iustitia, consulat. - Causae matrimoniales baptizatorum iure proprio ad iudicem ecclesiasticum spectant. - Causae

MATRIMONIALI     [3]
Can. 0262      pro omnibusqui in seminario sunt, parochi officium, excepta materia matrimoniali et firmo praescripto can. 985, obeat seminarii rector eiusve
Can. 1041      qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit, vel ipsemet vinculo matrimoniali aut ordine sacro aut voto publico perpetuo castitatis a
Can. 1112      idoneus, ad institutionem nupturientibus tradendam capax et qui liturgiae matrimoniali rite peragendae aptus sit. - Antequam delegatio concedatur specialis

MATRIMONIALIA     [1]
Can. 1095      laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3_ qui ob causas

MATRIMONIALIBUS     [3]
Can. 1067      conferentia statuat normas de examine sponsorum, necnon de publicationibus matrimonialibus aliisve opportunis mediis ad investigationes peragendas, quae ante matrimonium
Can. 1481      de iudicio in quo bonum publicum vertitur, exceptis causis matrimonialibus, iudex parti carenti defensorem ex officio constituat. - §
Can. 1490      recipientes, qui munus advocati vel procuratoris in causis praesertim matrimonialibus pro partibus quae eos seligere malint, exerceant. - Quodlibet

MATRIMONIALIS     [5]
Can. 1055      baptizatos evectum est. § 2. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum. -
Can. 1057      qui nulla humana potestate suppleri valet. § 2. Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili
Can. 1063      ut propria ecclesiastica communitas christifidelibus assistentiam praebeat, qua status matrimonialis in spiritu christiano servetur et in perfectione progrediatur. Haec
Can. 1096      essentiales assumere non valent. - § 1. Ut consensus matrimonialis haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent
Can. 1711      iisdem gaudet iuribus iisdemque tenetur officiis, quibus defensor vinculi matrimonialis. - Post secundam sententiam, quae nullitatem sacrae ordinationis confirmavit

MATRIMONII     [58]
Can. 0535      confirmatio, necnon quae pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione adoptionis, itemque ratione
Can. 1050      promovendus est ad diaconatum permanentem sit uxoratus, testimonia celebrati matrimonii et consensus uxoris. - Ad scrutinium de qualitatibus in
Can. 1056      validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum. - Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano
Can. 1059      canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus. - Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio
Can. 1060      favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur. - § 1. Matrimonium inter baptizatos
Can. 1062      pars de eiusdem nullitate certa evadat. - § 1. Matrimonii promissio sive unilateralis sive bilateralis, quam sponsalia vocant, regitur
Can. 1062      civilium, si quae sint, statutum fuit. § 2. Ex matrimonii promissione non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem; datur
Can. 1062      2. Ex matrimonii promissione non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem damnorum, si qua debeatur
Can. 1063      immo usu instrumentorum communicationis socialis, quibus christifideles de significatione matrimonii christiani deque munere coniugum ac parentum christianorum instituantur; 2_
Can. 1063      sui status sanctitatem et officia disponantur; 3_ fructuosa liturgica matrimonii celebratione, qua eluceat coniuges mysterium unitatis et fecundi amoris
Can. 1065      possit sine gravi incommodo. § 2. Ut fructuose sacramentum matrimonii recipiatur, enixe sponsis commendatur, ut ad sacramenta paenitentiae et
Can. 1069      impedimenta, si quae norint, parocho aut loci Ordinario, ante matrimonii celebrationem, revelandi. - Si alius quam parochus, cuius est
Can. 1072      1125, congrua congruis referendo. - Curent animarum pastores a matrimonii celebratione avertere iuvenes ante aetatem, qua secundum regionis receptos
Can. 1079      mortis periculo, loci Ordinarius potest tum super forma in matrimonii celebratione servanda, tum super omnibus et singulis impedimentis iuris
Can. 1083      2. Integrum est Episcoporum conferentiae aetatem superiorem ad licitam matrimonii celebrationem statuere. - § 1. Impotentia coeundi antecedens et
Can. 1085      § 1. Invalide matrimonium attentat qui vinculo tenetur prioris matrimonii, quamquam non consummati. § 2. Quamvis prius matrimonium sit
Can. 1086      1125 et 1126. § 3. Si pars tempore contracti matrimonii tamquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius
Can. 1086      erat dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero
Can. 1089      Inter virum et mulierem abductam vel saltem retentam intuitu matrimonii cum ea contrahendi, nullum matrimonium consistere potest, nisi postea
Can. 1090      constituta, matrimonium sponte eligat. - § 1. Qui intuitu matrimonii cum certa persona ineundi, huius coniugi vel proprio coniugi
Can. 1095      secundo gradu lineae collateralis, coniuncti sunt. - Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1_ qui sufficienti rationis usu carent; 2_ qui
Can. 1095      et acceptanda; 3_ qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent. - § 1. Ut consensus
Can. 1099      coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit. - Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet
Can. 1100      non vitiat consensum matrimonialem. - Scientia aut opinio nullitatis matrimonii consensum matrimonialem non necessario excludit. - § 1. Internus
Can. 1101      utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit
Can. 1116      diaconus qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonii celebrationi adesse debet, salva coniugii validitate coram solis testibus
Can. 1119      convenienti loco celebrari poterit. - Extra casum necessitatis, in matrimonii celebratione serventur ritus in libris liturgicis, ab Ecclesia probatis
Can. 1120      consuetudinibus recepti. - Episcoporum conferentia exarare potest ritum proprium matrimonii, a Sancta Sede recognoscendum, congruentem locorum et populorum usibus
Can. 1121      nomina coniugum, assistentis ac testium, locum et diem celebrationis matrimonii, iuxta modum ab Episcoporum conferentia aut ab Episcopo dioecesano
Can. 1123      declaratur, vel legitime praeterquam morte solvitur, parochus loci celebrationis matrimonii certior fieri debet, ut adnotatio in regestis matrimoniorum et
Can. 1125      3_ ambae partes edoceantur de finibus et proprietatibus essentialibus matrimonii, a neutro contrahente excludendis. - Episcoporum conferentiae est tum
Can. 1127      canonicam celebrationem ad normam § 1, alia habeatur eiusdem matrimonii celebratio religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum; item
Can. 1132      Ordinarii loci cessat si grave scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti observantia immineat, idque notum fiat
Can. 1132      ex secreti observantia immineat, idque notum fiat partibus ante matrimonii celebrationem. - Matrimonium secreto celebratum in peculiari tantummodo regesto
Can. 1138      nati sunt saltem post dies 180 a die celebrati matrimonii, vel infra dies 300 a die dissolutae vitae coniugalis
Can. 1161      salvo praescripto can. 1127, § 2. - § 1. Matrimonii irriti sanatio in radice est eiusdem, sine renovatione consensus
Can. 1161      concessionis gratiae; retrotractio vero intellegitur facta ad momentum celebrationis matrimonii, nisi aliud expresse caveatur. § 3. Sanatio in radice
Can. 1165      impletis condicionibus, de quibus in can. 1125, pro sanatione matrimonii mixti; concedi autem ab eodem nequit, si adsit impedimentum
Can. 1425      contentiosae: a) de vinculo sacrae ordinationis; b) de vinculo matrimonii, firmis praescriptis cann. 1686 et 1688; 2_ causae poenales
Can. 1432      de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii, constituatur in dioecesi defensor vinculi, qui officio tenetur proponendi
Can. 1672      proprio ad iudicem ecclesiasticum spectant. - Causae de effectibus matrimonii mere civilibus pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare
Can. 1673      iudice ecclesiastico cognosci ac definiri. - In causis de matrimonii nullitate, quae non sint Sedi Apostolicae reservatae, competentia sunt
Can. 1677      Formula dubii non tantum quaerat an constet de nullitate matrimonii in casu, sed determinare etiam debet quo capite vel
Can. 1681      instructione causae dubium valde probabile emerserit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal potest, suspensa de consensu partium causa nullitatis
Can. 1682      voto tribunalis et Episcopi. - § 1. Sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit, una cum appellationibus, si quae sint
Can. 1682      appellationis ex officio transmittatur. § 2. Si sententia pro matrimonii nullitate prolata sit in primo iudicii gradu, tribunal appellationis
Can. 1683      causam admittat. - Si in gradu appellationis novum nullitatis matrimonii caput afferatur, tribunal potest, tamquam in prima instantia, illud
Can. 1684      de eo iudicare. - § 1. Postquam sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit, in gradu appellationis confirmata est vel
Can. 1684      Praescripta can. 1644 servanda sunt, etiam si sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, non altera sententia sed decreto confirmata sit
Can. 1685      autem curare debet ut quam primum de decreta nullitate matrimonii et de vetitis forte statutis in matrimoniorum et baptizatorum
Can. 1686      processus sed citatis partibus et cum interventu defensoris vinculi, matrimonii nullitatem sententia declarare, si ex documento, quod nulli contradictioni
Can. 1690      prolem, ad sustentationem et educationem praestandam. - Causae ad matrimonii nullitatem declarandam nequeunt processu contentioso orali tractari. - In
Can. 1692      3. Si causa versetur etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex ut, servato praescripto § 2, causa inde
Can. 1698      § 1. Una Sedes Apostolica cognoscit de facto inconsummationis matrimonii et de exsistentia iustae causae ad dispensationem concedendam. §
Can. 1700      si introducta sit petitio iudicialis ad declarandam nullitatem eiusdem matrimonii, instructio ad idem tribunal committatur. - § 1. In
Can. 1702      colligendis in iudicio contentioso ordinario et in causis de matrimonii nullitate, dummodo cum horum processum indole componi queant. -
Can. 1706      rescriptum partibus notificabit et praeterea parocho tum loci contracti matrimonii tum suscepti baptismi quam primum mandabit, ut in libris
Can. 1707      ecclesiastico vel civili comprobari nequit, alter coniux a vinculo matrimonii solutus non habeatur, nisi post declarationem de morte praesumpta

MATRIMONIIS     [10]
Can. 0366      potestate regiminis Ordinarii loci exempta est, nisi agatur de matrimoniis celebrandis; 2_ Legato pontificio fas est, praemonitis, quantum fieri
Can. 0530      2 et 3, atque apostolicae benedictionis impertiti; 4_ assistentia matrimoniis et benedictio nuptiarum; 5_ persolutio funerum; 6_ fontis baptismalis
Can. 0543      de quibus in cann. 528, 529 et 530; facultas matrimoniis assistendi, sicuti et potestates omnes dispensandi ipso iure parocho
Can. 1109      tales declarati, vi officii, intra fines sui territorii, valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed etiam non subditorum, dummodo
Can. 1111      valide officio funguntur, possunt facultatem intra fines sui territorii matrimoniis assistendi, etiam generalem, sacerdotibus et diaconis delegare. § 2
Can. 1111      delegare. § 2. Ut valida sit delegatio facultatis assistendi matrimoniis, determinatis personis expresse dari debet; si agitur de delegatione
Can. 1112      conferentiae et obtenta licentia Sanctae Sedis, delegare laicos, qui matrimoniis assistant. § 2. Laicus seligatur idoneus, ad institutionem nupturientibus
Can. 1129      - Praescripta can. 1127 et 1128 applicanda sunt quoque matrimoniis, quibus obstat impedimentum disparitatis cultus, de quo in can
Can. 1147      baptizata sive non baptizata, servatis etiam praescriptis canonum de matrimoniis mixtis. - § 1. Non baptizatus, qui plures uxores
Can. 1148      contrahendum est, servatis etiam, si opus sit, praescriptis de matrimoniis mixtis et aliis de iure servandis. § 3. Ordinarius

MATRIMONIO     [38]
Can. 0109      linea, stipite dempto. - § 1. Affinitur oritur ex matrimonio valido, etsi non consummato, atque viget inter virum et
Can. 0112      licentiam ab Apostolica Sede obtinuerit; 2_ coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam ritualem sui iuris
Can. 0112      Ecclesiam ritualem sui iuris alterius coniugis se transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad latinam Ecclesiam redire; 3_
Can. 0112      2, ante decimum quartum aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam ritualem
Can. 0643      decimum septimum aetatis annum nondum compleverit; 2_ coniux, durante matrimonio; 3_ qui sacro vinculo cum aliquo instituto vitae consecratae
Can. 0721      in societate vitae apostolicae incorporatus est; 3_ coniux durante matrimonio. § 2. Constitutiones possunt alia admissionis impedimenta etiam ad
Can. 1031      nisi post expletum vigesimum quintum saltem aetatis annum; qui matrimonio coniunctus est, nonnisi post expletum trigesimum quintum saltem aetatis
Can. 1041      aut ordine sacro aut voto publico perpetuo castitatis a matrimonio ineundo impeditus, vel cum muliere matrimonio valido coniuncta aut
Can. 1041      perpetuo castitatis a matrimonio ineundo impeditus, vel cum muliere matrimonio valido coniuncta aut eodem voto adstricta; 4_ qui voluntarium
Can. 1056      Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem. - § 1
Can. 1061      et quo coniuges fiunt una caro. § 2. Celebrato matrimonio, si coniuges cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur. §
Can. 1067      necessaria sunt, quibus diligenter observatis, parochus procedere possit ad matrimonio assistendum. - In periculo mortis, si aliae probationes haberi
Can. 1070      revelandi. - Si alius quam parochus, cuius est assistere matrimonio, investigationes peregerit, de harum exitu quam primum per authenticum
Can. 1071      necessitatis, sine licentia Ordinarii loci ne quis assistat: 1_ matrimonio vagorum; 2_ matrimonio quod ad normam legis civilis agnosci
Can. 1071      Ordinarii loci ne quis assistat: 1_ matrimonio vagorum; 2_ matrimonio quod ad normam legis civilis agnosci vel celebrari nequeat
Can. 1071      ad normam legis civilis agnosci vel celebrari nequeat; 3_ matrimonio eius qui obligationibus teneatur naturalibus erga aliam partem filiosve
Can. 1071      erga aliam partem filiosve ex praecedenti unione ortis; 4_ matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit; 5_ matrimonio eius
Can. 1071      4_ matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit; 5_ matrimonio eius qui censura innodatus sit; 6_ matrimonio filii familias
Can. 1071      abiecerit; 5_ matrimonio eius qui censura innodatus sit; 6_ matrimonio filii familias minoris, insciis aut rationabiliter invitis parentibus; 7_
Can. 1071      filii familias minoris, insciis aut rationabiliter invitis parentibus; 7_ matrimonio per procuratorem ineundo, de quo in can. 1105. §
Can. 1071      in can. 1105. § 2. Ordinarius loci licentiam assistendi matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit ne concedat, nisi
Can. 1079      minister sacer rite delegatus, tum sacerdos vel diaconus qui matrimonio, ad normam can. 1116, § 2, assistit. § 3
Can. 1093      in quolibet gradu. - Impedimentum publicae honestatis oritur ex matrimonio invalido post instauratam vitam communem aut ex notorio vel
Can. 1101      animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis. § 2. At si alterutra vel utraque pars
Can. 1108      1, 1116 et 1127, §§ 1-2. § 2. Assistens matrimonio intellegitur tantum qui praesens exquirit manifestationem contrahentium consensus eamque
Can. 1110      ritus latini. - Ordinarius et parochus personalis vi officii matrimonio solummodo eorum valide assistunt, quorum saltem alteruter subditus sit
Can. 1114      quae ius statuit ad libertatem status comprobandam. - Assistens matrimonio illicite agit, nisi ipsi constiterit de libero statu contrahentium
Can. 1120      ad spiritum christianum aptatis, firma tamen lege ut assistens matrimonio praesens requirat manifestationem consensus contrahentium eamque recipiat. - §
Can. 1121      manifestationem consensus contrahentium eamque recipiat. - § 1. Celebrato matrimonio, parochus loci celebrationis vel qui eius vices gerit, etsi
Can. 1121      cuius parochus inquisitiones de statu libero peregit; de celebrato matrimonio eundem Ordinarium et parochum quam primum certiorem reddere tenetur
Can. 1127      reddatur. - § 1. Ad formam quod attinet in matrimonio mixto adhibendam, serventur praescripta can. 1108; si tamen pars
Can. 1128      animarum pastores curent, ne coniugi catholico et filiis e matrimonio mixto natis auxilium spirituale desit ad eorum obligationes adimplendas
Can. 1131      quae ante matrimonium peragendae sunt; 2_ ut secretum de matrimonio celebrato servetur ab Ordinario loci, assistente, testibus, coniugibus. -
Can. 1134      servando in secreto curiae archivo, adnotetur. - Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum
Can. 1134      inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum; in matrimonio praeterea christiano coniuges ad sui status officia et dignitatem
Can. 1137      curandi. - Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido vel putativo. - § 1. Pater is est
Can. 1165      singulis casibus, etiam si plures nullitatis rationes in eodem matrimonio concurrant, impletis condicionibus, de quibus in can. 1125, pro
Can. 1697      quamvis altero invito, ius habent petendi gratiam dispensationis super matrimonio rato et non consummato. - § 1. Una Sedes

MATRIMONIORUM     [7]
Can. 0535      In unaquaque paroecia habeantur libri paroeciales, liber scilicet baptizatorum, matrimoniorum, defunctorum, aliique secundum Episcoporum conferentiae aut Episcopi dioecesani praescripta
Can. 1081      Ordinarium loci statim certiorem faciat; eaque adnotetur in libro matrimoniorum. - Nisi aliud ferat Paenitentiariae rescriptum, dispensatio in foro
Can. 1121      gerit, etsi neuter eidem astiterit, quam primum adnotet in matrimoniorum regestis nomina coniugum, assistentis ac testium, locum et diem
Can. 1121      concessit, curet ut inscribatur dispensatio et celebratio in libro matrimoniorum tum curiae tum paroeciae propriae partis catholicae, cuius parochus
Can. 1123      celebrationis matrimonii certior fieri debet, ut adnotatio in regestis matrimoniorum et baptizatorum rite fiat. - Matrimonium inter duas personas
Can. 1685      decreta nullitate matrimonii et de vetitis forte statutis in matrimoniorum et baptizatorum libris mentio fiat. - Recepta petitione ad
Can. 1706      tum suscepti baptismi quam primum mandabit, ut in libris matrimoniorum et baptizatorum de concessa dispensatione mentio fiat. - §

MATRIMONIUM     [96]
Can. 0194      aut a communione Ecclesiae publice defecerit; 3_ clericus qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit. § 2. Amotio, de qua
Can. 0226      coniugali vivunt, iuxta propriam vocationem, peculiari officio tenentur per matrimonium et familiam ad aedificationem populi Dei allaborandi. § 2
Can. 0694      sodalis qui: 1_ a fide catholica notorie defecerit; 2_ matrimonium contraxerit vel, etiam civiliter tantum, attentaverit. § 2. His
Can. 1041      qui delictum apostasiae, haeresis aut schismatis commiserit; 3_ qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit, vel ipsemet vinculo matrimoniali aut
Can. 1057      christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem. - § 1. Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus
Can. 1057      foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium. - Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur
Can. 1058      tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium. - Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur. - Matrimonium catholicorum, etsi
Can. 1059      Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur. - Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars sit catholica, regitur iure
Can. 1060      civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus. - Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro
Can. 1061      pro valore matrimonii, donec contrarium probetur. - § 1. Matrimonium inter baptizatos validum dicitur ratum tantum, si non est
Can. 1061      aptum ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro. § 2. Celebrato
Can. 1061      coniuges cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur. § 3. Matrimonium invalidum dicitur putativum, si bona fide ab una saltem
Can. 1063      coniugum ac parentum christianorum instituantur; 2_ praeparatione personali ad matrimonium ineundum, qua sponsi ad novi sui status sanctitatem et
Can. 1065      Catholici qui sacramentum confirmationis nondum receperint, illud, antequam ad matrimonium admittantur, recipiant, si id fieri possit sine gravi incommodo
Can. 1066      ad sacramenta paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae accedant. - Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae ac licitae celebrationi
Can. 1067      matrimonialibus aliisve opportunis mediis ad investigationes peragendas, quae ante matrimonium necessaria sunt, quibus diligenter observatis, parochus procedere possit ad
Can. 1072      avertere iuvenes ante aetatem, qua secundum regionis receptos mores matrimonium iniri solet. - Impedimentum dirimens personam inhabilem reddit ad
Can. 1073      iniri solet. - Impedimentum dirimens personam inhabilem reddit ad matrimonium valide contrahendum. - Publicum censetur impedimentum, quod probari in
Can. 1075      tantum Ecclesiae auctoritatis est authentice declarare quandonam ius divinum matrimonium prohibeat vel dirimat. § 2. Uni quoque supremae auctoritati
Can. 1077      et omnibus in proprio territorio actu degentibus vetare potest matrimonium in casu peculiari, sed ad tempus tantum, gravi de
Can. 1080      detegatur cum iam omnia sunt parata ad nuptias, nec matrimonium sine probabili gravis mali periculo differri possit usquedum a
Can. 1080      ibidem praescriptis. § 2. Haec potestas valet etiam ad matrimonium convalidandum, si idem periculum sit in mora nec tempus
Can. 1083      aetatis annum completum, mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium valide inire non possunt. § 2. Integrum est Episcoporum
Can. 1084      viri sive ex parte mulieris, sive absoluta sive relativa, matrimonium ex ipsa eius natura dirimit. § 2. Si impedimentum
Can. 1084      impotentiae dubium sit, sive dubio iuris sive dubio facti, matrimonium non est impediendum nec, stante dubio, nullum declarandum. §
Can. 1084      impediendum nec, stante dubio, nullum declarandum. § 3. Sterilitas matrimonium nec prohibet nec dirimit, firmo praescripto can. 1098. -
Can. 1085      dirimit, firmo praescripto can. 1098. - § 1. Invalide matrimonium attentat qui vinculo tenetur prioris matrimonii, quamquam non consummati
Can. 1085      prioris matrimonii, quamquam non consummati. § 2. Quamvis prius matrimonium sit irritum aut solutum qualibet ex causa, non ideo
Can. 1086      aut solutione legitime et certo constiterit. - § 1. Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia
Can. 1087      partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam. - Invalide matrimonium attentant, qui in sacris ordinibus sunt constituti. - Invalide
Can. 1088      attentant, qui in sacris ordinibus sunt constituti. - Invalide matrimonium attentant, qui voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso
Can. 1089      vel saltem retentam intuitu matrimonii cum ea contrahendi, nullum matrimonium consistere potest, nisi postea mulier a raptore separata et
Can. 1089      raptore separata et in loco tuto ac libero constituta, matrimonium sponte eligat. - § 1. Qui intuitu matrimonii cum
Can. 1090      huius coniugi vel proprio coniugi mortem intulerit, invalide hoc matrimonium attentat. § 2. Invalide quoque matrimonium inter se attentant
Can. 1090      intulerit, invalide hoc matrimonium attentat. § 2. Invalide quoque matrimonium inter se attentant qui mutua opera physica vel morali
Can. 1091      coniugi intulerunt. - § 1. In linea recta consanguinitatis matrimonium irritum est inter omnes ascendentes et descendentes tum legitimos
Can. 1091      § 3. Impedimentum consanguinitatis non multiplicatur. § 4. Numquam matrimonium permittatur, si quod subest dubium num partes sint consanguineae
Can. 1092      gradu lineae collateralis. - Affinitas in linea recta dirimit matrimonium in quolibet gradu. - Impedimentum publicae honestatis oritur ex
Can. 1094      inter virum et consanguineas mulieris, ac vice versa. - Matrimonium inter se valide contrahere nequeunt qui cognatione legali ex
Can. 1096      haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse consortium permanens inter virum et mulierem ordinatum ad
Can. 1097      praesumitur. - § 1. Error in persona invalidum reddit matrimonium. § 2. Error in qualitate personae, etsi det causam
Can. 1097      2. Error in qualitate personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi haec qualitas directe et principaliter
Can. 1098      nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur. - Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum patrato, circa aliquam
Can. 1101      si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam
Can. 1102      vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit. - § 1. Matrimonium sub condicione de futuro valide contrahi nequit. § 2
Can. 1102      sub condicione de futuro valide contrahi nequit. § 2. Matrimonium sub condicione de praeterito vel de praesenti initum est
Can. 1103      cum licentia Ordinarii loci scripto data. - Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam
Can. 1103      incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium. - § 1. Ad matrimonium valide contrahendum necesse est
Can. 1104      se liberet, eligere cogatur matrimonium. - § 1. Ad matrimonium valide contrahendum necesse est ut contrahentes sint praesentes una
Can. 1105      loqui non possunt, signis aequipollentibus. - § 1. Ad matrimonium per procuratorem valide ineundum requiritur: 1_ ut adsit mandatum
Can. 1105      contrahat, mandatum revocaverit aut in amentiam inciderit, invalidum est matrimonium, licet sive procurator sive altera pars contrahens haec ignoraverit
Can. 1106      sive procurator sive altera pars contrahens haec ignoraverit. - Matrimonium per interpretem contrahi potest; cui tamen parochus ne assistat
Can. 1107      assistat, nisi de interpretis fide sibi constet. - Etsi matrimonium invalide ratione impedimenti vel defectus formae initum fuerit, consensus
Can. 1111      dari debet; si agitur de delegatione speciali, ad determinatum matrimonium danda est; si vero agitur de delegatione generali, scripto
Can. 1116      incommodo assistens ad normam iuris competens, qui intendunt verum matrimonium inire, illud valide ac licite coram solis testibus contrahere
Can. 1117      Statuta superius forma servanda est, si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta
Can. 1118      salvis praescriptis can. 1127, § 2. - § 1. Matrimonium inter catholicos vel inter partem catholicam et partem non
Can. 1118      poterit de licentia Ordinarii loci vel parochi. § 2. Matrimonium in alio convenienti loco celebrari Ordinarius loci permittere potest
Can. 1118      convenienti loco celebrari Ordinarius loci permittere potest. § 3. Matrimonium inter partem catholicam et partem non baptizatam in ecclesia
Can. 1121      conferentia aut ab Episcopo dioecesano praescriptum. § 2. Quoties matrimonium ad normam can. 1116 contrahitur, sacerdos vel diaconus, si
Can. 1121      inito coniugio quam primum certiorem reddere. § 3. Ad matrimonium quod attinet cum dispensatione a forma canonica contractum, loci
Can. 1122      locum celebrationis necnon formam publicam servatam. - § 1. Matrimonium contractum adnotetur etiam in regestis baptizatorum, in quibus baptismus
Can. 1122      quibus baptismus coniugum inscriptus est. § 2. Si coniux matrimonium contraxerit non in paroecia in qua baptizatus est, parochus
Can. 1123      parochum loci collati baptismi quam primum transmittat. - Quoties matrimonium vel convalidatur pro foro externo, vel nullum declaratur, vel
Can. 1124      adnotatio in regestis matrimoniorum et baptizatorum rite fiat. - Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera sit in Ecclesia
Can. 1127      adhibendam, serventur praescripta can. 1108; si tamen pars catholica matrimonium contrahit cum parte non catholica ritus orientalis, forma canonica
Can. 1127      singulis casibus dispensandi, consulto tamen Ordinario loci in quo matrimonium celebratur, et salva ad validitatem aliqua publica forma celebrationis
Can. 1130      gravi et urgenti causa loci Ordinarius permittere potest, ut matrimonium secreto celebretur. - Permissio matrimonium secreto celebrandi secumfert: 1_
Can. 1131      Ordinarius permittere potest, ut matrimonium secreto celebretur. - Permissio matrimonium secreto celebrandi secumfert: 1_ ut secreto fiant investigationes quae
Can. 1131      celebrandi secumfert: 1_ ut secreto fiant investigationes quae ante matrimonium peragendae sunt; 2_ ut secretum de matrimonio celebrato servetur
Can. 1133      immineat, idque notum fiat partibus ante matrimonii celebrationem. - Matrimonium secreto celebratum in peculiari tantummodo regesto, servando in secreto
Can. 1139      dissolutae vitae coniugalis. - Filii illegitimi legitimantur per subsequens matrimonium parentum sive validum sive putativum, vel per rescriptum Sanctae
Can. 1141      aequiparantur legitimis, nisi aliud expresse iure cautum fuerit. - Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam
Can. 1142      humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest. - Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem baptizatam et
Can. 1143      alterutra, etsi altera pars sit invita. - § 1. Matrimonium initum a duobus non baptizatis solvitur ex privilegio paulino
Can. 1143      fidei partis quae baptismum recepit, ipso facto quo novum matrimonium ab eadem parte contrahitur, dummodo pars non baptizata discedat
Can. 1144      discedendi causam. - § 1. Ut pars baptizata novum matrimonium valide contrahat, pars non baptizata semper interpellari debet an
Can. 1147      concedere potest ut pars baptizata, utens privilegio paulino, contrahat matrimonium cum parte non catholica sive baptizata sive non baptizata
Can. 1148      § 2. In casibus de quibus in § 1, matrimonium, recepto baptismo, forma legitima contrahendum est, servatis etiam, si
Can. 1149      baptizato ratione captivitatis vel persecutionis cohabitationem restaurare nequeat, aliud matrimonium contrahere potest, etiamsi altera pars baptismum interea receperit, firmo
Can. 1156      casu iuri separationis renuntiat. - § 1. Ad convalidandum matrimonium irritum ob impedimentum dirimens, requiritur ut cesset impedimentum vel
Can. 1157      - Renovatio consensus debet esse novus voluntatis actus in matrimonium, quod pars renovans scit aut opinatur ab initio nullum
Can. 1159      si impedimentum sit utrique parti notum. - § 1. Matrimonium irritum ob defectum consensus convalidatur, si pars quae non
Can. 1160      potest, necesse est ut consensus forma canonica praestetur. - Matrimonium nullum ob defectum formae, ut validum fiat, contrahi denuo
Can. 1162      1. Si in utraque vel alterutra parte deficiat consensus, matrimonium nequit sanari in radice, sive consensus ab initio defuerit
Can. 1163      concedi potest a momenti praestiti consensus. - § 1. Matrimonium irritum ob impedimentum vel ob defectum legitimae formae sanari
Can. 1163      sanari potest, dummodo consensus utriusque partis perseveret. § 2. Matrimonium irritum ob impedimentum iuris naturalis aut divini positivi sanari
Can. 1394      Firmo praescripto can. 194, § 1, n. 3, clericus matrimonium, etiam civiliter tantum, attentans, in suspensionem latae sententiae incurrit
Can. 1394      2. Religiosus a votis perpetuis, qui non sit clericus, matrimonium etiam civiliter tantum attentans, in interdictum latae sententiae incurrit
Can. 1673      Apostolicae reservatae, competentia sunt: 1_ tribunal loci in quo matrimonium celebratum est; 2_ tribunal loci in quo pars conventa
Can. 1674      interroget, num quid excipiendum habeat. - Habiles sunt ad matrimonium impugnandum: 1_ coniuges; 2_ promotor iustitiae, cum nullitas iam
Can. 1674      2_ promotor iustitiae, cum nullitas iam divulgata est, si matrimonium convalidari nequeat aut non expediat. - § 1. Matrimonium
Can. 1675      matrimonium convalidari nequeat aut non expediat. - § 1. Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuit accusatum, post mortem
Can. 1676      pastoralia media adhibeat, ut coniuges, si fieri potest, ad matrimonium forte convalidandum et ad coniugalem convictum restaurandum inducantur. -
Can. 1684      confirmata est vel decreto vel altera sententia, ii, quorum matrimonium declaratum est nullum, possunt novas nuptias contrahere statim ac
Can. 1685      Vicarius iudicialis debet eandem notificare Ordinario loci in quo matrimonium celebratum est. Is autem curare debet ut quam primum

MATRINA     [1]
Can. 0873      eidem inhaerentes fideliter adimpleat. - Patrinus unus tantum vel matrina una vel etiam unus et una assumantur. - §

MATRIS     [1]
Can. 0877      Si de filio agatur e matre non nupta nato, matris nomen inserendum est, si publice de eius maternitate constet

MATURE     [2]
Can. 1296      alienatio sit civiliter valida, auctoritatis competentis est decernere, omnibus mature perpensis, an et qualis actio, personalis scilicet vel realis
Can. 1319      comminari. § 2. Praeceptum poenale ne feratur, nisi re mature perpensa, et iis servatis, quae in cann. 1317 et

MATURIORIS     [2]
Can. 0233      sint insuper sacerdotes, praesertim vero Episcopi dioecesani, ut qui maturioris aetatis viri ad ministeria sacra sese vocatos aestiment, prudenter
Can. 0236      nisi graves ob rationes Episcopus dioecesanus aliter statuerit; 2_ maturioris aetatis viri, sive caelibes sive coniugati, ratione ad tres

MATURITAS     [1]
Can. 0642      ad vitam instituti propriam amplectendam; quae valetudo, indoles et maturitas comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis, firmo praescripto

MATURITATE     [2]
Can. 0244      ordinentur, ut iidem iuxta uniuscuiusque indolem una cum debita maturitate humana spiritum Evangelii et arctam cum Christo necessitudinem acquirant
Can. 1031      qui aetatis annum vigesimum quintum expleverint et sufficienti gaudeant maturitate, servato insuper intervallo sex saltem mensium inter diaconatum et

MATURITATEM     [2]
Can. 0217      ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum
Can. 0721      apponere. § 3. Praetera, ut quis recipiatur, habeat oportet maturitatem, quae ad vitam instituti propriam recte ducendam est necessaria

MATURITATIS     [1]
Can. 0642      praeter aetatem requisitam, habeant valetudinem, aptam indolem et sufficientes maturitatis qualitates ad vitam instituti propriam amplectendam; quae valetudo, indoles

MAXIMA     [3]
Can. 0486      § 1. Documenta omnia, quae dioecesim vel paroecias respiciunt, maxima cura custodiri debent. § 2. In unaquaque curia erigatur
Can. 1011      Ad ordinationem invitandi sunt clerici aliique christifideles, ut quam maxima frequentia celebrationi intersint. - Sacrae ordinationis minister est Episcopus
Can. 1318      non possint; censuras autem, praesertim excommunicationem, ne constituat, nisi maxima cum moderatione et in sola delicta graviora. - §

MAXIMAM     [2]
Can. 1292      quorum alienatio proponitur, continetur intra summam minimam et summam maximam ab Episcoporum conferentia pro sua cuiusque regione definiendas, auctoritas
Can. 1292      2. Si tamen agatur de rebus quarum valor summam maximam excedit, vel de rebus ex voto Ecclesiae donatis, vel

MAXIME     [13]
Can. 0233      atque peculiari ratione sacerdotes, praesertim parochi. Episcopi dioecesani, quorum maxime est de vocationibus provehendis curam habere, populum sibi commissum
Can. 0259      alumnorum vocatione, indole, pietate ac profectu cognitionem sibi comparent, maxime intuitu sacrarum ordinationum conferendarum. - Rectori, cuius est cotidianum
Can. 0287      pacem et concordiam iustitia innixam inter homines servandam quam maxime semper foveant. § 2. In factionibus politicis atque in
Can. 0304      seu nomen sibi eligant, temporis et loci usibus accommodatum, maxime ab ipso fine, quem intendunt, selectum. - § 1
Can. 0353      negotiis gravibus, communis tamen contigentibus, aut ad actus quosdam maxime sollemnes peragendos. § 3. In Consistorium extraordinarium, quod celebratur
Can. 0385      vocationes ad diversa ministeria et ad vitam consecratam quam maxime foveat, speciali cura vocationibus sacerdotalibus et missionalibus adhibita. -
Can. 0407      § 2, dumtaxat dependentes. - § 1. Ut quam maxime praesenti et futuro dioecesis bono faveatur, Episcopus dioecesanus, coadiutor
Can. 0495      ut bonum pastorale portionis populi Dei ipsi commissae quam maxime provehatur. § 2. In vicariatibus et praefecturis apostolicis Vicarius
Can. 0499      quatenus id fieri possit, sacerdotes presbyterii repraesententur, ratione habita maxime diversorum ministeriorum variarumque dioecesis regionum. - § 1. Episcopi
Can. 0555      praescripta celebrentur, ut decor et nitor ecclesiarum sacraeque supellectilis, maxime in celebratione eucharistica et custodia sanctissimi Sacramenti, accurate serventur
Can. 0555      ut presbyteris sui districtus subsidia spiritualia praesto sint, itemque maxime sollicitus sit de iis, qui in difficilioribus versantur circumstantiis
Can. 0918      cui participat, salvo praescripto can. 921, § 2. - Maxime commendatur ut fideles in ipsa eucharistica celebratione sacram communionem
Can. 0938      solida non transparenti confectum, et ita clausum ut quam maxime periculum profanationis vitetur. § 4. Gravi de causa, licet

MAXIMEQUE     [1]
Can. 1304      tum novo oneri suscipiendo, tum iam susceptis satisfacere posse; maximeque caveat ut reditus omnino respondeant oneribus adiunctis, secundum cuiusque

MAXIMO     [1]
Can. 0898      sanctissima Eucharistia cohaerent et ad eam ordinantur. - Christifideles maximo in honore sanctissimam Eucharistiam habeant, actuosam in celebratione augustissimi

MEDIA     [13]
Can. 0202      spatium constans 24 horis continuo supputandis, et incipit a media nocte, nisi aliud expresse caveatur; hebdomada spatium 7 dierum
Can. 0384      obligationes suo statui proprias rite adimpleant iisdemque praesto sint media et institutiones, quibus ad vitam spiritualem et intellectualem fovendam
Can. 0761      oportet, Christi mysterium integre ac fideliter proponatur. - Varia media ad doctrinam christianam annuntiandam adhibeantur quae praesto sunt, imprimis
Can. 0793      prolem educandi; parentes catholici officium quoque habent ea eligendi media et instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi
Can. 0796      vitam socialem active participandam conformentur. - § 1. Inter media ad excolendam educationem christifideles magni faciant scholas, quae quidem
Can. 0840      concredita, utpote actiones Christi et Ecclesiae, signa exstant ac media quibus fides exprimitur et roboratur, cultus Deo redditur et
Can. 1051      Superior maior, ut scrutinium rite peragatur, potest alia adhibere media quae sibi, pro temporis et loci adiunctis, utilia videantur
Can. 1215      rectoribus, censeat novam ecclesiam bono animarum inservire posse, et media ad ecclesiae aedificationem et ad cultum divinum necessaria non
Can. 1220      et pretiosa tuenda ordinaria conservationis cura et opportuna securitatis media adhibeantur. - Ingressus in ecclesiam tempore sacrarum celebrationum sit
Can. 1234      videantur. - § 1. In sanctuariis abundantius fidelibus suppeditentur media salutis, verbum Dei sedulo annuntiando, vitam liturgicam praesertim per
Can. 1271      unitatis et caritatis, pro suae dioecesis facultatibus, conferant ad media procuranda, quibus Sedes Apostolica secundum temporum condiciones indiget, ut
Can. 1676      causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges, si fieri potest, ad matrimonium forte
Can. 1695      causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges concilientur et ad coniugalem convictum restaurandum

MEDIANTE     [2]
Can. 0131      iure alicui officio adnectitur; delegata, quae ipsi personae non mediante officio conceditur. § 2. Potestas regiminis ordinaria potest esse
Can. 0520      sive ad certum praefinitum tempus; in utroque casu fiat mediante conventione scripta inter Episcoporum dioecesanum et competentem Superiorem instituti

MEDIATIONEM     [2]
Can. 1446      hoc propositum idoneas ipsis indicet, gravibus quoque hominibus ad mediationem adhibitis. § 3. Quod si circa privatum partium bonum
Can. 1733      solutione quaerenda communi consilio curetur, gravibus quoque personis ad mediationem et studium forte adhibitis, ita ut per idoneam viam

MEDICI     [2]
Can. 0978      Meminerit sacerdos in audiendis confessionibus se iudicis pariter et medici personam sustinere ac divinae iustitiae simul et misericordiae ministrum
Can. 1548      quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam

MEDICINA     [1]
Can. 0919      a quocumque cibo et potu, excepta tantummodo aqua atque medicina. § 2. Sacerdos, qui eadem die bis aut ter

MEDICINALES     [1]
Can. 1312      § 1. Sanctiones poenales in Ecclesia sunt: 1_ poenae medicinales seu censurae, quae in cann. 1331-1333 recensentur; 2_ poenae

MEDIIS     [11]
Can. 0114      universitatibus, quae finem persequuntur reapse utilem atque, omnibus perpensis, mediis gaudent quae sufficere posse praevidentur ad finem praestitutum assequendum
Can. 0276      paenitentiae sacramentum accedant, Deiparam Virginem peculiari veneratione colant, aliisque mediis sanctificationis utantur communibus et particularibus. - § 1. Clerici
Can. 0386      omnibus tradatur. § 2. Integritatem et unitatem fidei credendae mediis, quae aptiora videantur, firmiter tueatur, iustam tamen libertatem agnoscens
Can. 0633      totius instituti vel communitatis exprimant. § 2. In his mediis participationis et consultationis instituendis et adhibendis sapiens servetur discretio
Can. 0677      est stipem necessitatibus, prudenter accommodent, novis etiam et opportunis mediis adhibitis. § 2. Instituta autem, si quas habeant associationes
Can. 0747      annuntiaret atque exponeret, officium est et ius nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a qualibet humana potestate
Can. 0786      constituantur, cum scilicet instructae sint propriis viribus et sufficientibus mediis, quibus opus evangelizandi per se ipsae peragere valeant. -
Can. 0820      nempe eaedem coniuncta opera, conventibus, investigationibus scientificis coordinatis aliisque mediis, ad maius scientiarum incrementum conspirent. - Provideant Episcoporum conferentia
Can. 0827      ab ea postea approbati, in scholis, sive elementariis sive mediis sive superioribus, uti textus, quibus institutio nititur, adhiberi non
Can. 0839      dare, quibus omnes tenentur. - § 1. Aliisve quoque mediis munus sanctificationis peragit Ecclesia, sive orationibus, quibus Deum deprecatur
Can. 1067      de examine sponsorum, necnon de publicationibus matrimonialibus aliisve opportunis mediis ad investigationes peragendas, quae ante matrimonium necessaria sunt, quibus

MEDIORUM     [1]
Can. 0666      redeat et in sua vocatione perseveret. - In usu mediorum communicationis socialis servetur necessaria discretio atque vitentur quae sunt

MEDITANDAS     [1]
Can. 0652      ad mysterium salutis contemplandum et sacras Scripturas legendas et meditandas instruantur; ad Dei cultum in sacra liturgia excolendum praeparentur

MEDITETUR     [1]
Can. 0942      non continuum, protracta, ut communitas localis eucharisticum mysterium impensius meditetur et adoret; huiusmodi tamen expositio fiat tantum si congruus

MELIGERE     [1]
Can. 0413      in § 1, non suppetat, collegii consultorum est sacerdote meligere, qui dioecesim regat. § 3. Qui dioecesis regimen, ad

MELIORE     [4]
Can. 0605      Ecclesiae concredita discernere satagant iidemque adiuvent promotores ut proposita meliore quo fiere potest modo exprimant aptisque statutis protegant, adhibitis
Can. 1191      deliberata ac libera Deo facta de bono possibili et meliore, ex virtute religionis impleri debet. § 2. Nisi iure
Can. 1310      interest et proprio consilio a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera
Can. 1350      e statu clericali, qui propter poenam vere indigeat, Ordinarius meliore quo fieri potest modo providere curet. - Poena reum

MELIUS     [4]
Can. 0591      etiam ratione sacri vinculi oboedientiae parere tenentur. - Quo melius institutorum bono atque apostolatus necessitatibus provideatur, Summus Pontifex, ratione
Can. 0592      vel alii ecclesiasticae auctoritati subicere. - § 1. Quo melius institutorum communio cum Sede Apostolica foveatur, modo et tempore
Can. 0646      ordinatur, ut novitii vocationem divinam, et quidem instituti propriam, melius agnoscant, vivendi modum instituti experiantur eiusque spiritu mentem et
Can. 1345      a qualibet punitione irroganda abstinere, si censeat aliter posse melius consuli eius emendationi. - Quoties reus plura delicta patraverit

MEMBRA     [15]
Can. 0094      Statutis universitatis personarum obligantur solae personae quae legitime eiusdem membra sunt; statutis rerum universitatis, iiqui eiusdem moderamen curant. §
Can. 0115      personis constitui potest, est collegialis, si eius actionem determinant membra, in decisionibus ferendis concurrentia, sive aequali iure sive non
Can. 0336      - Collegium Episcoporum, cuius caput est Summus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum
Can. 0339      Ius est et officium omnibus et solis Episcopis qui membra sint Collegii Episcoporum, ut Concilio Oecumenico cum suffragio deliberativo
Can. 0450      titulares necnon Legatus Romani Pontificis non sunt de iure membra Episcoporum conferentiae. - Quaelibet Episcoporum conferentia sua conficiat statuta
Can. 0463      episcopales, necnon Vicarius iudicialis; 3_ canonici ecclesiae cathedralis; 4_ membra consilii presbyteralis; 5_ christifideles laici, etiam sodales institutorum vitae
Can. 0492      peritis et integritate praestantibus, ab Episcopo nominatis. § 2. Membra consilii a rebus oeconomicis ad quinquennium nominentur, sed expleto
Can. 0497      statutorum; 2_ aliqui sacerdotes, ad normam statuorum, esse debent membra nata, qui scilicet ratione officii ipsis demandati ad consilium
Can. 0499      domicilium aut quasi-domicilium in dioecesi habent. - Modus eligendi membra consilii presbyteralis statutis determinandus est, ita quidem ut, quatenus
Can. 0501      ad normam § 2 statuta sunt. - § 1. Membra consilii presbyteralis designentur ad tempus, in statutis determinatum, ita
Can. 0502      intra annum debet noviter constituere. - § 1. Inter membra consilii presbyteralis ab Episcopo dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes
Can. 0529      paroecialis curam habeant, iidemque tum dioecesis tum Ecclesiae universae membra se sentiant operaque ad eandem communionem promovendam participent vel
Can. 0774      catechesis, sub moderamine legitimae ecclesiasticae auctoritatis, ad omnia Ecclesiae membra pro sua cuiusque parte pertinet. § 2. Prae ceteris
Can. 0837      corpus Ecclesiae pertinent illudque manifestant et afficiunt; singula vero membra ipsius attingunt diverso modo, pro diversitate ordinum, munerum et
Can. 0844      petant et rite sint disposita; quod etiam valet quoad membra aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis Apostolicae, ad sacramenta quod

MEMBRIS     [13]
Can. 0120      § 2. Si vel unum ex personae iuridicae collegialis membris supersit, et personarum universitas secundum statuta esse non desierit
Can. 0336      sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii capite et membris, et in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum
Can. 0375      sua nonnisi in hierarchica communione cum Collegii capite et membris exercere possunt. - Episcopi vocantur dioecesani, quibus scilicet alicuius
Can. 0443      particularis, ita quidem ut eorum singula duos ex suis membris mittant, collegialiter ab iisdem designatos; qui tamen votum habent
Can. 0458      actorum consilii Episcoporum permanentis, et eadem cum omnibus conferentiae membris communicare itemque alia acta conscribere, quae ipsi a conferentiae
Can. 0500      eidem praesidere atque quaestiones in eodem tractandas determinare auta membris propositas recipere. § 2. Consilium presbyterale gaudet voto tantum
Can. 0512      plena communione sint cum Ecclesia catholica, tum clericis, tum membris institutorum vitae consecratae, tum praesertim laicis, quique designantur modo
Can. 0699      Moderator cum suo consilio, quod ad validitatem saltem quattuor membris constare debet, collegialiter procedat ad probationes, argumenta et defensiones
Can. 0751      repudiatio; schisma, subiectionis Summo Pontifici aut communionis cum Ecclesiae membris eidem subditis detrectatio. - Non quidem fidei assensus, religiosum
Can. 0753      Episcopi, qui sunt in communione cum Collegii capite et membris, sive singuli sive in conferentiis Episcoporum aut in conciliis
Can. 0834      atque a mystico Iesu Christi Corpore, Capite nempe et membris, integer cultus Dei publicus exercetur. § 2. Huiusmodi cultus
Can. 0844      catholici licite sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum administrant membris Ecclesiarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non
Can. 0961      pertinet ad Episcopum dioecesanum, qui, attentis criteriis cum ceteris membris Episcoporum conferentiae concordatis, casus talis necessitatis determinare potest. -

MEMBRO     [1]
Can. 0120      statuta esse non desierit, exercitium omnium iurium universitatis illi membro competit. - Si universitates sive personarum sive rerum, quae

MEMBRORUM     [2]
Can. 0307      ab eandem non sit legitime dimissus. - § 1. Membrorum receptio fiat ad normam iuris ac statutorum uniuscuiusque consociationis
Can. 0587      statuuntur, normae fundamentales circa instituti regimen et sodalium disciplinam, membrorum incorporationem atque institutionem, necnon proprium sacrorum ligaminum obiectum. §

MEMINERIT     [2]
Can. 0916      gravis ratio et deficiat opportunitas confitendi; quo in casu meminerit se obligatione teneri ad eliciendum actum perfectae contritionis, qui
Can. 0978      invalida est, praeterquam in periculo mortis. - § 1. Meminerit sacerdos in audiendis confessionibus se iudicis pariter et medici

MEMOR     [1]
Can. 0387      agnoscens in veritatibus ulterius perscrutandis. - Episcopus dioecesanus, cum memor sit se obligatione teneri exemplum sanctitatis praebendi in caritate

MEMORATIS     [2]
Can. 0417      Vicario generali vel episcopali gesta sunt, donec certam de memoratis actibus pontificiis notitiam receperint. - § 1. A certa
Can. 1546      documenti particula describi possit et in exemplari exhiberi sine memoratis incommodis, iudex decernere potest ut eadem producatur. - Probatio

MEMORES     [1]
Can. 0222      Obligatione quoque tenentur iustitiam socialem promovendi necnon, praecepti Domini memores, ex propriis reditibus pauperibus subveniendi. - § 1. In

MEMORIA     [3]
Can. 0904      possit eundem a celebratione non esse impeditum. - Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio Sacrificii eucharistici opus redemptionis continuo
Can. 1565      2. Attamen si ea quae testificanda sunt ita a memoria sint remota, ut nisi prius recolantur certo affirmari nequeant
Can. 1568      de interrogationibus ex officio additis et generatim de omnibus memoria dignis quae forte acciderint, cum testes excutiebantur. - §

MEMORIALE     [1]
Can. 0897      et qua continuo vivit et crescit Ecclesia. Sacrificium eucharisticum, memoriale mortis et resurrectionis Domini, in quo Sacrificium crucis in

MEMORIAM     [1]
Can. 1173      celebrat, qua Deum ad populum suum loquentem audiens et memoriam mysterii salutis agens, Ipsum sine intermissione, cantu et oratione

MENDICANTES     [1]
Can. 1265      omnibus servari debent, iis non exclusis, qui ex institutione mendicantes vocantur et sunt. - In omnibus ecclesiis et oratoriis

MENDICANTIUM     [1]
Can. 1265      sacramentorum et sacramentalium. - § 1. Salvo iure religiosorum mendicantium, vetatur persona quaevis privata, sive physica sive iuridica, sine

MENS     [1]
Can. 0578      saeculo conversantem, semper autem voluntatem Patris facientem. - Fundatorum mens atque proposita a competenti auctoritate ecclesiastica sanctia circa naturam

MENSA     [4]
Can. 0276      ministerii pastoralis officia fideliter et indefesse adimpleant; 2_ duplici mensa sacrae Scripturae et Eucharistiae vitam suam spiritualem nutriant; enixe
Can. 0932      altare dedicatum vel benedictum; extra locum sacrum adhiberi potest mensa conveniens, retentis semper tobalea et corporali. - Iusta de
Can. 1235      serventur atque secure custodiantur. - § 1. Altare, seu mensa super quam Sacrificium eucharisticum celebratur, fixum dicitur, si ita
Can. 1236      vel mobile. - § 1. Iuxta traditum Ecclesiae morem mensa altaris fixi sit lapidea, et quidem ex unico lapide

MENSE     [3]
Can. 0382      capere, si iam non sit consecratus Episcopus, intra quattuor mense a receptis apostolicis litteris; si iam sit consecratus, intra
Can. 0934      habeat et, quantum fieri potest, sacerdos saltem bis in mense Missam ibi celebret. - Nemini licet sanctissimam Eucharistiam apud
Can. 1504      3_ subscribi ab actore vel eius procuratore, appositis die, mense et anno, necnon loco in quo actor vel eius

MENSEM     [13]
Can. 0008      promulgantur modo a legislatore determinato et obligare incipiunt post mensem a die promulgationis, nisi alius terminus in ipsa lege
Can. 0161      aliquem praesentaverit non idoneum repertum, altera tantum vice, intra mensem, alium candidatum praesentare. § 2. Si praesentatus ante institutionem
Can. 0161      de vita decesserit, potest qui iure praesentandi pollet, intra mensem ab habita renuntiationis aut mortis notitia, ius suum rursus
Can. 0177      sed rursus eligi potest; collegium autem aut coetus intra mensem a cognita non-acceptatione ad novam electionem procedere debet. -
Can. 0395      a dioecesi aequa de causa abesse potest non ultra mensem, sive continuum sive intermissum, dummodo cautum sit ne ex
Can. 0410      officii extra dioecesim implendi aut feriarum causa, quae ultra mensem ne protrahantur, nonnisi ad breve tempus discedant. - Episcopo
Can. 0533      licet quotannis a paroecia abesse ad summum per unum mensem continuum aut intermissum; quo in feriarum tempore dies non
Can. 1116      periculum, dummodo prudenter praevideatur earum rerum condicionem esse per mensem duraturam. § 2. In utroque casu, si praesto sit
Can. 1357      In remissione concedenda confessarius paenitenti onus iniungat recurrendi intra mensem sub poena reincidentiae ad Superiorem competentem vel ad sacerdotem
Can. 1506      autem reiectionis expeditissime definienda est. - Si iudex intra mensem ab exhibito libello decretum non ediderit, quo libellum admittit
Can. 1610      est approbationi. § 3. Sententia edenda est non ultra mensem a die quo causa definita est, nisi, in tribunali
Can. 1633      Appellatio prosequenda est coram iudice ad quem dirigitur intra mensem ab eius interpositione, nisi iudex a quo longius tempus
Can. 1644      dierum a proposita impugnatione allatis. Tribunal autem appellationis intra mensem ab exhibitis novis probationibus et argumentis debet decreto statuere

MENSES     [24]
Can. 0057      ad decretum obtinendum legitime proponatur, auctoritas competens intra tres menses a recepta petitione vel recursu provideat, nisi alius terminus
Can. 0072      de causa semel prorogari possunt, non tamen ultra tres menses. - Per legem contrariam nulla rescripta revocantur, nisi aliud
Can. 0102      coniuncta sit cum animo ibi manendi saltem per tres menses si nihil inde avocet, aut ad tres menses reapse
Can. 0102      tres menses si nihil inde avocet, aut ad tres menses reapse sit protracta. § 3. Domicilium vel quasi-domicilium in
Can. 0153      de iure ad tempus determinatum confertur, provisio intra sex menses ante expletum hoc tempus fieri potest, et effectum habet
Can. 0158      et quidem, nisi aliud legitime cautum sit, intra tres menses ab habita vacationis officii notitia. § 2. Si ius
Can. 0189      § 3. Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra tres menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione non indiget effectum
Can. 0268      neque horum alteruter ipsi contrariam scripto mentem intra quattuor menses a receptis litteris significaverit. § 2. Per admissionem perpetuam
Can. 0379      detineatur impedimento, quicumque ad Episcopatum promotus debet intra tres menses ab acceptis apostolicis litteris consecrationem episcopalem recipere, et quidem
Can. 0382      receptis apostolicis litteris; si iam sit consecratus, intra duos menses ab iidem receptis. § 3. Canonicam dioecesis possessionem capit
Can. 0395      ex gravi urgentique causa. § 4. Si ultra sex menses Episcopus a dioecesis illegitime abfuerit, de eius absentia Metropolita
Can. 0418      § 1. A certa translationis notitia, Episcopus intra duos menses debet dioecesim ad quam petere eiusque canonicam possessionem capere
Can. 0437      dioecesi. - § 1. Metropolita obligatione tenetur, intra tres menses a recepta consecratione episcopali, aut, si iam consecratus fuerit
Can. 0648      commoretur. - § 1. Novitiatus, ut validus sit, duodecim menses in ipsa novitiatus communitate peragendos complecti debet, firmo praescripto
Can. 0649      648, § 2, absentia a domo novitiatus quae tres menses, sive continuos sive intermissos, superet, novitiatum invalidum reddit. Absentia
Can. 0653      maiore ad normam iuris proprii, non tamen ultra sex menses prorogari. - Professione religiosa sodales tria consilia evangelica observanda
Can. 1152      maritali affectu conversatus fuerit; praesumitur vero, si per sex menses coniugalem convictum servaverit, neque recursum apud auctoritatem ecclesiasticam vel
Can. 1152      Si coniux innocens sponte convictum coniugalem solverit, intra sex menses causam separationis deferat ad competentem auctoritatem ecclesiasticam, quae, omnibus
Can. 1453      ne protrahantur, in tribunali vero secundae instantiae, ultra sex menses. - Omnes qui tribunal constituunt aut eidem opem ferunt
Can. 1520      processualis, nullo obstante impedimento, ponatur a partibus per sex menses, instantia perimitur. Lex particularis alios peremptionis terminos statuere potest
Can. 1623      de quibus in can. 1622, proponi potest intra tres menses a notitia publicationis sententiae. - De querela nullitatis videt
Can. 1646      petenda est a iudice qui sententiam tulit intra tres menses a die cognitionis eorundem motivorum computandos. § 2. Restitutio
Can. 1646      et 5, petenda est a tribunali appellationis, intra tres menses a notitia publicationis sententiae; quod si in casu, de
Can. 1655      qui tamen neque infra quindecim dies coarctetur neque sex menses excedat. - § 1. Processu contentioso orali, de quo

MENSIBUS     [2]
Can. 0008      fuerit praescriptus, et vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est, nisi ex
Can. 0203      in termino, qui, si tempus constet uno vel pluribus mensibus aut annis, una vel pluribus hebdomadis, finitur expleto ultimo

MENSIS     [7]
Can. 0202      nocte, nisi aliud expresse caveatur; hebdomada spatium 7 dierum; mensis spatium 30 et annus spatium 365 dierum, nisi mensis
Can. 0202      mensis spatium 30 et annus spatium 365 dierum, nisi mensis et annus dicantur sumendi prout sunt in calendario. §
Can. 0202      § 2. Prout sunt in calendario semper sumendi sunt mensis et annus, si tempus est continuum. - § 1
Can. 0203      hebdomadis, finitur expleto ultimo die eiusdem numeri aut, si mensis die eiusdem numeri careat, expleto ultimo die mensis. -
Can. 0203      si mensis die eiusdem numeri careat, expleto ultimo die mensis. - § 1. Christifideles sunt qui, utpote per baptismum
Can. 0484      fideliter redigere quae geruntur, eaque cum significatione loci, diei, mensis et anni subsignare; 3_ acta vel instrumenta legitime petenti
Can. 1622      subscriptionibus caret iure praescriptis; 4_ non refert indicationem anni, mensis, diei et loci in quo prolata fuit; 5_ acta

MENSIUM     [2]
Can. 1031      et sufficienti gaudeant maturitate, servato insuper intervallo sex saltem mensium inter diaconatum et presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad
Can. 1035      Inter acolythatus et diaconatus collationem intervallum intercedat sex saltem mensium. - Candidatus, ut ad ordinem diaconatus aut presbyteratus promoveri

MENSTRUAM     [1]
Can. 1115      ubi alterutra pars contrahentium habet domicilium vel quasi-domicilium vel menstruam commorationem, aut, si de vagis agitur, in paroecia ubi

MENTALI     [1]
Can. 0276      spiritualibus, iuxta iuris particularis praescripta; 5_ sollicitantur ut orationi mentali regulariter incumbant, frequenter ad paenitentiae sacramentum accedant, Deiparam Virginem

MENTALIS     [1]
Can. 0246      cultus Beatae Mariae Virginis etiam per mariale rosarium, oratio mentalis aliaque pietatis exercitia, quibus alumni spiritum orationis acquirant atque

MENTE     [2]
Can. 0777      etiam tradatur, quantum eorum condicio sinat, qui corpore vel mente sint praepediti; 5_ ut iuvenum et adultorum fides, variis
Can. 1550      testimonium ferendum minores infra decimum quartum aetatis annum et mente debiles; audiri tamen poterunt ex decreto iudicis, quo id

MENTEM     [8]
Can. 0017      qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum. - Leges quae poenam statuunt aut
Can. 0159      praescriptis. - Nemo invitus praesentetur; quare qui praesentandus proponitur, mentem suam rogatus, nisi intra octiduum utile recuset, praesentari potest
Can. 0218      Qui disciplinis sacris incumbunt iusta libertate fruuntur inquirendi necnon mentem suam prudenter in iis aperiendi, inquibus peritia gaudent, servato
Can. 0268      Episcopo dioecesano proprio, neque horum alteruter ipsi contrariam scripto mentem intra quattuor menses a receptis litteris significaverit. § 2
Can. 0480      Episcopo dioecesano referre debent, nec umquam contra voluntatem et mentem Episcopi dioecesani agant. - § 1. Exspirat potestas Vicarii
Can. 0646      propriam, melius agnoscant, vivendi modum instituti experiantur eiusque spiritu mentem et cor informent, atque ipsorum propositum et idoneitas comprobentur
Can. 1284      iusto tempore exigere exactosque tuto servare et secundum fundatoris mentem aut legitimas normas impendere; 5_ foenus vel mutui vel
Can. 1562      lex particularis caveat. - § 1. Iudex testi in mentem revocet gravem obligationem dicendi totam et solam veritatem. §

MENTIO     [5]
Can. 0067      generalia, prius tempore praevalet posteriori, nisi in altero fiat mentio expressa de priore, aut nisi prior impetrator dolo vel
Can. 0154      eam possessionem non esse legitimam, et de hac declaratione mentio fiat in litteris collationis. - Qui, vicem alterius neglegentis
Can. 0704      sodalibus, qui ab instituto sunt quoquo modo separati, fiat mentio in relatione Sedi Apostolicae mittenda, de qua in can
Can. 1685      de vetitis forte statutis in matrimoniorum et baptizatorum libris mentio fiat. - Recepta petitione ad normam can. 1677 proposita
Can. 1706      ut in libris matrimoniorum et baptizatorum de concessa dispensatione mentio fiat. - § 1. Quoties coniugis mors authentico documento

MENTIONE     [7]
Can. 0065      Ordinario denegatam ab alio Ordinario petat, nisi facta denegationis mentione; Ordinarius gratiam ne concedat, nisi habitis a priore Ordinario
Can. 0065      Vicario episcopali denegata et postea, nulla facta huius denegationis mentione, ab Episcopo dioecesano impetrata, invalida est; gratia autem ab
Can. 0065      ab Episcopo dioecesano denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione, ab eius Vicario generali vel Vicario episcopali, non consentiente
Can. 0877      Parochus loci, in quo baptismus celebratur, debet nomina baptizatorum, mentione facta de ministro, parentibus, patrinis necnon, si adsint, testibus
Can. 0895      probandam serventur praescripta can. 876. - Nomina confirmatorum, facta mentione ministri, parentum et patrinorum, loci et diei collatae confirmationis
Can. 1305      collocentur in commodum eiusdem fundationis cum expressa et individua mentione oneris. - § 1. Fundationes, etiam viva voce factae
Can. 1357      recursus autem fieri potest etiam per confessarium, sine nominis mentione. § 3. Eodem onere recurrendi tenentur, postquam convaluerint, ii

MENTIONEM     [2]
Can. 0028      consuetudinem aut legem revocatur; sed, nisi expressam de iis mentionem faciat, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles, nec
Can. 1568      si fieri potest, a deponentibus. - Notarius in actis mentionem faciat de praestito, remisso aut recusato iureiurando, de partium

MENTIS     [10]
Can. 0251      progredientis aetatis, ita tradatur, ut alumnorum formationem humanam perficiat, mentis aciem provehat, eosque ad studia theologica peragenda aptiores reddat
Can. 1006      sit, hoc sacramentum ministretur. - Infirmis qui, cum suae mentis compotes essent, hoc sacramentum implicite saltem petierint, conferatur. -
Can. 1247      cultum Deo reddendum, laetitiam diei Domini propriam, aut debitam mentis ac corporis relaxationem impediant. - § 1. Praecepto de
Can. 1324      eo qui rationis usu carebat propter ebrietatem aliamve similem mentis perturbationem, quae culpabilis fuerit; 3_ ex gravi passionis aestu
Can. 1324      3_ ex gravi passionis aestu, qui non omnem tamen mentis deliberationem et voluntatis consensum praecesserit et impedierit, et dummodo
Can. 1325      applicandis praescriptis cann. 1323 et 1324; item ebrietas aliaeve mentis perturbationes, si sint de industria ad delictum patrandum vel
Can. 1345      necessitate vel passionis aestu vel in ebrietate aliave simili mentis perturbatione patraverit, iudex potest etiam a qualibet punitione irroganda
Can. 1478      § 4. Bonis interdicti, et ii qui minus firmae mentis sunt, stare in iudicio per se ipsi possunt tantummodo
Can. 1680      In causis de impotentia vel de consensus defectu propter mentis morbum iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi
Can. 1741      grave detrimentum vel perturbationem afferat; 2_ imperitia aut permanens mentis vel corporis infirmitas, quae parochum suis muneribus utiliter obeundis

MERA     [1]
Can. 1413      cuius hereditate vel legato pio agitur, nisi agatur de mera exsecutione legati, quae videnda est secundum ordinarias competentiae normas

MERCATURAE     [1]
Can. 0947      - A stipe Missarum quaelibet etiam species negotiationis vel mercaturae omnino arceatur. - Distinctae applicandae sunt Missae ad eorum

MERCATURAM     [2]
Can. 0286      sive in propriam sive in aliorum utilitatem, negotiationem aut mercaturam exercere, nisi de licentia legitimae auctoritatis ecclesiasticae. - §
Can. 1392      publico ecclesiastico documento falsum asserit. - Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem contra canonum praescripta exercentes pro delicti gravitate

MERCEDEM     [1]
Can. 1286      iis, qui operam ex condicto praestant, iustam et honestam mercedem tribuant, ita ut iidem suis et suorum necessitatibus convenienter

MERE     [9]
Can. 0011      nullum aut inhabilem esse personam expresse statuitur. - Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem
Can. 0085      eandem Ordinarius certiorem facere tenetur. - Dispensatio, seu legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio, concedi potest ab iis
Can. 0924      modica aqua miscenda est. § 2. Panis debet esse mere triticeus et recenter confectus, ita ut nullum sit periculum
Can. 1059      divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus. - Matrimonium gaudet favore iuris
Can. 1336      officii, muneris, iuris, privilegii, facultatis, gratiae, tituli, insignis, etiam mere honorifici; 3_ prohibitio ea exercendi, quae sub n. 2
Can. 1617      Ceterae iudicis pronuntiationes, praeter sententiam, sunt decreta quae si mere ordinatoria non sint, vim non habent, nisi saltem summarie
Can. 1645      partis prolata fuerit in damnum alterius; 4_ legis non mere processualis praescriptum evidenter neglectum fuerit; 5_ sententia adversetur praecedenti
Can. 1672      ad iudicem ecclesiasticum spectant. - Causae de effectibus matrimonii mere civilibus pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare statuat
Can. 1692      civile. § 3. Si causa versetur etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex ut, servato praescripto § 2

MERENTUR     [2]
Can. 0281      § 1. Clerici, cum ministerio ecclesiastico se dedicant, remunerationem merentur quae suae condicioni congruat, ratione habite tum ipsius muneris
Can. 0281      Diaconi uxorati, qui plene ministerio ecclesiastico sese devovent, remunerationem merentur qua sui suaeque familiae sustentationi providere valeant; qui vero

MERETUR     [1]
Can. 0084      abutitur potestate sibi ex privilegio data, privilegio ipso privari meretur; quare, Ordinarius, frustra monito privilegiario, graviter abutentem privet privilegio

MERITO     [3]
Can. 1609      conventui die, singuli iudices scriptas afferant conclusiones suas in merito causae, et rationes tam in iure quam in facto
Can. 1648      - Concessa restitutione in integrum, iudex pronuntiare debet de merito causae. - § 1. Episcopus, cuius est tribunal moderari
Can. 1654      exceptionibus circa modum et vim exsecutionis, non autem de merito causae; quod si habeat aliunde compertum sententiam esse nullam

MERITUM     [1]
Can. 1472      scripto respondeatur. - § 1. Acta iudicialia, tum quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam

MERUM     [1]
Can. 0041      edentis transmissa fuerit. - Exsecutor actus administrativi cui committitur merum exsecutionis ministerium, exsecutionem huius actus denegare non potest, nisi

METHODO     [2]
Can. 0253      liturgiam, philosophiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, aliasque, quae propria methodo tradendae sunt, disciplinas. § 3. Magister qui a munere
Can. 0254      habiles fiant ad quaestiones aptis investigationibus propriis et scientifica methodo examinandas habeantur igitur exercitationes, in quibus, sub moderamine magistrorum

METHODORUM     [1]
Can. 0279      conferentiis, quibus ipsis praebeatur occasio pleniorem scientiarum sacrarum et methodorum pastoralium cognitionem acquirendi. § 3. Aliarum quoque scientiarum, earum

METROPOLITA     [15]
Can. 0377      Apostolica Sede communicare, una cum suo voto, quid suggerant Metropolita et Suffraganei provinciae, ad quam providenda dioecesis pertinet vel
Can. 0395      menses Episcopus a dioecesis illegitime abfuerit, de eius absentia Metropolita Sedem Apostolicam certiorem faciat quod si agatur de Metropolita
Can. 0395      Metropolita Sedem Apostolicam certiorem faciat quod si agatur de Metropolita, idem faciat antiquior suffraganeus. - § 1. Tenetur Episcopus
Can. 0415      Si Episcopus dioecesanus poena ecclesiastica a munere exercendo prohibeatur, Metropolita aut, si is deficiat vel de eodem agatur, suffraganeus
Can. 0425      3. Si praescriptae in § 1 condiciones posthabitae fuerint, Metropolita aut, si ipsa Ecclesia metropolitana vacans fuerit, Episcopus suffraganeus
Can. 0432      ecclesiastica auctoritate, ad normam iuris, gaudent concilium provinciale atque Metropolita. § 2. Provincia ecclesiastica ipso iure personalitate iuridica gaudet
Can. 0435      Sancta Sede ei concessa fuerint. - Provinciae ecclesiasticae praeest Metropolita, qui est Archiepiscopus dioecesis cui praeficitur; quod officium cum
Can. 0436      425, § 3. § 2. Ubi adiuncta id postulent, Metropolita ab Apostolica Sede instrui potest peculiaribus muneribus et potestate
Can. 0437      functiones, uti Episcopus in propria dioecesi. - § 1. Metropolita obligatione tenetur, intra tres menses a recepta consecratione episcopali
Can. 0437      quidem significatur potestas qua, in communione cum Ecclesia Romana, Metropolita in Propria provincia iure instruitur. § 2. Metropolita, ad
Can. 0437      Romana, Metropolita in Propria provincia iure instruitur. § 2. Metropolita, ad normam legum liturgicarum, pallio uti potest intra quamlibet
Can. 0437      eandem, ne accedente quidem Episcopi dioecesani assensu. § 3. Metropolita, si ad aliam sedem metropolitanam transferatur, novo indiget pallio
Can. 0467      Episcopus dioecesanus textus declarationum ac decretorum synodalium communicet cum Metropolita necnon cum Episcoporum conferentia. - § 1. Episcopo dioecesano
Can. 0501      aut eodem graviter abutatur, Episcopus dioecesanus facta consultatione cum Metropolita, aut si de ipsa sede metropolitana agatur cum Episcopo
Can. 1438      1439; 2_ in causis in prima instantia pertractatis coram Metropolita fit appellatio ad tribunal quod ipse, probante Sede Apostolica

METROPOLITAE     [5]
Can. 0436      probata, coniunctum est. - § 1. In dioecesibus suffraganeis Metropolitae competit: 1_ vigilare ut fides et disciplina ecclesiastica accurate
Can. 0442      indicere, illud transferre, prorogare et absolvere. - § 1. Metropolitae, de consensu maioris partis Episcoporum suffraganeorum, est: 1_ convocare
Can. 0442      periodum indicere, illud transferre, prorogare et absolvere. § 2. Metropolitae, eoque legitime impedito, Episcopi suffraganei ab aliis Episcopis suffraganeis
Can. 0443      si id iudicio Episcoporum conferentiae pro concilio plenario aut Metropolitae una cum Episcopis suffraganeis pro concilio provinciali expediat, etiam
Can. 1438      1: 1_ a tribunali Episcopi suffraganei appellatur ad tribunal Metropolitae, salvo praescripto can. 1439; 2_ in causis in prima

METROPOLITAM     [1]
Can. 0421      causa, non fuerit legitime electus, eiusdem deputatio devolvitur ad Metropolitam, et si vacans sit ipsa Ecclesia metropolitana aut metropolitana

METROPOLITANA     [6]
Can. 0413      primum a capta dioecesis possessione componendo; qui elenchus cum Metropolitana communicandus singulis saltem triennis renoventur atque a cancellario sub
Can. 0421      devolvitur ad Metropolitam, et si vacans sit ipsa Ecclesia metropolitana aut metropolitana simul et suffraganea, ad Episcopum suffraganeum promotione
Can. 0421      Metropolitam, et si vacans sit ipsa Ecclesia metropolitana aut metropolitana simul et suffraganea, ad Episcopum suffraganeum promotione antiquiorem. -
Can. 0425      1 condiciones posthabitae fuerint, Metropolita aut, si ipsa Ecclesia metropolitana vacans fuerit, Episcopus suffraganeus promotione antiquior, agnita rei veritate
Can. 0440      videatur, salvo can. 439, § 2. § 2. Sede metropolitana vacante, concilium provinciale ne convocetur. - Episcoporum conferentiae est
Can. 0501      facta consultatione cum Metropolita, aut si de ipsa sede metropolitana agatur cum Episcopo suffraganeo promotione antiquiore, illud dissolvere potest

METROPOLITANAM     [1]
Can. 0437      dioecesani assensu. § 3. Metropolita, si ad aliam sedem metropolitanam transferatur, novo indiget pallio. - Patriarchae et Primatis titulus

METROPOLITIS     [2]
Can. 0355      nomen novi electi Summi Pontificis populo annuntiant; item pallia Metropolitis imponit eorumve procuratoribus tradit, vice Romani Pontificis. - Cardinales
Can. 0436      determinandis. § 3. Nulla alia in dioecesibus suffraganeis competit Metropolitis potestas regiminis; potest vero in omnibus ecclesiis, Episcopo dioecesano

METU     [13]
Can. 0125      potuit, pro infecto habetur. § 2. Actus positus ex metu gravi, iniuste incusso, aut ex dolo, valet, nisi aliud
Can. 0172      debet: 1_ liberum; ideoque invalidum est suffragium eius, qui metu gravi aut dolo, directe vel indirecte, adactus fuerit ad
Can. 0188      officio ecclesiastico iusta de causa renuntiare. - Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace
Can. 0643      salvo praescripto can. 684; 4_ qui institutum ingreditur vi, metu gravi aut dolo inductus, vel is quem Superior eodem
Can. 0656      iuris libere facta; 4_ sit expressa et absque vi, metu gravi aut dolo emissa; 5_ a legitimo Superiore per
Can. 1191      rationis usu pollentes, sunt voti capaces. § 3. Votum metu gravi et iniusto vel dolo emissum ipso iure nullum
Can. 1200      quod iureiurando firmaverit. § 2. Iusiurandum dolo, vi aut metu gravi extortum, ipso iure nullum est. - § 1
Can. 1323      quem praevidere vel cui praeviso occurrere non potuit; 4_ metu gravi, quamvis relative tantum, coactus egit, aut ex necessitate
Can. 1324      qui aetatem sedecim annorum explevit; 5_ ab eo, qui metu gravi, quamvis relative tantum, coactus est, aut ex necessitate
Can. 1345      vel usum rationis imperfectum tantum habuerit, vel delictum ex metu vel necessitate vel passionis aestu vel in ebrietate aliave
Can. 1360      in petitione reus mala fide reticuerit. - Poenae remissio metu gravi extorta irrita est. - § 1. Remissio dari
Can. 1538      eam ex errore facti esse prolatam, aut vi vel metu gravi extortam. - In quolibet iudicii genere admittitur probatio
Can. 1620      in quo causa definita est; 3_ iudex vi vel metu gravi coactus sententiam tulit; 4_ iudicium factum est sine

METUM     [1]
Can. 1103      data. - Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo

MIGRANTES     [1]
Can. 0568      condicionem ordinaria parochorum cura frui non valent, uti sunt migrantes, exsules, profugi, nomades, navigantes, constituantur, quatenus fieri possit, cappellani

MILITARE     [1]
Can. 0289      ius particulare aliud statuat. - § 1. Cum servitium militare statui clericali minus congruat, clerici itemque candidati ad sacros

MILITIAM     [1]
Can. 0289      clericali minus congruat, clerici itemque candidati ad sacros ordines militiam ne capessant voluntarii, nisi de sui Ordinarii licentia. §

MILITUM     [1]
Can. 0569      nomades, navigantes, constituantur, quatenus fieri possit, cappellani. - Cappellani militum legibus specialibus reguntur. - Si communitatis aut coetus sedi

MINIMAM     [2]
Can. 1292      cum valor bonorum, quorum alienatio proponitur, continetur intra summam minimam et summam maximam ab Episcoporum conferentia pro sua cuiusque
Can. 1293      - § 1. Ad alienanda bona, quorum valor summam minimam definitam excedit, requiritur insuper: 1_ iusta causa, veluti urgens

MINIME     [4]
Can. 0003      ac in praesens vigere pergent, contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus. - Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica
Can. 0020      de integro ordinet legis prioris materiam; sed lex universalis minime derogat iuri particulari aut speciali, nisi aliud in iure
Can. 0265      hac facultate praeditis, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur. - § 1. Per receptum diaconatum aliquis fit
Can. 0437      uti potest intra quamlibet ecclesiam provinciae ecclesiasticae cui praeest, minime vero extra eandem, ne accedente quidem Episcopi dioecesani assensu

MINIMI     [1]
Can. 1298      a competenti auctoritate ecclesiastica obtinenda. - Nisi res sit minimi momenti, bona ecclesiastica propriis administratoribus eorumve propinquis usque ad

MINIS     [1]
Can. 1395      sextum Decalogi praeceptum deliquerit, si quidem delictum vi vel minis vel publice vel cum minore infra aetatem sedecim annorum

MINISTER     [22]
Can. 0846      quidpiam proprio marte addat, demat aut mutet. § 2. Minister sacramenta celebret secundum proprium ritum. - § 1. In
Can. 0847      In administrandis sacramentis, in quibus sacra olea adhibenda sunt, minister uti debet oleis ex olivis aut aliis ex plantis
Can. 0848      proprio Episcopo impetret eaque decenti custodia diligenter asservet. - Minister, praeter oblationes a competenti auctoritate definitas, pro sacramentorum administratione
Can. 0861      necessitatis vel alia ratione pastorali cogente. - § 1. Minister ordinarius baptismi est Episcopus, presbyter et diaconus, firmo praescripto
Can. 0878      baptismus neque a parocho neque eo praesente administratus fuerit, minister baptismi, quicumque est, de collato baptismo certiorem facere debet
Can. 0882      Missam et quolibet loco digno celebrari potest. - Confirmationis minister ordinarius est Episcopus; valide hoc sacramentum confert presbyter quoque
Can. 0896      parochus loci praesens non fuerit, eundem de collata confirmatione minister per se vel per alium quam primum certiorem faciat
Can. 0900      obtinendos Christus Dominus Sacrificium eucharisticum instituit. - § 1. Minister, qui in persona Christi sacramentum Eucharistiae conficere valet, est
Can. 0910      praeparare, eoque expleto Deo gratias agere. - § 1. Minister ordinarius sacrae communionis est Episcopus, presbyter et diaconus. §
Can. 0910      Episcopus, presbyter et diaconus. § 2. Extraordinarius sacrae communionis minister est acolythus necnon alius christifidelis ad normam can. 230
Can. 0911      hoc facere debet quilibet sacerdos vel alius sacrae communionis minister. - Quilibet baptizatus, qui iure non prohibeatur, admitti potest
Can. 0943      congruus praevideatur fidelium concursus et servatis normis statutis. - Minister expositionis sanctissimi Sacramenti et benedictionis eucharisticae est sacerdos vel
Can. 0943      solius expositionis et repositionis, sine tamen benedictione, est acolythus, minister extraordinarius sacrae communionis aliusve ab Ordinario loci deputatus, servatis
Can. 0965      sedem confessionalem ne excipiantur, nisi iusta de causa. - Minister sacramenti paenitentiae est solus sacerdos. - § 1. Ad
Can. 0966      - § 1. Ad validam peccatorum absolutionem requiritur ut minister, praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandem in fideles, quibus
Can. 0978      divino et animarum saluti consulat. § 2. Confessarius, utpote minister Ecclesiae, in administrando sacramento, doctrinae Magisterii et normis a
Can. 1000      corporis parte, integra formula prolata. § 2. Unctiones peragat minister propria manu, nisi gravis ratio usum instrumenti suadeat. -
Can. 1012      ut quam maxima frequentia celebrationi intersint. - Sacrae ordinationis minister est Episcopus consecratus. - Nulli Episcopo licet quemquam consecrare
Can. 1079      adiri possit, eadem dispensandi potestate pollet tum parochus, tum minister sacer rite delegatus, tum sacerdos vel diaconus qui matrimonio
Can. 1127      ne fiat celebratio religiosa, in qua assistens catholicus et minister non catholicus insimul, suum quisque ritum peragens, partium consensum
Can. 1168      ritus et formulae ab Ecclesiae auctoritate probata. - Sacramentalium minister est clericus debita potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad normam
Can. 1183      iudicio, nisi constet de contraria eorum voluntate et dummodo minister proprius haberi nequeat. - § 1. Exequiis ecclesiasticis privandi

MINISTERIA     [7]
Can. 0230      Episcoporum conferentiae decreto statutis, per ritum liturgicum praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum
Can. 0232      atque ius proprium et exclusivum eos instituendi, qui ad ministeria sacra deputantur. - § 1. Universae communitati christianae officium
Can. 0233      vero Episcopi dioecesani, ut qui maturioris aetatis viri ad ministeria sacra sese vocatos aestiment, prudenter verbo opereque adiuventur ac
Can. 0237      possit atque expediat; secus concredantur alumni, qui ad sacra ministeria sese praeparent, alieno seminario aut erigatur seminarium interdioecesanum. §
Can. 0385      normam iuris, prospiciatur. - Episcopus dioecesanus vocationes ad diversa ministeria et ad vitam consecratam quam maxime foveat, speciali cura
Can. 0611      ecclesiam, salvo praescripto can. 1215, § 3, et sacra ministeria peragendi, servatis de iure servandis. - Ut domus religiosa
Can. 1035      ad diaconatum sive permanentem sive transeuntem promoveatur, requiritur ut ministeria lectoris et acolythi receperit et per congruum tempus exercuerit

MINISTERIALEM     [1]
Can. 1331      - § 1. Excommunicatus vetatur: 1_ ullam habere participationem ministerialem in celebrandis Eucharistiae Sacrificio vel quibuslibet aliis cultus caerimoniis

MINISTERII     [13]
Can. 0233      Universae communitati christianae officium incumbit fovendarum vocationum, ut necessitatibus ministerii sacri in tota Ecclesia sufficienter provideatur; speciatim hoc officio
Can. 0233      vocationibus provehendis curam habere, populum sibi commissum de momento ministerii sacri deque ministrorum in Ecclesia necessitate edoceant, atque incepta
Can. 0276      § 2. Ut hanc perfectionem persequi valeant: 1_ imprimis ministerii pastoralis officia fideliter et indefesse adimpleant; 2_ duplici mensa
Can. 0278      approbatam vitae ordinationem et fraternum iuvamen, sanctitatem suam in ministerii exercitio fovent, quaeque clericorum inter se et cum proprio
Can. 0519      concreditae fungens sub auctoritate Episcopi dioecesani, cuius in partem ministerii Christi vocatus est, ut pro eadem communitate munera exsequatur
Can. 0551      parochus. - Ad oblationes quod attinet, quas occasione perfuncti ministerii pastoralis christifideles vicario faciunt, serventur praescripta can. 531. -
Can. 0756      concreditam illud munus exercent singuli Episcopi, qui quidem totius ministerii verbi in eadem sunt moderatores; quandoque vero aliqui Episcopi
Can. 0759      nuntii sunt testes; vocari etiam possunt ut in exercitio ministerii verbi cum Episcopo et presbyteris cooperantur. - In ministerio
Can. 1370      adhibet in fidei vel Ecclesiae vel ecclesiasticae potestatis vel ministerii contemptum, iusta poena puniatur. - Iusta poena puniatur: 1_
Can. 1373      Sedem Apostolicam vel Ordinarium excitat propter aliquem potestatis vel ministerii ecclesiastici actum, aut subditos ad inoboedientiam in eos provocat
Can. 1375      promovet vel moderatur, interdicto puniatur. - Qui impediunt libertatem ministerii vel electionis vel potestatis ecclesiasticae aut legitimum bonorum sacrorum
Can. 1389      2. Qui vero, ex culpabili neglegentia, ecclesiasticae potestatis vel ministerii vel muneris actum illegitime cum damno alieno ponit vel
Can. 1548      attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad

MINISTERIIS     [3]
Can. 0241      physica et psychica necnon recta voluntate, habiles aestimantur qui ministeriis sacris perpetuo sese dedicent. § 2. Antequam recipiantur, documenta
Can. 0674      necessitas, sodales horum institutorum advocari nequeunt ut in variis ministeriis pastoralibus operam adiutricem praestent. - § 1. In institutis
Can. 1331      sacramentalia celebrare et sacramenta recipere; 3_ ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel muneribus quibuslibet fungi vel actus regiminis ponere. §

MINISTERIO     [16]
Can. 0252      innixam, cognoscant, propriae vitae spiritualis reddant alimentum eamque, in ministerio exercendo rite annuntiare ac tueri valeant. § 2. In
Can. 0271      omnibus gaudeant iuribus, quae haberent si in ea sacro ministerio addicti fuissent. § 3. Clericus qui legitime in aliam
Can. 0281      fieri potest, servanda est. - § 1. Clerici, cum ministerio ecclesiastico se dedicant, remunerationem merentur quae suae condicioni congruat
Can. 0281      laborent, apte prospiciatur. § 3. Diaconi uxorati, qui plene ministerio ecclesiastico sese devovent, remunerationem merentur qua sui suaeque familiae
Can. 0386      ipse frequenter praedicans; curet etiam ut praescripta canonum de ministerio verbi, de homilia praesertim et catechetica institutione sedulo serventur
Can. 0545      consilio et studio, atque sub eiusdem auctoritate operam in ministerio pastorali praestent. § 2. Vicarius paroecialis constitui potest sive
Can. 0545      paroecialis constitui potest sive ut opem ferat in universo ministerio pastorali explendo, et quidem aut pro tota paroecia aut
Can. 0548      paroecialis ratione officii obligatione tenetur parochum in universo paroeciali ministerio adiuvandi, excepta quidem applicatione Missae pro populo, itemque, si
Can. 0559      legibus, atque dummodo de iudicio loci Ordinarii nullo modo ministerio paroeciali noceant. - Loci Ordinarius, ubi id opportunum censeat
Can. 0713      sunt, et in populo Dei mundi sanctificationem suo sacro ministerio perficiunt. - Sodales vitam in ordinariis mundi condicionibus vel
Can. 0757      aliique quibus cura animarum concreditur; diaconorum etiam est in ministerio verbi populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque presbyterio
Can. 0760      ministerii verbi cum Episcopo et presbyteris cooperantur. - In ministerio verbi, quod sacra Scriptura, Traditione, liturgia, magisterio vitaque Ecclesiae
Can. 0836      innititur, ministri sacri eandem excitare et illustrare sedulo curent, ministerio praesertim verbi, quo fides nascitur et nutritur. - §
Can. 0899      est ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus, ministerio sacerdotis, semetipsum, sub speciebus panis et vini substantialiter praesentem
Can. 1036      se sponte ac libere sacrum ordinem suscepturum atque se ministerio ecclesiastico perpetuo mancipaturum esse, insimul petens ut ad ordinem
Can. 1722      ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio vel ab aliquo officio et munere ecclesiastico arcere, ei

MINISTERIORUM     [3]
Can. 0230      ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab
Can. 0499      fieri possit, sacerdotes presbyterii repraesententur, ratione habita maxime diversorum ministeriorum variarumque dioecesis regionum. - § 1. Episcopi dioecesani est
Can. 1050      ad diaconatum testimonium recepti baptismi et confirmationis, atque receptorum ministeriorum de quibus in can. 1035 item testimonium factae declarationis

MINISTERIUM     [25]
Can. 0041      fuerit. - Exsecutor actus administrativi cui committitur merum exsecutionis ministerium, exsecutionem huius actus denegare non potest, nisi manifesto appareat
Can. 0230      sint lectores vel acolythi, quaedam eorundem officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere, precibus liturgicis praeesse, baptismum conferre atque sacram
Can. 0245      § 1. Per formationem spiritualem alumni idonei fiant ad ministerium pastorale fructuose exercendum et ad spiritum missionalem efformentur, discentes
Can. 0245      pastorale fructuose exercendum et ad spiritum missionalem efformentur, discentes ministerium expletum semper in fide viva et in caritate ad
Can. 0249      alienarum linguarum, quarum scientia ad eorum formationem aut ad ministerium pastorale exercendum necessaria vel utilis videatur. - Quae in
Can. 0255      addiscant quae, attentis quoque loci ac temporis necessitatibus, ad ministerium Dei populum docendi, sanctificandi et regendi exercendum pertineant. -
Can. 0256      instruantur alumni in iis quae peculiari ratione ad sacrum ministerium spectant, praesertim in arte catechetica et homiletica exercenda, in
Can. 0257      alterius regionis transmigrare intendentes, apte praeparentur ad ibidem sacrum ministerium exercendum, ut scilicet et linguam regionis addiscant, et eiusdem
Can. 0271      qui regiones petant gravi cleri inopia laborantes, ibidem sacrum ministerium peracturi; prospiciat vero ut per conventionem scriptam cum Episcopo
Can. 0324      si quemdam exoptet, libere sibi eligere potest inter sacerdotes ministerium legitime in dioecesi exercentes; qui tamen indiget confirmatione Ordinarii
Can. 0392      Advigilet ne abusus in ecclesiasticam disciplinam irrepant, praesertim circa ministerium verbi, celebrationem sacramentorum et sacramentalium, cultum Dei et Sanctorum
Can. 0509      conferat tantum sacerdotibus doctrina vitaeque integritate praestantibus, qui laudabiliter ministerium exercuerunt. - § 1. Capitulo canonicorum ne amplius uniantur
Can. 0545      christifidelium coetu, sive etiam ut operam impendat in certum ministerium in diversis simul paroeciis persolvendum. - Ut quis valide
Can. 0553      prudenti iudicio sacerdotibus qui in vicariatu de quo agitur ministerium exercent. - § 1. Ad officium vicarii foranei, quod
Can. 0618      Superiores in spiritu servitii suam potestatem a Deo per ministerium Ecclesiae receptam exerceant. Voluntati igitur Dei in munere explendo
Can. 0654      consilia evangelica observanda voto publico assumunt, Deo per Ecclesiae ministerium consecrantur et instituto incorporantur cum iuribus et officiis iure
Can. 1025      Insuper requiritur ut, iudicio eiusdem legitimi Superioris, ad Ecclesiae ministerium utilis habeatur. § 3. Episcopo ordinanti proprium subditum, qui
Can. 1041      aliusve psychicae infirmitatis, qua, consultis peritis, inhabilis iudicatur ad ministerium rite implendum; 2_ qui delictum apostasiae, haeresis aut schismatis
Can. 1051      candidati recta doctrina, genuina pietate, bonis moribus, aptitudine ad ministerium exercendum; itemque, rite peracta inquisitione, de eius status valetudinis
Can. 1375      perterrent electorem vel electum vel eum qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum exercuit, iusta poena puniri possunt. - Qui rem
Can. 1384      quibus in cann. 1378-1383, sacerdotale munus vel aliud sacrum ministerium illegitime exsequitur, iusta poena puniri potest. - Qui quaestum
Can. 1481      ipsa agere et respondere, nisi iudex procuratoris vel advocati ministerium necessarium existimaverit. § 2. In iudicio poenali accusatus aut
Can. 1502      competenti iudici exhibere, in quo controversiae obiectum proponatur, et ministerium iudicis expostuletur. - § 1. Petitionem oralem iudex admittere
Can. 1634      1. Ad prosequendam appellationem requiritur et sufficit ut pars ministerium invocet iudicis superioris ad impugnatae sententiae emendationem, adiuncto exemplari
Can. 1740      videatur, emendare, subrogare, ei obrogare. - Cum alicuius parochi ministerium ob aliquam causam, etiam citra gravem ipsius culpam, noxium

MINISTRA     [1]
Can. 0992      certis ac definitis condicionibus, consequitur ope Ecclesiae quae, ut ministra redemptionis, thesaurum satisfactionum Christi et Sanctorum auctoritative dispensat et

MINISTRANDA     [1]
Can. 0929      fuerint. - Sacerdotes et diaconi in Eucharistia celebranda et ministranda sacra ornamenta rubricis praescripta deferant. - § 1. Sacerdos

MINISTRANDI     [3]
Can. 0883      concessionis competentis auctoritatis instructus. - Ipso iure facultate confirmationem ministrandi gaudent: 1_ intra fines suae dicionis, qui iure Episcopo
Can. 0887      saltem rationabiliter praesumpta Episcopi dioecesani. - Presbyter facultate confirmationem ministrandi gaudens, in territorio sibi designato hoc sacramentum extraneis quoque
Can. 1003      solus sacerdos. § 2. Officium et ius unctionis infirmorum ministrandi habent omnes sacerdotes, quibus demandata est cura animarum, erga

MINISTRARE     [3]
Can. 0888      confirmationem conferre valent, ministri in locis quoque exemptis eam ministrare possunt. - § 1. Confirmationis recipiendae capax est omnis
Can. 1003      commissos; ex rationabili causa, quilibet alius sacerdos hoc sacramentum ministrare potest de consensu saltem praesumpto sacerdotis de quo supra
Can. 1003      benedictum secumferre ut, in casu necessitatis, sacramentum unctionis infirmorum ministrare valeat. - § 1. Unctio infirmorum ministrari potest fideli

MINISTRARI     [3]
Can. 0913      ad sacram communionem. - § 1. Ut sanctissima Eucharistia ministrari possit pueris, requiritur ut ipsi sufficienti cognitione et accurata
Can. 0913      2. Pueris tamen in periculo mortis versantibus sanctissima Eucharistia ministrari potest, si Corpus Christi a communi cibo discernere et
Can. 1004      unctionis infirmorum ministrare valeat. - § 1. Unctio infirmorum ministrari potest fideli qui, adepto rationis usu, ob infirmitatem vel

MINISTRATIONIS     [1]
Can. 1264      ad ipsa Sede Apostolica approbandas; 2_ definire oblationes occasione ministrationis sacramentorum et sacramentalium. - § 1. Salvo iure religiosorum

MINISTRETUR     [3]
Can. 0880      debet esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero ministretur. - Expedit ut confirmationis sacramentum in ecclesia, et quidem
Can. 0918      recipiant; ipsis tamen iusta de causa petentibus extra Missam ministretur, servatis liturgicis ritibus. - § 1. Sanctissimam Eucharistiam recepturus
Can. 1005      attigerit, an periculose aegrotet vel mortuus sit, hoc sacramentum ministretur. - Infirmis qui, cum suae mentis compotes essent, hoc

MINISTRI     [20]
Can. 0207      1. Ex divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri autem
Can. 0246      § 2. Efformentur ad celebrationem liturgiae horarum, qua Dei ministri, nomine Ecclesiae pro toto populo sibi commisso, immo pro
Can. 0277      adstringuntur, quod est peculiare Dei donum, quo quidem sacri ministri indiviso corde Christo facilius adhaerere possunt atque Dei hominumque
Can. 0375      et ipsi doctrinae magistri, sacri cultus sacerdotes et gubernationis ministri. § 2. Episcopi ipsa consecratione episcopali recipiunt cum munere
Can. 0762      omnino fas est recipere, munus praedicationis magni habeant sacri ministri, inter quorum praecipua officia sit Evangelium Dei omnibus annuntiare
Can. 0835      qui nempe, et ipsi Christi sacerdotii participes, ut eius ministri sub Episcopi auctoritate, ad cultum divinum celebrandum et populum
Can. 0836      opus sit quod a fide procedit et eadem innititur, ministri sacri eandem excitare et illustrare sedulo curent, ministerio praesertim
Can. 0840      celebrandis summa veneratione debitaque diligentia uti debent tum sacri ministri tum ceteri christifideles. - Cum sacramenta eadem sint pro
Can. 0843      ut ad plenam initiationem christianam requirantur. - § 1. Ministri sacri denegare non possunt sacramenta iis qui opportune eadem
Can. 0844      attentis normis a competenti auctoritate editis. - § 1. Ministri catholici sacramenta licite administrant solis christifidelibus catholicis, qui pariter
Can. 0844      in quorum Ecclesia valida exsistunt praedicta sacramenta. § 3. Ministri catholici licite sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum administrant
Can. 0844      Episcopi dioecesani aut Episcoporum conferentiae, alia urgeat gravis necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam
Can. 0869      baptismo collato adhibitis necnon attenta intentione baptizati adulti et ministri baptizantis, seria ratio adsit de baptismi validitate dubitandi. §
Can. 0888      3. - Intra territorium in quo confirmationem conferre valent, ministri in locis quoque exemptis eam ministrare possunt. - §
Can. 0891      aetatem determinaverit, aut adsit periculum mortis vel, de iudicio ministri, gravis causa aliud suadeat. - Confirmando, quantum id fieri
Can. 0895      serventur praescripta can. 876. - Nomina confirmatorum, facta mentione ministri, parentum et patrinorum, loci et diei collatae confirmationis in
Can. 1008      inter christifideles quidam, charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque
Can. 1053      - § 1. Expleta ordinatione, nomina singulorum ordinatorum ac ministri ordinantis, locus et dies ordinationis notentur in peculiari libro
Can. 1127      est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur interventus ministri sacri, servatis aliis de iure servandis. § 2. Si
Can. 1457      exclusa officii privatione. § 2. Iisdem sanctionibus subsunt tribunalis ministri et adiutores, si officio suo, ut supra, defuerint; quos

MINISTRIS     [6]
Can. 0230      possunt. § 3. Ubi Ecclesiae necessitas id suadeat, deficientibus ministris, possunt etiam laici, etsi non sint lectores vel acolythi
Can. 0247      habere discant. § 2. De officiis et oneribus quae ministris sacris Ecclesiae propria sunt, alumni debite reddantur certiores, nulla
Can. 0844      administrant solis christifidelibus catholicis, qui pariter eadem a solis ministris catholicis licite recipiunt, salvis huius canonis §§ 2, 3
Can. 0844      catholicum, sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum recipere a ministris non catholicis, in quorum Ecclesia valida exsistunt praedicta sacramenta
Can. 0908      - Sacerdotibus catholicis vetitum est una cum sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam communionem cum Ecclesia catholica non
Can. 0946      applicetur, ad bonum conferunt Ecclesiae atque eius curam in ministris operibusque sustinendis ea oblatione participant. - A stipe Missarum

MINISTRO     [7]
Can. 0861      can. 530, n. 1. § 2. Absente aut impedito ministro ordinario, licite baptismus confert catechista aliusve ad hoc munus
Can. 0874      eorum locum tenet aut, his deficientibus, a parocho vel ministro sit designatus atque aptitudinem et intentionem habeat hoc munus
Can. 0874      statuta fuerit vel exceptio iusta de causa parocho aut ministro admittenda videatur; 3_ sit catholicus, confirmatus et sanctissimum Eucharistiae
Can. 0877      quo baptismus celebratur, debet nomina baptizatorum, mentione facta de ministro, parentibus, patrinis necnon, si adsint, testibus, de loco ac
Can. 0959      alios recognoscendi. - In sacramento paenitentiae fideles peccata legitimo ministro confitentes, de iisdem contriti atque propositum sese emendandi habentes
Can. 0959      atque propositum sese emendandi habentes, per absolutionem ab eodem ministro impertitam, veniam peccatorum quae post baptismum commiserint a Deo
Can. 1248      festo vel vespere diei praecedentis. § 2. Si deficiente ministro sacro aliave gravi de causa participatio eucharisticae celebrationis impossibilis

MINISTRORUM     [3]
Can. 0222      divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad honestam ministrorum sustentationem necessaria sunt. § 2. Obligatione quoque tenentur iustitiam
Can. 0233      habere, populum sibi commissum de momento ministerii sacri deque ministrorum in Ecclesia necessitate edoceant, atque incepta ad vocationes fovendas
Can. 1254      proprii praecipue sunt: cultus divinus ordinandus, honesta cleri aliorumque ministrorum sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga

MINISTROS     [2]
Can. 0309      normas ipsam consociationem respicientes, celebrandi comitia, designandi moderatores, officiales, ministros atque bonorum administratores. - Consociatio privata quae uti persona
Can. 0463      si id opportunum duxerit, invitare potest uti observatores aliquos ministros aut sodales Ecclesiarum vel communitatum ecclesialium, quae non sunt

MINISTRUM     [3]
Can. 0844      christifidelibus quibus physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum catholicum, sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum recipere a
Can. 0844      communionem cum Ecclesia non habentibus, qui ad suae communitatis ministrum accedere nequeant atque sponte id petant, dummodo quoad eadem
Can. 0978      medici personam sustinere ac divinae iustitiae simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse, ut honori divino et animarum

MINOR     [4]
Can. 0097      duodevigesimum aetatis annum explevit, maior est; infra hanc aetatem, minor. § 2. Minor, ante plenum septennium, dicitur infans et
Can. 0097      explevit, maior est; infra hanc aetatem, minor. § 2. Minor, ante plenum septennium, dicitur infans et censetur non sui
Can. 0098      maior plenum habet suorum iurium exercitium. § 2. Persona minor in exercitio suorum iurium potestati obnoxia manet parentum vel
Can. 0105      habere potest proprium domicilium vel quasi-domicilium. - § 1. Minor necessario retinet domicilium et quasi-domicilium illius, cuius potestati subicitur

MINORA     [1]
Can. 0234      - § 1. Serventur, ubi exsistunt, atque foveantur seminaria minora aliave instituta id genus, in quibus nempe, vocationum fovendarum

MINORE     [4]
Can. 0502      ab Episcopo dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes, numero non minore quam sex nec maiore quam duodecim, qui collegium consultorum
Can. 1294      ut Ecclesiae damnum vitetur. - § 1. Res alienari minore pretio ordinarie non debet, quam quod in aestimatione indicatur
Can. 1324      ipsa ne fuerit voluntarie excitata vel nutrita; 4_ a minore, qui aetatem sedecim annorum explevit; 5_ ab eo, qui
Can. 1395      quidem delictum vi vel minis vel publice vel cum minore infra aetatem sedecim annorum patratum sit, iustis poenis puniatur

MINOREM     [1]
Can. 0952      oblatam definita maiorem pro Missae applicatione accipere, et etiam minorem. § 2. Ubi desit tale decretum, servetur consuetudo in

MINORES     [5]
Can. 0098      obnoxia manet parentum vel tutorum, iis exceptis in quibus minores lege divina aut iure canonico ab eorum potestate exempti
Can. 1478      adesse ad praescriptum iuris vel iudicis. - § 1. Minores et ii, qui rationis usu destituti sunt, stare in
Can. 1478      Sed in causis spiritualibus et cum spiritualibus conexis, si minores usum rationis assecuti sint, agere et respondere queunt sine
Can. 1521      potest. - Peremptio obtinet ipso iure et adversus omnes, minores quoque aliosve minoribus aequiparatos, atque etiam ex officio declarari
Can. 1550      parte. - § 1. Ne admittantur ad testimonium ferendum minores infra decimum quartum aetatis annum et mente debiles; audiri

MINORIBUS     [3]
Can. 1063      progrediatur. Haec assistentia imprimis praebenda est: 1_ praedicatione, catechesi minoribus, iuvenibus et adultis aptata, immo usu instrumentorum communicationis socialis
Can. 1481      advocatum. § 3. In iudicio contentioso, si agatur de minoribus aut de iudicio in quo bonum publicum vertitur, exceptis
Can. 1521      obtinet ipso iure et adversus omnes, minores quoque aliosve minoribus aequiparatos, atque etiam ex officio declarari debet, salvo iure

MINORIS     [8]
Can. 0234      peculiaris formatia religiosa una expedire iudicaverit Episcopus dioecesanus, seminarii minoris similisve instituti erectioni prospiciat. § 2. Nisi certis in
Can. 0448      adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentia erigi potest pro territorio minoris aut maioris amplitudinis, ita ut vel tantum comprehendat Episcopus
Can. 0696      2. Ad dimissionem sodalis a votis temporariis, etiam causae minoris gravitatis in iure proprio statutae sufficiunt. - In casibus
Can. 1071      eius qui censura innodatus sit; 6_ matrimonio filii familias minoris, insciis aut rationabiliter invitis parentibus; 7_ matrimonio per procuratorem
Can. 1252      animarum pastores et parentes ut etiam ii qui, ratione minoris aetatis ad legem ieiunii et abstinentiae non tenentur, ad
Can. 1329      constitutae sint, iisdem poenis subiciuntur vel aliis eiusdem vel minoris gravitatis. § 2. In poenam latae sententiae delicto adnexam
Can. 1503      libellum exhibere impediatur vel causa sit facilis investigationis et minoris momenti. § 2. In utroque tamen casu iudex notarium
Can. 1646      3. Termini de quibus supra non decurrunt, quamdiu laesus minoris sit aetatis. - § 1. Petitio restitutionis in integrum

MINORITATE     [1]
Can. 0105      etiam proprium domicilium. § 2. Quicumque alia ratione quam minoritate, in tutelam vel curatelam legitime traditus est alterius, domicilium

MINORUM     [1]
Can. 1478      salvo praescripto § 3. § 2. Si iudex existimet minorum iura esse in conflictu cum iuribus parentum vel tutorum

MINSTRATUR     [1]
Can. 0850      lavacrum aquae verae cum debita verborum forma. - Baptismus minstratur secundum ordinem in probatis liturgicis libris praescriptum, excepto casu

MINUENDAM     [1]
Can. 1494      nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem reconventionalem instituere. § 2. Reconventio reconventionis

MINUS     [8]
Can. 0289      statuat. - § 1. Cum servitium militare statui clericali minus congruat, clerici itemque candidati ad sacros ordines militiam ne
Can. 0401      ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam officio suo adimplendo minus aptus evaserit, ut renuntiationem ab officio exhibeat. - §
Can. 0478      Vicarius generalis et episcopalis sint sacerdotes annos nati non minus triginta, in iure canonico aut theologia doctores vel licentiati
Can. 0706      vel Sanctae Sedi, prout institutum capax est possidendi vel minus; 2_ si per professionem dominium bonorum non amiserit, bonorum
Can. 1188      ordine exponantur, ne populi christiani admiratio excitetur, neve devotioni minus rectae ansa praebeatur. - Imagines pretiosae, idest vetustate, arte
Can. 1197      vel in aequale bonum ab ipso vovente commutari; in minus vero bonum, ab illo cui potestas est dispensandi ad
Can. 1420      iure canonico doctores vel saltem licentiati, annos nati non minus triginta. § 5. Ipsi, sede vacante, a munere non
Can. 1478      iudice constitutum. § 4. Bonis interdicti, et ii qui minus firmae mentis sunt, stare in iudicio per se ipsi

MIRABILE     [1]
Can. 0607      - § 1. Vita religiosa, utpote totius personae consecratio, mirabile in Ecclesia manifestat conubium a Deo conditum, futuri saeculo

MISCENDA     [1]
Can. 0924      offerri debet ex pane et vino, cui modica aqua miscenda est. § 2. Panis debet esse mere triticeus et

MISERICORDIAE     [2]
Can. 0676      peragatur. - Laicalia instituta, tum virorum tum mulierum, per misericordiae opera spiritualia et corporalia munus pastorale Ecclesiae eucharisticae est
Can. 0978      et medici personam sustinere ac divinae iustitiae simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse, ut honori divino et

MISSA     [5]
Can. 0182      dispensatio concedatur. § 2. Si intra praescriptum tempus postulatio missa non fuerit, ipso facto nulla est, et collegium vel
Can. 0946      celebrent. - Christifideles stipem offerentes ut ad suam intentionem Missa applicetur, ad bonum conferunt Ecclesiae atque eius curam in
Can. 0951      praeterquam in die Nativitatis Domini, stipem pro una tantum Missa faciat suam, ceteras vero in fines ab Ordinario praescriptos
Can. 1185      - Excluso ab ecclesiasticis exequiis deneganda quoque est quaelibet Missa exequialis. - Ad sanctificationem populi Dei fovendam, Ecclesia peculiari
Can. 1248      ac corporis relaxationem impediant. - § 1. Praecepto de Missa participanda satisfacit qui Missae assistit ubicumque celebratur ritu catholico

MISSAE     [10]
Can. 0548      parochum in universo paroeciali ministerio adiuvandi, excepta quidem applicatione Missae pro populo, itemque, si res ferat ad normam iuris
Can. 0930      infirmitate laborans licite eucharisticum Sacrificium celebrat, adhibendo textum quemlibet Missae ex probatis, adstante, si casus ferat, alio sacerdote vel
Can. 0941      servatis normis in libris liturgicis praescriptis. § 2. Celebratione Missae durante, ne habeatur in eadem ecclesiae vel oratorii aula
Can. 0948      negotiationis vel mercaturae omnino arceatur. - Distinctae applicandae sunt Missae ad eorum intentiones pro quibus singulis stips, licet exigua
Can. 0952      provincia per decretum definire quaenam pro celebratione et applicatione Missae sit offerenda stips, nec licet sacerdoti summam maiorem expetere
Can. 0952      tamen fas est stipem sponte oblatam definita maiorem pro Missae applicatione accipere, et etiam minorem. § 2. Ubi desit
Can. 0954      non potest. - Si certis in ecclesiis aut oratoriis Missae petuntur celebrandae numero plures quam ut ibidem celebrari possint
Can. 0955      receptae stipis testimonium acceperit. § 2. Tempus intra quod Missae celebrandae sunt, initium habet a die quo sacerdos easdem
Can. 1248      - § 1. Praecepto de Missa participanda satisfacit qui Missae assistit ubicumque celebratur ritu catholico vel ipso die festo
Can. 1385      poena puniri potest. - Qui quaestum illegitime facit ex Missae stipe, censura vel alia iusta poena puniatur. - Qui

MISSAM     [22]
Can. 0388      dominicis aliisque diebus festis de praecepto in sua regione Missam pro populo sibi commisso applicare. § 2. Episcopus Missam
Can. 0388      Missam pro populo sibi commisso applicare. § 2. Episcopus Missam pro populo diebus, die quibus in, § 1, per
Can. 0388      aliae, titulo etiam administrationis, sunt commissae, obligationi satisfacit unam Missam pro universo populo sibi commisso applicando. § 4. Episcopus
Can. 0429      Administrator dioecesanus obligatione tenetur residendi in dioecesi et applicandi Missam pro populo ad normam can. 388. - § 1
Can. 0534      diebus dominicis atque festis in sua dioecesi de praecepto Missam pro populo sibi commisso applicandi; qui vero ab hac
Can. 0534      habet, diebus de quibus in § 1, unam tantum Missam pro universo sibi commisso populo applicare tenetur. § 3
Can. 0543      residentiae; 2_ communi consilio ordinationem statuant, qua eorum unus Missam pro populo celebret, ad normam can. 534; 3_ solus
Can. 0549      casu omnibus etiam obligationibus tenetur parochi, excepta obligatione applicandi Missam pro populo. - § 1. Vicarius paroecialis obligatione tenetur
Can. 0881      Expedit ut confirmationis sacramentum in ecclesia, et quidem intra Missam, celebretur; ex causa tamen iusta et rationabili, extra Missam
Can. 0881      Missam, celebretur; ex causa tamen iusta et rationabili, extra Missam et quolibet loco digno celebrari potest. - Confirmationis minister
Can. 0901      servatis praescriptis canonum qui sequuntur. - Integrum est sacerdoti Missam applicare pro quibusvis, tum vivis tum defunctis. - Nisi
Can. 0916      Qui conscius est peccati gravis, sine praemissa sacramentali confessione Missam ne celebret neve Corpori Domini communicet, nisi adsit gravis
Can. 0918      communionem recipiant; ipsis tamen iusta de causa petentibus extra Missam ministretur, servatis liturgicis ritibus. - § 1. Sanctissimam Eucharistiam
Can. 0934      et, quantum fieri potest, sacerdos saltem bis in mense Missam ibi celebret. - Nemini licet sanctissimam Eucharistiam apud se
Can. 0945      - § 1. Secundum probatum Ecclesiae morem, sacerdoti cuilibet Missam celebranti aut concelebranti licet stipem oblatam recipere, ut iuxta
Can. 0945      concelebranti licet stipem oblatam recipere, ut iuxta certam intentionem Missam applicet. § 2. Enixe commendatur sacerdotibus ut, etiam nulla
Can. 0945      2. Enixe commendatur sacerdotibus ut, etiam nulla recepta stipe, Missam ad intentionem christifidelium praecipue egentium celebrent. - Christifideles stipem
Can. 0949      exigua, oblata et acceptata est. - Qui obligatione gravatur Missam celebrandi et applicandi ad intentionem eorum qui stipem obtulerunt
Can. 0951      aliqua retributione ex titulo extrinseco. § 2. Sacerdos alteram Missam eadem die concelebrans, nullo titulo pro ea stipem recipere
Can. 1228      ac oratorium gaudet. - Firmo praescripto can. 1227, ad Missam aliasve sacras celebrationes in aliquo sacello privato peragendas requiritur
Can. 1239      § 2. Subtus altare nullum sit reconditum cadaver; secus Missam super illud celebrare non licet. - § 1. Coemeteria
Can. 1247      dominica aliisque diebus festis de praecepto fideles obligatione tenentur Missam participandi; abstineant insuper ab illis operibus et negotiis quae

MISSARUM     [18]
Can. 0199      certi et indubii circumscriptionum ecclesiasticarum; 5_ stipes et onera Missarum; 6_ provisio officii ecclesiastici quod ad normam iuris exercitium
Can. 0947      ministris operibusque sustinendis ea oblatione participant. - A stipe Missarum quaelibet etiam species negotiationis vel mercaturae omnino arceatur. -
Can. 0950      stipes perceptae perierint. - Si pecuniae summa offertur pro Missarum applicatione, non indicato Missarum celebrandarum numero, hic supputetur attenta
Can. 0950      Si pecuniae summa offertur pro Missarum applicatione, non indicato Missarum celebrandarum numero, hic supputetur attenta stipe statuta in loco
Can. 0953      §§ 1 et 2. - Nemini licet tot stipes Missarum per se applicandarum accipere, quibus intra annum satisfacere non
Can. 0955      voluntatem oblatores expresse manifestaverint. - § 1. Qui celebrationem Missarum applicandarum aliis committere intendat, earum celebrationem quam primum sacerdotibus
Can. 0955      dioecesi debitam datum esse intuitu personae; obligatione etiam tenetur Missarum celebrationem curandi, donec tum susceptae obligationis tum receptae stipis
Can. 0956      singuli administratores causarum piarum aut quoquo modo obligati ad Missarum celebrationem curandam, sive clerici sive laici, onera Missarum quibus
Can. 0956      ad Missarum celebrationem curandam, sive clerici sive laici, onera Missarum quibus intra annum non fuerit satisfactum suis Ordinariis tradant
Can. 0957      ab his definiendum. - Officium et ius advigilandi ut Missarum onera adimpleantur, in ecclesiis cleri saecularis pertinet ad loci
Can. 0958      necnon rector ecclesiae aliusve pii loci, in quibus stipes Missarum recipi solent, peculiarem habeant librum, in quo accurate adnotent
Can. 0958      recipi solent, peculiarem habeant librum, in quo accurate adnotent Missarum celebrandarum numerum, intentionem, stipem oblatam, necnon celebrationem peractam. §
Can. 1010      pro singulis gradibus libri liturgici praescribunt. - Ordinatio intra Missarum sollemnia celebretur, die dominico vel festo de praecepto, sed
Can. 1308      adimpletio et eleemosynae adnotentur. - § 1. Reductio onerum Missarum, ex iusta tantum et necessaria causa facienda, reservatur Sedi
Can. 1308      fundationum id expresse caveatur, Ordinarius ob imminutos reditus onera Missarum reducere valet. § 3. Episcopo dioecesano competit potestas reducendi
Can. 1308      § 4. Eidem competit potestas reducendi onera seu legata Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad finem
Can. 1309      1308, potestas insuper competit transferendi, congrua de causa, onera Missarum in dies, ecclesias vel altaria diversa ab illis, quae
Can. 1310      modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere, excepta Missarum reductione, quae praescriptis can. 1308 regitur. § 3. In

MISSAS     [8]
Can. 0388      §§ 1-3, non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet quot omiserit. - Frequenter praesit in ecclesia cathedrali
Can. 0534      et 2 non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet, quot omiserit. - § 1. In unaquaque paroecia
Can. 0951      praesumi debeat. - § 1. Sacerdos plures eadem die Missas celebrans, singulas applicare potest ad intentionem pro qua stips
Can. 0955      celebraturus recepit, nisi aliud constet. § 3. Qui aliis Missas celebrandas committunt, sine mora in librum referant tum Missas
Can. 0955      Missas celebrandas committunt, sine mora in librum referant tum Missas quas acceperunt, tum eas, quas aliis tradiderunt, notatis etiam
Can. 0955      earundem stipibus. § 4. Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas quas celebrandas acceperit, quibusque satisfecerit. - Omnes et singuli
Can. 1303      in diuturnum tempus, iure particulari determinandum, ex reditibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut fines de
Can. 1308      causa perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint per se

MISSI     [1]
Can. 0363      aut etiam apud Civitates et publicas Auctoritates, ad quas missi sunt. § 2. Personam gerunt Apostolicae Sedis ii quoque

MISSIO     [2]
Can. 0794      officium et ius educandi spectat ad Ecclesiam, cui divinitus missio concredita est homines adiuvandi, ut ad christianae vitae plenitudinem
Can. 0801      ad easdem condendas et sustentandas. - Instituta religiosa quibus missio educationis propria est, fideliter hanc suam missionem retinentes, satagant

MISSIONALE     [2]
Can. 0782      directio et coordinatio inceptorum et actionum quae ad opus missionale atque ad cooperationem missionariam pertinent, competit Romano Pontifici et
Can. 0784      Missionarii, qui scilicet a competenti auctoritate ecclesiastica ad opus missionale explendum mittuntur, eligi possunt autochthoni vel non, sive clerici

MISSIONALEM     [3]
Can. 0245      fiant ad ministerium pastorale fructuose exercendum et ad spiritum missionalem efformentur, discentes ministerium expletum semper in fide viva et
Can. 0790      moderari et coordinare incepta et opera, quae ad actionem missionalem spectant; 2_ curare ut debitae ineantur conventiones cum Moderatoribus
Can. 0791      eius dicione degentes. - In singulis dioecesibus ad cooperationem missionalem fovendam: 1_ promoveantur vocationes missionales; 2_ sacerdos deputetur ad

MISSIONALES     [1]
Can. 0791      singulis dioecesibus ad cooperationem missionalem fovendam: 1_ promoveantur vocationes missionales; 2_ sacerdos deputetur ad incepta pro missionibus efficaciter promovenda

MISSIONALI     [4]
Can. 0781      christifideles omnes, propriae responsabilitatis conscii, partem suam in opere missionali assumant. - § 1. Suprema directio et coordinatio inceptorum
Can. 0783      operam, ratione suo instituto propria, speciali modo in actione missionali navandam. - Missionarii, qui scilicet a competenti auctoritate ecclesiastica
Can. 0785      sive alii christifideles laici. - § 1. In opere missionali peragendo assumantur catechistae, christifideles nempe laici debite instructi et
Can. 0790      ut debitae ineantur conventiones cum Moderatoribus institutorum quae operi missionali se dedicant, utque relationes cum iisdem in bonum cedant

MISSIONALIA     [4]
Can. 0294      presbyterorum distributionem promovendam aut ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda, praelaturae
Can. 0297      quorum Ecclesiis particularibus ipsa praelatura sua opera pastoralia vel missionalia, praevio consensu Episcopi dioecesani, exercet vel exercere desiderat. -
Can. 0782      Ecclesiarum sponsores, operis missionalis peculiarem sollicitudinem habeant, praesertim incepta missionalia in propria Ecclesia particulari suscitando, fovendo ac sustinendo. -
Can. 0791      ad incepta pro missionibus efficaciter promovenda, praesertim Pontificia Opera Missionalia; 3_ celebretur dies annualis pro missionibus; 4_ solvatur quotannis

MISSIONALIBUS     [2]
Can. 0256      ita ut sollicitudinem habeant de vocationibus promovendis, de quaestionibus missionalibus, oecumenicis necnon de aliis, socialibus quoque, urgentoribus. - §
Can. 0385      consecratam quam maxime foveat, speciali cura vocationibus sacerdotalibus et missionalibus adhibita. - § 1. Veritates fidei credendas et moribus

MISSIONALIS     [2]
Can. 0782      Episcopi, utpote Ecclesiae universae atque omnium Ecclesiarum sponsores, operis missionalis peculiarem sollicitudinem habeant, praesertim incepta missionalia in propria Ecclesia
Can. 0786      vel, ubi desint, sub moderamine missionariorum. - Actio proprie missionalis, qua Ecclesia implantatur in populis vel coetibus ubi nondum

MISSIONARIA     [1]
Can. 0781      practice addiscant. - Cum tota Ecclesia natura sua sit missionaria et opus evangelizationis habendum sit fundamentale officium populi Dei

MISSIONARIAM     [1]
Can. 0782      et actionum quae ad opus missionale atque ad cooperationem missionariam pertinent, competit Romano Pontifici et Collegio Episcoporum. § 2

MISSIONARII     [4]
Can. 0784      instituto propria, speciali modo in actione missionali navandam. - Missionarii, qui scilicet a competenti auctoritate ecclesiastica ad opus missionale
Can. 0785      debite instructi et vita christiana praestantes, qui, sub moderamine missionarii, doctrinae evangelicae proponendae et liturgicis exercitiis caritatisque operibus ordinandis
Can. 0787      evangelizandi per se ipsae peragere valeant. - § 1. Missionarii, vita ac verbi testimonio, dialogum sincerum cum non credentibus
Can. 0790      quibus in § 1, n. 1 editis, subsunt omnes missionarii, etiam religiosi eorumque auxiliares in eius dicione degentes. -

MISSIONARIIS     [1]
Can. 0495      Vicarius vel Praefectus constituant consilium ex tribus saltem presbyteris missionariis, quorum sententiam, etiam per epistolam, audiant in gravioribus negotiis

MISSIONARIORUM     [1]
Can. 0785      scholis ad hoc destinatis vel, ubi desint, sub moderamine missionariorum. - Actio proprie missionalis, qua Ecclesia implantatur in populis

MISSIONE     [1]
Can. 0529      incrementum foveat. § 2. Partem quam christifideles laici in missione Ecclesiae propriam habent, parochus agnoscat et promoveat, consociationes eorundem

MISSIONEM     [12]
Can. 0204      suo modo participes facti, secundum propriam cuiusque condicionem, ad missionem exercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concredidit
Can. 0216      in communi persequendos. - Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent ut propriis quoque inceptis, secundum suum
Can. 0275      se prosequantur, iuxta iuris particularis praescripta. § 2. Clerici missionem agnoscant et promoveant, quam pro sua quisque parte laici
Can. 0313      normam can. 312 competenti erigitur, persona iuridica constituitur et missionem recipit, quatenus requiritur, ad fines quos ipsa sibi nomine
Can. 0362      revocandi, servatis quidem normis iuris internationalis, quod attinet ad missionem et revocationem Legatorum apud Res Publicas constitutorum. - §
Can. 0363      Personam gerunt Apostolicae Sedis ii quoque, qui in pontificam Missionem ut Delegati aut Observatores deputantur apud Consilia internationalia aut
Can. 0364      7_ ea quae pertinent ad Ecclesiae et Apostolicae Sedis missionem, consociata cum Episcopis actione, apud moderatores Civitatis tueri; 8_
Can. 0659      ad vitam instituti propriam plenius ducendam et ad eius missionem aptius prosequendam. § 2. Quapropter ius proprium rationem definire
Can. 0677      gratia fideliter permaneant. - § 1. Superiores et sodales missionem et opera instituti propria sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi
Can. 0725      qui ad evangelicam perfectionem secundum spiritum instituti contendant eiusdemque missionem participent. - § 1. Elapso tempore incorporationis temporariae, sodalis
Can. 0735      et apostolicam, ita ut sodales vocationem divinam agnoscentes ad missionem et vitam societatis apte praeparentur. - § 1. In
Can. 0801      religiosa quibus missio educationis propria est, fideliter hanc suam missionem retinentes, satagant educationi catholicae etiam per suas scholas, consentiente

MISSIONES     [1]
Can. 0770      praescripta, illas ordinent praedicationes, quas exercitia spiritualia et sacras missiones vocant, vel alias formas necessitatibus aptatas. - § 1

MISSIONI     [4]
Can. 0114      decretum data, universitates sive personarum sive rerum in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singulorum finem transcendit, ordinatae. § 2
Can. 0207      et sancita, suo peculiari modo Deo consecrantur et Ecclesiae missioni salvificae prosunt; quorum status, licet ad hierarchicam Ecclesiae structuram
Can. 0574      dono fruantur et, secundum finem et spiritum instituti, eiusdem missioni salvificae prosint. - Consilia evangelica in Christi Magistri doctrina
Can. 0667      - § 1. In omnibus domibus clausura indoli et missioni instituti accomodata servetur secundum determinationes proprii iuris, aliqua parte

MISSIONIBUS     [3]
Can. 0791      promoveantur vocationes missionales; 2_ sacerdos deputetur ad incepta pro missionibus efficaciter promovenda, praesertim Pontificia Opera Missionalia; 3_ celebretur dies
Can. 0791      praesertim Pontificia Opera Missionalia; 3_ celebretur dies annualis pro missionibus; 4_ solvatur quotannis congrua pro missionibus stips, Sanctae Sedi
Can. 0791      dies annualis pro missionibus; 4_ solvatur quotannis congrua pro missionibus stips, Sanctae Sedi transmittenda. - Episcoporum conferentiae opera instituant

MISSIONIS     [3]
Can. 0502      vicariatu et praefectura apostolica munera collegii consultorum competunt consilio missionis, de quo in can. 495, § 2, nisi aliud
Can. 0790      Ecclesiam imbuantur. - § 1. Episcopi dioecesani in territoriis missionis est: 1_ promovere, moderari et coordinare incepta et opera
Can. 0790      se dedicant, utque relationes cum iisdem in bonum cedant missionis. § 2. Praescriptis ab Episcopo dioecesano de quibus in

MISSIONUM     [1]
Can. 0792      opera instituant ac promoveant, quibus ii qui e terris missionum laboris aut studii causa ad earundem territorium accedant, fraterne

MISSIS     [2]
Can. 0767      et normae vitae christianae exponantur. § 2. In omnibus Missis diebus dominicis et festis de praecepto, quae concursu populi
Can. 0767      si sufficiens detur populi concursus, homilia habeatur etiam in Missis quae infra hebdomadam, praesertim tempore adventus et quadragesimae aut

MISSO     [2]
Can. 0358      ego, sicuti et illi cui adimplendum concreditur tamquam ipsius misso speciali certum munus pastorale, ea tantum competunt quae ab
Can. 1709      a tribunali ab ea designato sit agenda. § 2. Misso libello, clericus ordines exercere ipso iure vetatur. - Si

MITIOREM     [1]
Can. 1344      eventura praevideantur; 2_ a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam adhibere, si reus emendatus sit et

MITTANT     [1]
Can. 0443      ita quidem ut eorum singula duos ex suis membris mittant, collegialiter ab iisdem designatos; qui tamen votum habent tantum

MITTAT     [1]
Can. 0592      brevem conspectum status et vitae instituti eidem Apostolicae Sedi mittat. § 2. Cuiuslibet instituti Moderatores promoveant notitiam documentorum Sanctae

MITTATUR     [1]
Can. 1474      facta a notario de eius authenticitate, ad tribunal superius mittatur. § 2. Si acta exarata fuerint lingua tribunali superiori

MITTENDA     [4]
Can. 0182      privatur iure eligendi aut postulandi nisi probetur praesidem a mittenda postulatione iusto fuisse detentum impedimento aut dolo vel neglegentia
Can. 0182      impedimento aut dolo vel neglegentia ab eadem tempore opportuno mittenda abstinuisse. § 3. Postulato nullum ius acquiritur ex postulatione
Can. 0704      quoquo modo separati, fiat mentio in relatione Sedi Apostolicae mittenda, de qua in can. 592, § 1. - Religiosus
Can. 1266      dioecesanis, nationalibus vel universalibus, ad curiam dioecesanam postea sedulo mittenda. - § 1. Nisi contrarium constet, oblationes quae fiunt

MITTENDI     [2]
Can. 0362      ius est nativum et independens Legatos suos nominandi ac mittendi sive ad Ecclesias particulares in variis nationibus vel regionibus
Can. 1659      ut exemplar petitionis notificetur parti conventae, facta huic facultate mittendi, intra quindecim dies, ad cancellariam tribunalis scriptam responsionem. §

MITTENDO     [1]
Can. 0786      coetibus ubi nondum radicata est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii praecones donec novellae Ecclesiae plene constituantur, cum scilicet

MITTERE     [5]
Can. 0364      pertinet pro sua dicione: 1_ ad Apostolicam Sedem notitias mittere de condicionibus in quibus versantur Ecclesiae particulares, deque omnibus
Can. 0444      eis suffragium habent deliberativum, si iusto detineantur impedimento, procuratorem mittere possunt; qui procurator votum habet tantum consultivum. - Concilium
Can. 0464      - Synodo sodalis, si legitimo detineatur impedimento, non potest mittere procuratorem qui ipsius nomine eidem intersit; Episcopum vero dioecesanum
Can. 0631      quillibet sodalis optata sua et suggestiones capitulo generali libere mittere potest. - Ius proprium accurate determinet quae pertineant ad
Can. 0819      aut institutorum Superiores competentes ad universitates vel facultates ecclesiasticas mittere iuvenes et clericos et sodales indole, virtute et ingenio

MITTI     [4]
Can. 0182      - § 1. Postulatio a praeside intra octiduum utile mitti debet ad auctoritatem competentem ad quam pertinet electionem confirmare
Can. 0182      ab auctoritate superiore petere; si non requiritur confirmatio, postulatio mitti debet ad auctoritatem competentem ut dispensatio concedatur. § 2
Can. 1021      ad norma cann. 1050 et 1051. - Litterae dimissoriae mitti possunt ad quemlibet Episcopum communionem cum Sede Apostolica habentem
Can. 1709      in cuius dioecesi ordinatus est. - § 1. Libellus mitti debet ad competentem Congregationem, quae decernet utrum causa ab

MITTIT     [1]
Can. 0527      a momento captae possessionis. § 2. Parochum in possessionem mittit loci Ordinarius aut sacerdos ab eodem delegatus, servato modo

MITTITUR     [1]
Can. 0542      tantum a momento captae possessionis; eorundem moderator in possessionem mittitur ad normam praescriptorum can. 527, § 2; pro ceteris

MITTUNTUR     [1]
Can. 0784      scilicet a competenti auctoritate ecclesiastica ad opus missionale explendum mittuntur, eligi possunt autochthoni vel non, sive clerici saeculares, sive

MIXTI     [1]
Can. 1165      condicionibus, de quibus in can. 1125, pro sanatione matrimonii mixti; concedi autem ab eodem nequit, si adsit impedimentum cuius

MIXTIS     [2]
Can. 1147      sive non baptizata, servatis etiam praescriptis canonum de matrimoniis mixtis. - § 1. Non baptizatus, qui plures uxores non
Can. 1148      est, servatis etiam, si opus sit, praescriptis de matrimoniis mixtis et aliis de iure servandis. § 3. Ordinarius loci

MIXTO     [3]
Can. 0112      ante decimum quartum aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam ritualem legitime
Can. 1127      - § 1. Ad formam quod attinet in matrimonio mixto adhibendam, serventur praescripta can. 1108; si tamen pars catholica
Can. 1128      pastores curent, ne coniugi catholico et filiis e matrimonio mixto natis auxilium spirituale desit ad eorum obligationes adimplendas atque

MIXTUM     [1]
Can. 1192      quo actio voventis promittitur; reale, quo promittitur res aliqua; mixtum, quod personalis et realis naturam participat. - Votum non

MOBILE     [4]
Can. 1235      ita exstruatur ut cum pavimento cohaereat ideoque amoveri nequeat; mobile vero, si transferri possit. § 2. Expedit in omni
Can. 1235      vero in locis, sacris celebrationibus destinatis, altare fixum vel mobile. - § 1. Iuxta traditum Ecclesiae morem mensa altaris
Can. 1236      basis ex qualibet materia confici possunt. § 2. Altare mobile ex qualibet materia solida, usui liturgico congruenti, exstrui potest
Can. 1239      vel benedictionem. - § 1. Altare tum fixum tum mobile divino dumtaxat cultui reservandum est, quolibet profano usu prorsus

MOBILEM     [2]
Can. 1376      exercuit, iusta poena puniri possunt. - Qui rem sacram, mobilem vel immobilem, profanat iusta poena puniatur. - Qui sine
Can. 1655      ad actiones personales, cum reus damnatus est ad rem mobilem praestandam, vel ad solvendam pecuniam, vel ad aliud dandum

MOBILES     [1]
Can. 1270      persona iuridica ecclesiastica publica acquiri possunt. - Res immobiles, mobiles pretiosae, iura et actiones sive personales sive reales, quae

MOBILIA     [4]
Can. 1237      exstrui potest. - § 1. Altaria fixa dedicanda sunt, mobilia vero dedicanda aut benedicenda, iuxta ritus in liturgicis libris
Can. 1238      loci sacri ad usus profanos, altaria sive fixa sive mobilia non amittunt dedicationem vel benedictionem. - § 1. Altare
Can. 1302      sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi bona mobilia vel immobilia cum oneribus adiunctis indicare; quod si donator
Can. 1305      quod attinet, iure particulari definiantur. - Pecunia et bona mobilia, dotationis nomine assignata, statim in loco tuto ab Ordinario

MOBILIBUS     [1]
Can. 1285      limites dumtaxat ordinariae administrationis fas est administratoribus de bonis mobilibus, quae ad patrimonium stabile non pertinent, donationes ad fines

MOBILIUM     [2]
Can. 1283      ac distinctum inventarium, ab ipsis subscribendum, rerum immobilium, rerum mobilium sive pretiosarum sive utcumque ad bona culturalia pertinentium aliarumve
Can. 1305      deponantur eum in finem, ut eadem pecunia vel bonorum mobilium pretium custodiantur et quam primum caute et utiliter secundum

MODALI     [1]
Can. 1267      publica; eiusdem Ordinarii licentia requiritur ut acceptentur quae onere modali vel condicione gravantur, firmo praescripto can. 1295. § 3

MODERAMEN     [10]
Can. 0094      legitime eiusdem membra sunt; statutis rerum universitatis, iiqui eiusdem moderamen curant. § 3. Quae statutorum praescripta vi potestatis legislativae
Can. 0095      necnon aliis celebrationibus, et quibus definiuntur quae ad constitutionem, moderamen et rerum agendarum rationes pertinent. § 2. In conventibus
Can. 0260      intuitu sacrarum ordinationum conferendarum. - Rectori, cuius est cotidianum moderamen curare seminarii, ad normam quidem institutionis sacerdotalis Rationis ac
Can. 0630      sodalibus debitam agnoscant libertatem circa paenitentiae sacramentum et conscientiae moderamen, salva tamen instituti disciplina. § 2. Solliciti sint Superiores
Can. 0651      opus fuerit, cooperatores dari possunt, qui ei subsint quoad moderamen novitiatus et institutionis rationem. § 3. Novitiorum institutioni praeficiantur
Can. 0719      paenitentiae accedant, quod frequenter recipiant. § 4. Necessarium conscientiae moderamen libere obtineant atque huius generis consilia a suis etiam
Can. 0806      sodalibus diriguntur, salva quidem eorundem quoad internum earum scholarum moderamen autonomia. § 2. Curent scholarum catholicarum Moderatores, advigilante loci
Can. 0816      approbatione ab eadem concessa; eidem competit etiam earundem superius moderamen. § 2. Singulae universitates et facultates ecclesiae sua habere
Can. 1323      contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit, debitum servans moderamen; 6_ rationis usu carebat, firmis praescriptis cann. 1324, §
Can. 1324      sui vel alterius aggressorem egit, nec tamen debitum servavit moderamen; 7_ adversus aliquem graviter et iniuste provocantem; 8_ ab

MODERAMINE     [12]
Can. 0254      scientifica methodo examinandas habeantur igitur exercitationes, in quibus, sub moderamine magistrorum, alumni proprio labore studia quaedam persolvere discant. -
Can. 0258      vero feriarum tempore, praxi pastorali initientur per opportunas, sub moderamine semper sacerdotalis periti, exercitationes, alumnorum aetati et locorum condicioni
Can. 0302      vocantur. - Christifidelium consociationes clericales eae dicuntur, quae sub moderamine sunt clericorum, exercitium ordinis sacri assumunt atque uti tales
Can. 0303      spiritum alicuius instituti religiosi participantes, sub altiore eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam contendunt, tertii
Can. 0394      omnia apostolatus opera, servata uniuscuiusque propria indole, sub suo moderamine coordinentur. § 2. Urgeat officium, quo tenentur fideles ad
Can. 0588      propositi a fundatore intenti vel vi legitimae traditionis, sub moderamine est clericorum, exercitium ordinis sacri assumit, et qua tale
Can. 0647      candidatus novitiatum peragere potest in alia instituti domo sub moderamine alicuius probati religiosi, qui vices magistri novitiorum gerat. §
Can. 0680      eadem et clerum saecularem, ordinata foveatur cooperatio necnon, sub moderamine Episcopi dioecesani, omnium operum et actionum apostolicarum coordinatio, salvis
Can. 0709      in personam iuridicam, erigi possunt et sub cuius supremo moderamine manent. - Institutum saeculare est institutum vitae consecratae, in
Can. 0774      explicita atque operosa. - § 1. Sollicitudo catechesis, sub moderamine legitimae ecclesiasticae auctoritatis, ad omnia Ecclesiae membra pro sua
Can. 0785      laici debite instructi et vita christiana praestantes, qui, sub moderamine missionarii, doctrinae evangelicae proponendae et liturgicis exercitiis caritatisque operibus
Can. 0785      in scholis ad hoc destinatis vel, ubi desint, sub moderamine missionariorum. - Actio proprie missionalis, qua Ecclesia implantatur in

MODERANDI     [2]
Can. 0800      est scholas cuiusvis disciplinae, generis et gradus condendi ac moderandi. § 2. Christifideles scholas catholicas foveant, pro viribus adiutricem
Can. 0807      scientifica sit praestans. - Ius est Ecclesiae erigendi et moderandi studiorum universitates, quae quidem ad altiorem hominum culturam et

MODERANDOS     [1]
Can. 0445      fidei incrementum, ad actionem pastoralem communem ordinandam et ad moderandos mores et disciplinam ecclesiasticam communem servandam, inducendam aut tuendam

MODERANTUR     [2]
Can. 0115      spiritualibus sive materialibus, eamque, ad normam iuris et statutorum, moderantur sive una vel plures personae physicae sive collegium. -
Can. 0321      - Consociationes privata christifideles secundum statutorum praescripta dirigunt et moderantur. - § 1. Consociatio christifidelium privata personalitatem iuridicam acquirere

MODERARI     [7]
Can. 0223      intuitu boni communis, exercitium iurium, quae christifidelibus sunt propria, moderari. - Christifideles laici, praeter eas obligationes et iura, quae
Can. 0528      quidem, sub auctoritate Episcopi dioecesani, parochus in sua paroecia moderari debet et, ne abusus irrepant, invigilare tenetur. - §
Can. 0567      proponere. § 2. Cappellani est liturgicas functiones celebrare aut moderari; ipsi tamen non licet in regimine interno instituti sese
Can. 0790      1. Episcopi dioecesani in territoriis missionis est: 1_ promovere, moderari et coordinare incepta et opera, quae ad actionem missionalem
Can. 1272      Sede concordatis et ab ea approbatis, huiusmodi beneficiorum regimen moderari, ita ut reditus, immo quatenus possibile sit ipsa dos
Can. 1346      cumulus, prudenti iudicis arbitrio relinquitur poenas intra aequos terminos moderari. - § 1. Censura irrogari valide nequit, nisi antea
Can. 1649      merito causae. - § 1. Episcopus, cuius est tribunal moderari, statuat normas: 1_ de partibus damnandis ad expensas iudiciales

MODERATA     [1]
Can. 1604      causae discussio scripto facta sit, iudex potest statuere ut moderata disputatio fiat ore pro tribunali sedente, ad quaestiones nonnullas

MODERATAM     [1]
Can. 1263      casu gravis necessitatis et sub iisdem condicionibus, extraordinariam et moderatam exactionem imponere, salvis legibus et consuetudinibus particularibus quae eidem

MODERATI     [1]
Can. 0576      Ecclesiae auctoritatis est consilia e interpretari, eorundem praxim legibus moderati atque stabiles inde vivendi formas canonica approbatione constituere itemque

MODERATIO     [2]
Can. 0838      actuosa participatione christifidelium celebrentur. - § 1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est penes
Can. 1310      - § 1. Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio, commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, potest

MODERATIONE     [2]
Can. 1318      censuras autem, praesertim excommunicationem, ne constituat, nisi maxima cum moderatione et in sola delicta graviora. - § 1. Quatenus
Can. 1547      Probatio per testes in quibuslibet causis admittitur, sub iudicis moderatione. - § 1. Testes iudici legitime interroganti veritatem fateri

MODERATO     [1]
Can. 1188      praxis in ecclesiis sacras imagines fidelium venerationi proponendi; attamen moderato numero et congruo ordine exponantur, ne populi christiani admiratio

MODERATOR     [16]
Can. 0473      sive generalium sive episcopalium; ubi id expendiat, nominari potest Moderator curiae, qui sacerdos sit oportet, cuius est sub Episcopi
Can. 0473      § 3. Nisi locorum adiuncta iudicio Episcopi aliud suadeant, Moderator curiae nominetur Vicarius generalis aut, si plures sint, unus
Can. 0517      tamen lege, ut eorundem unus curae pastoralis exercendae sit moderator, qui nempe actionem coniunctam dirigat atque de eadem coram
Can. 0520      parochus, aut, si cura pastoralis pluribus in solidum committatur, moderator, de quo in can. 517, § 1. § 2
Can. 0526      2. In eadem paroecia unus tantum habeatur parochus aut moderator ad normam can. 517, § 1, reprobata contraria consuetudine
Can. 0542      curam pastoralem obtinent tantum a momento captae possessionis; eorundem moderator in possessionem mittitur ad normam praescriptorum can. 527, §
Can. 0543      pro populo celebret, ad normam can. 534; 3_ solus moderator in negotiis iuridicis personam gerit paroeciae aut paroeciarum coetui
Can. 0544      de quo in can. 517, § 1, vel coetus moderator, itemque cum eorundem aliquis inhabilis fiat ad munus pastorale
Can. 0613      sui iuris est, nisi constitutiones aliter ferant. § 2. Moderator domus sui iuris est de iure Superior maior. -
Can. 0622      legitima canonice erecta sit, nomine venit provinciae. - Supremus Moderator potestatem obtinet in omnes instituti provincias, domos et sodales
Can. 0625      causas iure proprio statutas. - § 1. Supremus instituti Moderator electione canonica designetur ad normam constitutionum. § 2. Electionibus
Can. 0686      votis, iuribus et obligationibus praecedentibus. - § 1. Supremus Moderator, de consensu sui consilii, sodali a votis perpetuis professo
Can. 0699      illi directe suas defensiones exhibendi. - § 1. Supremus Moderator cum suo consilio, quod ad validitatem saltem quattuor membris
Can. 0745      requiritur Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est. - Supremus Moderator cum consensu sui consilii sodali definitive incorporato concedere potest
Can. 1308      de quibus in §§ 3 et 4, gaudet supremus Moderator instituti religiosi clericalis iuris pontificii. - Iisdem auctoritatibus, de
Can. 1427      instantia iudicabit per se ipse vel per delegatum supremus Moderator; si inter duo monasteria, Abbas superior congregationis monasticae. §

MODERATORE     [11]
Can. 0318      qui eum nominavit aut confirmavit, auditis tamen tum ipso moderatore tum consociationis officialibus maioribus ad normam statutorum; cappellanum vero
Can. 0320      publica ac auctoritate competenti ne supprimatur, nisi auditis eius moderatore aliisque officialibus maioribus. - Consociationes privata christifideles secundum statutorum
Can. 0616      1. Domus religiosa legitime erecta supprimi potest a supremo Moderatore ad normam constitutionum, consulto Episcopo dioecesano. De bonis domus
Can. 0624      iuxte naturam et necessitatem instituti constituantur, nisi pro supremo Moderatore et pro Superioribus domus sui iuris constitutiones aliter ferant
Can. 0686      concedere unius Apostolicae Sedis est. § 3. Petente supremo Moderatore de consensu sui consilii, exclaustratio imponi potest a Sancta
Can. 0688      discendi consequi potest in instituto iuris pontificii a supremo Moderatore de consensu sui consilii; in institutis autem iuris dioecesani
Can. 0690      vel post professionem, legitime ab instituto egressus fuerit, a Moderatore supremo de consensu sui consilii rursus admitti potest sine
Can. 0698      et 696, firmum semper manet ius sodalis cum supremo Moderatore communicandi et illi directe suas defensiones exhibendi. - §
Can. 0726      vel a sacrorum vinculorum renovatione iusta de causa a Moderatore maiore, audito suo consilio, excludi potest. § 2. Sodalis
Can. 0726      temporariae incorporationis id sponte petens, indultum discedendi a supremo Moderatore de consensu sui consilii gravi de causa obtinere valet
Can. 0743      firmo praescripto can. 693, sodalis definitive incorporatus a supremo Moderatore cum consensu eius consilii obtinere potest, nisi id iuxta

MODERATOREM     [12]
Can. 0246      frequenter accedere assuescant alumni, et commendatur ut unusquisque habeat moderatorem suae vitae spiritualis libere quidem electum, cui confidenter conscientiam
Can. 0317      qua in can. 312, § 1, est consociationis publicae moderatorem ab ipsa consociatione publica electum confirmare aut praesentatum instituere
Can. 0318      qui eius nomine consociationem ad tempus moderetur. § 2. Moderatorem consociationis publicae iusta de causa removere potest qui eum
Can. 0324      ordinetur. - § 1. Christifidelium consociatio privata libere sibi moderatorem et officiales designat, ad normam statutorum. § 2. Christifidelium
Can. 0474      ac simul a curiae cancellario vel notario; cancellarius vero Moderatorem curiae de actis certiorem facere tenetur. - § 1
Can. 0544      cura coetui committitur; Episcopi autem dioecesani est alium nominare moderatorem; antequam vero ab Episcopo alius nominetur, hoc munus adimpleat
Can. 0615      proficere possit. - Monasterium sui iuris, quod praeter proprium Moderatorem alium Superiorem maiorem non habet, neque alicui religiosorum instituto
Can. 0631      can. 578, tueri et accommodatam renovationem iuxta ipsum promovere, Moderatorem supremum eligere, maiora negotia tractare, necnon normas edicere, quibus
Can. 0717      modum quo iidem designantur definiant. § 2. Nemo in Moderatorem supremum designetur, qui non sit definitive incorporatus. § 3
Can. 0727      re coram Domino serio perpensa, a Sede Apostolica per Moderatorem supremum petat, si institutum est iuris pontifici secus etiam
Can. 1405      Abbatem primatem, vel Abbatem superiorem congregationis monasticae, et supremum Moderatorem institutorum religiosorum iuris pontificii; 3_ dioeceses aliasve personas ecclesiasticas
Can. 1438      Superiore provinciali actis tribunal secundae instantiae est penes supremum Moderatorem; pro causis actis coram Abbate locali, penes Abbatem superiorem

MODERATORES     [14]
Can. 0239      quibus curam rectoris, in disciplina praesertim servanda, participent ceteri moderatores, magistri, immo et ipsi alumni. - § 1. Praeter
Can. 0261      - § 1. Seminarii rector itemque, sub eiusdem auctoritate, moderatores et magistri pro parte sua curent ut alumni normas
Can. 0309      edendi peculiares normas ipsam consociationem respicientes, celebrandi comitia, designandi moderatores, officiales, ministros atque bonorum administratores. - Consociatio privata quae
Can. 0317      publicis christifidelium consociationibus quae directe ad apostolatum exercendum ordinantur, moderatores ne ii sint, qui in factionibus politicis officium directionis
Can. 0329      praesertim in eodem territorio exsistentibus, libenter auxilio sint. - Moderatores consociationum laicorum curent, ut sodales consociationis ad apostolatum laicis
Can. 0364      et Apostolicae Sedis missionem, consociata cum Episcopis actione, apud moderatores Civitatis tueri; 8_ exercere praeterea facultates et cetera explere
Can. 0592      instituti eidem Apostolicae Sedi mittat. § 2. Cuiuslibet instituti Moderatores promoveant notitiam documentorum Sanctae Sedis, quae sodales sibi concreditos
Can. 0717      § 1. Constitutiones proprium regiminis modum praescribant, tempus quo Moderatores suo officio fungantur et modum quo iidem designantur definiant
Can. 0720      vincula sive temporaria sive perpetua aut definitiva assumenda ad Moderatores maiores cum suo consilio ad normam constitutionum pertinet. -
Can. 0724      continua vero eorum spirituali formatione seriam habeant curam instituti Moderatores. - Institutum sibi associare potest, aliquo vinculo in constitutionibus
Can. 0756      Episcopi, qui quidem totius ministerii verbi in eadem sunt moderatores; quandoque vero aliqui Episcopi coniunctim illud explent quoad diversas
Can. 0806      earum scholarum moderamen autonomia. § 2. Curent scholarum catholicarum Moderatores, advigilante loci Ordinario, ut institutio quae in iisdem traditur
Can. 0820      et ingenio praestantes. - Curent universitatum et facultatum ecclesiasticarum Moderatores ac professores ut variae universitatis facultates mutuam sibi, prout
Can. 0835      dispensatores atque totius vitae liturgicae in Ecclesia sibi commissa moderatores, promotores atque custodes. § 2. Illud quoque exercent presbyteri

MODERATORI     [4]
Can. 0691      causas coram Domino perpensas; petitionem suam deferat supremo instituti Moderatori, qui eam una cum voto suo suique consilii auctoritati
Can. 0695      sodalis scripto redactis et ab ipso sodale subscriptis, supremo Moderatori transmittantur. - § 1. Sodalis dimitti etiam potest ob
Can. 0697      una cum responsionibus sodalis ab ipso sodale subscriptis supremo Moderatori transmittat. - In omnibus casibus, de quibus in cann
Can. 0744      constitutiones Sanctae Sedi reservetur. - § 1. Supremo quoque Moderatori cum consensu sui consilii pariter reservatur licentiam concedere sodali

MODERATORIBUS     [3]
Can. 0719      libere obtineant atque huius generis consilia a suis etiam Moderatoribus, si velint, requirant. - Ius admittendi in institutum, vel
Can. 0738      iuxta constitutiones. - § 1. Sodales omnes subsunt propriis Moderatoribus ad normam constitutionum in iis quae vitam internam et
Can. 0790      missionalem spectant; 2_ curare ut debitae ineantur conventiones cum Moderatoribus institutorum quae operi missionali se dedicant, utque relationes cum

MODERATORIS     [11]
Can. 0317      in propria ecclesia vel domo erectis, nominatio aut confirmatio moderatoris et cappellani pertinet ad Superiorem instituti, ad normam statutorum
Can. 0317      consociationibus quae non sunt clericales, laici exercere valent munus moderatoris; cappellanus seu assistens ecclesiasticus ad illud munus ne assumatur
Can. 0487      cancellarius; nemini licet illud ingredi nisi de Episcopi aut Moderatoris curiae simul et cancellarii licentia. § 2. Ius est
Can. 0488      ad breve tempus tantum atque de Episcopi aut insimul Moderatoris curiae et cancellarii consensu. - § 1. Sit in
Can. 0543      parocho concessae, omnibus competunt, exercendae tamen sunt sub directione moderatoris. § 2. Sacerdotes omnes qui ad coetum pertinent: 1_
Can. 0613      1. Domus religiosa canonicorum regularium et monachorum sub proprii Moderatoris regimine et cura sui iuris est, nisi constitutiones aliter
Can. 0625      sui iuris, de quo in can. 615, et supremi Moderatoris instituti iuris dioecesani praeest Episcopus sedis principis. § 3
Can. 0647      translatio et suppressio fiant per decretum scripto datum supremi Moderatoris instituti de consensu sui consilii. § 2. Novitiatus, ut
Can. 0647      In casibus particularibus et ad modum exceptionis, ex concessione Moderatoris supremi de consensu sui consilii, candidatus novitiatum peragere potest
Can. 0668      bonis suis pro parte vel totaliter de licentia supremi Moderatoris renuntiare velit. § 5. Professus, qui ob instituti naturam
Can. 0684      ad aliud institutum religiosum transire, nisi ex concessione supremi Moderatoris utriusque instituti et de consensu sui cuiusque consilii. §

MODERATORUM     [1]
Can. 0745      nova condicione componi non possunt; permanet tamen sub cura Moderatorum. Si agitur de clerico, requiritur praetera consensus Ordinarii loci

MODERATUM     [1]
Can. 1263      pro dioecesis necessitatibus, personis iuridicis publicis suo regimini subiectis moderatum tributum, earum redditibus proportionatum, imponendi; ceteris personis physicis et

MODERATUR     [4]
Can. 0261      servent. § 2. Sedulo provideant seminarii rector atque studiorum moderatur ut magistri suo munere rite fungantur, secundum praescripta Rationis
Can. 0592      foveatur, modo et tempore ab eadem statutis, quilibet supremus Moderatur brevem conspectum status et vitae instituti eidem Apostolicae Sedi
Can. 0803      quam auctoritas ecclesiastica competens aut persona iuridica ecclesiastica publica moderatur, aut auctoritas ecclesiastica documento scripto uti talem agnoscit. §
Can. 1374      iusta poena puniatur; qui autem eiusmodi consociationem promovet vel moderatur, interdicto puniatur. - Qui impediunt libertatem ministerii vel electionis

MODERENTUR     [1]
Can. 0215      consentaneam. - Integrum est christifidelibus, ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem

MODERETUR     [3]
Can. 0254      id obtineatur, adsit in seminario qui integram studiorum ordinationem moderetur. § 2. Ita alumni edoceantur, ut et ipsi habiles
Can. 0318      1, designare commissarium, qui eius nomine consociationem ad tempus moderetur. § 2. Moderatorem consociationis publicae iusta de causa removere
Can. 0517      aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur. - Paroecia regula generali sit territorialis, quae scilicet omnes

MODI     [1]
Can. 0031      § 1. Decreta generalia exsecutoria, quibus nempe pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut legum observantia urgetur, ferre

MODICA     [1]
Can. 0924      eucharisticum Sacrificium offerri debet ex pane et vino, cui modica aqua miscenda est. § 2. Panis debet esse mere

MODIS     [7]
Can. 0093      concessa. - Dispensatio quae tractum habet successivum cessat iisdem modis quibus privilegium, necnon certa ac totali cessatione causae motivae
Can. 0960      ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest. - § 1. Absolutio pluribus insimul
Can. 1259      appareat. - Ecclesia acquirere bona temporalia potest omnibus iustis modis iuris sive naturalis sive positivi, quibus aliis licet. -
Can. 1284      sit, contractibus assecurationis; 2_ curare ut proprietas bonorum ecclesiasticorum modis civiliter validis in tuto ponatur; 3_ praescripta servare iuris
Can. 1517      autem non solum pronuntiatione sententiae definitivae, sed etiam aliis modis iure praefinitis. - Si pars litigans moriatur aut statum
Can. 1578      Periti debent indicare perspicue quibus documentis vel aliis idoneis modis certiores facti sint de personarum vel rerum vel locorum
Can. 1614      interlocutoriae aptandae sunt. - Sententia quam primum publicetur, indicatis modis quibus impugnari potest; neque ante publicationem vim ullam habet

MODO     [96]
Can. 0008      et expresse fuerit statuta. § 2. Leges particulares promulgantur modo a legislatore determinato et obligare incipiunt post mensem a
Can. 0045      electa industria personae. - Exsecutori fas est, si quoquo modo in actus administrativi exsecutione erraverit, eundem actum iterum exsecutioni
Can. 0069      nullum est definitum tempus, potest exsecutori exhiberi quovis tempore, modo absit fraus et dolus. - Si in rescripto ipsa
Can. 0135      exsecutivam et iudicialem. § 2. Potestas legislativa exercenda est modo iure praescripto, et ea qua in Ecclesia gaudet legislator
Can. 0135      iudicialis, qua gaudent iudices aut collegia iudicialia, exercenda est modo iure praescripto, et delegari nequit, nisi ad actus cuivis
Can. 0170      vel coetum non pertineat. - Electio, cuius libertas quoquo modo reapse impedita fuerit, ipso iure invalida est. - §
Can. 0184      renuntiatione, translatione, amotione necnon privatione. § 2. Resoluto quovis modo iure auctoritatis a qua fuit collatum, officium ecclesiasticum non
Can. 0193      quis amoveri nisi ob graves causas atque servato procedendi modo iure definito. § 2. Idem valet, ut quis ab
Can. 0204      hac ratione muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes facti, secundum propriam cuiusque condicionem, ad missionem exercendam
Can. 0207      sacra ligamina, ab Ecclesia agnita et sancita, suo peculiari modo Deo consecrantur et Ecclesiae missioni salvificae prosunt; quorum status
Can. 0256      arte catechetica et homiletica exercenda, in cultu divino peculiarique modo in sacramentis celebrandis, in commercio cum hominibus, etiam non
Can. 0311      Sodales institutorum vitae consecrate qui consociationibus suo instituto aliquo modo unitis praesunt aut assistunt, curent ut eadem consociationes operibus
Can. 0327      temporalium ordinem spiritu christiano animare sibi proponunt atque hoc modo intimam inter fidem et vitam magnopere fovent unionem. -
Can. 0333      - § 1. Romanus Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes
Can. 0337      § 1. Potestatem in universam Ecclesiam Collegium Episcoporum sollemni modo exercet in Concilio Oecumenico. § 2. Eandem potestatem exercet
Can. 0363      Legatis Romani Pontificis officium committitur ipsius Romani Pontificis stabili modo gerendi personam apud Ecclesias particulares aut etiam apud Civitates
Can. 0365      ad relationes inter Ecclesiam et Civitatem pertinent; et peculiari modo agere de concordatis aliisque huiusmodi conventionibus conficiendis et ad
Can. 0463      etiam sodales institutorum vitae consecratae, a consilio pastorali eligendi, modo et numero ab Episcopo dioecesano determinandis, aut, ubi hoc
Can. 0463      apostolicae, quae in dioecesi domum habent, eligendi numero et modo ab Episcopo dioecesano determinatis. § 2. Ad synodum dioecesanam
Can. 0512      membris institutorum vitae consecratae, tum praesertim laicis, quique designantur modo ab Episcopo dioecesano determinato. § 2. Christifideles, qui deputantur
Can. 0516      paroeciam vel quasi-paroeciam erigi non possint, Episcopus dioecesanus alio modo earundem pastorali curae prospiciat. - § 1. Ubi adiuncta
Can. 0521      Ad officium parochi alicui conferendum, oportet de eius idoneitate, modo ab Episcopo dioecesano determinato, etiam per examen, certo constet
Can. 0527      mittit loci Ordinarius aut sacerdos ab eodem delegatus, servato modo lege particulari aut legitima consuetudine recepto; iusta tamen de
Can. 0527      iusta tamen de causa potest idem Ordinarius ab eo modo dispensare; quo in casu intimatio dispensatio paroeciae notificata locum
Can. 0528      allaboret ut christifideles per devotam sacramentorum celebrationem, pascantur, peculiarique modo ut frequenter ad sanctissimae Eucharistiae et paenitentiae sacramenta accedant
Can. 0559      fundationis legibus, atque dummodo de iudicio loci Ordinarii nullo modo ministerio paroeciali noceant. - Loci Ordinarius, ubi id opportunum
Can. 0562      quod sanctitati loci ac reverentiae domui Dei debitae quoquo modo non congruat. - Rectorem ecclesiae, etsi ab aliis electum
Can. 0564      682, § 2. - Cappellanus est sacerdos, cui stabili modo committitur cura pastoralis, saltem ex parte, alicuius communitatis aut
Can. 0573      per caritatem, ad quam ducunt, Ecclesiae eiusque mysterio speciali modo coniunguntur. - § 1. Status eorum, qui in huiusmodi
Can. 0590      vitae consecratae, utpote ad Dei totiusque Ecclesiae servitium speciali modo dicata, supremae eiusdem auctoritati peculiari ratione subduntur. § 2
Can. 0592      1. Quo melius institutorum communio cum Sede Apostolica foveatur, modo et tempore ab eadem statutis, quilibet supremus Moderatur brevem
Can. 0605      iidemque adiuvent promotores ut proposita meliore quo fiere potest modo exprimant aptisque statutis protegant, adhibitis praesertim generalibus normis in
Can. 0628      secundum veritatem in caritate; nemini vero fas est quoquo modo sodales ab hac obligatione avertere, aut visitationis scopum aliter
Can. 0630      ac sponte aperire possunt. Vetantur autem Superiores eos quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam. - § 1
Can. 0631      § 3. Iuxta normas in iure proprio determinatas, non modo provinciae et communitates locales, sed etiam quillibet sodalis optata
Can. 0633      expleant ad normam iuris universalis et proprii, eademque suo modo curam et participationem omnium sodalium pro bono totius instituti
Can. 0636      oeconomus a Superiore locali distinctus. § 2. Tempore et modo iure proprio statutis, oeconomi et alii administratores auctoritati competenti
Can. 0643      gravi aut dolo inductus, vel is quem Superior eodem modo inductus recipit; 5_ qui celaverit suam incorporationem in aliquo
Can. 0651      aliis oneribus non impediti, munus suum fructose et stabili modo absolvere possint. - § 1. Magistri eiusque cooperatorum est
Can. 0668      instituto. Quae ei ratione pensionis, subventionis vel assecurationis quoquo modo obveniunt, instituto acquiruntur, nisi aliud iure proprio statuatur. §
Can. 0695      sodalis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandali satis alio modo consuli posse. § 2. Hisce in casibus, Superior maior
Can. 0696      praescriptis Superiorum in materia gravi; grave scandalum ex culpabili modo agendi sodalis ortum; pertinax sustentatio vel diffusio doctrinarum ab
Can. 0704      deferat. - De sodalibus, qui ab instituto sunt quoquo modo separati, fiat mentio in relatione Sedi Apostolicae mittenda, de
Can. 0719      Christo procedat, sedulo orationi vacent, sacrarum Scripturarum lectioni apto modo incumbant, annua recessus tempora servent atque alia spiritualia exercitia
Can. 0722      instituti propriam aptius cognoscant iidemque in spiritu et vivendi modo instituti exerceantur. § 2. Ad vitam secundum evangelica consilia
Can. 0758      Sodales institutorum vitae consecratae, vi propriae Deo consecrationis, peculiari modo Evangelii testimonium reddunt, iidemque in Evangelio annuntiando ab Episcopo
Can. 0769      ordinem a Deo statutum componendis. - Doctrina christiana proponatur modo auditorum condicioni accomodato atque ratione temporum necessitatibus aptata. -
Can. 0777      can. 774, § 2, promoveat et foveat. - Peculiari modo parochus, attentis normis ab Episcopo dioecesano statutis, curet: 1_
Can. 0778      ut in suis ecclesiis, scholis aliisve operibus sibi quoquo modo concreditis, catechetica institutio sedulo impertiatur. - Institutio catechetica tradatur
Can. 0783      obligatione tenentur ad operam, ratione suo instituto propria, speciali modo in actione missionali navandam. - Missionarii, qui scilicet a
Can. 0810      et vitae probitate praestent utque, deficientibus his requisitis, servato modo procedendi in statutis definito, a munere removeantur. § 2
Can. 0822      vivificetur. § 3. Omnes christifideles, ii praesertim qui quoquo modo in eorundem instrumentorum ordinatione aut usu partem habent, solliciti
Can. 0834      normam constitutionum. - § 1. Munus sanctificandi Ecclesia peculiari modo adimplet per sacram liturgiam, quae quidem habetur ut Iesu
Can. 0834      in qua hominum sanctificatio per signa sensibilia significatur ac modo singulis proprio efficitur, atque a mystico Iesu Christi Corpore
Can. 0835      ceteri quoque christifideles actuose liturgicas celebrationes, eucharisticam praesertim, suo modo participando; peculiari modo idem munus participant parentes vitam coniugalem
Can. 0835      actuose liturgicas celebrationes, eucharisticam praesertim, suo modo participando; peculiari modo idem munus participant parentes vitam coniugalem spiritu christiano ducendo
Can. 0837      manifestant et afficiunt; singula vero membra ipsius attingunt diverso modo, pro diversitate ordinum, munerum et actualis participationis. § 2
Can. 0861      animarum pastores, praesertim parochus, ut christifideles de recto baptizandi modo edoceantur. - Excepto casu necessitatis, nemini licet, sine debita
Can. 0865      si, aliquam de praecipuis fidei veritatibus cognitionem habens, quovis modo intentionem suam baptismum recipiendi manifestaverit et promittat se christianae
Can. 0899      qui intersunt fideles, sive clerici sive laici, suo quisque modo pro ordinum et liturgicorum munerum diversitate, participando concurrunt. §
Can. 0902      possunt, integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia
Can. 0956      - Omnes et singuli administratores causarum piarum aut quoquo modo obligati ad Missarum celebrationem curandam, sive clerici sive laici
Can. 0961      Absolutio pluribus insimul paenitentibus sine praevia individuali confessione, generali modo impertiri non potest, nisi: 1_ immineat periculum mortis et
Can. 0983      nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de causa aliquatenus prodere paenitentem. § 2. Obligatione secretum
Can. 0983      omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit. - § 1. Omnino confessario prohibetur scientiae ex
Can. 0984      confessione quovis tempore excepta habuerit, ad exteriorem gubernationem nullo modo uti potest. - Magister novitiorum eiusque socius, rector seminarii
Can. 0996      acquirendi et opera iniuncta implere statuto tempore ac debito modo, secundum concessionis tenorem. - Ad indulgentiarum concessionem et usum
Can. 1000      celebratione sacramenti. - § 1. Unctiones verbis, ordine et modo praescriptis in liturgicis libris, accurate peragantur; in casu tamen
Can. 1026      ordinetur debita libertate gaudeat oportet; nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet causam ad ordines recipiendos cogere, vel canonice
Can. 1039      exercitiis spiritualibus vacent per quinque saltem dies, loco et modo ab Ordinario determinatis; Episcopus, antequam ad ordinationem procedat, certior
Can. 1061      consummatum; ratum et consummatum, si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem
Can. 1144      interpellatione dispensare, sive ante sive post baptismum, dummodo constet modo procedendi saltem summario et extraiudiciali eam fieri non posse
Can. 1190      itemque aliae, quae magna populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari neque perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis licentia
Can. 1209      ecclesiae archivo servetur. - Dedicatio vel benedictio alicuius loci, modo nemini damnum fiat, satis probatur etiam per unum testem
Can. 1222      et gratuitus. - § 1. Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non detur
Can. 1249      in familiarum coetibus vacent. - Omnes christifideles, suo quisque modo, paenitentiam agere ex lege divina tenentur; ut vero cuncti
Can. 1249      se coniungantur, dies paenitentiales praescribuntur, in quibus christifideles speciali modo orationi vacent, opera pietatis et caritatis exerceant, se ipsos
Can. 1261      in can. 222, § 1, monere tenetur et opportuno modo eam urgere. - Fideles subsidia Ecclesiae conferant per subventiones
Can. 1284      debent: 1_ vigilare ne bona suae curae concredita quoquo modo pereant aut detrimentum capiant, initis in hunc finem, quatenus
Can. 1303      autonomae, scilicet bona temporalia alicui personae iuridicae publicae quoquo modo data cum onere in diuturnum tempus, iure particulari determinandum
Can. 1308      eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint per se stantia, dummodo nemo sit
Can. 1310      a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere, excepta Missarum
Can. 1339      scandalum vel gravis ordinis perturbatio oriatur, etiam corripere potest, modo peculiaribus personae et facti condicionibus accommodato. § 3. De
Can. 1350      propter poenam vere indigeat, Ordinarius meliore quo fieri potest modo providere curet. - Poena reum ubique tenet, etiam resoluto
Can. 1441      incompetentia iudicis est absoluta. - Tribunal secundae instantiae eodem modo quo tribunal primae instantiae constitui debet. Si tamen in
Can. 1488      praeest, ex albo advocatorum expungi potest. § 2. Eodem modo puniri possunt advocati et procuratores qui a competentibus tribunalibus
Can. 1492      Quaevis actio extinguitur praescriptione ad normam iuris aliove legitimo modo, exceptis actionibus de statu personarum, quae numquam extinguuntur. §
Can. 1509      actorum notificatio facienda est per publicos tabellarios vel alio modo qui tutissimus sit, servatis normis lege particulari statutis. §
Can. 1509      statutis. § 2. De facto notificationis et de eius modo constare debet in actis. - Conventus, qui citatoriam schedam
Can. 1528      eorum declarationem coram publico notario vel quovis alio legitimo modo. - Iudex ad probationes colligendas ne procedat ante litis
Can. 1550      eorum manifestationem petierit; immo audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis, ne ut indicium quidem veritatis recipi possunt
Can. 1599      habere. § 3. De peracta conclusione in causa, quocumque modo ea acciderit, iudex decretum ferat. - § 1. Post
Can. 1607      et defensoris vinculi, si iudicio intersint. - Causa iudiciali modo pertractata, si sit principalis, definitur a iudice per sententiam
Can. 1640      ad normam can. 1600. - In gradu appellationis eodem modo, quo in prima instantia, congrua congruis referendo, procedendum est
Can. 1688      cum interventu defensoris vinculi et auditis partibus, decernet eodem modo, de quo in can. 1686, utrum sententia sit confirmanda
Can. 1731      in poenali iudicio, etiamsi in rem iudicatam transierit, nullo modo ius facit erga partem laesam, nisi haec intervenerit ad

MODOS     [3]
Can. 0032      exsecutoria eos obligant qui tenentur legibus, quarum eadem decreta modos applicationis determinant aut observantiam urgent. - § 1. Decreta
Can. 0337      Romani Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium munus suum quoad universam Ecclesiam collegialiter
Can. 1284      iuri autem particulari relinquitur eas praecipere et pressius determinare modos quibus exhibendae sint. - Intra limites dumtaxat ordinariae administrationis

MODUM     [32]
Can. 0016      fuerit ab eodem commissa. § 2. Interpretatio authentica per modum legis exhibita eandem vim habet ac lex ipsa et
Can. 0016      dubiam explicet, non retrotrahitur. § 3. Interpretatio autem per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi in re peculiari, vim
Can. 0197      secundum praescripta canonum de iure poenali. - Praescriptionem, tamquam modum iuris subiectivi acquirendi vel amittendi necnon ab obligationibus sese
Can. 0333      coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi. § 3
Can. 0341      iuxta alium a Romano Pontifice inductum vel libere receptum modum. - Synodus Episcoporum coetus est Episcoporum qui, ex diversis
Can. 0446      ab Apostolica Sede recognita fuerint ipsius concilii est definire modum promulgationis decretorum et tempus quo decreta promulgata obligare incipiant
Can. 0471      Episcopo determinatam; 2_ secretum servare intra fines et secundum modum iure aut ab Episcopo determinatos. - Circa causas atque
Can. 0598      attentis indole et finibus propriis, in suis constitutionibus definiat modum quo consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae, pro sua
Can. 0632      ad alias coadunationes, nempe ad eorum naturam, auctoritatem, compositionem, modum procedendi et tempus celebrationis. - § 1. Organa participationis
Can. 0638      intra ambitum iuris universalis, determinare actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedant, atque ea statuere quae ad valide
Can. 0646      vocationem divinam, et quidem instituti propriam, melius agnoscant, vivendi modum instituti experiantur eiusque spiritu mentem et cor informent, atque
Can. 0647      ad hoc rite designata. In casibus particularibus et ad modum exceptionis, ex concessione Moderatoris supremi de consensu sui consilii
Can. 0684      non requiritur. § 4. Ius proprium determinet tempus et modum probationis, quae professioni sodalis in novo instituto praemittenda est
Can. 0717      et genuinam fraternitatem. - § 1. Constitutiones proprium regiminis modum praescribant, tempus quo Moderatores suo officio fungantur et modum
Can. 0717      modum praescribant, tempus quo Moderatores suo officio fungantur et modum quo iidem designantur definiant. § 2. Nemo in Moderatorem
Can. 0911      - § 1. Officium et ius sanctissimam Eucharistiam per modum Viatici ad infirmos deferendi habent parochus et vicarii paroeciales
Can. 0921      periculo mortis, quavis ex causa procedenti, sacra communione per modum Viatici reficiantur. § 2. Etiamsi eadem die sacra communione
Can. 0956      intra annum non fuerit satisfactum suis Ordinariis tradant, secundum modum ab his definiendum. - Officium et ius advigilandi ut
Can. 0960      - Individualis et integra confessio atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo
Can. 0994      plenarias, aut sibi ipsi lucrari, aut defunctis applicare ad modum suffragii. - § 1. Praeter supremam Ecclesiae auctoritatem ii
Can. 1121      assistentis ac testium, locum et diem celebrationis matrimonii, iuxta modum ab Episcoporum conferentia aut ab Episcopo dioecesano praescriptum. §
Can. 1126      a neutro contrahente excludendis. - Episcoporum conferentiae est tum modum statuere, quo hae declarationes et promissiones, quae semper requiruntur
Can. 1210      quidquid a loci sanctitate absonum sit. Ordinarius vero per modum actus alios usus, sanctitati tamen loci non contrarios, permittere
Can. 1244      seu locis dies festos aut dies paenitentiae possunt, per modum tantum actus, indicere. - Firmo iure Episcoporum dioecesanorum de
Can. 1268      destinari possunt. - Praescriptionem, tamquam acquirendi et se liberandi modum, Ecclesia pro bonis temporalibus recipit, ad normam cann. 197-199
Can. 1281      § 2. In statutis definiantur actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedunt; si vero de hac re sileant
Can. 1300      actum mortis causa, legitime acceptatae, diligentissime impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum, firmo praescripto can. 1301, §
Can. 1459      1, exceptiones dilatoriae, eae praesertim quae respiciunt personas et modum iudicii, proponendae sunt ante contestationem litis, nisi contestata iam
Can. 1621      nullitatis, de qua in can. 1620, proponi potest per modum exceptionis in perpetuum, per modum vero actionis coram iudice
Can. 1621      1620, proponi potest per modum exceptionis in perpetuum, per modum vero actionis coram iudice qui sententiam tulit intra decem
Can. 1639      appellationis non potest admitti nova petendi causa, ne per modum quidem utilis cumulationis; ideoque litis contestatio in eo tantum
Can. 1654      mandare. § 2. Licet ei videre de exceptionibus circa modum et vim exsecutionis, non autem de merito causae; quod

MODUMQUE     [1]
Can. 1281      Firmis statutorum praescriptis, administratores invalide ponunt actus qui fines modumque ordinariae administrationis excedunt, nisi prius ab Ordinario facultatem scripto

MODUS     [10]
Can. 0008      Sedis commentario officiali, nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus, et vim suam exserunt tantum expletis tribus
Can. 0133      mandato determinatur, ea peragit ad quae delegatus est, nisi modus ab ipso delegante ad validitatem fuerit praescriptus. - §
Can. 0190      causa et, firmo semper iure rationes contrarias exponendi, servetur modus procedendi iure praescriptus. § 3. Translatio, ut effectum sortiatur
Can. 0296      initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero huius organicae cooperationis atque praecipua officia et iura
Can. 0455      ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fuerint. § 3. Modus promulgationis et tempus a quo decreta vim suam exserunt
Can. 0499      sacerdotibus, qui domicilium aut quasi-domicilium in dioecesi habent. - Modus eligendi membra consilii presbyteralis statutis determinandus est, ita quidem
Can. 0633      et consultationis instituendis et adhibendis sapiens servetur discretio, atque modus eorum agendi indoli et fini instituti sit conformis. -
Can. 0722      spiritui et indoli magis respondeant. § 3. Huius probationis modus et tempus ante sacra vincula in instituto primum suscipienda
Can. 0729      sint proportionate graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, atque modus procedendi servetur in cann. 697-700 statutus. Dimisso applicatur praescriptum
Can. 1741      sua paroecia legitime amoveri potest, hae praesertim sunt: 1_ modus agendi qui ecclesiasticae communioni grave detrimentum vel perturbationem afferat

MOMENTI     [10]
Can. 0349      Pontifici adsunt sive collegialiter agendo, cum ad quaestiones maioris momenti tractandas in unum convocantur, sive ut singuli, scilicet variis
Can. 0407      quo in can. 403, § 2, in rebus maioris momenti sese invicem consulant. § 2. Episcopus dioecesanus in perpendendis
Can. 0407      consulant. § 2. Episcopus dioecesanus in perpendendis causis maioris momenti, praesertim indolis pastoralis, Episcopos auxiliares prae ceteris consulere velit
Can. 0500      tantum consultivo; Episcopus dioecesanus illud audiat in negotiis maioris momenti, eius autem consensu eget solummodo in casibus iure expresse
Can. 1162      defuerat, sed postea praestitus est, sanatio concedi potest a momenti praestiti consensus. - § 1. Matrimonium irritum ob impedimentum
Can. 1267      nequeunt nisi iusta de causa et, in rebus maioris momenti, de licentia Ordinarii, si agitur de persona iuridica publica
Can. 1277      administrationis ponendos, qui, attento statu oeconomico dioecesis, sunt maioris momenti, consilium a rebus oeconomicis et collegium consultorum audire debet
Can. 1298      competenti auctoritate ecclesiastica obtinenda. - Nisi res sit minimi momenti, bona ecclesiastica propriis administratoribus eorumve propinquis usque ad quartum
Can. 1425      declaranda excommunicatione. § 2. Episcopus causas difficiliores vel maioris momenti committere potest iudicio trium vel quinque iudicum. § 3
Can. 1503      exhibere impediatur vel causa sit facilis investigationis et minoris momenti. § 2. In utroque tamen casu iudex notarium iubeat

MOMENTO     [12]
Can. 0047      alium actum administrativum auctoritatis competentis effectum tantummodo obtinet a momento, quo legitime notificatur personae pro qua datus est. -
Can. 0054      Decretum singulare, cuius applicatio committitur exsecutori, effectum habet a momento exsecutionis; secus a momento quo personae auctoritate ipsius decernentis
Can. 0054      committitur exsecutori, effectum habet a momento exsecutionis; secus a momento quo personae auctoritate ipsius decernentis intimatur. § 2. Decretum
Can. 0062      Rescriptum in quo nullus datur exsecutor, effectum habet a momento quo datae sunt litterae; cetera, a momento exsecutionis. -
Can. 0062      habet a momento quo datae sunt litterae; cetera, a momento exsecutionis. - § 1. Validitati rescripti obstat subreptio seu
Can. 0186      vel adimpleta aetate, amissio officii effectum habet tantum a momento, quo a competenti auctoritate scripto intimatur. - Quisquis sui
Can. 0233      de vocationibus provehendis curam habere, populum sibi commissum de momento ministerii sacri deque ministrorum in Ecclesia necessitate edoceant, atque
Can. 0332      una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus
Can. 0527      gerendam promotus est, eandem obtinet et exercere tenetur a momento captae possessionis. § 2. Parochum in possessionem mittit loci
Can. 0542      522 et 524; 3_ curam pastoralem obtinent tantum a momento captae possessionis; eorundem moderator in possessionem mittitur ad normam
Can. 1161      effectuum canonicorum ad praeteritum. § 2. Convalidatio fit a momento concessionis gratiae; retrotractio vero intellegitur facta ad momentum celebrationis
Can. 1446      2. Iudex in limine litis, et etiam quolibet alio momento, quotiescumque spem aliquam boni exitus perspicit, partes hortari et

MOMENTUM     [2]
Can. 0535      destatu canonico christifidelium dantur, sicut et acta omnia quae momentum iuridicum habere possunt, ab ipso parocho eiusve delegato subscribantur
Can. 1161      a momento concessionis gratiae; retrotractio vero intellegitur facta ad momentum celebrationis matrimonii, nisi aliud expresse caveatur. § 3. Sanatio

MONACHORUM     [1]
Can. 0613      referatur. - § 1. Domus religiosa canonicorum regularium et monachorum sub proprii Moderatoris regimine et cura sui iuris est

MONASTERIA     [6]
Can. 0614      domus sui iuris est de iure Superior maior. - Monasteria monialium cuidam virorum instituto consociata propriam vitae rationem et
Can. 0628      et officium est visitare etiam quoad disciplinam religiosam: 1_ monasteria sui iuris de quibus in can. 615; 2_ singulas
Can. 0637      alii administratores auctoritati competenti peractae administrationis rationem reddant. - Monasteria sui iuris, de quibus in can. 615, Ordinario loci
Can. 0667      monsteriis ad vitam contemplativam ordinatis servanda est. § 3. Monasteria monialium, quae integre ad vitam contemplativam ordinantur, clausuram papalem
Can. 0667      scilicet ab Apostolica Sede datas, observare debent. Cetera monialium monasteria clausuram propriae indoli accomodatam et in constitutionibus definitam servent
Can. 1427      ipse vel per delegatum supremus Moderator; si inter duo monasteria, Abbas superior congregationis monasticae. § 3. Si demum controversia

MONASTERII     [4]
Can. 0625      canonica designetur ad normam constitutionum. § 2. Electionibus Superioris monasterii sui iuris, de quo in can. 615, et supremi
Can. 0684      transire possit, requiritur et sufficit consensus Superioris maioris utriusque monasterii et capituli monasterii recipientis, salvis aliis requisitis iure proprio
Can. 0684      et sufficit consensus Superioris maioris utriusque monasterii et capituli monasterii recipientis, salvis aliis requisitis iure proprio statutis nova professio
Can. 0690      655 et 657. § 2. Eadem facultate gaudet Superior monasterii sui iuris cum consensu sui consilii. - § 1

MONASTERIIS     [4]
Can. 0630      sint, apud quos frequenter confiteri possint. § 3. In monasteriis monialium, in domibus formationis et in communitatibus numerosioribus laicalibus
Can. 0638      requiritur insuper ipsius Sanctae Sedis licentia. § 4. Pro monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, et institutis
Can. 0688      sui consilii; in institutis autem iuris dioecesani et in monasteriis, de quibus in can. 615, indultum, ut valeat, confirmari
Can. 0699      motivis in iure et in facto. § 2. In monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, dimissionem decernere

MONASTERIO     [1]
Can. 0684      nisi indultum saecularizationis obtinuerit. § 3. Ut religiosus a monasterio sui iuris ad aliud eiusdem instituti vel foederationis aut

MONASTERIORUM     [1]
Can. 0667      dioecesanus facultatem habet ingrediendi, iusta de causa, intra clausuram monasteriorum monialium, quae sita sunt in sua dioecesi, atque permittendi

MONASTERIUM     [5]
Can. 0609      dioecesani consensu in scripti dato. § 2. Ad erigendum monasterium monialium requiritur insuper licentia Apostolicae Sedis. - § 1
Can. 0615      definiantur ut ex consociatione spirituale bonum proficere possit. - Monasterium sui iuris, quod praeter proprium Moderatorem alium Superiorem maiorem
Can. 0615      eiusdem Superior vera potestate constitutio constitutionibus determinata in tale monasterium gaudeat, ad normam iuris peculiari vigilantiae Episcopi dioecesani comittitur
Can. 0616      capituli generalis, nisi constitutiones aliter ferant. § 4. Monialium monasterium sui iuris supprimere ad Sedem Apostolicam pertinet, servatis ad
Can. 1427      aliud in constitutionibus caveatur, est Superior provincialis, aut, si monasterium sit sui iuris, Abbas localis. § 2. Salvo diverso

MONASTICAE     [4]
Can. 0620      eorum vicarii. His accedunt Abbas Primas et Superior congregationis monasticae, qui tamen non habent omnem potestatem, quam ius universale
Can. 1405      § 2; 2_ Abbatem primatem, vel Abbatem superiorem congregationis monasticae, et supremum Moderatorem institutorum religiosorum iuris pontificii; 3_ dioeceses
Can. 1427      supremus Moderator; si inter duo monasteria, Abbas superior congregationis monasticae. § 3. Si demum controversia enascatur inter religiosas personas
Can. 1438      causis actis coram Abbate locali, penes Abbatem superiorem congregationis monasticae. - § 1. Si quod tribunal primae instantiae unicum

MONEANTUR     [1]
Can. 1689      remittit ad tribunal primae instantiae. - In sententia partes moneantur de obligationibus moralibus vel etiam civilibus, quibus forte teneantur

MONEAT     [3]
Can. 0139      urgetique causa; quo in casu statim superiorem de re moneat. - § 1. Pluribus in solidum ad idem negotium
Can. 0413      §§ 1 vel 2, susceperit, quam primum Sanctam Sedem moneat de sede impedita ac de suspecto munere. - Quilibet
Can. 0697      vel compleat; 2_ sodalem scripto vel coram duobus testibus moneat cum explicita comminatione subsecuturae dimissionis nisi resipiscat, clare significata

MONENDUS     [1]
Can. 1687      secundae instantiae, ad quem acta sunt transmittenda quique scripto monendus est agi de processu documentali. § 2. Integrum manet

MONERE     [4]
Can. 0533      hebdomadam a paroecia absit, tenetur de hoc loci Ordinarium monere. § 3. Episcopi dioecesani est normas statuere quibus prospiciatur
Can. 0895      in archivo paroeciali conservandum; parochus debet de collata confirmatione monere parochum loci baptismi, ut adnotatio fiat in libro baptizatorum
Can. 1261      de obligatione, de qua in can. 222, § 1, monere tenetur et opportuno modo eam urgere. - Fideles subsidia
Can. 1339      suspicio delicti commissi, Ordinarius per se vel per alium monere potest. § 2. Eum vero, ex cuius conversatione scandalum

MONERI     [1]
Can. 1299      possit, sollemnitates iuris civilis; quae si omissae fuerint, heredes moneri debent de obligatione, qua tenentur, adimplendi testatoris voluntatem. -

MONIALES     [1]
Can. 0667      et assistente Antistita, ut alii in clausuram admittantur, ac moniales ex ipsa egrediantur ad tempus vere necessarium. - §

MONIALIBUS     [1]
Can. 0686      iuris dioecesani agitur, Episcopo dioecesano reservatur. § 2. Pro monialibus indultum exclaustrationis concedere unius Apostolicae Sedis est. § 3

MONIALIUM     [7]
Can. 0609      consensu in scripti dato. § 2. Ad erigendum monasterium monialium requiritur insuper licentia Apostolicae Sedis. - § 1. Domorum
Can. 0614      sui iuris est de iure Superior maior. - Monasteria monialium cuidam virorum instituto consociata propriam vitae rationem et regimen
Can. 0616      est capituli generalis, nisi constitutiones aliter ferant. § 4. Monialium monasterium sui iuris supprimere ad Sedem Apostolicam pertinet, servatis
Can. 0630      apud quos frequenter confiteri possint. § 3. In monasteriis monialium, in domibus formationis et in communitatibus numerosioribus laicalibus habeantur
Can. 0667      ad vitam contemplativam ordinatis servanda est. § 3. Monasteria monialium, quae integre ad vitam contemplativam ordinantur, clausuram papalem, iuxta
Can. 0667      normas scilicet ab Apostolica Sede datas, observare debent. Cetera monialium monasteria clausuram propriae indoli accomodatam et in constitutionibus definitam
Can. 0667      facultatem habet ingrediendi, iusta de causa, intra clausuram monasteriorum monialium, quae sita sunt in sua dioecesi, atque permittendi, gravi

MONITIO     [2]
Can. 0697      et data sodali plena facultate sese defendendi quod si monitio incassum cedat, ad alteram monitionem, spatio saltem quindecim dierum
Can. 0697      saltem quindecim dierum interposito, procedat; 3_ si haec quoque monitio incassum ceciderit et Superior maior cum suo consilio censuerit

MONITIONE     [3]
Can. 0316      in casum inciderint de quo in § 1, praemissa monitione, a consociatione dimittantur, servatis eius statutis et salvo iure
Can. 0697      defensiones sodalis insufficientes esse, post quindecim dies ab ultima monitione frustra elapsos, acta omnia ab ipso Superiore maiore et
Can. 1339      peculiaribus personae et facti condicionibus accommodato. § 3. De monitione et correptione constare semper debet saltem ex aliquo documento

MONITIONEM     [4]
Can. 0697      sese defendendi quod si monitio incassum cedat, ad alteram monitionem, spatio saltem quindecim dierum interposito, procedat; 3_ si haec
Can. 1395      praeceptum cum scandalo permanens, suspensione puniantur, cui persistente post monitionem delicto, aliae poenae gradatim addi possunt usque ad dimissionem
Can. 1396      ecclesiastici officii tenetur, iusta poena puniatur, non exclusa, post monitionem, officii privatione. - Qui homicidium patrat, vel hominem vi
Can. 1741      4_ gravis neglectus vel violatio officiorum paroecialium quae post monitionem persistat; 5_ mala rerum temporalium administratio cum gravi Ecclesiae

MONITIONIBUS     [1]
Can. 0851      per se vel per alios curet ut ita pastoralibus monitionibus, immo et communi precatione, debite parentes instruantur, plures adunando

MONITIONIS     [1]
Can. 1340      Paenitentias Ordinarius pro sua prudentia addere potest poenali remedio monitionis vel correptionis. - Ordinarius proceduram iudicialem vel administrativam ad

MONITIS     [2]
Can. 0868      si prorsus deficiat, baptismus secundum praescripta iuris particularis differatur, monitis de ratione parentibus. § 2. Infans parentum catholicorum, immo
Can. 1348      absolvitur vel nulla poena ei irrogatur, Ordinarius potest opportunis monitis aliisque pastoralis sollicitudinis viis, vel etiam, si res ferat

MONITO     [6]
Can. 0084      privilegio data, privilegio ipso privari meretur; quare, Ordinarius, frustra monito privilegiario, graviter abutentem privet privilegio quod ipse concessit; quod
Can. 0682      officio commisso amoveri potest ad nutum sive auctoritatis committentis, monito Superiore religioso, sive Superioris, monito committente, non requisito alterius
Can. 0682      nutum sive auctoritatis committentis, monito Superiore religioso, sive Superioris, monito committente, non requisito alterius consensu. - § 1. Ecclesias
Can. 0683      2. Quod si forte abusus deprehenderit, frustra Superiore religioso monito, propria auctoritate ipse per se providere potest. - §
Can. 1145      si quidem eas petierit, induciae ad respondendum, eodem tamen monito ut, si induciae inutiliter praeterlabantur, eius silentium pro responsione
Can. 1177      funeris eligere de consensu eius, qui eam regit, et monito defuncti parocho proprio. § 3. Si extra propriam paroeciam

MONITUM     [1]
Can. 1371      Superiori legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat, et post monitum in inoboedientia persistit. - Qui contra Romani Pontificis actum

MONITUS     [3]
Can. 0679      potest quominus in dioecesi commoretur, si eius Superior maior monitus prospicere neglexerit, re tamen ad Sanctam Sedem statim delata
Can. 1347      Censura irrogari valide nequit, nisi antea reus semel saltem monitus sit ut a contumacia recedat, dato congruo ad resipiscentiam
Can. 1394      tantum, attentans, in suspensionem latae sententiae incurrit; quod si monitus non resipuerit et scandalum dare perrexerit, gradatim privationibus ac

MONSTERIIS     [1]
Can. 0667      sodalibus semper reservata. § 2. Strictior disciplina clausurae in monsteriis ad vitam contemplativam ordinatis servanda est. § 3. Monasteria

MORA     [9]
Can. 0087      difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculum gravis damni, Ordinarius quicumque dispensare valet in
Can. 0419      aliter provisum fuerit. Qui ita regimen dioecesis assumit, sine mora convocet collegium competens ad deputandum Administratorem dioecesanum. - In
Can. 0694      His in casibus Superior maior cum suo consilio, nulla mora interposita, collectis probationibus, declarationem facti emittat, ut iuridice constet
Can. 0703      statim a Superiore maiore vel, si periculum sit in mora, a Superiore locali cum consensu sui consilii e domo
Can. 0867      2. Si infans in periculo mortis versetur, sine ulla mora baptizetur. - § 1. Ut infans licite baptizetur, oportet
Can. 0877      collati baptismi, in baptizatorum libro sedulo et sine ulla mora referre, simul indicatis die et loco nativitatis. § 2
Can. 0955      constet. § 3. Qui aliis Missas celebrandas committunt, sine mora in librum referant tum Missas quas acceperunt, tum eas
Can. 1080      etiam ad matrimonium convalidandum, si idem periculum sit in mora nec tempus suppetat recurrendi ad Sedem Apostolicum vel ad
Can. 1153      discedendi, decreto Ordinarii loci et, si periculum sit in mora, etiam propria auctoritate. § 2. In omnibus casibus, causa

MORALEM     [3]
Can. 0253      nominentur magistri qui doceant sacram Scripturam, theologiam dogmaticam, theologiam moralem, liturgiam, philosophiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, aliasque, quae propria
Can. 1136      habent prolis educationem tum physicam, socialem et culturalem, tum moralem et religiosam pro viribus curandi. - Legitimi sunt filii
Can. 1707      investigationibus, ex testium depositionibus, ex fama aut ex indiciis moralem certitudinem de coniugis obitu obtinuerit. Sola coniugis absentia, quamvis

MORALES     [2]
Can. 0795      pueri et iuvenes ita excolantur ut suas dotes physicas, morales et intellectuales harmonice evolvere valeant, perfectiorem responsabilitatis sensum libertatisque
Can. 0827      theologiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, et ad religiosas aut morales disciplinas pertinentes. § 3. Commendatur ut libri materias de

MORALI     [3]
Can. 0799      leges quae iuvenum formationem ordinant, educationi eorum religiosae et morali quoque, iuxta parentum conscientiam, in ipsis scholis prospiciant. -
Can. 1090      matrimonium inter se attentant qui mutua opera physica vel morali mortem coniugi intulerunt. - § 1. In linea recta
Can. 1148      servandis. § 3. Ordinarius loci, prae oculis habita condicione morali, sociali, oeconomica locorum et personarum, curet ut primae uxoris

MORALIA     [1]
Can. 0747      praedicandi. § 2. Ecclesiae competit semper et ubique principia moralia etiam de ordine sociali annuntiare, necnon iudicium ferre de

MORALIBUS     [2]
Can. 0241      admittantur tantummodo ii qui, attentis eorum dotibus humanis et moralibus, spiritualibus et intellectualibus, eorum valetudine physica et psychica necnon
Can. 1689      primae instantiae. - In sententia partes moneantur de obligationibus moralibus vel etiam civilibus, quibus forte teneantur, altera erga alteram

MORALIS     [5]
Can. 0113      Ecclesiae. - § 1. Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes, moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina. § 2
Can. 0252      Thoma praesertim magistro, intimius penetrare addiscant, itemque lectiones theologiae moralis et pastoralis, iuris canonici, liturgiae, historiae ecclesiasticae, necnon aliarum
Can. 0960      cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque
Can. 1608      1. Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo circa rem sententia definiendam. § 2. Hanc certitudinem
Can. 1699      tamen casus propositus speciales habeat difficultates ordinis iuridici vel moralis, Episcopus dioecesanus consulat Sedem Apostolicam. § 3. Adversus decretum

MORALITER     [1]
Can. 0844      vitetur erroris vel indifferentismi, licet christifidelibus quibus physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum catholicum, sacramenta paenitentiae, Eucharistiae

MORANTUR     [1]
Can. 0235      quattuor saltem annos. § 2. Qui extra seminarium legitime morantur, ab Episcopo dioecesano commendentur pio et idoneo sacerdoti, qui

MORAS     [3]
Can. 1593      iudex, ne de industria in longiores et non necessarias moras iudicium protrahatur. § 2. Etsi non comparuerit aut responsum
Can. 1647      ex probabilibus indiciis suspicio sit petitionem factam esse ad moras exsecutioni nectendas, iudex decernere potest ut sententia exsecutioni demandetur
Can. 1730      can. 1730. - § 1. Ad nimias poenalis iudicii moras vitandas potest iudex iudicium de damnis differre usque dum

MORBUM     [2]
Can. 1558      Iudex decernat ubi audiendi sint ii, quibus propter distantiam, morbum aliudve impedimentum impossibile vel difficile sit tribunalis sedem adire
Can. 1680      causis de impotentia vel de consensus defectu propter mentis morbum iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex

MOREM     [3]
Can. 0945      et dignitati prospiciatur. - § 1. Secundum probatum Ecclesiae morem, sacerdoti cuilibet Missam celebranti aut concelebranti licet stipem oblatam
Can. 1236      fixum vel mobile. - § 1. Iuxta traditum Ecclesiae morem mensa altaris fixi sit lapidea, et quidem ex unico
Can. 1304      omnino respondeant oneribus adiunctis, secundum cuiusque loci vel regionis morem. § 2. Ulteriores condiciones ad constitutionem et acceptationem fundationum

MORES     [6]
Can. 0445      incrementum, ad actionem pastoralem communem ordinandam et ad moderandos mores et disciplinam ecclesiasticam communem servandam, inducendam aut tuendam opportuna
Can. 0831      libellis aut foliis periodicis quae religionem catholicam aut bonos mores manifesto impetere solent, ne quidpiam conscribant christifideles, nisi iusta
Can. 0831      radiophonica aut televisifica quaestionibus, quae ad doctrinam catholicam aut mores attineant. - Institutorum religiosorum sodales ut scripta quaestiones religionis
Can. 0833      Ordinario eorumve delegatis, docentes qui disciplinas ad fidem vel mores pertinentes in quibusvis universitatibus tradunt, initio suscepti muneris; 8_
Can. 1072      celebratione avertere iuvenes ante aetatem, qua secundum regionis receptos mores matrimonium iniri solet. - Impedimentum dirimens personam inhabilem reddit
Can. 1369      aliter instrumentis communicationis socialis utens, blasphemiam profert, aut bonos mores graviter laedit, aut in religionem vel Ecclesiam iniurias exprimit

MORESVE     [1]
Can. 0823      aut moribus detrimentum afferatur; item exigendi, ut quae fidem moresve tangant a christifidelibus edenda suo iudicio subiciantur; necnon reprobandi

MORIATUR     [2]
Can. 1518      etiam aliis modis iure praefinitis. - Si pars litigans moriatur aut statum mutet aut cesset ab officio cuius ratione
Can. 1675      sive in foro civili. § 2. Si autem coniux moriatur pendente causa, servetur can. 1518. - Iudex, antequam causam

MORIBUS     [14]
Can. 0269      excardinanti, sub secreto si opus sit, de clerici vita, moribus ac studiis opportuna testimonia; 3_ clericus eidem Episcopo dioecesano
Can. 0351      Pontifice seliguntur viri, saltem in ordine presbyteratus constituti, doctrina, moribus, pietate necnon rerum agendarum prudentia egregie praestantes; qui nondum
Can. 0378      Episcopatus requiritur ut quis sit: 1_ firma fide, bonis moribus, pietate, animarum zelo, sapientia, prudentia et virtutibus humanis excellens
Can. 0386      missionalibus adhibita. - § 1. Veritates fidei credendas et moribus applicandas Episcopus dioecesanus fidelibus proponere et illustrare tenetur, per
Can. 0512      consilium pastorale ne deputentur nisi christifideles certa fide, bonis moribus et prudentia praestantes. - § 1. Consilium pastorale constituitur
Can. 0749      suos in fide confirmare, doctrinam de fide vel de moribus tenendam definitivo actus proclamat. § 2. Infallibilitate in magisterio
Can. 0749      iudices, pro universa Ecclesia doctrinam de fide vel de moribus definitive tenendam declarant aut quando per orbem dispersi, communionis
Can. 0752      Summus Pontifex sive Collegium Episcoporum de fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium authenticum exercent, etsi definitivo actu eandem
Can. 0823      scriptis aut usu instrumentorum communicationis socialis christifidelium fidei aut moribus detrimentum afferatur; item exigendi, ut quae fidem moresve tangant
Can. 0823      subiciantur; necnon reprobandi scripta quae rectae fidei aut bonis moribus noceant. § 2. Officium et ius, de quibus in
Can. 0830      seposita, prae oculis tantummodo habeat Ecclesiae de fide et moribus doctrinam, uti a magisterio ecclesiastico proponitur. § 3. Censor
Can. 1029      moventur intentione, debita pollent scientia, bona gaudent existimatione, integris moribus probatisque virtutibus atque aliis qualitatibus physicis et psychicis ordini
Can. 1051      requisitis, scilicet de candidati recta doctrina, genuina pietate, bonis moribus, aptitudine ad ministerium exercendum; itemque, rite peracta inquisitione, de
Can. 1428      ad auditoris munus approbare clericos vel laicos, qui bonis moribus, prudentia et doctrina fulgeant. § 3. Auditoris est, secundum

MORIS     [1]
Can. 1738      semper ius habet advocatum vel procuratorem adhibendi, vitatis inutilibus moris; immo vero patronus ex officio constituatur, si recurrens patrono

MORS     [3]
Can. 1177      defuncti parocho proprio. § 3. Si extra propriam paroeciam mors acciderit, neque cadaver ad eam translatum fuerit, neque aliqua
Can. 1177      funeris legitime electa, exequiae celebrentur in ecclesia paroeciae ubi mors accidit, nisi alia iure particulari designata sit. - Exequiae
Can. 1707      concessa dispensatione mentio fiat. - § 1. Quoties coniugis mors authentico documento ecclesiastico vel civili comprobari nequit, alter coniux

MORTE     [6]
Can. 0416      ut ipsa provideat. - Sedes episcopalis vacat Episcopi dioecesani morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, translatione ac privatione Episcopo
Can. 0422      auxiliaris et, si is deficiat, collegium consultorum quantocius de morte Episcopi, itemque electus in Administratorem dioecesanum de sua electione
Can. 1123      pro foro externo, vel nullum declaratur, vel legitime praeterquam morte solvitur, parochus loci celebrationis matrimonii certior fieri debet, ut
Can. 1141      ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest. - Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel
Can. 1251      feria quarta Cinerum et feria sexta in Passione et Morte Domini Nostri Iesu Christi. - Lege abstinentiae tenentur qui
Can. 1707      vinculo matrimonii solutus non habeatur, nisi post declarationem de morte praesumpta ab Episcopo dioecesano prolatam. § 2. Declarationem, de

MORTEM     [5]
Can. 0601      spiritu fidei et amoris in sequela Christi usque ad mortem oboedientis suspectum, obligat ad submissionem voluntatis erga legitimos Superiores
Can. 1090      cum certa persona ineundi, huius coniugi vel proprio coniugi mortem intulerit, invalide hoc matrimonium attentat. § 2. Invalide quoque
Can. 1090      inter se attentant qui mutua opera physica vel morali mortem coniugi intulerunt. - § 1. In linea recta consanguinitatis
Can. 1184      - § 1. Exequiis ecclesiasticis privandi sunt, nisi ante mortem aliqua dederint paenitentiae signa: 1_ notorie apostatae, haeretici et
Can. 1675      Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio

MORTI     [1]
Can. 0529      necnon, si in quibusdam defecerint, prudenter corrigens; aegrotos, praesertim morti proximos, effusa caritate adiuvet, eos sollicite sacramentis reficiendo eorumque

MORTIS     [31]
Can. 0161      iure praesentandi pollet, intra mensem ab habita renuntiationis aut mortis notitia, ius suum rursus exercere. - Qui intra tempus
Can. 0530      baptismi; 2_ administratio sacramenti confirmationis iis qui in periculo mortis versantur, ad normam can. 883, n. 3; 3_ administratio
Can. 0555      funera digne celebrentur; provideat quoque ne, occasione aegrotationis vel mortis, libri, documenta, sacra supellex aliaque, quae ad Ecclesiam pertine
Can. 0566      administrandi necnon sacramentum confirmationis eis conferendi, qui in periculo mortis versentur. § 2. In valetudinariis, carceribus et itineribus maritimis
Can. 0844      praedictae Ecclesiae orientales versantur. § 4. Si adsit periculum mortis aut, iudicio Episcopi dioecesani aut Episcoporum conferentiae, alia urgeat
Can. 0865      peccatis suis doleat. § 2. Adultus, qui in periculo mortis versatur, baptizari potest si, aliquam de praecipuis fidei veritatibus
Can. 0867      ad illud praeparentur. § 2. Si infans in periculo mortis versetur, sine ulla mora baptizetur. - § 1. Ut
Can. 0868      Infans parentum catholicorum, immo et non catholicorum, in periculo mortis licite baptizatur, etiam invitis parentibus. - § 1. Si
Can. 0883      catholicae communionem admittit; 3_ quoad eos qui in periculo mortis versantur, parochus, immo quilibet presbyter. - § 1. Episcopus
Can. 0889      et solus baptizatus, non confirmatus. § 2. Extra periculum mortis, ut quis licite confirmationem recipiat, requiritur, si rationis usu
Can. 0891      nisi Episcoporum conferentia aliam aetatem determinaverit, aut adsit periculum mortis vel, de iudicio ministri, gravis causa aliud suadeat. -
Can. 0897      qua continuo vivit et crescit Ecclesia. Sacrificium eucharisticum, memoriale mortis et resurrectionis Domini, in quo Sacrificium crucis in saecula
Can. 0913      devotione sumere valeant. § 2. Pueris tamen in periculo mortis versantibus sanctissima Eucharistia ministrari potest, si Corpus Christi a
Can. 0921      adimpleatur. - § 1. Christifideles qui versantur in periculo mortis, quavis ex causa procedenti, sacra communione per modum Viatici
Can. 0921      vitae discrimen adducti sint, denuo communicent. § 3. Perdurante mortis periculo, commendatur ut sacra communio pluries, distinctis diebus, administretur
Can. 0961      generali modo impertiri non potest, nisi: 1_ immineat periculum mortis et tempus non suppetat sacerdoti vel sacerdotibus ad audiendas
Can. 0962      1 edoceantur et absolutioni generali, in casu quoque periculi mortis, si tempus suppetat, praemittatur exhortatio ut actum contritionis quisque
Can. 0976      ad confessiones excipiendas facultate careat, quoslibet paenitentes in periculo mortis versantes valide et licite absolvit a quibusvis censuris et
Can. 0977      contra sextum Decalogi praeceptum invalida est, praeterquam in periculo mortis. - § 1. Meminerit sacerdos in audiendis confessionibus se
Can. 0986      confessarius obligatione tenetur confessiones christifidelium excipiendi, et in periculo mortis quilibet sacerdos. - Christifidelis, ut sacramenti paenitentiae remedium percipiat
Can. 1068      parochus procedere possit ad matrimonio assistendum. - In periculo mortis, si aliae probationes haberi nequeant, sufficit, nisi contraria adsint
Can. 1079      in secundo gradu lineae collateralis. - § 1. Urgente mortis periculo, loci Ordinarius potest tum super forma in matrimonii
Can. 1079      can. 1116, § 2, assistit. § 3. In periculo mortis confessarius gaudet potestate dispensandi ab impedimentis occultis pro foro
Can. 1116      ac licite coram solis testibus contrahere possunt: 1_ in mortis periculo; 2_ extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur earum
Can. 1116      testibus contrahere possunt: 1_ in mortis periculo; 2_ extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur earum rerum condicionem esse per
Can. 1299      pias, sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere. § 2. In dispositionibus mortis causa
Can. 1299      actum mortis causa, bona relinquere. § 2. In dispositionibus mortis causa in bonum Ecclesiae serventur, si fieri possit, sollemnitates
Can. 1300      relinquentium, sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, legitime acceptatae, diligentissime impleantur etiam circa modum administrationis
Can. 1301      3. - § 1. Ordinarius omnium piarum voluntatum tam mortis causa quam inter vivos exsecutor est. § 2. Hoc
Can. 1335      suspenditur, quoties id necessarium sit ad consulendum fidelibus in mortis periculo constitutis; quod si censura latae sententiae non sit
Can. 1352      recipere sacramenta vel sacramentalia, vetitum suspenditur, quamdiu reus in mortis periculo versatur. § 2. Obligatio servandi poenam latae sententiae

MORTUI     [1]
Can. 1183      parvuli, quos parentes baptizare intendebant quique autem ante baptismum mortui sunt, exequiis ecclesiasticis donentur. § 3. Baptizatis alicui Ecclesiae

MORTUUS     [1]
Can. 1005      utrum infirmus rationis usum attigerit, an periculose aegrotet vel mortuus sit, hoc sacramentum ministretur. - Infirmis qui, cum suae

MORUM     [8]
Can. 0305      cuius est curare ut in iisdem integritas fidei ac morum servetur, et invigilare ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant
Can. 0342      utque eidem Romano Pontifici ad incolumitatem incrementumque fidei et morum, ad disciplinam ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis adiutricem operam
Can. 0489      2. Singulis annis destruantur documenta causarum criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserunt aut quae a decennio sententia
Can. 0521      ordine constitutus. § 2. Sit praeterea sana doctrina et morum probitate praestans, animarum zelo aliisque virtutibus praeditus, atque insuper
Can. 0749      Episcopi in Concilio Oecumenico coadunati, qui, ut fidei et morum doctores et iudices, pro universa Ecclesia doctrinam de fide
Can. 0749      una cum eodem Romano Pontifice authentice res fidei vel morum docentes, in unam sententiam tamquam definitive tenendam conveniunt. §
Can. 0827      itemque scripta in quibus aliquid habetur quod religionis aut morum honestatis peculiariter intersit, iudicio subiciantur loci Ordinarii. § 4
Can. 0827      possunt libri vel alia scripta de quaestionibus religionis aut morum tractantia, nisi cum licentia competentis auctoritatis ecclesiasticae edita sint

MORUMQUE     [2]
Can. 0212      bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque integritate ac reverentia erga Pastores, attentisque communi utilitate et
Can. 0823      suum efficaciter exerceat. - § 1. Ut veritatum fidei morumque integritas servetur, officum et ius est Ecclesiae pastoribus invigilandi

MORUMVE     [2]
Can. 0805      est nominandi aut approbandi magistros religionis, itemque si religionis morumve ratio id requirat, amovendi aut exigendi ut amoveantur. -
Can. 0832      attineant. - Institutorum religiosorum sodales ut scripta quaestiones religionis morumve tractantia edere possint, licentia quoque egent sui Superioris maioris

MOS     [1]
Can. 0112      aetate, iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire. § 2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alicuius Ecclesiae ritualis sui

MOTIVA     [11]
Can. 0063      obstat obreptio seu exposito falsi, sine una quidem causa motiva proposita sit vera. § 3. Causa motiva in rescriptis
Can. 0063      quidem causa motiva proposita sit vera. § 3. Causa motiva in rescriptis quorum nullus est exsecutor, vera sit oportet
Can. 1610      tribunali collegiali, ponentis seu relatoris est exarare sententiam, desumendo motiva ex iis quae singuli iudices in discussione attulerunt, nisi
Can. 1610      discussione attulerunt, nisi a maiore numero iudicium praefinita fuerint motiva praeferenda; sententia dein singulorum iudicium subicienda est approbationi. §
Can. 1611      ortae et quomodo implendae sint; 3_ exponere rationes seu motiva, tam in iure quam in facto, quibus dispositiva sententiae
Can. 1617      ordinatoria non sint, vim non habent, nisi saltem summarie motiva exprimant, vel ad motiva in alio actu expressa remittant
Can. 1617      non habent, nisi saltem summarie motiva exprimant, vel ad motiva in alio actu expressa remittant. - Sententia interlocutoria vel
Can. 1622      numero iudicum, contra praescriptum can. 1425, § 1; 2_ motiva seu rationes decidendi non continet; 3_ subscriptionibus caret iure
Can. 1646      iudicatam transierit. - § 1. Restitutio in integrum propter motiva, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 1-3
Can. 1646      eorundem motivorum computandos. § 2. Restitutio in integrum propter motiva, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 4
Can. 1745      - Si vero parochus causam adductam eiusque rationes oppugnet, motiva allegans quae insufficientia Episcopo videantur, hic ut valide agat

MOTIVAE     [1]
Can. 0093      modis quibus privilegium, necnon certa ac totali cessatione causae motivae. - § 1. Statuta, sensu proprio, sunt ordinationes quae

MOTIVIS     [5]
Can. 0051      Decretum scripto feratur expressis, saltem summarie, si agaturde decisione, motivis. - Decretum singulare vim habet tantum quoad res de
Can. 0699      fuerit, decretum dimissionis ferat, expressis ad validitatem saltem summarie motivis in iure et in facto. § 2. In monasteriis
Can. 1668      utilem diem decisionem differre. § 3. Integer sententiae textus, motivis expressis, quam primum, ordinarie non ultra quindecim dies, partibus
Can. 1670      de iudicio contentioso ordinario. Tribunal autem potest suo decreto, motivis praedito, normis processualibus, quae non sint ad validitatem statutae
Can. 1744      nullo impedimento detentum, aut si parochus renuntiationem nullis adductis motivis recuset, Episcopus decretum amotionis ferat. - Si vero parochus

MOTIVORUM     [1]
Can. 1646      sententiam tulit intra tres menses a die cognitionis eorundem motivorum computandos. § 2. Restitutio in integrum propter motiva, de

MOTIVUM     [1]
Can. 1737      Superiorem hierarchicum eius, qui decretum tulit, propter quodlibet iustum motivum recurrere; recursus proponi potest coram ipso decreti auctore, qui

MOTU     [4]
Can. 0038      exsecutionis. - Actus administrativus, etiam si agatur de rescripto Motu proprio dato, effectu caret quatenus ius quaesitum laedit aut
Can. 0063      validitatem sunt experimenda, nisi agatur de rescripto gratiae, quod Motu proprio darum sit. § 2. Item validitati rescripti obstat
Can. 0455      universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius conferentiae id statuerit. §
Can. 1444      can. 1405, § 3, aliasve quas Romanus Pontifex sive motu proprio, sive ad instantiam partium ad suum tribunal advocaverit

MOTUM     [1]
Can. 0755      Episcoporum et Sedis Apostolicae imprimis est fovere et dirigere motum oecumenicum apud catholicos, cuius finis est unitatis redintegratio inter

MOTUS     [3]
Can. 0861      deputatus, immo, in casu necessitatis, quilibet homo debita intentione motus solliciti sint animarum pastores, praesertim parochus, ut christifideles de
Can. 1152      § 1. Licet enixe commendetur ut coniux, caritate christiana motus et boni familiae sollicitus, veniam non abnuat comparti adulterae
Can. 1579      § 2. Cum reddit rationes decidendi, exprimere debet quibus motus argumentis peritorum conclusiones aut admiserit aut reiecerit. - Peritis

MOVEATUR     [1]
Can. 1508      antequam haec deposuerit in iudicio. § 3. Si lis moveatur adversus eum qui non habet liberum exercitium suorum iurium

MOVENT     [1]
Can. 0674      offerunt, populum Dei uberrimis sanctitatis fructibus collustrant eumque exemplo movent necnon arcana fecunditate apostolica dilatant. Qua de causa, quantumvis

MOVENTE     [1]
Can. 0206      ratione cum Ecclesia conectuntur catechumeni, qui nempe, Spiritu Sancto movente, explicita voluntate ut eidem incorporentur expetunt, ideoque hoc ipso

MOVENTUR     [1]
Can. 1029      Superioris maioris competentis, omnibus perpensis, integram habent fidem, recta moventur intentione, debita pollent scientia, bona gaudent existimatione, integris moribus

MOX     [1]
Can. 1745      3_ tandem statuat utrum parochus sit amovendus necne, et mox decretum de re ferat. - Amoto parocho, Episcopus consulat

MULCTA     [1]
Can. 1489      rationem suum officium prodiderint, a patrocinio exercendo suspendantur, et mulcta pecuniaria aliisve congruis poenis plectantur. - In unoquoque tribunali

MULCTARI     [1]
Can. 1488      nulla est pactio, et a iudice poterunt poena pecuniaria mulctari. Advocatus praeterea tum ab officio suspendi, tum etiam si

MULIER     [4]
Can. 1055      2. - § 1. Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali
Can. 1057      2. Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum
Can. 1083      § 1. Vir ante decimum sextum aetatis annum completum, mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium valide inire non
Can. 1089      cum ea contrahendi, nullum matrimonium consistere potest, nisi postea mulier a raptore separata et in loco tuto ac libero

MULIERE     [2]
Can. 1041      publico perpetuo castitatis a matrimonio ineundo impeditus, vel cum muliere matrimonio valido coniuncta aut eodem voto adstricta; 4_ qui
Can. 1148      ex illis, ceteris dimissis, retinere potest. Idem valet de muliere non baptizata, quae plures maritos non baptizatos simul habeat

MULIEREM     [3]
Can. 0109      consummato, atque viget inter virum et mulieris consanguineos, itemque mulierem inter et viri consanguineos. § 2. Ita computantur ut
Can. 1089      in instituto religioso adstricti sunt. - Inter virum et mulierem abductam vel saltem retentam intuitu matrimonii cum ea contrahendi
Can. 1096      non ignorent matrimonium esse consortium permanens inter virum et mulierem ordinatum ad prolem, cooperatione aliqua sexuali, procreandam. § 2

MULIERIBUS     [2]
Can. 0443      societatum vitae apostolicae numero tum pro viris tum pro mulieribus ab Episcoporum conferentia aut a provinciae Episcopis determinando, respective
Can. 1064      eadem assistentia, auditis etiam, si opportunum videatur, viris et mulieribus experientia et peritia probatis. - § 1. Catholici qui

MULIERIS     [4]
Can. 0109      valido, etsi non consummato, atque viget inter virum et mulieris consanguineos, itemque mulierem inter et viri consanguineos. § 2
Can. 0109      viri, iidem in eadem linea et gradu sint affines mulieris, et vice versa. - Filii, qui ad normam legis
Can. 1084      et perpetua, sive ex parte viri sive ex parte mulieris, sive absoluta sive relativa, matrimonium ex ipsa eius natura
Can. 1093      in primo gradu lineae rectae inter virum et consanguineas mulieris, ac vice versa. - Matrimonium inter se valide contrahere

MULIERUM     [1]
Can. 0676      eius communione peragatur. - Laicalia instituta, tum virorum tum mulierum, per misericordiae opera spiritualia et corporalia munus pastorale Ecclesiae

MULTIPLEX     [1]
Can. 1407      Actor sequitur forum partis conventae; quod si pars conventa multiplex forum habet, optio fori actori conceditur. - Quilibet conveniri

MULTIPLICANTUR     [1]
Can. 1046      impedimentorum ab eisdem non eximit. - Irregularitates et impedimenta multiplicantur ex diversis eorundem causis, non autem ex repetita eadem

MULTIPLICATUR     [1]
Can. 1091      ad quartum gradum inclusive. § 3. Impedimentum consanguinitatis non multiplicatur. § 4. Numquam matrimonium permittatur, si quod subest dubium

MULTIPLICENTUR     [1]
Can. 0587      et iuridica apte componantur; normae tamen absque necessitate ne multiplicentur. § 4. Ceterae normae a competenti instituti auctoritate statuae

MULTITUDINEM     [1]
Can. 1553      interrogatio; alioquin petitio censeatur deserta. - Iudicis est nimiam multitudinem testium refrenare. - Antequam testes examinentur, eorum nomina cum

MUNDI     [7]
Can. 0599      castitatis consilium propter Regnum coelorum assumptum, quod signum est mundi futuri et fons uberioris fecunditatis in indiviso corde, obligationem
Can. 0603      assidua prece et paenitentia, suam in laudem Dei et mundi salutem vitam devovent. § 2. Eremita, uti Deo deditus
Can. 0710      in saeculo viventes ad caritatis perfectionem contendunt atque ad mundi sanctificationem praesertim ab intus conferre student. - Instituti saecularis
Can. 0713      caritate apostolica confratribus adiutorio sunt, et in populo Dei mundi sanctificationem suo sacro ministerio perficiunt. - Sodales vitam in
Can. 0714      suo sacro ministerio perficiunt. - Sodales vitam in ordinariis mundi condicionibus vel soli, vel in sua quisque familia, vel
Can. 0839      Christi in animis radicandum et roborandum adiuvant et ad mundi salutem conferunt. § 2. Curent locorum Ordinarii ut orationes
Can. 1173      intermissione, cantu et oratione, laudat atque interpellat pro totius mundi salute. - § 1. Obligatione liturgiae horarum persolvendae adstringuntur

MUNDIQUE     [1]
Can. 0573      totaliter dedicantur ut, in Eius honorem atque Ecclesiae aedificationem mundique salutem novo et peculiari titulo dediti, caritatis perfectionem in

MUNDITIA     [1]
Can. 1220      omnes ad quos res pertinet, ut in ecclesiis illa munditia ac decor serventur, quae domum Dei addeceant, et ab

MUNDO     [9]
Can. 0204      condicionem, ad missionem exercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concredidit. § 2. Haec Ecclesia, in hoc mundo
Can. 0204      mundo adimplendam concredidit. § 2. Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica
Can. 0215      fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque conventus habeant ad eosdem fines in communi
Can. 0246      Ecclesiae pro toto populo sibi commisso, immo pro universo mundo, Deum deprecantur. § 3. Foveantur cultus Beatae Mariae Virginis
Can. 0275      pro sua quisque parte laici in Ecclesia et in mundo exercent. - § 1. In vita sua ducenda ad
Can. 0337      § 2. Eandem potestatem exercet per unitam Episcoporum in mundo dispersorum actionem, quae uti talis a Romano Pontifice sit
Can. 0342      adiutricem operam praestent, necnon quaestiones ad actionem Ecclesiae in mundo spectantes perpendant. - Synodi Episcoporum est de quaestionibus pertractandis
Can. 0603      agnoscit vitam eremiticam seu anachoreticam, qua christifideles arctiore a mundo secessu, solitudinis silentio, assidua prece et paenitentia, suam in
Can. 0607      a religiosis Christo et Ecclesiae reddendum illam secumfert a mundo separationem, quae indoli et fini uniuscuiusque instituti est propria

MUNDUM     [1]
Can. 0713      operam ad ordinandas secundum Deus res temporales atque ad mundum virtute Evangelii informandum. Suam etiam cooperationem, iuxta propriam vitae

MUNERA     [20]
Can. 0228      ut a sacris Pastoribus ad illa officia ecclesiastica et munera assumantur, quibus ipsi secundum iuris praescripta fungi valent. §
Can. 0375      2. Episcopi ipsa consecratione episcopali recipiunt cum munere sanctificandi munera quoque docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi
Can. 0447      permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munera quaedam pastoralia coniunctim pro christifidelibus sui territorii exercentium, ad
Can. 0493      quartum gradum consanguinitatis vel affinitatis coniunctae sunt. - Praeter munera ipsi commissa in Libro V De bonis Ecclesiae temporalibus
Can. 0501      renovetur. § 2. Vacante sede, consilium presbyterale cessat eiusque munera implentura collegio consultorum; intra annum a capta possessione Episcopus
Can. 0502      duodecim, qui collegium consultorum ad quinquennium constituant, cui competunt munera iure determinata; expleto tamen quinquennio munera sua propria exercere
Can. 0502      constituant, cui competunt munera iure determinata; expleto tamen quinquennio munera sua propria exercere pergit usquedum novum collegium constituatur. §
Can. 0502      collegio consultorum. § 3. Episcoporum conferentia statuere potest ut munera collegii consultorum capitulo cathedrali committantur. § 4. In vicariatu
Can. 0502      cathedrali committantur. § 4. In vicariatu et praefectura apostolica munera collegii consultorum competunt consilio missionis, de quo in can
Can. 0503      ecclesia cathedrali aut collegiali persolvere; capituli cathedralis praeterea est munera adimplere, quae iure aut ab Episcopo dioecesano ei committuntur
Can. 0510      est certas statuere normas, quibus officia pastoralia parochi atque munera capitulo propria debite componantur, cavendo ne parochus capitularibus nec
Can. 0519      partem ministerii Christi vocatus est, ut pro eadem communitate munera exsequatur docendi, sanctificandi et regendi, cooperantibus etiam aliis presbyteris
Can. 0543      singuli eorum, iuxta ordinationem ab iisdem statutam, obligatione tenentur munera et functiones parochi persolvendi de quibus in cann. 528
Can. 0671      necessaria sunt ad suae vocationis finem assequendum. - Religiosus munera et officia extra proprium institutum ne recipiat absque licentia
Can. 1008      ut, pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplentes, Dei populum pascant. -
Can. 1213      Ordinarii vel de facto reducta. - Potestates suas et munera auctoritas ecclesiastica in locis sacris libere exercet. - Ecclesiae
Can. 1278      definire quinam actus habendi sint extraordinariae administrationis. - Praeter munera de quibus in can. 494, §§ 3 et 4
Can. 1278      3 et 4, oeconomo committi possunt ab Episcopo dioecesano munera de quibus in cann. 1276, § 1 et 1279
Can. 1282      qui legitimo titulo partes habent in administratione bonorum ecclesiasticorum, munera sua adimplere tenentur nomine Ecclesiae, ad normam iuris. -
Can. 1338      nn. 2 et 3 recensentur, numquam afficiunt potestates, officia, munera, iura, privilegia, facultates, gratias, titulos, insignia, quae non sint

MUNERE     [46]
Can. 0040      dummodo exprimuntur. - Exsecutor alicuius actus administrativi invalide suo munere fungitur, antequam litteras receperit earumque authenticitatem et integritatem recognoverit
Can. 0173      § 4. Omnia electionis acta ab eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside
Can. 0253      methodo tradendae sunt, disciplinas. § 3. Magister qui a munere suo graviter deficiat, ab auctoritate, de qua in §
Can. 0261      provideant seminarii rector atque studiorum moderatur ut magistri suo munere rite fungantur, secundum praescripta Rationis institutionis sacerdotalis ac seminarii
Can. 0333      curae commissas Episcopi pollent. § 2. Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesia Pastoris explendo, communione cum ceteris Episcopis immo
Can. 0334      Pontificis non datur appellatio neque recursus. - In eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem
Can. 0375      ministri. § 2. Episcopi ipsa consecratione episcopali recipiunt cum munere sanctificandi munera quoque docendi et regendi, quae tamen natura
Can. 0377      iure uniuscuiusque Episcopi Apostolicae Sedi nomina presbyterorum, quos episcopali munere dignos et idoneus putet, seorsim patefaciendi. § 3. Nisi
Can. 0383      clero et populo adstantibus. - § 1. In exercendo munere pastoris, Episcopus dioecesanus sollicitum se praebeat erga omnes christifideles
Can. 0412      captivitate, relegatione, exsilio aut inhabilitate Episcopus dioecesanus plane a munere pastorali in dioecesi procurando praepediatur, ne per litteras quidem
Can. 0413      Sanctam Sedem moneat de sede impedita ac de suspecto munere. - Quilibet ad normam can. 423 vocatus ut ad
Can. 0415      dioecesano competunt. - Si Episcopus dioecesanus poena ecclesiastica a munere exercendo prohibeatur, Metropolita aut, si is deficiat vel de
Can. 0443      coadiutores et auxiliares; 3_ alii Episcopi titulares qui peculiari munere sibi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia demandato
Can. 0450      Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi titulares peculiari munere, sibi ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum conferentia demandato
Can. 0452      conferentia sibi eligat praesidem, determinet quisnam, praeside legitime impedito, munere pro-praesidis fungatur, atque secretarium generalem designet, ad normam statutorum
Can. 0471      officia in curia admittuntur debent: 1_ promissionem emittere de munere fideliter adimplendo, secundum rationem iure vel ab Episcopo determinatam
Can. 0478      Vicarii generalis et episcopalis munus componi non potest cum munere canonici paenitentiarii, neque committi consanguineis Episcopi usque ad quartum
Can. 0481      dioecesano intimata, atque sedis episcopalis vacatione. § 2. Suspenso munere Episcopi dioecesani, suspenditur potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis
Can. 0494      expleto hoc tempore ad alia quinquennia nominari potest; durante munere, ne amoveatur nisi ob gravem causam ab Episcopo aestimandam
Can. 0539      vel relegationis, inhabilitatis vel infirmae valetudinis aliusve causae a munere pastorali in paroecia exercendo praepeditur, ab Episcopo dioecesano quam
Can. 0541      reddat. - § 1. Vacante paroecia itemque parocho a munere pastorali exercendo impedito, ante administratoris paroecialis constitutionem, paroeciae regimen
Can. 0618      per ministerium Ecclesiae receptam exerceant. Voluntati igitur Dei in munere explendo dociles, ipsi subditos regant uti filios Dei, ac
Can. 0624      in regiminis officiis versentur. § 3. Possunt tamen durante munere ab officio amoveri vel in aliud transferri ob causas
Can. 0627      normam constitutionum, Superiores proprium habeant consilium, cuius opera in munere exercendo utantur oportet. § 2. Praeter casus in iure
Can. 0796      educationem christifideles magni faciant scholas, quae quidem parentibus, in munere educationis implendo, praecipuo auxilio sunt. § 2. Cum magistris
Can. 0810      his requisitis, servato modo procedendi in statutis definito, a munere removeantur. § 2. Episcoporum conferentiae et Episcopi dioecesani, quorum
Can. 0822      christianam pertineant. - § 1. Ecclesiae pastores, in suo munere explendo iure Ecclesiae proprio utentes, instrumenta communicationis socialis adhibere
Can. 0835      partem habent, ad normam iuris praescriptorum. § 4. In munere sanctificandi propriam sibi partem habent ceteri quoque christifideles actuose
Can. 0843      2. Animarum pastores ceterique christifideles, pro suo quisque ecclesiastico munere, officium habent curandi ut qui sacramenta petunt debita evangelizatione
Can. 0893      inhaerentes fideliter adimpleat. - § 1. Ut quis patrini munere fungatur, condiciones adimpleat oportet, de quibus in can. 874
Can. 1063      communicationis socialis, quibus christifideles de significatione matrimonii christiani deque munere coniugum ac parentum christianorum instituantur; 2_ praeparatione personali ad
Can. 1105      persona; 2_ ut procurator ab ipso mandante designetur, et munere suo per se ipse fungatur. § 2. Mandatum, ut
Can. 1280      saltem duos consiliarios, qui administratorem, ad normam statutorum, in munere adimplendo adiuvent. - § 1. Firmis statutorum praescriptis, administratores
Can. 1301      visitationem, ut piae voluntates impleantur, eique ceteri exsecutores, perfuncti munere, reddere rationem tenentur. § 3. Clausulae huic Ordinarii iuri
Can. 1381      2. Usurpationi aequiparatur illegitima, post privationem vel cessationem a munere, eiusdem retentio. - Episcopus qui sine pontificio mandato aliquem
Can. 1389      non exclusa excommunicatione. - § 1. Ecclesiastica potestate vel munere abutens pro actus vel omissionis gravitate puniatur, non exclusa
Can. 1420      non minus triginta. § 5. Ipsi, sede vacante, a munere non cessant nec ab Administratore dioecesano amoveri possunt; adveniente
Can. 1433      citati, revera interfuerint, aut saltem ante sententiam, actis inspectis, munere suo fungi potuerint. - Nisi aliud expresse caveatur: 1_
Can. 1454      qui tribunal constituunt aut eidem opem ferunt, iusiurandum de munere rite et fideliter implendo praestare debent. - § 1
Can. 1470      ad officium reducere, advocatos praeterea et procuratores etiam a munere apud tribunalia ecclesiastica exercendo suspendere. - Si qua persona
Can. 1506      1505, pars, cuius interest, instare potest ut iudex suo munere fungatur; quod si nihilominus iudex sileat, inutiliter lapsis decem
Can. 1519      defuncti herede vel successore. - § 1. Si a munere cesset tutor vel curator vel procurator, qui sit ad
Can. 1578      locorum identitate, qua via et ratione processerint in explendo munere sibi demandato et quibus potissimum argumentis suae conclusiones nitantur
Can. 1722      accusatum a sacro ministerio vel ab aliquo officio et munere ecclesiastico arcere, ei imponere vel interdicere commorationem in aliquo
Can. 1723      iudex ante litis contestationem advocatum ipse nominet, tamdiu in munere mansurum quamdiu reus sibi advocatum non constituerit. - §
Can. 1747      permittant. - § 1. Parochus amotus debet a parochi munere exercendo abstinere, quam primum liberam relinquere paroecialem domum, et

MUNERI     [2]
Can. 0332      ordinetur Episcopus. § 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat
Can. 0874      Eucharistiae sacramentum iam receperit, idemque vitam ducat fidei et muneri suscipiendo congruam; 4_ nulla poena canonica legitime irrogata vel

MUNERIBUS     [9]
Can. 0225      et ita specialiter in iisdem rebus gerendis atque in muneribus saecularibus exercendis Christi testimonium reddant. - § 1. Qui
Can. 0230      actionibus liturgicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus commentatoris, cantoris aliisve ad normam iuris fungi possunt. §
Can. 0256      non credentibus, habendo, in paroecia administranda atque in ceteris muneribus adimplendis. § 2. Edoceantur alumni de universae Ecclesiae necessitatibus
Can. 0260      institutionis sacerdotalis Rationis ac seminarii ordinationis, omnes in propriis muneribus adimplendis obtemperare debent. - § 1. Seminarii rector itemque
Can. 0289      licentia. § 2. Clerici utantur exemptionibus, quas ab exercendis muneribus et publicis civilibus officiis a statu clericali alienis, in
Can. 0292      praescripto can. 976; eo ipso privatur omnibus officiis, numeribus muneribus e potestate qualibet delegata. - Clericus qui statum clericalem
Can. 0436      id postulent, Metropolita ab Apostolica Sede instrui potest peculiaribus muneribus et potestate in iure particulari determinandis. § 3. Nulla
Can. 1331      et sacramenta recipere; 3_ ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel muneribus quibuslibet fungi vel actus regiminis ponere. § 2. Quod
Can. 1741      aut permanens mentis vel corporis infirmitas, quae parochum suis muneribus utiliter obeundis imparem reddunt; 3_ bonae existimationis amissio penes

MUNERIS     [26]
Can. 0204      incorporati, in populum Dei sunt constituti, atque hac ratione muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes facti
Can. 0278      cum obligationibus statui clericali propriis componi nequeunt vel diligentem muneris ipsis ab auctoritate ecclesiastica competenti commissi adimpletionem praepedire possunt
Can. 0281      merentur quae suae condicioni congruat, ratione habite tum ipsius muneris naturae, tum locorum temporumque condicionum, quaque ipsi possint necessitatibus
Can. 0331      universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet
Can. 0333      quopiam acceptetur. - § 1. Romanus Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et
Can. 0333      Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi. § 3. Contra sententiam vel decretum Romani Pontificis
Can. 0366      de negotiorum cursu certiores faciat. - Attenta peculiari Legati muneris indole: 1_ sedes Legationis pontificae a potestate regiminis Ordinarii
Can. 0381      potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae iure aut Summi Pontificis
Can. 0506      statutis etiam definiantur emolumenta, tum stabilia tum occasione perfuncti muneris solvenda necnon, attentis normis a Sancta Sede latis, quaenam
Can. 0571      aut ecclesiae aliud exigat. - In exercitio sui pastoralis muneris, cappellanus debitam cum parocho servet coniunctionem. - Quod attinet
Can. 0622      ius proprium; ceteri Superiores ea gaudent intra fines sui muneris. - Ut sodales ad munus Superioris valide nominentur aut
Can. 0638      ordinariae administrationis valide, praeter Superiores, faciunt, intra fines sui muneris, officiales quoque, qui in iure proprio ad hoc designantur
Can. 0749      fas est. - § 1. Infallibilitate in magisterio, vi muneris sui gaudet Summus Pontifex quando ut supremus omnium christifidelium
Can. 0776      in re catechetica auxilium praebere. - Parochus, vi sui muneris, catecheticam efformationem adultorum, iuvenum et puerorum curare tenetur, quem
Can. 0815      ratione applicantur aliis studiorum superiorum institutis. - Ecclesiae, vi muneris sui veritatem revelatam nuntiandi, propriae sunt universitates vel facultates
Can. 0833      rector, magistri theologiae et philosophiae in seminariis, initio suscepti muneris; promovendi ad ordinem diaconatus; 7_ coram Magno Cancellario eoque
Can. 0833      eorumve delegatis, rector universitatis ecclesiasticae vel catholicae, initio suscepti muneris; coram rectore, si sit sacerdos, vel coram loci Ordinario
Can. 0833      vel mores pertinentes in quibusvis universitatibus tradunt, initio suscepti muneris; 8_ Superiores in institutis religiosis et societatibus vitae apostolicae
Can. 0834      per sacram liturgiam, quae quidem habetur ut Iesu Christi muneris sacerdotalis exercitatio, in qua hominum sanctificatio per signa sensibilia
Can. 0986      petant. - § 1. Omnis cui animarum cura vi muneris est demandata, obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones fidelium
Can. 1331      officium aliudve munus in Ecclesia 5_ fructus dignitatis, officii, muneris cuiuslibet, pensionis, quam quidem habeat in Ecclesia, non facit
Can. 1336      in certo loco vel territorio; 2_ privatio potestatis, officii, muneris, iuris, privilegii, facultatis, gratiae, tituli, insignis, etiam mere honorifici
Can. 1389      vero, ex culpabili neglegentia, ecclesiasticae potestatis vel ministerii vel muneris actum illegitime cum damno alieno ponit vel omittit, iusta
Can. 1444      Romanae commiserit; easque, nisi aliud cautum sit in commissi muneris rescripto, ipsa Rota iudicat etiam in secunda et ulteriore
Can. 1445      contra Auditores Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris; 4_ conflictus competentiae de quibus in can. 1416. §
Can. 1540      ecclesiastica ea sunt, quae persona publica in exercitio sui muneris in Ecclesia confecit, servatis sollemnitatibus iure praescriptis. § 2

MUNERUM     [5]
Can. 0533      praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo paroecialium perfunctioni munerum rite apteque sit provisum. § 2. Nisi gravis obstet
Can. 0550      praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo pastoralium perfunctio munerum nullum exinde detrimentum capiat. § 2. Curet loci Ordinarius
Can. 0837      vero membra ipsius attingunt diverso modo, pro diversitate ordinum, munerum et actualis participationis. § 2. Actiones liturgicae, quatenus suapte
Can. 0899      sive laici, suo quisque modo pro ordinum et liturgicorum munerum diversitate, participando concurrunt. § 3. Celebratio eucharistica ita ordinetur
Can. 1333      regiminis; 3_ exercitium vel omnium vel aliquorum iurium vel munerum officio inhaerentium. § 2. In lege vel praecepto statui

MUNIA     [1]
Can. 0407      quippe qui in partem sollicitudinis Episcopi dioecesani vocati sint, munia sua ita exerceant, ut concordi cum ipso opera et

MUNIANTUR     [2]
Can. 0535      ab ipso parocho eiusve delegato subscribantur et sigillo paroeciali muniantur. § 4. In unaquaque paroeciae habeatur tabularium seu archivum
Can. 1472      § 2. Singula folia actorum numerentur et authenticitatis signo muniantur. - Quoties in actis iudicialibus partium aut testium subscriptio

MUNIATUR     [1]
Can. 0777      ut iuvenum et adultorum fides, variis formis et inceptis, muniatur, illuminetur atque evolvatur. - Curent Superiores religiosi et societatum

MUNIIS     [2]
Can. 0652      proprie impendatur, ideoque novitii ne occupentur in studiis et muniis, quae huic formationi non directe inserviunt. - § 1
Can. 0768      dignitate et libertate, de familiae unitate et stabilitate eiusque muniis, de obligationibus quae ad homines in societate coniunctos pertinent

MUNIRE     [1]
Can. 1315      vel legem ecclesiasticam, a superiore auctoritate latam, congrua poena munire, servatis suae competentiae limitibus ratione territorii vel personarum. §

MUNITA     [1]
Can. 1354      cann. 1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege, quae poena munita est, dispensare possunt vel a praecepto poenam comminanti eximere

MUNITO     [1]
Can. 1524      a parte vel ab eius procuratore, speciali tamen mandato munito, debet subscribi, cum altera parte communicari, ab eaque acceptari

MUNITUR     [1]
Can. 1491      seligere malint, exerceant. - Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit, sed etiam exceptione. -

MUNUS     [77]
Can. 0116      fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae, ad normam praescriptorum iuris, munus proprium intuitu boni publici ipsis commissum expleant; ceterae personae
Can. 0145      § 1. - § 1. Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem
Can. 0208      actionem aequalitas, qua cuncti, secundum propriam cuiusque condicionem et munus, ad aedificationem Corporis Christi cooperantur. - § 1. Christifideles
Can. 0230      § 2. Laici ex temporanea deputatione in actionibus liturgicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus commentatoris, cantoris
Can. 0231      servitio addicuntur, obligatione tenentur ut aptam acquirant formationem ad munus suum debite implendum requisitam, utque hoc munus conscie impense
Can. 0231      formationem ad munus suum debite implendum requisitam, utque hoc munus conscie impense et diligenter adimpleant. § 2. Firmo praescripto
Can. 0239      relicta libertate alumnis adeundi alios sacerdotes, qui ad hoc munus ab Episcopo deputati sint. § 3. Seminarii statutis provideantur
Can. 0253      praescriptorum institutionis sacerdotalis Rationis. - § 1. Ad magistri munus in disciplinis philosophicis, theologicis et iuridicis, ab Episcopo aut
Can. 0274      regiminis ecclesiastici. § 2. Clerici, nisi legitimo impedimento excusentur, munus, quod ipsis a suo Ordinario commissum fuerit, suscipere ac
Can. 0317      In consociationibus quae non sunt clericales, laici exercere valent munus moderatoris; cappellanus seu assistens ecclesiasticus ad illud munus ne
Can. 0317      valent munus moderatoris; cappellanus seu assistens ecclesiasticus ad illud munus ne assumatur, nisi aliud in statutis caveatur. § 4
Can. 0331      se coniunguntur. - Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus
Can. 0334      quae personae omnes et instituta, nomine et auctoritate ipsius, munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas
Can. 0337      necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium munus suum quoad universam Ecclesiam collegialiter exerceat. - § 1
Can. 0347      Cum synodi Episcoporum coetus a Romano Pontifice concluditur, explicit munus in eadem Episcopis aliisque sodalibus commissum. § 2. Sede
Can. 0347      eius celebrationem vacante, ipso iure suspenditur synodi coetus, itemque munus sodalibus in eodem commissum, donec novus Pontifex coetum aut
Can. 0348      eliguntur, alii a Romano Pontifice nominantur, quorum vero omnium munus explicit, ineunte novo coetu generali. § 2. Pro quolibet
Can. 0358      qua commorantur. - Cardinali, cui a Romano Pontifice hoc munus committitur ut in aliqua sollemni celebratione vel personarum coetu
Can. 0358      illi cui adimplendum concreditur tamquam ipsius misso speciali certum munus pastorale, ea tantum competunt quae ab ipso Romano Pontifice
Can. 0360      Pontifex expedire solet et qua nomine et auctoritate ipsius munus explet in bonum et in servitium Ecclesiarum, constat Secretaria
Can. 0364      Consilia internationalia aut apud Conferentias et Conventus. - Praecipuum munus Legati pontifici est ut firmiora et efficaciora in dies
Can. 0365      simul legationem apud Civitates iuxta iuris internationalis normas exercet, munus quoque peculiare est: 1_ promovere et fovere necessitudines inter
Can. 0367      liturgicas celebrationes, etiam in pontificalibus, peragere. - Pontificii Legati munus non exspirat vacante Sede Apostolica, nisi aliud in litteris
Can. 0409      generalis vel tamquam Vicarius episcopalis, gaudebat; quod si ad munus Administratoris dioecesani, qui regimini dioecesis praeest. - Episcopus coadiutor
Can. 0425      ad normam cann. 165-178. - § 1. Valide ad munus Administratoris dioecesani deputari tantum potest sacerdos qui trigesimum quintum
Can. 0430      pro populo ad normam can. 388. - § 1. Munus Administratoris dioecesani cessat per captam a novo Episcopo dioecesis
Can. 0478      gerendarum experientia commendati. § 2. Vicarii generalis et episcopalis munus componi non potest cum munere canonici paenitentiarii, neque committi
Can. 0482      § 1. In qualibet curia constituatur cancellarius, cuius praecipuum munus, nisi aliter iure particulari statuatur, est curare ut acta
Can. 0501      consilium presbyterale noviter constituere. § 3. Si consilium presbyterale munus sibi in bonum dioecesis commissum non adimpleat aut eodem
Can. 0508      Ubi deficit capitulum, Episcopus dioecesanus sacerdotem constituat ad idem munus implendum. - § 1. Episcopi dioecesani, audito capitulo, non
Can. 0531      dominicis et festis de praecepto. - Licet paroeciale quoddam munus alius expleverit, oblationes quas hac occasione a christifidelibus recipit
Can. 0531      praescripta, quibus destinationi harum oblationum necnon remunerationi clericorum idem munus implentium provideatur. - In omnibus negotiis iuridicis parochus personam
Can. 0540      possit bonis paroecialibus. § 3. Administrator paroecialis post expletum munus parocho rationem reddat. - § 1. Vacante paroecia itemque
Can. 0544      coetus moderator, itemque cum eorundem aliquis inhabilis fiat ad munus pastorale exercendum, non vacat paroecia vel paroeciae, quarum cura
Can. 0544      nominare moderatorem; antequam vero ab Episcopo alius nominetur, hoc munus adimpleat sacerdos eiusdem coetus nominatione antiquior. - § 1
Can. 0588      qua tale agnitum, vi eius naturae, indolis et finis munus habet proprium, a fundatore vel legitima traditione definitum, exercitium
Can. 0617      ad bona quod attinet praescriptis constitutionum. - Superiores suum munus adimpleant suamque potestatem exerceant ad normam iuris universalis et
Can. 0623      gaudent intra fines sui muneris. - Ut sodales ad munus Superioris valide nominentur aut eligantur, requiritur congruum tempus post
Can. 0628      § 1. Superiores qui iure proprio instituti ad hoc munus designatur, statis temporibus domos et sodales sibi commissios iuxta
Can. 0633      tempus celebrationis. - § 1. Organa participationis vel consultationis munus sibi commissum fideliter expleant ad normam iuris universalis et
Can. 0651      praeficiantur sodales sedulo praeparati qui, aliis oneribus non impediti, munus suum fructose et stabili modo absolvere possint. - §
Can. 0676      virorum tum mulierum, per misericordiae opera spiritualia et corporalia munus pastorale Ecclesiae eucharisticae est sacerdos vel diaconus; in peculiaribus
Can. 0713      robur et incrementum Corporis Christi. § 2. Sodales laici, munus Ecclesiae evangelizandi, in saeculo et ex saeculo, participant sive
Can. 0756      Ecclesiae auctoritate latis. - § 1. Quoad universam Ecclesiam munus Evangelii annuntiandi praecipue Romano Pontifici et Collegio Episcoporum commissum
Can. 0756      est. § 2. Quoad Ecclesiam particularem sibi concreditam illud munus exercent singuli Episcopi, qui quidem totius ministerii verbi in
Can. 0762      vivi, quod ex ore sacerdotum omnino fas est recipere, munus praedicationis magni habeant sacri ministri, inter quorum praecipua officia
Can. 0775      Apud Episcoporum conferentiam institui potest officium catecheticum, cuius praecipuum munus sit singulis dioecesibus in re catechetica auxilium praebere. -
Can. 0776      nisi legitime impediti, operam suam libenter praestare ne renuant. Munus parentum, in catechesi familiari, de quo in can. 774
Can. 0780      deducere valeant. - Curent locorum Ordinarii ut catechistae ad munus suum rite explendum debite praeparentur, ut nempe continua formatio
Can. 0807      et pleniorem personae humanae promotionem necnon ad ipsius Ecclesiae munus docendi implendum conferant. - Nulla studiorum universitas, etsi reapse
Can. 0822      actioni pastorali praestare, ita ut Ecclesia etiam his instrumentis munus suum efficaciter exerceat. - § 1. Ut veritatum fidei
Can. 0834      vitae apostolicae clericalibus, ad normam constitutionum. - § 1. Munus sanctificandi Ecclesia peculiari modo adimplet per sacram liturgiam, quae
Can. 0835      per actus ab Ecclesiae auctoritate probatos. - § 1. Munus sanctificandi exercent imprimis Episcopi, qui sunt magni sacerdotes, mysteriorum
Can. 0835      celebrationes, eucharisticam praesertim, suo modo participando; peculiari modo idem munus participant parentes vitam coniugalem spiritu christiano ducendo et educationem
Can. 0839      quibus omnes tenentur. - § 1. Aliisve quoque mediis munus sanctificationis peragit Ecclesia, sive orationibus, quibus Deum deprecatur ut
Can. 0851      ab eadem editas; 2_ infantis baptizandi parentes, itemque qui munus patrini sunt suscepturi, de significatione huius sacramenti deque obligationibus
Can. 0861      ministro ordinario, licite baptismus confert catechista aliusve ad hoc munus ab Ordinario loci deputatus, immo, in casu necessitatis, quilibet
Can. 0874      et una assumantur. - § 1. Ut quis ad munus patrini suscipiendum admittatur, oportet: 1_ ab ipso baptizando eiusve
Can. 0874      ministro sit designatus atque aptitudinem et intentionem habeat hoc munus gerendi; 2_ decimum sextum aetatis annum expleverit, nisi alia
Can. 0893      § 2. Expedit ut tamquam patrinus assumatur qui idem munus in baptismo suscepit. - Ad collatam confirmationem probandam serventur
Can. 0904      possit, actus est Christi et Ecclesiae, in quo peragendo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent. - § 1. Exceptis casibus
Can. 1173      scientia, prudentia ac vitae integritate praedito. - Ecclesia, sacerdotale munus Christi adimplens, liturgiam horarum celebrat, qua Deum ad populum
Can. 1206      iidem possunt cuilibet Episcopo vel, in casibus exceptionalibus, presbytero munus committere dedicationem peragendi in suo territorio. - Loca sacra
Can. 1283      nomine Ecclesiae, ad normam iuris. - Antequam administratores suum munus ineant: 1_ debent se bene et fideliter administraturos coram
Can. 1284      - § 1. Omnes administratores diligentia boni patrisfamilias suum munus implere tenentur. § 2. Exinde debent: 1_ vigilare ne
Can. 1289      Quamvis ad administrationem non teneantur titulo officii ecclesiastici, administratores munus suspectum arbitratu suo dimittere nequeunt; quod si ex arbitraria
Can. 1331      antea concessis; 4_ nequit valide consequi dignitatem, officium aliudve munus in Ecclesia 5_ fructus dignitatis, officii, muneris cuiuslibet, pensionis
Can. 1384      Qui, praeter casus, de quibus in cann. 1378-1383, sacerdotale munus vel aliud sacrum ministerium illegitime exsequitur, iusta poena puniri
Can. 1386      puniatur. - Qui quidvis donat vel pollicetur ut quis, munus in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat, iusta
Can. 1428      tribunalis iudicibus aut ex personis ab Episcopo ad hoc munus approbatis. § 2. Episcopus potest ad auditoris munus approbare
Can. 1428      hoc munus approbatis. § 2. Episcopus potest ad auditoris munus approbare clericos vel laicos, qui bonis moribus, prudentia et
Can. 1428      si forte de hac re quaestio oriatur, dum ipse munus suum exercet. - Tribunalis collegialis praeses debet unum ex
Can. 1447      in alia instantia tamquam iudex definire aut in eadem munus assessoris sustinere. - § 1. Iudex cognoscendam ne suscipiat
Can. 1484      Episcopo approbatus. - § 1. Procurator et advocatus antequam munus suscipiant, mandatum authenticum apud tribunal deponere debent. § 2
Can. 1490      stabiles patroni constituantur, ab ipso tribunali stipendium recipientes, qui munus advocati vel procuratoris in causis praesertim matrimonialibus pro partibus
Can. 1577      aliaque documenta et subsidia quibus egere potest ad suum munus rite et fideliter exsequendum. § 3. Iudex, ipso perito
Can. 1733      stabiliter constituatur, cui, secundum normas ab ipsa conferentia statuendas, munus sit aequas solutiones quaerere et suggerere; quod si conferentia

MUTANDAS     [1]
Can. 0668      condant. § 2. Ad has dispositiones iusta de causa mutandas et ad quemlibet actum ponendum circa bona temporalia, licentia

MUTARE     [1]
Can. 1167      aut recepta authentice interpretari, ex eis aliqua abolere aut mutare, sola potest Sedes Apostolica. § 2. In sacramentalibus conficiendis

MUTARI     [4]
Can. 0587      competenti auctoritate Ecclesiae approbatur et tantummodo cum eiusdem consensu mutari potest. § 3. In hoc codice elementa spiritualia et
Can. 1218      Unaquaeque ecclesia suum habeat titulum qui, peracta ecclesiae dedicatione, mutari nequit. - In ecclesia legitime dedicata vel benedicta omnes
Can. 1450      ipse iudex, si unicus sit. - Recusatione admissa, personae mutari debent, non vero iudicii gradus. - § 1. Quaestio
Can. 1514      iudicis decreto dirimenda est. - Controversiae termini semel statuti mutari valide nequeunt, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad

MUTAT     [2]
Can. 0711      populo Dei canonicam condicionem, sive laicalem sive clericalem, non mutat, servatis iuris praescriptis quae instituta vitae consecratae respiciunt. -
Can. 1391      1_ qui ecclesiasticum documentum publicum falsum conficit, vel verum mutat, destruit, occultat, vel falso vel mutato utitur; 2_ qui

MUTATI     [1]
Can. 0535      ordinis sacri, professionis perpetuae in instituto religioso emissae necnon mutati ritus; eaeque adnotationes in documento accepti baptismi semper referantur

MUTATIO     [1]
Can. 0314      proponit. - Cuiuslibet consociationis publicae statuta, eorumque recognitio vel mutatio, approbatione indigent auctoritatis ecclesiasticae cui competit consociationis erectio ad

MUTATIONE     [1]
Can. 1194      - Cessat votum lapsu temporis ad finiendam obligationem appositi, mutatione substantiali materiae promissae, deficiente condicione a qua votum pendet

MUTATIS     [1]
Can. 1202      emissum fuerat; 2_ si res iurata substantialiter mutetur, aut, mutatis adiunctis, fiat vel mala vel omnino indifferens, vel denique

MUTATO     [2]
Can. 1391      conficit, vel verum mutat, destruit, occultat, vel falso vel mutato utitur; 2_ qui alio falso vel mutato documento utitur
Can. 1391      falso vel mutato utitur; 2_ qui alio falso vel mutato documento utitur in re ecclesiastica; 3_ qui in publico

MUTET     [3]
Can. 0846      nemo in iisdem quidpiam proprio marte addat, demat aut mutet. § 2. Minister sacramenta celebret secundum proprium ritum. -
Can. 1518      iure praefinitis. - Si pars litigans moriatur aut statum mutet aut cesset ab officio cuius ratione agit: 1_ causa
Can. 1718      Ordinarius decretum, de quo in § 1, revocet vel mutet, quoties ex novis elementis aliud sibi decernendum videtur. §

MUTETUR     [3]
Can. 1202      commodum iusiurandum emissum fuerat; 2_ si res iurata substantialiter mutetur, aut, mutatis adiunctis, fiat vel mala vel omnino indifferens
Can. 1313      augendam. - § 1. Si post delictum commissum lex mutetur, applicanda est lex reo favorabilior. § 2. Quod si
Can. 1513      possunt intra decem dies ad ipsum iudicem recurrere, ut mutetur; quaestio autem expeditissime ipsius iudicis decreto dirimenda est. -

MUTILAT     [1]
Can. 1397      vel hominem vi aut fraude rapit vel detinet vel mutilat vel graviter vulnerat, privationibus et prohibitionibus, de quibus in

MUTILAVERIT     [1]
Can. 1041      cooperantes; 5_ qui seipsum vel alium graviter et dolose mutilaverit vel sibi vitam adimere tentaverit; 6_ qui actum ordinis

MUTUA     [3]
Can. 0614      consociata propriam vitae rationem et regimen iuxta constitutiones obtinent. Mutua iura et obligationes ita definiantur ut ex consociatione spirituale
Can. 0820      facultatem et alias universitates et facultates, etiam non ecclesiasticas, mutua habeatur cooperatio, qua nempe eaedem coniuncta opera, conventibus, investigationibus
Can. 1090      § 2. Invalide quoque matrimonium inter se attentant qui mutua opera physica vel morali mortem coniugi intulerunt. - §

MUTUAM     [1]
Can. 0820      facultatum ecclesiasticarum Moderatores ac professores ut variae universitatis facultates mutuam sibi, prout obiectum siverit, praestent operam, utque inter propriam

MUTUI     [1]
Can. 1284      fundatoris mentem aut legitimas normas impendere; 5_ foenus vel mutui vel hypothecae causa solvendum, statuto tempore solvere, ipsamque debiti

MUTUO     [4]
Can. 0602      veluti familiam in Christo coadunantur, ita definiatur ut cunctis mutuo adiutorio evadat ad suam cuiusque vocationem adimplendam. Fraterna autem
Can. 0604      fidelius servandum et ad servitium Ecclesiae, proprio statui consonum, mutuo adiutorio perficiendum, virgines consociari possunt. - Novas formas vitae
Can. 1057      actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium. - Omnes possunt
Can. 1095      defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3_ qui ob causas naturae psychicae

MUTUS     [1]
Can. 1471      et translatio addatur. Interpres etiam adhibeatur si surdus vel mutus interrogari debet, nisi forte malit iudex quaestionibus a se

MYSTERIA     [2]
Can. 0252      scripto una sacra Traditione semper innixae, quarum ope alumni mysteria salutis, s. Thoma praesertim magistro, intimius penetrare addiscant, itemque
Can. 0767      eadem per anni liturgici cursum ex textus sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponantur. § 2. In omnibus

MYSTERII     [1]
Can. 1173      qua Deum ad populum suum loquentem audiens et memoriam mysterii salutis agens, Ipsum sine intermissione, cantu et oratione, laudat

MYSTERIO     [3]
Can. 0573      profitentur et per caritatem, ad quam ducunt, Ecclesiae eiusque mysterio speciali modo coniunguntur. - § 1. Status eorum, qui
Can. 0788      Catechumeni, per vitae christianae institutionem et tirocinium, apte initientur mysterio salutis atque introducantur in vitam fidei, liturgiae et caritatis
Can. 0904      non esse impeditum. - Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio Sacrificii eucharistici opus redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent; immo

MYSTERIORUM     [3]
Can. 0276      Deo in ordinis receptione novo titulo consecrati, dispensatores sint mysteriorum Dei in servitium Eius populi. § 2. Ut hanc
Can. 0387      christifidelium secundum uniuscuiusque propriam vocationem atque, cum sit praecipuus mysteriorum Dei dispensator, iugiter annitatur ut christifideles suae curae commissi
Can. 0835      Munus sanctificandi exercent imprimis Episcopi, qui sunt magni sacerdotes, mysteriorum Dei praecipui dispensatores atque totius vitae liturgicae in Ecclesia

MYSTERIUM     [8]
Can. 0217      qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur. - Qui disciplinis
Can. 0387      curae commissi sacramentorum celebratione in gratia crescant utque paschale mysterium cognoscant et vivant. - § 1. Episcopus dioecesanus, post
Can. 0652      et sui abnegationem in pleniorem perfectionis viam introducantur; ad mysterium salutis contemplandum et sacras Scripturas legendas et meditandas instruantur
Can. 0760      Scriptura, Traditione, liturgia, magisterio vitaque Ecclesiae innitatur oportet, Christi mysterium integre ac fideliter proponatur. - Varia media ad doctrinam
Can. 0913      ipsi sufficienti cognitione et accurata praeparatione gaudeant, ita ut mysterium Christi pro suo captu percipiant et Corpus Domini cum
Can. 0942      tempus, etsi non continuum, protracta, ut communitas localis eucharisticum mysterium impensius meditetur et adoret; huiusmodi tamen expositio fiat tantum
Can. 1063      disponantur; 3_ fructuosa liturgica matrimonii celebratione, qua eluceat coniuges mysterium unitatis et fecundi amoris inter Christum et Ecclesiam significare
Can. 1246      noctuque degentes. - § 1. Dies dominica in qua mysterium paschale celebratur, ex apostolica traditione, in universa Ecclesia uti

MYSTICE     [1]
Can. 0604      iuxte probatum ritum liturgicum Deo consecrantur, Christo Dei Filio mystice desponsantur et Ecclesiae servitio dedicantur. § 2. Ad suum

MYSTICO     [2]
Can. 0674      Instituta, quae integre ad contemplationem ordinantur, in Corpore Christi mystico praeclaram semper partem obtinent: Deo enim eximium laudis sacrificium
Can. 0834      sensibilia significatur ac modo singulis proprio efficitur, atque a mystico Iesu Christi Corpore, Capite nempe et membris, integer cultus

Conspectus Analiticus


MACHINAE
          
MACHINATUR
          
MAGIS
          
MAGISQUE
          
MAGISTER
          
MAGISTERII
          
MAGISTERIO
          
MAGISTERIUM
          
MAGISTRATUM
          
MAGISTRATUS
          
MAGISTRI
          
MAGISTRIS
          
MAGISTRO
          
MAGISTRORUM
          
MAGISTROS
          
MAGNA
          
MAGNAE
          
MAGNETOPHONICAE
          
MAGNETOPHONII
          
MAGNI
          
MAGNO
          
MAGNOPERE
          
MAIOR
          
MAIORA
          
MAIORE
          
MAIOREM
          
MAIORES
          
MAIORI
          
MAIORIBUS
          
MAIORIS
          
MAIORUM
          
MAIUS
          
MALA
          
MALI
          
MALINT
          
MALIT
          
MALITIOSE
          
MALO
          
MALUERINT
          
MALUERIT
          
MALUM
          
MALUS
          
MANCIPATURUM
          
MANDABIT
          
MANDANDAM
          
MANDANDIS
          
MANDANS
          
MANDANTE
          
MANDARE
          
MANDARI
          
MANDATA
          
MANDATARIUM
          
MANDATI
          
MANDATIS
          
MANDATO
          
MANDATUM
          
MANDENTUR
          
MANEANT
          
MANEAT
          
MANENDI
          
MANENS
          
MANENT
          
MANENTE
          
MANENTIBUS
          
MANET
          
MANIFESTANDAM
          
MANIFESTANDUM
          
MANIFESTANT
          
MANIFESTAT
          
MANIFESTATA
          
MANIFESTATIONE
          
MANIFESTATIONEM
          
MANIFESTATUS
          
MANIFESTAVERINT
          
MANIFESTAVERIT
          
MANIFESTE
          
MANIFESTENT
          
MANIFESTETUR
          
MANIFESTI
          
MANIFESTO
          
MANSERIT
          
MANSURUM
          
MANU
          
MANUS
          
MANUUM
          
MARIAE
          
MARIALE
          
MARIAM
          
MARITALI
          
MARITIMIS
          
MARITOS
          
MARTE
          
MARTYRUM
          
MASSA
          
MASSAM
          
MATER
          
MATERIA
          
MATERIAE
          
MATERIALIBUS
          
MATERIALIS
          
MATERIALISMO
          
MATERIAM
          
MATERIAS
          
MATERIIS
          
MATERNITATE
          
MATRE
          
MATREM
          
MATRIMONIA
          
MATRIMONIALE
          
MATRIMONIALEM
          
MATRIMONIALES
          
MATRIMONIALI
          
MATRIMONIALIA
          
MATRIMONIALIBUS
          
MATRIMONIALIS
          
MATRIMONII
          
MATRIMONIIS
          
MATRIMONIO
          
MATRIMONIORUM
          
MATRIMONIUM
          
MATRINA
          
MATRIS
          
MATURE
          
MATURIORIS
          
MATURITAS
          
MATURITATE
          
MATURITATEM
          
MATURITATIS
          
MAXIMA
          
MAXIMAM
          
MAXIME
          
MAXIMEQUE
          
MAXIMO
          
MEDIA
          
MEDIANTE
          
MEDIATIONEM
          
MEDICI
          
MEDICINA
          
MEDICINALES
          
MEDIIS
          
MEDIORUM
          
MEDITANDAS
          
MEDITETUR
          
MELIGERE
          
MELIORE
          
MELIUS
          
MEMBRA
          
MEMBRIS
          
MEMBRO
          
MEMBRORUM
          
MEMINERIT
          
MEMOR
          
MEMORATIS
          
MEMORES
          
MEMORIA
          
MEMORIALE
          
MEMORIAM
          
MENDICANTES
          
MENDICANTIUM
          
MENS
          
MENSA
          
MENSE
          
MENSEM
          
MENSES
          
MENSIBUS
          
MENSIS
          
MENSIUM
          
MENSTRUAM
          
MENTALI
          
MENTALIS
          
MENTE
          
MENTEM
          
MENTIO
          
MENTIONE
          
MENTIONEM
          
MENTIS
          
MERA
          
MERCATURAE
          
MERCATURAM
          
MERCEDEM
          
MERE
          
MERENTUR
          
MERETUR
          
MERITO
          
MERITUM
          
MERUM
          
METHODO
          
METHODORUM
          
METROPOLITA
          
METROPOLITAE
          
METROPOLITAM
          
METROPOLITANA
          
METROPOLITANAM
          
METROPOLITIS
          
METU
          
METUM
          
MIGRANTES
          
MILITARE
          
MILITIAM
          
MILITUM
          
MINIMAM
          
MINIME
          
MINIMI
          
MINIS
          
MINISTER
          
MINISTERIA
          
MINISTERIALEM
          
MINISTERII
          
MINISTERIIS
          
MINISTERIO
          
MINISTERIORUM
          
MINISTERIUM
          
MINISTRA
          
MINISTRANDA
          
MINISTRANDI
          
MINISTRARE
          
MINISTRARI
          
MINISTRATIONIS
          
MINISTRETUR
          
MINISTRI
          
MINISTRIS
          
MINISTRO
          
MINISTRORUM
          
MINISTROS
          
MINISTRUM
          
MINOR
          
MINORA
          
MINORE
          
MINOREM
          
MINORES
          
MINORIBUS
          
MINORIS
          
MINORITATE
          
MINORUM
          
MINSTRATUR
          
MINUENDAM
          
MINUS
          
MIRABILE
          
MISCENDA
          
MISERICORDIAE
          
MISSA
          
MISSAE
          
MISSAM
          
MISSARUM
          
MISSAS
          
MISSI
          
MISSIO
          
MISSIONALE
          
MISSIONALEM
          
MISSIONALES
          
MISSIONALI
          
MISSIONALIA
          
MISSIONALIBUS
          
MISSIONALIS
          
MISSIONARIA
          
MISSIONARIAM
          
MISSIONARII
          
MISSIONARIIS
          
MISSIONARIORUM
          
MISSIONE
          
MISSIONEM
          
MISSIONES
          
MISSIONI
          
MISSIONIBUS
          
MISSIONIS
          
MISSIONUM
          
MISSIS
          
MISSO
          
MITIOREM
          
MITTANT
          
MITTAT
          
MITTATUR
          
MITTENDA
          
MITTENDI
          
MITTENDO
          
MITTERE
          
MITTI
          
MITTIT
          
MITTITUR
          
MITTUNTUR
          
MIXTI
          
MIXTIS
          
MIXTO
          
MIXTUM
          
MOBILE
          
MOBILEM
          
MOBILES
          
MOBILIA
          
MOBILIBUS
          
MOBILIUM
          
MODALI
          
MODERAMEN
          
MODERAMINE
          
MODERANDI
          
MODERANDOS
          
MODERANTUR
          
MODERARI
          
MODERATA
          
MODERATAM
          
MODERATI
          
MODERATIO
          
MODERATIONE
          
MODERATO
          
MODERATOR
          
MODERATORE
          
MODERATOREM
          
MODERATORES
          
MODERATORI
          
MODERATORIBUS
          
MODERATORIS
          
MODERATORUM
          
MODERATUM
          
MODERATUR
          
MODERENTUR
          
MODERETUR
          
MODI
          
MODICA
          
MODIS
          
MODO
          
MODOS
          
MODUM
          
MODUMQUE
          
MODUS
          
MOMENTI
          
MOMENTO
          
MOMENTUM
          
MONACHORUM
          
MONASTERIA
          
MONASTERII
          
MONASTERIIS
          
MONASTERIO
          
MONASTERIORUM
          
MONASTERIUM
          
MONASTICAE
          
MONEANTUR
          
MONEAT
          
MONENDUS
          
MONERE
          
MONERI
          
MONIALES
          
MONIALIBUS
          
MONIALIUM
          
MONITIO
          
MONITIONE
          
MONITIONEM
          
MONITIONIBUS
          
MONITIONIS
          
MONITIS
          
MONITO
          
MONITUM
          
MONITUS
          
MONSTERIIS
          
MORA
          
MORALEM
          
MORALES
          
MORALI
          
MORALIA
          
MORALIBUS
          
MORALIS
          
MORALITER
          
MORANTUR
          
MORAS
          
MORBUM
          
MOREM
          
MORES
          
MORESVE
          
MORIATUR
          
MORIBUS
          
MORIS
          
MORS
          
MORTE
          
MORTEM
          
MORTI
          
MORTIS
          
MORTUI
          
MORTUUS
          
MORUM
          
MORUMQUE
          
MORUMVE
          
MOS
          
MOTIVA
          
MOTIVAE
          
MOTIVIS
          
MOTIVORUM
          
MOTIVUM
          
MOTU
          
MOTUM
          
MOTUS
          
MOVEATUR
          
MOVENT
          
MOVENTE
          
MOVENTUR
          
MOX
          
MULCTA
          
MULCTARI
          
MULIER
          
MULIERE
          
MULIEREM
          
MULIERIBUS
          
MULIERIS
          
MULIERUM
          
MULTIPLEX
          
MULTIPLICANTUR
          
MULTIPLICATUR
          
MULTIPLICENTUR
          
MULTITUDINEM
          
MUNDI
          
MUNDIQUE
          
MUNDITIA
          
MUNDO
          
MUNDUM
          
MUNERA
          
MUNERE
          
MUNERI
          
MUNERIBUS
          
MUNERIS
          
MUNERUM
          
MUNIA
          
MUNIANTUR
          
MUNIATUR
          
MUNIIS
          
MUNIRE
          
MUNITA
          
MUNITO
          
MUNITUR
          
MUNUS
          
MUTANDAS
          
MUTARE
          
MUTARI
          
MUTAT
          
MUTATI
          
MUTATIO
          
MUTATIONE
          
MUTATIS
          
MUTATO
          
MUTET
          
MUTETUR
          
MUTILAT
          
MUTILAVERIT
          
MUTUA
          
MUTUAM
          
MUTUI
          
MUTUO
          
MUTUS
          
MYSTERIA
          
MYSTERII
          
MYSTERIO
          
MYSTERIORUM
          
MYSTERIUM
          
MYSTICE
          
MYSTICO
          

Cooperatorum Veritatis Societas

© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.

Litterula per inscriptionem electronicam :     Cooperatorum Veritatis Societas


«Amici veri Ecclesiae Traditionalistae sunt» Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»